7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/53


Artikel 8

(f.d. artikel 3.2 FEG)  (1)

I all sin verksamhet ska unionen syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.


(1)  Denna hänvisning är endast vägledande. För ytterligare information se jämförelsetabellerna med den tidigare och den nya numreringen av fördragen.