7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/35


Artikel 86

De speciella klyvbara materialen ska vara gemenskapens egendom.

Gemenskapens äganderätt ska omfatta alla speciella klyvbara material som framställs eller importeras av en medlemsstat, en person eller ett företag och som är föremål för den i kapitel 7 avsedda säkerhetskontrollen.