22.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/28


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 139 av den 11 maj 1998 )

På sidan 6, skäl 4, ska det

i stället för:

”… i vilken valörerna och de tekniska specifikationerna (diameter, tjocklek, vikt, färg, materialsammansättning och kant) för de nya euromynten anges.”

vara:

”… i vilken valörerna och de tekniska specifikationerna (diameter, tjocklek, vikt, färg, materialsammansättning och rand) för de nya euromynten anges.”

På sidan 7, artikel 1, tabellen, sista kolumnen, rubriken, ska det

i stället för:

”Kant”

vara:

”Rand”

På sidan 7, artikel 1, tabellen, sista kolumnen, första raden, ska det

i stället för:

”kantgravyr”

vara:

”randprägling”