11992M/PRO/F

Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 13) om Frankrike

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 191 , 29/07/1992 s. 0090


Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 13) om Frankrike

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

SOM ÖNSKAR ta hänsyn till en särskild fråga om Frankrike

HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen:

Frankrike skall behålla ensamrätten till penningutgivning i sina utomeuropeiska territorier enligt villkoren i sin nationella lagstiftning och ha ensamrätt att fastställa CFP-francens parivärde.