11992M/PRO/DE/00

Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 5) om förfarandet vid alltför stora underskott

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 191 , 29/07/1992 s. 0084


Fördraget om Europeiska unionen - Protokoll (nr 5) om förfarandet vid alltför stora underskott

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

SOM ÖNSKAR fastställa närmare bestämmelser om det förfarande vid alltför stora underskott som avses i artikel 104c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen: