12003TN11/APP/A

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga XI: Förteckning enligt artikel 24 i anslutningsakten: Malta - Tillägg A

Europeiska unionens officiella tidning nr C 227 E , 23/09/2003 s. 0450 - 0761
Europeiska unionens officiella tidning nr L 236 , 23/09/2003 s. 0872 - 0872


Tillägg A

som avses i kapitel 1, punkt 2 i bilaga XI [*]

Förteckningar som har lämnats av Malta på ett språk över läkemedel för vilka ett godkännande för försäljning som har utfärdats enligt maltesisk lag före anslutningen skall förbli giltigt tills det förnyas i enlighet med regelverket, dock längst till och med den 31 december 2006.

Att ett läkemedel ingår i denna förteckning föregriper inte huruvida produkten har godkänts för försäljning i enlighet med regelverket.

FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDEL SOM SKALL INGÅ ENLIGT DET ARRANGEMANG SOM FÖRHANDLATS FRAM ENLIGT KAPITEL 1

Trade Name | Dosage Form | Dose | MA Holder | Country |

0.45% SODIUM CHLORIDE IN 5% GLUCOSE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.45% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | SOLUTION FOR IV INJECTION | 4.5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SOD. CHLORIDE AND 5% GLUCOSE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

0.9% SODIUM CHLORIDE AND 5% GLUCOSE IV INF | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJ | 9MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION | SOLUTION FOR IRRIGATION | 9MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP | SOLUTION FOR IRRIGATION | 0.9% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IRRIGATION SOL. | IRRIGATION SOLUTION | 0.9% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IV INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 0.9% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

1% W/V LIDOCAINE INJECTION | INJECTION SOLUTION | 1% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

1.5% GLYCINE IRRIGATION SOLUTION USP | IRRIGATION SOLUTION | 15MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

1.5% GLYCINE IRRIGATION USP | SOLUTION FOR IRRIGATION | 15MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

1.5% W/V GLYCINE IRRIGATION SOL. BP | IRRIGATION SOLUTION | 1.5% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

1/2 STRENGTH CMPD. SODIUM LACTATE + GLUC | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

10% CALCIUM CHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% CALCIUM CHLORIDE INJECTION USP (ABBOJECT INJECTION) | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE US | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% MANNITOL I.V. INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED STATES OF AMERICA |

10% MANNITOL IV INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% MANNITOL IV INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

10% W/V CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | INJECTION SOLUTION | 10% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

10% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 10% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

10%DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR IV INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

1G VENA N I.V. 2.5G/50ML | SOL FOR I.V INF | 2.5G/50ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

1G VENA N I.V | SOL FOR IV INF | 10G/200ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

1G VENA N I.V. 1G/20ML | SOL FOR IV INF | 1G/20ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

1G VENA N I.V. 5G/100ML | SOL FOR IV INF | 5G/100ML | KEDRION S.P.A. | ITALY |

2% LIDOCAINE HCL INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

2% W/V LIDOCAINE INJECTION | INJECTION SOLUTION | 2% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

20% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% DEXTROSE INJECTION, USP | SOLUTION FOR IV INJECTION | 200MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% MANNITOL IV INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% MANNITOL IV INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

20% W/V CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

20% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS SOLUTION BP | INFUSION SOLUTION | 20% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

30% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION | 30% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

37.5%W/V GLUCOSE WITH ELECTROLYTES IVI | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

3-CIF | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ELSAAD PHARMA | SYRIA |

4.2% W/V SODIUM BICARBONATE IVI BP | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

40% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION CONCENT | 40% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

40% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 40% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

5% DEXTROSE AND 0.225% NACL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.225% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.45% NACL INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR IV INJ | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.9% NACL INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM CHLORIDE INJ | SOLUTION FOR IV INJ | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE AND LACTATED RINGER'S INJ USP | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 5% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% DEXTROSE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

5% W/V GLUCOSE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

5% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION BP | INFUSION SOLUTION | 5% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

5.85% W/V SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5.85% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

50% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50% W/V | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% DEXTROSE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% DEXTROSE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% MAGNESIUM SULFATE INJECTION | SOLUTION FOR IV/IM INJ | 500MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% MAGNESIUM SULFATE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 4 MEQ MG++/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% MAGNESIUM SULPHATE INJ USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

50% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION | 50% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

50% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION CONCENT | 50% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

7.45% W/V POTASSIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 7.45% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

70% W/V GLUCOSE INJECTION BP | INFUSION SOLUTION | 70% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

8.4% SODIUM BICARBONATE INJ USP | SOLUTION F/INJECTION | 84MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

8.4% SODIUM BICARBONATE INJ USP | SOLUTION FOR INJECTION | 8.4% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

8.4% SODIUM BICARBONATE INJECTION,USP | SOLUTION FOR IV INJECTION | 84MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

8.4% W/V SODIUM BICARBONATE INJECTION BP | INFUSION SOL. CONCENTRATE | 8.4% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

8.4%W/V SODIUM BICARBONATE IV INFUSION | INFUSION SOLUTION | 8.4% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AAA MOUTH AND THROAT SPRAY | OROMUCOSAL SPRAY | 1.5MG/SP | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

AB-ACICLOVIR 250 | POWDER FOR INJECTION | 250MG/VIAL | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

AB-DICLOFENAC 75 | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO.KG | GERMANY |

ABDINE COLD RELIEF POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 650MG | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AB-ERYTHROMYCIN 1000 | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO.KG | GERMANY |

AB-HYDROCORTISONE 100 | POWDER FOR INJECTION | 100MG | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

ABIDEC DROPS | ORAL SOLUTION | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ABIDEC DROPS | ORAL SOLUTION | N/A | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

AB-METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40 | SUSPENSION FOR INJECTION | 40MG/ML | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

AB-METOCLOPRAMIDE HCL 10 | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ASTRAPIN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

ABSINT 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ABSINT 2MG | CAPSULE | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ACCOLATE | FILM COATED TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACCOLATE | FILM COATED TABLETS | 40MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACCOLATE | COATED TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACESAL | TABLETS | 300MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

ACETAZOLAMIDE 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ACETAZOLAMIDE BP 250MG TABLETS | TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ACETAZONE FORTE TAB | TABLET | N/A | TECHNILAB INC. | CANADA |

ACETOAMINOPHEN (ACAMOL) TABLETS | TABLET | 500MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ACETYSALICYLIC ACID (ASPIRIN) 300MG | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ACIC CREME FUR LIPPENHERPES | CREAM | 50MG/G | HEXAL AG | GERMANY |

ACICLOSTAD | CREAM | 50MG/1G | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

ACICLOSTAD 200 | TABLET | 200MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

ACICLOSTAD 800 | TABLET | 800MG | STADAPHARM | GERMANY |

ACICLOVIR 800MG DISPERSIBLE TABLETS BP | TABLET | 800MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 200MG | TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 200MG | TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 400MG | TABLET | 400MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACICLOVIR TABLETS BP 800MG | TABLET | 800MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ACIVIR | EYE OINTMENT | NA | CIPLA LIMITED | INDIA |

ACNE AID SOAP | SOAP | 6.38% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI | SOLUTION FOR INJECTION | NA | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | ITALY |

ACRICEPT 5MG | COATED TABLET | 5MG | EISAI LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTAL | TABLETS | 360MG | SEVEN SEAS LIMITED T/A MERCK CONSUMER HEALTH | UNITED KINGDOM |

ACT-HIB, VACCIN HAEMOPHILUS TYPE B CONJU | SOLUTION FOR I.M. & S.C. | N/A | PASTEUR MERIEUX SERUMS ET VACCINS | FRANCE |

ACTIFED DM LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED EXPECTORANT | ORAL SOLUTION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED SYRUP | SYRUP | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED TABLETS | TABLETS | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTIFED TABLETS | TABLETS | N/A | GLAXOSMITHKLINE SA | BELGIUM |

ACTIFED TABLETS | TABLETS | NA | GLAXO WELLCOME BELGIUM S.A. | BELGIUM |

ACTILYSE | VIALS | 50MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

ACTIVELLE -28 TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ACTONEL | FILM-COATED TABLETS | 5MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

ACTONEL | FILM-COATED TABLETS | 30MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

ACTONORM GEL | ORAL SUSPENSION | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTOS | TABLETS | 15MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTOS | TABLETS | 30MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACTRAPID HM 1001U/ML1OML VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 1001UML10MLVIAL | NOVO NORDISK | DENMARK |

ACTRAPID HM PENFILL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ACULAR (KETOROLAC TROMETHAMINE) 0.5% | EYE DROPS, SOLUTION | 0.5% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

ACUPAN TABLETS | COATED TABLET | 30MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ACYCLOVIR DENK 200 | TABLETS | 200MG | E.DENK OHG | GERMANY |

ACYCLOVIR DENK 400 | TABLETS | 400MG | E.DENK OHG | GERMANY |

ACYCLOVIR DENK 5% CREAM | CREAM | 5% | E.DENK OHG | GERMANY |

ACYPRONT | EFFERVESCENT TABLETS | 200MG | HEINRICH MACK NACHF. GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADALAT | CAPSULE | 10MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT | CAPSULE | 10MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT 10 | CAPSULE | 10MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADALAT LA 30MG | RETARD TABLET | 33MG | BAYER AG | GERMANY |

ADALAT LA 30MG TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 30MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

ADALAT LA 60MG | RETARD TABLET | 66MG | BAYER AG | GERMANY |

ADALAT LA 60MG TABLET | MODIFIED RELEASE TABLET | 60MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

ADALAT RETARD | RETARD TABLET | 20MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADALAT RETARD | TABLET | 20MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT RETARD | LACQUER COATED TABLET | 20MG | BAYER | PAKISTAN |

ADALAT RETARD 10MG | COATED TABLET | 10MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

ADCO-AMOXYCILLIN 250MG/5ML | SUSPENSION | 250MG/5ML | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

ADCO-AMOXYCILLIN 500MG | CAPSULES | 500MG | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

ADCO-LOPERAMIDE | TABLET | 2MG | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

ADD-ACTEN | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ADDITIVA VITAMIN C PINK GRAPEFRUIT | EFFERVESCENT TABLET | 1000MG | KRUGER GMBH & CO. KG | GERMANY |

ADDITRACE | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADDITRACE, CONCENTRATE FOR INFUSION | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED -UK | UNITED KINGDOM |

ADENOCOR INJECTION 3MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3MG/ML | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIOS | COATED TABLETS | NA | BROME AND SCHIMMER LIMITED T/A DIOMED HERBALS | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 120MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 120MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 180MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 180MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 240MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 240MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADIZEM-XL CAPSULES 300MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

AD-MUC | OINTMENT | N/A | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

ADRENALINE AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 1MG/1ML | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

ADRENALINE INJECTION BP 1/1000 | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

ADRENALINE INJECTION BP 1/1000 | SOLUTION FOR INJECTION | 1.0MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS | IRELAND |

ADRENALINE INJECTION/DEMO | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | DEMO ABEE | GREECE |

ADRENALINE TARTRATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 1 IN 1000 | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADRIBLASTINA | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADRIBLASTINA | POWDER FOR SOLN FOR INJECTION | 50MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/5ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/25ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA | POWDER AND SOLVENT FOR IV INJ. | 10MG/5ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

ADRIBLASTINA RTU | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/5ML | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADRIBLASTINA RD | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/25ML | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADRIBLASTINA RTU | POWDER FOR INJECTION | 50MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ADULT DIFTAVAX | INJECTABLE SUSPENSION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

ADULT MELTUS DRY TICKLY COUGHS/CATARRH | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS CHESTY COUGH W/DECONGESTANT | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS CHESTY COUGH WITH DECONGEST | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS FOR CHESTY COUGHS AND CATARRH | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS FOR DRY TICKLY COUGHS AND CAT | ORAL LIQUID | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADULT MELTUS NIGHT TIME | SYRUP | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ADVANTAN | FATTY OINTMENT | 1MG/G | SCHERING AG | ITALY |

ADVANTAN | CREAM | 1MG/G | SCHERING AG | ITALY |

ADVANTAN | OINTMENT | 1MG/G | SCHERING AG | ITALY |

ADVANTAN | OINTMENT | 0.1% W/W | SCHERING SPA | ITALY |

ADVANTAN | FATTY OINTMENT | 0.1% W/W | SCHERING SPA | ITALY |

ADVANTAN | CREAM | 0.1% W/W | SCHERING SPA | ITALY |

ADVIL | TABLETS | 200MG | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | CANADA |

ADVIL COLD AND SINUS CAPLETS | TABLET | N/A | WHITEHALL-ROBINS INC. | CANADA |

ADVIL IBUPROFEN TAB 200MG | TABLETS | 200MG | WHITEHALL-ROBINS INC. | CANADA |

A-E-MULSIN FORTE | EMULSION | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

AERANNE | LIQUID FOR INHALATION | 100% V/V | PHARMACIA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

AERIUS | FILM-COATED TABLETS | 5MG | SCHERING-PLOUGH S.P.A. | UNITED KINGDOM |

AERIUS | FILM-COATED TABLETS | 5MG | SCHERING-PLOUGH S.P.A. | ITALY |

AEROCROM INHALER | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | N/A | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

AEROCROM INHALER | AEROSOL | N/A | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

AERODIOL | NASAL SPRAY SOLUTION | 150MCG/DOSE | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

AEROLID | NEBULIZER SOLUTION | 0.1% W/V | VECCHI & C. PIAM S.A.P.A. | ITALY |

AERO-OM | TABLET | 40MG | OM PORTUGUESA | PORTUGAL |

AERO-OM | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | OM PORTOGUESA | PORTUGAL |

AERO-OM | TABLET | 40MG | OM PORTUGUESA | PORTUGAL |

AERO-OM | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | OM PORTUGUESA | PORTUGAL |

AETHOXYSKLEROL 0.5% | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 1% | SOLUTION FOR INJECTION | 1% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 2% | SOLUTION FOR INJECTION | 2% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 3% | SOLUTION FOR INJECTION | 3% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHOXYSKLEROL 4% | SOLUTION FOR INJECTION | 4% W/V | CHEMISCHE FABRIK KREUSSIER & CO GMBH | GERMANY |

AETHROMA-30 | TIME RELEASE TABLETS | 30MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

AFLOXAN | CAPSULE | 150MG | ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA | ITALY |

AFLOXAN | CREAM | 5% W/W | ROTTAPHARM S.R.L | ITALY |

AFRAZINE NASAL SPRAY 0.05% | NASAL SPRAY | 0.05% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

AGELMIN | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD. | GREECE |

AGGRASTAT 0.25MG/ML | CONC. FOR SOLN. FOR INFUS | 0.25MG/ML | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

AGIOLAX | POWDER FOR ORAL SUSP. | NA | MADAUS AG | GERMANY |

AGRIMONY (BACH) | ORAL LIQUID | N/A | NELSON A. & CO LTD | UNITED KINGDOM |

AILAX | ORAL SUSPENSION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

AIMAFIX D.I. | SOLUTION FOR IV | N/A | ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | ITALY |

AIMKIN (BB-K8) | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/2ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

AIRCORT | NASAL SPRAY | 100MCG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

AIRCORT | SUSPENSION FOR INHALATION | 40MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

AKAMIN | TABLET | 50MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

AKAMIN | CAPSULE | 100MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

AKAMON 1.5MG | TABLET | 1.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKAMON 3MG | TABLET | 3MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKAMON 6MG | TABLET | 6MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKATINOL MEMANTINE | TABLETS | 10 MG | MERZ + CO. GMBH & CO. | GERMANY |

AKILEN 40MG | TABLET | 40MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKLONIL 0.5MG | TABLET | 0.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKLONIL 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AKTIFERRIN-F | SUSCAPS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ALBUMIN 20% — GCPD 50ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20% | GREENCROSS PLASMA DERIVATIVES CORP. | KOREA REPUBLIC |

ALBUMIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

ALBUMIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INFUSION | 200MG/ML | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

ALCITON | METER DOSE NASAL SPRAY | 100IU/DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

ALDACTIDE | COATED TABLET | N/A | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

ALDACTIDE 25 | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | COATED TABLET | 25MG | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | COATED TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 25MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLETS | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE | TABLET | 25MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE 100 MG TABLETS | COATED TABLET | 100 MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE 100MG | TABLET | 100MG | SEARLE | PAKISTAN |

ALDACTONE 25 MG TABLETS | COATED TABLET | 25 MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALDACTONE A | TABLET | 25MG | SEARLE | PAKISTAN |

ALDARA | CREAM | NA | 3M HEALTHCARE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

ALDIX 40MG | TABLET | 40MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALDOMET | TABLET | 250MG | M.S.D. | PAKISTAN |

ALDOMET 250MG | TABLET | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

ALDOMET TABLETS | TABLETS | 250MG | MSD | PAKISTAN |

ALENOST | TABLET | 10MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ALEXAN | SOLUTION FOR INJECTION | NA | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ALFACALCIDOL (ALPHA D3) | CAPSULE | 1MCG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ALFACIP-0.25MCG CAPSULES | CAPSULES | 0.25MCG | CIPLA LTD. | INDIA |

ALFINOR 8MG | TABLET | 8MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALFOXAN | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALFOXAN | SYRUP | 50MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALFOXAN 500 | F.C. TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALGESAL SURACTIVE | CREAM | N/A | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

ALGICON | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ALGIPAN | CREAM | N/A | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

A-LICES | SHAMPOO | NA | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

A-LICES SCALP AND BODY HYGIENE SHAMPOO | SHAMPOO | 1% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

ALKA-SELTZER | EFFERVESCENT TABLET | 324MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | UNITED KINGDOM |

ALKA-SELTZER EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALKA-SELTZER ORIGINAL | EFFERVESCENT TABLET | N/A | BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 2MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 5MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | POWDER FOR INJECTION | 50MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COATED TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. T/A GLAXO WELLCOME | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | COATED TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALKERAN | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | NA | GLAXOSMITHKLINE SPA | ITALY |

ALLERGAN | CREAM | 2G/100G | SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | ITALY |

ALLERGO-COMOD | EYE DROPS | 20MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

ALLERGOCROM | SOLUTION, EYE DROPS | 20MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

ALLERGOPOS N | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

ALLO-100 TABLET | TABLET | 100MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

ALLOPURINOL | TABLETS | 300MG | DANBURY PHARMACAL INC. | PUERTO RICO |

ALLOPURINOL TABLETS 100MG | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS 300MG | TABLETS | 300MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP | TABLETS | 300MG | CP PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP 100MG | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ALLOPURINOL TABLETS BP 300MG | TABLET | 300MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ALLUMAG MPS SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

ALLUPOL | TABLET | 100MG | GRODZISK PHARMACEUTICAL WORKS POLFA | POLAND |

ALMIRAL 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 50MG | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 50MG | SUPPOSITORY | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL 75MG/3ML | LIQUID FOR INJECTION | 75MG/3ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMIRAL SR 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ALMORA | POWD. FOR ORAL SD. | 5.9G/SACHET | ELPEN S.A. | GREECE |

ALOMIDE | OPHTHALMIC SOLUTION | 1MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ALOPEXY 2% | SOLUTN. FOR CUTANEOUS USE | 2% W/V | LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMATOLOGIE | FRANCE |

ALOPRON 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALOPRON 300 | TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALPHA D3 (ALFACALCIDOL) | CAPSULE | 0.25MCG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ALPHADINE | FILM-COATED TABLETS | 150MG | MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. | GREECE |

ALPHAGAN (BRIMONIDINE TARTRATE) 0.2% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.2% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

ALPHAMOX | POWDER FOR ORAL LIQUID | 125MG/ML | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHAMOX | POWDER FOR ORAL LIQUID | 250MG/ML | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHAMOX 250 | CAPSULE | 250MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHAMOX 500 | CAPSULE | 500MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ALPHOSYL | CREAM | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL 2 IN 1 | SHAMPOO | 5% W/W | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL 2 IN 1 SHAMPOO | SHAMPOO | 5%W/W | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL CREAM | CREAM | NA | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL HC | CREAM | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL HC CREAM | CREAM | NA | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL LOTION | TOPICAL EMULSION | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPHOSYL LOTION | TOPICAL EMULSION | NA | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALPRENOLOL HCL BP 50MG | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALUDROX LIQUID | ORAL GEL | 4.16% W/W | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ALUMINIUM HYDROXIDE SOLVENT | SOLVENT F/PARENTERAL USE | 1MG/0.5ML | CHIRON S.P.A | ITALY |

ALUTRIL | CHEWABLE TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALVEOFACT | SUSPENSION | 54MG/1.2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

ALVERCOL GRANULES | GRANULES | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ALVERIX 5 | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ALVITYL | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

ALVITYL | SYRUP | N/A | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

ALYRANE | INHALATION LIQUID | 99.9% W/V | PHARMACIA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMAREL 1MG | TABLET | 1MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMAREL 2MG | TABLET | 2MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMAREL 3MG | TABLET | 3MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMAREL 4MG | TABLET | 4MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

AMBISONE | POWDER FOR INJECTION | 50MG | NEXSTAR PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

AMBISONE | LYOPH. PWDR. FOR IV INF | 50MG | GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD | IRELAND |

AMBROHEXAL RETARD | SLOW RELEASE CAPSULE | 75MG | HEXAL AG | GERMANY |

AMBROHEXAL SAFT | SOLUTION | 3MG/ML | HEXAL AG | GERMANY |

AMBROLITIC | SYRUP | 300MG/100ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

AMBROLITIC 20 | CAPSULE | 30MG | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

AMBROLITIC 20 | CAPSULES | 30MG | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

AMBROLITIC SYRUP | SYRUP | 328.9MG/100ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

AMEN 100MG TABLETS | TABLETS | 100MG | MEDOCHEMIE LTD. — CYPRUS | CYPRUS |

AMERSCAN (DMSA) AGENT | POWDER FOR INJECTION | 1MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AMERSCAN MEDRONATE II AGENT | POWDER FOR INJECTION | 6.25MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AMERSCAN PENTETATE II | POWDER FOR INJECTION | 20.6MG/10ML | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AMERSCAN STANNOUS AGENT | POWDER FOR INJECTION | 4MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

A-METHAPRED | POWDER FOR INJ. WITH SOLV | 40MG/VIAL | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMICLAV TABLETS | 250/125 MG | FILM COATED TAB | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMIDATE (SINGLE DOSE AMPUL) | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG (2MG/ML) | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIDATE (SINGLE DOSE FLIPTOP VIAL) | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG (2MG/ML) | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIDATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIKACINE MERCK 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG/VIAL | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

AMIKALEM | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/250MG/500 | LEMERY S.A. DE C.V | MEXICO |

AMIKIN | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/2ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB EESTI AS | ESTONIA |

AMIL-CO TABLETS | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMILORETIC | TABLET | N/A | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

AMILORIDE HCL TABLETS 5MG | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMILORIDE TABLETS BP | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

AMILORIDE TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLIN IV-FRESENIUS | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | BODENE (PROPIETARY) LIMITED T/A INTRAMED- SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

AMINOPHYLLINE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | DEMO ABEE | GREECE |

AMINOPHYLLINE | TABLETS | 225MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

AMINOPHYLLINE BP 250MG | TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMINOPHYLLINE BP 360MG | SUPPOSITORIES | 360MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMINOPHYLLINE INJECTION 240MG BP | INJECTION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPHYLLINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

AMINOPHYLLINE INJECTION BP MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPHYLLINE TABLETS 100MG | TABLET | 100MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMINOPLASMAL 10% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 10% E | INFUSION SOLTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 12.5% E | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 15% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 15% E | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL 5% E | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOPLASMAL HEPA 10% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

AMINOSYN 10% SOLUTION | SOL. FOR I.V. INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMINOSYN 8.5% WITH ELECTROLYTES | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMINOSYN II 10% INJECTION | SOL. FOR I.V. INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMINOSYN II 4.25% M IN 10% DEXTROSE INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

AMIODARONE 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AMIROL 10 | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMIROL 25 | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA | TABLETS | 0.028300G | SLOVAKOFARMA | SLOVAK REPUBLIC |

AMITRIPTYLINE | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | EXTRACTUM-PHARMA CO. LTD | HUNGARY |

AMITRIPTYLINE TABLET 25MG | TABLET | 25MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

AMITRYPTYLLIN | COATED TABLET | 25MG | ICN POLFA RZESZOW S.A. PHARMACEUTICAL WORKS | POLAND |

AMLO 10 MG, TABLETS | TABLETS | 10 MG | OMEGA FARMA EHF | ICELAND |

AMLO 2.5 MG, TABLETS | TABLETS | 2.5 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

AMLO 5 MG, TABLETS | TABLETS | 5 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

AMOCLAN | TABLETS | 375MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

AMOCLAN | POWDER FOR INJECTION | NA | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

AMOX CAPSULE 250MG | CAPSULE | 250MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

AMOXAPEN 125 | ORAL SUSPENSION | 125MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 250 | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 250 | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 250 | F.C. TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 500 | CAPSULES | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXAPEN 500 | F.C. TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

AMOXICILLIN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXICILLINE | CAPSULE | 250MG | PHARMACEUTICAL WORKS POLFA-KRAKOW S.A. | POLAND |

AMOXICILLIN-RATIOPHARM 250 TS | GRANULES FOR ORAL SUSPN. | 250MG/5ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

AMOXICILLIN-RATIOPHARM 500 | FILM COATED TABLETS | 500MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

AMOXICOMP,,GENERICON | FILM COATED TABLET | 625 MG | GENERICON PHARMA GES.M.B.H. | GERMANY |

AMOXIHEXAL 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | HEXAL AG | GERMANY |

AMOXIHEXAL SAFT | DRY SUBSTANCE FOR SUSP | 200MG/5ML | HEXAL AG | GERMANY |

AMOXIL | CAPSULE | 250MG | SMITH KLINE BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | CAPSULE | 500MG | SMITH KLINE BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | SYRUP IN POWDER FORM | 125MG/5ML | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | CAPSULE | 250MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL | CAPSULE | 500MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL FORTE | SYRUP IN POWDER FORM | 250MG/5ML | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMOXIL PAEDIATRIC SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/1.25ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL SACHET 3G SUCROSE-FREE | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 3G | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL SYRUP SUCROSE-FREE SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL SYRUP SUCROSE-FREE SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | 250MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL VIALS FOR INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXIL VIALS FOR INJECTION 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN | CAPSULES | 250MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN | CAPSULES | 500MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

AMOXYCILLIN | CAPSULE | 250MG | PLIVA | PAKISTAN |

AMOXYCILLIN 3GM SACHETS S.F. | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 3GM | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN CAPSULES B.P.500MG | CAPSULES | 500MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

AMOXYCILLIN MIXTURE | ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN MIXTURE 250MG/5ML | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN S/F MIXTURE 125MG/5ML | ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN S/F MIXTURE 250MG/5ML | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN S/F SACHETS | POWDER FOR RECONSTITUTION | 3MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMOXYCILLIN SUGAR FREE SUSPENSION B.P. | SUGAR FREE SUSPENSION | 125MG/5ML | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

AMOXYDAR | CAPSULES | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

AMOXYDAR 125 | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

AMPHOCIL | POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 50MG | INTERMUNE EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMPICILLIN CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMPICILLIN CAPSULES 500MG | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AMPICLLIN CAPSULES B.P. | CAPSULES | 500MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

AMPICLOX | CAPSULE | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AMPICLOX CAPSULES 500MG | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX INJECTION 500MG | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX NEONATAL INJECTION | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX NEONATAL SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPICLOX SYRUP | POWDER FOR SYRUP | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AMPISUL 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

AMPISUL 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

AMSIDINE 50 MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50 MG/ML | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

AMSIDINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

AMURETIC | TABLETS | NA | DAR ALA DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ANABACT METRONIDAZOLE TOPICAL GEL 0.75% | GEL | 0.75% W / W | BIOGLAN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ANACAINE INJECTION 1% | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

ANACAL RECTAL OINTMENT | RECTAL OINTMENT | N/A | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANACAL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANADIN | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ANADIN EXTRA / POWERIN | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ANADIN PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ANAFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAFRANIL | TABLET | 10MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

ANAFRANIL | TABLET | 25MG | GEIGY | PAKISTAN |

ANAFRANIL | TABLET | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

ANAFRANIL | S/C TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAFRANIL | FIM-COATED TABLET | 75MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

ANAFRANIL | SUGAR-COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

ANAFRANIL | SUGAR-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

ANAFRANIL | SUGAR (FILM)-COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

ANAFRANIL | SUGAR (FILM)-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

ANAFRANIL SR 75 | DIVITABS | 75MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ANAPRIN TABLETS | TABLETS | 75MG | OPAL | PAKISTAN |

ANARGIL 100MG | CAPSULE | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ANARGIL 200MG | CAPSULE | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ANATOXAL DI TE BERNA | SOUTION FOR INJECTION | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

ANCID | CHEWING TABLET | 500MG | HEXAL AG | GERMANY |

ANCOPIR | TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

ANCOTIL | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5G/250ML | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANCOTIL | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5G/250ML | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANCOTIL 2.5G/250ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANDRACTIM | GEL | N/A | BESINS INTERNATIONAL | FRANCE |

ANDREWS ANTACID TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH | UNITED KINGDOM |

ANDRIOL | CAPSULES | 40MG | N.V. ORGANON | NETHERLANDS |

ANDROCUR | TABLET | 50MG | SCHERING AG | GERMANY |

ANDROCUR | TABLET | 50MG | SCHERING S.A. | FRANCE |

ANDROCUR-10 | TABLET | 10MG | SCHERING AG | GERMANY |

ANDROCUR-DEPOT | OILY SOLN FOR IM INJECT. | 100MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ANECTINE | SOLUTION FOR INJECTION | 5%W/V | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANECTINE | SOLUTION FOR INJECTION | 5%W/W | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ANECTINE (MIDARINE) | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ANEXATE | AQUEOSUS SOLUTION | 0.5MG/5ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ANGINESIN | LIQUID | N/A | DR. GROSSMAN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

ANGINOVAG | AEROSOL | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

ANGIOCIS | POWDER FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

ANGISED TABLETS | TABLETS | 0.5MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

ANGISED TABLETS | TABLETS | 0.5MG | GLAXOSMITHKLINE SOUTH AFRICA (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

ANGISPRAY | SPRAY SOLN F/ORAL CAVITY | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

ANTACID PLUS ANTIFLATULENT | SUSPENSION | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

ANTHISAN CREAM 2% W/W | CREAM | 2% W/W | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

ANTIBIOPTAL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

ANTIBIOTIC OINTMENT | OINTMENT | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

ANTIBLUT | S.R.F.C. TABLET | 20MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ANTIDOL | COATED TABLETS | 500MG | LABORATORIOS CINFA S.A | SPAIN |

ANTIGREG | TABLET | 250MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

ANTIGREG | TABLET | 250MG | VECCHI & C PIAM | ITALY |

ANTILIPID | FILM COATED TABLETS | 600MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

ANTIPEOL OINTMENT | OINTMENT | N/A | MEDICO-BIOLOGICAL LABS LTD | UNITED KINGDOM |

ANTIPHLOGISTINE | PASTE FOR TOPICAL APPLIC. | N/A | LABORATOIRES FUMOUZE | FRANCE |

ANTIPREX | TABLETS | 5MG | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

ANTIRRINUM | NASAL SPRAY SOLUTION | NA | LABORATORIO REIG JOFRE S.A | SPAIN |

ANTISPASMINA COLICA | GASTRORESISTANT TABLET | N/A | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANTISPASMINA COLICA (FORTE) | GASTRORESISTANT TABLET | N/A | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANTITHROMBIN III HUMAN THROMBHIBIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

ANTI-THYROX | TABLETS | 5MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ANTORAL | SOLUTION FOR BUCCAL USE | 0.05G/100ML | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANTORAL | LOZENGE (THROAT) | 5MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

ANUSOL | SUPPOSITORY | N/A | PARKE DAVIS | FRANCE |

ANUSOL | RECTAL OINTMENT | N/A | PARKE DAVIS | FRANCE |

ANUSOL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ANXETIN | CAPSULES | 20MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ANXIOLAN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ANZEMET 100MG/5ML | SOLUTION FOR IV INJECTION | 100MG/5ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ANZEMET 12.5MG/0.625ML | SOLUTION FOR IV INJECTION | 12.5MG/0.625ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ANZEMET 200MG | COATED TABLET | 200MG | LABORATOIRES ROUSSEL DIAMANT | FRANCE |

APIOCOLINA | CREAM | 106MG/100G | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

APIOCOLINA | SUPPOSITORY | 4MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

APO ACETAZOLAMIDE TAB 250MG | TABLET | 250MG | APOTEX INC | CANADA |

APO ALLOPURINOL 100MG | TABLET | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO AMPI CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | APOTEX INC | CANADA |

APO CIMETIDINE TAB 200MG | TABLET | 200MG | APOTEX INC | CANADA |

APO FOLIC ACID TAB 5MG | TABLET | 5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO GLYBURIDE TAB 2.5MG | TABLET | 2.5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO IMIPRAMINE TAB 10MG | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO IMIPRAMINE TAB 25MG | TABLET | 25MG | APOTEX INC | CANADA |

APO ISDN | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO PRIMIDONE | TABLET | 250MG | APOTEX INC | CANADA |

APO SULFATRIM TAB | TABLET | N/A | APOTEX INC | CANADA |

APO TETRA CAP 250MG | CAPSULE | 250MG | APOTEX INC | CANADA |

APO THIORIDAZINE | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO TRIHEX TAB 2MG | TABLET | 2MG | APOTEX INC | CANADA |

APO ZIDOVUDINE CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-ALPRAZ TAB 0.5MG | TABLET | 0.5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-AMITRIPTYLINE HCL TAB 25MG | TABLET | 25MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-AMOXI CAP 500MG | CAPSULE | 500MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-ATENOLOL | TABLET | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-CEPHALEX TAB 500MG | TABLET | 500MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-CLOMIPRAMINE TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-CLOMIPRAMINE TABLETS 25MG | TABLET | 25MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-DICLO SR 100MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-DOXY CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-FLUOXETINE — CAP 20MG | CAPSULE | 20MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-GLYBURIDE TAB 5MG | TABLET | 5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-PREDNISONE 5MG TABLETS | TABLET | 5MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-RANITIDINE 300MG | TABLETS | 300MG | APOTEX INC | CANADA |

APO-RANITIDINE TAB 150MG | TABLET | 150MG | APOTEX INC | CANADA |

APRAZOL | CAPSULES | 30MG | HUSNU ARSAN ILACLARI A.S. | TURKEY |

APRAZOL | ENTERIC COATED CAPSULE30M | 30MG | HUSNU ARSAN ILACLARI A.S.- TURKEY | TURKEY |

APRESOLINE | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

APRESOLINE | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

APROTININ INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10 KIU/ML | FERRING PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

APROVEL 150MG TABETS | TABLET | 150MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

APROVEL 300MG TABLETS | TABLET | 300MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

APROVEL75MG TABLET | TABLET | 75MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

AQUEOUS CREAM BP | CREAM | 9% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AQUEOUS CREAM BP | CREAM | NO ACTIVE ING. | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

AQUEOUS CREAM BP | CREAM | N/A | RUSCO LIMITED T/A RUSCO PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ARAVA | FILM-COATED TABLET | 10MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

ARAVA | FILM-COATED TABLET | 20MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

ARAVA | FILM-COATED TABLET | 100MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

ARCALION | TABLETS | 200MG | SERVIER | PAKISTAN |

ARCALION | 200MG | COATED TABLETS | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD | EGYPT |

ARCALION 200MG | COATED TABLET | 200MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

ARCALION TABLETS | TABLETS | 200MG | SERVIER | PAKISTAN |

ARCOXIA | FILM-COATED TABLETS | 120MG | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARCOXIA | FILM COATED TABLETS | 90MG | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARCOXIA | FILM COATED TABLETS | 60MG | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

AREDIA | DRY SUBSTANCE FOR INJ. | 15MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INJECTION | 30MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INJECTION | 60MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INJECTION | 90MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 15MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 30MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 60 MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

AREDIA | POWDER FOR INFUSION | 90MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

ARESTON | TABLETS | 50MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

ARFEN | SUSPENSION | 120MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 125MG | SUPPOSITORY | 125MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 250MG | SUPPOSITORY | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARFEN 500MG | SUPPOSITORY | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARICEPT 10MG | COATED TABLET | 10MG | EISAI LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLET | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLET | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARIDIL | TABLET | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARILVAX — YELOW FEVER VACCINE | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARIMIDEX | COATED TABLET | 1MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARISTIN-C | INJ.SOLUTION OF INFUSION | 200MG/100ML | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

ARISTIN-C | FILM COATED TABLETS | 500MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

ARISTIN-C | FILM-COATED TABLET | 250MG | ANFARM HELLAS S.A | GREECE |

ARNETIN 150MG | TABLET | 150MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARNETIN 50MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 50MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ARNICA | CREAM | 9% | A NELSON AND COMPANY LTD | UNITED KINGDOM |

AROMASIN | COATED TABLETS | 25MG | PHARMACIA & UPJOHN LIMITED | ITALY |

AROMASIN | FILM-COATED TABLETS | 25MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

ARPHOS | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATORIES FOURNIER S.A. | FRANCE |

ART | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES NEGMA | FRANCE |

ART 50 | CAPSULES | 50MG | NEGMA-LERADS | FRANCE |

ARTANE | TABLETS | 2MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

ARTEX 5MG | SCORED COATED TABLET | 5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

ARTHRINAL | F.C. TABLETS | 20MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ARTHROTEC 50 | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 50 TABLETS | GASTRO-RESISTANT TABLETS | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 50 TABLETS | GASTRO-RESISTANT TABLET | N/A | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 75 | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC 75 | GASTRO RESISTANT TABLET | NA | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

ARTHROTEC TABLETS | TABLETS | NA | SEARLE | PAKISTAN |

ARTHROXEN | TABLET | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ARTHROXEN | TABLET | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ARTROSILENE | FOAM | N/A | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

ARTROSILENE | GEL | N/A | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

ARTROSILENE | "RETARD" CAPSULES | 320MG | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

ARTROXICAM | CAPSULE | 20MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

ASCARD | TABLETS | 75MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ASCARD | TABLETS | 300MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ASCARD | TABLETS | 150MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ASCORBIC ACID 100MG | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASCORBIC ACID 250MG | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASCORBIC ACID 500MG | CHEWABLE TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASCORBIC ACID BP 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID BP 200MG | TABLET | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID BP 50MG | TABLET | 50MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCORBIC ACID INJECTION AMPOULE | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/5ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

ASCORBIC ACID INJECTION BPC | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/5ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASCOSAL | EFFERVESCENT TABLETS | N/A | DR. GROSSMAN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

ASCRIPTIN | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

ASERBINE | TOPICAL SOLUTION | NA | FORLEY LIMITED T/A FORLEY PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ASERBINE | CREAM | NA | FORLEY LIMITED T/A FORLEY PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ASILONE ANTACID LIQUID | ORAL SUSPENSION | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASILONE ANTACID TABLETS | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASILONE HEARTBURN LIQUID | ORAL SUSPENSION | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASILONE HEARTBURN TABLETS | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMABEC | INHALATION POWDER | 50MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMABEC CLICKHALER | INHALATION POWDER | 250MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMABEC CLICKHALER 100 | INHALATION POWDER | 100MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMASAL CLICKHALER | INHALATION POWDER | 95MCG/AC | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASMOVAL | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPARAGINASE 10000 MEDAC | POWDER FOR INJECTION | 10000IU | MEDAC GMBH | GERMANY |

ASPEGIC 500MG | POWDER FOR ORAL SOL. | 500MG/SACHET | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ASPEGIC FOR INJECTION 500MG/5ML | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 500MG/5ML | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ASPIREM 125 | SUPPOSITORIES | 125MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIREM 150 | E.C. TABLETS | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIREM 300 | E.C. TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIREM 75 | E.C. TABLETS | 75MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ASPIRIN | ENTERIC COATED TABLET | 75MG | THE WALLIS LABORATORY LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN | TABLETS | 75MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASPIRIN | TABLETS | 75MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ASPIRIN | TABLETS | 300MG | M & A PHARMACHEM LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN BP 300MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN BP 75MG | TABLET | 75MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN PLUS C | EFFERVESCENT TABLET | N/A | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ASPIRIN PROTECT 100 | ENTERIC COATED TABLET | 100MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ASPIRIN PROTECT 300 | ENTERIC COATED TABLET | 300MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ASPIRIN TABLETS 75MG | EC GASTRO-RESISTANT TABS | 75MG | THE WALLIS LABORATORY LIMITED | UNITED KINGDOM |

ASPIRIN TABLETS DISPERSIBLE BP | DISPERSIBLE TABLETS | 75MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ASPRO 320MG | TABLET | 320MG | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. | FRANCE |

ASPRO 500MG | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. | FRANCE |

ASTHALIN 4 TABLET | TABLET | 4MG | CIPLA LTD. | INDIA |

ASTHALIN INHALER | INHALATION AEROSOL | 100MCG/DOSE | CIPLA LIMITED | INDIA |

ASTHALIN RESPIRATOR SOLUTION | RESPIRATOR SOLUTION | 5MG/1ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

ASTHALIN SYRUP | SYRUP | N/A | CIPLA LTD | INDIA |

ASTIZOL | TABLETS | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

ASTRIX 100 | CAPSULE | 100MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

ASYRAN | TABLETS | 150MG | DELTA HF | ICELAND |

ASYRAN | TABLETS | 300MG | DELTA HF | ICELAND |

ATACAND | TABLET | 16MG | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | SWEDEN |

ATACAND 8MG | TABLET | 8MG | ASTRA PHARMACEUTICALS LTD | SWEDEN |

ATALINE 2.5MG | TABLET | 2.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ATARAX | FILM-COATED TABLET | 25MG | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

ATARAX | SYRUP | 2MG/ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

ATARAX | TABLET | 25MG | UNITED CHEMICALS OF BELGIUM | PAKISTAN |

ATENOLOL | TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATENOLOL | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATENOLOL | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ATENOLOL | TABLETS | 50MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ATENOLOL | COATED TABLETS | 100MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATENOLOL DELTA | TABLETS | 25MG | DELTA HF | ICELAND |

ATENOLOL DELTA | TABLETS | 50MG | DELTA HF | ICELAND |

ATENOLOL DELTA | TABLETS | 100MG | DELTA HF | ICELAND |

ATENOLOL DENK 50 | FILM-COATED TABLETS | 50MG | E.DENK OHG | GERMANY |

ATENSIN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ATENSIN 40MG | TABLET | 40MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ATIVAN | TABLETS | 2.5MG | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

ATIVAN 1MG | TABLETS | 1MG | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

ATIVAN 1MG | TABLETS | 1MG | JOHN WYETH AND BROTHER LTD T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

ATIVAN 2MG | TABLET | 2MG | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

ATIVAN 2MG | TABLETS | 2MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

ATODEL | TABLETS | 1MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

ATODEL | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

ATODEL 1 | TABLETS | 1MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ATODEL 2 | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ATODEL 5 | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ATOMASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LTD. | NEW ZEALAND |

ATROMID-S | CAPSULES | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINA 1% FARMIGEA | OPHTHALMIC DROPS | 5MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

ATROPINE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

ATROPINE DISPERSA 1% | EYE DROPS | 1% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ATROPINE DISPERSA 1.0% | EYE DROPS | 10.0MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

ATROPINE INJECTION BP MINIJECT | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINE INJECTION BP MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

ATROPINE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINE SULFATE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

ATROPINE SULPHATE | TABLETS | 600 MCG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROPINE SULPHATE | TABLETS | 600MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

ATROPINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 600MCG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS | IRELAND |

ATROPINE SULPHATE INJECTION 0.5MG | INJECTION SOLUTION | 0.05% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ATROPINE SULPHATE INJECTION 1MG | INJECTION SOLUTION | 0.1% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ATROPINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTIONS | 600MCG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

ATROPINE SULPHATE INJECTION BP 600MCG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 600MCG/ML | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED T/A MARTINDALE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ATROVENT | NEBULISER SOLUTION | 500MCG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM LTD | UNITED KINGDOM |

ATROVENT N METERED AEROSOL | PUFF SOLUTION | 20MCG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG — GERMANY | GERMANY |

ATROVENT NASAL PUMP SPRAY 0.03% | NASAL PUMP SPRAY | 0.314MG/ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

AUDAX EAR DROPS | DROPS | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

AUGMENTIN | TABLET | 375MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AUGMENTIN | TABLET | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

AUGMENTIN 1.2G IV | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 156MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 1G | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 228MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 312MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 457MG SUSPENSION | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 600MG IV | POWDER FOR INJECTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 625MG TABLETS | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN 625MG TABS. TWICE DAILY DOSING | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN DISPERSIBLE TABLETS 375MG | TABLET FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN INFANT DROPS | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AUGMENTIN TABLETS 375MG | COATED TABLET | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

AULIN | TABLETS | 100MG | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

AULIN | ORAL POWDER FOR RECON. | 100MG/SACHET | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

AUNATIV | SOLUTION FOR INJECTION | 250IU/ML | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

AUNATIV SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 200IU/ML | BIOVITRUM | SWEDEN |

AUREOMYCIN OINTMENT | OINTMENT | 3% W/W | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

AUREOMYCIN SALBE | OINTMENT | 3G/100G | LEDERLE ARZNEIMITTEL GMBH & CO | GERMANY |

AUREOMYCINE MONOT 3% | OINTMENT | 3% | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

AURIGOUTTE | EAR DROPS | N/A | LABORAOIRES MONOT | FRANCE |

AVALOX 400MG | FILM-COATED TABLET | 400MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

AVANDIA | TABLET | 2MG | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

AVANDIA | TABLET | 4MG | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

AVANDIA | TABLET | 8MG | SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

AVANDIA | FILM-COATED TABLETS | 1MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANDIA | FILM-COATED TABLETS | 2MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANDIA | FILM COATED TABLETS | 4MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANDIA | FILM COATED TABLETS | 8MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | EUROPEAN COMMUNITY |

AVANT 1.5MG | TABLET | 1.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AVANT 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AVANT 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AVAXIM | SUSPENSION FOR INJECTION | 160 AU/0.5ML | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

AVELOX | FILM-COATED TABLET | 400MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

AVERNOL | TABLETS | 25MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

AVIPUR | TABLETS | 50,000IU | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

AVIPUR TABLETS | TABLET | 50,000 IU | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

AVIRAL-200 | TABLETS | 200MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

AVIRAL-400 | TABLETS | 400MG | MEPHA PAHRMA AG | SWITZERLAND |

AVIRAL-800 | TABLETS | 800MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

AVOCLOR | TABLET | 250MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

AVOMINE | TABLETS | 25MG | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

AVOMINE | TABLET | 25MG | RHONE-POULENC RORER PAKISTAN (PVT) LIMITED | PAKISTAN |

AVONEX | POWDER + SOLVENT FOR INJ. | 30UG/ML | BIOGEN FRANCE S.A. | FRANCE |

AVONEX | POWDER AND SOLVENT FOR INJ | 30MCG | BIOGEN FRANCE S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

AXETINE 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AXETINE 750MG | POWDER FOR INJECTION | 750MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AXSAIN | CREAM | 0.075% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

AXURA | FILM-COATED TABLETS | 10MG | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | EUROPEAN COMMUNITY |

AXURA | ORAL DROPS SOLUTION | 10MG/G | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | EUROPEAN COMMUNITY |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 500MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 1G | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 1G | E R SQUIBB & SONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZACTAM | POWDER FOR INJECTION | 2GM | ER SQUIBB & SONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZAMUN | FILM COATED TABLET | 50MG | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LTD | NEW ZEALAND |

AZANTAC 150MG | EFFERVESCENT TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME | FRANCE |

AZANTAC 300MG | EFFEVESCENT TABLET | 300MG | GLAXO WELLCOME | FRANCE |

AZATHIOPRINE BP | FILM COATED TABLETS | 50MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZATHIOPRINE PCH | TABLET | 50MG | PHARMACHEMIE BV | NETHERLANDS |

AZATHIOPRINE TABLETS 50MG | TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZATHIOPRINE TABLETS BP 50MG | FILM COATED TABLETS | 50MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZATRILEM | TABLETS | 50MG | LEMERY S.A. | MEXICO |

AZEE, AZITHROMYCIN CAPSULES USP | CAPSULES | 250 MG | CIPLA LTD. | INDIA |

AZELDERM | CREAM | 20%W/W | KLEVA LIMITED | GREECE |

AZEPTIL 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AZEPTIL 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AZEPTIL 500MG/5ML | LIQUID FOR INJECTION | 500MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

AZITHROMYCIN | CAPSULE | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

AZOPT | OPHTHALMIC SUSPENSION | 10MG/ML | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

AZOPT | EYE DROPS SOLUTION | 10MG/ML | ALCON LABORATORIES UK LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

BABY MELTUS FOR BABIES COUGHS | ORAL SOLUTION | 0.42 ML | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLOFEN TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLOFEN TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLOFEN TABLETS 10MG | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BACLON 10MG | TABLET | 10MG | LEIRAS OY | FINLAND |

BACTROBAN | OINTMENT | 2% W/W | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BACTROBAN | CREAM | 2% W/W | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

BACTROBAN CREAM | CREAM | 2% W/W | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BACTROBAN NASAL OINTMENT 2% W/W | NASAL OINTMENT | 2% W/W | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BALANCED SALT SOLUTION (AKORN) | IRRIGATING SOLUTION | N/A | TAYLOR PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

BALKIS 0.05% NASAL DROPS | SOLUTION | 0.05% W/V | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

BALKIS 0.1% NASAL DROPS | SOLUTION | 0.1% W/V | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

BALKIS NASAL SPRAY | SOLUTION | 1MG/ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

BALKIS NASAL SPRAY SOLUTION | NASAL SPRAY | 1MG/ML | DOLORGIET GMBH & CO KG | GERMANY |

BALMOSA | CREAM | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

BALTO FOOT BALM | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

BARILUX HD | POWDER | 96.805% W/W | GOLDHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

BAYCUTEN N | CREAM | N/A | BAYER VITAL GMBH & CO. AG | GERMANY |

BAYCUTEN N | CREAM | N/A | BAYER | PAKISTAN |

BAYCUTEN-N | CREAM | N/A | BAYER | PAKISTAN |

BAYRO GEL | GEL | NA | TROPON GMBH | GERMANY |

BAYROGEL | GEL | 50MG/G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

BAZUKA EXTRA STRENGTH GEL | GEL | 26% W/W | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

BAZUKA GEL | GEL | N/A | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE INTRADERMAL BP | FREEZE DIRED PREP. F/INJ. | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE INTRADERMAL BP ISONIAZID RES | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE PERCUTANEOUS BP | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BCG VACCINE SSI | POWDER FOR INJECTION | 0.75MG/ML | STATENS SERUM INSTITUT | DENMARK |

BEBEGEL | RECTAL GEL | N/A | ASTA MEDICA | FRANCE |

BECADRIL 500 | CASULES | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BECEDRIL 1G | TABLETS | 1G | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BECEVIT | S.C. TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BECEVIT | TABLETS | NA | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

BECLATE 250 INHALER | INHALER | 250MCG/ACTUATION | CIPLA LIMITED | INDIA |

BECLATE-50 | INHALER | 50MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

BECLAZONE 100 | INHALER | 100MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 100 CFC-FREE | INHALER | 100MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLAZONE 250 | INHALER | 250MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 250 CFC-FREE INHALER | INHALER | 250MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLAZONE 50 | INHALER | 50MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 50 CFC-FREE INHALER | INHALER | 50MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | UNITED KINGDOM |

BECLAZONE 50 EASI-BREATHE CFC-FREE | INHALER | 50MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLAZONE EASI-BREATHE CFC-FREE | INHALER | 250MCG/DOSE | NORTON (WATERFORD) | IRELAND |

BECLOFORTE | METERED AEROSOL | N/A | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

BECLOFORTE INHALER | AEROSOL | 250 MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECLOFORTE INHALER | AEROSOL | 250MCG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMETASONE DIPROPIONATE 50MCG | AQUEOUS NASAL SPRAY | 0.039%W/V | ASHBOURNE PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | AQUEOUS NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE AQ. NASAL SP | NASAL SPRAY | 50MCG/ACTUATION | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECLOMIST NASAL SPRAY FOR HAYFEVER | NASAL SPRAY | 50MCG/ACTUATION | PARKFIELDS PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECONASE ALLERGY | NASAL SPRAY | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANDURYS | UNITED KINGDOM |

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 50UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN & HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY SUSPENSION | 50MCG/DOSE | ALLEN FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

BECONASE HAYFEVER | NASAL SPRAY | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECONASE HAYFEVER | NASAL SPRAY | 50UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN & HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE | AEROSOL F/INH. | 50MCG/DOSE | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

BECOTIDE 100 INHALER | AEROSOL | 100MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE 100 INHALER | AEROSOL | 100UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE 50 INHALER | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

BECOTIDE 50 INHALER | AEROSOL | 50MCG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BECOZYM FORTE | SUGAR-COATED TABLET | N/A | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

BEECHAM 75MG ASPIRIN TABLETS | TABLET | 75MG | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAM DAY NURSE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS ALL-IN-ONE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS COLD AND FLU HOT BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS COLD AND FLU HOT LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS COLD AND FLU HOT LEMON AND HONEY | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS FLU-PLUS HOT LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | NA | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS THROAT-PLUS BLACKCURRANT | LOZENGES | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS THROAT-PLUS LEMON | LOZENGES | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAM'S VENO'S COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS VENO'S EXPECTORANT | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS VENO'S HONEY AND LEMON | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS WARMERS BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS WARMERS LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEECHAMS WARMERS LEMON AND HONEY | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BEGROCIT | EFFERVESCENT TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

BELARAMINE EXPECTORANT | SYRUP | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BELL'S CHILDRENS COUGH SYRUP | ORAL LIQUID | 100MG/5ML | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BELL'S WINTERGREEN OINTMENT | OINTMENT | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BENADRYL ALLERGY RELIEF | CAPSULE | 8MG | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENDROFLUAZIDE | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

BENDROFLUAZIDE BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BENDROFLUAZIDE TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

BENOXYL 5 LOTION / PANOXYL 5 LOTION | TOPICAL EMULSION | 5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BENT 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BENXHEXOL 2 TABLETS | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BENYLIN CHESTY COUGHS (NON-DROWSY) | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHESTY COUGHS (ORIGINAL) | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHILDREN'S CHESTY COUGHS | SYRUP | 50MG/5ML | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHILDREN'S NIGHT COUGHS | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN CHILDREN'S NIGHT COUGHS | SYRUP | N/A | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN DRY COUGHS (NON DROWSY) | SYRUP | 7.5MG/5ML | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN DRY COUGHS (ORIGINAL) | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN FOUR FLU LIQUID | ORAL SOLUTION | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN FOUR FLU LIQUID | ORAL SOLUTION | N/A | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENYLIN WITH CODEINE | SYRUP | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

BENZAMYCIN GEL | GEL | N/A | DERMIK LABORATORIES INC. | UNITED KINGDOM |

BENZET | LOZENGES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

BENZHEXOL BP | TABLET | 2MG | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

BENZOIN TINCTURE BP TOPICAL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

BENZYL BENZOATE APPLICATION BP | TOPICAL EMULSION | 25% W/V | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LTD | UNITED KINGDOM |

BENZYL BENZOATE APPLICATION BP | TOPICAL EMULSION | N/A | THORNTON & ROSS | UNITED KINGDOM |

BEPANTHEN | CREAM | 50MG/G | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

BEPANTHEN | LOTION | 25MG/ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

BEPANTHEN ROCHE CREAM | CREAM | 50MG/G | HOFFMAN-LA ROCHE AG | GERMANY |

BEPANTHEN ROCHE OINTMENT | OINTMENT | 50MG/G | HOFFMAN-LA ROCHE AG | GERMANY |

BEPROGEL | TOPICAL SOLUTION | 0.5MG/ML | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

BEPROGEL | TOPICAL SOLUTION | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

BEPROSONE | CREAM | 0.064% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

BERIATE P 1000. | DRY SUBSTANCE AND SOLVENT | N/A | AVENTIS BEHRING GMBH | GERMANY |

BERMOXEL 600MG | TABLET | 600MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BEROCIL 4MG | TABLET | 4MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BEROTEC | METERED AEROSOL | 100MCG / PUFF | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BETABIOPTAL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

BETACORTEN | SCALP APPLICATION | 0.1%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

BETADERM CRM 0.1%W/W | CREAM | 0.1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC | CANADA |

BETADERM ONT 0.1% W/W | OINTMENT | 0.1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC | CANADA |

BETADINE ALCOHOLIC SOLUTION 10% | SOLUTION | 10% | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE ALCOHOLIC SOLUTION 1O% | TOPICAL ALCOHOLIC SOLUT. | 10% W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE ANTISEPTIC PAINT 10% | ANTISEPTIC PAINT | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION | SOLUTION | 10% | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION 10% | ANTISEPTIC SOLUTION | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE CREAM | CREAM | 5%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE CREAM | CREAM | 5%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE DRY POWDER SPRAY 2.5% | POWDER | 2.5% W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE GARGLE AND MOUTHWASH | GARGLE | 1%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE GARGLE AND MOUTHWASH 1% | GARGLE | 1%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE OINTMENT 10% | OINTMENT | 10%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE OINTMENT 10% | OINTMENT | 10%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE SCALP ANDSKIN CLEANSER 7.5% | TOPICAL LIQUID SOAP | 7.5%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE SHAMPOO 4% | SHAMPOO | 4%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD. | CYPRUS |

BETADINE SKIN CLEANSER 4% | TOPICAL LIQUID SOAP | 4%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE SURGICAL SCRUB 7.5% | TOPICAL LIQUID SOAP | 7.5%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE VAGINAL DOUCHE 10% | DOUCHE | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETADINE VAGINAL DOUCHE 10% | DOUCHE | 10%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BETAFERON | POWDER FOR SOLN. FOR INJ. | 0.25MG/ML | SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT | UNITED KINGDOM |

BETAFERON | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 0.25MG/ML | SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT | EUROPEAN COMMUNITY |

BETAGAN (LEVOBUNOLOL HCL) LIQUIFILM | TOPICAL OPHTHALMIC SOLN. | 0.5% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLETS 8MG | TABLET | 8MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETAKSIM | STERILE POWDER FOR INJ. | 1G | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

BETAMESOL | CREAM | 0.05% W/W | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

BETAMESOL TUBO 30G CREMA 0.05% | CREAM | N/A | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

BETAMETHASONE CREAM 0.1%W/W | CREAM | 0.1% W/W | SM PHARMACEUTICALS SDN.BHD. | MALAYSIA |

BETAPLEX | TABLET | N/A | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

BETAPYN | TABLET | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

BETASERC | TABLET | 8MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

BETASERC | TABLET | 16MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

BETASONE CREAM | CREAM | 0.1% W/W | HOVID SDN. BHD. | MALAYSIA |

BETAVIX SYRUP | SYRUP | 7.5MG/5ML | GENEPHARM S.A. | GREECE |

BETNESOL 0.50MG | EFFERVESCENT TABLET | 0.5MG | GLAXO WELLCOME | FRANCE |

BETNOVATE | CREAM | 1MG/G | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

BETNOVATE | OINTMENT | 1MG/G | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

BETNOVATE C CREAM | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE C CREAM | CREAM | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE CREAM | CREAM | 0.122% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE CREAM | CREAM | 0.122%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE N CREAM | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE N CREAM | CREAM | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.122% W/W | GLAXO WELLCOME LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.1% W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE SCALP | TOPICAL SOLUTION | 0.1%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE SCALP APPLICATION | TOPICAL SOLUTION | 0.122% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

BETNOVATE SCALP APPLICATION | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 0.122%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | GERMANY |

BETNOVATE SCALP APPLICATION | TOPICAL SOLUTION | 0.1%W/W | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

BETOPTIC S/BETOPTIC SUSPENSION | OPHTHALMIC SUSPENSION | 2.5MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

BETRISS | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BETTAMOUSSE | CUTANEOUS FOAM | 0.12%W/W | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

BEZALIP | FILM COATED TABLET | 200MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

BEZALIP RETARD | COATED SUSTAINED REL. TAB | 400MG | HOFFMANN-LA ROCHE | GERMANY |

BI PRETERAX | TABLET | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

BIAFINE | EMLSION F/CUTANEOUS APPL. | 0.67G/100G | LABORATOIRES MEDIX | FRANCE |

BIO 3 CAMOMILE TEA | INFUSION BAG | 1.5G | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIO 3 HERBAL TEA | INFUSION BAG | 1.5G | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIO 3 OBESIDAD-OBESITY | CAPSULES | 500MG | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIO 3 POWDER FOR ORAL RECONSTITUTION | POWDER | N/A | BIODES S.L. | SPAIN |

BIO 3 WEIGHT CONTROL | INFUSION BAG | N/A | BIODES, S.L. | SPAIN |

BIOCADMIO SUSPENSION | CUTANEOUS SUSPENSION | 1G/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIOCALYPTOL WITH PHOLCODINE | SYRUP | N/A | LABORATORIES LAPHAL | FRANCE |

BIOCARBON | TABLETS | NA | F.TRENKA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH | AUSTRIA |

BIOCINE TEST PPD | INTRADER. MULTIPUNC. TEST | N/A | CHIRON S.P.A. | ITALY |

BIODRAMINA | CHEWING-GUM | 20MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIODRAMINA | TABLET | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIODRAMINA INFANTILE | SUPPOSITORY | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIOELECTRA CALCIUM 500 | EFFERVESCENT TABLETS | 500MG | HERMES ARZNEMEITTEL GMBH | GERMANY |

BIOFERON 1 M.I.U | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 1000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

BIOFERON 10 M.I.U. | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 10000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

BIOFERON 3 M.I.U | FREEZE DRIED PWD FOR INJ | 3000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

BIOFERON 5 M.I.U | FREEZE DRIED PWD FOR INJ | 5000000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

BIOFLOR | CAPSULES | 250MG | BIOMED AG | SWITZERLAND |

BIOFLOR | POWDER FOR ORAL SUSP. | 250MG/SACHET | BIOMED AG | SWITZERLAND |

BIOLECTRA CALCIUM 500 | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | HERMES ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

BIOPLUS EFFERVESCENT TABLETS | TABLETS | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

BIORAL GEL | OROMUCOSAL GEL | 2% W/W | SEVEN SEAS LIMITED T/A MERCK CONSUMER HEALTH | UNITED KINGDOM |

BIORINIL | NASAL SPRAY, SUSPENSION | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

BIOSELENIUM SUSPENSION | CUTANEOUS SUSPENSION | 2.5G/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BIO-STAR | CAPSULES | 80MG | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

BIO-STAR VIALS | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

BIOTONE | ORAL SOLN IN AMPOULE | N/A | LABORATORIES LAPHAL | FRANCE |

BIPROFENID 150MG | TABLET | 150MG | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

BISACODYL | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BISACODYL BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

BISACODYL SUPPOSITORIES BP 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

BISACODYL TABLET 5MG | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

BISACODYL TABLET B.P. 5MG | TABLET | 5MG | PHARMMALAYSIA BERHAD | MALAYSIA |

BISACODYL TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

BISMUTH SUBNITRATE AND IODOFORM PASTE | IMPREGNATED GAUZE | N/A | AURUM PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

BISODOL HEARTBURN RELIEF TABLETS | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

BISODOL INDIGESTION RELIEF TABLETS | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

BISODOL TABLETS | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

BISOLAX 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BISOLAX 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BISOLVON | SOLUTION | 0.2G/100ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | SOLUTION FOR INJECTION | 8MG/4ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | SYRUP | 0.08G/100ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | TABLETS | 8MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BISOLVON | TABLETS | 8MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

BI-TILDIEM SR 120MG | SR COATED TABLET | 120MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

BI-TILDIEM SR 90MG | SR COATED TABLET | 90MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

BLEO-KYOWA | POWDER FOR INJECTION | 15,000IU | KYOWA HAKKO (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

BLEOLEM | POWDER FOR INJECTIONS | 15.00U/5ML | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

BLEOLEM | POWDER FOR INJECTION | 15U/5ML | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

BLISTEX RELIEF CREAM | CREAM | NA | DDD LIMITED | UNITED KINGDOM |

BLISTEZE CREAM | CREAM | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

BLITZ 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BLOPRESID 16/12.5MG TABLETS | TABLETS | NA | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A — ITALY | ITALY |

BLOPRESS | TABLET | 4MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

BLOPRESS | TABLET | 8MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

BLOPRESS | TABLET | 16MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

BONDIL | URETHRAL STICK | 125MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONDIL | URETHRAL STICK | 250MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONDIL | URETHRAL STICK | 500MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONDIL | URETHRAL STICK | 1000MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

BONEFOS 400MG | CAPSULE | 400MG | LEIRAS OY | FINLAND |

BONEFOS 60MG/ML | CONC. FOR PARENT. INFUS. | 60MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

BONIDON | GEL | 10MG/G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

BONJELA | GEL | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

BONJELA | OROMUCOSAL GEL | N/A | LLOYD'S PHARMACEUTICALS LIMITED T/A RECKITT & COLMAN PRODUCT | UNITED KINGDOM |

BOOTS NIROLEX LOZENGES | LOZENGE | 2.5MG | THE BOOTS COMPANY PLC | UNITED KINGDOM |

BORADRINE | EYE DROPS | NA | BOURNONVILLE PHARMA | BELGIUM |

BOROCAINA | LOZENGE | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOROCAINA GOLA | TABLETS | 1.5MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOROCAINA GOLA | TABLET | 1.5MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOROCAINA GOLA | TABLET | 1.5MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

BOTOX | POWDER SOLN INJECTION | 100 UNITS | ALLERGAN SALES LTD | IRELAND |

BOTOX | POWDER F/SOLN F/INJ | 100UNITS/VIAL | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED | IRELAND |

BOTULISM ANTIOXIN BEHRING | SOL. FOR INFUSION AND INJEC | N/A | CHIRON BEHRING GMBH & CO | GERMANY |

BOZAKTRAL | TABLETS | 10MG | CHRISPA ALFA FARMAKEYTICI S.A. | GREECE |

BRADOSOL PLUS | LOZENGE | N/A | NOVARTIS COMSUMER HEALTH UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRADOSOL SUGAR FREE CHERRY MENTHOL | LOZENGES | 0.04% V/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRADOSOL SUGAR FREE ORIGINAL CITRUS | LOZENGE | 0.04% V/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRASIVOL FINE | CREAM | 38% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRASIVOL MEDIUM | CREAM | 52% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRAUNOL 2000 | SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

BRETYLATE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

BRETYLIUM INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 50MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

BRETYLIUM TOSYLATE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BREVIBLOC | SOLUTION FOR IV INFUSION | 250MG/ML | BAXTER PHARMACEUTICL PRODUCTS | UNITED STATES OF AMERICA |

BREVIBLOC INJECTION | SOLUTION FOR IV INFUSION | 10MG/ML | BAXTER PHARMACEUTICAL PRODUCTS | UNITED STATES OF AMERICA |

BREVOXYL | CREAM | 4% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRICANYL | TABLETS | 2.5MG | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

BRICANYL TURBUHALER | INHALATION POWDER | 0.5MG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

BRINERDIN | SUGAR COATED TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

BRINERDINA | FILM COATED TABLETS | NA | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

