9.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/1


Meddelande om ikraftträdande av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Europeiska unionen och Amerikas förenta stater har underrättat varandra om att de har slutfört de förfaranden som krävs för ikraftträdande av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (1). Till följd av detta trädde detta avtal i kraft den 4 april 2018, i enlighet med artikel 8 i avtalet.


(1)  EUT L 258, 6.10.2017, s. 4.