32002R0430R(01)

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 430/2002 av den 7 mars 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 (EGT L 66 av den 8.3.2002)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2002 s. 0077 - 0077


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 430/2001 av den 7 mars 2002 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 66 av den 8 mars 2002)

I innehållsförteckningen och på sidan 14, i titeln skall det

i stället för: "... förordning (EG) nr 430/2001 ..."

vara: "... förordning (EG) nr 430/2002 ...".