7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/198


Artikel 356

(f.d. artikel 312 FEG)

Detta fördrag har ingåtts på obegränsad tid.