24.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/48


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 505/2011

av den 23 maj 2011

om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland (1), särskilt artikel 8a.1,

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Vitryssland och i enlighet med rådets genomförandebeslut 2011/301/Gusp av den 23 maj 2011 om genomförande av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (2) bör ytterligare personer föras in på förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga IA till förordning (EG) nr 765/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 87 i detta nummer av EUT.


BILAGA

PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 1

 

Namn

(translitterering av vitrysk stavning, translitterering av rysk stavning)

Namn (vitrysk stavning)

Namn (rysk stavning)

Födelseplats och -datum

Tjänsteställning

1.

Shykarou (Sjykarou), Uladzislau

Shikarov (Sjikarov), Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Domare i distriktsdomstolen i Zjeleznodorozjnyj i Vitsebsk. Han dömde flera demonstranter under överklagandeförfarandet trots att dessa inte befunnits skyldiga av domstolen i första instans.

2.

Merkul, Natallia (Natallja) Viktarauna

Merkul, Natalia (Natalja) Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Födelsedatum:

13.11.1964

Direktör för sekundärskolan i distriktet Pukhovichi (Puchovitji) i staden Talkov. Den 27 januari 2011 avskedade hon Natalia Ilinich (Natalja Ilinitj), en högt aktad lärare i sekundärskolan på grund av den sistnämndas politiska åsikter och deltagande i händelserna den 19 december 2010.

3.

Akulich, Sviatlana (Akulitj, Svjatlana) Rastsislavauna

Okulich (Okulitj), Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Födelsedatum:

27.8.1948 eller 1949

Domare i distriktsdomstolen i Pukhovichi (Puchovitji). Hon ogillade rättsstridigt Natalia Ilinichs (Natalja Ilinitj) ansökan om att återgå till sin tjänst som lärarae i sekundärskolan i staden Talkov.

4.

Pykina, Natallia (Natallja)

Pykina, Natalia (Natalja)

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Domare i domstolen i distriktet Partizanski som prövade Likhovids (Lichovid) ärende. Hon dömde denne, en aktivist i ”frihetsrörelsen”, till tre och ett halvt års fängelse i hög säkerhetsklass.

5.

Mazouka, Siarhei (Siarhej)

Mazovka, Sergei (Sergej)

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Åklagare i målet Dasjkevitj-Lobov. Dmitri Dashkevich (Dmitrij Dasjkevitj) och Eduard Lobov, aktivister i ungdomsfronten, dömdes till flera års fängelse för ”huliganism”. Det verkliga skälet till att de fängslades var att båda aktivt hade deltagit i valkampanjen i december 2010 genom att stödja en av oppositionskandidaterna.

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich (Aljaksandrau, Dzmitryj Pjatrovitj)

Aleksandrov, Dmitri Petrovich (Aleksandrov, Dmitrij Petrovitj)

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Domare i högsta ekonomiska domstolen. Han upprätthöll förbudet mot den oberoende stationen Autoradio. (Autoradio förbjöds för att ”via etern ha uppmanat till massstörningar under presidentkampanjen i december 2010”. Enligt ett gällande avtal sände radion valprogrammet för Andrej Sannikov, en av oppositionskandidaterna, som sade att ”framtiden inte kommer att avgöras hemma i köken, utan ute på torget!”.)

7.

Vakulchyk, Valery (Vakultjyk, Valeryj)

Vakulchik, Valeri (Vakultjik, Valerij)

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Chef för analyscentrum vid presidentens kansli, med ansvar för telekommunikationer, däribland övervakning, filtrering, avlyssning, kontroll över och medverkan i olika kommunikationskanaler, exempelvis internet.

8.

Chatviartkova, Natallia (Tjatvjartkova, Natallja)

Chetvertkova, Natalia (Tjetvertkova, Natalja)

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Domare i distriktsdomstolen i Partizanski i Minsk. Hon var domare i rättegången mot den före detta presidentkandidaten Andrei (Andrej) Sannikov, samhällsaktivisten Ilia Vasilevich (Ilja Vasiljevitj), Fedor Mirzoianov (Fjodor Mirzojanov), Oleg Gnedchik (Gnedtjik) och Vladimir Yeriomenok (Jeriomenok). Hennes sätt att hantera rättegången utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. Hon godkände att irrelevanta bevis och vittnesmål lades fram mot de anklagade.

9.

Bulash (Bulasj), Ala

Bulash (Bulasj), Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Domare i distriktsdomstolen Oktiabrski (Oktjabrski) (Kastrichnitski) (Kastritjniski) i Minsk. Hon var domare i målet mot Pavel Vinogradov, Dmitri (Dmitryj) Drozd, Ales Kirkevich (Kirkevitj), Andrei (Andrej) Protasenia och Vladimir Homichenko (Homitjenko). Hennes sätt att hantera rättegången utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. Hon godkände att irrelevanta bevis och vittnesmål lades fram mot de anklagade.

10.

Barovski, Aliaksandr Genadzevich (Barouski, Aljaksandr Genadzevitj)

Borovski, Aleksandr Gennadievich (Borovskij, Aleksandr Gennadijevitj)

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Oktiabrski (Oktjabrski) (Kastrichnitski) (Kastritjniski) i Minsk. Han var åklagare i målet mot Pavel Vinogradov, Dmitri (Dmitryj) Drozd, Ales Kirkevich (Kirkevitj) och Vladimir Homichenko (Homitjenko). De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De bygger på felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, utan stöd av vare sig bevisföring, belägg eller vittnesmål.

11.

Simanouski, Dmitri Valerevich (Simanouskij, Dmitrij Valerijevitj)

Simanovski, Dmitri Valerievich (Simanovski, Dmitryj Valerjevitj)

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Pervomaiski (Pervomajski) i Minsk. Han var åklagare i målet mot Dmitri (Dmitryj) Bondarenko. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De bygger på felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, utan stöd av vare sig bevisföring, belägg eller vittnesmål.

12.

Brysina, Zhanna (Zjanna)

Brysina, Zhanna (Zjanna)

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Domare i distriktsdomstolen Zavodskoi (Zarodskoj) i Minsk. Hon dömde i målet mot Khalip (Chalip) Irina, Martselev Sergei (Sergej) och Severinets Pavel, som är framstående företrädare för det civila samhället. Hennes sätt att hantera rättegången utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. Hon godkände att irrelevanta bevis och vittnesmål lades fram mot de anklagade.

13.

Zjukouski, Siarhej Konstantsinavitj

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

(Zjukovskij, Sergej Konstantinovitj)

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Zavodskoi (Zavodskoj) i Minsk. Han var åklagare i målet mot Khalip (Chalip) Irina, Martselev Sergei (Sergej) och Severinets Pavel, som är framstående företrädare för det civila samhället. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De bygger på felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, utan stöd av vare sig bevisföring, belägg eller vittnesmål.