17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 454/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 454/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Avdelning 1 – Totalt

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

 

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

 

 

Avdelning 2 – Totalt

1 072 174

 

1 072 174

 

TOTALSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

220 000

 

220 000

1 3

TJÄNSTERESOR (3)

881 200

 

881 200

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

 

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 215 000

 

3 215 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

270 000

 

270 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (5)

505 400

 

505 400

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

 

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

 

230 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

 

10 000

 

Avdelning 2 – Totalt

4 242 400

 

4 242 400

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

 

 

 

 

Avdelning 3 – Totalt

14 792 574

88 453

14 881 027

 

TOTALSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.