27.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 338/21


RÅDETS BESLUT

av den 25 september 2014

om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

2014/C 338/03

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (1), särskilt artiklarna 23 och 24,

med beaktande av de förteckningar över kandidater som har överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar, och

av följande skäl:

(1)

Genom sina beslut av den 4 oktober 2012 (2) och den 20 november 2012 (3) utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft (nedan kallad kommittén) för perioden 25 september 2012–24 september 2014.

(2)

Ledamöterna sitter kvar tills de ersätts eller får sina mandat förnyade.

(3)

Ordinarie ledamöter och suppleanter i kommittén bör utnämnas för en period av två år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för perioden 25 september 2014–24 september 2016:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Belgien

Gylvie GUELLUY

Jacques OUZIEL

Thierry LHOIR

Bulgarien

Hristo SIMEONOV

Tatiana GUEORGUIEVA

Dimitrina KOSTADINOVA

Tjeckien

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Eva DIANIŠKOVÁ

Eva NOVÁKOVÁ

Danmark

Stig Hansen NØRGAARD

Rikke Mark SEERUP

Simone HEINECKE

Tyskland

Vera BADE

Johannes RASCHKA

Anne Katrin LUTZ

Estland

Marit RAIST

Liis REITER

Kristi SUUR

Irland

Mary Joan KEHOE

Anthony MORRISSEY

Aedin DOYLE

Grekland

 

 

Kroatien

Marija KNEŽEVIĆ KAJARI

Ivana GUBEROVIĆ

Aleksandra GAVRILOVIĆ

Spanien

Paloma MARTÍNEZ GAMO

Miguel COLINA ROBLEDO

Ms Rosalía SERRANO VELASCO

Frankrike

Magali MARTIN

Albert MARTINO

Laurent FRIBOULET

Italien

 

 

Cypern

 

 

Lettland

Ilze ZVĪDRIŅA

Kristaps ZIEDIŅŠ

Linda PAUGA

Litauen

Rasa MALAIŠKIENĖ

Agnė PECIUKEVIČIENĖ

Inga LIUBERTĖ

Luxemburg

 

 

Ungern

 

 

Malta

Mario SCHEMBRI

Nicola CINI

George CAMILLERI

Nederländerna

Onno BRINKMAN

Cristel van TILBURG

Mark JACOBS

Österrike

Heinz KUTROWATZ

Martha ROJAS-PINEDA

Günter STICKLER

Polen

Magdalena SWEKLEJ

Marcin WIATRÓW

Agnieszka ZDAK

Portugal

 

 

Rumänien

Auraş MARINESCU

Simona ŞTEFAN

Bogdan-Tiberius PAŞCA

Slovenien

Sonja MALEC

Grega MALEC

Mateja GOLJA

Slovakien

Zuzana KRCHŇAVÁ

Jaroslav KOVÁČ

 

Finland

Katri NISKANEN

Olli SORAINEN

Elina HIRTTIÖ

Sverige

Maria NORDIN SKULT

Madeleine ÖHBERG

Kristina EKBERG

Förenade kungariket

Janina CIECIORA

Deborah MORRISON

Jonathan PIGGINS


II.   ARBETSTAGARORGANISATIONERNAS FÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Belgien

Koen MEESTERS

Hanne SANDERS

Jean-François MACOURS

Bulgarien

Atanaska TODOROVA

Daniel YANEV

 

Tjeckien

Vít SAMEK

Pavel JANÍČKO

Petr ŠULC

Danmark

Jørgen Rønnow BRUUN

Helle Hjort BENTZ

Käthe Munk RYOM

Tyskland

Alexandra KRAMER

Ina HINZER

Thomas BEMMANN

Estland

Mare VIIES

Liina CARR

Aija MAASIKAS

Irland

Esther LYNCH

John DOUGLAS

 

Grekland

 

 

Kroatien

Ana KRANJAC JULARIĆ

David Jakov BABIĆ

Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ

Spanien

Ana María CORRAL JUAN

Francisco GONZÁLEZ MORENO

Jose Antonio MORENO DÍAZ

Frankrike

Francine BLANCHE

Corinne MARES

Ommar BENFAID

Italien

 

