22002D0528R(01)

Rättelse beslut nr 2/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan av den 16 april 2002 om förbättring av de regler för handeln med bearbetade jordbruksprodukter som avses i protokoll 3 till Europaavtalet (EGT L 172 av den 2.7.2002)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 201 , 31/07/2002 s. 0067 - 0068


Rättelse beslut nr 2/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan av den 16 april 2002 om förbättring av de regler för handeln med bearbetade jordbruksprodukter som avses i protokoll 3 till Europaavtalet

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 172 av den 2 juli 2002)

I bilaga I,

- på sidan 26, KN-nr 2202, kolumnen "Varuslag", sista raden skall det

i stället för: "och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2209 "

vara: "och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 ",

- på sidan 27, KN-nr 0710 40 00 och 0711 90 30, kolumnen "Årlig ökning fr.o.m. 2003" skall det

i stället för: "16836"

vara: "1688".

- På sidan 28 skall angivelserna för KN-nr 0403 till 0711 90 30 vara som följer: >Plats för tabell>

På sidan 42 i bilaga II, KN-nr 0403 10 och 0403 90, kolumnen "Årskvot 2002" skall det

i stället för: "8078"

vara: "8858".

På sidan 44 i bilaga II, KN-nr 1902 19 10 00 och 1902 19 90 00, kolumnen "Tullsats som tillämpats den 31 december 2001 (%) - Över kvoten" skall det:

i stället för: "38,4"

vara: "35".

På sidan 45 i bilaga II, KN-nr 1902 11 00 00, 1902 19 00 00, 1902 30 00 00, ex 1902 20 10 00, ex 1902 20 10 00, 1902 20 30 00, 1902 20 91 00 och 1902 20 99 00, kolumnen "Tullsats som tillämpats den 31 december 2001 (%) - Över kvoten" skall det

i stället för: "38,4"

vara: "35".

På sidan 47 i bilaga II, KN-nr 2205 10,

- kolumnen "Årskvot 2002" skall det

i stället för: "1680 hl"

vara: "2140 hl".

- kolumnen "Tullsats som tillämpats den 31 december 2001 (%) - Inom kvoten" skall det

i stället för: "70"

vara: "50".

På sidan 52 i bilaga II skall KN-nr 1902 30 med angivet varuslag och tullsats som tillämpats den 31 december 2001 (%) utgå.