BROMHEXINE 8 | TABLETS | 8MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

BROMHEXINE SYRUP | ORAL SOLUTION | 4MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

BROMHEXINE SYRUP 4MG/5ML | SYRUP | 4MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

BROMHEXIN-RATIOPHARM SAFT | SOLUTION | 4MG/5ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

BROMOCRIPTINE | TABLETS | 2.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRONCALENE ADULTS | SYRUP | N/A | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

BRONCALENE CHILDREN | SYRUP | 0.01G/100ML | LABORATOIRES MARTIN | FRANCE |

BRONCALENE INFANT | SYRUP | N/A | LABORATOIRES MARTIN | FRANCE |

BRONCATHIOL 2% CHILDREN AND INFANTS | SYRUP | 2% W/V | LABORATOIRES MARTIN | FRANCE |

BRONCATHIOL ADULT EXPECTORANT | ORAL SOLUTION | 5G/100ML | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

BRONCHOPED | SYRUP | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

BRONCHOPRONT | CAPSULE WITH SUST. ACTION | 75MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

BRONCHOPRONT | SYRUP | 0.3G/100ML | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

BRONCHOTUSSINE | SYRUP | 4MG/5ML | ADELCO-CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

BRONCHO-VAXOM ADULTS | CAPSULE | 40MG | OM PHARMA | SWITZERLAND |

BRONCHO-VAXOM CHILDREN | CAPSULE | 20MG | OM PHARMA | SWITZERLAND |

BRONCOFLUID | ORAL SUSPENSION | N/A | PHARMARECORD S.R.L. | ITALY |

BRONCOLIN TABLETS 4MG | TABLET | 4MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

BRONQUIMUCIL | CAPSULE | N/A | J.URIACH & CIA., S.A. | SPAIN |

BRONQUIMUCIL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

BROT 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

BRUFEN | TABLET | 400MG | KNOLL | PAKISTAN |

BRULIDINE | CREAM | 0.15% W/W | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

BRUMETIDINA | SOLUTION FOR IM INJECTION | 200MG/2ML | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BRUXICAM | DERMATOLOGICAL CREAM | 1% W/W | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BRUXICAM | CAPSULE | 20MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BRUXICAM | SUPPOSITORY | 20MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

BSS 15ML/BSS ALCON | INTRAOCULAR IRRIG. SOLN. | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

BSS PLUS | INTRAOCULAR IRRIGAT. SOLN | NO ACTIVE ING. | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

BSS PLUS 250ML AND 500ML/BSS PLUS ALCON | INTRAOCULAR IRRIG. SOLN. | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

BUCCALIN BERNA | TABLETS | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE | SWITZERLAND |

BUCCASTEM | BUCCAL TABLETS | 3MG | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

BUDECORT | RESPULES | 0.25MG | CIPLA LTD. | INDIA |

BUDECORT 0.5MG | RESPULES | 0.5MG/2ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT RESPULES 0.5MG/ML | RESPIRATOR SUSPENSION | 1MG/2ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT-100 | INHALER | 100MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT-200 | INHALER | 200MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDECORT-200 | INHALER | 200MCG/AC | M/S CIPLA LIMITED | INDIA |

BUDENOFALK | CAPSULES | 3MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

BUDESPRAY — 200 INHALER | AEROSOL CANISTER | 200 MCG | M/S MEDISPRAY LABORATORIES PVT. LTD — GOA | INDIA |

BUMETANIDE | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

BUMETANIDE | TABLETS | 1MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

BUPIVACAINE ADRENALINE MERCK | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/20ML | MERCK GENERICS | FRANCE |

BUPIVACAINE HCL INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.25% W/V | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

BUPIVACAINE HCL INJECTION, USP 0.5% | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

BUPIVACAINE MERCK 0.5% | SOLUTION FOR INJ. | 100MG/20ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

BURINEX | TABLETS | 5MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX | TABLETS | 1MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX A | TABLETS | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX K | TABLETS | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

BURINEX-K TABLETS | TABLETS | NA | LEO | PAKISTAN |

BURNEZE | SPRAY | 1% W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

BUSCOPAN | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

BUSCOPAN | SUGAR COATED TABLET | 10MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

BUSCOPAN PLUS | TABLETS | NA | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

BUSCOPAN TABLETS | TABLETS | 10MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

BUSPAR | TABLETS | 10MG | BRISTOL MYERS SQUIBB AUSTRALIA PTY LTD | AUSTRALIA |

BUSPAR | TABLETS | 5MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

BUSPAR | TABLETS | 10MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

BUTIRAN | SYRUP | N/A | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

BY-VERTIN | TABLETS | 8MG | ERGHA HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

C1 ESTERASE INHIBITOR TIM 3 | POWDER FOR INJECTION | 1000PU/20ML | OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR HAEMODERIVATE GES.M.B.H. | AUSTRIA |

CA LAC | TABLET | 300MG | RAZA MANUFACTURING BERHARD | MALAYSIA |

CABASER | TABLETS | 2MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A. | ITALY |

CABASER | TABLET | 1MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A. | ITALY |

CABASER | TABLET | 4MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

CABASER | TABLETS | 1MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CABASER | TABLETS | 2MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CAC 1000 | EFFERVESCENT TABLET | N/A | NOVARTIS | PAKISTAN |

CAC 1000 | EFFERVESCENT TABLET | NA | NOVARTIS | PAKISTAN |

CA-C 1000 SANDOZ ORANGE | EFFERVESCENT TABLETS | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

CAFLAM | TABLET | 50MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

CALADRYL LOTION | TOPICAL SUSPENSION | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION B.P. | TOPICAL SUSPENSION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION BP | TOPICAL SUSPENSION | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CALAMINE LOTION BP | LOTION | N/A | PINEWOOD LABS T/A PINEWOOD HEALTHCARE | IRELAND |

CALAMINE LOTION BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM UK | UNITED KINGDOM |

CALC. FLUOR. NEW ERA BIOCHEMIC NO.1 | TISSUE SALT NO1 TABLET | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALC. PHOS. NEW ERA NO.2 CALC. PHOS. | TISSUE SALT TABLETS NO.2 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALC. SULPH. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.3 | TISSUE SALTS NO.3 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICARD CR | TABLETS | 90MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICARD CR | TABLETS | 120MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICHEW 500MG TABLETS | TABLET | 500MG | SHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCICHEW D3 FORTE | TABLET | N/A | SHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIFEROL | OIL FOR INJECTION | 3∧5UNITS/1ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIFEROL INJECTION BP | OIL FOR INJECTION | 6(∧5) UNITS/2ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIO 300 | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIPEN | TABLETS | 670MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

CALCITONIN NOVARTIS | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

CALCIUM — SANDOZ F | EFFERVESCENT TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CALCIUM 500 WITH D | TABLETS | N/A | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CALCIUM CHLORIDE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 10%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM CHLORIDE INJECTION MINIJET | AQUEOUS INJECTION | 10% W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

CALCIUM GLUCONATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1G/10ML | F.H. FAULDING AND CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

CALCIUM GLUCONATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 89MG/10ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM LACTATE | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CALCIUM LACTATE 300 | TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CALCIUM LACTATE BP 300MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM LEUCOVORIN | TABLETS | 15MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. T/A LEDERLE LABS. | UNITED KINGDOM |

CALCIUM LEUCOVORIN | TABLETS | 15MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

CALCIUM RESONIUM | ORAL POWDER | 99.934%W/W | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALCIUM SANDOZ | EFFERVESCENT TABLET | N/A | SANDOZ | PAKISTAN |

CALGEL TEETHING GEL | GINGIVAL GEL | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALIMAL | TABLET | 4MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALLIMON | EFFERVESCENT TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

CALM LIFE | COATED TABLETS | NA | THE HERBAL RESEARCH COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALMPOSE 5MG TABLETS | TABLETS | 5MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

CALMURID | CREAM | N/A | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALMURID HC | CREAM | N/A | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL 6+ SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL SIX-PLUS SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL SUGAR FREE INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CALPOL SUGAR FREE INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | GERMANY |

CALSALETTES (SUGAR COATED) TABLETS | COATED TABLET | 38MG | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMCOLIT 250 | TABLETS | 250MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMCOLIT 400 | TABLETS | 400MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMCOLIT 400MG | TABLET | 400MG | BIOPHARMA | PAKISTAN |

CAMNOVATE CREAM | CREAM | 0.1% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

CAMPTO 100MG/5ML | CONCENTRATE FOR INFUSION | 100MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAMPTO 40MG/2ML | CONCENTRATE FOR INFUSION | 20MG/ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CANDACORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDACORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDACORT CREAM | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

CANDAZOLE | CREAM | 1% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDAZOLE | CREAM | 1%W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

CANDAZOLE | LOTION | 1% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

CANDAZOLE LOTION | LOTION | 1% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

CANDIPLAS | CREAM | 2%W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CANESTEN | CREAM | 1G/100G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CANESTEN | VAGINAL TABLET | 500MG | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | VAGINAL TABLET | 500MG | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | CREAM | 0.01G/G | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | CREAM | 1% W/W | BAYER | PAKISTAN |

CANESTEN | VAGINAL TABLET | 100MG | BAYER PAKISTAN(PVT) LTD. | PAKISTAN |

CANESTEN 1 10% CREAM | VAGINAL CREAM | 10%W/W | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

CANESTEN 1% | SOLUTION | 1G/100ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CANESTEN 10% VC (POM) | VAGINAL CREAM | 10% W/W | BAYER PLC T/A CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

CANESTEN COMBI | VAGINAL CREAM AND PESSARY | N/A | BAYER PLC T/A CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

CANESTEN DERMATOLOGICAL SPRAY | TOPICAL SOLUTION | 1% W/V | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

CANESTEN HC CREAM 1% | CREAM | N/A | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

CANESTEN HYDROCORTISONE | CREAM | N/A | BAYER PLC T/A CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

CANESTEN OASIS | EFFERVESCENT POWDER | N/A | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

CANESTEN VAGINAL TABLETS | VAGINAL TABLETS | 100MG | BAYER | PAKISTAN |

CANUSAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CANUSAL(HEPARIN SODIUM 100U/ML) | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU / ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPACE | TABLETS | 25MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

CAPACE | TABLETS | 12.5MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

CAPOCARD | TABLETS | 50MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CAPOCARD | TABLETS | 25MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CAPOTEN | TABLETS | 12.5MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPOTEN | TABLETS | 25MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPOTEN | TABLETS | 50MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPOZIDE | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPRIN | ENTERIC COATED TABLETS | 75MG | SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTIL TABLET 25MG(CAPTOPRIL) | TABLET | 25MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

CAPTIL TABLET 50MG (CAPTOPRIL) | TABLET | 50MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

CAPTOPRIL | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 12.5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 12.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL | TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL DENK 25 | TABLETS | 25MG | E. DENK OHG | GERMANY |

CAPTOPRIL TABLETS 25MG | TABLET | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL TABLETS 50MG | TABLET | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

CAPTOPRIL TABLETS BP 25MG | TABLET | 25MG | WAYMADE PLC | UNITED KINGDOM |

CARBACHOL | TABLETS | 2MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBAMAZEPINE | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBAMAZEPINE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBAMAZEPINE | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBATOL | TABLETS | 200MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CARBATOL | TABLETS | 200MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CARBELLON TABLETS | TABLET | N/A | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARBIMAZOLE | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

CARBIROID TABLET 5MG | TABLET | 5MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

CARBOPLATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/15ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CARBOPLATIN INJECTION SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

CARBOPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

CARBOPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 450MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

CARBOPLATINO | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/15ML | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CARBOSAN | GEL | 2% W/W | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

CARBOSIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | PHARMACHEMIE BV | NETHERLANDS |

CARBOTINOL | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

CARDIFEN-10 | CAPSULES | 10MG | PHARMACARE LIMITED | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |

CARDILATE MR | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDILATE MR 10MG TABLETS | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDIOLITE | DRY SUBSTANCE FOR IV INF | NA | DUPONT PHARMA GMBH | GERMANY |

CARDIPRIL | TABLETS | 4.6MG | BIALPORT PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA | PORTUGAL |

CARDIPRIL | TABLETS | 9.2MG | BIALPORT — PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | PORTUGAL |

CARDURA | TABLET | 2MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDURA | TABLET | 4MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDURA | TABLET | 1MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

CARDURA XL | MODIFIED RELEASE TABLET | 4MG | PFIZER LTD. | UNITED KINGDOM |

CARDURA XL | MODIFIED RELEASE TABLET | 8MG | PFIZER LTD. | UNITED KINGDOM |

CARGOSIL | CREAM | 5% | GENEPHARM S.A. | GREECE |

CARLOC-6.25 | TABLETS | 6.25MG | CIPLA | INDIA |

CARTERON 5MG | CAPSULE | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CASACOL | LIQUID | NA | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

CASCADE (FORMELY NATEX NO. 1)TABLETS | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

CASODEX 150MG | COATED TABLET | 150MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CASODEX TABLETS 50MG | COATED TABLET | 50MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CASPOFUNGIN MSD | POWD F/CONC F/SOLN F/INF | 50MG/VIAL | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CASPOFUNGIN MSD | POWD. F/CONC F/SOLN F/INF | 70MG/VIAL | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

CASPOFUNGIN MSD | POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 50MG/VIAL | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CASTOR OIL BP | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CASTOR OIL BP | ORAL SOLUTION | 5ML | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CATAFLAM | SUGAR COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM | TABLET | 50MG | GEIGY | PAKISTAN |

CATAFLAM | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM | SUGAR COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM 1.5% | DROPS | 15MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CATAFLAM RAPID | COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CATAFLAM RAPID | COATED TABLETS | 50 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CATHAY RISING SUN/GERARD GINGER/GINGER | TABLET | 180MG | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD T/A GERARD HOUSE | UNITED KINGDOM |

CAVERIL | TABLETS | 40MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CAVERIL 40 | TABLETS | 40MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CAVERJECT | POWDER FOR INJECTION | 20MCG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

C-D-CALCIUM | CHEWING TABLETS | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

C-D-CALCIUM | EFFERVESCENT TABLET | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

CEALB (ALBUMIN 20 %) | SOLUTION FOR INFUSION | 200G/L | SANQUIN, CLB, PRODUCTS DIVISION | NETHERLANDS |

CEALB (ALBUMIN 20%) | SOL. FOR INFUSION | 200G/L | CLB | NETHERLANDS |

CEANEL CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

CECENU | CAPSULES | 40MG | MEDAC GMBH | GERMANY |

CECLOR | MODIFIED RELEASE TABLET | 375MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | MODIFIED RELEASE TABLET | 500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | MODIFIED RELEASE TABLET | 750MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 5% W/V | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

CECLOR | CAPSULES | 500MG | LILLY | PAKISTAN |

CECLOR MR | TABLET | 750MG | LILLY | PAKISTAN |

CECLOR MR | TABLET | 375MG | LILLY | PAKISTAN |

CEFACET | TABLETS | 500MG | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CEFACET | TABLETS | 1G | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CEFACET | GRANULES IN SACHETS | 250MG | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CEFALOTINE MERCK 1G | POWDER FOR SOL. FOR INJ. | 1G/VIAL | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

CEFAN | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

CEFARIM 750MG | POWDER FOR IM/IV | 750MG | M/S VITAPURE CORPORATION | INDIA |

CEFIX-200 | TABLETS | 200MG | CIPLA LTD | INDIA |

CEFRADOX 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CEFTRIAXONE 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CEFUROXIM 750MG CURASAN | POWDER FOR INJECTION | 750MG/VIAL | CURASAN PHARMA GMBH | GERMANY |

CEFUROXIME AXETILE | TABLETS | 250MG | SHENZHEN PHARMACEUTICAL FACTORY | CHINA |

CEFZIL (PROCEF) | TABLETS | 250MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

CEFZIL (PROCEF) | POWDER FOR ORAL SUSP. | 250MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

CEFZIL (PROCEF) | TABLETS | 500MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

CEGROVIT | EFFERVESCENT TABLET | 1G | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

CELANCE 0.05MG TABLETS | TABLET | 0.05MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELANCE 0.25MG TABLETS | TABLET | 0.25MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELANCE 1MG TABLETS | TABLET | 1MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELEBIX -200 | CAPSULE | 200MG | OKASA PHARMA PVT LTD — INDIA | INDIA |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 100MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 200MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 200MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELEBREX | HARD CAPSULES | 100MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CELESTONE | TABLETS | 0.5MG | SCHERING PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

CELEVAC | TABLETS | 500MG | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CELLCEPT | CAPSULE | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

CELLCEPT 500MG | TABLET | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

CELLIDRIN 100MG | TABLET | 100MG | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CELLIDRIN 300MG | TABLET | 300MG | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CELLUVISC | EYE DROPS SOLUTION | 1% | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED | IRELAND |

CELLUVISC LUBRICANT | EYE DROPS | 1% W/V | ALLERGAN | UNITED STATES OF AMERICA |

CEMAQUIN | LOZENGES | N/A | CIMEX AG | SWITZERLAND |

CENOVIS 1000MG VIT C NATURAL ORANGE FLAV | TABLET | 1000MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS 1000MG VITAMIN C NATURAL LEMON | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS 50 + MULTI CAPSULE BOTTLE | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ANTIOXIDANT TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ANTIOXIDANT TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ARTHRITIC AID | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS B COMPLEX | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS B GROUP AND C VITAMINS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS B GROUP PLUS TABLET BOTTLE | TABLETS | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS CALCIUM 600MG AND VITAMIN D | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S CALCIUM PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S COLD AND FLU | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S MULTIVITAMINS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS CHILDREN'S VIT C 100MG ORANGE FL | TABLET(CHEWABLE) | 100MG | FAULDING HEALHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS COD LIVER OIL | CAPSULES | 275MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS COLD AND FLU RELIEF LOZENGE | LOZENGE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS CO-Q10 UBIDECARENONE | CAPSULE | 30MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS COUGH RELIEF LOZ. W/ VIT. C AND ZN | LOZENGES | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS CYSTITIS AID WITH CRANBERRY | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS ECHINACEA COMPLEX | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS EVENING PRIMROSE OIL 600MG | CAPSULE | 600MG | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS EVINING PRIMROSE OIL1000MG | CAPSULE | 1000MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS EXECUTIVE B TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS FOLIC ACID PLUS TABLET BOTTLE | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS GINSENG PANAX GINSENG 500MG | TABLET | 500MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS GUARANA 2000MG + GINSENG 500MG | FILM COATED TABLETS | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS HEALTHY HAIR, SKIN AND NAILS | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS IRON PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS LECITHIN 1.2G | CAPSULE | 1.2G | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS MAGNESIUM PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS MALE FORMULA | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS MAXEPA NATURAL FISH OIL CONC. | CAPSULE | 1G | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS MEGA E 500MG | CAPSULE | 500MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS MEGA-MULTI EXTRA STRENGTH MV AND M | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENOVIS MEN'S MULTI CAPSULE BOTTLE | CAPSULE | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS MULTIVITAMIN AND MINERALS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS NATURAL E500IU | CAPSULE | 335MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS ODOURLESS GARLIC | CAPSULE | 10MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS OSTEO RELIEF TABLET BOTTLE | TABLETS | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS ST JOHN'S WORT(HYPERICUM) | TABLET | 340MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS STUDENT STUDY FORMULA | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS SUGARLESS C 500MG(ORANGE) | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS VALERIAN FORMULA | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS VITAMIN B6 | TABLET | 50MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS VITAMIN C 1000MG TABLET BOTTLE | TABLET | 1000MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS VITAMIN C 250MG NAT. ORANGE FLV. | TABLET | 250MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS WOMEN'S MULTI CAPSULE BOTTLE | CAPSULES | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD. | AUSTRALIA |

CENOVIS YEAST 300MG | TABLET | 300MG | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CENOVIS ZINC PLUS 25MG | TABLET | 25MG | FAULDING HEALTHCARE PTY | AUSTRALIA |

CENVOVIS GINKGO PLUS | TABLET | N/A | FAULDING HEALTHCARE PTY LTD | AUSTRALIA |

CEPHADAR | CAPSULES | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CEPHADAR | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CEPHADAR | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CEPHALEXIN | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | TABLETS | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | TABLETS | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | ORAL SUSPENSION | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN (TENKOREX) 125MG/5ML | SUSPENSION | 125MG/5ML | KENT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN (TENKOREX) 250MG/5ML | SUSPENSION | 250MG/5ML | KENT PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN 250MG | CAPSULE | 250MG | KENT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN 500MG | CAPSULE | 500MG | KENT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CEPHALEXIN-RATIOPHARM 500 | FILM COATED TABLET | 500MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

CEPHOS | CAPSULE | 500MG | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T.S.R.L. | ITALY |

CEPOREX | HARD CAPSULES | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPOREX | HARD CAPSULES | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CEPOREX CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEPOREX CAPSULES 500MG | CAPSULES | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEPOREX SYRUP 125MG/5ML | SYRUP | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEPOREX SYRUP 250/5ML | SYRUP | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CEREPAR | TABLETS | 75MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

CERETEC | POWDER FOR INJECTION | 0.5MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

CEROX | TOPICAL SOLUTION | N/A | SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | ITALY |

CEROXIM TABLETS 250MG | TABLETS | 250MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

CERUMOL EAR DROPS | EAR DROPS | N/A | LABORATORIES FOR APPLIED BIOLOGY LTD | UNITED KINGDOM |

CETAVLEX | ANTISEPTIC CREAM | 0.5% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CETAVLEX CREAM | CREAM | 1.25% V/ W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

CETILSAN | SUGAR FREE LOZENGES | N/A | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | ITALY |

CETILSAN | LOZENGES | N/A | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | ITALY |

CETOMACROGOL CREAM A BP | CREAM | 9% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CETOR | PWD. FOR SOL. FOR INF. | 500U | SANQUIN, CLB, PRODUCTS DIVISION | NETHERLANDS |

CETRIMIDE ANTISEPTIC FIRST AID CREAM | CREAM | 0.5% W/W | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

CETRIMIDE CREAM BP | CREAM | 0.5% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CETROTIDE | SOLUTION FOR INJECTION. | 0.25MG/ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

CETROTIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 3MG/3ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

CETROTIDE | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 3MG/VIAL | SERONO EUROPE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CETROTIDE (X1VIAL) | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 0.25MG/VIAL | SERONO EUROPE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CETROTIDE (X7VIALS) | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 0.25MG/VIAL | SERONO EUROPE LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CEZIDIN | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

CHAPSTICK — CHERRY | LIP BALM | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC | UNITED STATES OF AMERICA |

CHAPSTICK — REGULAR | LIP BALM | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CHAPSTICK — SUNBLOCK 15 | LIP BALM | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CHARCOALTABLETS 125MG | TABLET | 125MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

CHEMITRIM | CAPSULES | N/A | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CHEMITRIM "FORTE" | TABLET | N/A | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CHIBROXIN 0.3% DPS | EYE DROPS | 0.3% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

CHIBROXINE | EYE DROPS | 0.3%W/W | MSD | PAKISTAN |

CHIBROXINE 0.3 COLLYRE | EYE DROPS | 3MG/ML | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

CHILBLAIN CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

CHILDREN'S ADVIL SUSPENSION | SUSPENSION | NA | WHITEHALL — ROBINS | CANADA |

CHILDREN'S DIMETAPP COLD AND ALLERGY | ELIXIR | NA | WITEHALL INTERNATIONAL | UNITED STATES OF AMERICA |

CHIMAX | TABLET | 250MG | CHIRON BV | NETHERLANDS |

CHLORAMPHENICAL EYE DROPS | EYE DROPS | 0.5% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORAMPHENICOL BP 250MG | CAPSULE | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORAMPHENICOL EYE OINTMENT 1% BP | EYE OINTMENT | 1% W/W | PL 00156/0049 | UNITED KINGDOM |

CHLORASEPT 2000 ANTISEPTIC SOL. | TOPICAL SOLUTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORHEXIDINE GLUCONATE NATURAL FLAVOUR | OROMUCOSAL SOLUTION | 0.2% W/V | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

CHLOROQUINE PHOSPHATE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPAMIDE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPHENIRAMINE BP 4MG | TABLET | 4MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPROMAZINE | COATED TABLETS | 25MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

CHLORPROMAZINE | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

CHLORPROMAZINE BP 25MG | TABLETS | 25MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORPROPAMIDE | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CHLORPROPAMIDE | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CHLORPROPAMIDE BP 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CHLORURE DE THALLIUM [(201)TI] CIS BIO | SOLUTION FOR INJECTION | 37 MBQ/ML | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

CHOLECIS | INTRAVENEOUS SOLUTION | NA | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

CHOLERA VACCINE BEHRING | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | CHIRON BEHRING GMBH & CO | GERMANY |

CHORAGEN 5000 | POW. FOR INJ. AND SOLVENT | 5000 I.E. | FERRING GMBH | GERMANY |

CHYMOL EMOLLIENT BALM | OINTMENT | NS | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

CIBACEN | FILM C. TABLETS DIVISIBLE | 5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CIBACEN | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CICATRIN | POWDER | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CICATRIN | CREAM | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CICATRIN POWDER | POWDER | NA | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

CICLOFOSFAMIDA FILAXIS | LYOPHILIZED POWDER FOR INJECTION | 1G | LABORATORIOS FILAXIS SA | ARGENTINA |

CICLOFOSFAMIDA FILAXIS | LYOPHILIZED POWDER FOR INJECTION | 200MG | LABORATORIOS FILAXIS SA | ARGENTINA |

CIDOMYCIN EYE/EAR DROPS | EYE/EAR DROPS | 0.3% W/V | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIDOMYCIN INJECTION ADULT — 80MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIDOMYCIN PAEDIATRIC INJECTABLE 20MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIFEX | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CIFEX 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CIFEX 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CIFLURON 250MG FILMCOATED TABLETS | FILM COATED TABLETS | NA | IL KO ILAC VE KOZMETIK SAN. A.S. — TURKEY | TURKEY |

CIFRAN | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

CILEST | TABLET | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

CILOPRIN CUM ANAESTHETICO | DROPS | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

CILOXAN | OPHTHALMIC SOLUTION | 3MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

CIMEDINE | TABLETS | 800MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CIMET (CIMETIDINE TABLETS USP) | TABLET | 200MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

CIMET-400 (CIMETIDINE TABLETS USP) | TABLET | 400MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

CIMETIDINE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIMETIDINE | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIMETIDINE | TABLETS | 800MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CINAZYN | TABLETS | 25MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

CINAZYN | CAPSULE | 75MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

CINNARIZINE | TABLETS | 15MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CIPLIN (COTRIMOXAZOLE TABLETS IP) | TABLET | N/A | CIPLA LTD | INDIA |

CIPLIN SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

CIPLOX | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | CIPLA LTD. | INDIA |

CIPLOX-250 TABLETS | TABLETS | 250MG | CIPLA LTD. | INDIA |

CIPRAM | TABLET | 20MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRAM | TABLET | 20MG | LUNDBECK | PAKISTAN |

CIPRO HC OTIC | SUSPENSION | N/A | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CIPRO HC OTIC SUSPENSION | EAR DROPS | N/A | ALCON CUSI S.A. | SPAIN |

CIPROBAY 100 | INFUSION SOLUTION | 100MG/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBAY 200 | INFUSION SOLUTION | 200MG/100ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBAY 250 | FILM-COATED TABLET | 250MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBAY 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROBID-250 | TABLETS | 250MG | CADILA HEALTHCARE LIMITED | INDIA |

CIPRODAR | FILM-COATED | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CIPRODAR | TABLETS | 500MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

CIPROFLOXACIN INJECTION USP | SOL FOR INJ | 2MG/ML | VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

CIPROFLOXACIN TABLETS USP CIFROTIL | FILM COATED TABLET | 250MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

CIPROXIN | TABLET | 250MG | BAYER | PAKISTAN |

CIPROXIN 100 | INFUSION SOLUTION | 100MG/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 200 | INFUSION SOLUTION | 200MG/100ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 250 | FILM-COATED TABLET | 250MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 250 | FILM COATED TABLET | 250MG | BAYER | PAKISTAN |

CIPROXIN 400 | INFUSION SOLUTION | 400MG/200ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIPROXIN 750 | FILM-COATED TABLET | 750MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

CIROK | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

CIRRUS | CAPSULE | N/A | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

CISPLATIN 100MG/100ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CISPLATIN 10MG/10ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CISPLATIN 50MG/50ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

CISPLATIN INJECTION B.P | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | INDIA |

CISPLATIN INJECTION SOLUTION | SOLUTION FOR INFUSION | 1MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

CISPLATINE MERCK 10MG/10ML | SOL. TO DILUTE FOR PERFUS | 10MG/10ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

CISPLATINE MERCK 50MG/50ML | SOL. TO DILUTE FOR PERFUS | 50MG/50ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

CISPLATINO | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/50ML | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CISPLATINO | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/10ML | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

CITANEST OCTAPRESSIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

CITOMID RU | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/2ML | LEMERY S.A. | MEXICO |

CITOMID RU | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/2ML | LEMERY S.A. | MEXICO |

CITRAMAG POWDER | EFFERVESCENT POWDER | N/A | BOIGLAN LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

CITRATO ESPRESSO S PELLEGRINO | ORAL POWDER | 7.12G / 40G | SYNTHELABO S.P.A. | ITALY |

CITROVENOT | TABLET | 250MG | BROS LTD | GREECE |

CITROVENOT | TABLET | 500MG | BROS LTD | GREECE |

CLABAT | DRY SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT 500 | FILM COATED CAPLET | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT 500 | FILM-COATED TABLET | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT DRY SYRUP | SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT FORTE | DRY SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLABAT FORTE DRY SYRUP 60 ML | DRY SYRUP | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

CLACIN | CAPSULES | 150MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

CLAFORAN 0.5G | POWDER FOR IV-IM INJECT. | 0.5G | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLAFORAN 1G | POWDER FOR IV-IM INJECT. | 1G | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLAFORAN 1G IM | POWDER FOR INJECTION | 1G | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLAMIDE TABLET 5MG | TABLET | 5MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

CLARICIDE | TABLETS | 250MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

CLARICIDE | FILM COATED TABLETS | 500MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

CLARIDAR | FILM-COATED TABLETS | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

CLARINASE | REPETABS | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

CLARITHROMYCIN/GENEPHARM | TABLETS | 500MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

CLARITHROMYCIN/GENEPHARM | TABLETS | 250MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

CLARITINE | TABLETS | 10MG | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

CLARITINE | SYRUP | 1MG/ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

CLAVAMOX DT 400 | POWDER F/ORAL SUSP. | NA | LABORATORIOS BIAL | PORTUGAL |

CLENASMA | TABLET | 0.02MG | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CLENASMA | SYRUP | 0.1MG/100ML | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/0.2ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/0.4ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 60MG/0.6ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/0.8ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/1ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 100MG/ML (FOR SC USE) | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 100MG/ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 20MG/0.2ML | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 20MG/0.2ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 40MG/0.4ML | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 40MG/0.4ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 60MG/0.6ML (FOR SC USE) | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 60MG/0.6ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLEXANE 80MG/0.8ML (FOR SC USE) | INJECTABLE SOLN. IN PFS | 80MG/0.8ML | BELLON, RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

CLINDAZYN | INJECTABLE SOLUTION | 300MG/2ML | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

CLINOMEL N4-550 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N5-800 | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N5-800 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N6-900 | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N6-900 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N7-1000 | EMULSION FOR INFUSION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINOMEL N7-1000 | SOLUTION FOR INFUSION | NA | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLINT 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLISMA LAX | RECTAL SOLUTION | N/A | SOFAR SPA | ITALY |

CLOBAZAM 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLOBEDERM-E | CREAM | 0.05G/100G | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

CLOBETASOL PROPIONATE TOPICAL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 0.5MG/G | TARO PHARMACEUTICALS USA | UNITED STATES OF AMERICA |

CLOCIP 1% W/W/ CREAM | CREAM | 1% | CIPLA LTD. | INDIA |

CLOFENAC-25 | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | HOVID SDN.BHD. | MALAYSIA |

CLOFENAC-25 | ENTERIC COATED TABLET | 25MG | HOVID SDN. BHD (FORMERLY HO YAN HOR SDN.BHD) | MALAYSIA |

CLOMFRANIL 10MG | TABLET | 10MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

CLOMFRANIL 25MG | TABLETS | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

CLOMID 50MG | TABLET | 50MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

CLOMID TABLETS 50 MG | TABLETS | 50 MG | AVENTIS PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIFENE | TABLETS BP | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPHENE CITRATE (SEROPHENE) 50MG | TABLET | 50MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | ISRAEL |

CLOMIPRAMINE | CAPSULES | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE | CAPSULES | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE | CAPSULES | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE | CAPSULE | 10 MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAMINE BP | CAPSULES | 25MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CLOMIPRAN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLOMIPRAN 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CLONEA | CREAM | 10MG/G | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

CLONIL | TABLETS | 25MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

CLONIL-10 | TABLETS | 10MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

CLOPERAN | 10MG | TABLETS | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

CLOPIXOL | TABLET | 25MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL | TABLET | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL | TABLET | 2MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL | DROPS | 20MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL DEPOT INJECTION 200MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOPIXOL-ACUPHASE INJECTION 50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CLOTAM (CLOTAN) | CAPSULE | 200MG | GEA FARMACEUTISK FABRIK | DENMARK |

CLOTRI-DENK 1% CREAM | CREAM | 10MG/G | E. DENK OHG | GERMANY |

CLOTRI-DENK 100 VAGINAL | VAGINAL TABLET | 100MG | E. DENK OHG | GERMANY |

CLOTRIMADERM CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

CLOVE OIL BP | DENTAL SOLUTION | 100%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CLOXACILLIN 250 | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

CLOXACILLIN 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CLOXACILLIN 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

CLOZAPINE | TABLETS | 25MG | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | UNITED STATES OF AMERICA |

CLOZAPINE | TABLETS | 100MG | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | UNITED STATES OF AMERICA |

CLOZOLE CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

CO-AMILOFRUSE | TABLETS | NA | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CO-AMILOZIDE | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CO-AMILOZIDE | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

COAPROVEL 150/12.5MG TABLETS | TABLET | N/A | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | EUROPEAN COMMUNITY |

COAPROVEL 300/12.5MG | TABLET | N/A | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | EUROPEAN COMMUNITY |

CO-CODAMOL | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CO-CODAMOL | TABLETS | N/A | HN NORTON & CO LTD | UNITED KINGDOM |

CO-CODAMOL | TABLETS | 8/500MG | M & A PHARMACHEM LIMITED | UNITED KINGDOM |

COCOIS | OINTMENT | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

CO-DANTHRAMER SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CODEINE LINCTUS BP | ORAL SOLUTION | 15MG/5ML | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

CODEINE LINCTUS BP | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP | TABLETS | 15MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP | TABLETS | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP | TABLETS | 60MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP 30MG | TABLET | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

CO-DIOVAN | FILM-COATED TABLETS | N/A | NOVARTIS FARMACEYTICA S.A. -SPAIN | SPAIN |

CO-DIOVAN 80/12.5MG | FILM COATED TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT | CAPSULES WITH SUST ACTION | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CODIPRONT | SYRUP | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | CAPSULES | N/A | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | SYRUP | N/A | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | ORAL SUSPENSION | NA | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIPRONT CUM EXPECTORANS | CAPSULES | NA | PFIZER AG | SWITZERLAND |

CODIS TABLETS | TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CO-DYDRAMOL | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

COFLOX-500 | TABLETS | 500MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

COFSED LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

COFSED PAEDIATRIC LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLCHICINE TABLETS BP | TABLETS | 500MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

COLCHICINE TABLETS BP 500 MICROGRAMS | TABLET | 500MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

COLD CREAM SALICYLE | CREAM | N/A | LABORATOIRES LA ROCHE-POSAY | FRANCE |

COLESTID | GRANULES | 5G | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

COLIRCUSI PILOCARPINA 2% EYE DROPS | EYE DROPS | 2% | ALCON CUSI SA | SPAIN |

COLLOMACK | SOLUTION | N/A | HEINRICH MACK NACHF. GMBH & CO. KG | GERMANY |

COLLU-HEXTRIL 0.2% | SPRAY SOLUTION | 0.2% W/V | PARKE DAVIS | FRANCE |

COLOFAC | SUGAR COATED TABLET | 135MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

COLOFAC RETARD | CAPSULE | 200MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

COLOMYCIN | TABLETS | 1.5MU | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN | SYRUP | 250,000 U/5ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN INJECTION | POWDER FOR RECONSTITUTION | 0.5MU | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN INJECTION | POWDER FOR RECONSTITUTION | 1MU | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOMYCIN STERILE POWDER | STERILE POWDER | 1G | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

COLOSPASMIN FORTE | TABLETS | 135MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

COLPOCINT-T | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/1000ML | DEMO ABEE | GREECE |

COLPOSEPTINE | GYNAECOLOGICAL TABLETS | N/A | LABORATOIRE THERAMEX | FRANCE |

COLPOTROPHINE | VAGINAL CAPSULE | 0.01G | LABORATOIRE THERAMEX | MONACO |

COLPOTROPHINE 1% | CREAM | 1G/100G | LABORATOIRE THERAMEX | MONACO |

COLSOR CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

COLSOR LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

COLTRAMYL 4MG | TABLET | 4MG | LABORATOIRES ROUSSEL | FRANCE |

COLTRAMYL 4MG/2ML | SOLUTION FOR IM INJECTION | 4MG/2ML | LABORATOIRES ROUSSEL | FRANCE |

COLYTE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | SCHWARZ PHARMA INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

COMAZOL CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

COMBACID N | GEL | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

COMBINATION Q-BIOCHEMIC | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

COMBIVENT UDVS | INHALATION SOLUTION | N/A | BOEHRINGER INGELHEIM LTD | UNITED KINGDOM |

COMPOUND BENZOIN TINCTURE BP | CONC. FOR INHALATION SOLN | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

COMPOUND SOD.LACTATE WITH 5%W/V GLUCOSE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

COMPOUND SODIUM LACTATE IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

COMPOUND SODIUM LACTATE IVI BP -HARTMANN | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

COMPOUND THYMOL GLYCERIN BP | OROMUCOSAL SOLUTION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

COMTAN | FILM COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

COMTAN | FILM COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

COMTAN | FILM-COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

CONCAVIT | SOFT GELATINE CAPSULES | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONCAVIT | DROPS | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONDYLINE | SOLUTION | 5MG/ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

CONOTRANE | CREAM | N/A | YAMANOUCHI PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONTAC 12 | CAPSULE | 50MG | MENLEY & JAMES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CONTAC 400 CAPSULES | GASTRO-RESISTANT GRANULES | N/A | MENLEY & JAMES LTD T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCAR | UNITED KINGDOM |

CONTACT ADMINISTRATOR | XXX | XXX | | GERMANY |

CONTRACIDE | ORAL SUSPENSION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CONTRACIDE | ORAL SUSPENSION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

CONTRATUBEX | GEL | N/A | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

COOL MINT LISTERINE | SOLUTION | N/A | WARNER-LAMBERT S.A. (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

CO-PROXAMOL TABLETS | COATED TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

CO-PROXAMOL TABLETS BP | TABLET | N/A | M & A PHARMACHEM LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORACTEN | RETARD CAPSULE | 20MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

CORADAY MR 20MG TABLET | TABLET | 20MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORDARONE 150MG/3ML | IV INJECTABLE SOLUTION | 150MG/3ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

CORDARONE 200MG | SCORED TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

CORDARONE X/AMIODARONE HCL 100MG TABLETS | TABLET | 100MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORDICANT | CAPSULES | 5MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDICANT | CAPSULE | 10MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDICANT | RETARD TABLETS | 20MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDICANT RETARD | PROLONGED RELEASE TABLETS | 20MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

CORDILOX SR | TABLETS | 240MG | NORTON HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

CORDIMEDIL | FILM COATED TABLETS | 300MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

CORGARD | TABLETS | 40MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORGARD | TABLETS | 80MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORGARETIC 40MG/5MG | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORGARETIC 80MG/5MG | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

CORICIDIN-D EXTRA STRENGTH | TABLETS | N/A | S-P CANADA | CANADA |

CORITUSSAL | CAPSULES | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CORITUSSAL SYRUP | SUSPENSION | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

CORN REMOVAL PLASTERS | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

CORN REMOVAPADS | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

CORPRILOR | TABLETS | 20MG | LABORATORIOS RUBIO S.A | SPAIN |

CORSODYL DENTAL GEL 1% W/W | DENTAL GEL | 1% W/W | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORSODYL MINT MOUTHWASH 0.2% W/V | DENTAL SOLUTION | 0.2% W/V | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORSODYL MOUTHWASH 0.2% W/V | DENTAL SOLUTION | 0.2% W/V | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORTEF | TABLETS | 10MG | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

CORTEF HYDROCORTISONE TABLETS | TABLETS | 20MG | PHARMACIA AND UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

CORTIFOAM | RECTAL FOAM | N/A | SCHWARZ PHARMA INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

CORTISONE ACETATE | TABLET | 25MG | REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD | ISRAEL |

CORTODERM ONT 1% W/W | OINTMENT | 1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

CORTOPIN HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1% W/W | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

CORTOPIN HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1% W/W | PINEWOOD LABORATORIES LTD T/A PINEWOOD HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORTOPIN HYDROCORTISONE OINTMENT | OINTMENT | 1% W/W | PINEWOOD LABORATORIES LTD T/A PINEWOOD HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

CORVASAL 2MG | TABLET | 2MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

CORVASAL 4MG | TABLET | 4MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

COSOPT | EYEDROPS | N/A | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

COSTI 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

CO-TENIDONE | TABLETS | 100MG/25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CO-TENIDONE | TABLETS | 50MG/12.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

COTRIM | SUSPENSION | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

COTRIM 480MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

COTRIM D.S. | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

COTRIMHEXAL FORTE | TABLET | N/A | HEXAL AG | GERMANY |

CO-TRIMOXAZOLE | TABLETS | 960MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CO-TRIMOXAZOLE | TABLETS | 960MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

CO-TRIMOXAZOLE | TABLETS | N/A | MACLEODS | INDIA |

CO-TRIMOXAZOLE BP 400/80MG | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

COTRIMOXAZOLE TABLETS B.P.480MG | UNCOATED TABLET | N/A | MEDICORP TECHNOLOGIES INDIA LTD., | INDIA |

COUMADIN | TABLETS | 1MG | DUPONT PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 2.5MG | DUPONT PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 5MG | DUPONT PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 2MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY (DUPONT PHARMA) | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 3MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 6MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 4MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 7.5MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COUMADIN | TABLETS | 10MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

COVERSYL | TABLET | 4MG | SERVIER | PAKISTAN |

COVERSYL | TABLETS | 4MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

COVERSYL 2MG | TABLET | 2MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

COVONIA BRONCHIAL BALSAM | ORAL SOLUTION | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

COVONIA MENTHOLATED COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

COVONIA NIGHT TIME FORMULA | ORAL SOLUTION | N/A | THORNTON & ROSS | UNITED KINGDOM |

COXERIN | CAPSULES | 250MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

COZAAR | TABLET | 100MG | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

COZAAR 50MG | TABLET | 50MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

COZAAR TABLETS | TABLETS | 50MG | MSD | PAKISTAN |

CRAMPEX TABLETS | TABLET | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CREON 10000 | CAPSULE | 150MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

CREON 25000 | CAPSULE | 300MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

CRIXIVAN | HARD CAPSULE | 400MG | MERCK SHARP & DOHME | UNITED KINGDOM |

CROMABAK | EYEDROPS 2% | N/A | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

CROMAL | EYE DROPS | 2%W/V | CIPLA LTD | INDIA |

CROMAL-5 | INHALER | N/A | CIPLA LIMITED | INDIA |

CROMOGEN | INHALER | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CROMOGEN EASI BREATHE INHALER | INHALER | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CROMOGEN STERI-NEB | SOLUTION FOR NEBULISATION | 20MG/2ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

CRYSTACIDE CREAM 1% | CREAM | 1% W/ W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

CUATRODERM | CREAM | N/A | SCHERING PLOUGH S.A. | SPAIN |

CUPAL HONEY AND LEMON MELTUS COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | 50MG/5ML | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

CUPROFEN | COATED TABLETS | 400 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CUPROFEN IBUPROFEN | COATED TABLETS | 200 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CURAM | TABLET | N/A | BIOCHEMIE GMBH | AUSTRIA |

CURZON TABLETS | TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD T/A GERARD HOUSE | UNITED KINGDOM |

CUSIMOLOL 0.25% | EYE DROPS | 0.25% W/V | ALCON CUSI, S.A. | SPAIN |

CUSIMOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | ALCON CUSI, S.A. | SPAIN |

CUSIMOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | LABORATORIOS CUSI S.A. | SPAIN |

CUTIVATE CREAM | CREAM | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A GLAXO LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

CUTIVATE CREAM 0.05% | CREAM | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CUTIVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A GLAXO LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

CUTIVATE OINTMENT 0.005% | OINTMENT | 0.005% | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

CYCLIMORPH 10 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CYCLIMORPH 15 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

CYCLOGYL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-100) | CAPSULES | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-25) | SOFT GELATIN CAPSULES | 25MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-50) | SOFT GELATIN CAPSULE | 50MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYKLOKAPRON | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

CYKLOKAPRON | TABLETS | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE SA | ITALY |

CYKLOKAPRON | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A. | BELGIUM |

CYKLOKAPRON | SOLUTION F/PARENTERAL USE | 100MG/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

CYKLOKAPRON | SOL. FOR PARENTERAL USE | 100MG/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

CYKLOKAPRON | SOL. FOR PARENTERAL USE | 100MG/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

CYMALON | GRANULES FOR ORAL SOLN. | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYMALON | GRANULES FOR ORAL SUSPE. | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYMEX CREAM | CREAM | N/A | PL 00083/0026 | UNITED KINGDOM |

CYNT 0.2 | FILM-COATED TABLET | 0.2MG | BEIERSDORF-LILLY GMBH | GERMANY |

CYNT 0.3 | FILM-COATED TABLET | 0.3MG | BEIERSDORF-LILLY GMBH | GERMANY |

CYNT 0.4 | FILM-COATED TABLET | 0.4MG | BEIERSDORF-LILLY GMBH | GERMANY |

CYPROCUR | TABLETS | 50 MG | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

CYPROTERONE ACETATE | TABLETS | 50 MG | GENERICS (UK) LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

CYPROTERONE ACETATE | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYSTOCALM | GRANULES FOR ORAL SOL. | 4G | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYSTOFEM CYSTITIS RELIEF GRANULES | GRANULES | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYSTRIN 5MG | TABLET | 5MG | LEIRAS OY | FINLAND |

CYTARABINE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

CYTOBLASTIN AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTOCRISTIN AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTODROX | CAPSULES | 500MG | CIPLA LTD | INDIA |

CYTOPLATIN-10 AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/20ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTOPLATIN-50 AQUEOUS | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/50ML | CIPLA LIMITED | INDIA |

CYTOSAR | POWDER FOR INJECTION | 100MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

CYTOSAR | POWDER FOR INJECTION | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

CYTOTAM-20 | TABLETS | 20MG | CIPLA LTD | INDIA |

CYTOTEC | TABLETS | 200MCG | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

CYTOTEC | TABLETS | 200MCG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CYTOTEC | TABLETS | 200MCG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

CYTOTEC 200 MCG TABLETS | TABLETS | 200 MCG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

CYTOTREX | TABLETS | 2.5MG | CIPLA LTD. | INDIA |

CZARTAN | TABLET | 25MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

D.D.D. MEDICATED LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

D.T. COQ | INJECTABLE SUSPENSION | N/A (IN PFS) | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

D.T. POLIO VACCINE | VACCINE | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

D.T. VAX | INJECTABLE PREPARATION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

DACARBAZINE FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 20MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

DADCROME | EYE DROPS | 220MG/10ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DAFLON | TABLET | 150MG | SERVIER | PAKISTAN |

DAFLON | 500MG | TABLET | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DAFLON 375MG | COATED TABLET | 375MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DAFLON 500MG | COATED TABLET | 500MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DAIVONEX | CREAM | 50MCG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | DENMARK |

DAIVONEX | SCALP SOLUTION | 50MCG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

DAIVONEX | OINTMENT | 50MCG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

DAKTACORT | CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTACORT | CREAM | N/A | JANSSEN | PAKISTAN |

DAKTARIN | CREAM | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN | LOTION | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN | LOTION | 20MG/G | JANSSEN FARMACEUTICA PORTUGAL | PORTUGAL |

DAKTARIN | CUTANEOUS SOLUTION | 20MG/ML | JANSSEN FARMACEUTICA PORTUGAL | PORTUGAL |

DAKTARIN 2% | ORAL GEL | 2% W/W | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN 2% | TINCTURE | 2% W/V | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DAKTARIN 2% | POWDER | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DALACIN | TOPICAL SOLUTION | 10MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN | VAGINAL CREAM | 2%W/W | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DALACIN C | CAPSULE | 150MG | UPJOHN | PAKISTAN |

DALACIN C | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C | SOLUTION FOR INJECTION | 600MG/4ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C | ORAL CAPSULES | 150MG | PHARMACIA NV/AS | BELGIUM |

DALACIN C 150MG | ORAL CAPSULES | 150MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C 75MG | ORAL CAPSULES | 75MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DALACIN C 75MG/5ML | SYRUP | 75MG/5ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./ S.A | BELGIUM |

DALACIN T | LOTION | N/A | UPJOHN | PAKISTAN |

DALACIN T | TOPICAL SOLUTION | 10MG/1ML | PHARMACIA NV/AS | BELGIUM |

DALACIN VAGINAL OVULES | VAGINAL OVULES | 100MG | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

DALIVIT DROPS | ORAL EMULSION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DALMANE CAPSULES | CAPSULES | 15MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DALMANE CAPSULES | CAPSULES | 30MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DANATROL 200MG | CAPSULE | 200MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

DANOGEN-200 | CAPSULES | 200MG | CIPLA LTD. | INDIA |

DANOL 200MG CAPSULES | CAPSULE | 200MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

DAONIL | TABLET | 5MG | HOECHST | PAKISTAN |

DAONIL | TABLET | 5MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

DAONIL 5MG | TABLET | 5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

DAONIL FAIBLE 1.25MG | TABLET | 1.25MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

DAPA-TABS | TABLETS | 2.5MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

DAPRIL 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DAPRIL 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DAPRIL 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DARAPRIM | TABLETS | 25MG | WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

DARAZIO | TABLETS | NA | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 2.5MG | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 5MG | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

DAREN | TABLETS | 20MG | DELTA HF | ICELAND |

DAUNOBLASTINA | POWDER FOR INJECTION | 20MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

DAUNOBLASTINA | POWDER FOR SOLN FOR INJECTION | 20MG/10ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

DAY NURSE | ORAL SOLUTION | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAY NURSE | HARD CAPSULES | NA | BEECHAM GROUP PLC T/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAY NURSE CAPSULES | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAY NURSE CAPSULES | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

DAYTIME COLD AND FLU LIQUID CAPSULES | CAPSULE | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

DAZIL 30 | TABLETS | 30MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

DAZIL 60 | TABLETS | 60MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

DAZIL 90 | TABLETS | 90MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DBL CARBOPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/15ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DBL CISPLATIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/50ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DBL DAUNORUBICIN 20MG/4ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/4ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DBL HYOSCINE HYDROBROMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 400MCG | F.H FAULDING & CO. LIMITED T/A DAVID BULL LABORATORIES | AUSTRALIA |

DBL METHOTREXATE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DBL MORPHINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DBL MORPHINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/1ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DBL PETHIDINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | F.H. FAULDING & CO LTD | AUSTRALIA |

DDAVP INTRANASAL SOL. | NASAL DROPS | 0.01% | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DDAVP TABLETS | TABLET | 0.1MG | FERRING PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DDD MEDICATED LOTION | TOPICAL SOLUTION | NA | DDD LIMITED | UNITED KINGDOM |

DE WITTS ANTACID TABLETS | TABLET | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

DE WITTS THROAT LOZENGES | LOZENGE | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

DEANXIT | SUGAR-COATED TABLET | N/A | LUNDBECK ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT M.B.H. | AUSTRIA |

DECADRON 4MG/ML | INJECTION FLUID | 4MG/ML | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DECADRON EAR + NEOMYCIN 0.1% DPS | EAR DROPS | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DECADRON EYE + NEOMYCIN 0.1% DPS | EYE DROPS | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DECA-DURABOLIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | ORGANON LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

DECA-DURABOLIN 25MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DECA-DURABOLIN 50MG/ML INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DECAPEPTYL 0.1MG | POWDER FOR INJEC. SUSPEN. | 0.1MG | LABORATOIRES IPSEN BIOTECH | FRANCE |

DECAVIT | CAPSULE | N/A | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

DECLOVIR | CREAM | 5% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN.BHD. | MALAYSIA |

DECLOVIR CREAM | CREAM | 5% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DECOCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DECOCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DECOCORT CREAM | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DECONGESTANT NASAL SPRAY 0.1% W/V | AEROSOL | 0.1% W/V | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

DECOZOL | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DECOZOL | CREAM | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DECUTAN | SOFT GELATIN CAPSULES | 10MG | DELTA LIMITED | ICELAND |

DECUTAN | SOFT GELATIN CAPSULES | 20MG | DELTA LIMITED | ICELAND |

DEEP FREEZE AEROSOL SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEEP HEAT MAXIMUM STRENGTH CREAM | CREAM | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEEP RELIEF | GEL | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEFAROL | TABLET | 10MG | PROEL S.A. CORONIS E.G. | GREECE |

DEFFERINE | GEL | 0.1% W/W | LABORATOIRE GALDERMA | FRANCE |

DEHYDRATED ALCOHOL BP FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100%V/V | MACARTHYS LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

DEHYDROBENZPERIDOL | AMPOULE | 2.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DELIMON | GEL FOR EXTERNAL USE | 11.6MG/1G | PHARMATHEN LTD. | GREECE |

DELTACOTRIL | ENTERIC COATED TABLET | 2.5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEMOCINETIC | CREAM | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

DENAVIR 1% (VECTAVIR) | CREAM | 1% W/W | LABORATOIRES SMITHKLINE BEECHAM | FRANCE |

DENEREL 0.2MG/ML | SYRUP | 0.2MG/ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DENEREL 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DENEX | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DE-NOL | TABLETS | 120MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

DENTINOX CRADLE CAP TREATMENT SHAMPOO | SHAMPOO | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

DENTINOX INFANT COLIC DROPS | ORAL SUSPENSION | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

DENTINOX TEETHING GEL | DENTAL GEL | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEPACON | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DEPAKINE 400MG/4ML | FREEZE-DRIED POWDER | 400MG/4ML | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | FRANCE |

DEPAKOTE | DELAYED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DEPO-MEDROL | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 40MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./ S.A | BELGIUM |

DEPO-MEDROL | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 80MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DEPO-PROVERA | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 500MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DEPO-PROVERA | STERILE AQ. SUSP. FOR INJ | 1000MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

DEPO-PROVERA | STERILE AQUEOUS SUSPENS. | 150MG/ML | PHARMACIA N.V./S.A. | BELGIUM |

DEPRIM | TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

DEQUACAINE | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEQUADIN | LOZENGE | 0.25MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERM-AID | CREAM | 5MG/G | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

DERMAID SOFT 0.5% CREAM | CREAM | 0.5% | EGO PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

DERMAID SOFT 1% CREAM | CREAM | 1% | EGO PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

DERMATIN | SHAMPOO | 20MG/ML | DELTA HF | ICELAND |

DERMESONE | CREAM | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DERMESONE | SKIN OINTMENT | 1MG/G | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DERMIDEX DERMATOLOGICAL CREAM | CREAM | N/A | PHARMALAB LTD | UNITED KINGDOM |

DERMOBACTER | SOLN FOR CUTANEOUS APPLIC | N/A | INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

DERMOCINETIC | CREAM | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

DERMOVATE CREAM | CREAM | 0.053% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABSS | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE CREAM | CREAM | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE SCALP APPLICATION | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 0.5MG/G | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

DERMOVATE SCALP APPLICATION | TOPICAL SOLUTION | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DERMOVATE SCALP APPLICATION 0.05% | SOLTN. FOR SCALP APPL. | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

DESAL 40MG 50 TABLET | TABLET | 40MG | BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC.A.S. | TURKEY |

DESFERAL | SUBSTANCE FOR INJECTION | 500MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DESFERAL | DRY SUBSTANCE FOR INJ. | 500MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DESFERAL | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

DE-SPASM 135MG FILM COATED TABLETS | FILM COATED TABLETS | 135MG | ELSAAD PHARMA — SYRIA | SYRIA |

DETACORTIL | ENTERIC COATED TABLET | 5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DETADERM NM | CREAM | NA | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DETIMEDAC | POWDER F/SOLN FOR IV INJ | 200MG/VIAL | GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPREPARATE MBH | GERMANY |

DETRUSITOL | FILM COATED TABLET | 1MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

DETRUSITOL | FILM COATED TABLET | 2MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

DETRUSITOL | FILM-COATED TABLETS | 1MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

DETRUSITOL | FILM-COATED TABLETS | 2MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

DETTOL ANTISEPTIC CREAM | CREAM | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEXA RHINASPRAY N | NASAL SPRAY SOLUTION | N/A | BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E | GREECE |

DEXA-GENTAMICIN | EYE OINTMENT | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

DEXA-GENTAMICIN | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

DEXAMED 0.5MG | TABLET | 0.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DEXAMED 1.5MG | TABLET | 1.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DEXAMED 8MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 8MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DEXAMETHASONE PHOSPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 8MG/2ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | SOL. FOR INJ. | 8MG/2ML | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/ML | CIPLA LTD | INDIA |

DEXAMETHASONE/GAP | INJECTABLE SOLUTION | 8MG/2ML | GAP S.A. | GREECE |

DEXAMYTREX EYE DROPS | EYE DROPS | N/A | DR.GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

DEXAMYTREX EYE OINTMENT | EYE OINTMENT | N/A | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

DEXA-RHINOSPRAY | PUMP SPRAY | N/A | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DEXTRAN 40 10% W/V IN DEXTROSE 5% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTRAN 40 10% W/V IN NACL 0.9% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTRAN 40 IV INFUSION IN SODIUM CHLOR. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEXTRAN 70 6% W/V IN DEXTROSE 5% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTRAN 70 6%W/V IN NACL 0.9%W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DEXTROSE 10% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 10% W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 20% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 20%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 3.33% W/V IN NACL 0.3% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 30% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 30%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 4% W/V IN NACL 0.18% W/V | SOL. FOR INJ./INF | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5% (W/V) | SOL. FOR INJ./INFUSION | 5%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | PORTUGAL |

DEXTROSE 5% W/V IN NACL 0.3% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5% W/V IN NACL 0.9% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5%W/V IN NACL 0.15%W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 5%W/V IN NACL 0.45% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

DEXTROSE 50% | SOLUTION FOR INJECTION | 25G/50ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

DEXTROSE 50% HYPERTONIC AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 50% | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

DEXTROSE DEMO 20% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 20% W/V | DEMO SA | GREECE |

DEXTROSE INFUSION SOLUTION/DEMO 5% | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | DEMO ABEE | GREECE |

DEXTROSE SOLN F/INFUSION DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | 5% | DEMO SA | GREECE |

DEXTROSE SOLUTION FOR INFUSION DEMO 10% | SOLUTIONFOR INFUSION | 10% | DEMO SA | GREECE |

DEXTROSE/DEMO 35% | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DEMO SA | GREECE |

DEZOR | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DEZOR | SHAMPOO | 2% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

DEZOR | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DEZOR SHAMPOO | LIQUID | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

DEZOR SHAMPOO | SHAMPOO | 2% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

DHC CONTINUS TABLETS 120MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 120MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DHC CONTINUS TABLETS 90 MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 90MG | NAPP LABORATORIIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DHC-CONTINUS TABLETS 60MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 60MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIA COLON | SYRUP | 66.7G/100ML | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

DIABENESE | TABLET | 250MG | PFIZER | UNITED KINGDOM |

DIABINESE | TABLETS | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIABITOL TABLET 5MG | TABLET | 5MG | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

DIAGLIC | TABLET | 80MG | OKAS PHARMA PVT LTD — INDIA | INDIA |

DIAMICRON | TABLETS | 80MG | SERVIER | PAKISTAN |

DIAMICRON | TABLETS | 80MG | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD | EGYPT |

DIAMICRON 80MG | SCORED TABLET | 80MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DIAMICRON 80MG | TABLET | 80MG | LABORATORIOS SERVIER, S.A. | SPAIN |

DIAMICRON MR | MODIFIED RELEASE TABLET | 30MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DIAMICRON TABLET | TABLET | 80MG | SERVIER | PAKISTAN |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 500MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 30MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 10MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 5MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMORPHINE HYDROCLORIDE BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 100MG/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAMOX | TABLET | 250MG | LEDERLE | PAKISTAN |

DIAMOX | TABLET | 250MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

DIAMOX | TABLET | 250MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

DIAMOX SODIUM PARENTERAL | POWDER FOR INJECTION | 500MG/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

DIANE 35 | TABLET | NA | SCHERING | PAKISTAN |

DIANE-35 | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

DIANEAL PD1 1,36% | SOLUTION FOR INJECTION | NA | SALUS | SLOVENIA |

DIANEAL PD1 GLUCOSE 1.36% | SOLUTION FOR INJECTIONS | 13.6MG/1ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 22.7MG/1ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 38.6MG/ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. 1.36 | SOL. F/INTRAPERITONEAL AD | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. 2.27 | SOL. F/INTRAPERITONEAL AD | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. 3.86 | SOL. F/INTRAPERITONEAL AD | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIARREST SYRUP | ORAL SOLUTION | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEM 60MG | TABLET | 60MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DIAZEPAM | TABLET | 5MG | RANBAXY IRELAND LIMITED | IRELAND |

DIAZEPAM | TABLETS | 50MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

DIAZEPAM BP 10MG | TABLET | 10MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM BP 2MG | TABLET | 2MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM DESITIN | RECTAL SOLUTION | 5MG | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

DIAZEPAM INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD.) | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | PHOENIX PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM INJECTION BP 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 10MG | RECTAL SOLUTION | 4MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 10MG | RECTAL SOLUTION | 10MG / TUBE | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 2.5MG | RECTAL SOLUTION | 2MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 5MG | RECTAL SOLUTION | 2MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIAZEPAM RECTAL TUBES 5MG | RECTAL SOLUTION | 5MG / TUBE | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DIAZOL | SUSPENSION | 320MG/5ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DIAZOL | TABLETS | 200MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DIAZOL | TABLETS | 400MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DIBENYLINE CAPSULES 10MG | CAPSULE | 10MG | FORLEY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICALCI | SOFT CAPSULES | 1MCG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

DICETEL 100MG | FILM-COATED TABLET | 100MG | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

DICETEL 50MG | FILM-COATED TABLET | 50MG | LABORATOIRES SOLVAY PHARMA | FRANCE |

DICLAC 50 | ENTERIC-COATED TABLET | 50MG | HEXAL AG | GERMANY |

DICLO 25 TABLET | ENTERIC-COATED TABLET | 25MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

DICLO-DENK 100 RECTAL | SUPPOSITORIES | 100MG | E. DENK OHG | GERMANY |

DICLO-DENK 100 RETARD | TABLETS | 100MG | E. DENK OHG | GERMANY |

DICLO-DENK 50 | ENTERIC COATED TABLET | 50MG | E. DENK OHG | GERMANY |

DICLOFENAC | SUPPOSITORIES | 50MG | GLAXO WELLCOME POZNAN S.A. | POLAND |

DICLOFENAC | SUPPOSITORIES | 100MG | GLAXO WELLCOME POZNAN S.A. | POLAND |

DICLOFENAC GASTRO-RESISTANT TABLETS | TABLETS | 25MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

DICLOFENAC RETARD-RATIOPHARM | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 100MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC SODIUM | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.1% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

DICLOFENAC SODIUM | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM | ENTERIC COATED TABLETS | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM | TABLET | 25MG | DEXCEL-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

DICLOFENAC SODIUM EC TABLETS 25MG | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM EC TABLETS 25MG | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM TABLETS 25MG | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SODIUM TABLETS 50MG | TABLET | 50MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SR 100MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC SR 75MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 75MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

DICLOFENAC STADA 100 RETARD | SUSTAINED RELEASE TABLETS | 100MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC STADA 100 RETARD | SUSTAINED RELEASE TABLETS | 100MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC STADA 50 | FILM COATED TABLETS | 50MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC STADA N | INJECTABLE SOLUTION | 75MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 ZAPFCHEN | SUPPOSITORY | 100MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 TABLETTEN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 25MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 TABLETTEN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 50MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO | SUSTAINED RELEASE TABLET | 150MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DICLOGESIC | SUPPOSITORES | 50MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

DICLOGESIC | EYE DROPS | 5MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DICLOGESIC 100 SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 100MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DICLOGESIC 12.5 SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 12.5MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DICLOGESIC 25 | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DICLOMELAN | FILM COATED TABLETS | 50MG | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA |

DICLOMELAN | SUPPOSITORY | 100MG | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | AUSTRIA |

DICLOMELAN RETARD | FILM COATED TABLETS | 100MG | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA |

DICLORAN SR | FILM COATED TABLET | 100MG | LEKAR PHARMA LIMITED | INDIA |

DICLORENGEL | GEL | 1%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

DICLOXIL 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DICLOXIL 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DICORTEN | CREAM | 0.05%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

DICTON COUGH SYRUP | SYRUP | 220MG/100ML | DOLORGIET GMBH & CO KG | GERMANY |

DICTON COUGH CAPSULES | RETARD CAPSULE | 30MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DICTON COUGH RETARD CAPSULES | RETARD CAPSULES | 30MG | DOLORGIET GMBH & CO KG | GERMANY |

DICTON COUGH SYRUP | SOLUTION | 220MG/100ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DICYNONE 250 | TABLET | 250MG | OM PHARMA SA | SWITZERLAND |

DICYNONE 500 | TABLET | 500MG | OM PHARMA SA | SWITZERLAND |

DIDRALIN | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DIESPOR | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A | ITALY |

DIFENAC TABLETS 25MG | TABLET | 25MG | DRUG HOUSES OF AUSTRALIA(ASIA) PTE LTD | SINGAPORE |

DIFFERIN | CREAM | 0.1% | GALDERMA(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM | COUGH LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM 5% GEL | GEL | 5% W/W | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES | LOZENGE | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM BLACKCURRANT S.F. COUGH LOZENGES | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

DIFFLAM CREAM | CREAM | 3% W/W | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM HONEY AND LEMON SUGAR FRE | LOZENGES | NA | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DIFFLAM LOZENGES RASBERRY SUGAR FREE | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DIFFLAM MOUTH GEL | GEL | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM ORAL RINSE | GARGLE | 0.15% W/V | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM ORANGE SUGAR FREE | LOZENGES | NA | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DIFFLAM SPRAY 0.15%W/V | OROMUCOSAL SPRAY | 0.15% W/V | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFFLAM-C ANTI-INFLAMMATORY ANTISEPTIC | SOLUTION | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFFLAM-C ANTI-INFLAMMATORY ANTISEPTIC | SOLUTION | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DIFLERIX 2.5MG | CAPSULE | 2.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DIFLUCAN | CAPSULE | 150MG | PFIZER | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | CAPSULE | 200MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | CAPSULE | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | INTAVENOUS SOLUTION | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | INTAVENOUS SOLUTION | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | POWDER FOR ORAL SUSPENS. | 50MG/5ML | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIFLUCAN | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIGESTIVO ANTONETTO | TABLETS | N/A | MARCO ANTONETTO SPA | ITALY |

DIGESTIVO ANTONETTO | TABLET | N/A | MARCO ANTONETTO SPA | ITALY |

DIGIBIND DIGOXIN ANTIBODY (F(AB)) | POWDER FOR INJECTION | 38MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIGOXIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

DIGOXIN INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.25MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DIGOXIN TABLETS B.P. 0.25MG | UNCOATED TABLET | 0.25MG | MEDICORP TECHNOLOGIES INDIA LTD | INDIA |

DIHYDERGOT | NASAL SPRAY | 4MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIHYDROCODEINE | TABLETS | 30MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE 30MG | TABLET | 30MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE TABLETS 30MG | TABLETS | 30MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE TABLETS BP 30MG | TABLETS | 30MG | CP PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

DIHYDROCODEINE TABLETS BP 30MG | TABLET | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DILAPAN | CAPSULES | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

DILAPROST 5MG 30 FILM COATED TABLET | FILM-COATED TABLET | 5MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC. A.S. | TURKEY |

DILATREND | TABLETS | 12.5MG | ROCHE DIAGNOSTICS GMBH | GERMANY |

DILATREND 25MG | TABLET | 25MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

DILATREND 6.25MG | TABLET | 6.25MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

DILGARD | TABLET | 60MG | CIPLA LTD. | INDIA |

DILTIAZEM HCL MODIFIED RELEASE | TABLETS | 60MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLETS 60MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 60MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE TABLETS BP 60MG | TABLETS | 60MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DILTIZEM | TABLET | 30 MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

DILTIZEM | TABLET | 60MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

DILZACARD 60 MG TABLETS | TABLETS | 60MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

DIMA 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DINDEVAN | TABLET | 50MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

DINEX-100 | TABLET | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

DINIKET | SOLUTION FOR INFUSION | 10MG | SCHWARZ PHARMA S.P.A. | ITALY |

DIOCALM | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIOCIMEX | TABLETS | 100MG | CIMEX AG | SWITZERLAND |

DIORALYTE (BLACKCURRANT) POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED T/A RPR FAMILY HEALTH DIVISION | UNITED KINGDOM |

DIORALYTE NATURAL | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIORALYTE RELIEF | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

DIORALYTE SACHETS FOR SOLUTION (CITRUS) | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. T/A RPR FAMILY HEALTH DIVISION | UNITED KINGDOM |

DIOSPER | FILM COATED TABLETS | NA | KLEVA LIMITED | GREECE |

DIOVAN | CAPSULES | 80MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | CAPSULES | 160MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | FILM COATED TAB | 80MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | FILM COATED TABLET | 160MG | NOVARTIS PHARMA SCHWIEZ AG | SWITZERLAND |

DIOVAN | FILM-COATED TABLETS | 160 MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

DIOVAN | FILM-COATED TABLETS | 80MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. — SPAIN | SPAIN |

DIOVENOR | FILM-COATED TABLETS | 600MG | LABORATOIRES INNOTHERA | FRANCE |

DIPALAN 150 | CAPSULES | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

DIPENTUM | CAPSULES | 250MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

DIPENTUM TABLET 500 MG | TABLET | 500MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

DIPHENHYDRAMINE CO COUGH LINCT. 14MG/5ML | ORAL SOLUTION | N/A | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPHENHYDRAMINE CO COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | 14MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE (ADSORBED) | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5ML/DOSE | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE PEDIATRIC | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA | INDIA |

DIPHTERIA-TETANUS-PERTUSSIS VACCINE ADS. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

DIPHTHERIA-TETANUS-PERTUSSIS VACCINE | SOLUTION FOR INJECTION | NA | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

DIPHTHERIA VACCINE (ADSORBED) | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPRIVAN | EMULSION FOR INJECTION | 1% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPRIVAN | EMULSION FOR INJECTION | 20MG/ML | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPRIVAN 2% | EMULSION FOR INJECTION | 20MG / ML | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPROPHOS/DIPROFOS | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

DIPROSALIC | OINTMENT | N/A | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPROSALIC | LOTION | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

DIPROSONE | CREAM | 0.64MG/G | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPROSONE | OINTMENT | 0.64MG/G | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPROSONE | LOTION | 0.64MG/G | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

DIPYRIDAMOLE | TABLETS | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPYRIDAMOLE | TABLETS | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIPYRIDAMOLE | COATED TABLET | 100MG | GENERICS(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISFLATYL DROPS | ORAL EMULSION | 40MG/ML | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

DISFLATYL TABLETS | CHEWABLE TABLETS | 40MG | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

DISIPAL | TABLETS | 50MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

DISOPHROL | SUSTAINED-ACTION TABLETS | N/A | SCHERING-PLOUGH CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

DISOPYRAMIDE PHOSPHATE CAPSULES BP 100MG | CAPSULE | 100MG | GENERICS[UK] LIMITED | UNITED KINGDOM |

D-ISO-RATIOPHARM | SACHET | N/A | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DISPERSIBLE ASPIRIN | TABLET | 75MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISPRIN TABLETS | TABLET | 300MG | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISPROL PARACETAMOL SUSPENSION | SUSPENSION | 120MG/5ML | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISPROL SOLUBLE PARACETAMOL TABLETS | TABLET | 120MG | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISTALGESIC TABLETS | COATED TABLET | N/A | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

DISTILLED WITCH HAZEL BPC 1973 | TOPICAL SOLUTION | 100% V/V | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DITROPAN | SCORED TABLET | 5MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

DITROPAN ELIXIR 2.5MG/5ML | SYRUP | 2.5MG/5ML | LOREX SYNTHELABO UK & IRELAND LIMITED | UNITED KINGDOM |

DITROPAN XL | MODIFIED RELEASE TABLETS | 15MG | SANOFI WINTHROP LTD T/A SANOFI SYNTHELABO | UNITED KINGDOM |

DITROPAN XL | MODIFIED RELEASE TABLETS | 5MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A SANOFI SYNTHELABO | UNITED KINGDOM |

DITROPAN XL | MODIFIED RELEASE TABLETS | 10MG | SANOFI WINTHROP LTD T/A SANOFI SYNTHELABO | UNITED KINGDOM |

DIUMIDE-K CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DIUREMID 20MG INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

DIVIDOL | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

DIVIR-100 | TABLETS | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

DNCG STADA AUGENTROPFEN | SOLUTION | 20MG/ML | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DOBUJECT 50MG/ML | CONC. FOR PARENT. INFUS. | 50MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

DOBUTAMINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 12.5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

DOBUTREX LIQUID CONC FOR INF | CONC. FOR INF. | 250MG/VIAL | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

DOBUTREX SOLUTION | CONCENTRATE FOR INFUSION | 250MG/20ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

DOCUSATE CALCIUM CAP 240MG | CAPSULE | 240MG | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

DOCUSATE SOD CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

DOGMATIL 200MG | TABLET | 200MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

DOGMATIL 50MG | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

DOLAL | LINIMENT | N/A | LABORATOIRES BIOCODEX | FRANCE |

DOLGIT 600 | SUGAR COATED TABLETS | 600MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DOLGIT CREAM | CREAM | 5G/100G | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

DOLGIT CREAM | CREAM | 5G/100G | DOLORGEIT GMBH & COKG | GERMANY |

DOLOBENE | GEL | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

DOLOBID 250MG | TABLET | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

DOLOFEN-500 | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

DOLO-GESIC | FILM COATED TABLET | 50MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

DOLO-GESIC, FILM-COATED TABLET | FILM-COATED TABLET | 50MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

DOLVAN TABLETS | TABLETS | N/A | NORMA CHEMICALS LIITED | UNITED KINGDOM |

DOMAR | CAPSULE | 5MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

DONA | CAPSULE | 250MG | ROTTAPHARM S.R.L. | ITALY |

DONORMYL 15MG | SCORED FILM-COATED TABLET | 15MG | LABORATOIRES OBERLIN | FRANCE |

DONORMYL 15MG | SCORED EFF. TABLETS | 15MG | LABORATOIRES OBERLIN | FRANCE |

DOPAMET 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DOPAMINE 200 PIERRE FABRE 200MG/5ML | INJ. SOL. FOR INFUSION | 200MG/5ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

DOPAMINE 50 PIERRE FABRE 50MG/10ML | INJECT. SOL. FOR INFUSION | 50MG/10ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

DOPAMINE CONC. SELECTAJET | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

DOPATAB M250 | TABLET | 250MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

DOPEGYT | TABLETS | 250MG | EGIS PHARMACEUTICALS LTD | HUNGARY |

DOPERGIN | TABLET | 0.2MG | LABORATOIRE SCHERING | FRANCE |

DOPERGIN | TABLETS | 0.2MG | SCHERING | PAKISTAN |

DORMICUM | FILM-COATED TABLET | 7.5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

DORMICUM | AMPOULE | 5MG/5ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

DORMONOCT | TABLET | 1MG | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

DORYX 100 | CAPSULE | 100MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

DORYX 50 | CAPSULE | 50MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

DOSTINEX | TABLETS | 0.5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

DOSTINEX | TABLETS | 0.5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

DOTHIEPIN | CAPSULES | 25MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOTHIEPIN | TABLETS | 75MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOXAT 100 | TABLETS F.C. | 100MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DOXAT 100 | CAPSULE | 100MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

DOXAT 50 | TABLETS F.C. | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

DOXEPIN HDROCHLORIDE | CAPSULES | 25MG | DANBURY PHARMACAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

DOXIBIOTIC | CAPSULES | 100MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

DOXIBIOTIC | CAPSULES | 100MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

DOXIPROCT | OINTMENT | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIPROCT | SUPPOSITORY | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIPROCT PLUS | OINMENT | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIPROCT PLUS | SUPPOSITORY | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIUM | TABLET | 250MG | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIUM 500 | CAPSULE | 500MG | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXIVENIL | GEL | N/A | LABORATOIRES OM S.A. | SWITZERLAND |

DOXOLEM (WITHOUT METHYLPARABEN) | POWDER FOR INJECTION | 50MG/10ML | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

DOXORUBICIN HCL FOR INJ. USP LYOPHILISED | LYOPHILISED CAKE FOR INJ | 10MG | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJ. VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/5ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/25ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

DOXORUBICIN HYDROCLORIDE INJ LYOPHILISED | LYOPHILISED CAKE FOR INJ | 50MG | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

DOXYCYCLIN STADA 100 | FILM COATED TABLETS | 100MG | STADAPHARM GMBH | GERMANY |

DOXYCYCLINE | CAPSULES | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOXYCYCLINE | CAPSULES | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DOXYCYCLINE | TABLETS | 100MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

DOXYDAR 100 | CAPSULES | 100MG | DAR AL SAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

DOXYHEXAL | CAPSULE | 100MG | HEXAL AG | GERMANY |

DOXYHEXAL 200 | CAPSULE | 200MG | HEXAL AG | GERMANY |

DOXYHEXAL TABS | TABLET | 100MG | HEXAL AG | GERMANY |

DOXYLIN | TABLET | 50MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

DOXYLIN 100 | TABLET | 100MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

DOXYN | CAPSULES | 100MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

DRAMAMINE | TABLETS | 50MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

DRAPOLENE | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME GROUP | POLAND |

DRAPOLENE CREAM | CREAM | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

DRICLOR | TOPICAL SOLUTION | 20% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DRIED FACTOR VIII FRACTION, TYPE 8Y, | POWDER FOR INJECTION | N/A | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

DRIN | TABLETS | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

DRIPTANE 5MG | SCORED TABLET | 5MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

DRISTAN | NASALSPRAY | 0.05% W / W | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

DRISTAN DECONGESTANT | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

DROPSTAR TG | EYE DROPS | NA | FARMIGEA S.P.A. | ITALY |

DROPTIMOL | OPHTHALMIC DROPS | 0.5% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

DROPTIMOL | OPHTHALMIC DROPS | 0.25% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

D-STOP-RATIOPHARM | FILM COATED TABLET | 2MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

DUAL LAX EXTRA STRONG TABLETS | COATED TABLETS | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

DUAL LAX NORMAL TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

DUBAM CREAM | CREAM | N/A | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUBAM SPRAY | AEROSOL SPRAY | N/A | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUINUM 50MG | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

DUKORAL | ORAL LIQ & EFF. GRANULES | NA | SBL VACCIN AB | SWEDEN |

DULCOLAX | S.C. TABLETS | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DULCOLAX | SUPPOSITORY | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DULCOLAX | SUPPOSITORY | 10MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

DULCOLAX | TABLET | 5MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

DULCOLAX | ENTERIC COATED TABLET | 5MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

DUOFILM | TOPICAL SOLUTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUOGAS | EFFERVESCENT GRANULES | N/A | BRACCO S.P.A | ITALY |

DUPHALAC | SYRUP | 667G/L | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUPHALAC DRY | POWDER | >=95% W/W | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUPHASTON | TABLET | 10MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUPHASTON | FILM-COATED TABLET | 10MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DURACEF | SUSPENSION | 5% W / V | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

DURACEF | CAPSULES | 500MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | ITALY |

DURACEF | POWDER FOR ORAL SUSP. | 500MG/5ML (10%) | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

DURACEF | SUSPENSION | 5%(250MG/5ML) | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

DURACEF SUSPENSION 250MG/5ML | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | 250MG/5ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

DURAKINASE INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 750000 UI | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

DURAKINASE INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 1500000 IU | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

DUR-ELIX PLUS | ORAL LIQUID | NA | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DUROAMINE CAPSULES 30MG | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 30MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

DUROGESIC 25MCG/H | PATCH | 25MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DUROGESIC TTS 100MCG/H | PATCH | 100MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DUROGESIC TTS 50MCG/H | PATCH | 50MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DUROGESIC TTS 75MCG/H | PATCH | 75MCG/H | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

DURO-TUSS COUGH LOZENGES | LOZENGE | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS COUGH LOZENGES | LOZENGES | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS DECONGESTANT | ORAL LIQUID | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS EXPECTORANT | ORAL LIQUID | N/A | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS FORTE | ORAL LIQUID | 3MG/ML | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS MUCOLYTIC COUGH LIQUID | ORAL LIQUID | 0.8MG/ML | 3M PHARMACEUTICALS LIMITED | AUSTRALIA |

DURO-TUSS REGULAR | ORAL LIQUID | 1MG/ML | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

DURO-TUSS SINUS | ORAL LIQUID | N/A | AUST R 54130 | AUSTRALIA |

DUSPATALIN LIQUID | SUSPENSION | 10MG/ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

DUXIL | COATED TABLET | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DUXIL | ORAL SUSPENSION | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

DUXIMA | IM VIAL | 1G | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

DYAZIDE TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DYCLOMAX 100MG | DELAYED RELEASE TABLET | 100MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYCLOMAX 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYCLOMAX 50MG | ENTERIC COATED TABLET | 50MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYCLOMAX 75MG/3ML | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH | GERMANY |

DYNASTAT | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | 20MG | PHARMACIA EUROPE EEIG | EUROPEAN COMMUNITY |

DYNASTAT | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | 40MG | PHARMACIA EUROPE EEIG | EUROPEAN COMMUNITY |

DYSPAMET SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 4%W/V | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

DYSPAMET SUSPENSION 200MG/5ML | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

DYSPORT INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500 UNITS | IPSEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

E45 CREAM | CREAM | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

E45 ITCH RELIEF CREAM | CREAM | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

EAREX EAR DROPS | EAR DROPS | N/A | PHARMALAB LTD | UNITED KINGDOM |

EAU PRECIEUSE | TOPICAL SOLUTION | N/A | PARKE-DAVIS | FRANCE |

EBRILON | TABLETS | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ECHINACEA TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ECOCAIN | SOLUZIONE INIETTABILE | 20MG/ML | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCAIN 8704 | FLAC. NEBULIZZATORE | NS | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCAIN A50 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MOLTENI DENTAL S.R.L. | ITALY |

ECOCAIN A80 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MOLTENI DENTAL S.R.L. | ITALY |

ECOCAIN CON ADRENALINA 1:100,000 | SOLUZIONE INIETTABILE | 20MG/ML | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCAIN CON ADRENALINA 1:80,000 | SOLUZIONE INIETTABILE | 20MG/ML | MOLTENI DENTAL SRL | ITALY |

ECOCILLIN | CAPSULE MOLLI VAGINALI | NA | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

ECOCILLIN, CAPSULE MOLLI VAGINALI | CAPSULE MOLLI VAGINALI | 100000000 UFF | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

ECOCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

ECOCORT CREAM | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

ECODERGIN | VAGINAL CREAM | 1% W/W | FARMIGEA SPA | ITALY |

ECODERGIN | VAGINAL OVULE | 150MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

ECODERGIN | CREAM | NA | FARMIGEA SPA | ITALY |

ECOMI' | VAGINAL OVULES | 150MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

ECOMI' | TOPICAL SOLUTION | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

ECOMI' | CREAM | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

ECONEX-400 | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ECONEX-800 | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ECOX-800 | TABLET | 800MG | MACLEODS | INDIA |

EDRONAX | TABLETS | 4MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

EDRONAX | TABLETS | 4MG | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

EFEXOR | TABLETS | 37.5MG | LEDERLE | PAKISTAN |

EFEXOR — TAB 50 MG | TABLETS | 50MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR — TAB 75 MG | TABLET | 75MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR TAB 37.5 MG | TABLETS | 37.5MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR TAB 50MG | TABLETS | 50MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR TAB 75MG | TABLETS | 75MG | WYETH-AYERST CANADA INC | CANADA |

EFEXOR TABLETS | TABLET | 37.5MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

EFEXOR TABLETS | TABLETS | 75MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES UK | UNITED KINGDOM |

EFEXOR XL | CAPSULE | 75MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

EFEXOR XL 150MG | CAPSULES | 150MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

EFEXOR XL CAPSULES | CAPSULES | 75MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

EFEXOR XR CAPSULE | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 75MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXOR XR CAPSULES | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 150MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFEXORXL 150 MG MODIFIED RELEASECAPSULE | CAPSULE | 150MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES- UK | UNITED KINGDOM |

EFFACNE 5 | TOPICAL GEL | 5G/100G | LABORATOIRES LA ROCHE-POSAY | FRANCE |

EFFERALGAN PAEDIATRIC 3% | ORAL SOLUTION | 3% W / V | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

EFFERALGAN VITAMIN C | SCORED EFF. TABLETS | N/A | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

EFFERCITRATE TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | TYPHARM LIMITED | UNITED KINGDOM |

EFFEXOR TAB 37.5MG | TABLET | 37.5MG | WERTH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

EFFICO TONIC | ORAL SOLUTION | 0.18MG/5ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

EFFORTIL DROPS | SOLUTION | 0.75G/100G | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

EFLORAN | SOLUTION FOR INFUSION | 500MG/100ML | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

EFUDIX | CREAM | 5% W/W | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

EGOCORT | CREAM | 10MG/G | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

ELBAT | TABLET | 250MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ELDOPAQUE FORTE | CREAM | 4 % | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELDOPAQUE FORTE 4% | CREAM | 4% W/W | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELDOQUIN FORTE | 4% | CREAM | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELDOQUIN FORTE 4% | CREAM | 4% W/W | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ELECTROLADE BANANA | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE BANANA | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE LEMON AND LIME | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE MELON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE ORANGE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELECTROLADE ORANGE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ELIDIL | CREAM | 1% | NOVARTIS HEALTHCARE A/S | DENMARK |

ELINAP | TABLETS | 100MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

ELITAN | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELITAN 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELITAN 10MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 10MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELITAN 20MG | SUPPOSITORY | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELMETIN 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELMETIN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELOCOM | CREAM | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

ELOCOM | OINTMENT | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

ELOCOM | LOTION | 1MG/G | S-P CANADA | CANADA |

ELOQUINE 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ELOXATIN 5MG/ML POWDER FOR SOL FOR INF. | POWDER FOR SOL. FOR INF. | 5MG/ML | SANOFI WINTHROP LIMITED | FRANCE |

ELPEGON | ORAL SUSPENSION | 5MG/5ML | ELPEN PHARM CO. INC. | GREECE |

ELPEGON | TABLET | 5MG | ELPEN S.A. | GREECE |

ELPEGON | TABLET | 10MG | ELPEN S.A. | GREECE |

ELTROXIN | TABLETS | 100MCG | GOLSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ELTROXIN | TABLET | 50MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

ELTROXIN TABLETS 100MCG | TABLET | 100MCG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ELTROXIN TABLETS 50 MCG | TABLET | 50MCG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

ELUMATIC III | SOLUTION FOR INJECTION | NA | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

EMADINE | EYE DROPS, SOLUTION | 0.5MG/ML | ALCON LABORATORIES (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

EMESET | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/4ML | CIPLA LTD | INDIA |

EMESET INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2ML | CIPLA | INDIA |

EMESET-4 | TABLETS | 4MG | CIPLA LTD | INDIA |

EMLA | CREAM | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

EMOCLOT D.I. | SOLUTION FOR INJECTION | 1000I.U. | KEDRION S.P.A. | ITALY |

EMOCLOT D.I. | SOLUTION FOR INJECTION | 1000I.U. | KEDRION S.P.A. | ITALY |

EMTHEXATE | TABLETS | 2.5MG | PHARMACHEMIE B.V. | NETHERLANDS |

EMULSIFYING OINTMENT BP | OINTMENT | N/A | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

E-MYCIN | POWDER FOR ORAL LIQUID | 200MG/5ML | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

E-MYCIN | TABLET | 400MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ENACE | TABLETS | 10MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ENACE | TABLETS | 5MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

ENALAPRIL MALEATE | TABLET | 20MG | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

ENALAPRIL MALEATE | TABLETS | 20MG | VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

ENALAPRIL MALEATE | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

ENALAPRIL MALEATE TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

ENANTONE | POWDER FOR IM/SC INJECT. | 3.75MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

ENANTONE | POWDER FOR IM/SC INJECT. | 11.25MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

ENAP | TABLET | 5MG | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

ENATEC 10 | TABLETS | 10MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ENATEC 20 | TABELTS | 20MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ENATEC 5 | TABLETS | 5MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ENBREL | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG | WYETH EUROPA LTD | UNITED KINGDOM |

ENBREL | POWDER FOR INJECTION | 25MG | IMMUNEX CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

ENDEKAY FLOUTABS 2-4 YEARS | TABLET | 1.1MG | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENDEKAY FLUORINSE | DENTAL SOLUTION | 2% W/V | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENDEKAY FLUOTABS 4+ YEARS | TABLET | 2.2MG | MANX PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENDOBULIN S/D 500MG | POWDER FOR INJECTION | NS | BAXTER AG | AUSTRIA |

ENDOXAN | SUGAR-COATED TABLETS | 50MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENDOXAN | POWDER FOR INJECTION | 200MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENDOXAN | POWDER FOR INJECTION | 500MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENDOXAN | POWDER FOR INJECTION | 1G | ASTA MEDICA | GERMANY |

ENELFA 125 | SUPPOSITORIES | 125MG | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

ENELFA 125MG | SUPPOSITORY | 125MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ENELFA 250 SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 250MG | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

ENELFA 250MG | SUPPOSITORY | 250MG | DOLORGIET GMBH & CO, KG | GERMANY |

ENELFA 500 | SUPPOSITORY | 500MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ENELFA SYRUP | SOLUTION | 2G/100ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ENELFA SYRUP SOLUTION | SYRUP | 100ML | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

ENGERIX B | SUSPENSION FOR INJECTION | 10MCG/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ENGERIX B | SUSPENSION FOR INJECTION | 20MCG/ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ENGERIX B | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ENGERIX B JUNIOR | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA | BELGIUM |

ENO | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ENPRIN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 75MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENPRIN | GASTRO-RESISTANT TABLET | 75MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENTOCORT | SOLUBLET AND SOL FOR ENEMA | 0.02MG/ML | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

ENTOCORT | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 3MG | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

ENTOX-P | TABLET | 500MG | CYNAMID (PAKISTAN) LIMITED | PAKISTAN |

ENTROCALM LOPERAMIDE | CAPSULES | 2MG | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENTROCALM REPLACE | GRANULES FOR ORAL SOLN. | N/A | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENTROCALM REPLACE | GRANULES FOR ORAL SOL. | N/A | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ENZIFLUR | TABLET | 5MG | BROS LTD | GREECE |

EOLARIX | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

EPADOREN | SOLUTION FOR INECTION | N/A | DEMO ABEE SA | GREECE |

EPADOREN | COATED TABLET | 150MG | DEMO ABEE | GREECE |

EPADOREN | SYRUP | 75MG/5ML | DEMO ABEE | GREECE |

EPANUTIN | CAPSULE | 100MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

EPANUTIN CAPSULES 25MG | CAPSULE | 25MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPANUTIN CAPSULES 300MG | CAPSULE | 300MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPANUTIN CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPANUTIN PARENTERAL | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/5ML | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

EPANUTIN SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 30MG/5ML | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPAXAL BERNA | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

EPHEDRINE AGUETTANT 3% | INJECTABLE SOLUTION | 3% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE BP 30MG | TABLET | 30MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE BP 30MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3%W/V | MACARTHYS LABORAT. LTD. T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS BP 15MG | TABLETS | 15MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS BP 30MG | TABLETS | 30MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EPHEDRINE SULFATE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

EPIFOAM | TOPICAL AEROSOL | N/A | SCHWART PHARMA INC | UNITED STATES OF AMERICA |

EPILAT | SOFT GELATIN CAPSULES | 10MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

EPILIM 100MG | CRUSHABLE TABLET | 100MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM 200MG | ENTERIC COATED TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM 500MG | ENTERIC COATED TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM CHRONO 300MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | SANOFI SYNTHELABO LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM INTRAVENOUS POWDER FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 400MG/VIAL | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPILIM/SODIUM VALPROATE 200MG/5ML LIQUID | ORAL SOLUTION | 200MG/5ML | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPINEPHRINE (ADRENALINE) INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 1MG/10ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

EPINEPHRINE (ADRENALINE) INJ. MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 1:10,000 | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPIRAZOLE | CAPSULE | 20MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

EPIVIR | ORAL SOLUTION | 10MG/ML | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

EPIVIR | COATED TABLETS | 150MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

EPOKELAN | SCALP LOTION | 2% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

EPPY | EYE DROPS | 1% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

EPREX | INJECTION SOLUTION | SEE REMARKS | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 10000U/ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 10000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 10000U/ML INJECTION SOLUTION | VIAL | 10000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 1000U/0.5ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 1000 IU/0.5ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 2000U/0.5ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 2000 IU/0.5ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 2000U/ML INJECTION SOLUTION | VIAL | 2000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 3000U/0.3ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 3000 IU/0.3ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 4000U/0.4ML INJECTION SOLUTION | PREFILLED SYRINGE | 4000 IU/0.4ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPREX 4000U/ML INJECTION SOLUTION | VIAL | 4000 IU/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

EPSOM SALTS BP | ORAL POWDER | 100%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

ERCEFURYL 200MG | CAPSULE | 200MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ERCEFURYL 4% | ORAL SUSPENSION | 4% W/W | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

ERIOS | SUSPENSION | 200MG/5ML | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ERIOS-250 | LACTAB | 250MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ERIOS-500 | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ERITROPIU | TABLETS | 80MG | FARMA UNO SRL | ITALY |

ERMYCED 125 | ORAL SUSPENSION | 125MG/5ML | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ERVEVAX | POWDER FOR INJECTION | >=10(3) TCID50 | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ERYACNE 4 | GEL | 4% W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ERYC | CAPSULE | 250MG | FAULDING PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

ERYCYTOL DEPOT | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LANNACHER HEILMITTEL GMBH. | AUSTRIA |

ERYHEXAL 500 | FILM-COATED TABLET | 500MG | HEXAL AG | GERMANY |

ERYHEXAL FORTE SAFT | GRANULES FOR SUSPENSION | 400MG /5ML | HEXAL AG | GERMANY |

ERYHEXAL SAFT | GRANULES FOR SUSPENSION | 235MG/5ML | HEXAL AG | GERMANY |

ERYTHRO 125 GRANULES | GRANULES FOR SUSPENSION | 125MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

ERYTHRO 125 GRANULES | GRANULES F/ORAL SUSP. | 125MG/5ML | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

ERYTHRO-250 TABLET | TABLET | 250MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

ERYTHROCIN | LYOPHILIZED POWDER F/INJ. | 1G | ABBOTT FRANCE | FRANCE |

ERYTHROCIN 250MG TABLETS | COATED TABLETS | 250MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ERYTHROCIN LACTOBIONATE 1G VIAL | POWDER FOR IV INFUSION | 1G | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ERYTHROMYCIN (ERYTHRO-TEVA) TABLETS | TABLET | 250MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ERYTHROMYCIN INJECTION VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

ERYTHROMYCIN STEARATE | TABLET | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ERYTHROMYCIN STEARATE TABS ESTYMICIN | FILM COATED TABLET | 250MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

ERYTHROPED PI 125MG/5ML | GRANULES FOR ORAL SOL. | 125MG/5ML | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ESELAN | ENTERIC CAPSULE | 20MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

ESKORNADE SPANSULE CAPSULES | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ESKORNADE SYRUP | ORAL SOLUTION | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ESMERON 100MG=10ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

ESMERON 250MG=25ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

ESMERON 50MG=5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

ESONIDE | CREAM | 0.025%W/W | KLEVA LIMITED | GREECE |

ESONIDE | METER DOSE NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

ESONIDE | METER DOSE NASAL SPRAY | 100MCG/DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

ESTRACOMB TTS | TRANSDERMAL PATCH | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTRACOMB TTS | TRANSDERMAL PATCHES | N/A | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. SPAIN | SPAIN |

ESTRADERM TTS | TRANSDERMAL PATCH | 2MG | NOVARTIS PHARMA S.P.A. | ITALY |

ESTRADERM TTS | TRANSDERMAL PATCHES | 4MG | NOVARTIS PHARMA S.P.A. | ITALY |

ESTRADERM TTS 100 | TRANSDERMAL PATCH | 8MG/20CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTRADERM TTS 25 | TRANSDERMAL PATCH | 2MG/5CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTRADERM TTS 50 | TRANSDERMAL PATCH | 4MG/10CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ESTREVA | TRANSDERMAL GEL | 0.1G/100G | LABORATOIRE THERMAX | FRANCE |

ESTROFEM — 28 TABLETS | TABLET | 2MG | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ESTROFEM FORTE 28 -TABLETS | TABLET | 4MG | NOVO NORDISK | DENMARK |

ETHAMBUTOL | TABLETS | 400MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ETHAMBUTOL HCL | TABLET | 400MG | MACLEODS | INDIA |

ETHANOLAMINE OLEATE BP | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ETHOMID | TABLET | 250MG | MACLEODS | INDIA |

ETHRANE | SOLN F/INHALATION | 99G/100ML | ABBOTT S.P.A | ITALY |

ETHYL CHLORIDE "DR. HENNING" | SPRAY LIQUID | N/A | DR. GEORG FRIEDRICH HENNING | GERMANY |

ETILTOX | TABLETS | 200MG | A.F.O.M. MEDICAL SPA | ITALY |

ETINILESTRADIOLO AMSA | TABLETS | 0.01MG | A.M.S.A. S.R.L. | ITALY |

ETOMIDATE LIPURO | EMULSION FOR IV INJECTION | 20MG/10ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ETOPOS | INJECTABLE SOLUTION | SEE REMARKS | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

ETOPOSIDE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | PHARMACIA (PERTH) PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ETOPOSIDE MERCK 20MG/ML | SOLUTION FOR PERFUSION | 20MG/ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

ETOPOSIDE PHARMACIA | CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION | 20MG/ML | PHARMACIA OY | FINLAND |

ETOPOSIDE PIERRE FABRE 100MG/5ML | INJ. SOL. FOR I.V. INF. | 100MG/5ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

ETOPUL | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

ETOSID | CAPSULES | 50MG | CIPLA LTD | INDIA |

ETOSID | CAPSULE | 50 MG | CIPLA LTD | INDIA |

EUCARBON | TABLETS | N/A | F.TRENKA CHEM-PHARM FABRIK G.M.B.H | AUSTRIA |

EUCYCLINE | SYRUP | 1MG/5ML | DEMO ABEE | GREECE |

EUGLUCON | TABLET | 5MG | ROCHE | PAKISTAN |

EUGLUCON | TABLET | 5MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

EUGLUCON 5MG | TABLET | 5MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

EULEXIN TABLETS | TABLETS | 250MG | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

EUMOVATE CREAM | CREAM | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

EUMOVATE CREAM | CREAM | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

EUMOVATE ECZEMA AND DERMATITIS CREAM | CREAM | 0.005% | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

EUMOVATE OINTMENT | OINTMENT | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

EUPEN | CAPSULE | 500MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EUPEN BRONQUIAL | CAPSULE | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EUPEN DROPS | ORAL SUSPENSION | 100MG/ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EUPEN SACHETS 250MG | GRANULES | 250MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

EURAX | CREAM | 100MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

EURAX | LOTION | 100MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

EUROCEFIX | CAPSULES | 500MG | FARMA UNO SRL | ITALY |

EUROCEFIX | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | FARMA UNO SRL | ITALY |

EVISTA | FILM COATED TABLETS | 60MG | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

EVOREL 100 | TRANSDERMAL PATCH | 100MCG/24 | JANSSEN-CILAG LIMITED | SWITZERLAND |

EVOREL 50 | TRANSDERMAL PATCH | 50MCG/24 | JANSSEN-CILAG LIMITED | SWITZERLAND |

EVOREL 75 | TRANSDERMAL PATCH | 75MCG/24 | JANSSEN-CILAG LIMITED | SWITZERLAND |

EXACYL 0.5MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/5ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

EXELON | ORAL SOLUTION | 2MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON | ORAL SOLUTION | 2MG/ML | NOVARTIS EUROPHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

EXELON | HARD GELATIN CAPSULE | NA | NOVARTIS PHARMA SCHWIEZ AG | SWITZERLAND |

EXELON | HARD CAPSULES | 1.5MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON | HARD CAPSULES | 3MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON | HARD CAPSULES | 4.5MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON | HARD CAPSULES | 6MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

EXELON 0.5MG | CAPSULES | 0.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 1.5MG | CAPSULES | 1.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 1MG | CAPSULES | 1MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 3MG | CAPSULES | 3MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 4.5MG | CAPSULES | 4.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXELON 6MG | CAPSULES | 6MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

EXOLIT 4MG/5ML | ELIXIR | 4MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

EXOLIT 8MG | TABLET | 8MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

EXOSURF NEONATAL | POWDER FOR INJECTION | 108MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

EXPECTORAN | SYRUP | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

EXPECTORAN WITH CODEIN | SYRUP | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

EXPULIN CHILDREN'S COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION (SUGAR FREE | N/A | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

EXPULIN COUGH LINCTUS SUGAR FREE | ORAL SOLUTION | N/A | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EXPULIN DECONGESTANT- BABIES AND CHILDREN | ORAL SOLUTION | N/A | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EXPUTEX | ORAL LIQUID | 250MG/5ML | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

EXTRA STRENGTH COLD MED NIGHTTIME RELIEF | TABLET | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

EXTRA STRENGTH COLD MEDI. DAYTIME RELIEF | TABLET | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

EXTRAFER | ORAL SOLUTION | 113.5MG/10ML | SO.SE.PHARM S.R.L. SOC. DI SERVIZ. PER L'INDUS. FARM. ED AFF | ITALY |

EXTRANEAL (ICODEXTRIN 7.5%) | SOL F/INTRAPERITONEAL ADM | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

EZIPOL | ENTERIC COATED CAPSULES | 20MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

FADOL | POWDER FOR INJ. SOLUTION | 100MG/250MG/500 | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

FALICARD I.V. | INJECTION SOLUTION | 5MG/2ML | ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH | GERMANY |

FAM-LAX PHENOLPHTHALEIN | TABLETS | N/A | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAM-LAX SENNA LAXATIVE | TABLETS | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAMO | FILM COATED TABLETS | 40MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

FAMO 40 | FILM COATED TABLET | 40MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

FAMODAR | TABLET | 40MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

FAMVIR | TABLETS | 125MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FAMVIR | TABLETS | 250MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FAMVIR | TABLETS | 125MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

FAMVIR | TABLETS | 250MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

FAMVIR 125MG TABLET | COATED TABLET | 125MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

FAMVIR TABLETS 125 MG | FILM-COATED TABLETS | 125 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAMVIR TABLETS 250 MG | FILM-COATED TABLETS | 250 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAMVIR TABLETS 250MG | COATED TABLET | 250MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

FARMORUBICINA | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

FARMORUBICINA | POWDER FOR INJECTION | 50MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

FARMORUBICINA | POWDER AND SOLVENT F/SOLN F/INJ. | N/A | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

FARMORUBICINA | SOLUTION FOR IV INFUSION | 10MG/5ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

FARMORUBICINA | SOLUTION FOR IV INFUSION | 50MG/25ML | PHARMACIA ITALIA S.P.A | ITALY |

FARMORUBICINA | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION | 50MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

FARVIRAN | VAGINAL DOUCHE, SOLUTION | 3.3G/100ML | FARMIGEA SPA | ITALY |

FASIGYN | TABLET | 500MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FAST | POWDER | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FASTUM | GEL | 2.5G/100G | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

FASTUM, TUBO CON DISPENSER | GEL | 2.5% | A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

FAVE DI FUCA | TABLETS | N/A | ROCHE S.P.A. | ITALY |

FAVERIN 100 | TABLET | 100MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FAVERIN 50 | TABLET | 50MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEFOL SPANSULE | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

FEFOL SPANSULE CAPSULE | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEFOL Z SPANSULE CAPSULES | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEIBA S-TIM 4 FAKTOR VIII INHIBITOR | DRY SUBS IN VIAL + SOLV. | 500U/20ML | BAXTER AG | AUSTRIA |

FELDENE | CAPSULE | 20MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | CAPSULES | 10MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | TOPICAL GEL | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | TABLETS | 20MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | TABLETS | 20MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FELDENE | CAPSULE | 20MG | PFIZER | PAKISTAN |

FELDENE | GEL | 5MG/G | PFIZER | PAKISTAN |

FELDENE 0.5% GEL | GEL | N/A | PFIZER SA | BELGIUM |

FELDENE 20MG | DISPERSIBLE TABLET | 20MG | PFIZER | PAKISTAN |

FEMARA | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FEMARA | COATED TABLET | 2.5 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEMINAX | TABLET | SEE REMARKS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FEMOSTON 1/10 | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMOSTON 2/10 | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMOSTON 2/20 | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMOSTON CONTI | TABLET | N/A | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

FEMULEN | TABLETS | 0.5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

FEMULEN | TABLETS | 0.5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

FENADOL | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

FENADOL | SUPPOSITORY | 100MG | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

FENADOL "RETARD" | COMPRESSE | 100MG | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

FENADOL 5 FIALE 75MG/3ML | FIALE | 75MG / 3ML | PFOGE FARM S.R.L | ITALY |

FENADOL RETARD | SLOW RELEASE TABLET | 100MG | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

FENAMIDE | TABLETS | 50MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

FENAMON 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FENAMON 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FENAMON S.R. 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FENAZIL | CREAM | 2% | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L | ITALY |

FENBID | GEL | 5% W/W | GOLDSHIELD GROUP PLS | UNITED KINGDOM |

FENBID SPANSULE | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FENBID SPANSULE CAPSULES | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | MENLEY & JAMES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN | CAPSULES | 300MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN | TABLETS | 300MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN | TABLETS | 450MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN 450MG TABLETS | COATED TABLET | 450MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

FENBUFEN TABLETS 300MG | TABLET | 300MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

FENESTIL | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 4MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENISTIL | GEL | 1MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENISTIL | DROPS | 1MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENISTIL | SYRUP | 0.5MG/5ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

FENNINGS CHILDREN'S COOLING POWDER | ORAL POWDER | 50MG | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

FENTANYL CITRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.05MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

FENTANYL CITRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG//PER 2ML | ANITGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

FENTANYL CITRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 500MC/10ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS | IRELAND |

FENTANYL CITRATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 100MCG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FENTANYL CITRATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 500MCG/10ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FENTANYL-JANSSEN 0.05MG/ML 10ML AMP | AMPOULE | 0.05MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

FENTANYL-JANSSEN 0.05MG/ML 2ML AMP | AMPOULE | 0.05MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V | BELGIUM |

FENULIN TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERR. PHOS. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.4 | TISSUE SALTS TABLETS NO.4 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGRAD | MODIFIED RELEASE TABLETS | 325MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGRAD FOLIC | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGRADUMET | MODIFIED RELEASE TABLETS | 325MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROGYN 80MG | EFFERVESCENT TABLETS | 80MG | SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA | ITALY |

FERRONAL | TABLETS | 300MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

FERRONAL TABLETS | TABLET | 300MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

FERROUS FUMARATE 200 | TABLETS | 200MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

FERROUS GLUCONATE 30MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

FERROUS SULPHATE TABLETS BP 200MG | COATED TABLET | 200MG | RANBAXY IRELAND LIMITED | IRELAND |

FIBERCON | CAPLETS | 500MG | LEDERLE PHARMACEUTICAL DIVISION OF AMERICA CYANAMID CO. | UNITED STATES OF AMERICA |

FIBER-CON CAPLETS | CAPLETS | NS | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

FIBRA 3 | PWD FOR ORAL RECONSTITUTI | N/A | BIODES, S.L. | SPAIN |

FIERY JACK CREAM | CREAM | N/A | RUDGE ROBERTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILAIR 100 INHALER | AEROSOL | 100MCG/ACTUAT. | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILAIR 50 INHALER | AEROSOL | 50MCG/ACTUAT. | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILAIR FORTE INHALER | AEROSOL | 250MCG/ACTUAT. | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FILICINE | TABLET | 5MG | ADELCO-CHROMATOURGIA ATHINON E.COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

FINCAR | TABLETS | 5MG | CIPLA LTD | INDIA |

FLAGENTYL 500MG | TABLETS | 500MG | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

FLAGYL | TABLET | 400MG | RHONE POULENC RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | TABLET | 200MG | RHONE POULENC RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | FILM COATED TABLET | 200MG | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | FILM COATED TABLET | 400MG | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

FLAGYL | SUPPOSITORIES | 500MG | HAWGREEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLAGYL INJECTION 0.5% W/V (100ML) | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLAGYL S | SUSPENSION | N/A | HAWGREEN LIMITED(IRELAND) | UNITED KINGDOM |

FLAGYL S SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

FLAGYL TABLETS 200MG | FILM COATED TABLET | 200MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

FLAGYL TABLETS 400MG | TABLET | 400MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

FLAMAZINE 1% | CREAM | 1%W/W | SMITH & NEPHEW PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLAREX | OPHTHALMIC SOLUTION | 1MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

FLEET ADULT GLYCERIN SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 2G/SUPPOSITORY | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET BABYLAX LIQ. GLYCERIN SUPP. | LIQUID GLYCERIN SUPP. | 2.3G/2.3ML | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET CHILD GLYCERIN SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 1G/SUPPOSITORY | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET PHOSPHO-SODA ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

FLEET READY TO USE ENEMA | RECTAL SOLUTION | N/A | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

FLEET READY-TO-USE ENAMA F/CHILDREN | ENEMA | N/A | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEET READY-TO-USE ENEMA | ENEMA | N/A | C.B. FLEET COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

FLEMOXIN DROPS | POWDER FOR SUSPENSION | 100MG/ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SOLUTAB 250 | TABLETS | 250MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SOLUTAB 500 | TABLETS | 500MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SUSPENSION | POWDER FOR SUSPENSION | 125MG/5ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLEMOXIN SUSPENSION FORTE | POWDER FOR SUSPENSION | 250MG/5ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FLETCHERS' ARACHIS OIL RETENTION ENEMA | LIQUID EVACUATION ENEMA | 130ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLETCHERS' ENEMETTE | LIQUID ENEMA SINGLE DOSE | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLETCHERS' PHOSPHATE ENEMA | LIQUID EVACUATION ENEMA | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLEXIN-25 CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 25MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLEXIN-50 CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 50MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLEXIN-75 CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLETS | 75MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXONASE | AQUEOUS NASAL SPRAY | N/A | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED UK | IRELAND |

FLIXONASE NASULE DROPS | NASAL DROPS | 400MCG | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD | AUSTRALIA |

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 0.05% W/W | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 0.05%W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY | NASAL SPRAY SUSPENSION | 50MCG | GLAXO WELLCOME S.A.-SPAIN | SPAIN |

FLIXONASE NASULE DROPS | NASAL DROPS | 1MG/ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER | INHALATION POWDER | 50MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER | INHALATION POWDER | 100MCG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER 250MCG | INHALATION POWDER | 250MCG/BLISTER | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE ACCUHALER 50MCG | INHALATION POWDER | 50MCG/BLISTER | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 100MCG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANDBURYS | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | POWDER F/ORAL INHALATION | 50UG/DOSE | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | POWDER F/ORAL INHALATION | 100UG/DOSE | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | POWDER F/ORAL INHALATION | 250UG/DOSE | LABORATOIRES GLAXO WELLCOME | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 250MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | FRANCE |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALTION POWDER | 100MCG | ALLEN AND HANBURY'S LTD -UK | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS | INHALTION POWDER | 250 MCG | ALLEN AND HANBURY'S LTD — UK | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS 250MCG | INHALATION POWDER | 250MCG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS 50MCG | INHALATION POWDER | 50MCG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE DISKUS 50MCG | INHALATION POWDER | 50MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | FRANCE |

FLIXOTIDE EVOHALER | AEROSOL | 125UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE EVOHALER | AEROSOL | 250UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE EVOHALER | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE EVOHALER | PRESSURISED INHALATION SUSPENSION | 250MCG/AC | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER | AEROSOL | 125MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER | AEROSOL | 250MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 125 MICROGRAMS | AEROSOL | 125MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 250 MICROGRAMS | AEROSOL | 250MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 50 | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 50 MICROGRAMS | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE INHALER 50MCG | AEROSOL | 50MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES | SUSPENSION FOR INHALATION | 0.5MG/2ML | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD | AUSTRALIA |

FLIXOTIDE NEBULES | SUSPENSION FOR INHALATION | 2MG/2ML | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD | AUSTRALIA |

FLIXOTIDE NEBULES | INHALATION SUSPENSION | 0.5MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES | INHALATION SUSPENSION | 2MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES 0.5MG/2ML | INHALATION SUSPENSION | 0.5MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLIXOTIDE NEBULES 2MG/2ML | INHALATION SUSPENSION | 2MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

FLODOL | CAPSULES | 20MG | FARMA UNO SRL | ITALY |

FLODOL 1% | GEL | 1%W/W | FARMA UNO SRL | ITALY |

FLOGOFENAC | GEL | 1%W/W | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

FLOGOFENAC | SUPPOSITORIES | 100MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

FLOGOFENAC | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

FLOGOFENAC RETARD | CAPSULE | 100MG | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

FLOGOPROFEN | GEL | 5G/100G | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

FLOGOPROFEN | SOLUTION | 5G/100ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

FLOGOPROFEN | SOLUTION | 5G/100ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

FLOGOPROFEN GEL | GEL | 5G/100G | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

FLOLAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/2ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

FLOLAN | POW AND SOL F/IV INF. | 0.5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

FLOMIST | SPRAY | N/A | CIPLA LTD | INDIA |

FLONITAL | CAPSULE | 20MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLORINEF | TABLETS | 0.1MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN SYRUP | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN SYRUP | POWDER F/SOL F/INJECTIONI | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN SYRUP 125MG/5ML | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLOXAPEN VIALS FOR INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

FLU RELIEF CAPSULES WITH DECONGESTANT | CAPSULE | N/A | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUANXOL | TABLET | 0.5MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

FLUANXOL DEPOT INJECTION 100MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

FLUANXOL DEPOT INJECTION 20MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

FLUARIX (INFLUENZA SPLIT VACCINE) | SUSP. FOR IM/SC INJECTION | N/A | SACHSISCHES SERUMWERK DRESDEN (SMITHKLINE BEECHAM PHARMA) | GERMANY |

FLUARIX INFLUENZA SPLIT VACCINE | SUSPENSION F IM SC INJ. | NA | SACHSISCHES SERUMWERK DRESDEN | GERMANY |

FLUCLOXACILLIN | ORAL ELIXIR | 125MG/5ML | KENT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN | ELIXIR | 125MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUCLOXACILLIN CAPSULES B.P. | CAPSULES | 250MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

FLUCORAL 150MG CAPSULES | CAPSULES | 150MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

FLUCOZAL 100 | CAPSULES | 100MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

FLUCOZAL 150 | CAPSULE | 150MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

FLUCOZAL 200 | CAPSULES | 200MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

FLUCOZAL 50 | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

FLUDARA | POWDER FOR INJECTION | 50MG | SCHERING AG | GERMANY |

FLUDARA ORAL | FILM COATED TABLET | 10MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUDITEC 5% EXPECTORANT, SYRUP F/ADULTS | ORAL SUSPENSION | 5% | INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

FLUIFORT | SYRUP | N/A | DOMPE FARMACEUTICI | ITALY |

FLUMETOL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUMETOL 'ANTIBIOTICO' | EYE DROPS, POWD.+SOLVENT | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUMETOL 'SEMPLICE' | EYE DROPS | 0.2% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUNIL-10 | CAPSULES | 10MG | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

FLUNIL-10 | 10MG | CAPSULES | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FLUNIL-20 | CAPSULE | 20MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FLUNIL-20 | CAPSULES | 20MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FLUOCIM | CAPSULES | 20MG | CIMEX AG | SWITZERLAND |

FLUORESCEIN SODIUM 2% | EYE DROPS | 2% | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUORESCEINE 10% | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

FLUORESCEINE SODIQUE FAURE | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

FLUORETS | OPHTHALMIC STRIPS | 1MG/STRIP | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

FLUORORINIL | NASAL SPRAY, SUSPENSION | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

FLUOROURACIL INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

FLUOROURACIL INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

FLUOROURACIL INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/10ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

FLUOTHANE | LIQUID FOR INHALATION | 0.01% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUOTHANE | CONCENTRATE FOR INH. SOL. | 100% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUOXETIN DELTA 10MG CAPSULES | CAPSULES | | DELTA HF — ICELAND | ICELAND |

FLUOXETIN DELTA 20 MG | CAPSULE | 20MG | DELTA HF | ICELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJ. BP 100MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FLUSEMINAL | F.C. TABLET | 400MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLUSENIL | CAPSULE | 50MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLUSENIL | CAPSULE | 150MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

FLUSOLV | SOLUTION FOR INJECTION | 12500IU/0.5ML | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

FLUTAMIDA | TABLETS | 250MG | LEMERY S.A. | MEXICO |

FLUTAMIDE TAB 250MG | TABLET | 250MG | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

FLUTAMIDE TABLETS 250MG | TABLET | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUTAN 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

FLUVIRAL S/F SUS IM | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | BIOCHEM VACCINES INC. | CANADA |

FLUVOXAMINE | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FLUVOXAMINE TABLETS BP 100MG | TABLET | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

FLUXIL 20 | CAPSULES | 20MG | AEGIS LTD, | CYPRUS |

FLUZOLE 50MG 7 CAPSULE | CAPSULE | 50MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC.A.S. | TURKEY |

FML LIQUIFILM | STERILE OPHTHAL. SUSPEN. | 1MG/ML | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

FOBAN | OINTMENT | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBAN | CREAM | 2% W/W | HOE PHARMCEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBAN | CREAM | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

FOBAN | OINTMENT | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

FOBAN CREAM | CREAM | 2%W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

FOBAN OINTMENT | OINTMENT | 2% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

FOBANCORT | OINTMENT | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBANCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBANCORT | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

FOBANCORT | OINTMENT | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

FOBANCORT OINTMENT | OINTMENT | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

FOLIC ACID | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

FOLIC ACID | TABLETS | 5MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

FOLIC ACID BP 5MG | TABLET | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

FOLIC ACID TABLETS | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

FOLIC ACID TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

FOLIC ACID TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

FOLIFER | PROLONGED RELEASE TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

FOLIFER | PROLONGED RELEASE TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

FORADIL | POWDER CAPS. FOR INHAL. | 12MCG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

FORADIL | POWDER FOR INHALATION | 12MCG | NOVARTIS PHARMA S.P.A. | ITALY |

FORAL | LOZENGE | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

FORANE | CONC. FOR INHALATION SOL. | 99.9% W/W | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCEVAL CAPSULES | CAPSULE | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCEVAL JUNIOR CAPSULES | CAPSULE | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCEVAL PROTEIN POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 125/31,25 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 250/62,50 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 375/93,75 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORCID SOLUTAB | TABLETS | 500/125 | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

FORECOX | TABLETS | N/A | MALCEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FORECOX-TRAC | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

FORMOMICIN | OPTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

FORMOMICIN | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

FORSEF 1G IM | POWDER F/SOLUTION F/INJ | 1G | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

FORSEF 1G IV | POWDER F/SOLUTION F/INJ | 1G | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

FORTOVASE | CAPSULE | 200MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

FORTRAL CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTRAL INJECTION 30MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3.947% W/V | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTUM 1G/3ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | 1164MG | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

FORTUM 500MG/1.5ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | 582MG | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

FORTUM FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 1G | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTUM FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500MG | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 2G | POWDER FOR INJECTION | 2G | GLAXO OPERATIONS | UNITED KINGDOM |

FORTUM INJECTION 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

FORTZAAR 100/25MG | TABLETS | 100/25MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

FOSAMAX 10MG | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

FOSAMAX, ONCE WEEKLY | TABLETS | 70MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25,000IU | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/ML | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10000IU/1ML | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 12500IU/ML | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

FRAGMIN | SOLUTION FOR INJECTION | 7500IU/0.3ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN 2500IU (ANTI-XA)/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN 2500IU/0.2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2500IU/02ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAGMIN 5000IU/0.2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/0.2ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

FRAXIPARINE 2850 UI AXA/0.3ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2850 IU/0.3ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE 3800 IU AXA/0.4ML | INJ. SOLUTION | 3800IU | SANOFI SYNTHALABO FRANCE | FRANCE |

FRAXIPARINE 5700 UI AXA/0.6ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5700 IU/0.6ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE 7600 UI/AXA/0.8ML | SOLUTION FOR INJECTION | 7600 IU/0.8ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE FORTE | INJECTABLE SOLUTION (PFS) | 11400 IU/0.6ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE FORTE | INJECTABLE SOLUTION (PFS) | 15200 IU/0.8ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRAXIPARINE FORTE | INJECTABLE SOLUTION (PFS) | 19000IU/1ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

FRIARS BALSAM BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

FROMILID | FILM-COATED TABLET | 250MG | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

FROXIME | TABLETS | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

FROXIME | SUSPENSION | 125MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT | JORDAN |

FRU-CO | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUMIL | TABLET | N/A | HELIOS HEALTHCARE LIMITED | GREECE |

FRUMIL | TABLET | N/A | HELIOS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE | TABLET | 40MG | GENERICS (UK) LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE BP | TABLET | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 10MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/25ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

FRUSEMIDE INJECTION BP MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

FRUSEMIDE TABLET 40MG | TABLET | 40MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

FRUSEMIDE TABLET BP 40MG AMEDOSIX | TABLET | 40MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

FRUSEMIDE TABLETS BP | TABLET | 40MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

FRUSEMIDE TABLETS BP 40MG | TABLET | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

FUCICORT | CREAM | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCICORT | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCICORT | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | SUSPENSION | 50MG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | CREAM | 20MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | GEL | 20MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | OINTMENT | 20MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | TABLETS | 250MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | OINTMENT | 20MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | CREAM | 20MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN | OINTMENT | 20MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN H | CREAM | N/A | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

FUCIDIN H | CREAM | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN H CREAM | CREAM | NA | LEO | PAKISTAN |

FUCIDIN I.V. | POWDER FOR INFUSION | N/A | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN INTERTULLE | GAUZE INPREG. W/OINTMENT | 20MG/100CM2 | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN INTERTULLE | GAUZE IMP. WITH OINTMENT | 30MG/100CM2 | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCIDIN-H | CREAM | N/A | LEO | PAKISTAN |

FUCITHALMIC | VISCOUS EYE DROPS | 10MG/G | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

FUCITHALMIC | VISCOUS EYE DROPS | 10MG/G | LEO | PAKISTAN |

FUCITHALMIC DROPS | EYE DROPS | 1%W/W | LEO | PAKISTAN |

FUGENTIN | TABLET | N/A | ELPEN S.A. | GREECE |

FUGENTIN | POWD. ORAL SUSPENSION | N/A | ELPEN S.A. | GREECE |

FUGENTIN | POWD. FOR ORAL SUSPENSION | N/A | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

FULCIN | TABLET | 125MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FULCIN | TABLET | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FULCIN | ORAL SUSPENSION | 2.5%W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

FULL MARKS LOTION | TOPICAL SOLUTION | 0.2% W/V | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FUNGILIN | LOZENGES | 10MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FUNGILIN | ORAL TABLETS | 100MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FUNGILIN | ORAL SUSPENSION | 100MG/ML | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

FUNGO POWDER | POWDER | 2% W/W | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGO SOLUTION | SOLUTION | 2% W/W | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGO SOOTHING BALM | BALM | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGO VAGINAL CREAM | CREAM | 2% W/W | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGOCORT | CREAM | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

FUNGOTOX | CREAM | 10MG/G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

FURANTOINA | TABLET | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

FUROSEMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

FUROSEMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

FUROSEMIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

FUROSEMIDE/FRUSEMIDE (FUSID) TABLETS | TABLET | 40MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

FUROSEMID-SLOVAKOFARMA TABLETS | TABLET | 40 MG | SLOVAKOFARMA A.S. HLOHOVEC | SLOVAK REPUBLIC |

FYBOGEL LEMON | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 3.5G | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL LEMON | GRANULES F/ORAL SOL. | 3.5G | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL MEBEVERINE | EFF.GRANULES F/ORAL SUSP. | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL ORANGE | EFFERVESCENT GRANULES | 3.5G | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

FYBOGEL ORANGE | EFF.GRANULES | 3.5GM | RECKITT BENCKISER HEATHCARE(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

G.P.O. (4% ALBUMIN) | SOLUTION FOR INFUSION | 40G/L | CLB | NETHERLANDS |

GADIN | TABLETS | 150MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

GADIN (RANITIDINE HYDROCHLORIDE) | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC | KOREA REPUBLIC |

GADOVIST 1.0MMOL/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1.0MMOL/ML | SCHERING AG | GERMANY |

GALENAMOX | CAPSULES | 250MG BP | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALENAMOX | GRANULES FOR ORAL SOL. | 125MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALENAMOX | GRANULES FOR ORAL SOL. | 250MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALENOMOX | CAPSULES | 500MG BP | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALFER | ORAL SOLUTION | 140MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALFER FA | CAPSULES | N/A | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALLIUM CITRATE (67GA) | SOLUTION FOR INJECTIONS | 37MBQ/ML | NYCOMED AMERSHAM PLS | UNITED KINGDOM |

GALPAMOL | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALPHARM HAYFEVER AND ALLERGY RELIEF | FILM COATED TABLET | 10MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALPROFEN IBUPROFEN COLD AND FLU | COATED TABLET | 200MG | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GALPROFEN LONG LASTING IBUPROFEN CAPSULE | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAMALATE B6 | COATED TABLETS | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

GAMALATE B6 | SOLUTION | N/A | LABORATORIOS NOVAG, S.A. | SPAIN |

GAMIMUNE N, 10% | SOLUTION FOR IV INJECTION | 10% W/V | BAYER CORPORATION, PHARMACEUTICAL DIVISION | UNITED STATES OF AMERICA |

GAMIMUNE N, 5% | SOLUTION FOR IV INJECTION | 5% W/V | BAYER CORPORATION, PHARMACEUTICAL DIVISION | UNITED STATES OF AMERICA |

GAMMAGLOBULIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INJECTION | 165MG/1ML | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

GAMMAGLOBULIN PHARMACIA | SOLUTION FOR INJECTION | 165MG/ML | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

GAMMONATIV | POWDER FOR INFUSION | (I+II) 2.5G | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

GAMMONATIV | POWDER FOR INFUSION | (I+II) 5G | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

GAMMONATIV POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | 2.5G | BIOVITRUM | SWEDEN |

GANAZOLO | VAGINAL CREAM | 1% W/W | ISTITUTO GANASSINI S.P.A DI RICERCHE BIOCHIMICHE | ITALY |

GANAZOLO | VAGINAL OVULES | 150MG | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE | ITALY |

GARAMYCIN | OINTMENT | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

GARAMYCIN 0.1% | CREAM | 0.1% W/W | S-P CANADA | CANADA |

GARASONE | EYE OINTMENT | N/A | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

GARASONE | EYE/EAR DROPS | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

GASTROBID CONTINUS TABLETS 15MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 15MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

GASTROFAIT | TABLETS | 1G | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

GASTROGRAFIN | SOLUTION | N/A | SCHERING ESPANA, S.A. | SPAIN |

GASTRONERTON | TABLET | 8.92MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

GASTRONERTON | TABLET | 8.92MG/TABLET | DOLORGEIT GMBH & CO KG | GERMANY |

GASTRONERTON SYRUP | SOLUTION | 116.2MG/100ML | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

GASTROPRIDE | SUSPENSION | 5MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

GAVISCON | LIQUID | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

GAVISCON ADVANCE | ORAL SUSPENSION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON INFANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON LIQUID | LIQUID | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON LIQUID | LIQUID | NA | RECKITT & BENCKISER | PAKISTAN |

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT | ORAL SUSPENSION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON LIQUID SACHETS | ORAL SUSPENSION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON PEPPERMINT FLAVOUR | CHEWABLE TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

GAVISCON TABLETS | TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GAVISCON TABLETS | TABLETS | NA | RECKITT & BENCKISER | PAKISTAN |

GAVISCON TOFFEE FLAVOUR | CHEWABLE TABLET | N/A | RECKITT & COLMAN | PAKISTAN |

GEE'S LINCTUS BP/SQUILL OPIATE LINQTUS | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

GELAFUNDIN | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

GELCOTAR LIQUID | SHAMPOO | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GEL-LARMES | OPHTHALMIC GEL | 0.3G / 100G | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

GELOFUSINE | SOLUTION FOR INFUSION | 4% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

GELOMYRTOL | CAPSULES | 120MG | G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO | GERMANY |

GELOMYRTOL FORTE | CAPSULE | 300MG | G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO | GERMANY |

GEMZAR | POWDER FOR IV INJECTION | 200MG | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

GEMZAR | POWDER FOR IV INJECTION | 1000MG | LABORATOIRES LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

GENELAC | ORAL SOLUTION | 100%W/V | GENERICS (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |

GENOTROPIN (I + II) 16IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

GENOTROPIN (I + II) 36IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

GENOTROPIN, POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | 16IU(5.3MG) | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

GENOVOX | FILM COATED TABLETS | 30MG | KLEVA LTD. | GREECE |

GENOVOX | FILM COATED TABLETS | 30MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

GENTADAR | EYE/EAR DROPS | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

GENTAMED 80MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 80MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

GENTAMICIN | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA |

GENTAMICIN | INJECTION IP | 40MG | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

GENTAMICIN - POS EYEDROPS | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH AND CO KG — GERMANY | GERMANY |

GENTAMICIN SULFATE | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

GENTAMICIN SULFATE INJECTION USP | SOLUTION F/INJECTION | 40MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

GENTAMICIN SULPHATE SOL. FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

GENTAMICINE (ESSEX GENTA) | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

GENTAMYCIN | INJECTION | 80MG/2ML | WAN WEI YAO ZHUNZI | CHINA |

GENTAMYCIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | FAULDING PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

GENTAMYTREX | OPHTHALMIC OINTMENT | 3MG/1G | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM FABRIK GMBH | GERMANY |

GENTAMYTREX IN DER OPHTIOLE | EYE DROPS | 5MG/ML | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM.FABRIK GMBH | GERMANY |

GENTATRIM | OINTMENT | 0.1%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

GENTIBIOPTAL | EYE DROPS | 441MG/100ML | FARMILA FARMCEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

GENTRAN 70 INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GEOERYTHCIN | TABLET | 250MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

GEOMOXIN | SUSPENSION | 125MG/5ML | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

GEOMYCIN/GARAMYCIN | EYE/EAR DROPS | 3MG/ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

GERARD BLUE FLAG ROOT COMPOUND TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD BUCHU COMPOUND TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HELONIAS COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE SOMNUS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE CATARRH EEZE | TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE ECHINACEA + GARLIC TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE REUMALEX TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE SERENITY | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE SLIMMERS AID | TABLETS | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD HOUSE WATER RELIEF TABLETS | COATED TABLETS | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD KELP TABLETS 360MG | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD PAPAYA PLUS TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERARD SLIPPERY ELM TABLETS | TABLET | 400MG | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GERIAVIT PHARMATON (PHARMATON CAPSULES) | CAPSULE | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

GERMACID | OINTMENT | 2% W/W | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

GERMOLENE ANTISEPTIC OINTMENT | OINTMENT | N/A | BAYER PLC T/A BAYER PLC CONSUMER DIVISION | UNITED KINGDOM |

GERMOLOIDS | OINTMENT | N/A | BAYERPLC/BAYERPLC CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

GERMOLOIDS COMPLETE SUPPOSITORY | SUPPOSITORY | N/A | BAYER PLC T/A BAYER PLC CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

GERMOLOIDS SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | BAYER PLCT/A BAYER PLC CONSUMER CARE DIVISION | UNITED KINGDOM |

GESTONE 100MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GESTONE 25MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GESTONE 50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GF-125 | TABLETS | 125MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

GINCOSAN | HARD GELATINE CAPSULES | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

GINESAL | VAGINAL SOLUTION | NA | FARMIGEA SPA | ITALY |

GINGIVITOL N | SOLUTION | 8.78MG/1G | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GINORECTOL | FILM COATED TABLETS | 250MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

GINORECTOL | FILM COATED TABLETS | 500MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

GINSANA | CAPSULE | 100MG | BOEHRINGER INGELHEIM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GIVALEX | MOUTH WASH | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

GIVALEX | MOUTHWASH | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

GIVALEX | MOUTHWASH | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

GLABINOL | TABLET | 5MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

GLADLAX TABLETS | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 2.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 5MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

GLIBENCLAMIDE | TABLETS | 5MG | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 2.5MG | TABLETS | 2.5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 2.5MG | TABLET | 2.5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

GLIBESYN 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

GLIBOMET | FILM-COATED TABLETS | NA | LABORATORI GUIDOTTI SPA | ITALY |

GLICEROLO | SUPPOSITORIES | 2500MG | PIETRASANTA PHARMA S.R.L. | ITALY |

GLICEROLO | SUPPOSITORIES | 2250MG | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. | ITALY |

GLIMICRON 80MG | TABLET | 80MG | HOVID SDN. BHD | MALAYSIA |

GLITISOL | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 50MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

GLIVEC | HARD CAPSULES | 100MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