 

Cypern

 

 

Lettland

Natalja MICKEVIČA

Kaspars RĀCENĀJS

Mārtiņš SVIRSKIS

Litauen

Janina ŠVEDIENĖ

Janina MATUIZIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Luxemburg

 

 

Ungern

 

 

Malta

Mark ZAMMIT

Jeremy J CAMILLERI

Paul PACE

Nederländerna

Caroline RIETBERGEN

Martijn HORDIJK

Henk BOSSCHER

Österrike

Johannes PEYRL

Oliver RÖPKE

Lena KARASZ

Polen

Jakub KUS

Krystyna CIEMNIAK

Bogdan OLSZEWSKI

Portugal

 

 

Rumänien

Corneliu CONSTANTINOAIA

Liviu APOSTOIU

Dragos FRUMOSU

Slovenien

Marko TANASIČ

Jakob POČIVAVŠEK

Nadja GÖTZ

Slovakien

Vlasta SZABOVÁ

Zdena DVORANOVÁ

Mária SVOREŇOVÁ

Finland

Eve KYNTÄJÄ

Heikki TAULU

Ralf SUND

Sverige

Thord INGESSON

Josefin EDSTRÖM

Sofia RÅSMAR

Förenade kungariket

Rosa CRAWFORD

Mohammed TAJ

Wilf SULLIVAN


III.   ARBETSGIVARORGANISATIONERNAS FÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Belgien

Michèle CLAUS

Hilde THYS

Monica DE JONGHE

Bulgarien

Ivan ZAHARIEV

Martin STOYANOV

Daniela SIMIDCHIEVA

Tjeckien

Vladimíra DRBALOVÁ

Marie ZVOLSKÁ

Jitka HLAVÁČKOVÁ

Danmark

Henning GADE

Flemming DREESEN

Karen ROIY

Tyskland

Alexander WILHELM

Christina BREIT

Carmen Eugenia BÂRSAN

Estland

Piia SIMMERMANN

Katrin TRUVE

Mare HIIESALU

Irland

Tony DONOHOE

Kara McGANN

 

Grekland

 

 

Kroatien

Milica JOVANOVIĆ

Milka KOSANOVIĆ

Nataša NOVAKOVIĆ

Spanien

Helena MORALES DE LABRA

Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Luis MÉNDEZ LÓPEZ

Frankrike

Garance PINEAU

Natacha MARQUET

Pascale DESSEN

Italien

 

 

Cypern

 

 

Lettland

Anita LĪCE

Ilona KIUKUCĀNE

Jolanta VJAKSE

Litauen

Justinas USONIS

Aidas VAIČIULIS

Dovilė BAŠKYTĖ

Luxemburg

 

 

Ungern

 

 

Malta

Lawrence MIZZI

Michael GALEA

John HUBER

Nederländerna

Rob SLAGMOLEN

A.P.M.G. SCHOENMAECKERS

G.A.M. Gerard VAN DER GRIND

Österrike

Margit KREUZHUBER

Julia ENZELSBERGER

Kornelia LIENHART

Polen

Monika GŁADOCH

Grzegorz BACZEWSKI

Andrzej STEPNIKOWSKI

Portugal

 

 

Rumänien

Roxana PRODAN

Florian STAMATE

Liviu ROGOJINARU

Slovenien

Igor ANTAUER

Polona FINK RUŽIČ

Maja SKORUPAN

Slovakien

Radovan MAXIN

Peter MOLNÁR

Martin HOŠTÁK

Finland

Mikko RÄSÄNEN

Jenni RUOKONEN

Simopekka KOIVU

Sverige

Karin EKENGER

Carin RENGER

Patrik KARLSSON

Förenade kungariket

Sinead LAWRENCE

Rob WALL

Tom SALLIS

Artikel 2

Rådet kommer att utnämna de ledamöter som ännu inte nominerats vid ett senare tillfälle.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 september 2014.

På rådets vägnar

F. GUIDI

Ordförande


(1)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut av den 4 oktober 2012 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft (EUT C 302, 6.10.2012, s. 1).

(3)  Rådets beslut av den 20 november 2012 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Italien (EUT C 360, 22.11.2012, s. 4).