1962R0031 — SV — 01.07.2014 — 013.003


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

FÖRORDNING nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG)

om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen

(EGT P 045 14.6.1962, s. 1385)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENTNo 1/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

524

6.3.1963

 M2

RÈGLEMENTNo 2/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

526

6.3.1963

►M3

RÈGLEMENTNo 17/63/CEE DU CONSEIL du 26 février 1963 (*)

  P 35

528

6.3.1963

 M4

REGULATION No 18/63/EEC OF THE COUNCIL of 26 February 1963 (*)

  P 35

529

6.3.1963

►M5

REGULATION No 5/64/Euratom OF THE COUNCIL of 10 November 1964 (*)

  P 190

2971

21.11.1964

 M6

REGULATION No 182/64/EEC OF THE COUNCIL of 10 November 1964 (*)

  P 190

2971

21.11.1964

 M7

RÈGLEMENTNo 2/65/Euratom DU CONSEIL du 11 janvier 1965 (*)

  P 18

242

4.2.1965

 M8

RÈGLEMENT No 8/65/CEE DU CONSEIL du 11 janvier 1965 (*)

  P 18

242

4.2.1965

►M9

REGULATION No 4/65/Euratom OF THE COUNCIL of 16 March 1965 (*)

  P 47

701

24.3.1965

 M10

REGULATION No 30/65/EEC OF THE COUNCIL of 16 March 1965 (*)

  P 47

701

24.3.1965

 M11

RÈGLEMENT No 1/66/Euratom DU CONSEIL du 28 décembre 1965 (*)

  P 31

461

19.2.1966

 M12

RÈGLEMENT No 14/66/CEE DU CONSEIL du 28 décembre 1965 (*)

  P 31

461

19.2.1966

 M13

RÈGLEMENT No 10/66/Euratom DU CONSEIL du 24 novembre 1966 (*)

  P 225

3814

6.12.1966

 M14

RÈGLEMENT No 198/66/CEE DU CONSEIL du 24 novembre 1966 (*)

  P 225

3814

6.12.1966

►M15

RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968

  L 56

1

4.3.1968

►M16

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 2278/69 av den 13 november 1969

  L 289

1

17.11.1969

 M17

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 95/70 DU CONSEIL du 19 janvier 1970 (*)

  L 15

1

21.1.1970

 M18

REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 96/70 OF THE COUNCIL of 19 January 1970 (*)

  L 15

4

21.1.1970

 M19

REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 16/71 OF THE COUNCIL of 30 December 1970 (*)

  L 5

1

7.1.1971

 M20

REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 2653/71 OF THE COUNCIL of 11 December 1971 (*)

  L 276

1

16.12.1971

 M21

REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 2654/71 OF THE COUNCIL of 11 December 1971 (*)

  L 276

6

16.12.1971

►M22

REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 1369/72 OF THE COUNCIL of 27 June 1972 (*)

  L 149

1

1.7.1972

►M23

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 1473/72 av den 30 juni 1972

  L 160

1

16.7.1972

 M24

REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 2647/72 OF THE COUNCIL of 12 December 1972 (*)

  L 283

10

20.12.1972

►M25

REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 558/73 OF THE COUNCIL of 26 February 1973 (*)

  L 55

1

28.2.1973

 M26

REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 2188/73 OF THE COUNCIL of 9 August 1973 (*)

  L 223

1

11.8.1973

 M27

REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 2/74 OF THE COUNCIL of 28 December 1973 (*)

  L 2

1

3.1.1974

 M28

REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 3191/74 OF THE COUNCIL of 17 December 1974 (*)

  L 341

1

20.12.1974

►M29

REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 711/75 OF THE COUNCIL of 18 March 1975 (*)

  L 71

1

20.3.1975

►M30

REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 1009/75 OF THE COUNCIL of 14 April 1975 (*)

  L 98

1

19.4.1975

►M31

REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 1601/75 OF THE COUNCIL of 24 June 1975 (*)

  L 164

1

27.6.1975

 M32

REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 2577/75 OF THE COUNCIL of 7 October 1975 (*)

  L 263

1

11.10.1975

►M33

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 2615/76 of 21 October 1976 (*)

  L 299

1

29.10.1976

 M34

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 3177/76 of 21 December 1976 (*)

  L 359

1

30.12.1976

 M35

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 3178/76 of 21 December 1976 (*)

  L 359

9

30.12.1976

 M36

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 1376/77 of 21 June 1977

  L 157

1

28.6.1977

 M37

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 2687/77 of 5 December 1977 (*)

  L 314

1

8.12.1977

 M38

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 2859/77 of 19 December 1977 (*)

  L 330

1

23.12.1977

►M39

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 912/78 av den 2 maj 1978

  L 119

1

3.5.1978

 M40

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 914/78 av den 2 maj 1978

  L 119

8

3.5.1978

 M41

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 2711/78 of 20 November 1978 (*)

  L 328

1

23.11.1978

 M42

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 3084/78 of 21 December 1978 (*)

  L 369

1

29.12.1978

►M43

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 3085/78 of 21 December 1978 (*)

  L 369

6

29.12.1978

 M44

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 2955/79 of 18 December 1979

  L 336

1

29.12.1979

 M45

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 160/80 of 21 January 1980 (*)

  L 20

1

26.1.1980

 M46

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 161/80 of 21 January 1980 (*)

  L 20

5

26.1.1980

 M47

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 187/81 of 20 January 1981 (*)

  L 21

18

24.1.1981

 M48

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 397/81 of 10 February 1981 (*)

  L 46

1

19.2.1981

 M49

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 2780/81 of 22 September 1981 (*)

  L 271

1

26.9.1981

 M50

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 3821/81 av den 15 december 1981

  L 386

1

31.12.1981

 M51

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 371/82 of 15 February 1982 (*)

  L 47

8

19.2.1982

 M52

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 372/82 of 15 February 1982 (*)

  L 47

13

19.2.1982

 M53

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 3139/82 of 22 November 1982 (*)