GLORYFEN | DR.PD.INJ. | 1G/VIAL | HELP A.B.E.E. | GREECE |

GLUCAGEN 1MG HYPOKIT INJECTION | POWDER F/INJ AND SOLVENT | 1MG/1ML | NOVO DORDISK A/S | DENMARK |

GLUCAGEN INJECTION | POWDER F/INJ AND SOLVENT | 1MG/1ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

GLUCOBAY 100 | TABLET | 100MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GLUCOBAY 100MG | TABLETS | 100MG | BAYER | PAKISTAN |

GLUCOBAY 50 | TABLET | 50MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GLUCOBAY 50MG | TABLET | 50MG | BAYER | PAKISTAN |

GLUCOMET | FILM COATED TABLETS | 500MG,850MG | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LIMITED | NEW ZEALAND |

GLUCOPHAGE 500MG | FILM-COATED TABLET | 500MG | LIPHA SANTE | FRANCE |

GLUCOPHAGE 850MG | FILM-COATED TABLET | 850MG | LIPHA SANTE | FRANCE |

GLUCOSE | SOLUTION FOR INJECTION | 20% W/VBP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE | SOLUTION FOR INJECTION | 50% W/V BP | IVEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE 20%W/V INTRAVENOUS INFUSION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20%W/V | GALEN RESEARCH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE 50% W/V INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 50%W/V | IVEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INJECTION MINIJET 50%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 500MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INJECTION BP MINIJET | SOUTION FOR INJECTION | 50%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INFUSION | 50%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 10%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 20%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUCOSE IV INFUSION | SOLUTION FOR INFUSION | 5%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLUMET-500 | TABLET | 500MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

GLYCERIN (GLYCEROL BP) | ORAL SOLUTION | 100% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN BP | ORAL SOLUTION | 100% V/V | LVM LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN BP ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 100%V/V | LCM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN SUPPOSITORIES BP 1G INFANTS' | SUPPOSITORY | 70%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERIN, LEMON, HONEY WITH GLUCOSE LINC | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERINE SUPP. B.P.2G MOULD-CHILDREN'S | SUPPOSITORY | 70%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERINE SUPPOSITORIES BP | SUPPOSITORY | 70%W/W | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERINE SUPPOSITORIES BP 4G ADULT SIZE | SUPPOSITORY | 70%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

GLYCERYL TRINITRATE BP | TABLET | 500MCG | A.H. COX & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

GLYCOMIN | TABLET | 5MG | PHARMACARE LIMITED — SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

GLYFORMIN | TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

GLYTRIN SPRAY | SUBLIGUAL SPRAY SOLUTION | 400 UG/AC | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

GLYVENOL | SOFT CAPSULE | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

GLYVENOL 400 | CAPSULES | 400MG | NOVARTIS PHARMA NV | BELGIUM |

GNOSTOCARDIN | TABLET | 20MG | BROS LTD | GREECE |

GOANNA ARTHRITIS CREAM | CREAM TUBE | 100MG/G | HERRON PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

GOCCE ODONTALGICHE | DENTAL SOLUTION | 4ML | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.R.L | ITALY |

GOLDEN EYE DROPS | EYE DROPS | 0.1% W/V | TYPHARM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GOLDEN EYE OINTMENT 0.15% | EYE OINTMENT | 0.15% W/W | TYPHARM LIMITED | UNITED KINGDOM |

GOLDEN SEAL COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F | SOLUTION FOR INJECTION | 150 IU | SERONO EUROPE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F 75 | POWDER FOR INJECTION | 75 IU/3ML | ARES SERONO (EUROPE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

GONAL-F 75IU | INJECTABLE SOLUTION | 75IU R-HFSH/ML | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

GONASI HP | SOLUTION FOR INJECTION | 1000 IU | A.M.S.A. S.R.L. | ITALY |

GONASI HP | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 IU | A.M.S.A. S.R.L. | ITALY |

GONIF | DRY POWDER FOR INJECTION | 750MG/VIAL | KLEVA LIMITED | GREECE |

GONNE BALM | CREAM | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

GRECOTENS GEL. EXT. US. | GEL | 0.5% | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GREGODERM OINTMENT | OINTMENT | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

GRENIS-CIPRO | TABLETS | 250MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRENIS-CIPRO | TABLETS | 500MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRENOVIX | TABLETS | 30MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRENOVIX | SYRUP | 30MG/5ML | GENEPHARM S.A. | GREECE |

GRETHER'S BLACKCURRANT | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S BLACKCURRANT SUGARLESS | PASTILLES | NS | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S REDCURRANT | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S REDCURRANT SUGARLESS WITH VITC | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRETHER'S SWIISS ALP FRUITS SUGARLESS | PASTILLES | NA | DOETSCH GRETHER AG | SWITZERLAND |

GRIPPOSTAD C | CAPSULES | N/A | STADA ARZNEIMITEL AG | GERMANY |

GRISEOFULVIN | TABLETS | 125MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

GRISEOFULVIN | TABLETS | 125MG | REMEDICA | CYPRUS |

GRISOVIN TABLET 125MG | COATED TABLET | 125MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

GRISOVIN TABLETS 500MG | COATED TABLET | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

GROFENAC | EMULSION GEL | 10MG/G | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC | AMPOULE | 75MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC | SUPPOSITORY | 100MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC | TABLET | 50MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROFENAC RETARD | TABLET | 100MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROMAZOL | SPRAY | 10MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GROMAZOL | CREAM | 10MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

GUANOR CHESTY COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

GUARINA | GRANULES | 100% W/W | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

GUASTIL | CAPSULE | 50MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

GUASTIL CHILDREN | ORAL SUSPENSION | 500MG/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

GUTTALAX | ORAL DROPS | 0.75G/100ML | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ITALY |

GUTTALAX | SOFT CAPSULE (PERLA) | 1.5MG | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ITALY |

GYNERA | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

GYNO CANESTEN 1 | VAGINAL TABLET | 0.5G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GYNO CANESTEN 6 | VAGINAL TABLET | 0.1G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

GYNO-DAKTARIN | VAGINAL CAPSULE | 400MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

GYNO-DAKTARIN | VAGINAL CAPSULE | 1200MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

GYNO-DAKTARIN | VAGINAL CREAM | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

GYNO-DAKTARIN | CREAM | N/A | JANSSEN | PAKISTAN |

GYNODEL | TABLETS | 2.5MG | IL-KO ILAC VE KOZMETIK SAN.TIC.A.S | TURKEY |

GYNODEL | TABLET | 2.5MG | IL-KO ILAC VE KOZMETIK SAN.A.S. | TURKEY |

GYNO-PEVARYL | VAGINAL CREAM | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

GYNO-PEVARYL | VAGINAL CREAM | 1G/100G | JANSSEN-CILAG NV | BELGIUM |

GYNO-PEVARYL 150MG | VAGINAL OVULE | 150MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

GYNO-PEVARYL DEPOT | VAGINAL OVULE | 150MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

GYNO-TRAVOGEN OVULA | PESSARY | 600MG | SCHERING SPA | ITALY |

GYNO-TRAVOGEN OVULUM | OVULUM FOR VAGINAL USE | 0.6G | SCHERING AG | GERMANY |

GYRABLOCK 400MG | TABLET | 400MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

HAEMOCORTIN | OINTMENT | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

HAEMOCTIN SDH 1000 | FRZ.DRD. SUBS.+DILUENT | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HAEMOCTIN SDH 250 | FRZ. DRD. SUBS. & DIL. | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HAEMOCTIN SDH 500 | FRZ. DRD. SUBS+DIL. | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HAEMOLAN | OINTMENT | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

HAIRGROW | SOLUTION | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LIMITED | JORDAN |

HAIRSCIENCE ANTI-DANDRUFF TREATMENT | SHAMPOO | 20MG/G | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

HALCION | TABLETS | 0.125MG | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

HALCION | TABLETS | 0.25MG | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

HALDOL 0.5MG | TABLET | 0.5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL 5MG | TABLET | 5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL 5MG/ML AMPOULES | INJECTABLE SOLUTION | 5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL DECANOAS 100MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL DECANOAS 50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALDOL DROPS | DROPS | 2MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HALFAN 100MG/5ML | ORAL SOLUTION | 100MG/5ML | LABORATOIRES SMITH KLINE & BEECHAM | FRANCE |

HALFAN 250MG | TABLET | 250MG | LABORATOIRES SMITH KLINE & BEECHAM | FRANCE |

HALLS MENTHOLYPTUS BLACKCURRANT | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS EXTRA STRONG | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS HONEY AND LEMON | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS ORIGINAL | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALLS MENTHOLYPTUS ORIGINAL S/F | LOZENGE | NA | WARNER LAMBERT UK LIMITED T/A ADAMS | UNITED KINGDOM |

HALOPER | TABLETS | 0.5MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

HALOPER 0.5MG TABLETS | TABLET | 0.5MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

HALOPERIDOL | TABLETS | 1.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL ORAL SOLUTION BP | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HALOPERIDOL ORAL SOLUTION BP 10MG/5ML | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HAMAMELIS WATER B.P.C.(DIST. WITCH HAZEL | TOPICAL SOLUTION | 20.7% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

HAPPINOSE | OINTMENT | 0.3%W/W | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

HAVRIX 1440 | SUSPENSION FOR INJECTION | 1440 ELISA U/ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HAVRIX JUNIOR 720 | SUSPENSION FOR INJECTION | 720 ELU/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HAVRIX VACCINE (JUNIOR 360) | SUSPENSION FOR INJECTION | 360 ELISA UNITS | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HAY-CROM | AQUEOUS EYE DROPS | 2%W/V | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HAY-CROM HAYFEVER | EYE DROPS | 2% W/V | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HAYMINE | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

HB-VAX DNA 10MCG VACCINE | SUSPENSION FOR INJECTION | 10MCG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

HB-VAX DNA 5MCG VACCINE | SUSPENSION FOR INJECTION | 5MCG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

HC45 HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1%W/W | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEALIT SKIN OINTMENT | OINTMENT | NA | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

HEALTHY FEET CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

HEEMEX | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

HEMATOCIS KIT | POWDER FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

HEMAX 1000 I.U. | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 1000 I.U. | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 10000 IU | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 10000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 2000 I.U | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 2000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 3000 I.U | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 3000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A | ARGENTINA |

HEMAX 4000 IU | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 4000 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

HEMI-DAONIL 2.5MG | TABLET | 2.5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

HEMINEVRIN | CAPSULES | 300MG | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

HEMOCANE CREAM | RECTAL CREAM | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEMOCANE RECTAL CREAM | RECTAL CREAM | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEMOFIL M - AHF MONOCLONAL PURIFIED NOM. | POWDER FOR INJECTION | 500IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEMOFIL M AHF (HUMAN) — SEE REMARKS | POWDER FOR INJECTION | 1000 IU | BAXTER HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

HEMOFIL M AHF MONOCLONAL PURIFIED | POWDER FOR INJECTION | 250IU/BOTTLE | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPA-MERZ | GRANULES | 3 G | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

HEPA-MERZ | INFUSION CONCENTRATE | 5.0 G | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

HEPAPLUS 30 EMGEL | GEL | 30000IU/100G | HEXAL AG | GERMANY |

HEPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

HEPARIN "LEO" | SOLUTION FOR INJECTION | 5,000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

HEPARIN CALCIUM INJECTION 5000 IU/0.5ML | INECTION SOLUTION | 5000 IU/0.5ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

HEPARIN INJECTION BP 5,000UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5000UNITS/ML | ROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERK | GERMANY |

HEPARIN SODIUM 100IU/ML | AMPOULE SOLN F/INFUSION | 1000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM 2000U/L IN 0.9% SOD. CHL. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM BP 1000IU/L IN 0.9% NACL | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM BP 1000U/L IN 0.9% NACL | SOL. FOR INJ | NA | BAXTER HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARIN SODIUM INJECTION 5000 IU/ML | INJECTION SOLUTION | 5000 IU/ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

HEPARIN SODIUM INJECTION 5000IU/0.2ML | INJECTION SOLUTION | 5000IU/0.2ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

HEPARIN SODIUM INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 USP U/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

HEPARIN SODIUM IV FLUSH SOLN. | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARINISED SALINE, 50IU IN 5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HEPARINOL-5000 (5MI) | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/ML | AIN MEDICARE SDN. BHD. | MALAYSIA |

HEPATECT | SOL. FOR IV INJ. | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HEPAVAX-GENE | POWDER FOR INJ | 20UG | GREEN CROSS VACCINE CORP. | KOREA (DEM PEOPLE'S REP) |

HEPAVAX-GENE 20MCG | LIQUID FOR INJECTION | N/A | KOREA GREEN CROSS CORP., | KOREA REPUBLIC |

HEP-FLUSH | SOLUTION | N/A | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEP-FLUSH INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

HEPLOK FORMERLY HEPARIN MUCOUS INJECTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 10 UNITS/ML | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HEPSAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HEPSAL INJECTION 10IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HEPSAL INJECTION 10IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HERBALUX | COATED TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LTD. T/A ENGLISH GRAINS HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

HERBALUX/GERARD HOUSE HERBALUX | COATED TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HERECEPTIN | POWDER FOR INFUSION | 150MG | ROCHE REGISTRATION LTD. — UK (EMEA) | UNITED KINGDOM |

HERPILEM | POWDER FOR INJECTION | 250MG | LEMERY, S.A. DE C.V. | MEXICO |

HERRON BABY TEETHING | GEL TUBE | 87MG/G | HERRON PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

HEXEDIN, GENERICON | TABLET | N/A | GENERICON PHARMA GES.M.B.H | GERMANY |

HEXIGEL | DENTAL GEL | 0.5% W/W | PARKE DAVIS | FRANCE |

HHT 4 I.U. | FREEZE DRIED PWR FOR INJ | 4 IU | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

HIBERIX | POWDER FOR INJECTION | NA | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | BELGIUM |

HIBERIX (HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B) | FREEZE-DRIED VACCINE | 10MCG | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

HIBICET HOSPITAL CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBICET HOSPITAL CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | NA | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISCRUB | TOPICAL SOLUTION | 4% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISCRUB | TOPICAL SOLUTION | 4%W/V | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISOL | SOLUTION | 0.5% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISOL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 2.5% V/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBISOL SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 2.5%V/V | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE | OBSTETRIC CREAM | 1% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE 5% CONCENTRATE | TOPICAL SOLUTION | 5%W/V | TUBIFOAM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE CONCENTRATE SOLUTION 5% | TOPICAL SOLUTION | 25% V/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIBITANE OBSTETRIC CREAM | CREAM | 5% V/ W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HIBTITER | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WYETH PHARMA GMBH | GERMANY |

HIBTITER | SOLUTION FOR INJECTION | NA | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

HIBTITER | SOLUTION FOR INJECTION | NA | WYETH LEDERLE SPA | ITALY |

HIBTITER HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

HIDRASEC | CAPSULE | 100MG | LABORATOIRES BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIDRASEC 18MG PAEDIATRIC | ORAL POWDER | 18MG | LABORATOIRE BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIDRASEC 30MG PAEDIATRIC | ORAL POWDER | 30MG | LABORATOIRE BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIDRASEC 6MG PAEDIATRIC | ORAL POWDER | 6MG | LABORATOIRE BIOPROJET PHARMA | FRANCE |

HIKMA-HEPARIN 25000 VIALS | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

HILL'S BALSAM CHESTY COUGH LIQ F/CHILD. | ORAL LIQUID | N/A | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HILL'S BALSAM CHESTY COUGH LIQUID | ORAL LIQUID | 100MG/5ML | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIRIDOID GEL | GEL | 0.3%W / W | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIRUDOID | CREAM | 300MG/100G | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

HIRUDOID | GEL | 300MG/100G | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

HIRUDOID CREAM | CREAM | 0.3% W/W | SANKYO PHARMA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

HISTALIX | SYRUP | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HISTASIN | TABLET | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

HISTERGAN CREAM | CREAM | 2%W/W | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HIVOTEX | SYRUP | 30MG/5ML | KLEVA LIMITED | GREECE |

HOLOXAN | POWDER FOR INJECTION | 500MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

HOLOXAN | POWDER FOR INJECTION | 1G | ASTA MEDICA | GERMANY |

HOLOXAN | POWDER FOR INJECTION | 2G | ASTA MEDICA | GERMANY |

HONEY AND LEMON MELTUS FOR DEEP CHESTY COU | ORAL SOLUTION | 50 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

HONEY AND MOLASSES MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

HONVAN | TABLETS | 120MG | ASTA MEDICA | GERMANY |

HONVAN | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG/5ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

HORESTYL | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

HORESTYL | SYRUP | 5MG/5ML | KLEVA LTD. | GREECE |

HORESTYL | TABLETS | 10MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

HORESTYL | SYRUP | 5MG/5ML | KLEVA LIMITED | GREECE |

HOT LEMON COLD RELIEF POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HRI NIGHT TABLETS | COATED TABLETS | NA | JESSUP HEALTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

HRI WATER BALANCE TABLETS | COATED TABLETS | NA | JESSUP HEALTH LIMITED | UNITED KINGDOM |

HUMALOG CARTRIDGE | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

HUMALOG CARTRIDGE | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

HUMALOG VIALS | SOLUTION FOR INJECTION | 100 UNITS/ML | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | NETHERLANDS |

HUMAN ALBUMIN "OCTAPHARMA" 20% | SOLUTION FOR INFUSION | 182.4-210MG/ML | OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H. | AUSTRIA |

HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST | SOL. FOR I.V. USE | 200G/1000ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO SOL FOR INJ | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

HUMAN ALBUMIN 5% BIOTEST | SOL. FOR INTRAVENOUS USE | 50G/1000ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HUMAN ALBUMIN 5% BIOTEST ISOTONIC | ISOT.SOL.FOR IV USE | 50G/1000ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO SOL FOR INJ | SOLUTION FOR INJESTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

HUMAN ANTI-D (RHO) IMMUNOGLOBULIN 15%SOL | SOLUTION FOR INJECTION | 500IU/VIAL | BIOPRODUCTS LABORATORY (BPL) | UNITED KINGDOM |

HUMAN HEP B IMMUNOGLOBULIN PROTEIN SOL | SOLUTION FOR INJECTION | 15% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

HUMAN HEP B IMMUNOGLOBULIN PROTEIN SOL | SOLUTION FOR INJECTION | 15% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

HUMAN IMMUNOGLOBULIN "OCTAPHARMA" 5% | SOLUTION FOR INFUSION | 45.6-52.5MG/ML | OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H | AUSTRIA |

HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN FOR IM INJ | SOLUTION FOR INJECTION | 15% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

HUMAN TETANUS IMMUNOGLO. PROTEIN SOLUT. | SOLUTION FOR INJECTION | 15%V/W | BIOPRODUCTS LABORATORY (BPL) | UNITED KINGDOM |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 4IU(1.33MG)/2ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 18IU(6MG)/3ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 16IU(5.3MG)/8ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 36IU(12MG)/3ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMATROPE | POWDER FOR INJECTION | 72IU(24MG)/3ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

HUMEX FOURNIER | INHALER | N/A | URGO SA | FRANCE |

HUMULIN 70/30 | SUSPEN. FOR SC/IM INJECT. | 300IU/3ML | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

HUMULIN 70/30 (30% RAPID ACTING 70% NPH) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN L (HUMULIN INSULIN LONG ACTING) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN N (HUMAN INSULIN NPH) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN NPH | SUSPEN. FOR SC/IM INJEC. | 300IU/3ML | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

HUMULIN R | SOLUTION FOR SC/IM INJEC. | 300IU/3ML | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

HUMULIN R (HUMAN INSULIN RAPID ACTING) | LIQUID FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HUMULIN U (HUMAN INSULIN ULTRA LONG ACT) | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

HYALASE | DRIED POWDER FOR INJ. | 1500IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYALASE (HYALURONIDASE FOR INJECTION BP) | POWDER FOR INJECTION | 1500IU/AMPOULE | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HYALGAN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | FIDIA SPA | ITALY |

HYALGAN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | FIDIA SPA ITALY | UNITED KINGDOM |

HYCAMTIN FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 4MG | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

HYCROCORTISONE | TABLET | 10MG | REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD | ISRAEL |

HYDERGIN | ORAL DROPS (SOL.) | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

HYDERM CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

HYDRACORT | CREAM | 0.5% W/W | LABORATOIRES GALDERMA | FRANCE |

HYDRALAZINE | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

HYDRALAZINE | TABLET | 25MG | GENERICS (UK) LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

HYDREA | CAPSULES | 500MG | BRISTOL MYERS SQUIBB | ITALY |

HYDREX SURGICAL SCRUB-CHLORHEXIDINE | TOPICAL SOLUTION | 4% W/V | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE | CREAM | 1% | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

HYDROCORTISONE | CREAM | 1%W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

HYDROCORTISONE 1% | OINTMENT | 1% W/W | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE 1% B.P. | CREAM | 1% W/W | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE CREAM | CREAM | 1% W/V | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE CREAM 1% OTC | CREAM | 1% W/V | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE CREAM 1% W/W | CREAM | 1% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

HYDROCORTISONE CREAM B.P 1% | CREAM | 1% W / W | BIOREX LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE EYE OINTMENT BPC 1% | EYE OINTMENT | 1%W/W | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISONE/HYDRODERM | OINTMENT | 10MG/G | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

HYDROCORTISONE-MEDO 100MG | POWDER FOR INJECTION | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

HYDROCORTISYL SKIN CREAM | CREAM | 1% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROCORTISYL SKIN OINTMENT | OINTMENT | 1% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE | TOPICAL SOLUTION | 6%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | SOLUTION | 6%BP 20 VOLS | LCM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 9% 30 VOLS | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 9% 30 VOLS | TOPICAL SOLUTION | 9%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

HYDROMOL CREAM | CREAM | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYDROXOCOBALAMIN | INJECTION BP | 1MG | ROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERK -GERMANY | GERMANY |

HYDROXOCOBALAMIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

HYGROTON | TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

HYOSCINE BUTYLBROMIDE | FILM-COATED TABLETS | 10MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

HYOSCINE BUTYLBROMIDE | FILM-COATED TABLETS | 20MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/1ML | ROTEXMEDICA GMBH | GERMANY |

HYOSCINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 400MCG/1ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPERIUM 1MG | TABLET | 1MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

HYPNOMIDATE 10ML | AMPOULE | 2MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

HYPOVASE | TABLET | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLET | 500MCG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLETS | 1MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLET | 5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPOVASE | TABLET | 2MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYPRIN BOVINE ISOPHANE | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPROMELLOSE EYE DROPS BPC 0.3% | EYE DROPS | 0.3%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

HYPURIN BOVINE LENTE | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN BOVINE NEUTRAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN BOVINE PROTAMINE ZINC | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN PORCIN NEUTRAL | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN PORCINE BIPHASIC ISOPHANE | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYPURIN PORCINE ISOPHANE | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

HYTRIN 1MG | TABLETS | 1MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYTRIN 2MG | TABLETS | 2MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYTRIN 5MG | TABLETS | 5MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 10MG | TABLETS | 10MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 1MG STARTER KIT | TABLETS | 1MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 2MG | TABLETS | 2MG | ABBOTT LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

HYTRIN BPH 5MG | TABLETS | 5MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

HYZAAR 50/12.5MG | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

IBUFEN | TABLET | 200 MG | DELTA HF | ICELAND |

IBUFEN | TABLET | 400MG | DELTA HF | ICELAND |

IBUFEN | TABLET | 600MG | DELTA HF | ICELAND |

IBUGESIC 200 | FILM COATED TABLETS | 200MG | DAR AL DAWA DEV. & INV. CO. LTD. | JORDAN |

IBUGESIC-200 | TABLET | 200MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

IBUHEXAL 200 | FILM COATED TABLET | 200MG | HEXAL AG | GERMANY |

IBUKOD | TABLETS | N/A | DELTA HF | ICELAND |

IBUKOD STERKAR TABLETS | TABLET | N/A | DELTA HF | ICELAND |

IBULEVE/IBULEVE SPORT GEL5%W/W / IBUDERM | GEL | 5% W/W | DIOMED DEVELOPMENTS LIMITED T/A DERMAL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN | COATED TABLETS | 200MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

IBUPROFEN | TABLETS | 400MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

IBUPROFEN 200MG | COATED TABLETS | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN 400MG | COATED TABLET | 400MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN 5% GEL | GEL | 5% W/W | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN BP 200MG | TABLET | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN BP 400MG | TABLET | 400MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN BP 600MG | TABLET | 600MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN DENK 400 | FILM COATED TABLET | 400MG | E.DENK OHG | GERMANY |

IBUPROFEN TABLETS | COATED TABLETS | 200MG | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUPROFEN TABLETS BP 200 MG | TABLET | 200 MG | CIPLA LTD | INDIA |

IBUSPAN | TABLETS | 200MG | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

IBUTOP CUPROFEN IBUPROFEN GEL | GEL | 5% W/W | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

IBUTOP GEL | GEL | 5G/100G | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

ICTHTAMMOL OINTMENT BP 1980 | OINTMENT | 10%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

IDEOS | CHEWABLE TABLET | N/A | LABORATOIRE INNOTHERA | FRANCE |

IDRACEMI | OPHTHALMIC DROPS | 0.335G | FARMIGEA SPA | ITALY |

IDRACEMI | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | 014438 030 | ITALY |

IDUCHER | OPHTHALMIC DROPS | 0.2G | FARMIGEA SPA | ITALY |

IDUCHER | OPHTHALMIC OINTMENT | 0.2G/100G | FARMIGEA SPA | ITALY |

IETAPAR | CAPSULE | N/A | ROTTAPHARM S.R.L | ITALY |

IETEPAR | INJECTABLE IM SOLN. | N/A | ROTTAPHARM SRL | ITALY |

IFICIPRO | SOL. FOR INJECTION | 200MG | IFIUNIK PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

IFICIPRO — CIPROFLOXACIN INJECTION 200MG | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG (2MG/ML) | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | INDIA |

IKOREL | TABLETS | 10MG | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ILOMEDIN | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.05MG/0.5ML | SCHERING AG | GERMANY |

ILOSONE 125MG/5ML | SUSPENSION | 125MG/5ML | DISTA S.A. | SPAIN |

ILOSONE 500MG | COATED TABLET | 500MG | LILLY, S.A. | SPAIN |

IMDUR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 60MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

IMIGRAN | COATED TABLETS | 50MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN 100MG | FILM COATED TABLETS | 100MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 12MG/ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN TABLETS 100MG | FILM COATED TABLET | 100MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

IMIGRAN TABLETS 50MG | TABLET | 50MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

IMIPRAMINE BP 10MG | TABLET | 10MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMIPRAMINE BP 25MG | TABLET | 25MG | SUSSEX PHARMACEUITICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMMUBRON | TABLET | 50MG | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

IMMUCYST — PWS-LIQ ITV PRC LIQUID | POWDER FOR SOLUTION | 27MG/ML | CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED | CANADA |

IMMUCYST -PWS LIQ ITV PRC LIQUID | POWDER FOR SOLUTION | 81MG/3ML | CONNAUGHT LABORATORIES LTD | CANADA |

IMMULEM | SOLUTION | 5G/50ML | LEMERY S.A | MEXICO |

IMMUNATE 1000 I.E | POWDER FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

IMMUNATE 250 I.E | POWDER FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

IMMUNATE 500 I.E | POWDER FOR INJECTION | N/A | BAXTER AG | AUSTRIA |

IMMUNOGLOBULINE I.V. (NRM. I.V. IMMUNOG) | PWD. FOR SOL. FOR. INF. | N/A | CLB | NETHERLANDS |

IMMUNOVIR | CREAM | 5%W/W | FARMA UNO SRL | ITALY |

IMOCAP | CAPSULE | 2MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

IMODIUM | CAPSULE | 2MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

IMODIUM | CAPSULE | 2MG | JANSSEN | PAKISTAN |

IMODIUM | CAPSULE | 2MG | JANSSEN | PAKISTAN |

IMOGRAM RAGE 150UI/ML | INJECTABLE SOLUTION | 150IU/1ML | PASTEUR MERIEX SERUMS ET VACCINS | FRANCE |

IMOVAX POLIO | INJECTABLE SOLUTION | N/A | PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT | FRANCE |

IMOX(AMOXICILLIN CAPSULES BP) | CAPSULE | 250MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

IMPLANON | IMPLANT (SUB-DERMAL USE) | 68MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMPORTAL | ORAL POWDER IN SACHETS | 10G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

IMUPRIN | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

IMURAN | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

IMURAN | FILM COATED TABLETS | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

IMURAN | COATED TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

IMURAN | FILM-COATED TABLETS | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

INAPROL | TABLETS | 250MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

INCIDAL | TABLET | N/A | BAYER | PAKISTAN |

INDERAL | COATED TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL | COATED TABLET | 40MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL LA | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 160MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDERAL LA-80 | CAPSULE | 80MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOCEM 25 | CAPSULES | 25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

INDOCID 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

INDOCID 25MG | CAPSULE | 25MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

INDOCID RETARD 75MG | CAPSULE | 75MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

INDOGESIC | SUPPOSITORIES | 100MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

INDOGESIC 25 | CAPSULE | 25MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

INDOLGINA | CAPSULE | 25MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

INDOLGINA | SUPPOSITORY | 100MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

INDOMELAN | CAPSULE | 25MG | LANNACHER HEILMITTEL GMBH. | AUSTRIA |

INDOMELAN | SUPPOSITORY | 100MG | LANNACHER HEILMITTEL GMBH. | AUSTRIA |

INDOMETHACIN | SUPPOSITORIES | 100MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOMETHACIN BP 25MG | CAPSULE | 25MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOMETHACIN BP 50MG | CAPSULE | 50MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

INDOMETHACIN CAPSULES BP | CAPSULE | 25MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

INDOPREX | EYE DROPS SOLUTION | 2% | DEMO S.A | GREECE |

INDOREM 25 | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

INDYLON 100MG | SUPPOSITORIES | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

INDYLON 25MG | CAPSULE | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

INFACOL | ORAL LIQUID | 4% W/V | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

INFANRIX | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

INFANRIX HEPB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | BELGIUM |

INFANRIX HEXA | SEE REMARKS | NA | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

INFANRIX IPV (DTPA-IPV) | SUSPENSION FOR INJECTION | SEE REMARKS | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | BELGIUM |

INFANRIX IPV+HIB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

INFANRIX-HIB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

INFECTOFLAM | EYE OINTMENT | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

INFECTOFLAM | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

INFECTOFLAM | EYE OINTMENT | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

INFECTOFLAM | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHAMICS AG | SWITZERLAND |

INFED (IRON DEXTRAN INJECTION USP) | SOLN F/IM IV USE | 50MG/ML | SCHEIN PHARMACEUTICAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

INFLEXAL BERNA V | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

INFLORAN BERNA | CAPSULES | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

INFLUVAC 2000/2001 | SUSPENSION FOR INJECTION | 15MCG/0.5ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

INFLUVAC 2001/2002 | SUSPENSION FOR INJECTION | 15 MCG/0.5 | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

INFLUVAC 2002/2003 | SUSPENSION FOR INJECTION | 15MCG/ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

INHALANT CAPSULES | INHALATION LIQUID | N/A | INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL SERVICE LIMITED | UNITED KINGDOM |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 3500IU/0.35ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 4500IU/0.45ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 10,000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 20,000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 20000IU/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 2,500 IU/0.25ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

INNOHEP 10,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | DENMARK |

INNOHEP 20,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

INNOHEP SYRINGE 10,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

INNOHEP SYRINGE 20,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20,000IU/ML | LEO LABORATORIES LTD | DENMARK |

INPANOL TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | DRUG HOUSES OF AUSTRALIA(ASIA) PTE LTD | SINGAPORE |

INSTILLAGEL | GEL | N/A | FARCO-PHARMA GMBH | GERMANY |

INSULATARD HM PENFILL 100 IU/ML X10ML | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

INSULATARD HM PENFILL 100 IU/ML.1.5ML | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

INTAFEN - 200 | TABLETS | 200MG | INTAS-PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

INTAL 1MG/DOSE INHALER | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 1MG/ACTUATION | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL 1MG/DOSE INHALER | AEROSOL | 1MG/ACTUATION | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL INHALER (5MG) | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 5MG/ACTUATION | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL INHALER (5MG) | AEROSOL | 5MG/ACTUATION | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL NEBULISER SOL. AMPOULE 20MG/2ML | NASAL SPRAY | 1% W/V | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL NEBULISER SOLUTION AMPOULE | NASAL SPRAY | 1%W/V | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL SPINCAPS CAPSULES 20MG | INHALATION POWDER | 20MG | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTAL SPINCAPS CAPSULES 20MG | 20MG | CAPSULE(POWDER) | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

INTALGIN GEL | GEL | N/A | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTERMOXIL | DRY SYRUP | 125MG/5ML | PT INTERBAT | INDONESIA |

INTERPRIL 10 | TABLETS | 10MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

INTERPRIL 5 | TABLET | 5MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

INTRAFER | LIQUID FOR I.M. USE | 100MG/2ML | GEYMONAT | ITALY |

INTRAFER | ORAL SOLUTION | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

INTRAFER | ORAL DROPS | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

INTRAGLOBIN F | SOL FOR INTRAVENOUS ADM. | 50MG/ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

INTRALIPID 20% | EMULSION FOR INJECTION | 20%W/V | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAMED TRICHAZOLE | SOLUTION FOR INFUSION | 500MG/100ML | BODENE (PROPIETARY) LIMITED T/A INTRAMED — SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

INTRAVEN GV 101 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 102 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 112 | SOLUTION FOR INFUSION | 0.45% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 121 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 122 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 152 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 172 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 202 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 262 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | IVEX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV 352 | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRAVEN GV104 | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/VBP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

INTRON A | POWDER FOR INJECTION | 5×10(6) IU\VIAL | SCHERING-PLOUGH LTD. | IRELAND |

INTRON A | POWDER FOR INJECTION | 3×10(6)IU/VIAL | SCHERING-PLOUGH LTD. | IRELAND |

INTRON A | SOLUTION FOR INJECTION | 18 MILLION IU | SP EUROPE | IRELAND |

INTRON A | SOLUTION FOR INJECTION | 25 MILLION IU | SP EUROPE | IRELAND |

INTROPIN | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | FAULDING HOSPITAL PRODUCTS | UNITED STATES OF AMERICA |

INVANZ | POWD. F/CONC F/SOLN F/INF | 1G/VIAL | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

INVIRASE | CAPSULE | 200MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

IODINE SOLUTION STRONG BP 1958 | TOPICAL SOLUTION | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

IODINE TINCTURE BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

IODIO, ALCOHOLIC CUTANEOUS SOLUTION | ALCOHOLIC CUTANEOUS SOL | N/A | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTIC A. SELLA S.R.L | ITALY |

IOPAMIRO (100ML) | SOLUTION FOR IV INFUSION | NA | BRACCO S.P.A | ITALY |

IOPAMIRO (50ML) | SOLUTION FOR IV INFUSION | NA | BRACCO S.P.A | ITALY |

IOPIDINE 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

IPECAVOM | SYRUP | 1000MG/15ML | ELPEN S.A | GREECE |

IPERTON | TABLETS | N/A | KLEVA LTD | GREECE |

IPOLIPID 600MG | TABLET | 600MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

IPRACIP - 20 INHALER | AEROSOL CANISTER | 20 MCG | M/S. MEDISPRAY LABORATORIES PVT. LTD — GOA | INDIA |

IPRAGOCCE | OPHTHALMIC SOLUTION | NA | PROGE FARMA SRL | ITALY |

IPRATROPIUM STERI-NEB | SOLUTION FOR NEBULISATION | 250MCG/1ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

IPRATROPIUM STERI-NEB 500MCG/2ML | SOLUTION FOR NEBULISATION | 500MCG/2ML | STERIPAK LIMTIED | UNITED KINGDOM |

IPRAVENT INHALER | INHALER | 20MCG | CIPLA LIMITED | INDIA |

IPRAVENT INHALER | INHALER | 4MG | CIPLA LTD — INDIA | INDIA |

IPROBEN 200 | LACTAB | 200MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

IRFEN | LACTAB | 200MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

IRONORM | CAPSULES | N/A | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISLA-MINT HERBAL | LOZENGES | 100,00MG | ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ISLA-MOOS HERBAL LOZENGES | LOZENGES | 80MG | ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG | GERMANY |

ISMELIN | EYE DROPS | 50MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ISMO | TABLETS | 20MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISMO 20 | TABLET | 20MG | HOFFMANN-LA ROCHE AG | GERMANY |

ISMO 20 | TABLET | 20MG | ROCHE | PAKISTAN |

ISMO 20 | TABLET | 20MG | ROCHE PAKISTAN LIMITED | PAKISTAN |

ISMONIT 20 | TABLET | 20MG | HEXAL AG | GERMANY |

ISO MACK RETARD 20MG | CAPSULE WITH SUST. ACTION | 20MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ISO MACK RETARD 40MG | CAPSULE WITH SUST RELEASE | 40MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ISO MACK SPRAY | SOLUTION | 1.25MG/0.09ML | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

ISOCARD | TABLETS | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ISOFLURANE | LIQUID FOR INHALATION | >99.9% | HALOCARBON LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

ISOGEL | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 90% W/W | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ISOKET SOLUTION 0.1% | SOLUTION FOR INFUSION | 0.1% | SCHWARZ PHARMA AG | GERMANY |

ISONIAZID | 100MG | TABLETS | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ISONIAZID | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

ISOPRENALINE HCL INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 20MCG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOPRENALINE HCL MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.002%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOPRENALINE INJ MINIJET 0.002%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 20MCG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

ISOPRINOSINE | TABLET | 500MG | NEWPORT SYNTHESIS LTD. | IRELAND |

ISOPRINOSINE | SYRUP | 250MG/5ML | NEWPORT SYNTHESIS LTD. | IRELAND |

ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE USP.1:5000 | SOLUTION FOR INJECTION | 0.2MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

ISOPTO CARPINE 1% | OPHTHALMIC SOLUTION | 10MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO CARPINE 2% | OPHTHALMIC SOLUTION | 2% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO CARPINE 4% | OPHTHALMIC SOLUTION | 4% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO FENICOL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 5MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISOPTO FENICOL 0.5%/CHLORAMPHENICOL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

ISORDIL | TABLET | 10MG | WYETH LEDERLE | PAKISTAN |

ISORDIL | TABLET | 10MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

ISORDIL TAB 10MG | TABLET | 10MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

ISORDIL TAB 5MG | SUBLINGUAL TABLET | 5MG | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

ISOSORBIDE DINITRATE | TABLETS | 10MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE DINITRATE | TABLET | 20MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 10MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLET | 20MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLET | 40MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOSORBIDE MONONITRATE | TABLETS | 40MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOTREX GEL | GEL | 0.05% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISOVIST-300 | SOLN FOR INJ. AND ORAL USE | 640.75MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ISPAGEL | POWDER FOR ORAL SUSPENSION | NA | RICHMOND PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISTIN | TABLET | 10MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ISTIN | TABLET | 5MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ITASPOR | CAPSULES | 100MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

ITASPOR (ITRACONAZOLE CAPSULES 100MG) | CAPSULE | 100MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

IV-GLOBULIN (1,000MG) | POWDER FOR RECONSTITUTION | N/A | KOREA GREEN CROSS CORP. | KOREA REPUBLIC |

IV-GLOBULIN (2,500MG) | POWDER FOR RECONSTITUTION | N/A | KOREA GREEN CROSS CORP. | KOREA REPUBLIC |

IXEL | CAPSULE | 25MG | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

IXEL | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

IXENSE | SUBLINGUAL TABLETS | 2MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

IXENSE | SUBLINGUAL TABLETS | 3MG | TAKEDA EUROPE R&D CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM |

JACKSON'S HERBAL LAXATIVE | SYRUP | N/A | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

JECTOFER | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

JODOPLEX | LIQUID SOAP | N/A | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

JODOPLEX | OINTMENT | N/A | G.STREULI & CO.AG | SWITZERLAND |

JODOPLEX | SOLUTION | 10MG/ML | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

JOINT AND MUSCLE BALSAM | OINTMENT | N/A | AH EHRLICH GMBH & CO KG | GERMANY |

JOINT AND MUSCLE BALSAM, EHRLICH BALSAM OI | OINTMENT | NA | AH EHRLICH GMBH & CO. KG | GERMANY |

JOY RIDES | TABLETS | 0.075%W/W | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

JOY-RIDES | TABLET | 0.075 W/W | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUMEX 5MG | TABLET | 5MG | SEARLE | PAKISTAN |

JUNIFEN SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR IBUPROFEN SUPENSION | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS FOR CHESTY COUGHS AND CATARR | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS FOR DRI TICKLY COUGHS AND CA | ORAL SOLUTION | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS NIGHT TIME | SYRUP | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR MELTUS SUGAR AND COLOR FREE EXPECTO | ORAL LIQUID | N/A | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

JUNIOR PARAPAED PARACETAMOL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED T/A PINEWOOD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KABIKINASE | POWDER FOR INFUSION | 25000IU/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

KABIKINASE | POWDER FOR INFUSION | 1500000IU/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

KALETRA | CAPSULES | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

KALETRA | ORAL SOLUTION | NA | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

KALETRA | SOFT GELATIN CAPSULES | NA | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

KALI SULPH 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.7 | TISSUE SALT TABLETS NO.7 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KALI. MUR. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.5 | TISSUE SALT TABLETS NO.5 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KALMIREN 10 | TABLETS | 10MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

KALMIREN 5 | TABLETS | 5MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

KALMS TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

KALPIREN | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KALPIREN 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KALTEN | CAPSULE | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KAMAGRA-100 | FILM COATED TABLET | 100MG | AJANTA PHARMA LTD. | INDIA |

KAMAGRA-50 | FILM COATED TABLET | 50MG | AJANTA PHARMA LTD. | INDIA |

KAMILLOSAN | OINTMENT | 10.5%W/W | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KAMILLOSAN | OINTMENT | 10.5%W/W | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

KAMISTAD-GEL | GEL | N/A | STADAPHARM | GERMANY |

KANAMYCIN-POS | EYE DROPS | 6.2MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

KANAMYCIN-POS | EYE OINTMENT | 6.2MG/G | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

KAOLIN AND MORPHINE MIXTURE BP | ORAL SOLUTION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

KAOLIN AND MORPHINE MIXTURE BP | ORAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

KAPARLON-S TAB. 5MG | TABLET | 5MG | ANFARM HELLAS S.A.-PHARMACEUTICALS | GREECE |

KAPARLONS-S | TABLETS | 20MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

KARDEGIC 160MG | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 160MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

KARDEGIC 300MG | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 300MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

KARVOL DECONGESTANT CAPSULES | POWD. FOR INHALATION SOLN | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KATAVAL | CREAM | NA | FARMIGEA SPA | ITALY |

KATOXYN | POWDER SPRAY | N/A | DEVERGE' MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE SRL | ITALY |

K-COR-5 | TABLET | 5MG | MACLEODS | INDIA |

KEFLEX | CAPSULE | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFLEX | CAPSULE | 500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFLEX | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFLIN NEUTRO | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFORAL | HARD CAPSULE | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFORAL | HARD CAPSULE | 500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFTID | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | 125MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFTID | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | 250MG/5ML | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFTID | CAPSULES | 500MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFTID | CAPSULES | 250MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

KEFUROX | POWDER FOR INJECTION | 1500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFUROX | POWDER FOR INJECTION | 750MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEFUROX | POWDER FOR INJECTION | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

KEMADRIN | TABLETS | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

KEMADRIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

KEMADRIN | TABLETS | 5MG | GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO KG | GERMANY |

KEMADRIN INJECTION 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

KENACOMB | CREAM | N/A | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

KENACOMB | OINTMENT | N/A | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

KENACORT | INJECTABLE SUSPENSION | 40MG/ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

KENACORT "A RETARD" | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

KENALOG IN ORABASE | PASTE | 0.1G/100G | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

KEPPRA | FILM-COATED TABLETS | 250MG | UCB S.A.(PHARMA SECTOR) | EUROPEAN COMMUNITY |

KEPPRA | FILM-COATED TABLETS | 500MG | UCB S.A.(PHARMA SECTOR) | EUROPEAN COMMUNITY |

KEPPRA | FILM-COATED TABLETS | 1000MG | UCB S.A.(PHARMA SECTOR) | EUROPEAN COMMUNITY |

KESTIN 10MG | FILM COATED TABLET | 10MG | LABS SPECIA | FRANCE |

KETEK | TABLETS | 400MG | AVENTIS PHARMA S.A. | FRANCE |

KETESSE | TABLET | 25MG | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | ITALY |

KETODOL | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

KETOFTIL | EYE DROPS | 0.05% | FARMIGEA SPA | ITALY |

KETOFTIL | OPHTHALMIC GEL | 0.05% | FARMIGEA SPA | ITALY |

KETOFTIL | OPHTHALMIC GEL | 0.05% | FARMIGEA SPA | ITALY |

KETORAL | MEDICAL SHAMPOO | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KETORAL MEDICAL SHAMPOO | SHAMPOO | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KETRAX | TABLETS | 47.2MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KETRAX | SYRUP | 0.944% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KETRAX | COATED TABLETS | 40MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KETRAX SYRUP | ORAL SOLUTION | 40MG/5ML | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

KIDDI PHARMATON | SYRUP | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

KIDDI PHARMATON (KIDDI PHARMATON FIZZ) | EFFERVESCENT TABLET | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

KINUSSEN | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

KLACID | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 125MG/5ML | ABBOTT AG | ITALY |

KLACID | FILMTAB TABLETS | 250MG | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

KLACID | TABLETS | 250MG | ABBOTT S.P.A | ITALY |

KLACID | GRANULES FOR SUSPENSION | 125MG/5ML | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

KLACID | COATED TABLET | 500MG | ABBOTT SPA | ITALY |

KLACID LA | MODIFIED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES (IRELAND) LTD | IRELAND |

KLACID RM | SR COATED TABLETS | 500MG | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

KLACID XL | TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES S.A (PTY) | SOUTH AFRICA |

KLACID XL TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES S.A (PTY) LIMITED | SOUTH AFRICA |

KLAMOKS 156.25MG | PED. POWDER FOR O.SUSPEN | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS 156.25MG PAEDIATRIC | DRY POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS 625MG | FILM COATED TABLETS | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS 625MG | FILM COATED TABLET | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS BID | TABLETS | 1000MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS BID 200/28MG | DRY POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS BID FORTE 200/28MG | POWDER FOR OR. SUSPENSION | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLAMOKS BID FORTE 400/57MG | DRY POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS BID FORTE 400/57MG | POWDER FOR OR. SUSPENSION | N/A | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

KLAMOKS-BID 1000MG | FILM COATED TABLET | N/A | BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S | TURKEY |

KLARICID | TABLET | 250MG | ABBOTT | PAKISTAN |

KLARICID | COATED TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KLARICID 500MG IV | POWDER FOR IV INJECTION | 500MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

KLARICID XL | TABLET | 500MG | ABBOTT | PAKISTAN |

KLARICID XL 500MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 500MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

KLEAN PREP | POWDER | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

KLEAN-PREP | ORAL POWDER | N/A | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

KLERIMED | TABLETS | 250MG | MEDOCHEMIE LIMITED | CYPRUS |

KLEVASIN | CAPSULE | 500MG | KLEVA LTD. | GREECE |

KLEVASIN | POWDER FOR ORAL SUSP. | 500MG/5ML | KLEVA LTD | GREECE |

KLEVISTAMIN | TABLET | 1MG | KLEVA PHARMACEUTICAL LABORATORIES LTD | GREECE |

KLEVISTAMIN | SYRUP | 1MG/5ML | KLEVA PHARMACEUTICAL LABORATORIES LTD | GREECE |

KLEVISTAMIN | TABLETS | 1MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

KLEVISTAMIN | SYRUP | 1MG/5ML | KLEVA LIMITED | GREECE |

KLIACEF | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 5% W/V | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

KLIACEF | CAPSULE | 500MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

KLIACEF | TABLET | 500MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

KLINDAM | CAPSULE | 150MG | PRIME PHARMACEUTICAL SDN.BHD. | MALAYSIA |

KLINDAN | CAPSULE | 150MG | BILIM ILAC CANAYII VE TICARET SA | TURKEY |

KLINDAN 300MG AMPUL | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG/2ML | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S | TURKEY |

KLIOGEST -28 TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

KLISMACORT | RECTAL CAPSULES | 100MG | BENE-ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

KLONT 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KLOVIREKS 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

KLOVIREKS-L ENJEKTABL | FREEZE-DRIED POW.F/INJ. | 250MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

KOATE-DVI (ANTIHEMOPHILIC FACTOR, HUMAN) | POWDER FOR INJECTION | 9-22IU/MG PROT. | BAYER CORPORATION, PHARMACEUTICAL DIV. | UNITED STATES OF AMERICA |

KONSYL-ORANGE SUGAR FREE | POWDER FOR ORAL SUSP. | 60.3% W/W | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

KRATIUM 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KRATIUM 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

KROTER CREAM | CREAM | 10% W/W | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

KYTRIL | FILM COATED TABLETS | 1MG | ROCHE PHARMA SCHWEIZ LTD. | SWITZERLAND |

KYTRIL INFUSION 3MG/3ML | SOLUTION FOR INJECTION | 3MG/3ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

KYTRIL PAEDIATRIC LIQUID | ORAL LIQUID | 200MCG/ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

KYTRIL TABLETS 1MG | COATED TABLET | 1MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

LABETALOL TABLETS 200MG | COATED TABLET | 200MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LABOSEPT PASTILLES 0.25MG | LOZENGE | 0.25MG | LABORATORIES FOR APPLIED BIOLOGY LTD | UNITED KINGDOM |

LACIPIL | TABLETS | 4MG | GALXO WELLCOME S.A. | SPAIN |

LACIPIL 4MG TABLETS | FILM COATED TABLET | 4MG | GLAXO WELLCOME S.A. | SPAIN |

LACRIGEL | OPHTHALMIC GEL | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

LACRINORM | OPHTHALMIC GEL | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

LACTATED RINGERS AND 5% DEXTROSE INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LACTATED RINGER'S INJECTION | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | DEMO SA | GREECE |

LACTATED RINGERS INJECTION DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | NA | DEMO SA | GREECE |

LACTATED RINGERS INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LACTATED RINGER'S INJECTION, USP | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LACTEOL FORT | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE DU LACTEOL DU DOCTEUR BOUCARD | FRANCE |

LACTEOL FORT SACHET | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | N/A | LABORATOIRE DU LACTEOL DU DOCTEUR BOUCARD | FRANCE |

LACTICARE (FORMERLY K/A OILATUM LOTION) | TOPICAL EMULSION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LACTO CALAMINE LOTION | TOPICAL SUSPENSION | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

LACTULOSE SOLUTION (LAXOSE) | ORAL SOLUTION | 3.35G/5ML | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMETEC-100 | TABLET | 100MG | CIPLA | INDIA |

LAMICTAL | TABLETS | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLET | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL DISPERSIBLE | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL DISPERSIBLE 25MG TABLETS | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL DISPERSIBLE 5MG TABLETS | TABLETS FOR ORAL SOLUTION | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LAMICTAL TABLETS | TABLETS | 25MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

LAMICTAL TABLETS | TABLETS | 100MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

LAMIFEN TABLETS 250 MG | TABLET | 250MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMIFIN | TABLET | 250MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMIFIN 1% | CREAM | 1% W/W | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMIFIN CREAM 1% | CREAM | 10MG/G | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

LAMISIL | TOPICAL SOLUTION | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | SPRAY | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | DERMGEL | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | TABLETS | 250MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | CREAM | 1% W/W | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | CREAM | 10MG/G | NOVARTIS | PAKISTAN |

LAMISIL | TABLETS | 125MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

LAMISIL | TOPICAL SOLUTION | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | SPRAY | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | CREAM | 1% W/W | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LAMISIL | TABLETS | 250MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

LAMOTRIGINE DISPERSIBLE | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 25MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANACANE CREME | CREAM | 3%W/W | COMBE INTERNATIONAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. COLD AND CATARRH TABLETS. | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. RHEUMATIC PAIN TABLETS | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. TRAPPED WIND AND INDIGEST | TABLET | 125MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERB. WATER RETENTION TABS. | COATED TABLET | N/A | MODERN HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERBALS SLEEP AID PASSIFLORA | TABLET | 22MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

LANES MOD. HERBALS STRESS TABLETS | COATED TABLET | N/A | METABASIC PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS COLD AND CONGESTION | ORAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS FOOT BALM | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCT LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS LAXATIVE TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS MENOPAUSE TABLET | COATED TABLET | N/A | METABASIC PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS MUSCULAR PAIN CREAM | CREAM | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS PILE OINTMENT | OINTMENT | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

LANES MODERN HERBALS PILE TABLETS | COATED TABLET | N/A | GR LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LANOXIN | TABLETS | 250MCG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANOXIN | ELIXIR | N/A | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

LANOXIN — PG TABLETS | TABLETS | 62.5MCG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANOXIN INJECTION 1.25MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.025% W/V | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LANOXIN PAEDIATRIC ELIXIR | ELIXIR | 0.05G/1000ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LANOXIN PG DIGOXIN 62.5MCG TABLETS | TABLET | 62.5MCG | SIGMA PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

LANOXIN TABLET 250 MCG | TABLET | 0.25MG | GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO. LTD | GERMANY |

LANSOX | CAPSULE | 15MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

LANSOX | CAPSULE | 30MG | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

LANSOYL 78.23% | ORAL JELLY | 78.23% W/W | PARKE DAVIS | FRANCE |

LANTANON TABLETS | TABLET | 30MG | ORGANON | PAKISTAN |

LANTIGEN B | ORAL DROPS, SUSPENSION | N/A | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

LANVIS | TABLETS | 40MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LANVIS TABLETS 40MG | TABLETS | 40MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

LARGACTIL | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5% W/V | HAWGREEN LTD. | IRELAND |

LARGACTIL INJECTION 2.5% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5% W/V | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL SYRUP 25MG/5ML | ORAL SOLUTION | 25MG/5ML | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL TABLETS 100MG | COATED TABLET | 100MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL TABLETS 25MG | COATED TABLET | 25MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGACTIL TABLETS 50MG | COATED TABLET | 50MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

LARGOPEN | CAPSULE | 250MG | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

LARGOPEN 125MG/5ML | POWDER FOR ORAL SUSPEN. | 125MG/5ML | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

LARIAM | TABLETS | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ)AG | SWITZERLAND |

LARMABAK | EYE DROPS | N/A | LABORATOIRESTHEA | FRANCE |

LASILIX 20MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/2ML | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASILIX 40MG | TABLET | 40MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASILIX RETARD 60MG | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 60MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASILIX SPECIAL 500MG | TABLET | 500MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

LASIX | TABLETS | 40MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

LASIX 40MG | TABLET | 40MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

LASONIL | OINTMENT | N/A | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

LASONIL | OINTMENT | 0.8% W/W | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

LASONIL N | OINTMENT | 5000 HDB-E/100G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

LASOPROL 15 | CAPSULES | 15MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

LASOPROL 30 | CAPSULES | 30MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

LATAN-N | TABLET | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC | CANADA |

LAXADIN (BISACODYL) TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

LEDERFOLIN 15MG TABLETS | TABLET | 15 MG | CYANAMID IBERICA S.A. | SPAIN |

LEFUMIDE-10 | FILM COATED TABLETS | 10MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

LEMLAX | ORAL LIQUID | 3.26G/5ML | CO-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMON ENO | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

LEMSIP CHESTY COUGH LIQUID | LIQUID | 50MG/5ML | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP CHILDREN'S SIX+ COLD AND FLU RELIEF | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU BLACKCURRANT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU BREATHE EASY | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU MAX STRENGTH | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU MAX STRENGTH CAPSULES | CAPSULE | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP COLD + FLU ORIGINAL LEMON | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP DRY TICKLY COUGH LIQUID | LIQUID | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP FLU STRENGTH POWDER | POWDER | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP PHARMACY POWERCAPS | MODIFIED RELEASE CAPSULE | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP POWDER | POWDER | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP POWER + POWDER | POWDER | N/A | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP SORE THROAT ANTI-BACTERIAL | LOZENGE | 2.4MG | ERNEST JACKSON & CO LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEMSIP SORE THROAT ANTI-BACTERIAL CITRUS | LOZENGE | 2.4MG | ERNEST JACKSON & CO LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEN VK 250MG | TABLET | 250MG | PHARMACARE LIMITED — SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

LENNON — DAPSONE 100MG | TABLET | 100MG | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

LENOCEF -125 SUSPENSION | SUSPENSION | 125MG | PHARMACARE LIMITED -SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

LENOCEF-250 | CAPSULES | 250MG | PHARMACARE LIMITED- SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA |

LENOLAX | LIQUID | NA | PHARMACARE LIMITED | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |

LEPONEX | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

LEPONEX | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

LEPONEX | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LEPONEX | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LEPONEX | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ | SWITZERLAND |

LEPONEX | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LEPONEX 100MG | TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARM. UK. LTD. T/A SANDOZ PHARM. | SWITZERLAND |

LEPONEX 25MG | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARM. UK LTD. T/A SANDOZ PHARM. | SWITZERLAND |

LEPUR | FILM COATED TABLETS | 5MG | KLEVA LTD. | GREECE |

LEPUR | FILM COATED TABLETS | 10MG | KLEVA LTD. | GREECE |

LEPUR | FILM COATED TABLETS | 20MG | KLEVA LTD. | GREECE |

LESCOL | CAPSULES | 20MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LESCOL | CAPSULES | 40MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LESCOL | CAPSULE | 20MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

LESCOL | CAPSULES | 40MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LESCOL | CAPSULES | 20MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LESCOL FORTE | PROLONGED RELEASE TABLETS | 80MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LESCOL XL | SLOW RELEASE TABLETS | 80MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LESCOL XL 80MG PROLONGED RELEASE TABLETS | FILM-COATED TABLETS | 80 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

LEUCOVORIN CALCIUM FOLINIC ACID INJ. VIA | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

LEUKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LEUKERAN | COMPRESSION-COATED TABLET | 5MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

LEUKERAN TABLETS 2MG | TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD T/A GLAXO WELLCOME | UNITED KINGDOM |

LEVOMED 100/10MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LEVOMED 250/25MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LEVOPHED | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LEVOPHED | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/4ML(1MG/ML) | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LEVOPRONT | SYRUP | 0.6G/ML | DOMPE FARMACEUTICI SPA | ITALY |

LEVOVIST | GRANULES FOR INJECTION | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

LEVSIN/SL | TABLETS | N/A | SCHWARZ PHARMA INC | UNITED STATES OF AMERICA |

LEXILIUM 6 | TABLETS | 6MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

LEXOMIL (BROMAZEPAM) | TABLETS (30) | 6MG | ROCHE S.A. | MOROCCO |

LEXOMIL 3MG | TABLET | 3MG | PRODUIT ROCHE S.A. | MOROCCO |

LIBERTY ASPIRIN | TABLETS | 300MG | OBG PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBERTY PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBERTY 'PARACIN' | FILM COATED TABLETS | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBRIUM CAPSULES 10MG | CAPSULES | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBRIUM CAPSULES 5MG | CAPSULES | 5MG | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

LIBROFEM | FILM COATED TABLET | 200MG | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIBROFEM TABLETS | FILM COATED TABLET | 200MG | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) LARYNGOJET | SOLUTION FOR INJECTION | 4%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE 5%W/V AND PHENYLEPHRINE 0.5%W/V | TOPICAL SOLUTION | N/A | AURUM PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE HCL AND EPINEPHRINE INJ USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 1G/50ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

LIDOCAINE INJECTION MINIJET 1%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 10MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE INJECTION MINIJET 2%W/V | AQUEOUS SOLUTION | 20MG/1ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIDOCAINE LARYNGOJET 4%W/V | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 4%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIDOCATON 2% 1:80 000 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | WEIMER PHARMA GMBH | GERMANY |

LIFESOL 0.9% (NACL) IV SOLUTION | SOLUTION FOR IV INJECTION | 0.9% W/V | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

LIFESOL 5% I.V. SOLUTION (DEXTROSE 5%) | SOLUTION FOR IV INJECTION | 5% W/V | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

LIFUROX | POWDER FOR IV/IM INJECT. | 250MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

LIFUROX | POWDER FOR IV/IM INJECT. | 750MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

LIFUROX | POWDER FOR IV/IM INJECT. | 1500MG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ITALY |

LIGNOCAINE 0.5% WITH ADRENALINE | AQUEOUS SOLUTION INJ | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

LIGNOCAINE HCL INJ. WITH ADRENALINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 2.% W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | BP 1.0% W/V | ANITGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

LIGNOSPAN FORTE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DEPROCO INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

LIGNOSPAN SPECIAL | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

LIGNOSPAN STANDARD | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DEPROCO INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

LIMITROL | TABLETS | 10MG | PHARMA EVO | PAKISTAN |

LINCOCIN | CAPSULES | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

LINCOCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 600MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

LINDASOL | SOLUTION FOR EXTERNAL USE | 1% W/V | KLEVA LTD | GREECE |

LIORESAL | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LIORESAL | TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LIORESAL | TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

LIOTON "1000" | GEL | 100000 IU/100G | SANOFI WINTHROP S.P.A. | ITALY |

LIPANTHYL 100MG | CAPSULE | 100MG | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

LIPANTHYL 200MG | CAPSULE | 200MG | LABORATOIRES FOURNIER SA | FRANCE |

LIPANTHYL 300MG | CAPSULE | 300MG | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

LIPITOR | COATED TABLETS | 10MG | WARNER LAMBERT EXPORT LIMITED | IRELAND |

LIPITOR | COATED TABLETS | 20MG | WARNER LAMBERT EXPORT LTD | IRELAND |

LIPITOR | COATED TABLETS | 40MG | WARNER LAMBERT EXPORT LIMITED | IRELAND |

LIPITOR TABLETS 10MG | COATED TABLET | 10MG | WARNER LAMBERT EXPORT LTD T/A PARKE DAVIS RESEARCH LABS | UNITED KINGDOM |

LIPITOR TABLETS 40MG | COATED TABLET | 40MG | WARNER LAMBERT EXPORT LTD T/A PARKE DAVIS RESEARCH LABS | UNITED KINGDOM |

LIPOBAY 0,4 | FILM-COATED TABLET | 0.4MG | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

LIPOBAY 0.1 | FILM-COATED TABLET | 0.1MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

LIPOBAY 0.2 | FILM-COATED TABLET | 0.2MG | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

LIPOBAY 0.3 | FILM-COATED TABLET | 0.3MG | BAYER VITAL GMBH | GERMANY |

LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN N 10% | EMULSION FOR INFUSION | 100G/1000ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN N 20% | EMULSION FOR INFUSION | 200G/1000ML | B.BRAUN MELSUNGEN | GERMANY |

LIPOFUNDIN S 10% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOFUNDIN S 20% | EMULSION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

LIPOGRASIL | COATED TABLET | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

LIPO-MERZ RETARD | CAPSULES | 500MG | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

LIPOSTAT | TABLETS | 10MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

LIPOSTAT | TABLETS | 20MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

LIPOSTAT | TABLETS | 20MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

LIPOSTAT (SELECTIN) | TABLETS | 10MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

LIPOSTAT (SELECTIN) | TABLETS | 20MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

LIPOSYN II 20% IV FAT EMULSION | IV FAT EMULSION | 20% | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIPOSYN II INTRAVENOUS FAT EMULSION | INTRAVENOUS FAT EMULSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIPOSYN III 10% | INTRAVENOUS EMULSION | 100MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

LIQUID PARAFFIN B.P. | ORAL SOLUTION | 100% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

LIQUID PARAFFIN BP | ORAL LIQUID | 100%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

LIQUID PARAFFIN BP | LIQUID | 100% V/V | PINEWOOD LABORATORIES LTD T/A PINEWOOD HEALTHCARE | IRELAND |

LISKOMET TABLET | TABLET | 250MG | LISKO | PAKISTAN |

LISOCARD | TABLETS | 5MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

LISOCARD | TABLETS | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

LISOPRIL | TABLET | 2.5MG | DELTA HF | ICELAND |

LISOPRIL | TABLET | 5MG | DELTA HF | ICELAND |

LISOPRIL | TABLET | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

LISOPRIL | TABLET | 20MG | DELTA HF | ICELAND |

LISORIL-10 (LISINOPRIL TABLETS USP) | TABLET | 10MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

LISORIL-5 (LISINOPRIL TABLETS USP) | TABLET | 5MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

LISTERINE ANTISEPTIC | LIQUID | N/A | WARNER-LAMBERT S.A. (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

LITHIMOLE | EYE DROPS SOLUTION | 0.25% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

LITHIMOLE | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

LITHONATE CR 400MG | CONTROLLED RELEASE TABLET | 400MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LTD | UNITED KINGDOM |

LIVIAL TABLETS 2.5MG | TABLET | 2.5MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

LIVOSTIN | NASAL SPRAY | 0.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

LIVOSTIN | EYE DROPS | 0.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

LOBELIA TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

LOCABIOTAL 1% | NASAL/BUCCAL INHAL. SOLN. | 1% W/V | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

LOCACORTEN — VIOFORM | EAR DROPS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOCACORTEN-VIOFORM | CREAM | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOCASALEN | OINTMENT | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOCERYL CREAM | CREAM | 0.25%W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOCERYL NAIL LACQUER 5% | TOPICAL SOLUTION | 5%W/V | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOCOID | LIPOCREAM | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID | OINTMENT | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID | CREAM | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID C CREAM | CREAM | N/A | YAMANOUCHI PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOCOID CRELO 0.1% | TOPICAL EMULSION | 1MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOCOID SCALP | LOTION | 1MG/ML | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

LOGYNON | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

LOGYNON (SH B 264 AB) | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOMAC -20 | CAPSULES | 20MG | CIPLA | INDIA |

LOMARIN | TABLETS | 50MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

LOMARIN | TABLETS | 50MG | GETMONAT SPA | ITALY |

LOMEXIN | VAGINAL CREAM | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | DERMATOLOGICAL POWDER | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | VAGINAL SOLUTION | 0.2G/100ML | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | SOLUTION, SPRAY | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | CREAM | 2G/100G | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | "T" VAGINAL OVULE(CAPSULE) | 1000MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | SOLUTION | 2G/100ML | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEXIN | VAGINAL OVULE(CAPSULE) | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

LOMEX-T | GASTRO RESISTANT TABLETS | 20MG | OMEGA FARMA | ICELAND |

LOMIR | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOMIR SRO | CAPSULES | 5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOMOTIL | TABLETS | N/A | MONSANTO PLC | UNITED KINGDOM |

LOMOTIL | TABLETS | 2.5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

LOMOTIL | TABLETS | N/A | SEARLE | PAKISTAN |

LOMOTIL | TABLETS | N/A | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD PHARMACEUT | UNITED KINGDOM |

LONITEN | TABLETS | 10MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

LONITEN 10MG | TABLET | 10MG | PHARMACIA & UPJOHN INC. | CANADA |

LOPAMID | CAPSULE | 2MG | THE ACME LABORATORIES LTD. | BANGLADESH |

LOPEDIUM | CAPSULE | 2MG | HEXAL AG | GERMANY |

LOPERAMIDE | CAPSULES | 2MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOPERAMIDE 2MG | CAPSULES | 2MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LTD | UNITED KINGDOM |

LOPERAMIDE COATED TABLETS 2MG | COATED TABLET | 2MG | LABORATORIO BENGUEREL LTDA | CHILE |

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | TABLETS | 2MG | PHARMAMED LTD. | GERMANY |

