11992E007A

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Första delen - Principerna - Artikel 7a

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0010


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Första delen - Principerna - Artikel 7a

Gemenskapen skall besluta om åtgärder i syfte att gradvis upprätta den inre marknaden undertiden fram till och med den 31 december 1992 i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i artiklarna 7b 7c 28 57.2 59 70.1 84 99 100a och 100b och utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i detta fördrag.

Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor personer tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag.