25.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/1


Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

Det ovannämnda avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, undertecknat i Bryssel den 25 oktober 2018, trädde i kraft den 19 juli 2019.