02016R1141 — SV — 15.08.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1141

av den 13 juli 2016

om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

(EGT L 189 14.7.2016, s. 4)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017

  L 182

37

13.7.2017

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1262 av den 25 juli 2019

  L 199

1

26.7.2019
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1141

av den 13 juli 2016

om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014Artikel 1

Förteckningen i bilagan till denna förordning ska utgöra den första förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER AV UNIONSBETYDELSEArt

KN-nummer för levande exemplar

KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga

Kategorier av förknippade varor

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

▼M2

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (frön)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M1

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

12

▼M2

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

13

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

5

▼M1

Asclepias syriaca L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

7

▼B

Baccharis halimifolia L.

ex ►M1  0602 90 46 eller 0602 90 48  ◄

ex 0602 90 45 (rotade sticklingar och unga plantor)

ex 1209 99 99 (frön)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

▼M2

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

▼M2

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

13

▼B

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

►M2  ex 1209 99 99  ◄ (frön)

 

▼M1

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex ►M1  0306 33 90  ◄

 

▼M1

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M2

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M1

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

6

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

▼M2

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M1

Impatiens glandulifera Royle

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

▼M2

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

1, 2, 3, 4

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

13

▼B

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M2

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

5

▼B

Lysichiton americanus Hultén & St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M1

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

7, 12

▼B

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M1

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼M1

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼B

►M2  Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

►M2  Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

5, 7

▼M1

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex06029050

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

1, 2, 3, 4

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

5, 11

▼M2

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

 

▼B

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

►M2  Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

▼M2

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

1, 2, 3, 4

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata [Willd.] Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼M2

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

▼B

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

▼M2

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (frön)

 

▼B

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

8, 9, 10

(*1)   Införandet av Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, ska gälla från och med den 2 februari 2019.

▼B

Anmärkningar till tabellen:

Kolumn i: Art.

I denna kolumn anges artens vetenskapliga namn. Synonymer anges inom parentes.

Kolumn ii: KN-nummer för levande exemplar.

I denna kolumn anges nummer i den kombinerade nomenklaturen (KN) för levande exemplar. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.

KN, som fastställs genom förordning (EEG) nr 2658/87, bygger på det internationella system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som utarbetades av Tullsamarbetsrådet, numera Världstullorganisationen (WCO), och antogs genom den internationella konvention som ingicks i Bryssel den 14 juni 1983 och godkändes på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG ( 1 ) (HS-konventionen). I KN motsvarar de första sex siffrorna numren och undernumren i HS, medan det genom den sjunde och den åttonde siffran skapas ytterligare undernummer som är specifika för KN.

Om endast vissa specifika produkter under ett fyr-, sex- eller åttaställigt nummer behöver genomgå kontroller och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i KN, anges numret med ex (t.ex. ex 0106 49 00 , eftersom KN-nummer 0106 49 00 omfattar alla andra insekter och inte bara den insektsart som anges i tabellen).

Kolumn iii: KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga.

I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN-nummer för de delar av arten som har reproduktionsförmåga. Se även anmärkningen till kolumn ii. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.

Kolumn iv: Kategorier av förknippade varor.

I denna kolumn anges, i förekommande fall, KN-nummer för de varor som invasiva främmande arter i allmänhet är förknippade med. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn är inte föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014. Se även anmärkningen till kolumn ii. Numren i kolumn iv avser i synnerhet följande KN-nummer:

1. 0301 11 00 : Akvariefisk: sötvattenfisk.

2.  ►M2  0301 93 00 : Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.). ◄

3. 0301 99 11 : Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho).

4.  ►M1  0301 99 17  ◄ : Annan sötvattenfisk.

5. ex  06 02 : Växter för plantering med odlingssubstrat.

6.  ►M2  ex 1211 90 86 : Färska frön, ej skurna, krossade eller pulveriserade. ◄

7. ex 2530 90 00 : Jord och odlingssubstrat.

8. 4401 : Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.

9. 4403 : Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.

10. ex 6914 90 00 : Krukor av keramiskt material för trädgårdsodling.

11. ex kapitel 10: Spannmål för utsäde.

▼M1

12. ex 2309 90 : Foderberedningar för fåglar.

▼M2

13. ex  12 13 : Hö.( 1 ) EGT L 198, 20.7.1987, s. 1.