21.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/1


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

( Europeiska unionens officiella tidning L 353 av den 31 december 2008 )

1.

Sidan 159, bilaga III, del 1, tabell 1.1, faroangivelse H252, raden för RO, tredje kolumnen

I stället för:

”Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.”

ska det stå:

”Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.”.

2.

Sidan 163, bilaga III, del 1, tabell 1.1, faroangivelse H281, raden för ES, tredje kolumnen

I stället för:

”Contiene un gas refrigerado; …”

ska det stå:

”Contiene gas refrigerado; …”.

3.

Sidan 163, bilaga III, del 1, tabell 1.1, faroangivelse H281, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.”

ska det stå:

”Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.”.

4.

Sidan 180, bilaga III, del 1, tabell 1.2, faroangivelse H351, raden för EN, tredje kolumnen

I stället för:

”Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.”

ska det stå:

”Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.”.

5.

Sidan 182, bilaga III, del 1, tabell 1.2, faroangivelse H361, raden för ES, tredje kolumnen

I stället för:

”Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …”

ska det stå:

”Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto …”.

6.

Sidan 182, bilaga III, del 1, tabell 1.2, faroangivelse H361, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt > …”

ska det stå:

”Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > …”.

7.

Sidan 190, bilaga III, del 1, tabell 1.3, faroangivelse H412, raden för ET, tredje kolumnen

I stället för:

”Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

ska det stå:

”Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.”.

8.

Sidan 192, bilaga III, del 2, tabell 2.1, fysikalisk egenskap EUH 001, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”In trockenem Zustand explosionsgefährlich.”

ska det stå:

”In trockenem Zustand explosiv.”.

9.

Sidan 194, bilaga III, del 2, tabell 2.1, fysikalisk egenskap EUH 018, raden för ES, tredje kolumnen

I stället för:

”Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”

ska det stå:

”Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”.

10.

Sidan 201, bilaga III, del 3, tabell, EUH 201/201A, raden för ET, tredje kolumnen

I stället för:

”Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.”

ska det stå:

”Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.”.

11.

Sidan 205, bilaga III, del 3, tabell, EUH 206, raden för ET, tredje kolumnen

I stället för:

”Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”

ska det stå:

”Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”.

12.

Sidan 206, bilaga III, del 3, tabell, EUH 207, raden för ET, tredje kolumnen

I stället för:

”Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”

ska det stå:

”Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”.

13.

Sidan 230, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P201, raden för ES, tredje kolumnen

I stället för:

”Pedir instrucciones especiales antes del uso.”

ska det stå:

”Solicitar instrucciones especiales antes del uso.”.

14.

Sidan 231, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P201, raden för FR, tredje kolumnen

I stället för:

”Se procurer les instructions avant utilisation.”

ska det stå:

”Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.”.

15.

Sidan 234, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P221, raden för SV, tredje kolumnen

I stället för:

”Undvik att blanda med med brännbara ämnen …”

ska det stå:

”Undvik att blanda med brännbara ämnen …”.

16.

Sidan 235, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P222, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Kontakt mit Luft nicht zulassen.”

ska det stå:

”Keinen Kontakt mit Luft zulassen.”.

17.

Sidan 241, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P241, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.”

ska det stå:

”Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.”.

18.

Sidan 242, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P243, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.”

ska det stå:

”Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.”.

19.

Sidan 248, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P270, raden för EL, tredje kolumnen

I stället för:

”Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”

ska det stå:

”Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”.

20.

Sidan 248, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P270, raden för EN, tredje kolumnen

I stället för:

”Do no eat, drink or smoke when using this product.”

ska det stå:

”Do not eat, drink or smoke when using this product.”.

21.

Sidan 252, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P282, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.”

ska det stå:

”Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.”.

22.

Sidan 252, bilaga IV, del 2, tabell 1.2, skyddsangivelse P282, raden för NL, tredje kolumnen

I stället för:

”Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”

ska det stå:

”Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.”.

23.

Sidan 260, bilaga IV, del 2, tabell 1.3, skyddsangivelse P306, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:”

ska det stå:

”BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:”.

24.

Sidan 270, bilaga IV, del 2, tabell 1.3, skyddsangivelse P333, raden för ET, tredje kolumnen

I stället för:

”Nahaärrituse või _obe korral:”

ska det stå:

”Nahaärrituse või lööbe korral:”.

25.

Sidan 276, bilaga IV, del 2, tabell 1.3, skyddsangivelse P342, raden för LT, tredje kolumnen

I stället för:

”Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:”

ska det stå:

”Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:”.

26.

Sidan 294, bilaga IV, del 2, tabell 1.3, skyddsangivelserna P302 + P334, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …”

ska det stå:

”BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …”.

27.

Sidan 299, bilaga IV, del 2, tabell 1.3, skyddsangivelserna P305 + P351 + P338, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”

ska det stå:

”BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”.

28.

Sidan 299, bilaga IV, del 2, tabell 1.3, skyddsangivelserna P305 + P351 + P338, raden för FI, tredje kolumnen

I stället för:

”JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”

ska det stå:

”JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”.

29.

Sidan 314, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelse P406, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.”

ska det stå:

”In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.”.

30.

Sidan 316, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelse P411, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/… aufbewahren.”

ska det stå:

”Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”.

31.

Sidan 316, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelse P412, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”

ska det stå:

”Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”.

32.

Sidan 317, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelse P413, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren”

ska det stå:

”Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”.

33.

Sidan 319, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelserna P402 + P 404, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.”

ska det stå:

”An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.”.

34.

Sidan 320, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelserna P403 + P233, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

ska det stå:

”An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.”.

35.

Sidan 321, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelserna P403 + P235, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.”

ska det stå:

”An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten”.

36.

Sidan 321, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelserna P410 + P403, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

ska det stå:

”Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”.

37.

Sidan 322, bilaga IV, del 2, tabell 1.4, skyddsangivelserna P410 + P412, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”

ska det stå:

”Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”.

38.

Sidan 323, bilaga IV, del 2, Tabell 1.4, skyddsangivelserna P411 + P235, raden för DE, tredje kolumnen

I stället för:

”Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.”

ska det stå:

”Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.”.