14.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/178


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 422/2014 av den 16 april 2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

( Europeiska unionens officiella tidning L 129 av den 30 april 2014 )

På sidan 7, artikel 3, i tabellen, kolumn 5 ”Lön”, vid ”Förenade kungariket”, ska det

i stället för:

”120,8”,

vara:

”128,0”.