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | CAPSULES | 2MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOPERAN | CAPSULES | 2MG | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

LOPERAN 2MG | CAPSULE | 2MG | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

LOPID 600 | FILMCOATED TABLET | 600MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

LOPRESOR | FILM COATED TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LOPRESS 12.5 MG, TABLETS | TABLETS | 12.5 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

LOPRESS 50 MG, TABLETS | TABLETS | 50 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

LORANS 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LORANS 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

LORAZEPAM | TABLETS | 1MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LORAZEPAM | TABLETS | 2.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

LORELIN DEPOT | POWDER FOR INJECTION | N/A | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

LORITIN | TABLET | 10MG | DELTA HF | ICELAND |

LOSEC | GASTRO-RESISTANT CAPSULES | 10MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOSEC | CAPSULES | 20MG | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

LOSEC MUPS | GASTRO-RESISTANT TABLETS | 10MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOSEC MUPS | GASTREO-RESISTANT TABLETS | 20MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOSEC MUPS | GASTRO-RESISTANT TABLETS | 40MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

LOTRIDERM | CREAM | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

LUBEX LIQUID | SKIN CLEANSING EMULSION | 30MG/G | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

LUBEXYL | SUSPENSION | 40MG/G | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

LUCRIN DEPOT | POWDER FOR INJECTION | 11.25MG/2ML | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

LUCRIN DEPOT 3.75MG | SOLUTION FOR INJECTION | 3.75MG/VIAL | ABBOTT LABORATORIES S.A | SPAIN |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LUDIOMIL | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

LUDIOMIL | TABLET | 10MG | CIBA | PAKISTAN |

LUDIOMIL | TABLET | 25MG | CIBA | PAKISTAN |

LUDIOMIL | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

LUMAREN | INJECTABLE SOLUTION | 50MG/2ML | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

LUMAREN | COATED TABLET | 150MG | ELPEN PHARM. CO., INC. | GREECE |

LUMIGAN | OPHTALMIC SOLUTION | 0.03% | ALLERGAN INC | UNITED STATES OF AMERICA |

LUSTRAL | TABLET | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

LUSTRAL | TABLET | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

LUSTYS GARLIC PERLES | CAPSULE | 0.66MG | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

LUTENYL | TABLET | 5MG | LABORATOIRES THERAMEX | FRANCE |

LUTRAX | SOLUTION | 0.15MG/ML | ALCON LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | MEXICO |

LYCLEAR 1% W/W CREME RINSE | CREAM | 1% W/W | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

LYOVAC COSMEGEN INJECTION 0.5MG | POWDER FOR INJECTION | 0.5MG | MERCK SHRP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

LYSPAFEN | TABLET | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

MAALOX | SUSPENSION | NA | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MAALOX "PLUS" | TABLETS | N/A | RHONE POULENC RORER S.P.A. | ITALY |

MAALOX NO.2 | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | SUSPENSION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | TABLETS | N/A | RORER PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MAALOX PLUS | SUSPENSION | NA | RORER PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MAALOX TC (THERAPEUTIC CONCENTRATION) | SUSPENSION | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MAALOX TC (THERAPEUTIC CONCENTRATION) | TABLET | N/A | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

MABRON 50MG | CAPSULE | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MABTHERA SOLUTION | SOLUTION(VIALS) | 100MG,500MG | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

MACOREL | CONTROLLED RELEASE CAPS | 20MG/CAP | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

MACOX ZH JR | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-150 | TABLET | 150MG | MACLEODS | INDIA |

MACOX-150 | CAPSULES | 150MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-300 | TABLET | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-300 | CAPSULES | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-450 | CAPSULES | 450MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACOX-ZH | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MACRODANTIN | CAPSULES | 50MG | PROCTOER & GAMBLE PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

MACRODANTIN | CAPSULES | 100MG | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

MACROZIDE-500 | TABLET | 500MG | MACLEODS | INDIA |

MACROZIDE-750 | TABLET | 750MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MADOPAR 250MG | TABLET | N/A | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

MAG. PHOS. 6X NEW ERA BIOCHEMIC NO.8 | TISSUE SALT TABLETS NO.8 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAGNESIA SAN PELLEGRINO (ANISE FLAVOUR) | ORAL POWDER | 900MG/G | SAPROCHI SA | SWITZERLAND |

MAGNESIA SAN PELLEGRINO (LEMON FLAVOUR) | ORAL POWDER | 4.5G/10G | SAPROCHI SA | SWITZERLAND |

MAGNESIUM COMPLEXE | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

MAGNESIUM COMPLEXE CAPSULES | CAPSULES | NA | LABORATOIRES GOLAZ SA | SWITZERLAND |

MAGNESIUM SULPHATE BP | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE BP | ORAL POWDER | 100%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP | PASTE | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP | PASTE | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP | PASTE | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM TRISILICATE BP | ORAL SUSPENSION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

MAGNESIUM TRISILICATE CO. BP | TABLETS | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAGNEVIST | SOLUTION FOR IV INJECTION | 469MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

MAGNEVIST | SOLN. FOR IV INJECTION | 469MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

MAGRILAN 20MG | CAPSULE | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MAGUROL 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MANNITOL | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V BP | GALEN RESEARCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL 20% IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 200G/1L | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL INTRAVENOUS INFUSION 15%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 150G/1000ML | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL INTRAVENOUS INFUSON 10%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 10%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL IV INFUSION POLYFUSOR M 20%BP | SOLUTION FOR INJECTION | 20%BP | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MANNITOL/DEMO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 200MG (20% W/V) | DEMO SA | GREECE |

MANNS KNOBLAUCH PILLEN PLUS | COATED TABLET | N/A | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

MANUSEPT ANTIBACTERIAL HAND RUB | TOPICAL SOLUTION | N/A | SETON PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

MARCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN HEAVY | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MARCAIN HEAVY | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRAZENECA SVERIGE AB | SWEDEN |

MARCAIN SPINAL | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

MAREVAN | TABLET | 3 MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MAREVAN | TABLETS | 1 MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MAREVAN | TABLETS | 5 MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

MARVELON | TABLETS | 0.15MG AND 0.03MG | ORGANON LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MARVELON 150/30 TABLETS | TABLET | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MASTER-AID DISINFETTANTE | CUTANEOUS SOLUTION | 1G/100ML | PIETRASANTA PHARMA S.R.L. | ITALY |

MATERNA TAB | TABLETS | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

MAXEPA | CAPSULE | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAXIDEX | OPHTHALMIC SUSPENSION | 1MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXIDEX | OPHTHALMIC OINTMENT | 1MG/G | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXIMUM STRENGTH ANADIN ANALGESIC | TABLETS | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

MAXIMUM STRENGTH ASPRO CLEAR | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MAXIPIME | POWDER FOR INJECTION | 1000MG/3ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MAXIPIME | POWDER FOR INJECTION | 500MG/1.5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MAXIPIME INJECTION 2G | POWDER FOR INJECTION | 2G | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMACEUTICALS LTD | ITALY |

MAXITROL | OPHTHALMIC SUSPENSION | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXITROL | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

MAXIVALET | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | DEMO ABEE | GREECE |

MAXOLON | TABLET | 10MG | SMITH KLINE BEECHAM | PAKISTAN |

MAXOLON | TABLET | 10MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

MAXOLON INJECTION 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5% W/V | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MAXOLON PAEDIATRIC LIQUID | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MAXOLON TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | MONMOUTH PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MCP HEXAL 10 | TABLET | 10MG | HEXAL AG | GERMANY |

MCP-RATIOPHARM | SOLUTION | 5.2MG/ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

MCP-RATIOPHARM 10 | SUPPOSITORY | 10MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

MCP-RATIOPHARM 10 TABLETTEN | TABLET | 10MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

MDS NORDION S.A. TECHNETIUM (TC-99M) GEN | INTRAVENOUS INJECTION | NA | BRISTOL=MYERS SQUIBB PHARMA BELGIUM S.A. | BELGIUM |

MEASLES AND RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE | POWDER FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

MEASLES MUMPS AND RUBELLA LIVE ATTENUATED | FREEZE DRIED CAKE F/INJ | N/A | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

MEASLES VACCINE LIVE ATTENUATED | POWDER FOR INJECTION | 1000 CCID50 | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VACCINE | POWDER FOR INJECTION | N/A | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | INDIA |

MEBEVERINE TABLETS BP 135MG | FILM COATED TABLETS | 135MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MECLON | CREAM | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MECLON | VAGINAL PESSARY | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MECLON "1000" | VAGINAL DOUCHE, SOLUTION | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MECLON "1000" | VAGINAL CREAM | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

MEDAXONE 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDAXONUM | PWDR FOR INJ WITH SOLVENT | 1G | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MEDAXONUM 500MG | POWDER FOR INJ +SOLVENT | 500MG/VIAL | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDIANOX | CAPSULE | 500MG | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

MEDIATOR 150MG | COATED TABLET | 150MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

MEDICAID ANTISEPTIC CREAM | CREAM | 0.5%W/W | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDIJEL GEL | DENTAL GEL | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDIJEL PASTILLES | LOZENGE | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDI-KEEL A THROAT LOZENGES | LOZENGES | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

MEDI-KEEL A THROAT SPRAY | THROAT SPRAY | 0.5G/100ML | THE PREMIER PHARMACEUTICAL COMPANY LTD. | SOUTH AFRICA |

MEDINOL OVER 6 PARACETAMOL | ORAL SUSPENSION | 250 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDINOL OVER 6 PARACETAMOL ORAL SUSPEN. | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | CUPAL LTD | UNITED KINGDOM |

MEDINOL UNDER 6 PARACETAMOL | ORAL SUSPENSION | 120 MG | CUPAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEDINOL UNDER 6 PARACETAMOL ORAL SUSP BP | SUSPENSION | 120MG/5ML | CUPAL LTD. | UNITED KINGDOM |

MEDOBETA | OINTMENT | 0.1%W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOBETA | CREAM | 0.1G/100G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCIPRIN | TABLETS | 500MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MEDOCIPRIN | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCLAZIDE 80MG | TABLET | 80MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCLOR 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCRIPTINE 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCRIPTINE 2.5MG | TABLET | 2.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOCYCLINE 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDODERMONE | CREAM | 0.05% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDODERMONE | OINTMENT | 0.05% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFED | SYRUP | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFLUCON 150MG | CAPSULE | 150MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFLUCON 50MG | CAPSULE | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFULVIN 125MG | TABLET | 125MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOFULVIN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLAX | TABLET | 12MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN | POWDER FOR OR.SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLEXIN FORTE 250MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 250MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLIN 2MG/5ML | SYRUP | 2MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOLIN 4MG | TABLET | 4MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOMYCIN | CAPSULE | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDONOL | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPEN 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPHENICOL 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPRAZOLE 20MG | CAPSULE | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOPRED 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOSTATIN | TABLETS | 20MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MEDOVERINE 135MG FILM COATED TABLETS | FILM COATED TABLETS | 135MG | MEDOCHEMIE LTD. — CYPRUS | CYPRUS |

MEDOVIR 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOVIR 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOVIR 5% W/W | CREAM | 5% W/W | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOVIR 800MG | TABLET | 800MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEDOZINE 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MEFEMIC CAPSULE | CAPSULE | 250MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

MEFENAMIC ACID | CAPSULES | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEFENAMIC ACID 500MG TABLETS | COATED TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

MEFENAMIC ACID BP CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | SANOFI WINTHROP T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

MEFINTER | FILM COATED CAPLET | 500MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

MEFLIAM | TABLET | 250MG | CIPLA LTD | INDIA |

MEGAPRESS | TABLET | 5MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

MEGGEZONES | LOZENGE | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

MELIANE | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES SCHERING | FRANCE |

MELLERIL | FILM COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | TABLET | 10MG | SANDOZ | PAKISTAN |

MELLERIL | TABLET | 25MG | SANDOZ | PAKISTAN |

MELLERIL | FILM-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | FILM COATED TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MELLERIL | COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A | PORTUGAL |

MELLERIL | COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A | PORTUGAL |

MELLERIL 100MG | TABLETS | 100MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

MELLERIL 10MG | TABLET | 10MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

MELLERIL 25MG | TABLET | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

MELOX | TABLETS | 7.5MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MELOX | TABLETS | 15MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MELOX | SUPPOSITORIES | 15MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MELOX 15MG | SUPPOSITORIES | 15MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MENCEVAX (ACWY) | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

MENCEVAX AC | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

MENINGITEC | SUSPENSION FOR INJECTION | 25MCG/0.5ML | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

MENINGITEC | SUSPENSION FOR INJECTION | 25MCG | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH VACCINES | UNITED KINGDOM |

MENJUGATE | POWDER FOR INJECTION | N/A | CHIRON S.P.A | ITALY |

MENOMUNE — A/C/Y/W-135 | FREEZE-DRIED PREPARATION | N/A | AVENTIS PASTEUR, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

MENOMUNE-A/C/Y/W-135 | COMBINED VACCINE | N/A | AVENTIS PASTEUR | UNITED STATES OF AMERICA |

MENOPHASE | TABLET | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

MENTHODEX COUGH MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM ANTISEPTIC LOZENGE | LOZENGE | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM BALM/MENTHOLATUM VAPOUR RUB | OINTMENT | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB | CREAM | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM NASAL INHALER | INHALATION SOLUTION | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENTHOLATUM/SUPERDRUG HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

MENZZA | CREAM | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

MEPHAMYCIN | LACTAB | 250MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPHAMYCIN | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPHAMYCIN | SUSPENSION | 200MG/5ML | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPHAQUIN | LACTAB | 250MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

MEPIVASTESIN | INJECTION SOLUTION | 30MG/ML | ESPE DENTAL AG | GERMANY |

MERCILON | TABLETS | 150UG AND 20UG | ORGANON LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MERCILON TABLETS | TABLET | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERESA 200 | TABLET | 200MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

MERESA 50 | CAPSULE | 50MG | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

MEROCAINE | LOZENGES | N/A | MARION MERRELL LTD | UNITED KINGDOM |

MEROCETS LOZENGES | LOZENGE | 1.4MG | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 1G | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 250MG/VIAL | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR IM INJECTION | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR INJECTION | 1G | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MERONEM | POWDER FOR IV INJECTION | 500MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MESAGIN | ENTERIC COATED TABLETS | 400MG | KLEVA LTD | GREECE |

MESONEX | TABLET | 50MG | ADELCO SA | GREECE |

MESONEX | TABLETS | 100MG | ADELCO CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

MESTINON | TABLET | 60MG | ROCHE | PAKISTAN |

MESTINON TABLETS 60MG | TABLET | 60MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MESTINON TABLETS 60MG | TABLET | 60MG | ICN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METADOXIL | TABLET | 500MG | LFD MANUFACTURING LIMITED | THAILAND |

META-IODOBENZYLGUANIDINE (131-I) | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

META-IODOBENZYLGUANIDINE (131-I) FOR DIAGNOSTIC USE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 18.5MB/ML | AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

METALYSE | POW AND SOLVENT F/ S. F/INJ | 8,000 U | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

METALYSE | POW AND SOLV F/SOL F/INJ | 10,000 U | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

METFORMIN — BMS | TABLETS | 500MG | GEA LTD | DENMARK |

METFORMIN DENK 850 | FILM COATED TABLETS | 850MG | E.DENK OHG | GERMANY |

METFORMIN TABLET | TABLET | 500MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

METFORMIN TABLETS BP | TABLETS | 500MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

METHADONE MIXTURE 1MG/1ML DTF | ORAL SOLUTION | 1MG/1ML | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHADONE MIXTURE DTF 1MG IN 1ML | ORAL SOLUTION | 0.1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHADONE ORAL SOLN. 1MG/1ML SUGAR FREE | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHOTREXATE INJECTION 25MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METHOTREXATE INJECTION 5MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/2ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METHOTREXATE INJECTION BP VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | PHARMACIA (PERTH) PTY. LTD. | AUSTRALIA |

METHOTREXATE INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/2ML | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

METHOTREXATE SODIUM TABLETS | TABLETS | 2.5MG | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

METHOTREXATUM PHARMACIA | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/1ML | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

METHYL SALICYLATE OINTMENT BP | OINTMENT | 50%W/W | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA BP 125MG | TABLET | 125MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS | FILM COATED TABLET | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 125MG | TABLETS | 125MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 125MG | FILM COATED TABLET | 125MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 250MG | TABLETS | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

METHYLDOPA TABLETS BP 500MG | FILM COATED TABLET | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLENE BLUE INJECTION USP 1% | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

METHYLENE BLUE INJECTION USP 1% 5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1% W/V | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METHYLPREDNISOLONE INJ. VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

METHYLPREDNISOLONE MERCK | POWDER FOR INJECTION | 40MG | MERCK GENERICS | FRANCE |

METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | POWDER FOR INJECTION | 500MG | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

METOCLOPRAMIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

METOCLOPRAMIDE INJECTION BP 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

METOCLOPRAMIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

METOLAR | TABLETS | 50MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

METOLAR 100 | TABLETS | 100MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

METOMIDE | TABLET | 10MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

METOPROLOL TARTARATE TABLETS 100MG | TABLET | 100MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

METOSYN | CREAM | 0.05% W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

METOSYN FAPG CREAM | CREAM | 0.05% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

METOSYN OINTMENT | OINTMENT | 0.05% W / W | BIOGLAN LABORARORIES LTD | UNITED KINGDOM |

METRODIN HP 150IU | POWDER FOR INJECTION | 150IU HFSH/ML | LABORATOIRES SERONO SA | ITALY |

METRODIN HP 75IU | INJECTABLE PREPARATION | 75IU HFSH/ML | LABORATOIRES SERONO SA | ITALY |

METROGYL | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/100ML | COOPER S.A. | GREECE |

METROGYL 200 | TABLET | 200MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

METROGYL 400 | TABLET | 400MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

METROGYL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | INDIA |

METROLYL | SUPPOSITORIES | 500MG | LAGAP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METROLYL | SUPPOSITORY | 1G | LAGAP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

METRONIDAZOLE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

METRONIDAZOLE | TABLETS | 400MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

METRONIDAZOLE | TABLET | 200MG | CAMDEN INDUSTRIES(M) SDN.BHD | MALAYSIA |

METRONIDAZOLE | TABLETS | 200MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

METRONIDAZOLE | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/100ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

METRONIDAZOLE | TABLET | 200MG | CIPLA LTD | INDIA |

METRONIDAZOLE INJECTION 500MG/100ML | IV INFUSION SOLUTION | 500MG/100ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

METRONIDAZOLE INJECTION, USP 500MG | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

METRONIDAZOLE INTRAVENOUS INFUSION BP | INTRAVENOUS INFUSION | 5MG/ML | VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED | INDIA |

METRONIDAZOLE MERCK | SOLUTION F/INF. IN A VIAL | 0.5G/100ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

METRONIDAZOLE TABLETS BP TRICHOGYL-200 | TABLET | 200MG | TABLETS (INDIA) LIMITED | INDIA |

METROTOP | GEL | 0.8% W/V | SETON PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

METVIX | CREAM | 160MG/G | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MEXETIL | CAPSULES | 200MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MIACALCIC | NASAL SPRAY | 200IU | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

MIACALCIC | NASAL SPRAY | 200IU | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MIACALCIC | SOLUTION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

MIANSERIN | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN | 20MG | TABLETS | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN | TABLETS | 30MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

MIANSERIN TABLETS BP 10MG | TABLET | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIANSERIN TABLETS BP 30MG | COATED TABLETS | 30MG | GENERICS (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |

MIBG-131-D | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

MIBG-131-T | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

MICANOL CREAM 1% | CREAM | 1% W / W | BIOGLAN LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MICANOL CREAM 3% | CREAM | 3% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

MICARDIS | TABLET | 40MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

MICARDIS | TABLETS | 80MG | BOEHRINGER INGELHEIN INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

MICARDIS PLUS | TABLETS | NA | BOEHRINGER INGELHEIM | EUROPEAN COMMUNITY |

MICOGEL | CREAM | 2%W/W | CIPLA LIMITED | INDIA |

MICONAL ECOBI | CREAM | 2% W/W | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | POWDER (TOPICAL) | 2% W/W | FARMACEUTICI ECOBI SAS | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL CREAM | 2% W/W | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL OVULES | 50MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL SOLUTION | N/A | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICONAL ECOBI | VAGINAL CAPSULES | 1200MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

MICROCIDAL — 125 | TABLET | 125MG | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

MICROENEMA | RECTAL ENEMA | NA | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

MICROGYNON | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

MICROGYNON | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MICROLAX | ENEMA, RECTAL SOLUTION | N/A | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

MICTRAL SACHETS | GRANULES FOR ORAL SOLN. | N/A | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIDAZOLAM 2MG/ML INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | PHOENIX PHARMA LTD | UNITED KINGDOM |

MIDAZOLAM INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIDAZOLAM INJECTION BP 1MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | RANBAXY LABORATORIES LTD | INDIA |

MIDAZOLAM INJECTION BP 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | RANBAXY LABORATORIES LTD. | INDIA |

MIDAZOLAM INJECTION BP 5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MIFLONIDE | POWDER IN CAPSULES FOR INHALATION | 200MCG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

MIFLONIDE | POWDER IN CAPSULES FOR INHALATION | 400MCG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

MIFLONIDE 200 | POWDER FOR INHALATION | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG — SWITZERLAND | SWITZERLAND |

MIFLONIDE 400 | POWDER FOR INHALTION | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG- SWITZERLAND | SWITZERLAND |

MIGRALEVE | COATED TABLET | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

MIGRALEVE YELLOW | COATED TABLET | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

MIGRALGINE | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

MIGRALGINE | CAPSULES | N/A | LABORATOIRES JEAN-PAUL MARTIN | FRANCE |

MIGRANERTON | CAPSULE | N/A | DOLORGIET GMBH & CO. KG | GERMANY |

MIGRIL | TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

MIGRIL | TABLETS | N/A | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

MILITHIN | HARD CAPSULES | 300MG | MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. | GREECE |

MILTEX | SOLUTION FOR TOPICAL USE | 600MG/10ML | ASTA MEDICA AG | GERMANY |

MINADEX TONIC | ORAL EMULSION | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINESSE | TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | IRELAND |

MINIDIAB | TABLETS | 5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

MINIHEP | SYRINGE | N/A | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIHEP | SOLUTION FOR INJECTION | 25,000IU/ML | LEO PHARMACETICAL PRODUCTS | DENMARK |

MINIMS ATROPINE SULPHATE 1% | EYE DROPS | 1%W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS BENOXINATE HYDROCHLORIDE 0.4% W/V | EYE DROPS | 0.4% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE | EYE DROPS | 1% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS FLUORESCEI SODIUM | EYE DROPS | 1% | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS METIPRANOLOL 0.3% W/V | EYE DROPS | 0.3% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | EYE DROPS | 10% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOL. | EYE DROPS | 2.5% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS PILOCARPINE NITRATE 2.0% W/V | EYE DROPS | 2% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINIMS TROPICAMIDE 0.5% W/V | EYE DROPS | 0.5% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIMS TROPICAMIDE 1% W/V | EYE DROPS | 1% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MINIRIN | NASAL SPRAY | 10MCG/DOSE | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | NASAL DROPS | 0.1MG/ML | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | TABLETS | 0.2MG | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | TABLETS | 0.1MG | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | NASAL DROPS | 0.1MG/ML | FERRING AB | SWEDEN |

MINIRIN | NASAL SPRAY | 10MICROGRAMS/DO | FERRING AB | SWEDEN |

MINITRAN 10 | TRANSDERMAL PATCH | 10MG/24HOUR | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINITRAN 5, | TRANSDERMAL PATCH | 5MG/24HRS | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MINOCIN | CAPSULES | 100MG | LEDERLE LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MINOCIN | CAPSULES | 50MG | LEDERLE LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MINOCYCLINE 100MG | CAPSULES | 100MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MINOCYCLINE 50MG | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MINOXIDIL | TABLETS | 10MG | DANBURY PHARMACAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

MINSK | TABLET | 10MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

MINULET | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

MINULET | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MINULET TABLETS | COATED TABLET | N/A | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

MIOCAMEN | GRANULES FOR SUSPENSION | 20% W/W | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

MIOCAMEN 600MG | TABLET | 600MG | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

MIOCHOL-E | INTRAOCULAR SOLUTION | 10MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

MIOCHOL-E 1:100 WITH ELECTROLYTE DILUENT | INTRAOCULAR SOLUTION | N/A | CIBA VISION CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

MIOREL | TABLETS | 10MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

MIOSTAT | INTRAOCULAR SOLUTION | 0.01% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

MIOSTAT | INTRAOCULAR SOLUTION | 0.10 MG | S.A ALCON COUVREUR N.V | BELGIUM |

MIOVISIN | POWDER AND SOLUTION FOR INJ | 20MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

MIRENA 20 MICROG/24H | INTRAUTERINE SYSTEM | 52MG | LEIRAS OY | FINLAND |

MISODOMIN | TABLETS | 40MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

MITOCIN | POWDER FOR INJECTION | 2MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

MITOCIN | POWDER FOR INJECTION | 10MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

MITOMYCIN | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC., T/A DAVID BULL LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

MIVACRON INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIVACRON INJECTION 2MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MIXTARD 30 HM 100IU/ML 10 ML VIAL | SUPENSION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK | DENMARK |

MIXTARD 30 HM PENFILL 100IU/ML 1.5ML | SOLUTION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

MIZOLLEN S.R. 10MG | SR COATED TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

MMR-II-VAX | VACCINE | N/A | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

MOBIC | SUPPOSITORIES | 7.5MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MOBIC | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/1.5ML | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

MOBIC 15MG | TABLETS | 15MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MOBILAT | CREAM | N/A | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

MOBILAT | GEL | N/A | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

MOBILIS 20 | CAPSULE | 20MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

MOBILIS D-20 | DISPERSIBLE TABLET | 20MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

MOBILISIN | CREAM | N/A | SANKYO PHARMA GMBH | GERMANY |

MODECATE | SOLUTION FOR IM INJECTION | 25MG/ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

MODITEN | TABLETS | 1MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MODOPAR 125 | CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODOPAR 250 | CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODOPAR 62.5 | CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODOPAR LP 125 | PROLONGED RELEASE CAPSULE | N/A | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. | FRANCE |

MODURETIC | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

MODURETIC | TABLET | N/A | M.S.D. | PAKISTAN |

MODURETIC 5/50MG | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

MOGADON TABLETS 5MG | TABLETS | 5MG | ICN PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MOISTUR-EYES "DRY EYE" DROPS | EYE DROPS | 0.3% W/V | CO-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOLCER | EAR DROPS | 5%W/V | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOMENDOL | COMPRESSA RIVESTITA | 220MG | AZ.CHIM. RIUN ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A | ITALY |

MOMENDOL, GEL | GEL | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

MOMENT 200, BLISTER 12 | COMPRESSA RIVESTITA | 200MG | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

MOMENT 200, BLISTER 24 | COMPRESSA RIVESTITA | 200MG | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

MOMENT 200, GOCCE ORALI | GOCCE ORALI | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA-ITALY | ITALY |

MONO MACK 20MG | TABLETS | 20MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MONO MACK 40MG | TABLETS | 40MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MONO MACK DEPOT | TABLETS W/SUST. ACTION | 100MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MONOCLOX 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MONOLONG | CAPSULES | 60MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

MONOLONG 60MG CAPSULES | CAPSULES | 60MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

MONOPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN 1000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN 25,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN 5000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN CALCIUM | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MONOPARIN-CA 25000 IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MONOPAS | TABLET | 1G | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

MONOPRIL (ELITEN) | TABLETS | 10MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MONOPRIL (ELITEN) | TABLETS | 20MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

MONOSORDIL | CONTROLLED RELEASE CAPS | 60MG | ELPEN PHARM. CO. INC. | GREECE |

MONOSORDIL | TABLET | 20MG | ELPEN S.A | GREECE |

MONOTARD HM 100 IU/ML 10ML VIAL | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

MONO-TILDIEM SR 200MG | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 200MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

MONO-TILDIEM SR 300MG | SUSTAINED RELEASE CAPSULE | 300MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

MONOVAS 10MG TABLET | TABLET | 10MG | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S. | TURKEY |

MONOVENT | ORAL SOLUTION | 1.5MG/5ML | LAGAP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE BP | SOLUTION FOR INJECTION | 10 MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE INJ. BP 10MG IN 1ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1%W/V | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJ. BP 20MG IN 1ML | SOLUTION FOR INJECTIONS | 2%W/V | PL 01883/6177R | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJ.BP 15MG IN 1ML | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1.5%W/V | MACARTHYS LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 60MG/2ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 30MG/ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 15MG/ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MORPHINE SULPHATE INJECTION, USP | SOLUTION FOR INJECTION | 15.45G/L | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MORPHINE SUPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOTHERWORT COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOTILIUM | TABLET | 10MG | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTILIUM | TABLET | 10MG | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTILIUM | SUSPENSION | 1MG/ML | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTILIUM 10MG | TABLET | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM 1MG/ML | SUSPENSION | 1MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM BABY | SUPPOSITORY | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM CHILDREN | SUPPOSITORY | 60MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM CHILDREN | SUPPOSITORY | 30MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

MOTILIUM SYRUP | SYRUP | 1MG/ML | JANSSEN | PAKISTAN |

MOTIPRESS | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MOTIVAL | TABLETS | N/A | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MOTIVAL | TABLETS | N/A | BRISTOL MYERS SQUIBB | EGYPT |

MOVICOL | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

MOVICOL | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MOXEN 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MOXEN 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

MOXICLAV | POWDER FOR OR.SUSPENSION | 156.25MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXICLAV 375MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXICLAV 625MG | TABLET | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXICLAV FORTE | DRY POWDER FOR SUSPENSION | 312MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

MOXILEN | POWDER FOR OR.SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXILEN 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXILEN 500MG | POWDER FOR INJECTION | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MOXILEN 500MG | CAPSULE | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

MSI 10 MUNDIPHARMA | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG\ML | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MSI 20 MUNDIPHARMA | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MST CONTINUS SUSPENSION 30MG | GRANULES FOR ORAL SOLUT. | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS SUSPENSION 100MG | ORAL SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS SUSPENSION 60MG | ORAL SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 100MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | NPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 10MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 10MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 200MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 30MG | TABLETS | 30MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MST CONTINUS TABLETS 60MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 60MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCAINE | SUSPENSION | N/A | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

MUCAINE SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | N/A | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

MUCICLAR | SYRUP | 0.3% W/V | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

MUCICLAR RETARD | CAPSULE | 75MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

MUCICLAR SIROP ADULTES | SYRUP | 5G/100ML | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

MUCICLAR SIROP ENFANTS ET NOURRISSONS | SYRUP | 2G/100ML | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

MUCOBROXOL | RETARD TABLETS | 75MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOBROXOL 60 | EFFERVESCENT TABLETS | 60MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOBROXOL SYRUP | SYRUP | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

MUCOCIS | SYRUP | 5% W/V | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

MUCODYNE PAEDIATRIC SYRUP 125MG | ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCODYNE SYRUP 250MG/5ML | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCOFALK | ORANGE GRANULES | 3.25G | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOFALK | APPLE GRANULES | 3.25G | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

MUCOGEL | SUSPENSION | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUCOPRONT | CAPSULES | 375MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MUCOPRONT SYRUP | SOLUTION | 5G/100G | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

MUCOSOLVAN | AMP | 15MG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | LIQUID | 15MG/5ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | LIQUID | 30MG/5ML | BOEHRINGER INGELHEIM KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | SOLUTION | 15MG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | SOLUTION | 30MG/2ML | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | TABLETS | 30MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN | TABLETS | 60MG | BOEHRINGER INGELHEIM KG | GERMANY |

MUCOSOLVAN L.A. | CAPSULES | 75MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

MUCOTREIS | SYRUP | 5G/100ML | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S. | ITALY |

MUCOTREIS | POWDER | 0.3G/BAG | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

MUCOTREIS | SYRUP | 2G/100ML | ECOBI FARMACEUTICI S.A.S | ITALY |

MULTIPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 5000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN 1000IU/ML(5ML VIALS) | SOLUTION FOR INJECTION | 1000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN 25,000IU/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000 IU / ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MULTIPARIN 5000IU/ML(IN 5ML VIALS) | SOLUTION FOR INJECTION | 5000 IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

MULTIVITAMIN | COATED TABLETS | NA | PHARMAMED LTD. | MALTA |

MULTIVITAMIN DROPS | ORAL DROPS | N/A | WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

MULTIVITAMINS | CAPSULE | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

MUMPSVAX | VACCINE | 5000 TCID50 | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

MUPHORAN | POWDER AND SOL FOR IV INF | 200MG/4ML | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

MURINE PLUS | EYE DROPS | N/A | ABBOTT | PAKISTAN |

MURINE TEARS LUBRICANT | EYE DROPS | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MURINE TEARS PLUS LUB. REDNESS RELIEVER | EYE DROPS | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

MUSE 1000 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 1000MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MUSE 125 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 125 MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MUSE 250 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 250 MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MUSE 500 MICROGRAMS | URETHRAL STICK | 500MCG | VIVUS UK | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 120MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 120MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 150MG | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 150MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 200MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MXL CAPSULES 60MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 60MG | NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCETIN | LYOPHILISED EYE DROPS | 25MG/VIAL | FARMIGEA SPA | ITALY |

MYCIL ATHLETE'S FOOT SPRAY | TOPICAL SPRAY | 0.12%W/W | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCIL OINTMENT | OINTMENT | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCIL POWDER | TOPICAL POWDER | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYCOHEAL | VAGINAL SUPPOSITORIES | 200MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

MYCOHEAL | CREAM | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

MYCOHEAL HC | CREAM | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

MYCOHEAL HC CREAM | CREAM | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT | JORDAN |

MYCOSPOR | GEL | 1% W/W | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

MYCOSPOR | CREAM | 0.01G/G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

MYCOSPOR | SOLUTION | 0.01G/ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

MYCOSPOR | CREAM | N/A | BAYER | PAKISTAN |

MYCOSPOR | CREAM | 0.01G/G | BAYER | PAKISTAN |

MYCOSTATIN | CREAM | 100,000 UI / 1G | E R SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

MYCOSTATIN | ORAL SUSPENSION | 100,000 UI / ML | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

MYCOSTATIN | OINTMENT | 100,000 UI / G | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

MYCOSTATIN BABY OINTMENT | OINTMENT | 100,000UI / G | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A. | SPAIN |

MYDRIATICUM | EYE DROPS | 5MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

MYDRIATICUM 0.5% | EYE DROPS | 5.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

MYDRILATE | EYE DROPS | 1% | INTRAPHARM LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYDRILATE | EYE DROPS | 0,50% | INTRAPHARM LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYLERAN | TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

MYLERAN | FILM COATED TABLET | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD T/A GLAXO WELLCOME | UNITED KINGDOM |

MYLERAN | FILM COATED TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYLERAN TABLETS 2MG | COATED TABLETS | 2MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

MYOCRISIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | JHC HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

MYOCRISIN INJECTION 10% | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | JHC HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

MYOCRISIN INJECTION 4% | SOLUTION FOR INJECTION | 4% W/V | JHC HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

MYOCRISTIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 4% | JHC HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

MYOFLEX | TABLET | SEE REMARKS | PRIME PHARMACEUTICAL | MALAYSIA |

MYOGESIC | TABLETS | N/A | DAR AL DAWA DEVELOPMENT ND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

MYOVIEW | POWDER FOR INJECTION | 0.23MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

MYPRODOL | CAPSULES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MYSOLINE | TABLETS | 250MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAAXIA | EYE DROPS | 38MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NAAXIA | EYE DROPS | 38MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NABUGESIC | TABLETS | 500MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

NACL 5% | EYE DROPS | 50MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NACL 5% DISPERSA | EYE DROPS | 5% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NADITONE | TABLETS | 500MG | KLEVA LTD. | GREECE |

NADRIFOR | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

NAFORDYL | TABLETS | 20MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

NAFTAZOLINA | NASAL DROPS, SPRAY SOLN. | 0.2% W/V | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

NAFTAZOLINA | NASAL DROPS, SOLUTION | 2G/100ML | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

NALCROM CAPSULES 100MG | CAPSULES | 100MG | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NALCROM CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NALIDIX 500 | TABLET | 0.5G | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

NALIDIXIC ACID | TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

NALIDIXIC ACID SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 300MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NALION 0.5MG | TABLET | 0.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

NALOXONE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.02MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.04MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 40MCG/2ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 400MICROGRAMS | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/1ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NALOXONE HYDROCHLORIDE MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.8MG/2ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NALOXONE HYDROCHLORIDE USP | SOLUTION FOR INJECTION | 20 MICROGRAM | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NALOXONE HYDROCHLORIDRE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.02MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NALOXONE INJ MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.8MG/2ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

NALOXONE INJECTION MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/1ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

NALOXONE MERCK 0.4MG/ML | SOLUTION FOR INJ. | 0.4MG/ML | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

NANOTIV | POWDER FOR INJECTION | 500IU (I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

NANOTIV | POWDER FOR INJECTION | 1000IU(I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

NANOTIV 1000IU POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | N/A | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

NANOTIV POWDER AND SOLVENT | POWDER AND SOLVENT | N/A | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

NAPHCON-A | OPHTHALMIC SOLUTION | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

NAPROREX 250 | TABLETS | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX 375 | TABLETS | 375MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX EC 250 | TABLETS | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX EC 375 | TABLETS | 375MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROREX EC 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NAPROSYN 250 | TABLET | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROSYN 500 | TABLET | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROSYN EC 250MG | TABLET | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROSYN EC 500MG | TABLET | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NAPROVAL | CAPSULES | 250MG | LABORATORIO REIG JOFRE S.A | SPAIN |

NAPROXEN | TABLETS | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN | TABLETS | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN TABLETS BP | TABLETS | 250MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN TABLETS BP | TABLETS | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NAPROXEN-MEPHA 500 | LACTAB | 500MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NARAMIG TABLETS 2.5MG | COATED TABLET | 2.5MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

NARCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4MG/ML | ENDO PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NARIXAN | HARD GELATIN CAPSULE SR. | 120MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NARIXAN | CAPSULE | 120MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NAROP | SOL. FOR INJ. AND IV INF. | 2MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROP | SOLUTION FOR INJECTION | 7.5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROP | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROPIN | SOL. FOR INJ. AND IV INF. | 2MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROPIN | SOLUTION FOR INJECTION | 7.5MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NAROPIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NASACORT | NASAL SPRAY | 0.055% W/W | MAY & BAKER LIMITED T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NASACORT | NASAL SPRAY | 0.055% W/W | MAY & BAKER LIMITED T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

NASACORT AQ | NASAL SPRAY | 55MCG/ACTUATION | RHONE-POULENC RORER PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NASELIN | NASAL SPRAY SOLUTION | 0.05%W/V | CIPLA LIMITED | INDIA |

NASENSPRAY E RATIOPHARM | NASAL SPRAY SOLUTION | 0.09MG/0.09ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

NASENSPRAY K RATIOPHARM | NASAL SPRAY SOLUTION | 0.045MG/0.09ML | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

NASONEX | NASAL SPRAY | 50MG/G | SCHERING — PLOUGH S.A. | BELGIUM |

NAT PHOS. NEW ERA NO.10 NAT PHOS | TISSUE SALT TABLETS NO.10 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAT. MUR. NEW ERA BIOCHEMIC NO.9 | TISSUE SALT TABLET NO.9 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NAT. SULPH. — NEW ERA NO.11 NAT SULPH | TISSUE SALT TABLETS NO.11 | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NATRASLEEP | FILM COATED TABLETS | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NATRILIX | FILM-COATED TABLET | 2.5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

NATRILIX | TABLETS | 2.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX | COATED TABLETS | 2.5MG. | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD | EGYPT |

NATRILIX 2.5MG | TABLET | 2.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX SR | SUST. REL. COATED TABLET | 1.5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

NATRILIX SR | TABLETS | 1.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX SR | TABLETS | 1.5MG | SERVIER | PAKISTAN |

NATRILIX SR | COATED TABLET | 1.5 MG | SERVIER EGYPT INDUSTRIES LTD. | EGYPT |

NATRILIX SR 1.5MG | SUST. REL. COATED TABLET | 1.5MG | LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

NAUTISOL 12.5MG | LIQUID FOR INJECTION | 12.5MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

NAUTISOL 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

NAVELBINE 10MG/1ML | INJECTABLE SOLUTION | 10MG/1ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

NAVELBINE 50MG/5ML | INJECTABLE SOLUTION | 50MG/5ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

NAVIDOXINE | TABLET | N/A | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NAVOBAN | CAPSULES | 5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NAVOBAN | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NEBILET 5MG | TABLET | 5MG | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | GERMANY |

NEGRAM 500MG TABLETS | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEGRAM SUSPENSION 6% W/V | ORAL SUSPENSION | 6% W/V | SANOFI WINTHROP LIMITED | FRANCE |

NELSONS CHILBLAIN CREAM | CREAM | 9%V/W | A NELSONS AND COMPANY LTD | UNITED KINGDOM |

NEO BOROCILLINA | MOUTH WASH | 24MG/100ML | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA | TABLETS | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA | ORAL SPRAY | 600MG/100ML | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA | TABLETS | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA "C" | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA "C" SENZ/ZUC | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN | ITALY |

NEO BOROCILLINA C | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA SENZA ZUCCHERO | TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO BOROCILLINA TOSSE | SOLUTION FOR ORAL USE | N/A | ALFA WASSERMANN | ITALY |

NEO BOROCILLINA TOSSE | MOUTH SOLUBLE TABLET | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NEO-BUCOSIN | LOZENGE | N/A | SYNPHARMA AG | SWITZERLAND |

NEODIPAR TABLETS | TABLETS | 500MG | HOECHST | PAKISTAN |

NEO-MEDROL ACNE LOTION | LOTION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN INC. | CANADA |

NEO-MERCAZOLE | TABLET | 20MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEO-MERCAZOLE TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | ROCHE PRODUCTE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEOMIGRAN | NASAL SPRAY | 4MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NEO-NACLEX | TABLET | 5MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

NEORAL 25MG | CAPSULE | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

NEORAL ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 100 MG/ML | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

NEORAL SOFT GELATIN CAPSULE | SOFT GELATIN CAPSULES | 25 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

NEORECORMON 10000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 10000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEORECORMON 1000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 1000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEORECORMON 2000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 2000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEORECORMON 5000IU | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 5000IU/ML | ROCHE REGISTRATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEOSPECT KIT FOR RADIOPHARM PREP. | POWDER FOR INJECTION | 47MCG/KIT | NYCOMED IMAGING AS | EUROPEAN COMMUNITY |

NEOSTIGMINE | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/1ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

NEOSTIGMINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NEOSTIGMINE INJECTION BP 2.5.MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5.MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | PHOENIX PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE INJ INTRAMED | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | BODENE (PROPRIETARY) LIMITED T/A INTRAMED | SOUTH AFRICA |

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE-FRESENIUS | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | BODENE (PROPRIETARY) LIMITED T/A INTRAMED | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |

NEOTIGASON | CAPSULE | 25MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LITD | SWITZERLAND |

NEOTIGASON | CAPSULE | 10MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD | SWITZERLAND |

NEOXENE | VAGINAL OVULES | 10MG | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | ITALY |

NEPHRIL | TABLETS | 1MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NERISONE | CREAM | 1MG/G | SCHERING AG | GERMANY |

NERISONE | OINTMENT | 1MG/G | SCHERING AG | GERMANY |

NERISONE | CREAM | 0.1G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE | OINTMENT | 0.1G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE | FATTY OINTMENT | 0.1G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE C | CREAM | N/A | SCHERING SPA | ITALY |

NERISONE C | CREAM | N/A | SCHERING | PAKISTAN |

NERISONE CREAM | CREAM | 1MG/G | SCHERING | PAKISTAN |

NETROMICIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 150MG/1.5ML | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

NETROMICIN/NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

NETROMYCINE/NETROMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG/1.5ML | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

NEUMEGA | SUBCUTANEOUS INJECTION | 5MG/ML | GENERICS INSTITUTE, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NEUPOGEN | VIAL | 30MU AND 48MU | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

NEUROBAT | SUGAR COATED TABLET | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

NEUROLITE | DRY SUBSTANCE AND SOLVENT | N/A | DUPONT PHARMA GMBH | GERMANY |

NEUROMULTIVIT | FILM COATED TABLETS | N/A | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA |

NEURONTIN 100MG | CAPSULE | 100MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

NEURONTIN 300MG | CAPSULE | 300MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

NEURONTIN 400MG | CAPSULE | 400MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

NEURONTIN CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN CAPSULES 300MG | CAPSULE | 300MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN TABLETS 600MG | FILM COATED TABLET | 600MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURONTIN TABLETS 800MG | FILM COATED TABLET | 800MG | WARNER LAMBERT (UK) LTD. T/A PARKE DAVIS | UNITED KINGDOM |

NEURO-RATIOPHARM N FILMTABLETTEN | FILM COATED TABLET | N/A | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

NEURORUBIN | LACTABS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NEURORUBINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NEURORUBINE FORTE | LACTAB | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NEUTROMAX 300MCG (30 M.U.I) | SOLUTION FOR INJECTION | 300MCG | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

NEUTROMAX 480MCG (48 M.U.I) | SOLUTION FOR INJECTION | 480MCG | INSTITUTO SIDUS S.A. | ARGENTINA |

NEVIRAN | TABLET | 400MG | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

NEVIRAN | CREAM | 5% W/W | FONTEN FARMACEUTICI S.R.L. | ITALY |

NEVPARIN | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/5ML | MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII AS | TURKEY |

NEW ERA COMBINATION A — SCIATICA | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION B (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION C (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION E | SALT TABLETS | N/A | NEW ERA — LABORATORIES LTD — UK | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION F (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION G (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION H (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION I (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION J (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION K | TISSUE SALT TABLETS | 6X | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION L (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION M (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION N (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION P (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION R (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATION S (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA COMBINATRION D (SEE REMARKS) | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA NO.12 SILICA | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEW ERA NO.6 KALI. PHOS. | TISSUE SALT TABLETS | NA | NEW ERA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NEXIUM | GASTRO-RESISTANT TABLET | 40MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NEXIUM | GASTRO-RESISTANT TABLET | 20MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

NICARDIA CAPSULES 10MG | CAPSULES | 10MG | J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NICARDIA RETARD-10 | FILM COATED TABLET | 10MG | J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NICARDIA RETARD-20 | FILM COATED TABLET | 20MG | J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NICEF | CAPSULES | 250MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICEF | CAPSULES | 500MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICOBREVIN | CAPSULE | N/A | NICOBREVIN | UNITED KINGDOM |

NICO-HEPATOCYN | COATED TABLET | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCHES | 5MG/16 HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCHES | 10MG/16HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCHES | 15MG/16HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCH | 5MG/16HOURS | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCH | 10MG/16HOURS | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE | TRANSDERMAL PATCH | 15MG/16HOURS | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE INHALATOR | INHALATION VAPOUR | 10MG/CARTRIDGE | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICORETTE INHALOR | LIQUID FOR INHALATION | 10MG/CARTRIDGE | PHARMACIA & UPJOHN LIMITED | UNITED KINGDOM |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 2MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICORETTE MINT | MEDICATED CHEWING GUM | 4MG | PHARMACIA SVERIGE AB | SWEDEN |

NICOTINAMIDE TABLET | TABLET | 50MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

NICOTINELL TTS 10 | TRANSDERMAL PATCH | 17.5MG/PATCH | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NICOTINELL TTS 20 | TRANSDERMAL PATCH | 35MG/ PATCH | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NICOTINELL TTS 30 | TRANSDERMAL PATCH | 52.5MG/PATCH | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NIDAGYL 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDAGYL 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDAGYL 500 | CAPSULES | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDAGYL 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

NIDOL | TABLETS | 100MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

NIDOL | SUSPENSION | 1G/100ML | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

NIFECARD | CAPSULES | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

NIFECARD-10 | CAPSULES | 10MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

NIFEDI-DENK 10 RETARD | RETARD TABLETS | 10MG | E.DENK OHG | GERMANY |

NIFEDI-DENK 20 RETARD | RETARD TABLETS | 20MG | E.DENK OHG | GERMANY |

NIFEDIPINE | CAPSULES | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIFEDIPINE | CAPSULES | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIFEDIPINE | CAPSULES | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIFEDIPINE SLOW RELEASE (NIFELAT RETARD) | SLOW RELEASE TABS | 20MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

NIFELAT | TABLETS | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

NIFELAT-10 | CAPSULES | 10MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

NIFELAT-10 | CAPSULE | 10MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

NIFLUGEL 2.5 % | PERCUTANEOUS GEL | 2.5G/100G | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

NIFLURIL 250MG | CAPSULE | 250MG | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

NIFLURIL FOR CHILDREN 400MG | SCORED SUPPOSITORY | 0.4G | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

NIFOPRESS RETARD TABLETS 20MG | COATED TABLET | 20MG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

NIFTEN | MODIFIED RELEASE CAPSULES | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIGHT NURSE | ORAL SOLUTION | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM COMSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

NIGHT NURSE CAPSULES | CAPSULE | N/A | BEECHAM GROUP PLC T/A SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

NIGHTTIME COLD AND FLU LIQUID CAPSULES | CAPSULE | N/A | STANLEY PHARMACEUTICALS LTD | CANADA |

NIMBEX | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION | UNITED KINGDOM |

NIMBEX | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION | UNITED KINGDOM |

NIMELID | TABLETS | 100MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

NIMOTOP | FILM-COATED TABLET | 30MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

NIMOTOP | INFUSION SOLUTION | 0.01G/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

NIMTECH | TABLETS | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

NIPENT | PWD. FOR SOL. FOR INJ/INF | 10MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NIPENT | POWDER FOR IV INJ. SOLN. | 10MG | PARKE DAVIS SPA | ITALY |

NIPENT | POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION | 10MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

NIPIDOL 5MG TABLET | TABLET | 5MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC.A.S | TURKEY |

NIPIDOL 5MG TABLET | TABLET | 5MG | BIOFARMA ILLAC SAN.VE TIC.A.S. | TURKEY |

NIPODUR | TABLET | 150MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

NIPOGALIN | POWDER FOR INJECTION | 750MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

NISITA SALINE NASAL OINTMENT | OINTMENT | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

NITRAZEPAM | TABLETS | 5MG | GLAXO WELLCOME POZNAN S.A. | POLAND |

NITRAZEPAM BP 5MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

NITRAZEPAM TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

NITRAZEPAM TABLETS BP 5MG | TABLET | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

NITREDON | TABLETS | 5MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

NITRODERM TTS | TRANSDERMAL PATCHES | 5MG | NOVARTIS PHARMA | ITALY |

NITRODERM TTS | TRANSDERMAL PATCHES | 10MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

NITRODERM TTS 10 | TRANSDERMAL PATCHES | 50MG/20CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NITRODERM TTS 5 | TRANSDERMAL PATCH | 25MG/10CM(2) | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

NITROGLYCERIN INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NITROLINGUAL SPRAY | SOLUTION | 0.4MG/SPRAY DOS | G. POHL-BOSKAMP GMBH & CO | GERMANY |

NIVAQUINE TABLETS 200MG | TABLET | 200MG | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

NIZORAL | SHAMPOO | 2% W/W | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NIZORAL | CREAM | 20MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NIZORAL 200MG | TABLET | 200MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NIZORAL 200MG | TABLET | 200MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

NOCTAMID-1 | TABLET | 1MG | SCHERING AG | GERMANY |

NOCTAMIDE 1MG | TABLET | 1MG | LABORATOIRES SCHERING | FRANCE |

NOCTYL | FILM-COATED TABLETS | 15MG | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

NOLVADEX | COATED TABLETS | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOLVADEX — D | COATED TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOLVADEX D (20MG TABLETS) | COATED TABLET | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOLVADEX TABLETS 10MG | COATED TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NOOTROPIL | FILM-COATED TABLET | 800MG | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOOTROPIL | INTRAVENOUS INFUSION | 12G/60ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOOTROPIL | INJECTABLE AMPOULE | 1G/5ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOOTROPIL 20% | DRINKABLE SOLUTION | 20G/100ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

NOPIL | SYRUP | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NOPIL | TABLETS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NOPIL FORTE | TABLETS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

NOPRILAM | PILL | N/A | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

NOPRILAM | COATED TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM | COATED TABLETS | NA | LABORATOIRES BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM DT | COVERED PILLS | N/A | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

NOPRILAM DT | COATED TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM DT | COATED TABLETS | NA | LABORATOIRES BIAL | PORTUGAL |

NOPRILAM DT 400 | POWDER FOR ORAL SUSP. | N/A | LABORATORIOS BIAL-PORTELA & CA S.A. | PORTUGAL |

NOPRON | TABLET | 250MG | VIANEX S.A | GREECE |

NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE) 1:1000 | SOLUTION FOR INJECTION | 0.2% W/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORADRENALINE AGUETTANT | SOLUTION FOR INFUSION | 8MG/4ML | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

NORCURON 10MG | POWDER FOR INJECTION | 10MG/5ML | ORGANON TEKNIKA B.V. (PART OF AKZO NOBEL) | UNITED KINGDOM |

NORDETTE | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

NORDITRON SIMPLE XX | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN | POWDER FOR INJECTION | 4IU(1.3MG)/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN | POWDER FOR INJECTION | 12IU(4MG)/ML | NOVO NORDISK A/S. | DENMARK |

NORDITROPIN PENSET | POWDER FOR INJECTION | 12 IU (4MG)/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN SIMPLEXX | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN SIMPLEXX 10MG/1.5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORDITROPIN SIMPLEXX 5MG/1.5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/1.5ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NORFLEX ORPHENADRINE CITRATE 100MG | TABLET | 100MG | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA |

NORGAGIL | GRANULES | N/A | LABORATORIES NORGAN | FRANCE |

NORGALAX | UNIDOSE RECTAL GEL | 0.12G | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORGALAX | ENEMA | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORGESIC | TABLET | N/A | 3M HEALTH CARE LIMITED, | UNITED KINGDOM |

NORMACOL | GRANULES FOR ORAL SOL. | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL | GRANULES | 62%W/W | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORMACOL INFANTS ENEMA | UNIDOSE RECTAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL LAVEMENT ADULTES | UNIDOSE RECTAL SOLUTION | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL LAVEMENT ENFANTS | UNIDOSE RECTAL SOLUTION | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORMACOL PLUS | GRANULES | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORMACOL PLUS | ORAL GRANULES | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NORMAGLAUCON | SOLUTION | NA | DR.GERHARD MANN, CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

NORMIX | COATED TABLETS | 200MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NORMIX | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 2G/100ML | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

NORMOLOSE | TABLET | 100MG | ADELCO SA | GREECE |

NORMOLOSE | TABLET | 50MG | ADELCO SA | GREECE |

NORMOLOSE | TABLET | 25MG | ADELCO SA | GREECE |

NOROXIN | TABLET | 400MG | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

NOROXIN | TABLET | 400MG | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

NOROXIN 400MG | TABLET | 400MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

NORTRILEN | TABLET | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

NORTRILEN | TABLET | 25MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

NORTUSSINE ADULTES | SYRUP | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORTUSSINE INFANTS | SYRUP | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

NORVIR | ORAL SOLUTION | 80MG/ML | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

NORVIR | SOFT-GELATIN CAPSULES | 100MG | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

NORVIR | CAPSULES | 100MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

NORVIR | SOFT CAPSULES | 100MG | ABBOTT LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

NOSKITO | GEL | N/A | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIMITED | ISRAEL |

NO-SPA | TABLET | 40MG | CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD. | HUNGARY |

NO-SPA | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/2ML | CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO LTD. | HUNGARY |

NOTEN | TABLET | 50MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

NOTORIUM | TABLET | 1.5MG | ADELCO-CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS SA | GREECE |

NOTORIUM | TABLET | 3MG | ADELCO SA | GREECE |

NOTORIUM | TABLET | 6MG | ADELCO SA | GREECE |

NOVACLAV 375 TABLETS | TABLETS | NA | CIPLA LTD. | INDIA |

NOVAGESIC-FLU 20 | CAPSULE | N/A | SCANPHARM A.S. | JAMAICA |

NOVAL | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | DEMO ABEE | GREECE |

NOVAL | EYE DROPS SOLUTION | 0.25% W/V | DEMO ABEE | GREECE |

NOVALGINE 500MG | COATED TABLET | 500MG | LABORATOIRE HOECHST | FRANCE |

NOVAMILOR TAB | TABLETS | N/A | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVAMOXIN CAP 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVAMOXIN SUS 125MG/5ML | POWDER FOR SOLUTION | 125MG/5ML | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVAMOXIN SUS 250MG/5ML | POWDER FOR SOLUTION | 250MG/5ML | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVANTRONE | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/10ML | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

NOVANTRONE | SOLUTION FOR IV INFUSION | 20MG/10ML | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

NOVANTRONE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION/INFUSION | 2MG/2ML | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

NOVATAX-1000 | POWDER FOR INJECTION | 1G | CIPLA LTD | INDIA |

NOVESIN 0.4% | EYE DROPS | 0.4% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NOVESIN 0.4% | EYE DROPS | 4.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NOVOAMOXIN CAP 500MG | CAPSULES | 500MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-AMPICILLIN | CAPSULE | 500MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-ATENOL TAB 100MG | TABLET | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-ATENOL TAB 50MG | TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-AZT CAP 100MG | CAPSULE | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVOBAN | CAPSULE | 5MG | NOVARTIS SVERIGE AB | SWEDEN |

NOVOBAN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | NOVARTIS SVERIGE AB | SWEDEN |

NOVO-BROMAZEPAM | TABLET | 6MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-BROMAZEPAM TAB 3MG | TABLET | 3MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-BUSPIRONE TAB 10MG | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CAPTORIL | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CAPTORIL | TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CEFACLOR | CAPSULE | 500MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CEFACLOR CAP 250MG | CAPSULE | 250MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-CHLOROCAP CAP 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-CHOLAMINE — PWR | POWDER FOR ORAL SUSP. | 4G | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-CLOPAMINE TABLETS — 10MG | TABLETS | 10MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-CLOPAMINE TABLETS — 25MG | TABLETS | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIFENAC | SUPPOSITORY | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIFENAC | ENTERIC COATED TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DILTAZEM TAB 60MG | TABLETS | 60MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-DIPAM | TABLET | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIPAM | TABLET | 2MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DIPIRADOL | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DOMPERIDONE | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-DOXEPIN CAP 25MG | CAPSULES | 25MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-DOXYLIN | CAPSULE | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FAMOTIDINE | TABLET | 20MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVOFEM | TABLETS | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NOVO-FLUPAM CAP 15MG | CAPSULES | 15MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FLUPAM CAP 30MG | CAPSULE | 30MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-FLUVOXAMINE | TABLET | 50MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FLUXOETINE | CAPSULE | 20MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-FOLIACID 5MG | TABLETS | 5MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-GLICLAZIDE | TABLET | 80MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-GLYBURIDE | TABLETS | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HEXIDYL 2MG | TABLET | 2MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HYDROCORT CRM 1% | CREAM | 1% W / W | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-HYDROXYZIN | CAPSULE | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HYLAZIN | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-HYLAZIN 10MG USP | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-INDAPAMIDE | TABLET | 2.5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-KETOTIFEN | SYRUP | 1MG/5ML | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-LEXIN CAP 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-LORAZEM | TABLET | 1MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-LORAZEM | TABLET | 2MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MAPROTILINE | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MAPROTILINE | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MAPROTILINE — TAB 50MG | TABLETS | 50MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-METFORMIN | TABLET | 850MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-MEXILETINE | CAPSULES | 200MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVOMIX 30 FLEXPEN | SUSPENSION FOR INJECTION IN A PRE-FILLED PEN | 100U/ML | NOVO NORDISK A/S | EUROPEAN COMMUNITY |

NOVOMIX 30 PENFILL | SUSPENSION FOR INJECTION IN CARTRIDGES | 100U/ML | NOVO NORDISK A/S | EUROPEAN COMMUNITY |

NOVO-MOCLOBEMIDE | TABLET | 150MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-NADOLOL | TABLET | 40MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-NAPROX TAB 250MG | TABLETS | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-NIFEDIN CAP 10MG | CAPSULES | 10MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-NORFLOXACIN | TABLET | 400MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVONORM | TABLET | 0.5MG | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVONORM | TABLET | 1MG | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVONORM | TABLET | 2MG | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVO-PERIDOL | TABLET | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PHENYTOIN | CAPSULE | 100MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRAMINE | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRAMINE | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRANOL | TABLET | 40MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRANOL | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PRAZIN | TABLET | 1MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-PREDNISONE 5MG | TABLETS | 5MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-QUINIDIN 200MG | TABLETS | 200MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-RANIDINE TAB 150MG | TABLETS | 150MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVORAPID 100UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVORAPID NOVOLET 100UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVORAPID PENFILL 100UNITS/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100UNITS/ML | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVO-RIDAZINE 25MG | TABLETS | 25MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVOSEVEN | POWDER FOR INJECTION | 60KIU (1.2MG) | NOVO NORDISK A/S | UNITED KINGDOM |

NOVOSEVEN | POWDER FOR INJECTION | 120KIU (2.4MG) | EU/1/96/006/002 | DENMARK |

NOVOSEVEN | POWDER FOR INJECTION | 240KIU (4.8MG) | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

NOVO-SOTALOL | TABLET | 80MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-SPIROTON | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-SUNDAC TAB 200MG | TABLETS | 200MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-TETRA 250MG | CAPSULES | 250MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-TRIFLUZINE | TABLET | 5MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-TRIPRAMINE TAB 25MG BP | TABLET | 25MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-TRIPRAMINE TAB 50MG | TABLETS | 50MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NOVO-TRIPTYN | TABLET | 10MG | NOVOPHARM LIMITED | CANADA |

NOVO-TRIPTYN TAB 25MG | TABLETS | 25MG | NOVOPHARM LTD | CANADA |

NUBAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ENDO PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

NUBAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ENDO PHARMACEUTICALS INC | UNITED STATES OF AMERICA |

NUELIN SA 175MG TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 175MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUELIN SA 250MG TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 250MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUELIN TABLETS | TABLET | 125MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NU-LAX FRUIT LAXATIVE SENNA LEAF | BLOCK | 80MG/G | ORCHARD MANUFACTURING CO. PTY LTD | AUSTRALIA |

NUMARK ANTI-DIARRHOEA CAPSULES | CAPSULES | 2MG | GALPHARM HEALTHCARE LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

NUMARK CHESTY COUGH | ORAL LIQUID | 100MG/5ML | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK CHESTY COUGH EXPECTORANT | SYRUP | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK CHILDREN CHESTY COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK DECONGESTANT TABLETS WITH PARACETAMOL | FILM COATED TABLETS | NA | DEXCEL-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUMARK NIGHT TIME SLEEP AID | COATED TABLET | 25MG | NORMA CHEMICALS | UNITED KINGDOM |

NUPERCAINAL | OINTMENT | 1.1%W/W | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN | COATED TABLET | 200MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN 400 | COATED TABLET | 400MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN COLD AND FLU | COATED TABLET | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN FOR CHILDREN SUGAR FREE | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUROFEN PLUS | COATED TABLET | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NURSE HARVEY'S GRIPE MIXTURE | ORAL SOLUTION | N/A | HARVEY SCRUTON LTD | UNITED KINGDOM |

NURSE SYKES POWDERS | ORAL POWDER | N/A | ANGLIAN PHARMA PLC | UNITED KINGDOM |

NUSEALS | TABLET | 75MG | LILLY | PAKISTAN |

NU-SEALS 300 | GASTRO-RESISTANT TABLET | 300MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

NU-SEALS 75 | COATED TABLET | 75MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUTRAMID | TABLETS | 10MG | THE ACME LABORATORIES LTD — BANGLADESH | BANGLADESH |

NUTRINEAL PD4 PERIT. DIALYSIS SOL. | SOL F/INTRAPERITONEAL ADM | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUVELLE CONTINUOUS | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

NUVELLE TABLETS | COATED TABLET | N/A | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

NUVELLE TS | TRANSDERMAL PATCH | N/A | ETHICAL PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

NUVELLE TS | TRANSDERMAL PATCH | N/A | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

NYADERM CRM 100000 UNIT/GM | CREAM | 100000 UNIT | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

NYLAX WITH SENNA | TABLET | 7.5MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYLOL | OPHTHALMIC GEL | 1.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

NYOLOL 0.25% | EYE DROPS | 0.0125G/5ML | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

NYOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

NYOLOL 0.5% | EYE DROPS | 0.5MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS SA | FRANCE |

NYOLOL GEL | OPHTHALMIC GEL | 1MG/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

NYSTATIN | TABLETS | 500,000UNITS | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

NYSTATIN READY MIX SUSPENSION | SUSPENSION | 100,000U/ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

NYSTATIN TABLETS | TABLET | 500,000 UNITS | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

NYSTATIN, READY MIX SUSPENSION | SUSPENSION | 100,000 U/ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

NYTOL | TABLET | 25MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYTOL ONE-A-NIGHT | TABLET | 50 MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYTOL ONE-A-NIGHT | TABLET | 50MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

NYTOL TABLETS | TABLET | 25MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

OCATANATE 500 | POWDER AND SOLVENT FOR SOL. | 500 I.U./VIAL | OCTAPHARMA VERTRIEB VON PLASMADERIVATEN GMBH | GERMANY |

OCTAGRAM | SOLUTION FOR INFUSION | 50MG/ML | OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H. | AUSTRIA |

OCTANATE 1000 | POWDER AND SOLVENT FOR SOL. | 1000 I.U./VIAL | OCTAPHARMA VERTRIEB VON PLASMADERIVATEN GMBH | GERMANY |

OCTANATE 250 | POWDER AND SOLVENT FOR SOL. | 250 I.U./VIAL | OCTAPHARMA VERTRIEB VON PLASMADERIVATEN GMBH | GERMANY |

OCTOFENE 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

OCTOFENE 200MG | SUPPOSITORY | 200MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

OCTOFENE 750MG | SUPPOSITORY | 750MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

OCTONATIV-M | POWDER FOR INJECTION | 1000IU(I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M | POWDER FOR INJECTION | 250IU(I+II) | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M | POWDER FOR INJECTION | 500IU | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M | POWDER AND SOLVENT | 500 IU | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

OCTONATIV-M 1000IU | POWDER AND SOLVENT | (I+11) 1000IU | BIOVITRUM AB | SWEDEN |

OCTORAX | TABLETS | 20MG | DEM ABEE | GREECE |

OCTOSTIM | SOLUTION FOR INJECTION | 15MCG/ML | FERRING AB | SWEDEN |

OCUBRAX | EYE DROPS | N/A | ALCON CUSI S.A. | SPAIN |

OCULOSAN | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

OCULOSAN | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

OCULOTECT | EYE GEL | 1000IU/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

OCULOTECT | EYE GEL | 1000 UI /1G | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

OCULOTECT FLUID | EYE DROPS | 0.5G/10ML | CIBA VISION OPHTHALMICS | FRANCE |

OCUTIM | EYE DROPS SOLUTION | 0.25% W/W | CIPLA LIMITED | INDIA |

OCUTIM 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | CIPLA LIMITED | INDIA |

ODASOL/GENEPHARM | E.C. CAPSULES | 20MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

OESTRADIOL IMPLANT | IMPLANT (SUB-CUTAN. USE) | 25MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

OESTRADIOL IMPLANT | IMPLANT (SUB-CUTAN. USE) | 50MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

OESTRING | VAGINAL DEVICE | 7.5MCG/24HOURS | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

OESTRODOSE 0.06% | GEL FOR PERCUTANEOUS APPL | 0.06% W/W | LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO | FRANCE |

OESTROFEMINAL 0.3MG | CAPSULES | 0.3MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

OESTROFEMINAL 0.6MG | CAPSULES | 0.6MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

OESTROFEMINAL 1.25MG | CAPSULES | 1.25MG | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

OFLOCET | EAR DROPS | 1.5MG/0.5ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

OFLOCET 200MG | TABLET | 200MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

OFLOCET 200MG/40ML | SOLUTION FOR INFUSION | 200MG/40ML | LABORATOIRES DIAMANT | FRANCE |

OFLOMAC-100 | TABLETS | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOMAC-200 | TABLET | 200MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOMAC-300 | TABLETS | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOMAC-400 | TABLET | 400MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

OFLOX 0.3% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.3% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

OFTALMIL | EYE WASH | N/A | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

OFTALMIL | EYE DROPS, SOLUTION | N/A | BRUSCHETTINI SRL | ITALY |

OILATUM | SOAP | 7.5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | IRELAND |

OILATUM CREAM | CREAM | NA | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM EMOLLIENT | TOPICAL SOLUTION | 63.4% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

OILATUM GEL | TOPICAL SOLUTION | 70% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM JUNIOR | TOPICAL SOLUTION | 63.4% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM JUNIOR FLARE-UP | TOPICAL SOLUTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILATUM PLUS | TOPICAL SOLUTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILY CREAM BP | CREAM | NO ACTIVE ING. | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

OILY PHENOL INJECTION 5% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 5%W/V | MACARTHYS LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

OKA-AZITHROMYCIN | TABLETS | 250MG | OKASA PHARMA PTV LTD. | INDIA |

OKACIN | EYE DROPS | 3MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

OKACIN | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

OKA-OMEPRAZOLE CAPSULES | CAPSULE | 20MG | OKASA PHARMA PVT. LTD -INDIA | INDIA |

OKAVIR | TABLETS | 150MG | OKASA PHARMA LTD- INDIA | INDIA |

OKI | SOLUTION FOR ORAL MUCOSA | N/A | DOMPE' SPA | ITALY |

OLBAS BLACKCURRANT PASTILLES | LOZENGE | NA | GR LANE HEALTH PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OLBAS INHALER | INHALATION LIQUID | NA | GR LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

OLBAS OIL | TOPICAL SOLUTION | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

OLBAS PASTILLES | LOZENGE | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

OLBETAM | CAPSULES | 250MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

OLFEN | GEL | 10MG/G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN ROLL-ON | GEL | 10MG/1G | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-100 | RECTOCAPS | 100MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-100 SR | DEPOCAPS | 100MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-25 | LACTABS | 25MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-50 | LACTABS | 50MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-75 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OLFEN-75 RETARD | DEPOTABS | 75MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

OMEDAR TABLETS | TABLETS | 21 MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD. | JORDAN |

OMEDOR | ENTERIC COATED TABLETS | 20MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

OMNIC 0.4 | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 0.4MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 180MG I/ML | NYCOMED UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 240MG I/ML | NYCOMED U.K. LIMITED | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 300MG I/ML | NYCOMED U.K. LIMITED | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 350MG I/ML | NYCOMED U.K. LIMITED | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 140MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 180MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 240MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 300MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTIONS | 350MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMNIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 287MG/1ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5 MMOL/ML | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMNISCAN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MMOL/ML | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

OMP TABLET (OMEPRAZOLE) | TABLET | 20MG | CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP. | KOREA (DEM PEOPLE'S REP) |

ONCASPAR | SOLUTION FOR INJECTION | 750 IU/ML | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | GERMANY |

ONCOVIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | LABORATOIRES LILLY FRANCE | FRANCE |

ONCTOSE HYDROCORTISONE | CREAM | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

ONE ALPHA CAPSULE | CAPSULE | 0.25MCG | LEO | PAKISTAN |

ONE-ALPHA | CAPSULES | 0.5MCG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | CAPSULES | 0.25MCG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | CAPSULES | 1MCG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | DROPS | 2MCG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA | SOLUTION FOR INJECTION | 2MCG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ONE-ALPHA CAPSULES | CAPSULES | 1MCG | LEO | PAKISTAN |

ONKOVERTIN 40 IN 0.9%W/V SODIUM CHLORIDE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ONKOVERTIN 40 IN 5% W/V GLUCOSE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

ONKOVERTIN 70 IN 0.9%W/V SODIUM CHLORIDE | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

OPHTAMOLOL | EYE DROPS | 0.25% W/V | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

OPHTAMOLOL | EYE DROPS | 0.5% | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

OPRAZOLE | TABLETS (14) | 20MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

OPTAMID | OPHTHALMIC DROPS | NA | PROGE FARMA SRL | ITALY |

OPTICROM AQUEOUS EYE DROPS | EYE DROPS | 2% W/V | FISONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTICROM AQUEOUS EYE DROPS | EYE DROPS | 2%W/V | FISONS LTD | UNITED KINGDOM |

OPTICROM EYE OINT. OR VISICROM EYE OINT. | EYE OINTMENT | 4% W/V | FISONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTICROM EYE OINTMENT/VISICROM | EYE OINTMENT | 4%W/W | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

OPTICROM-UD | EYE DROPS IN AMPOULES | 20MG/ML | RHONE-POULENC RORER AG | SWITZERLAND |

OPTICROM-UD | EYE DROPS IN AMPOULES | N/A | H. LUNBECK A/S | DENMARK |

OPTILAST | EYE DROPS | 0.05% W/V | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

OPTIPAX | EAR DROPS SOLUTION | N/A | BIOCODEX LABORATORIES | FRANCE |

OPTREX EYE DROPS | EYE DROPS | 13%V/V | OPTREX LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTREX EYE LOTION | EYE LOTION | 13%V/V | OPTREX LIMITED | UNITED KINGDOM |

OPTREX MEDICATED EYE DROPS | EYE DROPS | N/A | OPTREX LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORACORT PASTE | PASTE | 0.10% W/W | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ORAL POLIO VACCINE — TRIVALENT | SOLUTION FOR ORAL ADMI. | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORAL POLIOMYELITIS VACCINE | DRINKABLE SOLUTION | NA | AVENTIS PASTEUR S.A. | FRANCE |

ORAL POLIOMYELITIS VACCINE POLIO SABIN | SUSP. FOR ORAL ADMINIST. | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

ORALDENE | SOLUTION | 5MG/5ML | WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

ORAMORPH | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | BOEHRINGER INGELHEIM LTD | UNITED KINGDOM |

ORAP 1MG | TABLET | 1MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

ORAP FORTE | TABLET | 4MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

ORAP FORTE | TABLETS | 4MG | JANSSEN CILAG NV | BELGIUM |

ORELOX 100MG | TABLET | 100MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ORELOX 40MG/5ML ENFANT ET NOURRISSON | GRANULES FOR ORAL SUSPEN. | 40MG/5ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

ORFENAL 50 | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ORIGINAL ANDREWS SALT | EFFERVESCENT POWDER | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORIGINAL PHENSIC ASPIRIN | TABLET | N/A | SEVEN SEAS LIMITED T/A MERCK CONSUMER HEALTH | UNITED KINGDOM |

ORIMETEN | TABLETS | 250MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ORIMETEN | TABLETS | 250MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

ORLEPT | TABLETS | 200MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

OROCHOL BERNA DOUBLE SACHET | LYOPHILISED VACC. FOR REC | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE | SWITZERLAND |

OROFAR WITH LIDOCAIN | LOZENGES | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OROFAR WITH LIDOCAIN | SOLUTION | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OROPRAM 10 MG, TABLETS | TABLETS | 10 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

OROPRAM 20 MG, TABLETS | TABLETS | 20 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

OROPRAM 40 MG, TABLETS | TABLETS | 40 MG | OMEGA FARMA EHF. | ICELAND |

OROVITE 7 | GRANULES FOR ORAL SUSP. | N/A | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

OROVITE 7 | GRANULES FOR ORAL SUSP. | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OROVITE TABLETS | TABLET | N/A | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

OROVITE TABLETS | TABLETS | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ORREPASTE | PASTE | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN.BHD. | MALAYSIA |

ORREPASTE, CREAM | CREAM | 0.1% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

ORSINON | TABLET | 500MG | REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD | ISRAEL |

ORTHOCLONE OKT 3 | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/5ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

ORTHO-GYNEST | VAGINAL CREAM | 0.1MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

ORTHO-GYNEST | VAGINAL OVULE | 0.5MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

ORUVAIL 100 | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 100MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

ORUVAIL 200 | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | HAWGREEN LIMITED | IRELAND |

OSANGIN | TABLETS | N/A | MARCO ANTONETTO SPA | ITALY |

OSMOFUNDIN 10% | INFUSION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

OSMOFUNDIN 15% N | INFUSION SOLUTION | 15% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

OSMOFUNDIN 15% N | INFUSION SOLUTION | 15% W/V | B.BRAUN MELSNGEN AG | GERMANY |

OSMOGEL | GEL F/LOCAL APPLICATION | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

OSPAMOX | TABLET | 500MG | BIOCHEMIE GMBH | AUSTRIA |

OSPEXIN | TABLET | 500MG | BIOCHEMIE GMBH | AUSTRIA |

OSSIN RETARDDRAGEES | TABLET | 40MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

OSTEDRON | CAPSULES | 400MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

OSTEOCALCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 100 IU | DOTT. A. TOSI FARMACEUTICI S.A.S. | ITALY |

OTOMIZE EAR SPRAY | METERED AEROSOL | N/A | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

OTOPAIN | EAR DROPS | N/A | PT INTERBAT | INDONESIA |

OTORALGYL WITH PHENYLEPHRINE | EAR SPRAY | N/A | LABORATOIRES MARTIN-JOHNSON & JOHNSON-MSD | FRANCE |

OTOSPORIN | EAR DROPS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

OTOSPORIN | EAR DROPS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

OTOSPORIN DROPS | EAR DROPS | NA | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

OTRINOL | PROLONGED RELEASE CAPSULE | 120MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRISAL BABY | NASAL SPRAY | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH — GEBRO GMBH | AUSTRIA |

OTRIVIN | NASAL SPRAY | 0.1% W/V | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | SOLUTION | 0.05% W/V | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | SOLUTION | 0.1% W/V | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | GEL | 0.1% W/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

OTRIVIN | NEBULISING SOLUTION | N/A | CIBA | PAKISTAN |

OTRIVIN | NASAL DROPS | 1MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.05% | NASAL DROPS | 0.5MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.1% | NASAL DROPS IN NEBULISER | 1MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.1% | NASAL GEL | 0.1%W/W | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OTRIVIN 0.1% | METERED DOSE SPRAY | 1MG/1ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

OVRAL | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

OWS (DICLOFENAC SODIUM) | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/2ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

OXACID 200 | CAPSULES | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

OXACTIN | CAPSULES | 20MG | SCHEIN PHARMACEUTICAL UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXILAN — 300 | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG IODINE/ML | COOK IMAGING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

OXILAN — 350 | SOLUTION FOR INJECTION | 350MG IODINE/ML | COOK IMAGING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

OXIS TURBUHALER | INHALATION POWDER | 6MCG/AC | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXIS TURBUHALER | INHALATION POWDER | 12MCG/AC | ASTRA PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXISEPT | SOL.EXT.U.S. 7.5% | 75MG | DEMO S.A. | GREECE |

OXISEPT 10% | EXTERNAL SOLUTION | 10% | DEMO SA | GREECE |

OXSORALEN | LOTION | 1% W/V | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | CAPSULE | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | CAPSULES | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | LOTION | 1% V/V | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXSORALEN | CAPSULES | 10MG | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE | TABLET | 5MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE | TABLETS | 5MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE | TABLETS | 250MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE | TABLETS | 250MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

OXYTETRACYCLINE 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

OXYTETRACYCLINE BP 50MG | TABLET | 50MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMETED | UNITED KINGDOM |

OZEPAL | TABLETS | 5MG | DEMO ABEE | GREECE |

OZOPULMIN | SUPPOSITORIES | 40MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | SUPPOSITORIES | 80MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | SUPPOSITORIES | 160MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | GEL | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOPULMIN | SYRUP | N/A | GEYMONAT SPA | ITALY |

OZOTHINE | SYRUP | 0.24G/100ML | SOCIETE PHOCEAL | FRANCE |

PABRINEX INTRAMUSCULAR HIGH POTENCY | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LINK PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PABRINEX INTRAVENOUS HIGH POTENCY | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LINK PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PACIFENE | TABLETS | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PACIFENE MAXIMUM STRENGTH | TABLETS | 400MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PACIMOL(PARACETAMOL TABLETS BP) | TABLET | 500MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PAEDIATRIC PARACETAMOL ORAL SOLUTION BP | ORAL SOLUTION | 120MG | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

PALDESIC (PARACETAMOL SUSPEN. 120MG/5ML) | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PALUDRINE | TABLETS | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

PALUDRINE 100MG | TABLET | 100MG | ASTRAZENECA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

PAMECIL | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PAMECIL 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PAMECIL 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PAMOCIL | CAPSULES | 1G | FARMA UNO SRL | ITALY |

PAMOL | SUSPENSION | 120MG/5ML | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LIMITED | JORDAN |

PANADOL | SUPPOSITORY | 500MG | SANOFI WINTHROP — PRODUCTOS FARMACEUTICOS, LDA. | PORTUGAL |

PANADOL | SUPPOSITORY | 250MG | SANOFI WINTHROP — PRODUCTOS FARMACEUTICOS, LDA. | FRANCE |

PANADOL | SUPPOSITORY | 125MG | SANOFI WINTHROP — PRODUCTOS FARMACEUTICOS, LDA. | PORTUGAL |

PANADOL | TABLET | 500MG | PHARMATEC | PAKISTAN |

PANADOL | TABLET | 500MG | WINTHROP | PAKISTAN |

PANADOL | COATED EMBOSSED TABLETS | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (IRELAND) | IRELAND |

PANADOL 250MG | SUPPOSITORIES | 250MG | GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC | FRANCE |

PANADOL ACTIFAST | TABLETS | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (IRELAND) LIMITED | IRELAND |

PANADOL ACTIFAST | TABLET | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED T/A GSK CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

PANADOL BABY AND INFANT SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 120MG/5ML | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A SMITHK. BEEC. CONSUM. HLTHC | UNITED KINGDOM |

PANADOL COLD AND FLU | CAPLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | AUSTRALIA |

PANADOL EXTRA | TABLET | N/A | PHARMATEC | PAKISTAN |

PANADOL EXTRA | TABLET | N/A | WINTHROP | PAKISTAN |

PANADOL EXTRA | COATED EMBOSSED TABLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM (IRELAND) LTD | IRELAND |

PANADOL EXTRA TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANADOL SINUS | CAPLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE | AUSTRALIA |

PANADOL SOLUBLE TABLETS 500MG | EFFERVESCENT TABLET | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH | UNITED KINGDOM |

PANADOL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | 125MG | SMITHKLINE BEECHAM SANTE AND HYGIENE | FRANCE |

PANADOL TABLETS (500MG) | TABLET | 500MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED T/A SMITHKL. BEEC. CONS. HC | UNITED KINGDOM |

PANADOL ULTRA | TABLETS | N/A | SMITHKLINE BEECHAM LTD T/A GLAXOSMITHKLINE CONS HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

PANAGESIC | TABLET | 30MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PANCURONIUM BROMIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

PANCURONIUM BROMIDE INJECTION BP 4MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 4MG/2ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

PANETS CAPLETS | TABLET | 500MG | THE BOOTS COMPANY PLC | UNITED KINGDOM |

PANETS TABLETS | TABLET | 500MG | THE BOOTS COMPANY PLC | UNITED KINGDOM |

PANOXYL ACNEGEL 10 | GEL | 10% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL ACNEGEL 5 | GEL | 5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL AQUAGEL 10 | GEL | 10% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL AQUAGEL 2.5 | GEL | 2.5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

PANOXYL AQUAGEL 5 | GEL | 5% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANOXYL WASH 10% W/W | TOPICAL SUSPENSION | 10% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PANTINE TABLET | SUGAR-COATED TABLET | 15MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN BHD | MALAYSIA |

PANTOGAR | CAPSULES | N/A | ADROKA AG | SWITZERLAND |

PARA PLUS | LOTION IN PRESSURISED BOT | N/A | LABORATORE S.C.A.T | FRANCE |

PARA SPECIAL POUX (LICE) | SHAMPOO | N/A | LABORATOIRES S.C.A.T | FRANCE |

PARA SPECIAL POUX (LICE) | SOL FOR LOCAL APPLICATION | N/A | LABORATOIRES S.C.A.T | FRANCE |

PARACEN 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PARACETAMOL | TABLETS | 500MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

PARACETAMOL 500MG SOLUBLE TABLETS | TABLET FOR ORAL SOLUTION | 500MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL DENK 125 | SUPPOSOTORY | 125MG | E.DENK OHG | GERMANY |

PARACETAMOL DENK 250 | SUPPOSITORY | 250MG | E.DENK OHG | GERMANY |

PARACETAMOL DENK 500' | SUPPOSITORY | 500MG | E.DENK OHG | GERMANY |

PARACETAMOL INFANT DROPS 100MG/ML | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | OLINKA UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLET B.P. 500MG | TABLET | 500MG | ASPAR PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLET BP 500MG | TABLET | 500MG | ASPAR PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS 500MG | TABLET | 500MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | M & A PHARMACHEM LIMITED — UK | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG | TABLET | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | OBG PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL TABLETS BP 500MG FEVASTIN | UNCOATED TABLET | 500MG | TABLET (INDIA) LIMITED | INDIA |

PARACETAMOL+CAFFEINE TABLETS | TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

PARACETAMOL-RATIOPHARM 125 SUPPOSITORIEN | SUPPOSITORY | 125MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

PARACETAMOL-RATIOPHARM 250 SUPPOSITORIEN | SUPPOSITORY | 250MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

PARACETS | TABLET | 500MG | SUSEEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETS (PARACETS G) | CAPSULE | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACETS PLUS COLD RELIEF CAPS | CAPSULE | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PARACIL TABLET 500 MG | TABLET | 500MG | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

PARAFFIN WHITE SOFT BP | OINTMENT | 100%W/W | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

PARALDEHYDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 5ML/VIAL | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

PARALIEF | TABLETS | 500MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

PARAMETTES CHEWABLE MULTIVIT. PLUS IRON | TABLETS | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

PARAMOL 500 TABLET | TABLET | 500MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD | MALAYSIA |

PARAPLATIN | SOLN. FOR I.V INFUSION | 450MG/45ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

PARAPLATIN | SOLN. FOR I.V INFUSION | 50MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A. | ITALY |

PARAPLATIN | POWDER FOR INJECTION | 450MG | BRISTOL-MYERS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

PARASUPP 125 MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 125 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARASUPP 250 MG SUPPOSITOPRIES | SUPPOSITORIES | 125MG | DELTA HF | ICELAND |

PARASUPP 60 MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 60 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS 160 MG ORODISPERSIBLE | TABLET | 160MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS 500 MG TABLETS | TABLETS | 500MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS 80 MG ORODISPERSIBLE | TABLET | 80 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARATABS RETARD 500MG PROLONGED-RELEASE | TABLET | 500 MG | DELTA HF | ICELAND |

PARCOTEN 500/10 | TABLETS | N/A | AEGIS LTD. | CYPRUS |

PARIET | TABLETS | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PARIET | TABLETS | 20MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PARIET 10MG | ORAL TABLET | 10MG | EISAI LTD | UNITED KINGDOM |

PARIET 20MG | ORAL TABLET | 20MG | EISAI LTD | UNITED KINGDOM |

PARITREL | TABLETS | 100MG | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LIIMITED | ISRAEL |

PARKODIN | TABLET | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARKODIN | SUPPOSITORIES | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARKODIN FORTE 30/500 TABLETS | TABLETS | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARKODIN FORTE 30/500MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | N/A | DELTA HF | ICELAND |

PARLODEL | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

PARLODEL | TABLET | 2.5MG | SANDOZ | PAKISTAN |

PARLODEL | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS PHARMA N.V | BELGIUM |

PARLODEL | TABLETS | 2.5MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

PARLODEL 2.5MG | TABLET | 2.5MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

PARMOL 120 SYRUP | SYRUP | 120MG/5ML | HOVID SDN. BHD. | MALAYSIA |

PAROXAT | TABLETS | 20MG | OMEGA FARMA | ICELAND |

PARPLATIN | SOLN. FOR I.V INFUSION | 150MG/15ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

PARRASUPP 500 MG SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 500 MG | DELTA HF | ICELAND |

PASSIFLORA TABLETS, NATRACALM | COATED TABLET | 71.4MG | PETER BLACK HEALTHCARE LTD. | UNITED KINGDOM |

PATANOL 0.1% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.1% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

PAVULON 4MG=2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | N.V. ORGANON (PART OF AKZO NOBEL) | NETHERLANDS |

PAVULON 4MG=2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | N.V.ORGANON | NETHERLANDS |

PAX INJECTION 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

PAXIDORM TABLETS | TABLETS | 25MG | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PECTYLIN-C EXPECTORANT | ORAL LIQUID | NA | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PEDITRACE | CONC. F/SOLUTION F/INF. | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

PEDITRACE | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

PEDITRACE | SOLUTION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

PEDVAX HIB | VACCINE | N/A | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

PEGASYS | SOLUTION FOR INJECTION | 135MCG/VIAL | ROCHE REGISTRATION LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

PEGASYS | SOLUTION FOR INJECTION | 180MCG/VIAL | ROCHE REGISTRATION LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

PEGINTRON | POW.AND SOL.F/SOL.F/INJ. | SEE REMARKS | SP EUROPE | EUROPEAN COMMUNITY |

PELLIT INSECT GEL | GEL | 1G/100G | KARL ENGELHARD | GERMANY |

PENBRITIN | CAPSULE | 250MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

PENBRITIN | CAPSULE | 500MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

PENBRITIN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN CAPSULES 500MG | CAPSULE | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN PAEDIATRIC SUSP. 125MG/1.25ML | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/1.25ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN SYRUP 125MG/5ML | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 125MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN SYRUP FORTE | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 250MG/5ML | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN VIALS FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 250MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENBRITIN VIALS FOR INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PENFEN | TABLETS | 50MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

PENFEN | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

PENICILLAMINE | COATED TABLETS | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENICILLIN VK | TABLETS | 250MG | ATHLONE LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PENIILLAMINE TABLETS BP 250MG | TABLET | 250MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENODIL | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PENRAZOL | E.C. CAPSULE | 20MG | ELPEN S.A. | GREECE |

PENSORDIL | TABLET | 10MG | ELPEN S.A | GREECE |

PENTACOL | TABLETS | 400MG | SOFAR SPA | ITALY |

PENTACOQ | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

PENTAGLOBIN | SOL FOR IV USE | 50MG/ML | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

PENTAMIDINE ISETHIONATE | SOLUTION FOR INJECTION | 300MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PENTASA MESALAZINE ENEMA 1G | RECTAL SUSPENSION | 1G/100ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTASA SUPPOSITORIES IGM | SUPPOSITORY | 1G | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTASPAN INJECTABLE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | DUPONT PHARMA INC | CANADA |

PENTAZOCINE | CAPSULES | 50MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTOSTAM | SOLUTION FOR INJECTION | 10G/100ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

PENTOTHAL SODIUM | POWDER FOR INJECTION | 0.5G | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

PENTOTHAL SODIUM | POWDER FOR INJECTION | 1G | ABBOTT S.P.A. | ITALY |

PEP | TABLETS | N/A | HEALTHY IDEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PEPDINE 20MG | TABLET | 20MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PEPDINE 40MG | TABLET | 40MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PERAZODIN 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PERFANE 100MG/20ML | IV INJ. SOLN FOR DILUTION | 100MG/20ML | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW S.A. | FRANCE |

PERFORMER | MODIFIED RELEASE TABLET | 750MG | VECCHI & PIAM S.A.P.A | ITALY |

PERFORMER | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 250MG/5ML | VECCHI & C. PIAM S.A.P.A | ITALY |

PERGONAL | POWDER FOR INJECTABLE SOL | N/A | SERONO PHARMA S.P.A. | ITALY |

PERGONAL 150IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

PERGONAL 75IU | INJECTABLE PREPARATION | 75IU HMG/ML | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

PERIACTIN 4MG | TABLET | 4MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PERIDON | TABLET | 10MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERIDON | SUPPOSITORIES | 30MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERIDON | SUPPOSITORIES | 60MG | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERIDON | SYRUP | 100MG/100ML | ITALCHIMICI SPA | ITALY |

PERINORM (METOCLOPRAMIDE TABLETS BP) | TABLET | 10MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PERISET-4 (ONDANSETRON TABLETS) | TABLET | 4MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

PERLUTEX | TABLETS | 5MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

PEROFEN 200 | TABLETS | 200MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PERPECTOR | DROPS | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

PERSANTIN | S.C. TABLET | 25MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

PERSANTIN | S.C. TABLET | 75MG | BOEHRIGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

PERSANTIN | SUGAR COATED TABLET | 25MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

PERSANTIN | TABLETS | 100MG | BOEHRINGER INGELHEIM | PAKISTAN |

PERSANTIN 100MG | SUGAR COATED TABLET | 100MG | BOEHRINGER-INGELHEIM | PAKISTAN |

PERSKINDOL CLASSIC | GEL | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PERSKINDOL CLASSIC | SPRAY | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PERSKINDOL CLASSIC | LINIMENT | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PERSKINDOL CLASSIC | BATH-OIL | N/A | PHARMA-SINGER AG | SWITZERLAND |

PETHIDINE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | DUOPHARMA(M) SDN.BHD. | MALAYSIA |

PETHIDINE INJECTION BP50MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ANITGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PETHIDINE INJ. BP | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | MACARTHYS LABORATORIES LTD T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

PETHIDINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/1ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PETHIDINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PEVARYL | POWDER | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL | CREAM | 10MG/G | JANSSEN-CILAG N.V. | SWITZERLAND |

PEVARYL | CREAM | 1G/100G | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PEVARYL | MILK | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL 1% | SOLUTION | 1G/100G | JANNSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL LIPOGEL | GEL | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL PV | FOAMING SOLUTION | 1G/100G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVARYL SHAMPOO | SOLUTION | 10MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVISONE | CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

PEVISONE | CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PHARMATOVIT | CAPSULES | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

PHENERGAN | ELIXIR | 5MG/5ML | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

PHENERGAN ELIXIR | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENERGAN INJECTION 2.5% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5% W/V | MAY & BAKER LIMITED (REFER TO CPP) | UNITED KINGDOM |

PHENERGAN TABLETS 10MG | COATED TABLET | 10MG | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

PHENERGAN TABLETS 25MG | COATED TABLET | 25MG | MAY & BAKER LIMITED (T/A RHONE-POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

PHENINDIONE TABLETS | TABLETS | 50MG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITAL | TABLETS | 30MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PHENOBARBITONE BP 60MG | TABLET | 60MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITONE BP 15MG | TABLETS | 15MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITONE BP 30MG | TABLET | 30MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOBARBITONE TABLETS BP 30MG | TABLETS | 30MG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOL OILY BP | OIL FOR INJECTION | 5%W/V | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENOXYBENZAMINE INJECTION CONCENTRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | FORLEY LIMITED | IRELAND |

PHENOXYMETHYLPENICILLIN 250 | TABLETS | 250 MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

PHENSEDYL WITH CODEINE COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | MAY & BAKER (T/A RHONE-POULENC RORER)' | UNITED KINGDOM |

PHENYLBUTAZONE BP 100MG | TABLET | 100MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHENYLBUTAZONE BP 200MG | TABLET | 200MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHILLIP'S MILK OF MAGNESIA | ORAL SUSPENSION | 415MG/5ML | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH | UNITED KINGDOM |

PHILLIP'S MILK OF MAGNESIA TABLETS | TABLET | 300MG | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH/SKB INTRNTL | UNITED KINGDOM |

PHLOGENZYM | GASTRO-RESISTANT TABLET | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

PHOLCODINE LINCTUS B.P. | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

PHOLCODINE LINCTUS BP | ORAL SOLUTION | 5MG | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MERCK | SOL FOR INJECTION IN AMP | 4MG | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

PHYLLOCONTIN CONTINUS TABLETS 225MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 225MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYLLOCONTIN FORTE CONTINUS TABS. 350MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 350MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYLLOCONTIN PAEDIATRIC CONTINUS TABLETS | MODIFIED RELEASE TABLET | 100MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYSIONEAL GLUCOSE | SOL.F PERITONEAL DIALYSIS | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK | IRELAND |

PHYSIONEAL GLUCOSE | SOLUTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK | IRELAND |

PHYSIONEAL GLUCOSE 3.86%W/V | SOL. F. PERITONEAL DIALYS | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED UK | IRELAND |

PHYSIOTENS 0.2 | FILM COATED TABLET | 0.2MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PHYSIOTENS 0.3 | FILM COATED TABLET | 0.3MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PHYSIOTENS 0.4 | FILM COATED TABLET | 0.4MG | SOLVAY ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PHYTEX PAINT | PAINT | N/A | WYNLIT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PHYTOMENADIONE INJECTION BP 10MG (VITAMIN K1 INJECTION 10MG) | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/1ML | ROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERK | GERMANY |

PICKLES OINTMENT | OINTMENT | N/A | J PICKLES (HARROGATE) LIMITED T/A J. PICKLES AND SON | UNITED KINGDOM |

PICOLAX POWDER | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PICO-SALAX | POWDER SINGLE DOSE | N/A | FERRING AB | SWEDEN |

PIL-FOOD | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

PIL-FOOD CAPSULES | CAPSULES | NA | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

PILOCARPINA CLORIDRATO | SOLUTION | 4% COLLIRIO | TUBILUX PHARMA S.P.A. | ITALY |

PILOCARPINE 1% | EYE DROPS (OPTIFILM) | 0.01G/ML | AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

PILOCARPINE 2% | EYE DROPS(OPTIFILM) | 0.02G/ML | AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. | EGYPT |

PILOCARPINE EYE DROPS 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 1% BP | EYE DROPS | 1% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 2% BP | EYE DROPS | 2% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 3% | EYE DROPS | 3% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS 4% | EYE DROPS | 4% W/V | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

PILOCARPINE EYE DROPS BP 1% | EYE DROPS | 1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PILOCOLLYRE | EYE DROPS SOLUTION | 4% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

PILOCOLLYRE | EYE DROPS SOLUTION | 1% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

PILOCOLLYRE | EYE DROPS SOLUTION | 2% W/V | COOPER S.A. | GREECE |

PILODREN | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

PILOPOS 2% | EYE DROPS | 2% W/V | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PILOTONINA | EYE DROPS | 2% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

PILOTONINA | EYE DROPS | 4% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

PIMAFUCIN | CREAM | 20MG/G | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

PIMAFUCORT | CREAM | N/A | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

PINADONE METHADONE MIXTURE DTF | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PINADONE METHADONE MIXTURE DTF | ORAL SOLUTION, SUGAR FREE | 1MG/ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PINORAX STRONG CO-DANTHRAMER | ORAL SUSPENSION | 75/1000 | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED | IRELAND |

PIPRIL 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G/10ML | LEDERLE PHARMACEUTICALS | GERMANY |

PIPRIL 2G | POWDER FOR INJECTION | 2G/20ML | LEDERLE ARZNEIMITTEL GMBH & CO | GERMANY |

PIPRIL INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 4G/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

PIPRIL INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 2G/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

PIRACTAM | CAPSULES | 10MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

PIRFALIN | OPHTHALMIC DROPS | 0.005% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

PIRITON | TABLET | 4MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIRITON | SYRUP | 2MG/5ML | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIRITON SYRUP | SYRUP (ORAL SOLUTION) | 2MG/5ML | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIRITON TABLETS | TABLET | 4MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIROXICAM | CAPSULES | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PIROXICAM | CAPSULE | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PITRESSIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.4 MG/1 ML | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

PITRESSIN AMPOULES | SOLUTION FOR INJECTION | 20PU | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PK-MERZ | INFUSION SOLUTION | 200 MG | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

PK-MERZ | TABLETS | 100 MG | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

PLACIS | INJECTABLE SOLUTION | 10MG/10ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

PLACIS | INJECTABLE SOLUTION | 50MG/50ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

PLACIS 10MG | SOLUTION INJECTABLE | 10MG/20ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

PLACIS 50MG | SOLUTION INJECTABLE | 50MG/50ML | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

PLAQUENIL | TABLET | 200MG | SANOFI WINTHROP LTD. | UNITED KINGDOM |

PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYTE SOL IN WATER | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PLATINWAS | INJECTABLE SOLUTION | 150MG/15ML | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

PLAVIX | FILM COATED TABLETS | 75MG | SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC | FRANCE |

PLEGISOL | SOLUTION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PLEGISOL SOLN F/CARDIAC PERFUSION | SOLN F/CARDIAC PERFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PLEGIVEX CARDIOPLEGIA | SOLUTION | NA | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

PLENDIL | PROLONGED RELEASE TABLETS | 5MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PLENDIL | PROLONGED RELEASE TABLETS | 10MG | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PMS- HALOPERIDOL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 2MG/ML | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

PMS-IPRATROPIUM | LIQUID | 250MCG/ML | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

PMS-SELEGILENE | TABLET | 5MG | PHARMASCIENCE INC. | CANADA |

PNEUMO 23 | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

PNEUMOREL 0.2% | SYRUP | 0.2% W/V | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

PNEUMOREL 80MG | COATED TABLET | 80MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

POFOL INJECTION | SUSPENSION FOR INJECTION | 10MG/ML | DONG KOOK PHARM. CO. LTD | KOREA REPUBLIC |

POLARAMINE | SYRUP | 0.40MG/ML | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

POLARAMINE EXPECTORANT | SYRUP | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

POLARMINE | REPETABS | 6MG | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

POLARONIL | TABLETS | N/A | SCHERING-PLOUGH S.A. | BELGIUM |

POLJODURATO | OPHTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

POLYDERM OINTMENT USP | OINTMENT | N/A | TARO PHARMACEUTICALS INC. | CANADA |

POLYFAX | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

POLYFAX OINTMENT | OINTMENT | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYGNAX | VAGINAL CAPSULE | N/A | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

POLYGYNAX | VAGINAL CAPSULE | N/A | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

POLYOSIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE | INJECTABLE | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

POLYSILANE DELALANDE | CHEWABLE TABLET | N/A | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

POLYSILANE NOURRISSON JOULLIE | GRANULATES | N/A | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

POLYTAR | LIQUID | 1% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | IRELAND |

POLYTAR ANTI-FUNGAL | SHAMPOO | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYTAR EMOLLIENT | TOPICAL SOLUTION | 25% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYTAR PLUS | TOPICAL SOLUTION | 1% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

POLYTONYL FOR ADULTS | POWDER FOR ORAL SOLN | N/A | UPSA CONSEIL | FRANCE |

POLYTONYL FOR CHILDREN | POWDER FOR ORAL SOLN | N/A | UPSA CONSEIL | FRANCE |

POLYTRIM | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

POLYTRIM | EYE DROPS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

PONDOCILLIN | TABLETS | 500MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

PONSTAN | SYRUP | 50MG/5ML | PARKE DAVIS & COMPANY | UNITED KINGDOM |

PONSTAN | CAPSULE | 250MG | PARKE-DAVIS GMBH | GERMANY |

PONSTAN FORTE | FILMCOATED TABLET | 500MG | GODECKE AG | GERMANY |

PONSTAN FORTE | TABLET | 500MG | PARKE DAVIS | PAKISTAN |

PONSTAN FORTE | TABLET | 500MG | PARKE-DAVIS | PAKISTAN |

PONSTYL | CAPSULE | 250MG | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

PONSTYL FORT 500MG | TABLET | 500MG | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

PONSTYL SIROP ENFANT | SYRUP | 50MG/5ML | PARKE-DAVIS AFRIQUE DE L'OUEST | SENEGAL |

PORFYROCIN 125MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 125MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PORFYROCIN 250MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 250MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PORFYROCIN 500MG/5ML | POWDER FOR OR. SUSPENSION | 500MG/5ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PORPHYROCIN 250MG | TABLET | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

POSALFILIN | OINTMENT | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

POSALFILIN | OINTMENT | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

POSIFENICOL 1 % | EYE DROPS | 1 % W/V | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

POSIFENICOL C 1 % | EYE OINTMENT | 1 % W/W | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

POTABA ENVULES 3G | ORAL POWDER | 3G | GLENWOOD | UNITED KINGDOM |

POTASSIUM CHLORIDE 20% AGUETTANT | SOLUTION FOR INFUSION | 20G/100ML | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

POTASSIUM CHLORIDE 20% AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 20% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

POTRELEASE TR TABLET 600MG | TABLET | 600MG | SM PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

POVIDONE IODINE | TOPICAL SOLUTION | 10GM/100ML | AMOUN PHARMACEUTICAL CO S.A.E | EGYPT |

PR HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRAZIQUANTEL | FILM COATED TABLETS | 600MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PRAZOSIN TABLETS BP 0.5MG | TABLETS | 0.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRAZOSIN TABLETS BP 1MG | TABLETS | 1MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRAZOSIN TABLETS BP 2MG | TABLETS | 2MG | NORTON HEALTHCARE LIMTED | UNITED KINGDOM |

PRAZOSIN TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRECONCEIVE TABLETS 400MCG | TABLET | 400MCG | G R LANE PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

PRED FORTE | OPHTHALMIC SUSPENSION | 1% W/V | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

PREDFOAM | FOAM RETENTION ENEMA | 31.4MG/DOSE | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLON | TABLETS | 5MG | NYCOMED AUSTRIA GMBH | AUSTRIA |

PREDNISOLONE | ENTERIC COATED TABLETS | 5MG | BIOREX LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE | TABLET | 5MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN.BHD | MALAYSIA |

PREDNISOLONE | TABLETS | 20MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

PREDNISOLONE BP 1MG | TABLET | 1MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE BP 5MG | TABLETS | 5MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE TABLETS BP 1MG | TABLETS | 1MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE TABLETS BP 1MG | TABLET | 1MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLONE TABLETS BP 5MG | TABLETS | 5MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PREDNISOLON-RATIOPHARM 5 | TABLET | 5MG | RATIOPHARM GMBH | GERMANY |

PREFRIN PHENYLEPHRINE HCL LIQUIFILM | EYE DROPS | 1.2MG/ML | ALLERGAN PHARMACEUTICALS (IRELAND) LTD., INC. | IRELAND |

PREMAK-C | TABLET | N/A | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

PREMAK-C | COATED TABLET | 1.25MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

PREMARIN | TABLET | 0.625MG | WYETH LEDERLE | PAKISTAN |

PREMARIN 0.625MG | TABLET | 0.625MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

PREMARIN 0.625MG | TABLETS | 0.625MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

PREMARIN 0.625MG | COATED TABLET | 0.625MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES -UK | UNITED KINGDOM |

PREMARIN 1.25MG | TABLET | 1.25MG | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

PREMARIN 1.25MG | TABLETS | 1.25MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

PREMARIN COATED TABLET | COATED TABLET | 0.625MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

PREMARIN TABLETS 1.25MG. | TABLET | 1.25MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

PREMARIN VAGINAL CREAM | CREAM | 0.625MG / G | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

PREMARIN VAGINAL CREAM | CREAM | 34.72MG | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES -UK | UNITED KINGDOM |

PREMELLE 2.5 | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED | IRELAND |

PREMELLE 5 | TABLET | N/A | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PREMELLE CYCLE 10 TABLETS | TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

PREMELLE CYCLE 5 | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED | IRELAND |

PREMIQUE | COATED TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER LIMITED | UNITED KINGDOM |

PREMIQUE CYCLE | TABLETS | NA | JOHN WYETH & BROTHER | UNITED KINGDOM |

PREMPACK-C 0.625MG | TABLETS | 0.625MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PREMPACK-C 0.625MG | TABLETS | 0.625MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PREMPACK-C 1.25MG | TABLET | 1.25MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD. | UNITED KINGDOM |

PREMPAK-C 1.25MG | TABLETS | 1.25MG | JOHN WYETH & BROTHER LTD | UNITED KINGDOM |

PRENOL | TABLETS | 5MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

PREPERATION H | OINTMENT | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

PREPERATION H | SUPPOSITORIES | N/A | WHITEHALL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

PREPULSID (CYPRID) 5MG | TABLET | 5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PREPULSID 10MG | TABLET | 10MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PREPULSID 1MG/ML | ORAL SUSPENSION | 1MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

PRESSICAINE A SANS VASOCONSTRICTEUR 3% | SOLN FOR DENTAL INJECTION | 3% W/V | LABORATOIRES SPAD | FRANCE |

PRESSICAINE N | SOLUTION FOR DENTAL INJ | N/A | LABORATOIRES SPAD | FRANCE |

PRETERAX | SCORED TABLET | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

PREVENAR | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | WYETH LEDERLE VACCINES SA | EUROPEAN COMMUNITY |

PRIMALAN | SYRUP | 0.03G/60ML | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

PRIMALAN 5MG | SCORED TABLET | 5MG | LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

PRIMOLUT N | TABLET | 5MG | SCHERING AG | GERMANY |

PRIMOLUT N | TABLET | 5MG | SCHERING | PAKISTAN |

PRIMOLUT N | TABLETS | 5MG | SCHERING | PAKISTAN |

PRIMOLUT N | TABLET | 5MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PRIMPERAN | ORAL SOLUTION DROPS | 260MG/100ML | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIMPERAN 0.1% | ORAL SOLUTION | 0.1% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIMPERAN 10MG | SCORED TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIMPERAN 10MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/2ML | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

PRIODERM LOTION 0.5% | LOTION | 0.5%W/V | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

PRIODERM SHAMPOO | SHAMPOO | 1%W/W | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

PRIORIX | POWDER FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

PRITOR | TABLETS | 80MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

PRITOR | TABLETS | 40MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

PROCARDIN 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PROCARDIN 75MG | TABLET | 75MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PROCHLORPERAZINE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCHLORPERAZINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1.25%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PROCHLORPERAZINE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 12.5MG/ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

PROCHLORPERAZINE MALEATE | TABLETS | 5MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PROCTOFOAM | HEMORRHOIDAL FOAM | N/A | SCHWARZ PHARMA | UNITED STATES OF AMERICA |

PROCTOFOAM-HC | TOPICAL AEROSOL | N/A | SCHWARZ PHARMA INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

PROCTO-GLYVENOL | CREAM | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PROCTO-GLYVENOL | SUPPOSITORIES | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PROCTOSEDYL OINTMENT | OINTMENT | N/A | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCTOSEDYL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCTOSOLL | CREAM | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

PROCYCLIDINE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROCYCLIDINE SYR. SUG. FREE ARPICOLIN SF | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | ROSEMONT PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROFASI 10000 IU | INJECTABLE PREPARATION | 10000 IU HCG/ML | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

PROFASI 5000IU | INJECTABLE PREPARATION | 5000IU HCG/ML | LABORATOIRES SERONO SA | ITALY |

PROFASI HP | POWDER AND SOLVENT FOR INJ. | N/A | SERONO PHARMA S.P.A. | ITALY |

PROFENID | GEL | 2.5% | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

PROFENID 100MG | SUPPOSITORIES | 100MG | LABORATOIRES SPECIA | FRANCE |

PROFENID 100MG | FILM-COATED TABLET | 100MG | LABORATOIRES SPECIA | FRANCE |

PROFENID 100MG (IV USE) | POWDER F.SOLN.F.INJECTION | 100MG/VIAL | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

PROFENID 100MG, INTRAMUSCULAR | POWDER AND SOLVENT FOR INJ | N/A | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

PROFENID 2.5 PER CENT | GEL | N/A | RPR SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

PROFENID 50MG | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES SPECIA | FRANCE |

PROFENID LP 200MG | SR FILM COATED TABLET | 200MG | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

PROFLAVINE CREAM B.P.C.1973 | CREAM | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

PROGEMOX | TABLET | 1G | PROGE FARM S.R.L. | ITALY |

PROGEMOX | COMPRESSE | 1G | PROGE FARM S.R.L | ITALY |

PROGERON | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

PROGESTOGEL 1 POUR CENT | GEL | N/A | BESINS INTERNATIONAL | FRANCE |

PROGRAF | CAPSULES | 1MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

PROGRAF | CAPSULES | 5MG | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

PROGYLUTON | COATED TABLET | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

PROGYNOVA 2MG TABLET | COATED TABLET | 2MG | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

PROGYNOVA TS | TRANSDERMAL PATCH | 3.8MG | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

PROGYNOVA TS FORTE | TRANSDERMAL PATCH | 7.6MG | SCHERING HEALTH CARE LTD | UNITED KINGDOM |

PROHANCE | SOLN FOR I.V INJECTION | 2.79.3MG/ML | BRACCO S.P.A | ITALY |

PROHANCE | SOLN FOR IV INJECTION | 279.3MG/ML | BRACCO S.P.A | ITALY |

PROMENSIL | TABLET | 200MG | NOVOGEN LABORATORIES PTY LTD | AUSTRALIA |

PROMETHAZINE | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

PROMETHAZINE HCL SYRUP PLAIN | SYRUP | 6.25MG/5ML | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PROMETHAZINE HCL12.5MG | TABLETS | 12.5MG | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE | TABLETS | 25MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PRONESTYL | TABLETS | 250MG | E.R. SQUIBB & SONS LTD | UNITED KINGDOM |

PRONTOPYRIN PLUS | TABLETS | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

PROPA PH FOAMING FACE WASH | FACE WASH | N/A | DEL LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

PROPAFENON "GENERICON" | FILM COATED TABLETS | 150MG | GENERICON PHARMA GES.M.B.H | AUSTRIA |

PROPANTHELINE | TABLETS | 15MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

PROPECIA 1MG TABLETS | FILM COATED TABLET | 1MG | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPECIA TABLETS | TABLET | 1MG | MERCK & CO. INC | UNITED STATES OF AMERICA |

PROPESS | PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPESS 10MG | VAGINAL PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS(SCOTLAND) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPESS 10MG | PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LTD. | UNITED KINGDOM |

PROPESS 10MG | PESSARY | 10MG | CONTROLLED THERAPEUTICS (SCOTLAND) LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPOFOL | EMULSION FOR IV INJ / INF | 10MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

PROPOFOL ABBOTT | EMULSION FOR IV INJ./INF. | 10MG/ML | ABBOTT AG | SWITZERLAND |

PROPOFOL-LIPURO 1% (10MG/ML) | EMULSION FOR INJ. OR INFU | 10MG/ML | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

PROPRANOLO BP 80MG | TABLET | 80MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPRANOLOL | TABLETS | 40MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PROPRANOLOL BP 10MG | TABLET | 10MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPRANOLOL BP 40MG | TABLET | 40MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPRANOLOL TABLET 40MG | TABLET | 40MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

PROPYLTHIOURACIL BP | TABLET | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROPYLTHIOURACIL TABLETS BP 50MG | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PROPYLTHIOURACIL TABLETS BP 50MG | TABLET | 50 MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PROSCAR 5MG | TABLET | 5MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

PROSPAN COUGH SYRUP | SYRUP | 0.7G/100ML | KARL ENGELHARD | GERMANY |

PROSPAN HERBAL DROPS | DROPS | 20MG/ML | KARL ENGELHARD | GERMANY |

PROSTAP SR LEUPROPELIN ACETATE DEPOT INJ | POWDER FOR INJECTION | 3.75MG/VIAL | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

PROSTATONIN | CAPSULE | N/A | PHARMATON SA | SWITZERLAND |

PROSTIN 15M | INJECTABLE SOLUTION | 0.25MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | CONC. FOR SOL. FOR INJ. | 10MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V./ S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | CONC. FOR SOL. FOR INF. | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | VAGINAL GEL | 1MG/3G | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | VAGINAL GEL | 2MG/3G | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN E2 | VAGINAL TABLETS | 3MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSTIN VR 0.5MG | CONC. FOR SOL. FOR INF. | 0.5MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROSULF | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PROSULF INJECTION 1%,PROTAMINE SULPHATE | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PROTAMINE SULPHATE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROTAMINE SULPHATE INJECTION BP,50MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PROTAMINE SULPHATE LEO | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

PROTHIAZINE | TABLETS | 25MG | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

PROTHIAZINE | SYRUP | 5MG/5ML | CTS CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

PROTHIAZINE SYRUP | SYRUP | 5MG/5ML | CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

PROTOMID | TABLET | 250MG | MACLEODS | INDIA |

PROTOP | CAPSULE | 20MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

PROTOP | CAPSULES BOX, BOTTLE 14 | 20 MG/CAP | PT INTERBAT | INDONESIA |

PROVERA | TABLETS | 5MG | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

PROVERA | TABLETS | 100MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

PROVERA | TABLETS | 100MG | PHARMACIA ITALIA SPA | ITALY |

PROVIRON | TABLET | 25MG | SCHERING AG | GERMANY |

PROVIRON | TABLET | 25MG | SCHERING | PAKISTAN |

PROVIRON TABLETS | TABLET | 25MG | SCHERING | PAKISTAN |

PRO-VIRON TABLETS | TABLETS | 25MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROVISC | OCULAR VISCOELASTIC SOLN. | 10MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

PROXEN 500MG | TABLET | 500MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PROXIL 250MG | TABLET | 250MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

PROZAC | CAPSULE | 20MG | ELI LILLY & COMPANY LIMITED | UNITED KINGDOM |

PROZAC | WKLY DELAYED RELEASE CAPS | 90MG | ELI LILLY AND COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

PRURI-MED | SKIN CLEANSING EMULSION | N/A | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

PSILO-BALSAM N | GEL | N/A | STADA OTC ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

PTU | TABLETS | 50MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

PULANIL | TABLETS | 200MG | HANBUL PHARMA | KOREA |

PULMEX | OINTMENT | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PULMEX BABY | OINTMENT | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

PULMICORT | INHALATION SUSPENSION | 0.25MG/ML | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | INHALATION SUSPENSION | 0.5MG/ML | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | AEROSOL FOR INHALATION | 50MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | AEROSOL FOR INHALATION | 200MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT | INHALER | 50MCG | BARRETT HODGSON | PAKISTAN |

PULMICORT TURBUHALER | INHALATION POWDER | 100MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMICORT TURBUHALER | INHALATION POWDER | 200MCG/DOSE | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

PULMO BAILLY | ORAL LIQUID | NA | DDD LIMITED | UNITED KINGDOM |

PULMOCIS | POWDER FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

PULMOZYME | AMPOULE | 2.5MG/2.5ML | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1MG/ML | INHALATION SOLUTION | 1MG/ML | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PULSATE | TABLETS | 150MG | SAMI | PAKISTAN |

PULVO 47 | POWDER FOR TOPICAL APPL. | 2.10(7) CU/100G | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

PULVO 47 NEOMYCIN | POWDER FOR TOPICAL APPL. | N/A | LABORATOIRES FOURNIER SCA | FRANCE |

PUMP-HEP | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1000IU/ML | LEO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

PURFALOX | CAPSULE | 200MG | KLEVA LTD | GREECE |

PURI-NETHOL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

PURI-NETHOL | TABLETS | 50MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

PUVADIN 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

PYLORID TABETS 400MG | COATED TABLET | 400MG | GLAXO GROUP LTD | UNITED KINGDOM |

PYOPEN INJECTION 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PYOPEN INJECTION 5G | POWDER FOR INJECTION | 5G | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

PYRALVEX | BUCCAL & GINGIVAL GEL | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

PYRALVEX | GEL FOR ORAL MUCOSA | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

PYRALVEX | SOLUTION | N/A | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

PYRALVEX | GEL | N/A | NORGINE PHARMA | FRANCE |

PYRAZINAMIDE | TABLETS | 500MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

PYRCOST | CAPSULE | 20MG | KLEVA LTD | GREECE |

PYRCOST | SUPPOSITORY | 20MG | KLEVA LTD | GREECE |

PYRCOST | GEL | 0.5% W/W | KLEVA LTD. | GREECE |

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 50MG TABLETS BP | TABLET | 50 MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

PYRIDOXINE TABLETS BP 50MG | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

PYRIDOXINE TABLETS BP 50MG | TABLETS | 50MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

PYRIDOXINE-10 TABLET | TABLET | 10MG | CAMDEN INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | MALAYSIA |

QUADRASA | POWDER FOR RECTAL SOL. | 2G | NORGINE PHARMA | FRANCE |

QUIET LIFE TABLETS | COATED TABLET | N/A | G R LANE HEALTH PRODUCTS LTD | UNITED KINGDOM |

QUINIMAX 125MG | SCORED FILM-COATED TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 125MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 250MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 500MG | FILM-COATED TABLET | N/A | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUINIMAX 500MG/4ML | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SANOFI WINTHROP | FRANCE |

QUININE | TABLET | 300MG | CAMDEN INDUSTRIES(M) SDN.BHD. | MALAYSIA |

QUININE DIHYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 600MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

QUININE SULPHATE | TABLETS | 200MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

QUININE SULPHATE | TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

QUININE SULPHATE 300 | TABLETS | 300MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

QUININE SULPHATE BP 300MG | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

QUININE SULPHATE TABLETS BP 300MG | TABLETS | 300MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

QUININE SULPHATE TABLETS BP 300MG | COATED TABLET | 300MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

QUINOCORT CREAM | CREAM | N/A | QUINODERM LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 100 AEROSOL | AEROSOL | 100MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 100 AUTOHALER | AEROSOL | 100MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 50 AEROSOL | AEROSOL | 50MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

QVAR 50 AUTOHALER | AEROSOL | 50MCG | 3M HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RABIVAC | POWDER FOR SOL. FOR INJE | N/A | CHIRON BEHRING GMBH & CO | GERMANY |

RADIAN B MUSCLE LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RADIAN MASS.CR./ASKIT MUS. RUB/RADIAN B | CREAM | N/A | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX | CREAM | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX FREEZE SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX FREEZE SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX HEAT RUB CREAM | CREAM | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RALGEX LOW ODOUR HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RAMAXIR | CAPSULES | 250MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

RANIGYL | TABLET | 200MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

RANITIDINE | COATED TABLET | 75MG | EASTERN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RANITIDINE TABLETS BP | FILM COATED TABLETS | 75MG | RANBAXY (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

RANITINE | FILMCOATED TABLETS | 150MG | BIOFARMA ILAC SAN.VE TIC. A.S. | TURKEY |

RANIVIT 150 | TABLETS | 150MG | M/S VITAPURE CORPORATION | INDIA |

RANSOM GLYCERIN, LEMON AND HONEY LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

RANTAC-150 | TABLET | 150MG | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | INDIA |

RANTIN | TABLETS | 150MG | MACTER INTERNATIONAL (PVT) LTD. | PAKISTAN |

RANTUDIL FORTE | CAPSULE | 60MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

RANTUDIL FORTE | CAPSULES | 60MG | TROPON GMBH | GERMANY |

RANTUDIL RETARD | CAPSULE | 90MG | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

RANTUDIL RETARD | CAPSULES | 90MG | TROPON GMBH | GERMANY |

RAPAMUNE | ORAL SOLUTION | 1MG/1ML | WYETH-AYERST LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

RAPAMUNE | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | WYETH EUROPA LTD. | UNITED KINGDOM |

RAPIFEN 0.5MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RAPOLYTE | POWDER | N/A | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. | IRELAND |

RAXAR TABLETS 400MG | TABLET | 400MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

RAXAR TABLETS 600MG | TABLET | 600MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

RBC CREAM | CREAM | N/A | RYBAR LABS. LIMITED | UNITED KINGDOM |

REBETOL | HARD CAPSULES | 200MG | SP EUROPE | UNITED KINGDOM |

REBIF 22MCG | SOLUTION FOR INJECTION | 22MCG/0.5ML | ARES SERONO (EUROPE) LTD. | ITALY |

RECOFOL | EMULSION FOR INFUSION | 20MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

RECOFOL 10MG/ML | EMULSION FOR INJEC./INFUS | 10MG/ML | LEIRAS OY | FINLAND |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 6000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 3000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 4000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN | INJECTION | 2000IU/VIAL | NANJING HUAXIN BIO-PHARMACEUTICALS LTD | REPUBLIC OF CHINA |

RECOMBINATE ANTIHAEMOPHILIC FACTOR | POWDER FOR INJECTION | 250IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RECOMBINATE RAHF NOMINAL | POWDER OR INJECTION | 500IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RECOMBINATE RAHF NOMINAL 1000IU/VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1000IU/VIAL | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RECORMON PREFILLED SYRINGES | PREFILLED SYRINGES | 1000 IU/0.6ML | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

RECORMON PREFILLED SYRINGES | PREFILLED SYRINGES | 4000/6000 IU | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

RECORMON PREFILLED SYRINGES | PREFILLED SYRINGES | 2000/3000/5000 | ROCHE PHARMA(SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

RECTODELT 10MG | SUPPOSITORY | 10MG | TROMMSDORFF GMBH & CO. AG | GERMANY |

RECTODELT 30MG | SUPPOSITORY | 30MG | TROMMSDORFF GMBH & CO. AG | GERMANY |

RECTODELT 5MG | SUPPOSITORY | 5MG | TROMMSDORFF GMBH & CO. KG | GERMANY |

RECTOPLEXIL 3.3MG CHILDREN | SUPPOSITORY | 3.3MG | LABORATOIRES THERAPLIX | FRANCE |

RECTOPLEXIL CHILDREN | SUPPOSITORY | 3.3MG | LABORATOIRES THERAPLIX | FRANCE |

REDUCTIL | HARD CAPSULE | 10MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

REDUCTIL | HARD CAPSULE | 15MG | ABBOTT LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

REFACTO | POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | 250IU | GENETICS INSTITUTE OF EUROPE B.V. | EUROPEAN COMMUNITY |

REFACTO | POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | 500IU | GENETICS INSTITUTE OF EUROPE B.V. | EUROPEAN COMMUNITY |

REFACTO | POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION | 1000IU | GENETICS INSTITUTE OF EUROPE B.V. | EUROPEAN COMMUNITY |

REFRESH PLUS LUBRICANT | EYE DROPS | 0.5% W/V | ALLERGAN | UNITED STATES OF AMERICA |

REGAINE 2% | CUTANEOUS SOLUTION | 20MG/ML | PHARMACIA N.V./S.A. | BELGIUM |

REGAINE 2% | GEL | 20MG/G | PHARMACIA & UPJOHN N.V / S.A | BELGIUM |

REGAINE 5% | CUTANEOUS SOLUTION | 5% W/V | PHARMACIA N.V. / S.A. | BELGIUM |

REGAINE EXTRA STRENGTH 5% | TOPICAL SOLUTION | 5% | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

REHIDRAT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

REHIDRAT | POWDER FOR ORAL SOLUTION | NA | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

RELAXIN | TABLETS | 3MG | MACTER INTERNATIONAL (PVT) LTD. | PAKISTAN |

RELENZA 5MG/DOSE | POWDER FOR INHALATION | 5MG/DOSE | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME | FRANCE |

RELENZA ROTADISK | INSUFFLATION BLISTER PACK | 5MG | GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD. | AUSTRALIA |

RELIFEX TABLETS 500MG | COATED TABLET | 500MG | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE FORTE EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE FORTE TABLETS | TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEDEINE TABLETS | TABLET | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEGEL CHEWABLE TABLET | CHEWABLE TABLET | 800 MG | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMEGEL FRESHMINT | CHEWABLE TABLET | 800 MG | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

REMETHAN 25 | TABLETS | 25MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

REMETHAN 50 | TABLETS | 50MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

REMICADE | POW.ANDCONC.F/SOL/F/INF. | SEE REMARKS | CENTOCOR B.V. | UNITED KINGDOM |

REMINYL | ORAL SOLUTION | 4MG/1ML | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | BELGIUM |

REMINYL | FILM-COATED TABLETS | 8MG | JANSSEN CILAG SPA | ITALY |

REMINYL | FILM COATED TABLETS | 4MG | JANSSEN CILAG SPA | ITALY |

REMINYL | FILM COATED TABLETS | 12MG | JANSSEN CILAG SPA | ITALY |

REMOV | GRANULE | 100MG/SACHET | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

REMOV | TABLET | 100MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

REMYCIN 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

RENITEC | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME | PAKISTAN |

RENITEC | TABLET | 5MG | MSD | PAKISTAN |

RENITEC | TABLET | 5MG | M.S.D. | PAKISTAN |

RENITEC 20MG | TABLET | 20MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

RENITEC 20MG | TABLETS | 20MG | MSD | PAKISTAN |

RENITEC 5MG | TABLET | 5MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

RENNIE | CHEWABLE TABLET | N/A | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. | FRANCE |

RENNIE DEFLATINE | TABLET | NS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE DUO | ORAL SUSPENSION | NS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE PEPPERMINT | TABLET | N/A | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE RAP-EZE | CHEWABLE TABLET | 500MG | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RENNIE SPEARMINT | TABLET | NS | ROCHE PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

REOPRO | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | CENTOCOR B.V. | NETHERLANDS |

REPARIL GEL N | GEL | NA | MADAUS AG | GERMANY |

REPLAVITE REHYDRATION TREATMENT GRANULES | GRANULES | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

REPLENINE, (REPLENIN-VF) | POWDER FOR INJECTION | N/A | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

RESCUE REMEDY (BACH) | ORAL LIQUID | N/A | NELSON A. & CO LTD | UNITED KINGDOM |

RESCULA | EYE DROPS | 1.2MG/ML | NOVARTIS ARGENTINA SAICYF | ARGENTINA |

RESCULA EYE DROPS | EYE DROPS | 1.5MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

RESFOLIN | TABLET | 15MG | VECCHI & C PIAM S.A.P.A. | ITALY |

RESOVIST O.5 MMOL FE/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG | SCHERING AG | GERMANY |

RETACNYL 0.025% | CREAM | 0.025% | LABORATOIRES GALDERMA | FRANCE |

RETACNYL 0.05% | CREAM | 0.05% | LABORATOIRE GALDERMA | FRANCE |

RETENS | CAPSULE | 100MG | CHIESI WASSERMANN S.A. | SPAIN |

RETENS | CAPSULES | 116MG | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

RETIN A | SOLUTION | 1.183MG/G | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

RETIN A 0.025% | GEL | 0.025% | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

RETIN A 0.05% | CREAM | 0.05% | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

RETITOP 0.05% | CREAM | 0.05% W/W | LABORATOIRES ROCHE-POSAY | FRANCE |

RETROVIR CAPSULES 100MG | CAPSULES | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

RETROVIR CAPSULES 250MG | CAPSULES | 250MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

RETROVIR IV FOR INFUSION | SOLUTION FOR INJECTIONS | 10MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

RETROVIR SYRUP 50MG/5ML | ORAL SOLUTION | 50MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

REVIA | TABLETS | 50MG | DUPONT PHARMACEUTICALS COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

REVIDOX | TABLET | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RHE FD | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RHESONATIV | POWDER FOR INJECTION | (I+II) 1250IU | PHARMACIA & UPJOHN AB | SWEDEN |

RHESSONATIV 1250 IU | POWDER AND SOLVENT | 200 MG | BIOVITRUM AB | |

RHEUMASOL TABLETS | COATED TABLET | N/A | PETER BLACK HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

RHINATHIOL 2% FOR CHILDREN AND INFANTS | SYRUP | 2% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL 375MG EXPECTORANT | CAPSULE | 375MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL 5% ADULTS EXPECTORANT | SYRUP | 5% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL ADULTS SUGER-FREE EXPECTORANT | SYRUP | 5% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL PROMETHAZINE | SYRUP | N/A | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINATHIOL SUGAR-FREE CHILDREN AND INFANTS | SYRUP | 2% W/V | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

RHINOCAP | CAPSULE | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

RHINOCORT AQUA | NASAL SPRAY | 50MCG/DOSE | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

RHINOCORT AQUA | NASAL SPRAY | 32MCG/DOSE | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

RHINOCORT AQUA | NASAL SPRAY | 64MCG/DOSE | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

RHINOLAST NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 0.1% W/V | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

RHINOPRONT | CAPSULES | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHINOPRONT SPRAY | SOLUTION | N/A | HEINRICH MACK | GERMANY |

RHINOPRONT SYRUP | SUSPENSION | N/A | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHINOTUSSAL | CAPSULES | NA | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHINOTUSSAL | SYRUP | NA | HEINRICH MACK NACHF | GERMANY |

RHUMAGEL | GEL | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

RHUMAGEL | GEL | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN BHD | MALAYSIA |

RHUMAGEL | GEL | 0.5% W/W | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD | MALAYSIA |

RIAMET | TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

RIBOMICIN | OPHTHALMIC OINTMENT | 0.3% W/W | FARMIGEA SPA | ITALY |

RIBOMICIN | OPHTHALMIC DROPS | 0.3% W/V | FARMIGEA SPA | ITALY |

RIFADINE 150MG | CAPSULE | 150MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFADINE 300MG | CAPSULE | 300MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFADINE LYOPHILISEE 600MG | PREPARATION FOR INFUSION | 600MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFAMPICIN | FILM COATED TABLETS | 300MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID AND PYRAZINAMIDE | TABLET | 150/75/400MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID 150/100MG | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID 150/75MG | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONIAZID 300/150MG | TABLETS | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN AND ISONOIAZID AND PYRAZINAMIDE | TABLET | 120/50/300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RIFAMPICIN + ISONIAZID | TABLETS | 300MG +150MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

RIFAREN | CAPSULES | 300MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

RIFAREN 150 | CAPSULES | 150MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

RIFASYNT 150MG | CAPSULE | 150MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RIFASYNT 300MG | CAPSULE | 300MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RIFATER | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW | FRANCE |

RIFINAH | TABLETS | 150MG/100MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

RIFINAH 300MG/150MG | COATED TABLET | N/A | LABORATOIRES MARION MERRELL FRANCE | FRANCE |

RIKODEINE 9.5MG/5ML | ORAL LIQUID | 9.5MG/5ML | 3M PHARMACEUTICALS PTY LTD. | AUSTRALIA |

RILCAPTON 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RILCAPTON 50MG | TABLET | 50MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RILUTEK | FILM COATED TABLET | 50MG | RHONE-POULENC RORER S.A. | FRANCE |

RINGER LACTATED AGUETTANT | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

RINGERS INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

RINGER'S INJECTION USP | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

RINGER'S IRRIGATION SOLUTION | IRRIGATION SOLUTION | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

RINGERS IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINGER'S LACTATE (HARTMANN SOLUTION) | SOL. FOR INJ./INF. | N/A | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA | PORTUGAL |

RINSTEAD ADULT GEL | OROMUCOSAL GEL | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINSTEAD CONTACT PASTILLE | LOZENGE | 2MG | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINSTEAD SUGAR FREE PASTILLES | LOZENGE | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RINSTEAD TEETHING GEL | ORAL GEL | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

RIOPAN PLUS SUS | SUSPENSION | N/A | WYETH-AYERST CANADA INC. | CANADA |

RISDONE-1 | TABLET | 1MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-1 (RISPERIDONE TABLETS 1MG) | TABLET | 1MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-2 | TABLETS | 2MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-2 (RISPERIDONE TABLETS 2MG) | TABLET | 2MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | MALAYSIA |

RISDONE-3 | TABLET | 3MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-3 (RISPERIDONE TABLETS 3MG) | TABLET | 3MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | MALAYSIA |

RISDONE-4 | 4MG | TABLET | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISDONE-4 (RISPERIDONE TABLETS 4MG) | TABLET | 4MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

RISPERDAL 1MG | TABLET | 1MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RISPERDAL 1MG/ML | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | JANSSEN-CILAG AG | BELGIUM |

RISPERDAL 2MG | TABLET | 2MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RISPERDAL 3MG | TABLET | 3MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

RITALIN | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

RITALIN | TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

RITOSIN | FILM TABLET | 150MG | BIOFARMA ILAC SAN VE TIC A.S. | TURKEY |

RIVOTRIL | TABLETS | 0.5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

RIVOTRIL | TABLET | 2MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE | CAPSULES | 2.5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE | CAPSULES | 10MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE | CAPSULE | 20MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROACCUTANE 10MG | CAPSULE | 10MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROACCUTANE 20MG | CAPSULE | 20MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROACCUTANE 5MG | CAPSULES | 5MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROBITUSSIN | SYRUP | 100MG/5ML | WHITEHALL INTERNATIONAL INC | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN DM | SYRUP | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN DM SYRUP | SYRUP | NS | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN PAEDIATRIC COUGH | SYRUP | 7.5MG/5 ML | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN PE | SYRUP | N/A | WHITEHALL INTERNATIONAL INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

ROBITUSSIN PE SYRUP | SYRUP | NA | WYETH CONSUMER HEALTHCARE | UNITED STATES OF AMERICA |

ROCEPHIN ROCHE | VIAL | 2G | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROCEPHIN VIALS 250MG (I.M.) | STERILE POWDER FOR RECONS | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROCEPHIN VIALS 500MG (I.V.) | STERILE POWDER FOR RECON. | 500MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROCEPHINE 1G/10ML (IV USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 1G/10ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 1G/3.5ML (IM USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ | 1G/3.5ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 250MG/5ML (IV USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 250MG/5ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 2G | POWDER F SOLN F INFUSION | 2G | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE 500MG/5ML (IV USE) | POWDER AND SOLVENT F. INJ. | 500MG/5ML | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

ROCEPHINE VIALS 1G I.M. / I.V. | STERILE POWDER FOR RECONS | 1G | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

RODOGYL | FILM COATED TABLET | N/A | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

ROFERON-A | VIAL | SEE CPP | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

ROKAMOL 500MG CAPLETS | CAPLET | 500MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

ROPRIL | AEGIS LTD. | 12.5MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ROPRIL 25 | TABLETS | 25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ROPRIL 50 | TABLETS | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ROR, TRIMOVAX, TRIMOVAX MERIEUX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS LABORATORIES | FRANCE |

ROVAMYCIN 1.5M IU | FILM-COATED TABLETS | 1.50 MILLION IU | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

ROVAMYCINE | FILM-COATED TABLETS | 3 MILLION IU | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

ROVAMYCINE | FILM-COATED TABLETS | 1.5 MILLION IU | RHONE-POULENC RORER | FRANCE |

ROVAMYCINE 3 MILLION IU | FILM-COATED TABLETS | N/A | SPECIA LABORATORIES | FRANCE |

ROVAMYCINE CHILDREN 0.75MIU | GRANULES FOR ORAL SUSPENS | 0.75MIU | RHONE-POULENC RORER PHARMASPECIALITES | FRANCE |

ROWATANAL | CREAM | N/A | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

ROXAID | TABLET | 150MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

ROXAMED | TABLETS | 150MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

ROXITAN 10 | CAPSULES | 10MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ROXY — 150 | TABLET | 150MG | CIPLA LTD | INDIA |

ROZEX | GEL FOR CUTANEOUS USE | 0.75% W/W | LABORATOIRES GALDERMA | FRANCE |

ROZEX | CREAM | 0.75% W/W | GALDERMA(UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ROZEX CREAM | CREAM | 0.75%W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ROZEX GEL | GEL | 0.75% W/W | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

RPR SULPHADIAZINE | SOLUTION FOR INJECTION | 27.2% W/V | CONCORD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RREDENEMA | RECTAL SOLUTION | 0.2MG/ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

RUBELLA VACCINE LIVE B.P. LYOPHILISED | FREEZE-DRIED CAKE F/INJ | 1000 CCID50 | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA | INDIA |

RUBILIN RUBELLA VACCINE | FREEZE DRIED PREP F/INJ | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

RUBIMYCIN | TABLET | 250MG | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

RUDIVAX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

RUDOLAC | SYRUP | 7G/10ML | G.STREULI & CO. AG | SWITZERLAND |

RULID | TABLET | 150MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

RULID 100MG | COATED TABLET | 100MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

RULID 100MG | TABLET | 100MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

RULID 150MG | TABLET | 150MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

RULID 150MG | TABLET | 150MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

RULID 50MG | TABLET FOR ORAL SUSPEN. | 50MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

RUMAFEN-400 | TABLETS | 400MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUMAFEN-600 | TABLETS | 600MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUMAFEN-600 | SUSPENSION | 100MG/5ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUMAFEN-600 | GEL | 10G/100G | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

RUPAN 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

RUSYDE | TABLETS | 20MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

RUSYDE | TABLETS | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

RUVOMINOX | INJECTABLE SOLUTION | 75MG/3ML | RAFARM | GREECE |

RYNACROM 2% NASAL SPRAY OR RESISTON TWO | NASAL SPRAY | 2%W/V | FISONS LTD T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM 2% NASAL SPRAY OR RESTINON TWO | NASAL SPRAY | 2% W/V | FISONS LTD. T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM 4% NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 4% W/V | FISONS LIMITED | UNITED KINGDOM |

RYNACROM 4% NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | 4%W/V | FISONS LTD | UNITED KINGDOM |

RYNACROM COMPOUND | NASAL SPRAY | N/A | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM COMPOUND | NASAL SPRAY(AEROSOL) | N/A | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM NASAL DROPS | NASAL DROPS | 2%W/V | FISONS LTD T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYNACROM NASAL DROPS/NASAL SPRAY | NASAL DROPS | 2% W/V | FISONS LIMITED T/A RHONE POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

RYTHMODAN CAPSULES 100MG | CAPSULE | 100MG | HOECHST MARION ROUSSEL LIMITED | UNITED KINGDOM |

RYTHMODAN INJECTION 50MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | ROUSSEL LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

S.C.R. CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SABRIL 500MG | TABLET | 500MG | LABORATOIRES MARION MERRELL S.A. | FRANCE |

SACCA CLEAR-FLEX 2000ML | SOLUTION FOR DIALYSIS | NA | BIEFFE MEDITAL S.P.A. | ITALY |

SACCA CLEAR-FLEX 2000ML | SOLUTION FOR DIALISYS | N/A | BIEFFE MEDITAL SPA | ITALY |

SALAMOL EASI-BREATHE | INHALER | 0.1MG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAMOL EASI-BREATHE CFC-FREE | INHALER, AERSOSOL | 100MCG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAMOL STERI-NEB 2.5MG | SOLUTION FOR NEBULISER | 2.5MG/2.5ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAMOL STERI-NEB 5MG | SOLUTION FOR NEBULISATION | 5MG/2.5ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALAZOPYRIN | TABLETS | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

SALAZOPYRIN | SUPPOSITORIES | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

SALAZOPYRIN EN | GASTRO-RESIS. TABLETS | 500MG | PHARMACIA & UPJOHN | SWEDEN |

SALAZOPYRIN ENEMA | RECTAL SOLUTION | 3%W/V | PHARMACIA LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALBUTAMOL | AEROSOL INHALATION | 0.1MG/DOSE | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALBUTAMOL | TABLETS | 4MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

SALBUTAMOL | TABLETS | 4MG | REMEDICA LTD. | CYPRUS |

SALBUTAMOL 2 | TABLETS | 2MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

SALBUTAMOL SYRUP | ORAL SYRUP | 2MG/5ML | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

SALINE STERI-NEB 0.9%W/V | SOLUTION (SEE REMARKS) | 22.5MCG/2.5ML | STERIPAK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SALIPAX | CAPSULES | 20MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

SALMOL CFC-FREE INHALER | INHALER | 29.64MG | NOTRON HEALTHCARE LTD | UNITED KINGDOM |

SALOFALK | SUPPOSITORIES | 250MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SALOFALK | ENTERIC COATED TABLETS | 500MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SALOFALK | ENTERIC-COATED TABLETS | 250MG | DR. FALK PHARM GMBH | GERMANY |

SALOFALK | ENEMAS | 4G/60ML | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SAMIXON 500 IV | POWDER FOR INJECTION | 500MG/VIAL | HIKMA PHARMACEUTICALS | JORDAN |

SANDA-100 | CAPSULE | 100MG | OKASA PHARMA PVT LTD INDIA | INDIA |

SANDA-25 | CAPSULE | 25MG | OKASA PHARMA PVT. LTD — INDIA | INDIA |

SANDIMMUM | CAPSULES | 100MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | SOFT GELATIN CAPSULES | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDIMMUN NEORAL | ORAL SOLUTION | 100MG/ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDIMMUN NEORAL | CAPSULES | 100MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDIMMUN NEORAL | CAPSULES | 25MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOMIGRAN | TABLETS | 0.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.1MG/ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/5ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.05MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 100MCG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN | SOLUTION FOR INJECTION | 0.05MG/ML | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN LAR | MICROSPHERES FOR INJ. | 10MG | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN LAR | MICROSPHERES FOR INJ. | 20MG | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN LAR | MICROSPHERES FOR INJ. | 30MG | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SANDOSTATIN LAR | POWDER FOR INJECTION | 20MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

SANDOSTATIN LAR | POWDER FOR INJECTION | 10MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATIN LAR | POWDER FOR INJECTION | 30MG | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SANDOSTATINA | SOLUTION FOR INJECTION | 0.5MG/ML | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

SANTE CAPSULES | CAPSULES | 20 MG | MACTER INTERNATIONAL (PVT) | PAKISTAN |

SAROTEN | TABLET | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

SAROTEN | TABLET | 25MG | H.LUNDBECK A/S | DENMARK |

SASTID SOAP | SOAP | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SAUBASIN | TABLETS | 60MG | KLEVA LTD | GREECE |

SAVENTRINE IV | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/2ML | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SAVOY COLD AND FLU RELIEF TABLETS | COATED TABLETS | N/A | NORMA CHEMICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SCHERIPROCT-SALBE | OINTMENT | N/A | SCHERING WIEN GESELLSCHAFT M.B.H. | AUSTRIA |

SCHOLL ANTISEPTIC FOOT BALM | CREAM | N/A | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL ATHLETES FOOT | TOPICAL POWDER | 1% W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL ATHLETE'S FOOT CREAM | CREAM | 1%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL ATHLETES FOOT SPRAY LIQUID | TOPICAL SPRAY | 1%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL CALLOUS REMOVERS | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL CORN AND CALLOUS REM. LIQ. | TOPICAL SOLUTION | N/A | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCHOLL VERRUCA REMOVAL SYSTEM | PLASTER | 40%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SCOT-TUSSIN ALLERGY SUGAR-FREE | LIQUID | 12.5MG/5ML | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN DM COUGH CHASERS | LOZENGE | 5MG | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO INC | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN DM SUGAR-FREE | LIQUID | N/A | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN EXPECTORANT SUGAR-FREE | LIQUID | 200MG/10ML | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN ORIGINAL S-F COLD AND ALLERGY | LIQUID | N/A | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SCOT-TUSSIN SENIOR SUGAR-FREE | LIQUID | N/A | SCOT-TUSSIN PHARMACAL CO., INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SEAL AND HEAL VERRUCA REMOVAL GEL | GEL | N/A | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEDOXIL | PILLS | 1MG | MEDIBIAL — PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS, S.A. | PORTUGAL |

SEDOXIL | TABLET | NA | LABORATORIOS BIAL — PORTELA & CA, S.A. | PORTUGAL |

SEDOXIL | TABLET | 1MG | MEDIBIAL — PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

SEFAGEN | SOLUTION FOR INJECTION | 1G | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

SEKROL | SYRUP | NA | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

SELECIM | TABLETS | 5MG | CIMEX AG | SWITZERLAND |

SELECTOL 200MG | TABLET | 200MG | RORER PHARMACEUTICALS LTD. (T/A RHONE POULENC RORER) | UNITED KINGDOM |

SELEGELINE HYDOCHLORIDE | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SELEGELINE HYDROCHLORIDE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SELEGILENE HCL | TABLETS | 5MG | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

SELEGOS 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELEMYCIN 100MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 100MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELEMYCIN 250MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 250MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELEMYCIN 500MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 500MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SELERIN | TABLETS | 5MG | CIPLA LTD | INDIA |

SELEXID | TABLETS | 200MG | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

SELEXID | POWDER FOR INJECTION | 400G/VIAL | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

SELGIN | TABLETS | 5MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

SELSUN | SHAMPOO | 2.5%W/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEMPREX | CAPSULES | 8MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SENNA 7.5 | TABLETS | 7.5MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

SENNA 7.5MG | TABLET | 7.5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SENOKOT SYRUP | ORAL SOLUTION | 0.18% W/W | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SENOKOT TABLETS | TABLET | 7.5MG | RECKITT & COLMAN PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPCEN | TABLETS | 500MG | LABORATOIRES CENTRUM | SPAIN |

SEPCEN | TABLETS | 250MG | LABORATOIRES CENTRUM | SPAIN |

SEPCEN 250 | TABLETS | 250MG | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM SA | SPAIN |

SEPCEN 500 | TABLETS | 500MG | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM SA | SPAIN |

SEPTANEST WITH ADRENALINE | SOLUTION FOR INJECTION | 1/200,000 | LABORATOIRES SEPTODENT | FRANCE |

SEPTANEST WITH ADRENALINE | SOLUTION FOR INJECTION | 1/100,000 | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

SEPTI-AID | OINTMENT | 10%W/W | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

SEPTOPAL CHAIN 30 | BEADS ON CHAIN | N/A | MERCK BIOMATERIAL GMBH | GERMANY |

SEPTRA | INJ. SOL. FOR INFUSION | N/A | GLAXO SMITHKLINE INC. | CANADA |

SEPTRA | TABLETS | NA | GLAXOSMITHKLINE INC | CANADA |

SEPTRA DS | TABLETS | NA | GLAXOSMITHKLINE INC | CANADA |

SEPTRIN | TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN | DISPERSIBLE TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN | PAEDIATRIC SUSPENSION | NA | GLAXO WELLCOME GMBH & CO. | GERMANY |

SEPTRIN | TABLETS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN ADULT SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN FOR INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN FORTE (DOUBLE STRENGTH) | TABLETS | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN FORTE TABLETS | TABLETS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN PAEDIATRIC | SUSPENSION | N/A | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN TABLETS ADULT | TABLETS | NA | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEPTRIN TABLETS FORTE | TABLETS | NA | GLAXOSMITHKLINE GMBH & Co | GERMANY |

SERENACE | TABLET | 1.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLET | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | CAPSULE | 500MCG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | CAPSULES | 0.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLETS | 1.5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENACE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERENITY TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 100 DISKUS | INHALATION POWDER | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 100 DISKUS | INHALATION POWDER PRE-DISPENSED | NA | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

SERETIDE 125 EVOHALER | PRESS. INHAL., SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 125 EVOHALER | PRESSURISED INHALATION | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 250 DISKUS | INHALATION POWDER | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 250 DISKUS | INHALATION POWDER PRE-DISPENSED | NA | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

SERETIDE 250 EVOHALER | PRESS. INHAL., SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 250 EVOHALER | PRESSURED INHALATION | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 50 EVOHALER | PRESS. INHAL., SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 50 EVOHALER | PRESSURISED INHALATIONS | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SERETIDE 500 DISKUS | INHALATION POWDER PRE-DISPENSED | NA | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

SERETIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 100MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | IRELAND |

SERETIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 250MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | IRELAND |

SERETIDE DISKUS | INHALATION POWDER | 500MCG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | IRELAND |

SEREVENT | SEE REMARKS | 25MCG/DOSE | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE | FRANCE |

SEREVENT INHALER | AEROSOL | 25MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

SEREVENT INHALER | INHALER | 25MCG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

SEREVENT INHALER | AEROSOL | 25MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITIED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

SEREVENT INHALER | PRESSURISED INHALATION SUSPENSION | 25UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROBID INHALER 200MD | INHALER | 25MCG | CIPLA | INDIA |

SEROQUEL | COATED TABLET | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLET | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLET | 200MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLETS | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLETS | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL | COATED TABLETS | 200MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROQUEL PATIENT STARTER PACK | TABLET | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEROXAT LIQUID 20MG/10ML | ORAL SUSPENSION | 2MG/ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SEROXAT TABLETS 20MG | COATED TABLET | 20MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SEROXAT TABLETS 30MG | COATED TABLET | 30MG | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SERVEDOL TABLETS 20MG | COATED TABLETS | 20MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERVEDOL TABLETS 50MG | COATED TABLETS 50MG | 50MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SERZONE | TABLETS | 50MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 150MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 200MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE | TABLETS | 250MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SERZONE (DUTONIN) | TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

SERZONE (DUTONIN) | TABLETS | 200MG | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

SETLERS ANTACID PEPPERMINT | TABLETS | 500MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS ANTACID SPEARMINT | TABLETS | 500MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS ANTACID-PEPPERMINT | TABLET | 500MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS ANTACID-SPEARMINT | TABLET | 500MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS WIND-EZE | CHEWABLE TABLET | 125MG | STAFFORD-MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS WIND-EZE | SOFT GEL CAPSULES | 125MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SETLERS WIND-EZE | CHEWABLE TABLETS | 125MG | STAFFORD MILLER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVEN SEAS COD LIVER OIL | ORAL SOLUTION | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVORANE | INHALATION LIQUID | 100% V/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVORANE | INHALATION LIQUID | 100%V/V | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVREDOL ORAL SOLUTION 10MG/5ML | ORAL SOLUTION | 10MG/5ML | NAPP LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

SEVREDOL TABLETS 10MG | COATED TABLETS | 10MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SEVRIN | OINTMENT | 30% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SGUARDI | OPHTHALMIC DROPS | 0.01G | FARMIGEA SPA | ITALY |

SI[PROX 250 MG TABLETS | TABLETS | 250 MG | DELTA HF | ICELAND |

SIBELIUM | CAPSULE | 5MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SICCAPOS GEL | GEL | 2MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

SICCAPROTECT | EYE DROPS | N/A | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

SICORTEN | CREAM | 0.05% W/W | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SICORTEN PLUS | CREAM | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SIFROL | TABLETS | 0.088MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

SIFROL | TABLETS | 0.18MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

SIFROL | TABLETS | 0.7MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

SILOMAT | TABLETS | 40MG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG | GERMANY |

SILVER NITRATE PENCIL 95% PAD | MOULDED TOUGHENED TIP | 95% | SOLOPORT LIMITED T/A BRAY HEALTH & LEISURE | UNITED KINGDOM |

SIMCARD-10 | TABLET | 10MG | CIPLA LTD | INDIA |

SIMECO | SUSPENSION | N/A | WYETH-LEDERLE | PAKISTAN |

SIMLO-10 (SIMVASTATIN TABLETS USP) | TABLET | 10MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

SIMPLE EYE OINTMENT BP | EYE OINTMENT | NO ACTIVE INGR. | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

SIMULECT | POWDER FOR INJECTION | 20MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA AG | SWITZERLAND |

SIMULECT | (INJECTION) LYOPHILISATE | 20MG/ VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SIMULECT | SEE REMARKS | 4MG/ML | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

SIMVACOR | TABLETS | 10MG | KLEVA LTD | GREECE |

SIMVAKOL | FILM TABLET | 10MG | NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

SIMVOR 10MG | TABLETS | 10MG | RANBAXY LABS LTD | INDIA |

SINECOD | DROPS FOR CHILDREN | 5MG/ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

SINECOD | SYRUP | 15MG/10ML | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

SINEMET 110MG | TABLET | N/A | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

SINEMET 25/250 | TABLETS | 25/250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

SINEMET CR 250MG | TABLETS | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

SINEQUAN | CAPSULE | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINEQUAN | CAPSULE | 25MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINEQUAN | CAPSULE | 10MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINEQUAN | CAPSULE | 75MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

SINGULAIR | CHEWABLE TABLETS | 4MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | NETHERLANDS |

SINGULAIR 10MG TABLETS | COATED TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME | UNITED KINGDOM |

SINGULAIR PAEDIATRIC 5MG | CHEWABLE TABLET | 5MG | MERCK SHARP & DOHME | UNITED KINGDOM |

SINUFED | SYRUP | 30MG/5ML | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD | ISRAEL |

SINUTAB | TABLET | N/A | PARKE-DAVIS | PAKISTAN |

SINUTAB | TABLET | N/A | PARKE-DAVIS | PAKISTAN |

SIOPEL CREAM | CREAM | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SIPRAZON 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SIPROGUT GOZ DAMLASI 0.3 % | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.3% | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

SIPROX 100 MG TABLETS | TABLETS | 100 MG | DELTA HF | ICELAND |

SIPROX 500 MG TABLETS | TABLET | 500 MG | DELTA HF | ICELAND |

SIPROX 750 MG | TABLET | 750MG | DELTA HF | ICELAND |

SIX PLUS PARAPED SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | PINEWOOD LABORATORIES LIMITED T/A PINEWOOD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SKINOREN | CREAM | 0.2G/G | SCHERING AG | ITALY |

SKINOREN | CREAM | 20G/100G | SCHERING SPA | ITALY |

SLOW K TABLETS | TABLETS | 600 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

SLOW-FE | MODIFIED RELEASE TABLETS | 160MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SLOW-FE FOLIC | MODIFIED RELEASE TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SLOW-K | TABLETS | 600MG | NOVARTIS PHARMA B.V. AMHEM | NETHERLANDS |

SLOW-K | TABLETS | 600MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SMILITENE | CAPSULE | 100MG | RAFARM | GREECE |

SMILITENE | CAPSULE | 100MG | RAFARM | GREECE |

SMOODERM | CREAM | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

SNIP | TABLETS | N/A | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SNO PHENICOL EYE DROPS 0.5% W/V | EYE DROPS | 0.5% W/V | CHAUVIN PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SNOWFIRE HEALING TABLET OINTMENT | OINTMENT | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SNUFFLEBABE VAPOUR RUB | NASAL INHALATION OINTMENT | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SODAMINT BP/ SODIUM BICARBONATE COMP. BP | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIO CLORURO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9G/ML | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | ITALY |

SODIO CLORURO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. | ITALY |

SODIUM BICARBONATE | TABLETS | 600MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE | CAPSULES | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE BP | ORAL MPOWDER | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 4.2% W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE INJ MINIJET | AQUEOUS SOLUTION | 8.4%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE IV INF. POLYFUSOR BD | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1.4% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE IV INF. POLYFUSOR BD | SOLUTION FOR INJECTIONS | 8.4%W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE MINIJET | SOLUTION FOR INJECTION | 4.2%W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE MINJET | SOLUTION FOR INJECTION | 8.4% W/V | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM BICARBONATE TABLETS 600MG | TABLETS | 600MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE (0.9+5)% | SOLUTION FOR IV INFUSION | NA | DEMA SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE (O.18 +4)% | SOLUTION F/IV INFUSION | NA | DEMA SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE 0.225% + GLUCOSE 5% | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE 0.45% AND GLUCOSE 5% | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE 0.9% (5, 10 OR 20ML) AMP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | DEMO SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE 0.9% AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 0.9% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

SODIUM CHLORIDE 0.9% DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | 0.9% | DEMO SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE 0.9% SCHIWA | SOLUTION FOR INFUSION | 9G/1000ML | B.BRAUN MELSUNGEN | GERMANY |

SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V | SOL. FOR INJ./INF. | 0.9%W/V | PARACELCIA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | PORTUGAL |

SODIUM CHLORIDE AGUETTANT | INJECTABLE SOLUTION | 0.9% W/V | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

SODIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

SODIUM CHLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

SODIUM CHLORIDE INJECTION B.P. | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | PHOENIX PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | PHOENIX PHARMA LTD | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

SODIUM CHLORIDE INJECTION BP 0.9% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9% W/V | MACARTHYS LABS LTD. T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO | SOLUTION FOR INFUSION | 0.9% | DEMO SA | GREECE |

SODIUM CHLORIDE INJECTION/DEMO | SOLUTIO IV. INFUSION | 0.9%W/V | DEMO S.A. GREECE | GREECE |

SODIUM CHLORIDE IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.45%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CHLORIDE IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | BAXTER HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM CLORIDE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 0.9%W/V | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

SODIUM CROMOGLYCATE 2% | EYE DROPS | 2%W/W | DOMINION PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM IODIDE (131.I) DIAGNOSTIC CAPSULE | CAPSULE | 333KBQ-3.7MBQ | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

SODIUM NITROPRUSSIDE FOR IV INF. | POWDER FOR INJECTION | 50MG/VIAL | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

SODIUM VALPROATE | ENTERIC COATED TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM VALPROATE | ENTERIC COATED TABLETS | 500MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SODIUM VALPROATE | SUGAR FREE SOLUTION | 200MG/5ML | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRADEX EAR EYE OINTMENT | EAR/EYE OINTMENT | N/A | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRADEX EAR/EYE DROPS | EAR/EYE DROPS | N/A | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRAMYCIN EYE DROPS | EYE DROPS | 0.5% W/V | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRAMYCIN EYE OINTMENT 0.55% W/W | OINTMENT | 0.55% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRAMYCIN SKIN OINTMENT | OINTMENT | N/A | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFRA-TULLE | PAD (DRESSING) | 1.05% W/W | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOFT CORN REMOVAL PADS | PLASTER | 12%W/W | SCHOLL CONSUMER PRODUCTS | UNITED KINGDOM |

SOLAQUIN | CREAM | 2% | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE | CREAM | 4% | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE | GEL | 4% | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE 4% | GEL | N/A | ICN PHARMACEUTICALS, INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLAQUIN FORTE 4% | CREAM | N/A | ICN PHARMACEUTICALS INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

SOLARCAINE | CREAM | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLARCAINE GEL | GEL | 0.5% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLARCAINE LOTION | TOPICAL EMULSION | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLARCAINE TOPICAL AEROSOL LIQUID SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLCODERM SOLUTION | SOL. FOR EXTERNAL APPL. | N/A | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOGYN SOLUTION | SOLUTION FOR CERVIX UTERI | N/A | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL | SOLUTION FOR IV INJECTION | 42.5MG/ML | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL | OINTMENT | 2.07MG/G | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL DENTAL ADHESIVE PASTE | ORAL AND GINGIVAL PASTE | 2.125MG/G | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOSERYL JELLY | GEL | 4.15MG/G | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLCOTRICHOVAC | POWDER FOR INJECTION | 7×10(9) | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

SOLEZE ANTISEPTIC CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SOLIAN 100MG | SCORED TABLET | 100MG | SANOFI SYNTHELABO | FRANCE |

SOLIAN 400MG | SCORED FILM-COATED TABLET | 400MG | SANOFI SYNTHELABO | FRANCE |

SOLOFALK | SUPPOSITORIES | 500MG | DR.FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

SOLONEX T-150 | TABLET | N/A | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

SOLONEX T-75 | TABLET | N/A | MACLEODS | INDIA |

SOLONEX-100 | TABLETS | 100MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

SOLONEX-300 | TABLET | 300MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

SOLPADEINE CAPSULES | CAPSULE | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A SMITHK. BEECH. CONS. HLTHC. | UNITED KINGDOM |

SOLPADEINE SOLUBLE TABLETS | TABLET FOR ORAL SOLUTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOLPADEINE TABLETS | TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM (SWG) LTD T/A STERLING HEALTH/SKB INTRNTL | UNITED KINGDOM |

SOLPAFLEX TABLETS | COATED TABLET | N/A | SMITHKLINE BEECHAM INTERNATIONAL | UNITED KINGDOM |

SOLPRENE | OPHTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

SOLU CORTEF | POWDER FOR SOL FOR INJ | 100MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLUDAMIN | SINGLE DOSE ORAL SOLUTION | 1G/SINGLE DOSE | KLEVA LIMITED | GREECE |

SOLU-MEDROL | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLU-MEDROL | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLU-MEDROL | SOLUTION FOR INJECTION | 125MG/2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

SOLUTION INJ. DE CITRATE DE GALLIUM 67 | SOLUTION FOR INJECTION | 74 MBQ/ML | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

SOLUWAX | EAR DROPS | 0.5% W/V | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (FUN) | SOLN FOR PERITON. DIALYS. | N/A | BIEFFE MEDITAL S.P.A. | ITALY |

SOLVIN(BROMHEXINE ELIXIR) | ELIXIR | 4MG/5ML | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

SOMATOSTATINE UCB | POWDER FOR INJECTION | 3MG/ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

SOMATOSTATINE UCB | LYOPHILISED FOR INJECTION | 250MCG | UCB SA — SECTEUR PHARMA | BELGIUM |

SOMATOSTATIN-UCB | POWDER FOR INJECTION | 250MCG | UCB SA | BELGIUM |

SOMAZINA | DROPS | 10G/100ML | FERRER INTERNACIONAL, S.A. | SPAIN |

SOMNITE | SUSPENSION | 2.5MG/5ML | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SOMNUS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

SONA B COMPLEX | TABLETS | N/A | SONA NUTRITION LTD. | IRELAND |

SONA MULTIPLUS | TABLETS | N/A | SONA NUTRITION LTD. | IRELAND |

SONATA | HARD CAPSULES | 5MG | WYETH EUROPA LTD. | UNITED KINGDOM |

SONATA | HARD CAPSULE | 10MG | WYETH EUROPA LTD. | UNITED KINGDOM |

SOOTHAKE GEL | DENTAL GEL | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SOOTHAKE TOOTHACHE TINCTURE | DENTAL SOLUTION | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SOOV BITE | GEL | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

SOOV BURN | SPRAY AEROSOL | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

SOOV CREAM | CREAM | N/A | EGO PHARMACEUTICALS | AUSTRALIA |

SOTALOL TABLETS 80MG | TABLETS | 80MG | MCDERMOTT LABORATORIES LTD T/A GERARD LABORATORIES | IRELAND |

SOTILEN | CAPSULES | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SOTILEN 10MG | CAPSULE | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SPASMOMEN | COATED TABLET | 40MG | A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. | ITALY |

SPASMONAL | CAPSULES | 60MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SPASMONAL CAPSULES | CAPSULES | 60 MG | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SPASMOPRIV | CAPSULE | 100MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

SPECTRABAN ULTRA 28 (SOLABAN A + B) | LOTION | N/A | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD | IRELAND |

SPERSACARPINE 1% | EYE DROPS | 1% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSACARPINE 2% | EYE DROPS | 2% W/V | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSACARPINE 2% | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX 0.1% | EYE DROPS | 1MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX 0.1% | EYE DROPS | 1.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX COMP | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSADEX COMP. | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG SDU | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSALLERG SDU | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE DROPS | 5MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE OINTMENT | 10MG/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE DROPS | 5.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPERSANICOL | EYE OINTMENT | 10.00MG/G | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

SPIRACTIN 25 | TABLETS | 25MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

SPIRIVA | INHALATION POWDER, CAPS. | 18MCG | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA | GERMANY |

SPORANOX 100MG | CAPSULE | 100MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SPORANOX ORAL SOLUTION | ORAL SOLUTION | 10MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SQUA-MED | SHAMPOO | N/A | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

ST JAMES' BALM | OINTMENT | N/A | MEDICO-BIOLOGICAL LABS LTD | UNITED KINGDOM |

STABILISED CERETEC | POWDER FOR INJECTION | 0.5MG/VIAL | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

STABLON 12.5MG | COATED TABLET | 12.5MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

STADELANT | TABLETS | 20MG | CHRISPA ALFA FARMAKEYTICI S.A. | GREECE |

STAMARIL | SOLUTION FOR SC OR IM USE | 1000LD50/0.5ML | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

STAPHYLEX | CAPSULES | 250MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

STAPHYLEX | CAPSULES | 500MG | ALPHAPHARM PTY LTD | AUSTRALIA |

STAPHYLEX 250 | CAPSULE | 250MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

STAPHYLEX 500 | CAPSULE | 500MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

STAPHYLEXIN 250MG | CAPSULE | 250MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

STARIL | TABLETS | 10MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

STARIL | TABLETS | 20MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

STARLIX | FILM-COATED TABLETS | 60MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

STARLIX | FILM-COATED TABLETS | 120MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 60MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM-COATED TABLETS | 120MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 180MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 60MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 120MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STARLIX | FILM COATED TABLETS | 180MG | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STAS HUSTENLOSER SAFT | SOLUTION | 15MG/5ML | STADA OTC ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

STATICUM | TABLET | 5MG | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

STAVIN-30 | CAPSULE | 30MG | OKASA PHARMA PVT.LTD-INDIA | INDIA |

STAVIN-40 | CAPSULE | 40MG | OKAS PHARMA PVT- LTD -INDIA | |

STAVIR-40 | CAPSULES | 40MG | CIPLA LTD | INDIA |

STEDON | INJECTABLE SOLUTION | 10MG/2ML | ADELCO S.A. | GREECE |

STEDON | TABLET | 2MG | ADELCO SA | GREECE |

STEDON | TABLET | 5MG | ADELCO SA | GREECE |

STEDON | INJ. SOLUTION | 10MG/2ML | ADELCO — CHROMATOURGIA ATHINON E. COLOCOTRONIS BROS S.A. | GREECE |

STELABID | TABLET | N/A | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

STELABID TABLETS | TABLETS | NA | SMITHKLINE BEECHAM | PAKISTAN |

STELAZINE | TABLET | 1MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

STELAZINE | TABLETS | 1MG | SMITHKLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

STELAZINE SPANSULE CAPSULE 2MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 2MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 10MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 10MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 15MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 15MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 15MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 15MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SPANSULE CAPSULES 2MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 2MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE SYRUP | SYRUP | 1MG/5ML | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 1MG | COATED TABLET | 1MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 1MG | COATED TABLET | 1MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 5MG | COATED TABLET | 5MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

STELAZINE TABLETS 5MG | COATED TABLET | 5MG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED T/A GOLDSHIELD | UNITED KINGDOM |

STEMETIL | TABLET | 5MG | RHONE POULENC | PAKISTAN |

STEMETIL | TABLET | 5MG | RHONE-POULENC-RORER | PAKISTAN |

STEMETIL INJECTION 1.25% W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 1.25% W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STEMETIL INJECTION 1.25%W/V | SOLUTION FOR INJECTION | 1.25%W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

STEMETIL TABLES 25MG | TABLET | 25MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STEMETIL TABLETS | TABLETS | 5MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

STEMETIL TABLETS | TABLET | 25MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

STEMETIL TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERETS NORMASOL | TOPICAL SOLUTION | 0.9% W/V | SETON PREBBLES LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERETS UNISEPT | TOPICAL SOLUTION | 0.25% V/V | SETON PREBBLES LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX N0.5 SODIUM CHLORIDE 0.18% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.18% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 10 DARR0W'S SOLUTION | SOUTION FOR INJECTION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 11 HARTMANNS SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 31 DEXTROSE IV INFUSION 20% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 20% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 34 DEXTROSE IV INFUSION BP | SOLUTION FOR IV INFUSION | 50% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 42 | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 45 SODIUM CHLORIDE AND DEXT. | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 6 DEXTROSE IV INF. 5% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 7 DEXTROSE 10% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 10%W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO 9 RINGERS SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO.2 SODIUM CHLORIDE 0.45% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.45% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO1 SODIUM CHLORIDE 0.9% | SOLUTION FOR IV INFUSION | 0.9% W/V | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERIFLEX NO3 SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE | SOLUTION FOR IV INFUSION | N/A | FRESENIUS LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERILE CARDIOPLEGIA CONCENTRATE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | F.H. FAULDING & CO. LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

STERILE DOBUTAMINE HCL CONCENTRATE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/20ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

STERILE DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/IN 20ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

STERILE DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE CONC. | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/20ML | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LIMITED | IRELAND |

STERILE DOPAMINE CONC. SELECTAJET | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML | INTERNATIONAL MEDICATION SYSTEMS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

STERILE DOPAMINE CONCENTRATE 200MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/5ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

STERILE DOPAMINE HCL INJECTION AMPOULE | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/5ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

STERILE SODIUM CHLORIDE CONC. BP 30%W/V | CONCENTRATE FOR INJECTION | 30%W/V | MACARTHYS LABS. LIMITED T/A MARTINDALE PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

STERILE WATER FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

STERILE WATER FOR INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

STERILE WATER FOR IRRIGATION USP | SOLUTION FOR IRRIGATION | NO ACTIVE ING. | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

STERWIN REAL LEMON COLD POWDERS | POWDER FOR ORAL SOLUTION | N/A | SANOFI WINTHROP LIMITED | UNITED KINGDOM |

STIEMYCIN 2% W/W | TOPICAL SOLUTION | 2% W/W | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

STIEVA-A CREAM 0.05% | CREAM | 0.05% | THERAPEX INC. | CANADA |

STIEVA-A FORTE CREAM 0.1% | CREAM | 0.1% | THERAPEX INC | CANADA |

STIEVAMYCIN GEL | JELLY | N/A | STIEFEL CANADA INC | CANADA |

STILNOX 10MG | FILM-COATED TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

STIMOL | ORAL SOLUTION IN SACHETS | 2G | LABORATOIRES BIOCODEX | FRANCE |

STIMOL | ORAL SOLUTION | 1G/10ML | LABORATOIRES BIOCODEX | FRANCE |

STINGOSE PUMP SPRAY DISPENSER | TOPICAL SOLUTION | 20% W/V | WELLVALUE LTD | UNITED KINGDOM |

STOCRIN | ORAL SOLUTION | 30MG/ML | MERCK SHARP & DOHME LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

STOCRIN 100MG | HARD CAPSULES | 100MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | EUROPEAN COMMUNITY |

STOCRIN 200MG | HARD CAPSULES | 200MG | MERCK SHARP & DOHME LTD.(UK) | EUROPEAN COMMUNITY |

STOCRIN 50MG | HARD CAPSULES | 50MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. (UK) | EUROPEAN COMMUNITY |

STREFEN | LOZENGE | NA | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS | LOZENGE | N/A | KNOLL | PAKISTAN |

STREPSILS COUGH LOZENGES | LOZENGE | 2.5MG | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS HONEY AND LEMON | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS ORIGINAL | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS PAIN RELIEF PLUS | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS PAIN RELIEF SPRAY | OROMUCOSAL SPRAY | 2% W/V | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS SUGAR FREE LOZENGES | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPSILS WITH HONEY AND LEMON | LOZENGE | N/A | KNOLL | PAKISTAN |

STREPSILS WITH VITAMIN C | LOZENGE | N/A | KNOLL | PAKISTAN |

STREPSILS WITH VITAMIN C 100MG | LOZENGE | N/A | CROOKES HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

STREPTASE 1,500,000 | DRY SUBSTANCE FOR INJECT. | 15 — 18MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

STREPTASE 250000 UI | POWDER FOR INCECTABLE SOL | 250000IU | LABORATOIRES HOECHST-HOUDE | FRANCE |

STREPTASE 250,000 | DRY SUBSTANCE FOR INJECT. | 2.5 — 3MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

STREPTASE 750,000 | DRY SUBSTANCE FOR INJECT. | 7.5 — 9MG | HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

STREPTOMYCIN SULPHATE INJECTION BP | POWDER FOR RECONSTITUTION | 1G/VIAL | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

STRESAM | CAPSULES | 0.05G | BIOCODEX LABORATORIES | FRANCE |

STRONG 15%W/V POTASSIUM CHLORIDE SOL.73 | INFUSION SOLUTION CONCENT | 15% W/V | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

STRONG CO-DANTHRAMER SUSPENSION | SUSPENSION | N/A | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

STRPTASE 750000 UI | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 750000IU | LABORATOIRES HOECHST-HOUDE | FRANCE |

STUD 100 DESENSITIZING SPRAY FOR MEN | CUTANEOUS SPRAY,SOLUTION | 9.6% W/W | POUND INTERNATIONAL LTD | UNITED KINGDOM |

STUGERON | TABLET | 25MG | JANSSEN | PAKISTAN |

STUGERON 25MG | TABLET | 25MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

STUGERON FORTE | CAPSULE | 75MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SUBCUTANEOUS CALCIPARINE | SOLUTION FOR SUBCUTANEOUS INJECTION | 5000IU/0.2ML | SANOFI-SYNTHELABO | FRANCE |

SUBUTEX 2MG SUBLINGUAL TABLETS | SUBLINGUAL TABLET | 2MG | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUBUTEX 8MG SUBLINGUAL TABLETS | SUBLINGUAL TABLET | 8MG | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUCRALAN | TABLET | 1G | LANNACHER HEIMITTEL GMBH | AUSTRIA |

SUCRALFATE TABLETS 1G | TABLETS | 1G | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUCRANASE | TABLETS | 255MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

SUDAFED ELIXIR | SYRUP | 30MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUDAFED TABLETS 60MG | FILM COATED TABLETS | 60MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUDOCREM ANTISEPTIC HEALING CREAM | CREAM | N/A | TOSARA PRODUCTS (UK) LTD | UNITED KINGDOM |

SUFENTA 2ML AMPOULES | INJECTABLE SOLUTION | 0.01MG/2ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SULFADIAZIN-HEYL | TABLETS | 500MG | HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH & CO. KG | GERMANY |

SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE | TABLETS | 500MG + 25MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

SULFASALAZINE-HEYL | GASTRO-RESISTANT F/C TAB | 500MG | HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH & CO KG | GERMANY |

SULPHADIAZINE TABLETS BP | TABLET | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

SULPHADIAZINE TABLETS BP 500MG | TABLETS | 500MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

SULPHADIMIDINE BP 500MG | TABLET | 500MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SULPHAKREAM-N | CREAM | N/A | NABIQASIM | PAKISTAN |

SULPIREN 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

SULPIRIDE | TABLETS | 200MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

SULTRIN | VAGINAL CREAM | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

SUPER WATE ON EMULSION | ORAL EMULSION | N/A | D D D LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO | SUPPOSITORY | 2.72G | SYNTHELABO S.P.A. | ITALY |

SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO | SUPPOSITORY | 1.36G | SYNTHELABO S.P.A. | ITALY |

SUPRA-VIR | CREAM | 5%W/W | TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD | ISRAEL |

SUPRAVIRAN 200 | TABLET | 206.185MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN 250 | POWDER FOR I.V. INFUSION | N/A | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN 400 | TABLET | 412.37MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN 800 | TABLETS | 824.74MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPRAVIRAN CREAM | CREAM | N/A | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

SUPREFACT 100MCG (1MG/ML) | NASAL SOLUTION | 1MG/ML | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

SURAFEM | PULVULES | 20MG | ELI LILLY AND COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

SURELAX HERBAL | TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED T/A ENGLISH GRAINS HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

SURGAM 200MG | TABLET | 200MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

SURGAM 300MG | SUPPOSITORY | 300MG | LABORATOIRES ROUSSEL | FRANCE |

SURGAM SA CAPSULES 300MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 300MG | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURGAM TABLETS 300MG | TABLET | 300MG | ROUSSEL LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURGICAL SPIRIT BP | TOPICAL SOLUTION | 95% V/V | WILLIAM RANSOM & SON PLC | UNITED KINGDOM |

SURGICAL SPIRIT BP | TOPICAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

SURGICAL SPIRIT BP | TOPICAL SOLUTION | NA | LCM LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL | COATED TABLET | 10MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL | COATED TABLETS | 25MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL | CAPSULES | 50MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL 10MG TABLETS | COATED TABLET | 10MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURMONTIL TABLETS 25MG | COATED TABLET | 25MG | FUTUNA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURVANTA | SUSP.ENDOTRACHEOPLM.INSTI | 25MG/ML | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SURVANTA (BERACTANT) | INTRATRACHEAL SUSPENSION | 25MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

SURVIVE 10MG | TABLETS | 10MG | WERRICK | PAKISTAN |

SUSSEX PHARMACEUTICAL COLD RELIEF CAPS. | CAPSULE | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSSEX PHARMACEUTICAL HOT LEMON | POWDER | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTAC | TABLETS | 2.6MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTAC | MODIFIED RELEASE TABLETS | 6.4MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTAC | SLOW RELEASE TABLETS | 2.6MG | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTANON | SOLUTION FOR INJECTION | SEE INGREDIENTS | ORGANON LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

SUSTANON 100 INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SUSTANON 250 INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

SWARM CREAM | CREAM | N/A | J PICKLES & SONS | UNITED KINGDOM |

SYMBICORT MITE TURBUHALER | INHALATION POWDER | N/A | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

SYMBICORT TURBUHALER | INHALATION POWDER | N/A | DRACO LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

SYNACTHEN DEPOT | AQUEOUS INJECTABLE SUSP. | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SYNAGIS | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 50MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

SYNAGIS | POWDER AND SOLVENT F/SOLUTION F/INJECTION | 100MG | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

SYNALAR | GEL | 0.025% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR | CREAM | 0.025% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR | OINTMENT | 0.025% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR 1 IN 4 | CREAM | 0.00625%W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR C CREAM | CREAM | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR C OINTMENT | OINTMENT | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR CREAM | CREAM | 0.025% W/W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR CREAM 1/10 DILUTION | CREAM | 0.0025% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR CREAM 1/4 DILUTION | CREAM | 0.006% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR GEL | GEL | 0.025% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N | CREAM | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N | OINTMENT | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N CREAM | CREAM | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR N OINTMENT | OINTMENT | N/A | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR OINTMENT 0.025% W/W | OINTMENT | 0.025% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALAR OINTMENT 1/4 DILUTION | OINTMENT | 0.006% W/W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

SYNALGO | TABLETS | 680MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

SYNAREL | NASAL SPRAY | 2MG/ML | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

SYNAREL | NASAL SPRAY | 0.2%W/V | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

SYNCLAR-250 | TABLET | 250MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

SYNDOL | TABLET | N/A | MARION MERRELL LTD | UNITED KINGDOM |

SYNDOL CAPLETS | TABLET | NA | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

SYNPHASE | TABLET | N/A | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

SYNTOCINON | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SYNTOCINON | SOLUTION FOR INJECTION | 10IU | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A | SPAIN |

SYNTOMETRINE | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

SYNTOMETRINE | SOLUTION FOR INJECTION | NA | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

SYNTOMYCIN 250MG | CAPSULE | 250MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

SYNTONOL 40MG | TABLET | 40MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

SYREA | CAPSULE | 500MG | MEDAC GMBH | GERMANY |

SYSCOR CC | MODIFIED RELEASE TABLETS | 10MG | BAYER PLC | UNITED KINGDOM |

SYSTEN 50 (EVOREL) | PATCH | 3.2MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

SYSTRAL | CREAM | N/A | ASTA MEDICA | GERMANY |

SYTRON 27.5MG IRON PER 5ML | ORAL SOLUTION | 190MG/5ML | LINK PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

T & C SHAMPOO | LOTION | N/A | HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

TAB. AMLODIPINE BESYLATE | TABLETS | 5MG | MACLEODS | INDIA |

TABROGYL | TABLET | 200MG | TABROS | PAKISTAN |

TADENAN 50MG | CAPSULE | 50MG | LABORATOIRES DEBAT | FRANCE |

TAGAMET | INJECTABLE SOLUTION | 200MG/2ML | VIANEX S.A | GREECE |

TAGAMET | TABLET | 200MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

TAGAMET 400 | TABLET | 400MG | SMITH KLINE & BEECHAM | PAKISTAN |

TAGAMET 400MG TABLETS | COATED TABLET | 400MG | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET INJECTION 200MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/2ML | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET SYRUP 4% W/V | ORAL SOLUTION | 4% W/V | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET TABLETS 200MG | COATED TABLET | 200MG | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAGAMET TABLETS 800MG | COATED TABLET | 800MG | SMITHKLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TALCO MENTOLATO | CUTANEOUS POWDER | 125G | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L | ITALY |

TAMAGON FORTE | TABLET | 120MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAMBOCOR | TABLET | 100MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMBOCOR | TABLETS | 100 MG | 3 M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMIFEN 10MG | TABLET | 10MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAMIFEN DS | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAMIFLU | CAPSULE | 75MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

TAMOFEN | TABLET | 10MG | LEIRAS | PAKISTAN |

TAMOFEN | TABLET | 25MG | LEIRAS | PAKISTAN |

TAMOFEN 20MG | TABLETS | 20MG | LEIRAS OY | FINLAND |

TAMOXIFEN | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN | TABLETS | 40MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN | TABLETS | 10MG,20MG | DOUGLAS PHARMACEUTICALS LTD | NEW ZEALAND |

TAMOXIFEN 10MG | TABLET | 10MG | CODAL SYNTO LTD | CYPRUS |

TAMOXIFEN CITRATE TABLETS BP | TABLETS | 20MG | GENERICS (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 10MG | TABLETS | 10MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 10MG | COATED TABLET | 10 MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 20MG | TABLETS | 20MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 20MG | TABLET | 20MG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

TAMOXIFEN TABLETS BP 40MG | TABLETS | 40MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TAMPOVAGAN | PESSARY | N/A | CO-PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TANTUM ACTIV GOLA, COLLUTORIO | COLLUTTORIO | 0.25% | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE DENTAL | PASTA DENTIFRICIA | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE P, PASTIGLIA | PASTIGLIA | 3MG | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE, COLLUTTORIO 120ML | COLLUTTORIO 120ML | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TANTUM VERDE, COLLUTTORIO 240ML | COLLUTTORIO 240ML | NA | AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA — ITALY | ITALY |

TARGET GEL | GEL | 3% W/W | CYANAMID | UNITED KINGDOM |

TARGOCID 200MG | POWDER FOR INJECTION | 200MG | LABORATOIRES MARION MERRELL DOW S.A. | FRANCE |

TARGOSID | POWDER FOR IM INJECTION | 200MG | GRUPPO LEPETIT SPA | ITALY |

TAROCTYL | TABLETS | 25MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

TAROCTYL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

TAROCTYL INJECTION 50MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/ML | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

TARODENT MOUTHWASH | MOUTHWASH | 0.2% W/V | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

TAVANIC 250MG | COATED TABLET | 250MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

TAVANIC 500MG | COATED TABLET | 500MG | LABORATOIRES AVENTIS | FRANCE |

TAVANIC 5MG/ML | SOLUTION FOR INFUSION | 5MG/ML | LABORATOIRES ROUSSEL DIAMANT | FRANCE |

TAVER 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TAXOL | INJECTABLE SOLUTION | 30MG/5ML | BRISTOL-MYERS SQUIBB EESTI AS | ESTONIA |

TAXOL | SOLN. FOR I.V INFUSION | 30MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A | ITALY |

TAXOTERE | CONCENTRATE FOR INFUSION | 20MG/0.5ML | RHONE-POULENC RORER(FRANCE) | EUROPEAN COMMUNITY |

TAXOTERE | CONCENTRATE FOR INFUSION | 80MG/2ML | RHONE-POULENC RORER(FRANCE) | EUROPEAN COMMUNITY |

TAXOTERE (DOCETAXEL) 20MG | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | RHONE-POULENC RORER S.A. | FRANCE |

TAXOTERE (DOCETAXEL) 80MG | CONCENTRATE FOR INFUSION | N/A | RHONE-POULENC RORER S.A. | FRANCE |

TAZOCIN | POWDER FOR INJECTION | 2.25G | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

TAZOCIN | POWDER FOR INJECTION | 4.5G | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD | UNITED KINGDOM |

TAZOCIN INJ. 2.25G | POWDER FOR INJECTION | N/A | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

TAZOCIN INJ. 4.5G | POWDER FOR INJECTION | N/A | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

TCK 1 KIT | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

TCK-7 KIT | POWDER FOR INJECTION | N/A | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

TCP LIQUID ANTISEPTIC | LIQUID ANTISEPTIC | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

TCP FIRST AID ANTISEPTIC CREAM | CREAM | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TCP OINTMENT | OINTMENT | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

TCP SORE THROAT LOZENGES | LOZENGE | N/A | UNICLIFFE LIMITED T/A PFIZER CONSUMER HEALTHCARE | UNITED KINGDOM |

TD-PUR | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | CHIRON BEHRING GMBH & CO. | GERMANY |

TEARS NATURALE FORTE | LUBRICANT EYE DROPS | N/A | ALCON LABORATORIES INC | UNITED STATES OF AMERICA |

TEARS NATURALE II/ADEQUAD | EYE DROPS | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TEE TREE AND WITCH HAZEL CREAM | CREAM | N/A | GR LANE HEALTH PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEEJEL GEL | GEL | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

TEFAMIN | SUPPOSITORY | 360MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

TEFAMIN | COATED TABLET | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

TEGRAL | TABLET | 200MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

TEGRETOL | TABLETS | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL | TABLET | 200MG | GEIGY | PAKISTAN |

TEGRETOL | SYRUP | 100MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL | SYRUP | 20MG/ML | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

TEGRETOL | DRINKABLE SUSPENSION | 100MG/5ML | NOVARTIS PHARMA S.A. | FRANCE |

TEGRETOL | TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

TEGRETOL | TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

TEGRETOL CR | S.R. FILM COATED TABLETS | 200MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL CR | S.R. FILM COATED TABLET | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL CR | DIVISIBLE TABLETS | 400MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TEGRETOL CR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

TEGRETOL CR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 200MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

TEGRETOL CR | PROLONGED RELEASE TABLETS | 400MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

TEGRETOL SYRUP | SYRUP | 100MG/5ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TELAMENT PAEDIATRIC DROPS | LIQUID | 50MG/100ML | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

TELFAST 120MG | COATED TABLET | 120MG | LABORATOIRES MARION MERRELL S.A | FRANCE |

TELFAST 120MG | TABLET | 120MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

TELFAST 180MG | COATED TABLET | 180MG | LABORATOIRES MARION MERRELL S.A. | FRANCE |

TELFAST 180MG | TABLET | 180MG | HOECHST MARION ROUSSEL | PAKISTAN |

TEMAZEPAM | TABLETS | 10MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEMAZEPAM | TABLETS | 20MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEMAZEPAM TABLETS 10MG | TABLETS | 10MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

TEMODAL | CAPSULE | 5MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TEMODAL | CAPSULE | 20MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TEMODAL | CAPSULE | 100MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TEMODAL | CAPSULE | 250MG | SCHERING CORPORATION | UNITED STATES OF AMERICA |

TENOLOL (ATENOLOL TABLETS BP) | TABLET | 100MG | IPCA LABORATORIES LIMITED | INDIA |

TENOMET 200 | TABLETS | 200MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

TENORET | TABLETS | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORETIC | TABLETS | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | TABLET | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | COATED TABLET | 50MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | COATED TABLETS | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 0.05%W/V | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN 100MG | TABLET | 100MG | ICI | PAKISTAN |

TENORMIN 25MG | TABLETS | 25MG | ICI | PAKISTAN |

TENORMIN 25MG TABLETS | FILM COATED TABLET | 25MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TENORMIN 50MG | TABLET | 50MG | ICI | PAKISTAN |

TENORMIN TABLETS 100MG | COATED TABLET | 100MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERACYCLINE BP 250MG | TABLET | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERFENADINE | TABLETS | 60MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERIL 200MG TABLETS | TABLET | 200MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

TERNOLOL | FILM-COATED TABLET | 100MG | HOVID SDN BHD | MALAYSIA |

TERRA-CORTIL | OINTMENT | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRA-CORTRIL NYSTATIN | CREAM | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRAMYCIN | CAPSULES | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRAMYCIN | TABLET | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TERRAMYCIN + POLYMYXIN B | OPHTALMIC OINTMENT | N/A | PFIZER SA | BELGIUM |

TERRAMYCIN+POLYMYXIN B | TOPICAL OINTMENT | N/A | PFIZER SA | BELGIUM |

TESTOSTERONE IMPLANT 100MG | IMPLANT (SUB-CUTAN. USE) | 100MG | ORGANON LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TESTOVIRON DEPOT 250 | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG | SCHERING HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TESTOVIRON-DEPOT-250 | OILY SOLN. FOR IM INJEC. | 250MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

TETANUS ANTITOXIN B.P. 1500IU | SOLUTION FOR INJECTION | 1500IU | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

TETANUS TOXOID VACCINE ADSORBED | SOLUTION FOR INJECTION | =>40IU | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

TETANUS VACCINE (ADSORBED) | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETAVAX | SUSP F INJ PREFILLED SYR | 40IU/0.5ML | AVENTIS PASTEUR S.A | FRANCE |

TETAVAX | SUSP F INJ IN VIAL | 40IU/0.5ML | AVENTIS PASTEUR S.A | FRANCE |

TETAVAX ADSORBED ANTI-TETANUS VACCINE | INJECTABLE SUSPENSION | 40IU/VACCINE | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TETMOSOL | SOAP | 5% W/W | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRACOQ | INJECTABLE SUSPENSION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TETRACT HIB | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TETRACYCLINE 250 | CAPSULES | 250MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TETRACYCLINE BP 250MG | CAPSULE | 250MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRADAR HYDROCHLORIDE 250 | CAPSULE | 250MG | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD | JORDAN |

TETRALYSAL 150 CAPSULES | CAPSULES | 150MG | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRALYSAL 300 | CAPSULE | 300MG | GALDERMA (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

TETRAMIL | OPHTHALMIC DROPS | N/A | FARMIGEA SPA | ITALY |

TETSEPT THROAT PASTILLES FORTE | PASTILLES | N/A | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

TEVETEN 400 | FILM COATED TABLET | 400MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

TEVETEN 600 | FILM COATED TABLET | 600MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

THALAMONAL 2ML | AMPOULE | N/A | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

THALLOUS CHLORIDE (201TL) 37MB/ML | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

THELMOX 100 | TABLETS | 100MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

THELMOX 500 | TABLETS | 500MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

THEO DUR | TABLET | 300MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THEO DUR | TABLET | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THEO DUR | MODIFIED RELEASE TABLET | 200MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THEO DUR | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ITALY |

THERACAP 131TM | CAPSULE | N/A | NYCOMED AMERSHAM PLC | UNITED KINGDOM |

THIAMINE | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

THIAMINE HYDROCHLORIDE | TABLET | 50MG | PHARMAMED LTD. | MALTA |

THIOBACTIN | COATED TABLET | 250MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

THIOBACTIN 750MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 750MG/5ML | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

THIORIDAZINE 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

THYMOGLOBULINE 5MG/ML | INJECTABLE PREPARATION | 5MG/ML | IMTIX-SANGSTAT | FRANCE |

THYMOL GLYCERIN COMPOUND BP | DENTAL SOLUTION | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

THYROX | TABLETS | 0.1MG | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD | INDIA |

THYROXIN 100MCG TABLETS | TABLETS | 100MCG | FORLEY GENERICS LTD. | UNITED KINGDOM |

THYROXIN 50MCG TABLETS | TABLETS | 50MCG | FORLEY GENERICS LTD | UNITED KINGDOM |

THYROXINE 100 MCG | TABLETS | 100 MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

THYROXINE 100MCG | TABLET | 100MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

THYROXINE 50MCG | TABLET | 50MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS | TABLET | 25MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS 100MCG | TABLETS | 100MCG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS 50MCG BP | TABLETS | 50MCG | APPROVED PRESCRIPTION SERVICES LIMITED | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS BP 25 MICROGRAMS | TABLETS | 25MCG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

THYROXINE TABLETS BP 50MCG | TABLETS | 50MCG | MEDEVA PHARMA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TICEVIS | TABLETS | 10MG | MEDOCHEMIE LTD. | CYPRUS |

TICLID 250MG | FILM-COATED TABLET | 250MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

TIENAM 500MG | POWDER FOR INFUSION | 500MG | MERCK SHARP & DOHME CHIBRET | FRANCE |

TIENAM I.V. 250MG | STERILE POWDER FOR INJECT | 250MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIGER BALM RED | OINTMENT | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TIGER BALM WHITE | OINTMENT | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TIGER LINIMENT | TOPICAL SOLUTION | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TIGER MUSCLE RUB CREAM | CREAM | N/A | HAW PAR HEALTHCARE LTD | SINGAPORE |

TILADE OR TILADE SYNCRONER | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 2MG/ACTUATION | FISONS LIMITED T/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

TILADE OR TILADE SYNCRONER | AERSOL | 2.0MG/ACTUATION | FISONS LTDT/A RHONE-POULENC RORER | UNITED KINGDOM |

TILADE PLAIN | MET. DOSE PRESS. AEROSOL | 2MG/ACTUATION | FISONS PLC — PHARMACEUTICAL DIVISION | UNITED KINGDOM |

TILDIEM 100MG | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 100MG/VIAL | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

TILDIEM 25MG | POWDER FOR INJECTABLE SOL | 25MG/VIAL | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

TILDIEM 60MG | TABLET | 60MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

TILIDON | FILM COATED TABLET | 10MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

TILIDON | SYRUP | 5MG/5ML | PT INTERBAT | INDONESIA |

TILIDON | FILM-COATED TABLET | 10MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

TILIDON SYRUP | SYRUP | 60MG | PT INTERBAT | INDONESIA |

TIMABAK 0.25% COLLYRE (5ML) | EYEDROPS | 0.25% | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

TIMABAK 0.50% COLLYRE (5ML) | EYE DROPS | 0.50% | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

TIMENTIN 0.8G | POWDER FOR INFUSION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TIMENTIN 1.6G | POWDER FOR INFUSION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TIMENTIN INJECTION 3.2G | POWDER FOR INFUSION | N/A | BEECHAM GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TIMET 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TIMET 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TIMO-COMOD 0.5% | EYE DROPS | 0.5% W/V | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

TIMOLOL | EYE DROPS | 0.5% W/W | PL 00156/0033 | UNITED KINGDOM |

TIMOLOL EYE DROPS | EYE DROPS | 0.25% W/W | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TIMOLOL EYE DROPS | EYE DROPS | 0.5%W/V | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TIMOLOL MALEATE 0.25% | EYE DROPS SOLUTION | 0,25% | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

TIMOLOL MALEATE 0.5% | EYE DROPS | 0.5% | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO (EIPICO) | EGYPT |

TIMOLOL-POS | EYE DROPS | 0.5% | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

TIMOPTOL 0.25% DPS | EYE DROPS | 0.25% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIMOPTOL 0.50% DPS | EYE DROPS | 0.50% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIMOPTOL-XE 0.25% DPS | EYE DROPS | 0.25% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TIMOSOL | EYE DROPS | 0.5%W/W | SEHAZOO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

TIMOSOL 0.5% | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% W/V | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET AS | TURKEY |

TIMOSOL GOZ DAMLASI | STERILE OPHTHALMIC SOL'N | 0.5% | BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. | TURKEY |

TINADERM | SOLUTION | 10MG/ML | S-P CANADA | CANADA |

TINADERM CREAM 1% | CREAM | 1% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

TINADERM PLUS POWDER 1% | TOPICAL POWDER | 1% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

TINADERM PLUS POWDER AEROSOL | TOPICAL SPRAY | 0.09% W/W | SCHERING-PLOUGH LIMITED | UNITED KINGDOM |

TIRABICIN | FILM-COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LTD. | GREECE |

TIRABICIN | FILM COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

TISSUCOL KIT — 2ML | POWDER FOR INJECTION | N/A SEE REMARKS | BAXTER AG | BELGIUM |

TISSUCOL KIT — 0.5ML | KIT (SEE REMARKS) | N/A | BAXTER AG | BELGIUM |

TISSUCOL KIT — 1ML | KIT (SEE REMARKS) | N/A | BAXTER AG | BELGIUM |

TISSUCOL KIT — 5ML | POWDER FOR INJECTION | N/A SEE REMARKS | BAXTER EG | BELGIUM |

TITRALAC | CHEWABLE TABLETS | 420MG | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TITRALAC | CHEWABLE TABLETS | 420MG | 3M HEALTHCARE LTD. | UNITED KINGDOM |

TIXYLIX CHILDREN'S COUGH LINCTUS | ORAL SOLUTION | N/A | MAY & BAKER LIMITED | UNITED KINGDOM |

TL-201-S-1 | SOLUTION FOR INJECTION | 37MBQ/ML | CIS BIO INTERNATIONAL | FRANCE |

TOBRADEX | OPHTHALMIC SUSPENSION | N/A | S.A. ALCON-COUVREUR N.V | BELGIUM |

TOBRADEX | OPHTHALMIC OINTMENT | N/A | S.A ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TOBRAMYCIN | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/ML BP | F.H.FAULDING & CO. LIMITED (T/A DAVID BULL LABORATORIES) | AUSTRALIA |

TOBRAMYCIN INJECTION BP | SOLUTION FOR INJECTIONS | 40MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

TOBRAMYCIN INJECTION VIAL | SOLUTION FOR INJECTION | 40MG/1ML | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

TOBRAMYCIN SULFATE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 80MG/2ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

TOBREX | OPHTHALMIC SOLUTION | 3MG/ML | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TOBREX | OPHTHALMIC OINTMENT | 3MG/G | S.A. ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

TOCLASE | SYRUP | 15MG/10ML | U.C.B. S.A. | BELGIUM |

TOCLASE | SYRUP | N/A | UCB S.A. | BELGIUM |

TOFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 10MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TOFRANIL | SUGAR COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TOFRANIL | TABLET | 25MG | GEIGY | PAKISTAN |

TOFRANIL | SUGAR-COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

TOFRANIL 25MG | TABLETS | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

TOMUDEX | POWDER FOR INJECTION | 2MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

TON WAS 10 DRINKABLE VIALS | SOLUTION FOR ORAL USE | NA | CHIESI ESPANA S.A. | SPAIN |

TONILAX | COATED TABLETS | N/A | LABORATOIRES MONOT | FRANCE |

TONOCALCIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 100 IU | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

TONOCALCIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 50 IU | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

TONOCEBRIN | S/C TABLET | N/A | WALTER RITTER GMBH + CO. | GERMANY |

TOPAMAX 100MG | TABLET | 100MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 200MG | TABLET | 200MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 25MG | TABLET | 25MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 300MG | TABLET | 300MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 400MG | TABLET | 400MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPAMAX 50MG | TABLET | 50MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TOPEX-25 | TABLET | 25MG | CIPLA LTD | INDIA |

TOPTABS | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TORBETOL ACNE LOTION | TOPICAL SOLUTION | N/A | TORBET LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

TORENTAL 100MG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TORENTAL LP 400MG | SUSTAINED RELEASE TABLET | 400MG | LABORATOIRES HOECHST HOUDE | FRANCE |

TOSCACALM | TABLETS | 20MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

TOSCAMYCIN-R | TABLETS | 150MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

TOTAFORTE | CAPSULE | N/A | DAGRA PHARMA B.V | NETHERLANDS |

TOTAMOL | FILM COATED TABLET | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLET | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | COATED TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLETS | 100MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLETS | 25MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL | TABLETS | 50MG | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTAMOL 25MG | TABLET | 25MG | CP PHARMA | PAKISTAN |

TOTAMOL TABLET | TABLET | 50MG | CP PHARMA P | PAKISTAN |

TOTAMOL TABLET | TABLET | 100MG | CPPHARMA | PAKISTAN |

TOTARETIC | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOTARETIC | TABLETS | N/A | CP PHARMACEUTICALS LTD. | UNITED KINGDOM |

TOT'HEMA | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATOIRES INNOTHERA | FRANCE |

TOT'HEMA | DRINKABLE SOLUTION | NA | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | FRANCE |

TRACHISAN LOZENGES | LOZENGE | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TRACHISAN SORE THROAT GARGLE | SOLUTION | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TRACHITOL LOZENGES | LOZENGES | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/2.5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 250MG/25ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 25MG/2.5M | THE WELLCOME FOUNDATION LTD | ITALY |

TRACRIUM SOLUTION FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD | ITALY |

TRACUTIL | CONCENTRATE F. SOL F. INF | N/A | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

TRAMADEX | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

TRAMADOL | SR CAPSULES | 50MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL | SR CAPSULES | 100MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL | SR CAPSULE | 150MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL | SR CAPSULES | 200MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL HCL CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | SANOFI WINTHROP LIMITED T/A STERWIN MEDICINES | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL HYDROCHLORIDE | CAPSULES | 50 MG | BIOGLAN LABORATORIES LTD. | UNITED KINGDOM |

TRAMADOL HYDROCHLORIDE CAPSULES 50MG | CAPSULE | 50MG | SANOFI WINTHROP LTD | UNITED KINGDOM |

TRAMAKE | CAPSULE | 50MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRAMAL 100 | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | GRUNENTHAL | GERMANY |

TRAMAL CAPSULE | CAPSULE | 50MG | SEARLE | PAKISTAN |

TRAMAL CAPSULES | CAPSULES | 50MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

TRAMAL DROPS | SOLUTION | 100MG/ML | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

TRAMAL RETARD 100MG | FILM-COATED TABLETS | 100MG | GRUNENTHAL GMBH | GERMANY |

TRAMAL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | 100MG | GRUNENTAL GMBH | GERMANY |

TRAMUDIN CAPSULES | CAPSULES FOR ORAL USE | 50MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

TRAMUDIN RETARD TABLETS 100MG | RETARD TABLETS / ORAL USE | 100MG | MUNDIPHARMA GMBH | GERMANY |

TRANSACALM | TABLETS | 100MG | LABORATOIRES A.J.C. PHARMA | FRANCE |

TRANSVASIN HEAT RUB CREAM | CREAM | N/A | SETON PRODUCTS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRANSVASIN HEAT SPRAY | TOPICAL SPRAY | N/A | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

TRANXENE 10MG | CAPSULE | 10MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

TRANXENE 5MG | CAPSULE | 5MG | SANOFI WINTHROP | FRANCE |

TRASYLOL 100,000KIU/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100,000KIU/5ML | BAYER AG | GERMANY |

TRASYLOL 500,000KIU/50ML | INFUSION SOLUTION | 500,000KIU/50ML | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

TRAUMON | GEL | 100MG/G | BAYER VITAL GMBH & CO. KG | GERMANY |

TRAUMON | GEL | 100MG/1G | TROPON GMBH | GERMANY |

TRAVATAN | EYE DROPS SOLUTION | 40MCG/ML | ALCON LABORATORIES UK LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

TRAVATAN OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 0.004% | ALCON UNIVERSAL LTD. C/O ALCON RESEARCH LTD | UNITED STATES OF AMERICA |

TRAVILAN | POWDER FOR INJECTION | 1000MG | ANFARM HELLAS S.A. | GREECE |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | H.E. CLISSMAN | IRELAND |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | SCHERING SPA | ITALY |

TRAVOCORT | CREAM | N/A | SCHERING | PAKISTAN |

TRAVOCORT CREAM | CREAM | N/A | SCHERING | PAKISTAN |

TRAVOGEN | CREAM | 10MG/G | SCHERING AG | GERMANY |

TRAVOGEN | CREAM | 1MG/100G | SCHERING SPA | ITALY |

TRAVOGEN CREAM | CREAM | 10MG/G | SCHERING | PAKISTAN |

TRAVOGEN CREAM | CREAM | 10MG/10G | SCHERING | PAKISTAN |

TREDOL 100 | TABLETS | 100MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TREDOL 25 | TABLETS | 25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TREDOL 50 | TABLETS | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

TRIACANA | TABLET | 0.35MG | LABORATORIES LAPHAL | FRANCE |

TRIAMCO | TABLETS | N/A | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIATEC 2.5MG | CAPSULE | 2.5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TRIATEC 5MG | CAPSULE | 5MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TRIATEC FAIBLE 1.25MG | CAPSULE | 1.25MG | LABORATOIRES HOECHST | FRANCE |

TRIDIL | SOLUTION FOR IV INFUSION | 5MG/ML | FAULDING PUERTO RICO INC | UNITED STATES OF AMERICA |

TRIENE | CREAM | 5G/100G | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

TRIFLUOPERAZINE | TABLETS | 1MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIFLUOPERAZINE | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIFLUOPERAZINE 1MG | TABLET | 1MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TRIFLUOPERAZINE 5MG | TABLET | 5MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

TRIHERPINE | EYE DROPS | 10MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

TRIHERPINE | EYE OINTMENT | 10MG/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

TRIIODOTHYRONINE | POWDER FOR INJECTION | 20 MCG | GOLDSHIELD GROUP PLC T/A GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS | UNITED KINGDOM |

TRIIODOTHYRONINE INJECTION 20MCG | POWDER FOR INJECTION | 2MCG | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRILEPTAL | FILM COATED TABLETS | 150MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRILEPTAL | FILM COATED TABLETS | 300MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRILEPTAL | FILM COATED TABLETS | 600MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRILEPTAL | ORAL SUSPENSION | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

TRIMETABOL SOLUTION | ORAL SUSPENSION | N/A | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

TRIMIDAR M | ORAL SUSPENSION | NA | DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO LTD | JORDAN |

TRINORDIOL | TABLETS | NA | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES | UNITED KINGDOM |

TRINORDIOL | TABLETS | N/A | JOHN WYETH AND BROTHER LIMITED T/A WYETH LABORATORIES — UK | UNITED KINGDOM |

TRINORDIOL 21 | COATED TABLETS | N/A | WYETH-PHARMA GMBH | GERMANY |

TRINOVIN | TABLET | 200MG | NOVOGEN LABORATORIES PTY LTD | AUSTRALIA |

TRISEQUENS FORTE -28 TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

TRISEQUENS-28TABLETS | TABLET | NA | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

TRITANRIX | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

TRITANRIX HEPB | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

TRIVASTAL RETARD 50 | SUST. REL. COATED TABLET | 50MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

TRIVAX-AD | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TRIVEDON-20 | TABLET | 20MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

TRIZOLIN 400 | TABLETS | 400MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

TROBICIN | SUSPENSION FOR INJECTION | 2G/3.2ML | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

TROFOGIN | CREAM VAGINAL | N/A | FARMIGEA SPA -ITALY | ITALY |

TROPEX | EAR DROPS | 5% W/V | ROWA PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |

TROPIMIL | OPHTHALMIC DROPS | 0.5G/100ML | FARMIGEA SPA | ITALY |

TROPIXAL | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | DEMO ABEE | GREECE |

TRUSOPT 2% | OPHTHALMIC SOLUTION | 2% W/V | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TRYPTANOL | TABLET | 10MG | M.S.D. | PAKISTAN |

TRYPTANOL | TABLET | 25MG | M.S.D. | PAKISTAN |

TRYPTIZOL 10MG | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TRYPTIZOL 25MG | TABLET | 25MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

TUBERCULIN PPD DILUTIONS MANTOUX | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERCULIN PPD DILUTIONS MANTOUX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERCULIN PPD RT 23 SSI | SOLUTION FOR INJECTION | 2T.U./0.1ML | STATENS SERUM INSTITUT | DENMARK |

TUBERCULIN PPD UNDILUTED HEAF | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERCULIN PPD UNDILUTED MANTOUX | SOUTION FOR INJECTION | N/A | EVANS MEDICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

TUBERSOL TUBERCULIN PPD(MANTOUX) | LIQUID FOR INJECTION | N/A | AVENTIS PASTEUR LIMITED | CANADA |

TULOTRACT | LIQUID | 66,7G/100ML | ARDEYPHARM GMBH | GERMANY |

TUPAST | FILM COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LTD. | GREECE |

TUPAST | FILM COATED TABLETS | 150MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

TUPAST | FILM COATED TABLETS | 300MG | KLEVA LIMITED | GREECE |

TUSCALMAN BERNA | DROPS | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TUSCALMAN BERNA | SYRUP | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TUSCALMAN BERNA A | SUPPOSITORIES | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TUSCALMAN BERNA B | SUPPOSITORIES | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE | SWITZERLAND |

TWINRIX PAEDIATRIC | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | BELGIUM |

TWINRIX-ADULT | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | EUROPEAN COMMUNITY |

TYLENOL | DROPS | 100MG/ML | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL 100MG | SUPPOSITORY | 100MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL 200MG | SUPPOSITORY | 200MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL 350MG | SUPPOSITORY | 350MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL FORTE | CAPLET | 500MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYLENOL FORTE | TABLET | 500MG | JANSSEN-CILAG AG | SWITZERLAND |

TYPHERIX | SOLUTION FOR INJECTION | 50MCG/ML | SMITHKLINE BEECHAM PLC | UNITED KINGDOM |

TYPHERIX | SOLUTION FOR INJECTION | 25MCG/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

TYPHIM VI | SOLUTION FOR INJECTION | 0.025MG/0.5ML | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

TYPOFEN | TABLETS | N/A | KLEVA LTD. | GREECE |

TYPOFEN | TABLETS | N/A | KLEVA LTD | GREECE |

TYROCOMBIN | OINTMENT | N/A | SYNPHARMA AG | SWITZERLAND |

TYROCOMBIN | POWDER | N/A | SYNPHARMA AG | SWITZERLAND |

TYROSUR | OINTMENT | N/A | KARL ENGELHARD | GERMANY |

TYROSUR POWDER | POWDER | 1MG/G | KARL ENGELHARD | GERMANY |

UBRETID | TABLETS | 5MG | NYCOMED AUSTRIA GMBH | AUSTRIA |

UFEXIL | TABLETS | 250MG | DEMO ABEE | GREECE |

UFEXIL | SOLUTION FOR INJECTION | 200MG/100ML | DEMO ABEE | GREECE |

UFEXIL | SOLUTION FOR INFUSION | 100MG/50ML | DEMO ABEE | GREECE |

UKIDAN 100'000IU | POWDER FOR INJECTION | N/A | LABORATOIRES SERONO SA | SWITZERLAND |

ULCERAN 20MG | TABLET | 20MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ULCESEP | TABLETS | 20MG | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM SA | SPAIN |

ULCESEP | TABLETS | 20MG | LABORATOIRES CENTRUM | SPAIN |

ULCOMET 200MG | TABLET | 200MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ULCOMET 300MG/2ML | LIQUID FOR INJECTION | 300MG/2ML | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

ULTAC-150 | TABLET | 150MG | CIPLA LIMITED | INDIA |

ULTICADEX | TABLET | 5MG | RAFARM | GREECE |

ULTICADEX | TABLET | 20MG | RAFARM | GREECE |

ULTIVA FOR INJECTION 1MG/VIAL | POWDER FOR INJECTION | 1MG/ML | GLAXO GROUP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ULTIVA FOR INJECTION 2MG/VIAL | POWDER FOR INFUSION | 2MG | GLAXO GROUP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ULTIVA FOR INJECTION 5MG/VIAL | POWDER FOR INFUSION | 5MG | GLAXO GROUP LIMITED | UNITED KINGDOM |

ULTRACORTENOL | EYE DROPS | 5MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ULTRACORTENOL | EYE DROPS | 5.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

ULTRALAN | TABLET | 20MG | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRALAN | TABLET | 5MG | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRATARD HM | SUSPENSION FOR INJECTION | 100IU/ML | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

ULTRAVIST-240 | SOLN. FOR IV INJEC./INFUS | 498.72MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRAVIST-300 | SOLN. FOR IV INJEC./INFUS | 623.4MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

ULTRAVIST-370 | SOLN. FOR IV INJ./INFUS | 768.86MG/ML | SCHERING AG | GERMANY |

UMAN ALBUMIN | SOLUTION FOR INFUSION | 20% | FARMA BIAGINI S.P.A | ITALY |

UMODER | TABLETS | 100MG | RAFARM | GREECE |

UNIBUTOL | TABLETS | 400MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

UNICAP M | TABLET | N/A | UPJOHN | PAKISTAN |

UNICAP M | TABLETS | N/A | PHARMACIA & UPJOHN LTD. | UNITED KINGDOM |

UNIDERM | CREAM | 2%W/W | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

UNIFLU TABLETS; GREGOVITE 'C' TABLETS | COATED TAB; CHEWABLE TAB. | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIMED CHLORAMPHENICOL SOLUTION | EYE DROPS | 5MG/ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIMED CIPROFLOXACIN TAB. | TABLET | 250MG | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIMED GENTAMICIN SULFATE EYEDROPS | EYEDROPS | 3MG/ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIPARIN FORTE | SOLUTION FOR INJECTION | 10000IU/0.4ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

UNIPARIN-CA 5000IU/0.2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 25000IU/ML | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

UNIPHYLLIN CONTINUS TABLETS 200MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIPHYLLIN CONTINUS TABLETS 300MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | NAPP LABORAOIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIPHYLLIN CONTINUS TABLETS 400MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 400MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIPLATIN (CARBOPLATIN) | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | UNIMED PHARMACEUTICALS INC. | KOREA REPUBLIC |

UNIROID-HC OINTMENT | OINTMENT | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

UNIROID-HC SUPPOSITORIES | SUPPOSITORY | N/A | UNIGREG LIMITED | UNITED KINGDOM |

UPRIMA | SUBLINGUAL TABLETS | NA | ABBOTT LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

UPSA BUFFERED EFF. ASPIRIN WITH VIT. C | SCORED EFF. TABLETS | N/A | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

UPSA C EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLETS | 1000MG | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

URACTONUM 25MG | TABLET | 25MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

URAMOX | TABLETS | 250MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | ISRAEL |

URAMOX 250MG TALETS | TABLET | 250MG | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ISRAEL |

URBANYL | TABLET | 10MG | HOECHST MARION ROUSSEL S.A. | TUNISIA |

URDOX TABLETS 300MG COATED TABLETS | 300MG | TABLETS | CP PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

URIGON | E.C. TABLETS | 25MG | DEMO ABEE | GREECE |

URIGON | SOLUTION FOR INJECTION | 75MG/3ML | DEMO ABEE | GREECE |

URISPAS 200 | COATED TABLET | 200MG | SHIRE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

URITAB | TABLETS | 100MG | RAZA MANUFACTURING BERHAS | MALAYSIA |

UROKINASE 10000 HS MEDAC | POWDER F/SOLUTION FOR INJ | 10000 HS | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | GERMANY |

UROKINASE 100000 HS MEDAC | POWDER F/SOLUTION FOR INJ | 100000 HS | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | GERMANY |

UROMITEXAN | SOLUTION FOR INJECTION | 400MG/4ML | ASTA MEDICA | GERMANY |

UROTRACTIN | CAPSULE | 400MG | POLIPHARM CO. LTD. | THAILAND |

UROVIDEO | SOLUTION FOR IV INFUSION | 60% W/V | BRACCO S.P.A. | ITALY |

URSOFALK | CAPSULES | 250MG | DR. FALK PHARMA GMBH | GERMANY |

URSOGAL | CAPSULES | 250MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

URSOGAL | TABLETS | 150MG | GALEN LIMITED | UNITED KINGDOM |

UTABON ADULTS | NASAL SPRAY, SOLUTION | 50MG/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

UTABON CHILDREN | NASAL DROPS,SOLUTION | 25MG/100ML | J.URIACH & CIA. S.A. | SPAIN |

UTOVLAN | TABLET | 5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

UTOVLAN | TABLETS | 5MG | MONSANTO PLC T/A SEARLE | UNITED KINGDOM |

UTROGESTAN 100MG | SOFT CAPSULE | 100MG | BESINS INTERNATIONAL | FRANCE |

UZIX | INJECTABLE SOLUTION | 500MG/2ML | RAFARM | GREECE |

VACCIN BCG INSTITUT MERIEUX | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

VACCIN POLIOMYELITIQUE ORAL | ORAL SOLUTION | N/A | LABORATORIES PASTEUR MERIEUX | FRANCE |

VACONTIL 2MG | CAPSULE | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VACONTIL 2MG | TABLET | 2MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VAFLUSON | KETOCONAZOLE | 200MG | KLEVA LTD | GREECE |

VAGIFEM -15 APPLICATORS WITH INSERTS | TABLET | 25UG | NOVO NORDISK A/S | DENMARK |

VAGILEN | VAGINAL PESSARY | 500MG | FARMIGEA S.P.A. | ITALY |

VAGILEN | CAPSULE | 250MG | FARMIGEA SPA | ITALY |

VAGISIL MEDICATED CREME | CREAM | 2%W/W | COMBE INTERNATIONAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAGOCLYSS | SOLUTION (VAGINAL DOUCHE) | 10MG/ML | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

VALERIAN COMPOUND TABLETS | COATED TABLET | N/A | GERARD HOUSE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALERIANA SCHIAPPARELLI | COATED TABLETS | 100MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VALERIANA SCHIAPPARELLI | COATED TABLETS | 100MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VALIREM | TABLET | 50MG | GENEPHARM S.A | GREECE |

VALIUM 2MG | TABLET | 2MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

VALIUM 5MG | TABLET | 5MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

VALIUM ROCHE 2MG | TABLETS | 2MG | PRODUITS ROCHE | FRANCE |

VALIUM ROCHE 5MG | TABLETS | 5MG | LABORATOIRE PRODUITS ROCHE | FRANCE |

VALLERGAN FORTE SYRUP | SYRUP | 0.6%W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALLERGAN FORTE SYRUP | SYRUP | 0.6%W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE LTD | IRELAND |

VALLERGAN SYRUP | SYRUP | 0.15% W/V | CASTLEMEAD HEALTHCARE | IRELAND |

VALLERGAN SYRUP 0.15%W/V | SYRUP | 0.15%W/W | CASTLEMEAD HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALOID INJECTION (CYCLIZINE LACTATE INJ. | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | THE WELLCOME FOUDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

VALORAN 1G | POWDER FOR INJECTION | 1G | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VALPROL-EC-500 | TABLETS | 500MG | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | INDIA |

VALTREX | FILM-COATED TABLETS | 500MG | WELLCOME FARMACEUTICA S.A. | SPAIN |

VALTREX TABLETS 500MG | COATED TABLETS | 500MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN 9 GLUCOSE | SOLUTION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN 9 GLUCOSE | SOLUTION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VAMIN-GLUKOS | INTRAVENOUS INFUSION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

VANCOCIN | CAPSULE | 125MG | ELI LILLY & COMPANY | UNITED KINGDOM |

VANCOMICINA COMBINO PHARM | POWDER FOR IV | 500MG | COMBINO PHARM SL | SPAIN |

VANCOMYCIN CP LILLY 500 | POWDER FOR INFUSION | 500,000IU | LILLY DEUTSCHLAND GMBH | GERMANY |

VANCOMYCIN INJECTION | POWDER FOR INJECTION | 500MG | F.H. FAULDING & CO LTD (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

VANCOMYCINE MERCK 500MG | POWDER FOR IV PERFUSION | 500MG / VIAL | MERCK GENERIQUES | FRANCE |

VANCOX | POWDER FOR INJ. SOLUTION | 500MG/1000MG | LEMERY S.A. DE C.V. | MEXICO |

VANCOZINE | POWDER FOR INJECTION | 500MG | KOREA UNITED PHARM. INC. | KOREA REPUBLIC |

VARICOGEL | GEL | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VARILIX | POWDER FOR INJECTION | >=2000PFU/0.5ML | SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS | BELGIUM |

VARITECT CP | SOLUTION FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION | N/A | BIOTEST PHARMA GMBH | GERMANY |

VASCOTEN 100MG | TABLET | 100MG | MEDOCHEMIE LTD | CYPRUS |

VASCULIN | CAPSULE | 10MG | GEOFMAN PHARMACEUTICALS | PAKISTAN |

VASEXTEN 10 | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 10MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

VASEXTEN 20 | MODIFIED RELEASE CAPSULES | 20MG | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

VASOGEN | CREAM | N/A | PHARMAX LIMITED | UNITED KINGDOM |

VASOPOS N | EYE DROPS | 0.5MG/ML | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANY |

VASOPRIL-20 | TABLETS | 20MG | CIPLA LTD | INDIA |

VASORINIL | NASAL SPRAY, SOLUTION | 0.1G/100ML | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

VASOTOP | TABLET | 30MG | CIPLA LTD. | INDIA |

VASOXINE | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

VASTAREL 20MG | COATED TABLET | 20MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VASTAREL 20MG/ML | ORAL SOLUTION, DROPS | 20MG/ML | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VASTAREL MR | MODIFIED RELEASE FC TABS | 35MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VAXEM HIB | INJECTABLE SOLUTION | N/A | CHIRON S.P.A. | ITALY |

VAXIGRIP | SUSPENSION FOR INJECTION | N/A | AVENTIS PASTEUR S.A. | FRANCE |

VAXIGRIP | SUSPENSION FOR INJECTION | NA | AVENTIS PASTEUR S.A. | FRANCE |

VECTARION 50MG | FILM-COATED TABLET SCORED | 50MG | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VECTAVIR | CREAM | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VEINAMITOL | POWDER FOR BOUVABLE SOLN. | 3500MG | LABORATOIRES NEGMA | FRANCE |

VEINAMITOL | POWDER FOR ORAL SOL | 3.5G/SACHET | NEGMA-LERADS | FRANCE |

VELBE | POWDER FOR IV INJECTION | 10MG | LILLY FRANCE S.A. | FRANCE |

VENLOR-37.5 | TABLETS | 37.5MG | CIPLA | INDIA |

VENOGAMMA | POWDER FOR SOL FOR INF.I | 0.06G/ML | FINNISH RED CROSS BLOOD TRANSFUSION SERVICE | FINLAND |

VENORUTON | GEL | 20MG/G | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VENORUTON 300 | CAPSULES | 300MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VENOSMINE | POMATA | 4%W/W | GEYMONAT SPA | ITALY |

VENOSMINE | TABLETS | 450MG | GEYMONAT SPA | ITALY |

VENTEZE | SYRUP | 2MG/5ML | PHARMACARE LIMITED | SOUTH AFRICA |

VENTIDE INHALER | AEROSOL | N/A | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTIDE INHALER | AEROSOL | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN | AEROSOL | N/A | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

VENTOLIN | TABLETS | 2MG | ALLEN & HANDBURY'S LIMITED | IRELAND |

VENTOLIN EVOHALER | AEROSOL | 100 MCG/AC | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN EVOHALER | AEROSOL | 100UG/AC | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INHALER | AEROSOL | 100MCG | ALLEN AND HANBURY LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INHALER | AEROSOL INHALER | 100MCG PER MDI | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

VENTOLIN INHALER | AEROSOL | 100MCG/AC | ALLEN AND HANDBURY LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INHALER | SUSPENSION | 100MCG | GLAXO WELLCOME SA | SPAIN |

VENTOLIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 500MCG/1ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 250MCG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN INJECTION 250MCG/5ML | SOLUTION FOR INJECTION | 0.25MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION | INHALATION SOLUTION | 0.5% W/V | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN RESPIRATOR SOLUTION | INHALATION SOLUTION | 5MG/ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN SOLN. FOR I.V. INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN SOLUTION FOR IV INFUSION | SOLUTION FOR INJECTION | 5MG/1ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN SYRUP | ORAL SOLUTION | 2MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS | TABLETS | 2MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS | TABLETS | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED T/A ALLEN AND HANDBURYS | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS 2MG | TABLET | 2MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

VENTOLIN TABLETS 2MG | TABLET | 2MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

VENTOLIN, 10 FIALE 500MCG | FIALE | N/A | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

VEPESID CAPSULES 100MG | CAPSULES | 100MG | BRISTOL MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

VEPESID CAPSULES 50MG | CAPSULES | 50MG | BRISTOL MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

VEPESID INJECTION 5.0ML | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/5ML | BRISTOL MYERS SQUIBB HOLDINGS LTD | UNITED KINGDOM |

VERACOL | SOLUTION FOR INJECTION | 500MG/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

VERACOL | SOLUTION FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

VERACOL | POWDER FOR INJECTION | 1G/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

VERAPAMIL | TABLETS | 40MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL | TABLETS | 80MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL | TABLETS | 120MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL HCL | TABLETS | 160MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE INJECTION USP | SOLUTION FOR INJECTION | 2.5MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VERAPAMIL TABLETS BP 40MG | COATED TABLET | 40MG | GENERICS (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VERLOST | COATED TABLETS | 150MG | RAFARM | GREECE |

VERMOX | TABLET | 500MG | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | SUSPENSION | N/A | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | TABLET | 100MG | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | SUSPENSION | 100MG/5ML | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX | TABLET | 500MG | JANSSEN | PAKISTAN |

VERMOX 100MG | TABLET | 100MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

VERMOX 2% | SUSPENSION | 20MG/ML | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

VERMOX 500MG | TABLET | 500MG | JANSSEN-CILAG N.V. | BELGIUM |

VERORAB | VACCINE | N/A | PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINES LABORATORIES | FRANCE |

VERPIR | CREAM | 5% W/W | KLEVA LTD. | GREECE |

VERRA-MED | SOLUTION | N/A | PERMAMED AG | SWITZERLAND |

VERRUGON | OINTMENT | N/A | J PICKLES (HARROGATE) LIMITED T/A J PICKLES AND SONS | UNITED KINGDOM |

VESSEL | SOLUTION FOR INJECTION | 600 UNITS | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VESSEL | SOFT — GELATIN CAPSULE | 250 UNITS | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VESSIFLEX | GEL | N/A | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

VEXOL 1% | OPHTHALMIC SUSPENSION | 1% W/V | ALCON LABORATORIES INC. | UNITED STATES OF AMERICA |

VEXOL 1% EYE DROPS | EYE DROPS | 1% W/V | S.A. ALCON COUVREUR N.V | BELGIUM |

VIAGRA | FILM-COATED TABLETS | 25MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIAGRA | FILM-COATED TABLETS | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIAGRA | FILM-COATED TABLETS | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIAREX | INHALER | 0.05MG/DOSE | SCHERING-PLOUGH NV/SA | BELGIUM |

VIARTRIL-S | CAPSULES | 250MG | ROTTAPHARM S.R.L. | ITALY |

VIBRAMYCIN | CAPSULES | 100MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIBRAMYCIN | CAPSULE | 50MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIBRAMYCIN | SYRUP | 10MG/G | PFIZER SA | BELGIUM |

VIBROCIL | DROPS | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VIBROCIL | GEL | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VIBROCIL | SPRAY | N/A | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

VI-CAPS | CAPSULE | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

VICEMEX | EFFERVESCENT TABLETS | 1G | CIMEX AG | SWITZERLAND |

VICKS INHALER | INHALATION SOLUTION | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS MEDINITE | ORAL SOLUTION | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS SINEX DECONGESTANT | NASAL SPRAY | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPORUB | NASAL INHALATION OINTMENT | N/A | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPOSYRUP FOR CHESTY COUGHS | ORAL SOLUTION | 1.333%W/V | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPOSYRUP FOR TICKLY COUGHS | ORAL SOLUTION | 0.125% W/V | PROCTER & GAMBLE (HEALTH & BEAUTY CARE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

VICKS VAPOUR RUB | BALM | NA | PROCTOR & GAMBLE | PAKISTAN |

VICOMBIL | SYRUP | NA | BIAL — PRODUTOS FARMACEUTICOS | PORTUGAL |

VICOMBIL SYRUP | SYRUP | NA | BIAL — ARISTEGUI, PRODUTOS FARMACEUTICOS, SA | PORTUGAL |

VIDENE ANTISEPTIC SOLUTION | TOPICAL SOLUTION | 10% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIDENE ANTISEPTIC TINCTURE | TOPICAL SOLUTION | 10% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIDENE SURGICAL SCRUB | CUTANEOUS SPONGE | 7.5% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIDEO-LIGHT | EYE DROPS | 0.01G/100ML | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

VIDEO-MILL | EYE DROPS | 0.1% W/V | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

VIDERMINA | OVULES | 5MG | ISTITUTO GANASSINI S.P.A DI RICERCHE BIOCHIMICHE | ITALY |

VIDEX | TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB EESTI AS | ESTONIA |

VIDEX | CHEWABLE BUFFERED TABLETS | 100MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY — USA | UNITED STATES OF AMERICA |

VIDISEPT | EYE DROPS | 50MG/ML | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIDISIC | EYE GEL | 2MG/1G | DR.GERHARD MANN, CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIGAM LIQUID | SOLUTION FOR INJECTION | 5% W/V | BIOPRODUCTS LABORATORY (BPL) | UNITED KINGDOM |

VIGAM-S, INTRAVENOUS HUMAN IGG | POWDER FOR INJECTION | 5%W/V | BPI, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

VIGORAN | CAPSULE | N/A | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

VIGORAN | CAPSULES | NA | LABORATOIRE GOLAZ SA | SWITZERLAND |

VILONIT | EMUGEL | 1% W/W | KLEVA LTD | GREECE |

VINBLASTINE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/10ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | UNITED KINGDOM |

VINBLASTINE SULPHATE INJ. SOLUTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/1ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

VINCRISTINE | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | TEVA PHARMA BV | NETHERLANDS |

VINCRISTINE PIERRE FABRE | INJECTABLE SOLUTION | 1MG/1ML | PIERRE FABRE MEDICAMENT | FRANCE |

VINCRISTINE SULFATE | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/2ML | F.H. FAULDING & CO. LTD. (T/A DAVID BULL LABS) | AUSTRALIA |

VINCRISTINE SULFATE 2MG/2ML | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD. | AUSTRALIA |

VINCRISTINE SULFATE SOL. FOR INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ABIC LTD. PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES | ISRAEL |

VINCRISTINE SULPHATE F/INJ LYOPHILISED | LYOPHILISED CAKE FOR INJ | 1MG/VIAL | M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA LIMITED | INDIA |

VINCRISTINE SULPHATE FOR INJECTION BP | POWDER FOR INJECTION | 1MG | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

VINCRISTINE SULPHATE FOR INJECTION BP | POWDER FOR INJECTION | 2MG | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD | INDIA |

VINCRISTINE SULPHATE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/ML | FAULDING PHARMACEUTICALS PLC | UNITED KINGDOM |

VIOXX 12.5MG TABLETS | TABLET | 12.5MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXX 12.5MG/5ML ORAL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 12.5MG/5ML | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXX 25MG TABLETS | TABLET | 25MG | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXX 25MG/5ML ORAL SUSPENSION | ORAL SUSPENSION | 25MG/5ML | MERCK SHARP & DOHME LTD. | UNITED KINGDOM |

VIOXXACUTE | TABLETS | 50 MG | MERCK SHARP AND DOHME LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIPROLOX | TABLETS | 250MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

VIRACEPT | POWDER FOR ORAL SOL. | N/A | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD | SWITZERLAND |

VIRACEPT | TABLET | 250MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD. | SWITZERLAND |

VIRAMUNE | TABLETS | 200MG | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANY |

VIRATIN | TABLET | 40MG | RAZA MANUFACTURING BERHAD | MALAYSIA |

VIRGAN | GEL 0.15% | N/A | LABORATOIRES THEA | FRANCE |

VIRORMONE INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 100MG/2ML | FERRING PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIROX | TABLET | 200MG | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | MALAYSIA |

VIRUCID 200 | TABLETS | 200MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VIRUCID 400 | TABLETS | 400MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VIRUCID 800 | TABLETS | 800MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VIRU-MERZ SEROL | GEL | 0.1/10G | MERZ+CO. GMBH & CO. | GERMANY |

VISCOAT | OCULAR VISCOELASTIC SOLN. | N/A | S.A ALCON-COUVREUR N.V. | BELGIUM |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 150MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 270MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | 320MG I/ML | NYCOMED IMAGING AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

VISIPAQUE | SOLUTION FOR INJECTION | SEE REMARKS | AMERSHAM HEALTH AS | NORWAY |

VISKALDIX | TABLETS | N/A | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VISKALDIX | TABLET | N/A | SANDOZ | PAKISTAN |

VISKALDIX | TABLETS | NA | NOVARTIS | PAKISTAN |

VISKALDIX | TABLETS | NA | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

VISTACARPINE EYE DROPS 2%W/V | EYE DROPS | 2%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTACARPINE EYE DROPS 4% W/V | EYE DROPS | 4%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTAMETHASONE DROPS | EYE DROPS | 0.1%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTA-METHASONE N DROPS F/EYE,EAR AND NOSE | EYE DROPS | N/A | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISTAPHENICOL EYE DROPS 0.5% BP | EYE DROPS | 0.5%W/V | MARTINDALE PHARMACEUTICALS LTD | UNITED KINGDOM |

VISUDYNE | POWDER FOR SOLN. FOR INJ. | 15MG | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VISUDYNE | POWDER F/SOL F/INFUSION | 15MG | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VIT A N | OPHTHALMIC OINTMENT | 25000 IU/100G | FARMIGEA SPA | ITALY |

VIT B DENK | FILM COATED TABLET | NA | E.DENK OHG | GERMANY |

VITAMIN 15 SOLCO | COATED TABLETS | N/A | SOLCO BASLE LTD. | SWITZERLAND |

VITAMIN A | EYE OINTMENT | 10.0MG/G | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VITAMIN A 10000 E/G DISPERSA | EYE OINTMENT | 10000IU/G | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VITAMIN B CO. BPC | TABLET | N/A | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITAMIN B COMPOUND | TABLETS | N/A | REMEDICA LTD | CYPRUS |

VITAMIN B COMPOUND | TABLETS | NA | PHARMAMED LTD. | MALTA |

VITAMIN C 100 | TABLETS | 100MG | AEGIS | CYPRUS |

VITAMIN C 1000MG OBERLIN | EFFERVESCENT TABLETS | 1000MG | LABORATOIRES OBERLIN | FRANCE |

VITAMIN C 50 | TABLETS | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VITAMIN C 500 | TABLETS | 500MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

VITAMIN C EFFERVESCENT | TABLET | 1000MG | KRUGER GMBH & CO. KG | GERMANY |

VITAMIN C RED ORANGE EFFERVESCENT | TABLET | 1000MG | KRUGER GMBH & CO. KG | GERMANY |

VITAMIN C UPSA EFFERVESCENT 1000MG | EFFERVESCENT TABLETS | 1000MG | LABORATOIRES UPSA | FRANCE |

VITAMIN D 5000 | CAPSULE | 5MG | SLOVAKOPHARMA AS HLOHOVEC | SLOVAK REPUBLIC |

VITAMIN D 800 | CAPSULES | 0.8MG | SLOVAKPHARMA A.S. HLOHOVEC | SLOVAK REPUBLIC |

VITAMIN K1 | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VITAMIN K1 | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VITAMIN K1 INJECTION (PHYTONADIONE INJ USP) | SOLUTION FOR INJECTION | 1MG/0.5ML | ABBOTT LABORATORIES | UNITED STATES OF AMERICA |

VITAPLUS C PLUS | TABLETS | N/A | ADCOCK INGRAM LTD | SOUTH AFRICA |

VITARNIN | EFFERVESCENT TABLET | N/A | DR.GROSSMANN AG PHARMACA | SWITZERLAND |

VITATHION | EFFERVESCENT GRANULES | N/A | LES LABORATOIRES SERVIER | FRANCE |

VITIRON | SUSCAPS | N/A | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

VITLIPID N ADULT | EMULSION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITLIPID N ADULT EMULSION FOR INJECTION | EMULSION FOR INFUSION | N/A | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITLIPID N INFANT EMULSION | EMULSION FOR INFUSION | NA | FRESENIUS KABI LIMITED | UNITED KINGDOM |

VITREOLENT | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VITREOLENT | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VITRIMIX | INTRAVENOUS INFUSION | N/A | PHARMACIA & UPJOHN SVERIGE AB | SWEDEN |

VITRITE/SEVEN SEAS/MINADEX MULTIVIT. SYR | ORAL SOLUTION | N/A | SEVEN SEAS LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIVALAN | COATED TABLETS | 50MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

VIVIDRIN ANTI-ALLERGIC EYEDROPS | SOLUTION | 20MG/ML | DR. GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIVIOPTAL | CAPSULES | NA | DR.GERHARD MANN, CHEM.PHARM. FABRIK GMBH | GERMANY |

VIVOTIF BERNA | CAPS FOR ORAL IMMUNISAT. | N/A | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE | SWITZERLAND |

VIVOTIF BERNA | CAPSULE | N/A | ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L. | ITALY |

VOLMAX | CONTROLLED RELEASE TABLET | 4MG | GLAXOSMITHKLINE GMBH & CO KG | GERMANY |

VOLMAX | CONTROLLED RELEASE TABLET | 4MG | GLAXO ALLEN S.P.A. | ITALY |

VOLMAX 4MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VOLMAX 8MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

VOLMAX TABLETS 4MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VOLMAX TABLETS 8MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A ALLEN & HANBURYS | UNITED KINGDOM |

VOLTAMICIN | EYE DROPS | N/A | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

VOLTAMICIN | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | EMUGEL | 10MG/G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | ENTERIC COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | ENTERIC COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | SUPPOSITORIES | 12.5MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | SUPPOSITORIES | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | SUPPOSITORIES | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | TABLET | 25MG | GEIGY | PAKISTAN |

VOLTAREN | TABLET | 50MG | GEIGY | PAKISTAN |

VOLTAREN | EMULGEL | N/A | GEIGY | PAKISTAN |

VOLTAREN | E/C TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | DISPERSABLE TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN | AMPOULES | 75MG | NOVARTIS NV — BELGIUM | BELGIUM |

VOLTAREN | SUPPOSITORY | 100MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

VOLTAREN | SUPPOSITORY | 50MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | GERMANY |

VOLTAREN | FILM COATED TABLETS | 25MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN | FILM COATED TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN | GASTRO-RESISTANT TABLETS | 50MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

VOLTAREN | DISPERSABLE TABLETS | 50MG | NOVARTIS (HELLAS) SACL | GREECE |

VOLTAREN 1% | EMULGEL | 1G/100G | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN 1.5% | ORAL DROPS (SUSP.) | 15MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN DISPERS | TABLETS | 50MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN OPHTHA | EYE DROPS | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN OPHTHA | EYE DROPS | 1.00MG/ML | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN RETARD | S.R. FILM COATED TABLETS | 100MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

VOLTAREN RETARD | FILM COATED TABLETS | 75MG | NOVARTIS PHARMA SCHWIEZ | UNITED KINGDOM |

VOLTAREN RETARD | FILM COATED TABLET | 100MG | NOVARTIS GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN RETARD | FILM COATED TABLETS | 75MG | NOVARTIS PHARMA GMBH | AUSTRIA |

VOLTAREN SR | SLOW RELEASE TABLETS | 75MG | NOVARTIS FARMA SPA | ITALY |

VOLTAROL SUPPOSITORIES | SUPPOSITORIES | 12.5 MG | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | IRELAND |

VOLTRAL | TABLETS | 50MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

VOLTRAL | TABLET | 25MG | NOVARTIS | PAKISTAN |

VOLTRAL | EMUGEL | 1G/100G | NOVARTIS | PAKISTAN |

VOMILUX | TABLETS | 10MG | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

VOMILUX | SUSPENSION | 1MG/1ML | ATCO LABORATORIES (PVT) LTD | PAKISTAN |

VOSTAR 100 MG SUPPOSITORY | SUPPOSITORY | 100 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR 25 MG GASTRO-RESISTANT TABLETS | TABLETS | 25MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR 50 MG GASTRO-RESISTANT TABLETS | TABLET | 50 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR 50 MG SUPPOSITORY | SUPPOSITORY | 50 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR-R 100MG PROLONGED RELEASE | TABLET | 100 MG | DELTA HF | ICELAND |

VOSTAR-R 75 MG PROLONGED RELEASE | TABLET | 75MG | DELTA HF | ICELAND |

V-PLEX TABLET | TABLET | N/A | THE ACME LABRATORIES LTD — BANGLADESH | BANGLADESH |

WARFARIN | TABLETS | 1MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARFARIN | TABLETS | 3MG | NORTON PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARFARIN | TABLETS | 5MG | NORTON HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARFARIN 1MG TABLETS | TABLET | 1MG | FORLEY GENERICS LTD | UNITED KINGDOM |

WARFARIN 3MG TABLETS | TABLETS | 3MG | FORLEY GENERICS LTD | UNITED KINGDOM |

WARFARIN 5MG TABLETS | TABLETS | 5MG | FORLEY GENERICS LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARIACTIV | SPRAY | 88G/100ML | WALTER RITTER GMBH + CO | GERMANY |

WARI-FIGURAN-M | SUGAR COATED TABLET | N/A | ARTESAN PHARMA GMBH & CO. KG | GERMANY |

WARI-PROCOMIL | S/C TABLETS | N/A | WALTER RITTER GMBH + CO. | GERMANY |

WARTEX | OINTMENT | N/A | J PICKLES (HARROGATE) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARTICON | TOPICAL SOLUTION | 0.5%W/W | STIEFEL LABORATORIES UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARTICON CREAM | CREAM | 0.15%W/W | STIEFEL LABORATORIES UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

WARTICON FEM | TOPICAL SOLUTION | 0.5%W/V | STIEFEL LABORATORIES (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WASP-EZE | SPRAY | N/A | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD | CYPRUS |

WATER FOR INJECTION AGUETTANT | WATER FOR INJECTION | NO ACTIVE INGR. | LABORATOIRE AGUETTANT | FRANCE |

WATER FOR INJECTION PE | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE INGR. | POLPHARMA S.A. | POLAND |

WATER FOR INJECTION/DEMO | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | DEMO ABEE | GREECE |

WATER FOR INJECTION/DEMO | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | DEMO ABEE | GREECE |

WATER FOR INJECTIONS | SOLVENT FOR PARENTERAL US | NA | PHARMAMED PARENTERALS LTD. | MALTA |

WATER FOR INJECTIONS BP | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | B.BRAUN MELSUNGEN | GERMANY |

WATER FOR INJECTIONS BP | SOLUTION FOR INJECTION | NO ACTIVE ING. | B.BRAUN MELSUNGEN AG | GERMANY |

WATERLEX TABLETS | COATED TABLET | N/A | CATHAY OF BOURNEMOUTH LTD | UNITED KINGDOM |

WAXSOL | SOLUTION | 0.5%W/V | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

WAXSOL | EAR DROPS | 0.5% W/V | NORGINE LIMITED | UNITED KINGDOM |

WAXWANE EAR DROPS | EAR DROPS | N/A | THORNTON & ROSS LTD | UNITED KINGDOM |

WELLBUTRIN SR | SUSTAINED RELEASE TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME INC. | CANADA |

WELLFERON INTERFERON ALFA-NI (1NS) 10MU | SOLUTION FOR INJECTION | 10MU/ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

WELLFERON INTERFERON ALFA-NI (1NS) 3MU | SOLUTION FOR INJECTION | 3MU/1ML | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

WHITE SOFT PARAFFIN BP | OINTMENT | NA | BELL SONS & CO(DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WHITFIELD'S OINTMENT | OINTMENT | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

WILPRAFEN | SUSPENSION | 3G/100ML | YAMANOUCHI PHARMA GMBH | GERMANY |

WILPRAFEN | FILM-COATED TABLETS | 500MG | YAMANOUCHI PHARMA GMBH | GERMANY |

WILPRAFEN FORTE | SUSPENSION | 6G/100ML | YAMANOUCHI PHARMA GMBH | GERMANY |

WINRHO SDF — KIT PWS (1500IU) | POWDER FOR INJECTION | N/A | CANGENE CORPORATION | CANADA |

WINRHO SDF-KIT PWS 1500IU | POWDER FOR REC. | 1500IU/2.5ML | CANGENE CORPORATION | CANADA |

WINRHO SDF-KIT PWS(600IU) | POWDER FOR REC. | 600IU/2.5ML | CANGENE CORPORATION | CANADA |

WITCH DOCTOR GEL | GEL | 81.539%W/W | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

WITCH DOCTOR STIK | SOLID STICK | 15.88%W/W | E C DE WITT & CO LTD | UNITED KINGDOM |

WITCH HAZEL DISTILLED BPC 1973 | TOPICAL SOLUTION | 100%V/V | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

WOBE-MUGOS E | ENTERIC COATED TABLET | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

WOBENZYM N | SUG. COAT. GAST-RES. TABL | N/A | MUCOS PHARMA GMBH & CO. | GERMANY |

WOODWARD'S GRIPE WATER — ALC. AND SUGAR FR | ORAL SOLUTION | N/A | SETON PRODUCTS LTD. | UNITED KINGDOM |

WOODWARD'S GRIPE WATER — ALCOHOL FREE | ORAL SOLUTION | N/A | SETON PRODUCTS LTD. | UNITED KINGDOM |

XALACOM | EYE DROPS | NA | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

XALATAN | EYE DROPS | 50MCG/ML | PHARMACIA & UPJOHN AB | BELGIUM |

XALATAN | EYE DROPS | 0.005% W/V | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

XANAX | TABLETS | 0.25MG | PHARMACIA N.V./S.A. | BELGIUM |

XANAX | TABLETS | 0.5MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

XANAX | TABLETS | 1MG | PHARMACIA & UPJOHN N.V. / S.A. | BELGIUM |

XANOMEL 150 | FILM-COATED TABLETS | 150MG | CLONMEL HEALTHCARE LIMITED | IRELAND |

XATRAL LP 10MG | PROLONGED RELEASE TABLET | 10MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

XATRAL SR 5MG | SR FILM-COATED TABLET | 5MG | LABORATOIRES SYNTHELABO | FRANCE |

XELODA 150MG | FILM COATED TABLETS | 150MG | ROCHE PHARMA SCHWEIZ LTD. | SWITZERLAND |

XELODA 500MG | FILM COATED TABLETS | 500MG | ROCHE PHARMA SCHWEIZ LTD. | SWITZERLAND |

XENAR | TABLETS | 250MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

XENAR | CONTROLLED RELEASE TABLET | 750MG | ALFA WASSERMANN S.P.A. | ITALY |

XENICAL | CAPSULES | 120MG | ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG | SWITZERLAND |

XEPIN | CREAM | 5% W / W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

XIGRIS | POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 2MG/ML | ELI LILLY NEDERLAND BV | EUROPEAN COMMUNITY |

XITHRONE | CAPSULES | 250MG | AMOUN PHARMACEUTICALS CO SAE | EGYPT |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SPRAY SOLUTION | 10MG/DOSE | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | GEL | 2% W/W | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | OINTMENT | 5% W/W | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | N/A | ASTRA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCAIN ADRENALIN | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG | ASTRAZENECA SVERIGE AB | SWEDEN |

XYLOCARD | SOLUTION FOR INJECTION | 20MG/ML | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOCARD | CONCENTRATE FOR INFUSION | 200MG/ML | HASSLE LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLONOR | SOLUTION FOR DENTAL USE | N/A | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

XYLONOR | GINGIVAL GEL | N/A | LABORATOIRES SEPTODONT | FRANCE |

XYLOPROCT | OINTMENT | N/A | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYLOPROCT | SUPPOSITORIES | N/A | TIKA LAKEMEDEL AB | SWEDEN |

XYZAL | FILM-COATED TABLETS | 5MG | UCB-PHARMA AG | SWITZERLAND |

YASMIN | FILM-COATED TABLETS | N/A | SCHERING AG | GERMANY |

YEAST 300MG BPC | TABLET | 300MG | SUSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED | UNITED KINGDOM |

YESAN | EYE DROPS SOLUTION | 0.5% W/V | RAFARM | GREECE |

YUTOPAR | TABLET | 10MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

YUTOPAR | INJECTION FLUID | 10MG/ML | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

YUTOPAR SR | CAPSULE | 40MG | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | NETHERLANDS |

ZACIN CREAM 0.025% | CREAM | 0.025% W/W | BIOGLAN LABORATORIES LTD | UNITED KINGDOM |

ZACLOFEN | TABLET | 10MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZACLOFEN TABLETS | TABLETS | 10 MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZACTIN | CAPSULE | 20MG | ALPHAPHARM PTY LIMITED | AUSTRALIA |

ZACTOLINE | TABLETS | 5MG | BIOGLAN LABORATORIES LTD | IRELAND |

ZACTOLINE | TABLETS | 10MG | BIOGLAN LABORATORIES LTD | IRELAND |

ZADAXIN | SOLUTION FOR INJECTIONS | 1.6MG/ML | SCICLONE PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. | ITALY |

ZADITEN | EYE DROPS | 0.25MG/ML | CIBA VISION AG | SWITZERLAND |

ZADITEN | ORAL SOLUTION | 1MG/ML | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ZADITEN | TABLETS | 1MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ZADITEN | HARD CAPSULES | 1MG | NOVARTIS FARMA — PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | PORTUGAL |

ZADITEN 0.025% OPHTHA | EYE DROPS | NA | NOVARTIS OPHTHALMICS AG | SWITZERLAND |

ZADITEN TABLETS 1MG | TABLETS | 1MG | NOVARTIS PHARM. UK. LTD. T/A SANDOZ PHARM. | UNITED KINGDOM |

ZADORIN | SUSCAPS | 100MG | MEPHA PHARMA AG | SWITZERLAND |

ZAMADOL | CAPSULES | 50MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/ML | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 100MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 100MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 150MG | MDIFIED RELEASE CAPSULE | 150MG | ASTA MEDICA LTD | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 200MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 200MG | ASTA MEDICA LTD. | UNITED KINGDOM |

ZAMADOL SR CAPSULES 50MG | MODIFIED RELEASE CAPSULE | 50MG | ASTA MEDICA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC | TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZANTAC | FILM-COATED TABLETS | 75 MG | DUNCAN FARMACEUTICA S. A | SPAIN |

ZANTAC | EFFERVESCENT TABLETS | 150MG | LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE | FRANCE |

ZANTAC | EFFERVESCENT TABLETS | 300MG | LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE | FRANCE |

ZANTAC | TABLETS | 300MG | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC | TABLETS | 150MG | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC | SYRUP | NA | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC 150 FILM-COATED TABLET | TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME S.A. | SPAIN |

ZANTAC 300MG | COATED TABLETS | 300MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC 75 RELIEF | TABLETS | 75MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC 75MG | TABLETS | 75MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC EFFERVESCENT TABLETS | EFFERVESCENT TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC INJECTION (50MG/2ML) | SOLUTION FOR INJECTION | 50MG/2ML | GLAXO WELLCOME UK LTD T/A GLAXO LABS | UNITED KINGDOM |

ZANTAC SYRUP | ORAL SOLUTION | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZANTAC SYRUP | ORAL SOLUTION | 150MG/10ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC SYRUP | ORAL SOLUTION | 150MG/DOSE | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS | TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZANTAC TABLETS | COATED TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS 150MG | COATED TABLET | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS 300MG | COATED TABLET | 300MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZANTAC TABLETS 75MG | TABLET | 75MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZARONTIN CAPSULES 250MG | CAPSULE | 250MG | WARNER LAMBERT (UK) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZAVEDOS | POWDER FOR INJECTION | 5MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVEDOS | POWDER FOR INJECTION | 10MG/VIAL | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A | ITALY |

ZAVEDOS | CAPSULES | 5MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVEDOS | CAPSULES | 10MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVEDOS | CAPSULE | 25MG | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A. | ITALY |

ZAVERA | TABLET | 240MG | ZAFA | PAKISTAN |

ZELMAC | TABLETS | 6MG | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AB | SWITZERLAND |

ZELOXIM | TABLET | 7.5MG | BILIM ILAC SANAYIIA VE ATICARET AS | TURKEY |

ZELOXIM 15MG FORT | TABLET | 15MG | BILIM ILAC SANANYII VE TICARET AS | TURKEY |

ZENALB (TM) 4.5 HUMAN ALBUMIN 4.5% | SOLUTION FOR INJECTION | 4.5% W/V | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

ZENALB-20, 20% HUMAN ALBUMIN SOLUTION | STERILE LIQ. FOR INFUSION | N/A | BPL, BIO PRODUCTS LABORATORY | UNITED KINGDOM |

ZENTEL 0.4G/10ML | ORAL SUSPENSION | 0.4G/10ML | LABORATOIRES SMITHKLINE BEECHAM | FRANCE |

ZENTEL 400MG | FILM-COATED TABLET | 400MG | LABORATOIRES SMITHKLINE BEECHAM | FRANCE |

ZEPHOLIN | TABLETS | 10MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ZERIT | CAPSULES | 30MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

ZERIT | CAPSULES | 40MG | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | EUROPEAN COMMUNITY |

ZESTORETIC 20 | TABLET | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTORETIC-20 | TABLETS | N/A | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL | TABLET | 5MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL | TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL | TABLETS | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL 5MG | TABLETS | 5MG | ICI | PAKISTAN |

ZESTRIL TABLETS 10MG | TABLET | 10MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL TABLETS 20MG | TABLET | 20MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZESTRIL TABLETS 5MG | TABLET | 5MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZETAGAL | POWDER FOR INJECTION | 750MG/VIAL | ELPEN S.A. | GREECE |

ZETAGAL | POWDER FOR INJECTION | 250MG/VIAL | ELPEN S.A | GREECE |

ZETALAX | SUPPOSITORIES | 2.25G | ZETA FARMACEUTICI S.P.A. | ITALY |

ZETRIZIN | FILM COATED TABLET | 10MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZETRIZIN | SYRUP | 5MG/5ML | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZETRIZIN FILM — COATED TABLETS | FILM-COATED TABLETS | 10 MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZETRIZIN SYRUP | SYRUP | 5MG | ALFARES PHARMACEUTICALS | SYRIA |

ZIAGEN | FILM COATED TABLETS | 300MG | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

ZIAGEN | ORAL SOLUTION | 20MG/ML | GLAXO GROUP LTD. | UNITED KINGDOM |

ZIDEPRIL | TABLETS | 50MG/25MG | MINERVA PHARMACEUTICAL S.A. | GREECE |

ZIDOVAL | VAGINAL GEL | 0.75% W/W | 3M HEALTH CARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZIDOVIR 100 | CAPSULES | 100MG | CIPLA LTD | INDIA |

ZIDOVUDINE COMBINO PHARM | CAPSULES | 100MG | COMBINO PHARM SL | SPAIN |

ZILISTEN | DRY POWDER F/INJECTION | 750MG/VIAL | DEMO ABEE | GREECE |

ZILISTEN | VIAL DRY POWDER | 1500 MG | DEMO S.A. | GREECE |

ZIMOR | CAPSULES | 20MG | LABORATORIOS RUBIO S.A | SPAIN |

ZINACEF | POWDER FOR INJECTION | 750MG | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINACEF | POWDER FOR INJECTION | 250MG | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINACEF "250" IM FLAC 250MG + 1FIALA 1ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | N/A | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

ZINACEF "750" IM FLAC 750MG + F3ML | POWDER AND SOL FOR INJ. | N/A | GLAXOSMITHKLINE S.P.A | ITALY |

ZINACEF INJECTION 1.5G | POWDER FOR INJECTION | 1.5G | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINACEF INJECTION 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINACEF INJECTION 750MG | POWDER FOR INJECTION | 750MG | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINC AND CASTOR OIL OINTMENT BP | OINTMENT | 7.5% W/W | ADAMS HEALTHCARE LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINC AND CASTOR OIL OINTMENT BP | OINTMENT | N/A | LCM LTD | UNITED KINGDOM |

ZINCABAND PASTE BANDAGE | PAD | 15% W/W | SETON HEALTHCARE GROUP PLC | UNITED KINGDOM |

ZINCAST | OINTMENT | N/A | BELL, SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINCAST BABY CREAM | OINTMENT | N/A | BELL SONS & CO (DRUGGISTS) LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINCOMETIL | EYE DROPS | N/A | FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A. | ITALY |

ZINDOLIN | TABLETS | 250MG | REMEDICA LTD | CYPRUS |

ZINELI | EYE DROPS SOLUTION | 2% W/V | RAFARM | GREECE |

ZINERYT | LOTION | N/A | YAMANOUCHI PHARMA B.V. | NETHERLANDS |

ZINNAT | SUSPENSION | N/A | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZINNAT | TABLET | 250MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZINNAT | COATED TABLETS | 500MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT | TABLETS | 500MG | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT | ORAL SUSPENSION | 250MG/5ML | GLAXO LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION | GRANULES F/ORAL SUSP. | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION | GRANULES F/ORAL SOLN | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION | GRANULES FOR ORAL SOLN | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION 125MG/5ML | GRANULES FOR ORAL SOLN. | 125MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINNAT SUSPENSION 250MG/5ML | GRANULES FOR ORAL SUSP. | 250MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS | TABLETS | 250MG | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

ZINNAT TABLETS | COATED TABLETS | 125MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS | COATED TABLETS | 250MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS 125MG | COATED TABLET | 125MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZINNAT TABLETS 250MG | COATED TABLET | 250MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZITAZONIUM 10MG | TABLETS | 10MG | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | HUNGARY |

ZITAZONIUM 20MG | TABLETS | 20MG | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | HUNGARY |

ZITHROMAX | CAPSULE | 250MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZITHROMAX | POWDER FOR ORAL SUSPENSIO | N/A | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZITHROMAX TABLETS 500MG | COATED TABLETS | 500MG | PFIZER LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZIVIR | CAPSULE | 100MG | OKASA PHARMA PVT LTD- INDIA | INDIA |

ZOCOR | TABLET | 10MG | M.S.D. | PAKISTAN |

ZOCOR | TABLETS | 40MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

ZOCOR 10MG | TABLET | 10MG | MERCK SHARP & DOHME B.V. | NETHERLANDS |

ZOCOR 10MG | TABLETS | 10MG | MERCH SHARP & DOHME | PAKISTAN |

ZOCOR 20MG | TABLET | 20MG | MERCK SHARP & DOHME | NETHERLANDS |

ZOCOR 20MG | TABLETS | 20MG | MERCH SHARP & DOHME | PAKISTAN |

ZOFRAN INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN INJECTION 2MG/ML | SOLUTION FOR INJECTION | 2MG/ML | GLAXO OPERATIONS UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | SYRUP | 0.1% W/V | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4 MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN SYRUP | ORAL LIQUID | 4MG/5ML | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS | COATED TABLET | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS | COATED TABLETS | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS 4MG | COATED TABLET | 4MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOFRAN TABLETS 8MG | COATED TABLET | 8MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZOIRAL | TABLETS | 10MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ZOIRAL | TABLETS | 25MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ZOIRAL 10 | CAPSULES | 10MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOIRAL 25 | CAPSULES | 25MG | AEGIS LTD | CYPRUS |

ZOIRAL 50 | CAPSULES | 50MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOLADEX | SOLUTION FOR INJECTION | 3.6MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOLADEX LA | SUSTAINED RELEASE DEPOT | 10.8MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOLADEX LA | SOLUTION FOR INJECTION | 10.8MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOLAREM 0.25 | TABLETS | 0.25MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOLAREM 0.5 | TABLETS | 0.5MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOLAREM 1 | TABLET | 1MG | AEGIS LTD. | CYPRUS |

ZOMETA | POWDER F/SOLUTION F/INF. | 4MG/VIAL | NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG | SWITZERLAND |

ZOMETA | POWDER AND SOLVENT F/INF | 4MG/VIAL | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EUROPEAN COMMUNITY |

ZOMIG | COATED TABLETS | 2.5MG | ZENECA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOTON | CAPSULES | 15MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

ZOTON | CAPSULES | 30MG | CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD. | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX | CREAM | 0.05G/G | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZOVIRAX | SUSPENSION | 200MG/5ML | GLAXO WELLCOME GMBH & CO | GERMANY |

ZOVIRAX | TABLETS | 200MG | GLAXOSMITHKLINE AB | SWEDEN |

ZOVIRAX | TABLETS | 400MG | GLAXOSMITHKLINE AB | SWEDEN |

ZOVIRAX | TABLETS | 800MG | GLAXOSMITHKLINE AB | SWEDEN |

ZOVIRAX COLD SORE CREAM | CREAM | 5% W/W | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX CREAM | CREAM | 0.5%W/W | GLAXOWELLCOME | PAKISTAN |

ZOVIRAX EYE OINTMENT 3% W/W | EYE OINTMENT | 3% W/W | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX I.V. 250MG | POWDER FOR INJECTION | 250MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX SUSPENSION 200MG/5ML | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX TABLETS 200MG | TABLETS | 200MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX TABLETS 400MG | TABLETS | 400MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZOVIRAX TABLETS 800MG | TABLETS | 800MG | THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYBAN | SUSTAINED RELEASE TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME INC. | CANADA |

ZYBAN | PROLONGED RELEASE TABLETS | 150MG | GLAXO WELLCOME UK LTD | UNITED KINGDOM |

ZYLORIC | TABLETS | 100MG | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | UNITED KINGDOM |

ZYLORIC | TABLETS | 300MG | THE WELLCOME FOUNDATION | UNITED KINGDOM |

ZYLORIC | TABLET | 100MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZYLORIC | TABLET | 100MG | GLAXO WELLCOME | PAKISTAN |

ZYLORIC | TABLETS | 100MG | GLAXO WELLCOME SPA | ITALY |

ZYLORIC | SCORED TABLETS | 300MG | GLAXO WELLCOME SPA | ITALY |

ZYMAFLUOR | TABLETS | 0.25MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

ZYMAFLUOR | TABLETS | 1MG | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA | SWITZERLAND |

ZYMOPLEX | TABLET | 10MG | GENEPHARM S.A. | GREECE |

ZYOMET | GEL | 0.75%W/W | GOLDSHIELD PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYPREXA | COATED TABLETS | 15MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | EUROPEAN COMMUNITY |

ZYPREXA 10MG | COATED TABLET | 10MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | NETHERLANDS |

ZYPREXA 10MG | TABLETS | 10MG | LILLY | PAKISTAN |

ZYPREXA 5MG | COATED TABLET | 5MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | NETHERLANDS |

ZYPREXA 7.5MG | COATED TABLET | 7.5MG | ELI LILLY NEDERLAND BV | NETHERLANDS |

ZYRTEC | TABLET | 10MG | UCB PHARMA S.A. | FRANCE |

ZYRTEC | ORAL SOLUTION | 2.5MG/2.5ML | UCB PHARMA S.A. | FRANCE |

ZYRTEC | TABLET | 10MG | UNITED CHEMICALS OF BELGIUM | PAKISTAN |

ZYRTEC | TABLET | 10MG | UCB | PAKISTAN |

ZYRTEC | ORAL SOLUTION | 5MG/5ML | UCB | PAKISTAN |

ZYRTEC | ORAL SOLUTION | 2.5MG/2.5ML | UCB PHARMA | FRANCE |

ZYRTEC | FILM COATED TABLETS | 10MG | UCB PHARMA | FRANCE |

ZYRTEC SYRUP | SYRUP | 1MG/1ML | UNITED CHEMICALS OF BELGIUM | PAKISTAN |

ZYTRAM XL TABLETS 300MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 300MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYTRAM XL TABLETS 400MG | COATED TABLET | 400MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYTRAM-XL TABLETS 150MG | MODIFIED RELEASE TABLET | 150MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYTRAM-XL TABLETS 200MG | MODIFIED RELEASE TABLETS | 200MG | NAPP LABORATORIES LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYVOX | ORAL SUSPENSION | NA | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

ZYVOX | TABLETS | 400MG | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY | UNITED STATES OF AMERICA |

ZYVOX | SOLUTION FOR INFUSION | 2MG/ML | PHARMACIA NORGE AS | NORWAY |

ZYVOX | FILM COATED TABLETS | 600MG | PHARMACIA LIMITED | UNITED KINGDOM |

ZYVOX | SOLUTION FOR INFUSION | 2MG/ML | PHARMACIA NORGE AS | NORWAY |

ZYVOXID | FILM-COATED TABLETS | 600MG | PHARMACIA NV/SA | BELGIUM |

DAIVOBET | OINTMENT | NA | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | DENMARK |

ACTOPHLEM COUGH SYRUP | SYRUP | NA | ADCOCK INGRAM PARK | SOUTH AFRICA |

INGRAMS CAMPHOR CREAM | CREAM | 0.67G/100G | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

LOCAINE A | SOLUTION FOR INJECTION | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

REMICAINE JELLY | TOPICAL JELLY | 2G/100G | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

COMPRAL HEADACHE TABLETS | TABLETS | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

TEEJEL | GEL | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

SOLPHYLLEX SYRUP | SYRUP | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

GRIPPON CAPSULES | CAPSULE | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

ADCO-ACYCLOVIR 200MG | TABLETS | 200MG | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

BIOPLUS S | SYRUP | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MYPRODOL SUSPENSION | SUSPENSION | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

URIZONE 3 G | GRANULES | 3G/SACHET | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MEDI-KEEL A HONEY AND LEMON THROAT LOZENGES | LOZENGES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

MEDI-KEEL A BLACKCURRANT THROAT LOZENGES | LOZENGES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

NAZENE NASAL SPRAY | NASAL SPRAY | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

BIDOMAK FE | LIQUID | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

SABAX FOSENEMA | SOLUTION | NA | ADCOCK INGRAM CRITICAL CARE (PTY) LTD | SOUTH AFRICA |

LOTEM SUSPENSION | SUSPENSION | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

ADCO-ACYCLOVIR TOPICAL CREAM | CREAM | 250MG/5G | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

ADCO-SODASOL | GRANULES | NA | ADCOCK INGRAM LIMITED | SOUTH AFRICA |

UNICROM 2% EYE DROPS BTL/5ML | EYE DROPS | 2% W/V | UNIMED LABORATORY | TUNISIA |

CALCIUM CHLORIDE 10%-UNIMED | SOLUTION FOR INJECTION | 10% W/V | UNIMED LABORATORY | TUNISIA |

MYDRICOL 0.5% EYE DROPS BTL/5ML | EYE DROPS | 0.5% W/V | UNIMED LABORATORY | TUNISIA |

TUSSCODIN RETARD — HUSTENSAFT | SYRUP | 0.3G/100ML | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | AUSTRIA |

LEUKERAN 2MG | TABLETS | 2.1MG | GLAXO WELLCOME GmbH & Co | GERMANY |

ALLERGOTIN-EYE DROPS | SOLUTION | 2%W/V | COOPER SA | GREECE |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 20MG | TABLETS | 20MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 15MG | TABLETS | 15MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 10MG | TABLETS | 10MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

CIPRALEX FILM-COATED TABLETS 5MG | TABLETS | 5MG | H. LUNDBECK A/S | DENMARK |

URO VAXOM | CAPSULES | 6MG | OM PHARMA | SWITZERLAND |

HAEMOKION INJECTION | SOLUTION FOR INJECTION | 10MG/ML | AMOUN PHARMACEUTICALS CO. S.A.E. | EGYPT |

LYSOVIR 100MG CAPSULES | CAPSULES | 100MG | ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED | UNITED KINGDOM |

AQUEOUS CREAM BP CREAM | CREAM | 30% W/W | JM LOVERIDGE PLC | UNITED KINGDOM |

TUSCALMAN | SYRUP | NA | LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. | AUSTRIA |

[*] För texten till bilaga XI, se EUT L 236, 23.9.2003, s. 859.

--------------------------------------------------