31999Y0219(07)

Meddelande från kommissionen - Förteckning över kvalitetsviner som framställs i bestämda regioner (Offentliggjord i enlighet med artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 823/87)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 046 , 19/02/1999 s. 0113 - 0153


Förteckning över kvalitetsviner som framställs i bestämda regioner (Offentliggjord i enlighet med artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 823/87) (1999/C 46/07)

(Denna förteckning upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 344 av den 15 november 1996, sidan 110)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

LUXEMBURG

1. Kvalitetsviner från Luxemburg som framställs i bestämda regioner kommer från den luxemburgska Moselregion som ligger inom området för plantering och omplantering på vingårdar.

a) Inom följande vinodlingsområden:

Schengen, Remerschen, Wintringen, Mondorf, Elvange, Ellingen, Bumerange, Schwebsingen, Bech-Kleinmacher, Wellenstein, Remich, Bous, Assel, Trintingen, Rolling, Erpeldingen, Stadtbredimus, Greiveldingen, Ehnen, Wormeldingen, Oberwormelding, Ahn, Machtum, Lenningen, Canach, Gostingen, Niederdonven, Oberdonven, Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig, Rosport, Born, Moersdorf.

b) Utifrån följande druvsorter:

Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner, Elbling, Chardonnay, Gamay.

2. Kvalitetsviner från Luxemburg som framställs i bestämda regioner skall vara försedda med det nationella märket (kvalitetsmärke) och beteckningen "Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée".

3. Hänvisning till lagtexter:

a) Storhertigdömets förordning av den 14 juli 1971 om verkställandet av förordning (EEG) nr 817/70 som inför särskilda bestämmelser för kvalitetsviner som framställs i bestämda regioner (v.q.p.r.d.) (memorandum A nr 46 av den 19 juli 1971).

b) Regeringens förordning av den 15 oktober 1971 om att skapa ett nationellt märke för vin, fastställande villkoren för att tilldelas detta märke (memorandum A nr 14 av den 15 mars 1985).

c) Storhertigdömets förordning av den 18 februari 1975 som ändrar och kompletterar förordningen av den 14 juli 1971 om verkställandet av förordning (EEG) nr 817/70 som inför särskilda bestämmelser för kvalitetsviner som framställs i bestämda regioner (memorandum A nr 8 av den 27 februari 1975).

d) Regeringens förordning av den 18 mars 1988 om att skapa ett nationellt märke för mousserande viner av den 15 april 1988 (memorandum A nr 16 av den 15 april 1988).

e) Regeringens förordning av den 4 januari 1991 om beteckningen "Crémant de Luxembourg" (memorandum A nr 4 av den 31 januari 1991).

f) Lag av den 9 april 1982 om att införa ett område för plantering och omplantering på vingårdar (memorandum A nr 28 av den 16 april 1982).

ÖSTERRIKE

Framställningen av österrikiska v.q.p.r.d. styrs huvudsakligen av artiklarna 29 och 30 i den österrikiska vinodlings- och vinberedningslagen (förbundslag av den 24 oktober 1995 om handel med vin och fruktvin).

I enlighet med ovan nämnda bestämmelser och med gemenskapens föreskrifter i denna fråga kan de traditionella beteckningarna för österrikiska v.q.p.r.d.

- "Qualitätswein" eller "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer" (i förekommande fall med tillägget "Kabinett")

eller

- "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" eller "Prädikatswein" tillsammans med en av följande beteckningar:

- "Spätlese" eller "Spätlesewein"

- "Auslese" eller "Auslesewein"

- "Beerenauslese" eller "Beerenauslesewein"

- "Ausbruch" eller "Ausbruchwein"

- "Trockenbeerenauslese"

- "Eiswein"

- "Strohwein"

ersätta gemenskapsbeteckningen "v.q.p.r.d.", som komplement till uppgifterna om vinets ursprung.

Dessutom skall de österrikiska v.q.p.r.d. vara försedda med ett officiellt godkänt nummer.

Ursprungsbeteckningen bör innehålla följande uppgifter:

- En hänvisning till det österrikiska ursprunget,

t.ex. "Österreich", "Wein aus Österreich", "Österr. Wein", "Österr. Qualitätswein", etc.

- Namnet på den bestämda regionen:

- Neusiedlersee

- Neusiedlersee-Hügelland

- Mittelburgenland

- Südburgenland

- Thermenregion

- Kremstal

- Traisental

- Kamptal

- Donauland

- Carnuntum

- Wachau

- Weinviertel

- Südsteiermark

- Weststeiermark

- Süd-Oststeiermark

- Wien.

Dessutom kan ursprungsbeteckningen innehålla namnet på en Grosslage, en kommun, en del av en kommun, en ort eller en jordegendom.

Förteckningen över dessa namn kan erhållas om man vänder sig till Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Stubering, 12, A-1010 Wien.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) Ursprungsbeteckning.

(2) Medlemsstatens bestämmelser.

(3) Medlemsstatens officiella tidning.

(4) Corrección de errores.

(5) Ursprungsbeteckning.

(6) Medlemsstatens bestämmelser.

(7) Medlemsstatens officiella tidning.