7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/61


Artikel 34

(f.d. artikel 28 FEG)

Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna.