7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/399


Artikel 29

Rätt till tillgång till arbetsförmedlingar

Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling.