7.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 203/24


Artikel 51

Till dess att organ för förvaltningen av de gemensamma företagen har inrättats, ska kommissionen ansvara för att rådets samtliga beslut om att bilda företagen genomförs.