17.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1459/2004

av den 16 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1458/2004 (2), särskilt artikel 20 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 20 i förordning (EG) nr 2368/2002 anges hur förteckningen i bilaga II över de deltagande parterna i Kimberleyprocessens certifieringssystem kan ändras.

(2)

Ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den 9 juli 2004 tillhandahållit en uppdaterad förteckning över de deltagande parterna i systemet. Uppdateringen innebär att Republiken Kongo stryks ur förteckningen. Bilaga II bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.

(2)  Se sidan 21 i detta nummer av EUT.


BILAGA

BILAGA II

Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning utsedda myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20

 

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

 

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

 

AUSTRALIEN

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

 

VITRYSSLAND

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

 

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

 

BRASILIEN

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco ’U’ — 3° andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brasilia

 

BULGARIEN

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

 

KANADA

Internationellt:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

För att rekvirera förlaga till det kanadensiska Kimberleyprocesscertifikatet:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

Allmänna förfrågningar:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2eme etage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

 

FOLKREPUBLIKEN KINA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People's Republic of China

 

HONGKONG, särskild administrativ region i Folkrepubliken Kina

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

 

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

 

ELFENBENSKUSTEN

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Cote d'Ivoire

 

KROATIEN

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

 

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

 

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

 

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

 

GUYANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

 

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

 

ISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

 

JAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

 

REPUBLIKEN KOREA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

 

DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

 

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

 

MALAYSIA

Ministry of Economy, Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

 

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

 

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

 

NORGE

Section for Public International Law

Department of Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

 

RUMÄNIEN

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

 

RYSKA FEDERATIONEN

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

 

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

 

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

 

SYDAFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

 

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

 

SCHWEIZ

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

 

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OCH MATSU, separat tullområde

Import and Export office

Licensing and Administration

Board of Foreign Trade

Taiwan

 

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

 

THAILAND

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

 

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

 

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory ’Kristall’

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

 

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

 

AMERIKAS FÖRENTA STATER

U.S Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

 

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caraca

Venezuela

 

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

 

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe

”.