  L 331

1

26.11.1982

 M54

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 440/83 of 21 February 1983 (*)

  L 53

1

26.2.1983

 M55

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 1819/83 of 28 June 1983 (*)

  L 180

1

5.7.1983

►M56

RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom, EKSG) nr 2074/83 av den 21 juli 1983

  L 203

1

27.7.1983

 M57

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 3647/83 of 19 December 1983 (*)

  L 361

1

24.12.1983

 M58

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 419/85 of 18 February 1985 (*)

  L 51

1

21.2.1985

 M59

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 420/85 of 18 February 1985 (*)

  L 51

6

21.2.1985

►M60

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 1578/85 av den 10 juni 1985

  L 154

1

13.6.1985

 M61

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 1915/85 of 8 July 1985 (*)

  L 180

3

12.7.1985

►M62

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985

  L 265

1

8.10.1985

 M63

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 3580/85 of 17 December 1985 (*)

  L 343

1

20.12.1985

 M64

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 3855/86 of 16 December 1986 (*)

  L 359

1

19.12.1986

 M65

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 3856/86 of 16 December 1986 (*)

  L 359

5

19.12.1986

 M66

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 793/87 of 16 March 1987 (*)

  L 79

1

21.3.1987

►M67

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 3019/87 av den 5 oktober 1987

  L 286

3

9.10.1987

 M68

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 3212/87 av den 20 oktober 1987

  L 307

1

29.10.1987

 M69

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EEC) No 3784/87 of 14 December 1987 (*)

  L 356

1

18.12.1987

 M70

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 2338/88 of 25 July 1988 (*)

  L 204

1

29.7.1988

 M71

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 2339/88 av den 25 juli 1988

  L 204

5

29.7.1988

 M72

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 3982/88 of 19 December 1988 (*)

  L 354

1

22.12.1988

 M73

COUNCIL REGULATION (EEC, Euratom, ECSC) No 2187/89 of 18 July 1989 (*)

  L 209

1

21.7.1989

 M74

RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom, EKSG) nr 3728/89 av den 11 december 1989

  L 364

1

14.12.1989

 M75

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 2258/90 av den 27 juli 1990

  L 204

1

2.8.1990

 M76

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EEG) nr 3736/90 av den 19 december 1990

  L 360

1

22.12.1990

 M77

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2232/91 av den 22 juli 1991

  L 204

1

27.7.1991

►M78

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991

  L 361

1

31.12.1991

 M79

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 3831/91 av den 19 december 1991

  L 361

7

31.12.1991

 M80

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 3832/91 av den 19 december 1991

  L 361

9

31.12.1991

 M81

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EEG, Euratom) nr 3833/91 av den 19 december 1991

  L 361

10

31.12.1991

 M82

COUNCIL REGULATION (ECSC, EEC, Euratom) No 3834/91 of 19 December 1991 (*)

  L 361

13

31.12.1991

►M83

RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom, EKSG) nr 571/92 av den 2 mars 1992

  L 62

1

7.3.1992

 M84

RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom, EKSG) nr 3761/92 av den 21 december 1992

  L 383

1

29.12.1992

►M85

RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom, EKSG) nr 3947/92 av den 21 december 1992

  L 404

1

31.12.1992

 M86

COUNCIL REGULATION (Euratom, ECSC, EC) No 3608/93 of 20 December 1993 (*)

  L 328

1

29.12.1993

 M87

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EG, Euratom) nr 3161/94 av den 19 december 1994

  L 335

1

23.12.1994

 M88

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom, EKSG) nr 2963/95 av den 18 december 1995

  L 310

1

22.12.1995

 M89

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EG) nr 1354/96 av den 8 juli 1996

  L 175

1

13.7.1996

 M90

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom, EKSG, EG) nr 2485/96 av den 20 december 1996

  L 338

1

28.12.1996

►M91

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EG, Euratom) nr 2192/97 av den 30 oktober 1997

  L 301

5

5.11.1997

 M92

RÅDETS FÖRORDNING (EKSG, EG, Euratom) nr 2591/97 av den 18 december 1997

  L 351

1

23.12.1997

►M93

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 781/98 av den 7 april 1998

  L 113

4

15.4.1998

►M94

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2458/98 av den 12 november 1998

  L 307

1

17.11.1998

►M95

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2594/98 av den 27 november 1998

  L 325

1

3.12.1998

 M96

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2762/98 av den 17 december 1998

  L 346

1

22.12.1998

►M97

Meddelande från kommissionen till övriga institutioner om omräkningen till euro av tjänsteföreskrifternas beloppsangivelser  (1999/C 60/09)

  C 60

11

2.3.1999

 M98

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 620/1999 av den 22 mars 1999

  L 78

1

24.3.1999

 M99

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 1238/1999 av den 14 juni 1999

  L 150

1

17.6.1999

 M100

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2700/1999 av den 17 december 1999

  L 327

1

21.12.1999

 M101

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 212/2000 av den 24 januari 2000

  L 24

1

29.1.2000

 M102

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 628/2000 av den 20 mars 2000

  L 76

1

25.3.2000

 M103

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2804/2000 av den 18 december 2000

  L 326

3

22.12.2000

 M104

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2805/2000 av den 18 december 2000

  L 326

7

22.12.2000

 M105

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 1986/2001 av den 8 oktober 2001

  L 271

1

12.10.2001

 M106

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 2581/2001 av den 17 december 2001

  L 345

1

29.12.2001

 M107

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EKSG, Euratom) nr 490/2002 av den 18 mars 2002

  L 77

1

20.3.2002

 M108

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2265/2002 av den 16 december 2002

  L 347

1

20.12.2002

 M109

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2148/2003 av den 5 december 2003

  L 323

1

10.12.2003

 M110

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2181/2003 av den 8 december 2003

  L 327

1

16.12.2003

 M111

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2182/2003 av den 8 december 2003

  L 327

3

16.12.2003

►M112

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004

  L 124

1

27.4.2004

 M113

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 23/2005 av den 20 december 2004

  L 6

1

8.1.2005

 M114

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 31/2005 av den 20 december 2004

  L 8

1

12.1.2005

 M115

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 1972/2005 av den 29 november 2005

  L 317

1

3.12.2005

 M116

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 2104/2005 av den 20 december 2005

  L 337

7

22.12.2005

 M117

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 1066/2006 av den 27 juni 2006

  L 194

1

14.7.2006

 M118

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 1895/2006 av den 19 december 2006

  L 397

6

30.12.2006

►M119

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 337/2007 av den 27 mars 2007

  L 90

1

30.3.2007

 M120

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 1558/2007 av den 17 december 2007

  L 340

1

22.12.2007

 M121

RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 420/2008 av den 14 maj 2008

  L 127

1

15.5.2008

 M122

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1323/2008 av den 18 december 2008

  L 345

10

23.12.2008

►M123

RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1324/2008 av den 18 december 2008

  L 345

17

23.12.2008

►M124

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 160/2009 av den 23 februari 2009

  L 55

1

27.2.2009

 M125

RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1295/2009 av den 22 december 2009

  L 348

9

29.12.2009

 M126

RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1296/2009 av den 23 december 2009

  L 348

10

29.12.2009

►M128

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1080/2010 av den 24 november 2010

  L 311

1

26.11.2010

 M129

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1239/2010 av den 20 december 2010

  L 338

1

22.12.2010

 M130

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1240/2010 av den 20 december 2010

  L 338

7

22.12.2010

►M131

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013

  L 287

15

29.10.2013

 M132

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1331/2013 av den 10 december 2013

  L 335

1

14.12.2013

 M133

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1415/2013 av den 17 december 2013

  L 353

23

28.12.2013

 M134

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1416/2013 av den 17 december 2013

  L 353

24

28.12.2013

 M135

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 422/2014 av den 16 april 2014

  L 129

5

30.4.2014

►M136

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 423/2014 av den 16 april 2014

  L 129

12

30.4.2014

►M137

Uppdatering med verkan från och med den 1 juli 2014 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen ( 1 )  2014/C 444/05

  C 444

11

12.12.2014


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 011, 17.1.1998, s.  45  (2591/1997)

►C2

Rättelse, EGT L 051, 24.2.2005, s.  28 (723/2004)

►C3

Rättelse, EGT L 052, 25.2.2005, s.  64  (723/2004)

►C4

Rättelse, EGT L 248, 22.9.2007, s.  26  (1473/1972)

►C5

Rättelse, EGT L 248, 22.9.2007, s.  26 (723/2004)

►C6

Rättelse, EGT L 144, 5.6.2012, s.  48 (1080/2010)

 C7

Rättelse, EGT L 140, 22.5.2014, s.  178 (422/2014)(*)

Denna rättsakt finns inte publicerad på svenska.
▼B

FÖRORDNING nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG)

om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapenEUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 179, 212 och 215,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 152, 186 och 188,

med beaktande av protokollet om Europeiska ekonomiska gemenskapens immunitet och privilegier, särskilt artiklarna 6 och 14,

med beaktande av protokollet om Europeiska atomenergigemenskapens immunitet och privilegier, särskilt artiklarna 6 och 14,

med beaktande av de förslag som kommissionerna lagt fram i enlighet med artikel 14 i protokollen om Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens immunitet och privilegier,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska gemenskapernas domstols yttrande, och

av följande skäl:

Det är rådens sak att med kvalificerad majoritet i samarbete med kommissionerna och efter samråd med övriga berörda institutioner fastställa tjänsteföreskrifter för tjänstemännen och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren bör säkerställa att gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda håller högsta standard vad gäller oavhängighet, kvalifikationer, effektivitet och integritet samt att dessa rekryteras bland medborgare i gemenskapernas medlemsstater från bredast möjliga geografiska bas. Samtidigt bör de göra det möjligt för dessa tjänstemän och övriga anställda att utföra sitt arbete under förhållanden som säkerställer maximal effektivitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Enda artikel

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och i Europeiska atomenergigemenskapen fastställs genom de bifogade bestämmelser som utgör en integrerad del av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1962.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
▼M128

TJÄNSTEFÖRESKRIFTER FÖR TJÄNSTEMÄN I EUROPEISKA UNIONEN

▼B

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avdelning I:

Allmänna bestämmelser

Artiklarna 1–10c

Avdelning II:

Tjänstemännens rättigheter och skyldigheter

Artiklarna 11–26a

Avdelning III:

Tjänstemännens karriär

Kapitel 1:

Rekrytering

Artiklarna 27–34

Kapitel 2:

Administrativ ställning

Artikel 35

Avsnitt 1:

Aktiv tjänst

Artikel 36

Avsnitt 2:

Uppehållande av annan tjänst

Artiklarna 37–39

Avsnitt 3:

Tjänstledighet av personliga skäl

Artikel 40

Avsnitt 4:

Icke aktiv tjänst

Artikel 41

Avsnitt 5:

Tjänstledighet för militärtjänstgöring

Artikel 42

Avsnitt 6:

Föräldraledighet och ledighet av familjeskäl

Artiklarna 42a-42b

Avsnitt 7:

Entledigande i tjänstens intresse

Artikel 42c

Kapitel 3:

Bedömningsförfarande, löneklassuppflyttning och befordran

Artiklarna 43-46

Kapitel 4:

Tjänstgöringens upphörande

Artikel 47

Avsnitt 1:

Uppsägning från den anställdes sida

Artikel 48

Avsnitt 2:

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Artikel 49

Avsnitt 3:

►M112   ►C3  Entledigande i tjänstens intresse ◄  ◄

Artikel 50

Avsnitt 4:

Förfaranden vid bristande arbetsinsats

Artikel 51

Avsnitt 5:

Pensionering

Artiklarna 52-53

Avsnitt 6:

Honorary rank

Artikel 54

Avdelning IV:

Tjänstemännens arbetsvillkor

Kapitel 1:

Arbetstid

Artiklarna 55-56c

Kapitel 2:

Ledighet

Artiklarna 57-60

Kapitel 3:

Allmänna helgdagar

Artikel 61

Avdelning V:

Tjänstemännens löneförmåner och sociala förmåner

Kapitel 1:

Löner och ersättning för utlägg

Avsnitt 1:

Löner

Artiklarna 62-70

Avsnitt 2:

Ersättning för utlägg

Artikel 71

Kapitel 2:

Socialförsäkring

Artiklarna 72-76a

Kapitel 3:

Pensioner och invaliditetsersättning

Artiklarna 77-84

Kapitel 4:

Krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp

Artikel 85

Kapitel 5:

Unionens övertagande avrättigheter

Artikel 85a

Avdelning VI:

Disciplinåtgärder

Artikel 86

Avdelning VII:

Överklaganden

Artiklarna 90-91a

Avdelning VIIIa:

Särskilda bestämmelser dom dka tillämpas på Europeiska utrikestjänsten

Artiklarna 95-99

Avdelning VIIIb:

Särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän som tjänstgör i ett tredje land

Artikel 101a

Avdelning IX:

Övergångs- och slutbestämmelser

Kapitel 1:

Övergångsbestämmelser

Artikel 107a

Kapitel 2:

Slutbestämmelser

Artiklarna 110-113

BILAGA I

A. Grundtjänster i varje tjänstegrupp enligt artikel 5.4

B. Vägledande multiplikationsfaktorer för likvärdighet i den genomsnittliga karriärutvecklingen

BILAGA II

Sammansättning av och arbetsordning för de organ som anges i artikel 9 i tjänsteföreskrifterna

BILAGA III

Förfarande vid uttagningsprov

BILAGA IV

Ersättning enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna

BILAGA IVa

Deltidsarbete

BILAGA V

Ledighet

BILAGA VI

Kompensationsledighet och övertidsersättning

BILAGA VII

Löner och ersättning för utlägg

BILAGA VIII

Pensionssystemet

BILAGA IX

Disciplinära förfaranden

BILAGA X

Särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän som tjänstgör i ett tredje land

BILAGA XI

Regler för genomförande av Artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna

BILAGA XII

Tillämpningsföreskrifter för artikel 83a i tjänsteföreskrifterna

BILAGA XIII

Övergångsåtgärder för unionens tjänstemän (Artikel 107a i tjänsteföreskrifterna)

BILAGA XIII.1

Grundtjänster under övergångsperioden

AVDELNING 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

▼M112

Artikel 1

Dessa tjänsteföreskrifter skall tillämpas på tjänstemän i ►M128   ►C6  unionen. ◄  ◄

Artikel 1a

1.  Med en tjänsteman i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ avses i dessa tjänsteföreskrifter varje person som i enlighet med dessa tjänsteföreskrifter har tillsatts på en fast tjänst vid någon av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ institutioner med ett förordnande som utfärdats av den institutionens tillsättningsmyndighet.

2.  Definitionen i punkt 1 skall också tillämpas på personer som har tillsatts av ►M128   ►C6  unionsorgan ◄  ◄ som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter enligt de rättsakter genom vilka de inrättats (nedan kallade ”byråer”). Alla hänvisningar till ”institutioner” i dessa tjänsteföreskrifter skall om inte annat anges även avse byråer.

▼M112

Artikel 1b

Om inte annat anges i dessa tjänsteföreskrifter skall

▼M128

a) Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (nedan kallad Europeiska utrikestjänsten eller utrikestjänsten),

▼M112

►M128  b) ◄  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

►M128  c) ◄  Regionkommittén,

►M128  d) ◄  Europeiska ombudsmannen och

►M128  e) ◄  Europeiska datatillsynsmannen

vid tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter likställas med ►M128   ►C6  unionsinstitutioner ◄  ◄ .

Artikel 1c

I dessa tjänsteföreskrifter skall varje hänvisning till en person av manligt kön också anses som en hänvisning till en person av kvinnligt kön, och omvänt, om inte något annat tydligt framgår av sammanhanget.

▼M93

Artikel ►M112  1d ◄

▼M112

1.  Vid tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter skall all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning vara förbjuden.

Vid tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter skall även andra samlevnadsformer än äktenskap behandlas som äktenskap om de uppfyller alla de villkor som fastställs i artikel 1.2 c i bilaga VII.

▼M93

2.  I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män ►M112  , vilket skall vara en central fråga som alltid skall beaktas vid tillämpningen av tjänsteföreskrifterna, ◄ får principen om likabehandling inte hindra ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ institutioner från att behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären.

3.   ►M131  Institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ skall efter yttrande från Kommittén för tjänsteföreskrifter genom överenskommelse ange de åtgärder och insatser som är avsedda att främja lika möjligheter för kvinnor och män inom de områden som omfattas av nu gällande tjänsteföreskrifter och vidta lämpliga åtgärder, särskilt för att avhjälpa faktiska ojämlikheter som påverkar kvinnors möjligheter inom de områden som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

▼M131

4.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska en person med funktionsnedsättning innefatta personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, som i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra. Funktionsnedsättningen ska fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33.

Personer med funktionsnedsättning uppfyller villkoren i artikel 28 e om de kan fullgöra tjänstens kärnuppgifter sedan rimliga anpassningsåtgärder har vidtagits.

Med ”rimliga anpassningsåtgärder” i samband med tjänstens kärnuppgifter ska i detta sammanhang avses lämpliga åtgärder som gör det möjligt för en person med funktionsnedsättning att få tillträde till, inneha eller avancera i en anställning eller att genomgå utbildning, dock utan att det innebär en oproportionerlig börda för arbetsgivaren.

Principen om likabehandling får inte hindra institutionernas tillsättningsmyndigheter från att behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att bedriva yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären.

▼M112

5.  Om en person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter anser sig ha blivit felaktigt behandlad därför att den princip om lika behandling som anges ovan inte har tillämpats, och påvisar fakta som ger anledning att förmoda att direkt eller indirekt diskriminering har förekommit, ankommer det på institutionen att bevisa att den inte har brutit mot principen om lika behandling. Denna bestämmelse skall inte tillämpas vid disciplinåtgärder.

6.  Tillämpningen av principen om icke-diskriminering och proportionalitetsprincipen får bara begränsas på objektiva och rimliga grunder i syfte att uppnå legitima mål av allmänt intresse inom ramen för personalpolitiken. Dessa mål kan i synnerhet motivera att det fastställs en obligatorisk pensionsålder och en minimiålder för berättigande till avgångspension.

Artikel 1e

▼M131

1.  Tjänstemän i aktiv tjänst ska ha tillgång till sociala förmåner, som har antagits av institutionerna, bland annat särskilda förmåner som gör det lättare att förena arbetsliv med familjeliv, och till tjänster som tillhandahålls av de organ för social trygghet som avses i artikel 9. Före detta tjänstemän kan få tillgång till vissa begränsade sociala förmåner.

▼M112

2.  Tjänstemän i aktiv tjänst skall ha arbetsvillkor som uppfyller lämpliga hälso- och säkerhetsnormer som åtminstone uppfyller de minimikrav som gäller enligt bestämmelser som har antagits på dessa områden enligt fördragen.

3.  Beslut om sociala förmåner som har antagits enligt denna artikel skall genomföras av varje institution i nära samarbete med personalkommittén, på grundval av fleråriga åtgärdsförslag. De föreslagna åtgärderna skall varje år meddelas budgetmyndigheten inom ramen för budgetförfarandet.

▼B

Artikel 2

►M112  1. ◄   Varje institution skall fastställa vem inom institutionen som skall utöva de befogenheter som enligt dessa tjänsteföreskrifter tillkommer tillsättningsmyndigheten.

▼M112 —————

▼M112

2.  En eller flera institutioner får emellertid överlåta tillsättningsmyndighetens befogenheter, helt eller delvis, till en annan institution eller till ett interinstitutionellt organ, dock inte beslut som gäller tillsättning, befordran eller förflyttning av tjänstemän.

▼B

Artikel 3

I tjänstemannens anställningsförordnande skall dagen då tillsättningen träder i kraft anges. Denna dag får inte föregå den dag då tjänstemannen tillträder sin tjänst.

Artikel 4

Ingen får tillsättas eller befordras av något annat skäl än att det finns en ledig tjänst i enlighet med villkoren i dessa tjänsteföreskrifter.

Varje ledig tjänst vid en institution skall meddelas institutionens personal så snart tillsättningsmyndigheten beslutat att tillsätta den lediga tjänsten.

▼M112

Om den lediga tjänsten inte kan tillsättas genom förflyttning, tillsättning enligt artikel 45a eller befordran skall den meddelas de andra institutionernas personal, eventuellt i kombination med att ett internt uttagningsprov anordnas.

Artikel 5

▼M131

1.  De tjänster som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter ska klassificeras efter arbetsuppgifternas art och nivå i en tjänstegrupp för handläggare (nedan kallad AD), en tjänstegrupp för assistenter (nedan kallad AST) och en tjänstegrupp för sekreterare och kontorspersonal (nedan kallad AST/SC).

2.  Tjänstegrupp AD ska omfatta 12 lönegrader för personal med ledande, utredande, analyserande, språkliga och vetenskapliga uppgifter. Tjänstegrupp AST ska omfatta 11 lönegrader för personal med verkställande uppgifter och tekniska arbetsuppgifter. Tjänstegrupp AST/SC ska omfatta 6 lönegrader för personal med kontors- och sekretariatsuppgifter.

▼M112

3.  För anställning skall minst följande krävas:

a) För tjänstegrupp AST ►M131  och tjänstegrupp AST/SC ◄

i) intyg om högre utbildning, eller

ii) intyg om sekundärutbildning som ger tillträde till högre utbildning och minst tre års lämplig yrkeserfarenhet, eller

iii) när det ligger i tjänstens intresse, motsvarande yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet.

b) För tjänstegrupp AD, lönegraderna 5 och 6,

i) intyg om en utbildningsnivå som motsvarar minst tre års avslutade universitetsstudier, eller

ii) när det ligger i tjänstens intresse, motsvarande yrkesutbildning.

c) För tjänstegrupp AD, lönegraderna 7-16,

i) intyg om avslutad minst fyraårig universitetsutbildning (där fyra år motsvarar normal studietakt), eller

ii) intyg om avslutad universitetsutbildning som med normal studietakt kräver minst tre år, plus minst ett års lämplig yrkeserfarenhet, eller

iii) när det ligger i tjänstens intresse, motsvarande yrkesutbildning.

▼M131

4.  En tabell som beskriver de olika grundtjänsterna finns i bilaga I avsnitt A. Varje institutions tillsättningsmyndighet får med hänvisning till denna tabell och efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna närmare fastställa arbetsuppgifter och befogenheter för varje typ av tjänst.

▼M112

5.  Samma villkor för rekrytering och befordran skall gälla för alla tjänstemän som tillhör samma tjänstegrupp.

▼M131

Artikel 6

1.  I den tjänsteförteckning som är bifogad varje institutions budgetavsnitt fastställs antalet tjänster i varje lönegrad och tjänstegrupp.

2.  Utan att det påverkar principen om befordran efter merit i enlighet med artikel 45, ska tjänsteförteckningen på varje institution den 1 januari varje år ha ett antal lediga tjänster i varje lönegrad som motsvarar det antal tjänstemän institutionen den 1 januari föregående år hade i aktiv tjänst i lönegraden under, multiplicerat med de faktorer som anges i bilaga I avsnitt B för den lönegraden. Dessa faktorer ska tillämpas på grundval av ett femårigt genomsnitt från och med den 1 januari 2014.

3.  De faktorer som fastställs i bilaga I avsnitt B ska ingå i den rapport som avses i artikel 113.

4.  Genomförandet av de bestämmelser som gäller tjänstegruppen AST/SC och de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 31 i bilaga XIII, med beaktande av hur behoven av personal med sekretariats- och kontorsuppgifter på alla institutioner har utvecklats och hur utvecklingen har varit för fasta och tillfälliga tjänster i tjänstegrupperna AST och AST/SC ska ingå i den rapport som avses i artikel 113.

▼M112

Artikel 7

1.  Tillsättningsmyndigheten skall, när den tillsätter eller förflyttar en tjänsteman till en tjänst i dennes tjänstegrupp som motsvarar hans lönegrad, göra detta endast i tjänstens intresse och utan hänsyn till nationalitet.

En tjänsteman får ansöka om förflyttning inom sin institution.

2.  En tjänsteman kan anmodas att tillfälligt tjänstgöra på en tjänst i sin egen tjänstegrupp med en högre lönegrad än hans egentliga lönegrad. Efter tre månader av sådan tillfällig tjänstgöring skall han erhålla ett differentierat tillägg som motsvarar skillnaden mellan lönen i hans egentliga lönegrad och löneklass och den lön som motsvarar den löneklass han skulle ha fått om han tillsatts i den tillfälliga tjänstens lönegrad.

Den tillfälliga tjänstgöringen skall vara begränsad till ett år, utom i det fall då tjänstemannen direkt eller indirekt ersätter en tjänsteman som antingen uppehåller en annan tjänst i tjänstens intresse, är inkallad till militärtjänst eller är långvarigt sjukskriven.

▼B

Artikel 8

En tjänsteman som uppehåller en tjänst vid en annan av ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ institutioner kan efter en period på sex månader ansöka om att bli överflyttad till denna institution.

Om hans ordinarie institution och den institution där han uppehåller en annan tjänst gemensamt kommer överens om att bevilja överflyttningen skall tjänstmannen anses ha haft hela sin tjänstgöring i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ förlagd till den senare institutionen. Han är inte på grund av en sådan överflyttning berättigad till någon av de ekonomiska förmåner som tjänstemän får enligt dessa tjänsteföreskrifter då de lämnar sin tjänst vid en av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ institutioner.

Om beslutet att bevilja ansökan innebär fast anställning i en högre lönegrad än den som tjänstemannen hade vid den ordinarie institutionen skall detta likställas med en befordran och ett sådant beslut får endast fattas i enlighet med villkoren i artikel 45.

Artikel 9

▼M131

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1a ska det för varje institution inrättas

 en personalkommitté som kan indelas i sektioner för de olika anställningsorterna,

 en eller flera partssammansatta kommittéer beroende på antalet tjänstemän på anställningsorterna,

 en eller flera disciplinnämnder beroende på antalet tjänstemän på anställningsorterna,

 en eller flera rådgivande partssammansatta kommittéer för frågor om bristande arbetsinsats, beroende på antalet tjänstemän på anställningsorterna,

 vid behov, en bedömningskommitté,

 en invaliditetskommitté

som ska fullgöra de uppgifter som de tilldelas genom dessa tjänsteföreskrifter.

1a.  För tillämpningen av vissa bestämmelser i dessa tjänsteföreskrifter får en gemensam partssammansatt kommitté för två eller flera institutioner inrättas. Övriga kommittéer som avses i punkt 1 och disciplinnämnden kan inrättas som gemensamma organ av två eller flera byråer.

▼B

2.  Hur dessa organ skall vara sammansatta och hur de skall arbeta skall fastställas av varje institution i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

▼M131

Byråerna får avvika från bestämmelserna i artikel 1 i bilaga II om medlemskap i personalkommittéer för att ta hänsyn till deras personalsammansättning. Byråerna får besluta att inte utse suppleanter i den eller de partssammansatta kommittéer som fastställs i artikel 2 i bilaga II.

▼M112

En förteckning över ledamöterna i dessa organ skall meddelas institutionens personal.

▼B

3.  Personalkommittén skall företräda personalens intressen i förhållande till institutionen och löpande upprätthålla kontakten mellan institutionen och personalen. Den skall bidra till att arbetet flyter smidigt genom att utgöra en kanal för personalens synpunkter. Kommittén skall hålla institutionens behöriga organ underrättade om eventuella problem av allmän art vad gäller tolkningen och tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter. Den kan rådfrågas i alla frågor av detta slag.

Kommittén skall till institutionens behöriga organ lämna förslag om tjänstegrenarnas organisation och funktion och förslag om förbättrade arbetsvillkor för personalen eller allmänna levnadsvillkor i övrigt.

Kommittén skall delta i ledningen och övervakningen av de organ för social trygghet som institutionen inrättar i personalens intresse. Den får med institutionens samtycke inrätta sådan service.

4.  Utöver de uppgifter som tilldelas den eller de partssammansatta kommittéerna i dessa tjänsteföreskrifter kan tillsättningsmyndigheten eller personalkommittén samråda med den eller dem rörande frågor av allmän natur som de anser lämpliga att hänskjuta dit.

▼M112

5.  Bedömningskommitténs yttrande skall inhämtas i frågor som gäller följande:

a) Åtgärder efter avslutad provanställning.

b) Upprättande av förteckningen över personal som berörs av en neddragning av antalet tjänster.

Kommittén kan av tillsättningsmyndigheten anmodas att se till att personalen bedöms på ett likartat sätt inom institutionen.

▼M112

6.  Ett yttrande från den rådgivande partssammansatta kommittén för frågor om bristande arbetsinsats skall inhämtas vid tillämpning av artikel 51.

▼M112

Artikel 10

En kommitté för tjänsteföreskrifterna skall inrättas och bestå av lika många företrädare för ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ institutioner och för institutionernas personalkommittéer. Förfarandet för att utse ledamöter i kommittén för tjänsteföreskrifterna skall fastställas genom överenskommelse mellan ►M131  institutionernas tillsättnings- myndigheter ◄ . Byråerna skall företrädas gemensamt enligt regler som skall fastställas genom överenskommelse mellan dem och kommissionen.

Kommittén skall höras av kommissionen om alla förslag till översyn av tjänsteföreskrifterna; den skall lämna sitt yttrande inom den tid som kommissionen fastställer. Utöver de uppgifter som tilldelas kommittén i dessa tjänsteföreskrifter kan den lägga fram förslag till översyn av tjänsteföreskrifterna. Kommittén skall sammanträda på begäran av sin ordförande, en institution eller en institutions personalkommitté.

Protokollen från kommitténs sammanträden skall skickas ut till behöriga organ.

▼M23

Artikel 10a

Institutionen skall fastställa inom vilken tid personalkommittén, gemensamma kommittén eller kommittén för tjänsteföreskrifter skall avge sitt yttrande; dock skall dessa tidsfrister inte understiga femton arbetsdagar. Om inget yttrande avgivits inom den period som föreskrivits skall institutionen själv fatta sitt beslut.

▼M112

Artikel 10b

De fackföreningar och yrkessammanslutningar som avses i artikel 24b skall agera i personalens allmänna intresse och utan att det påverkar personalkommittéernas befogenheter.

De förslag från kommissionen som avses i artikel 10 kan bli föremål för samråd med representativa fackföreningar och yrkessammanslutningar.

Artikel 10c

Varje institution får ingå personalavtal med personalens representativa fackföreningar och yrkessammanslutningar. Sådana avtal får inte strida mot tjänsteföreskrifterna eller några budgetåtaganden, eller påverka den berörda institutionens arbete. De representativa fackföreningar och yrkessammanslutningar som ingår sådana avtal skall agera inom varje institution i enlighet med personalkommitténs befogenheter.

▼BAVDELNING II

TJÄNSTEMÄNNENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

▼M131

Artikel 11

En tjänsteman ska fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart unionens bästa för ögonen. Tjänstemannen får varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför sin institution. Tjänstemannen ska fullgöra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt och i överensstämmelse med sin skyldighet att vara lojal mot unionen.

En tjänsteman får inte utan tillsättningsmyndighetens medgivande ta emot hedersbetygelser, ordnar, förmåner, gåvor eller ersättning av något slag från någon regering eller annan källa utanför sin institution utom för tjänster som denne utfört antingen före sin tillsättning eller under särskild ledighet för militärtjänstgöring eller annan nationell tjänstgöring.

Innan en tjänsteman anställs ska tillsättningsmyndigheten undersöka om den sökande har ett personligt intresse som kan hindra hans eller hennes oberoende eller om det finns någon annan intressekonflikt. Den sökande ska därför med hjälp av ett särskilt formulär underrätta tillsättningsmyndigheten om alla faktiska eller eventuella intressekonflikter. I sådana fall ska tillsättningsmyndigheten ta hänsyn till detta i ett vederbörligen motiverat yttrande. Om nödvändigt ska tillsättningsmyndigheten vidta de åtgärder som avses i artikel 11a.2.

Denna artikel ska tillämpas på motsvarande sätt för tjänstemän som kommer tillbaka från tjänstledighet av personliga skäl.

▼M112

Artikel 11a

1.  I sin tjänsteutövning får en tjänsteman, om inte annat anges nedan, inte handlägga ärenden där han direkt eller indirekt har ett personligt intresse, till exempel av familjekaraktär eller av ekonomisk art, som kan innebära att hans oberoende äventyras.

2.  En tjänsteman som i tjänsten tilldelas ett ärende av den art som avses i punkt 1 skall omedelbart underrätta tillsättningsmyndigheten. Myndigheten skall vidta de åtgärder som krävs och kan befria tjänstemannen från hans ansvar i detta ärende.

3.  Tjänstemannen får varken behålla eller förvärva, direkt eller indirekt, intressen i företag över vilka den institution där han tjänstgör utövar tillsyn, eller som står i förbindelse med institutionen, av en sådan art eller omfattning att det skulle kunna äventyra hans oberoende ställning i tjänsteutövningen.

▼M112

Artikel 12

En tjänsteman får inte agera eller uppträda på ett sätt som kan skada tjänstens anseende.

▼M112

Artikel 12a

1.  Tjänstemän får inte ägna sig åt någon form av mobbning eller sexuella trakasserier.

2.  En tjänsteman som har utsatts för mobbning eller sexuella trakasserier får inte av denna anledning av institutionen behandlas på ett sätt som är till hans nackdel. En tjänsteman som har vittnat om mobbning eller sexuella trakasserier får inte av denna anledning av institutionen behandlas på ett sätt som är till hans nackdel, såvida han har agerat ärligt.

3.  Med ”mobbning” avses allt olämpligt uppträdande av en viss varaktighet, upprepat eller systematiskt, i form av beteenden, uttalade eller skrivna ord, gester eller andra handlingar som är avsiktliga och kränkande för en persons självkänsla, värdighet eller fysiska eller psykiska integritet.

4.  Med ”sexuella trakasserier” avses ett beteende med sexuella undertoner mot en person som inte önskar utsättas för det, och som har till syfte eller får till resultat att kränka personens värdighet eller skapa en hotfull, fientlig, stötande eller besvärad stämning. Sexuella trakasserier skall betraktas som könsdiskriminering.

Artikel 12b

1.  Om inte annat följer av artikel 15 skall en tjänsteman som vill utöva en bisyssla eller åta sig uppdrag utanför ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ , mot ersättning eller ej, i förväg ansöka om tillsättningsmyndighetens tillstånd. Ansökan får avslås endast om bisysslan eller uppdraget är av en sådan art att det skulle utgöra ett hinder för tjänsteutövningen eller är oförenligt med institutionens intressen.

2.  Tjänstemannen skall meddela tillsättningsmyndigheten varje förändring av en bisyssla eller ett uppdrag som inträffar efter det att han ansökt om tillstånd hos tillsättningsmyndigheten i enlighet med punkt 1. Tillståndet kan återkallas om bisysslan eller uppdraget inte längre uppfyller villkoren i sista meningen i punkt 1.

▼B

Artikel 13

Om en tjänstemans make yrkesarbetar och har förvärvsinkomster skall tjänstemannen underrätta tillsättningsmyndigheten vid institutionen om detta. Om arbetets art visar sig vara oförenligt med tjänstemannens arbete och om tjänstemannen inte kan utfästa sig att arbetet kommer att upphöra inom en viss tid, skall tillsättningsmyndigheten efter yttrande från den partssammansatta kommittén besluta om tjänstemannen skall ►M112  fortsätta i sin tjänst eller förflyttas till en annan tjänst. ◄

▼M112 —————

▼M112

Artikel 15

1.  En tjänsteman som har för avsikt att kandidera till ett offentligt uppdrag skall meddela tillsättningsmyndigheten detta. Denna skall besluta om tjänstemannen i tjänstens intresse

a) bör ansöka om tjänstledighet av personliga skäl,

b) bör beviljas årlig ledighet,

c) kan beredas möjlighet att arbeta på deltid, eller

d) kan fortsätta sin tjänstgöring som förut.

2.  En tjänsteman som väljs eller utses till ett offentligt uppdrag skall genast underrätta tillsättningsmyndigheten. Denna skall med beaktande av tjänstens intresse, uppdragets betydelse, de förpliktelser det för med sig och de ersättningar och arvoden som utgår inom ramen för uppdraget fatta något av de beslut som avses i punkt 1. Om tjänstemannen åläggs att ta tjänstledigt av personliga skäl eller tillåts arbeta deltid skall varaktigheten motsvara tjänstemannens mandattid.

▼M131

Artikel 16

En tjänsteman ska även efter att ha lämnat tjänsten vara skyldig att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller ta emot vissa förmåner.

Tjänstemän som har för avsikt att utöva yrkesverksamhet, med eller utan förvärvssyfte, inom två år efter det att de har avslutat sin tjänstgöring ska underrätta sin institution om detta med hjälp av ett särskilt formulär. Om verksamheten har något samband med det arbete som tjänstemannen utfört under de tre senaste årens tjänsteutövning och riskerar att vara oförenlig med institutionens legitima intressen får tillsättningsmyndigheten, med beaktande av tjänstens intressen, antingen förbjuda tjänstemannen att utöva verksamheten eller föreskriva lämpliga villkor för att godkänna den. Tillsättningsmyndigheten ska efter yttrande från den partssammansatta kommittén meddela sitt beslut inom 30 arbetsdagar efter det att den fick underrättelsen. Om inget beslut meddelas inom den tiden ska det betraktas som ett underförstått samtycke.

Tillsättningsmyndigheten ska i princip förbjuda före detta högre tjänstemän, enligt definitionen i tillämpningsföreskrifterna, att inom de närmaste tolv månaderna efter det att de har avslutat sin tjänstgöring utöva lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot anställda inom sin tidigare institution för sin affärsverksamhet, sina kunder eller sina arbetsgivare i frågor som de ansvarat för under de tre senaste årens tjänstgöring.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ( 2 ) ska varje institution varje år offentliggöra information om tillämpningen av tredje stycket, inbegripet en förteckning över alla ärenden som har bedömts.

▼M112

Artikel 17

1.  En tjänsteman får inte utan tillstånd lämna ut information som han fått tillgång till i tjänsten, om inte denna information redan har offentliggjorts eller är tillgänglig för allmänheten.

2.  Denna skyldighet skall åligga tjänstemannen även efter det att han har lämnat tjänsten.

▼M112

Artikel 17a

1.  En tjänsteman har rätt till yttrandefrihet, med vederbörlig hänsyn till principerna om lojalitet och opartiskhet.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 12 och 17 skall en tjänsteman i förväg underrätta tillsättningsmyndigheten om han avser att offentliggöra eller låta offentliggöra, ensam eller tillsammans med andra, texter som har samband med ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ verksamhet.

Om tillsättningsmyndigheten kan visa att texten allvarligt kan skada ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ legitima intressen skall den skriftligen inom 30 arbetsdagar efter underrättelsen informera tjänstemannen om sitt beslut. Om inget sådant beslut har meddelats inom den tiden skall tillsättningsmyndigheten anses inte ha haft några invändningar.

▼M112

Artikel 18

▼M131

1.  Alla rättigheter i samband med arbete som utförts av en tjänsteman i tjänsteutövningen ska tillhöra Europeiska unionen om detta arbete är knutet till dess verksamhet eller, om detta arbete är knutet till Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet, till den gemenskapen. Unionen eller, om så är tillämpligt, Europeiska atomenergigemenskapen, ska ha en tvingande rätt att förvärva upphovsrätten till sådana arbeten.

▼M112

2.  Varje uppfinning som en tjänsteman gör under eller i samband med tjänsteutövningen skall tillhöra ►M128   ►C6  unionen. ◄  ◄ Institutionen får på egen bekostnad och i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ namn ansöka om och erhålla patent på denna i alla länder. Varje uppfinning som en tjänsteman gör inom ett år efter det att han lämnat sin tjänst skall, om inte motsatsen kan styrkas, anses vara gjord under eller i samband med tjänsteutövningen om den hör samman med ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ arbete. Om uppfinningar patenteras skall uppfinnarens eller uppfinnarnas namn anges.

3.  Institutionen får om det är lämpligt tilldela en tjänsteman som är upphovsman till en patenterad uppfinning en bonus, vars belopp skall bestämmas av institutionen.

▼M131

Artikel 19

En tjänsteman får inte utan tillstånd från tillsättningsmyndigheten av något som helst skäl i samband med ett rättsligt förfarande avslöja uppgifter som denne fått kännedom om genom sitt arbete. Tillstånd får endast vägras om unionens intressen kräver det och denna vägran inte har straffrättsliga konsekvenser för den berörde tjänstemannen. Denna skyldighet åligger tjänstemannen även efter det att denne har lämnat tjänsten.

Bestämmelserna i första stycket ska inte tillämpas på en tjänsteman eller före detta tjänsteman som vittnar inför Europeiska unionens domstol eller inför en institutions disciplinnämnd i ett ärende som rör en anställd eller tidigare anställd vid Europeiska unionen.

▼B

Artikel 20

En tjänsteman skall vara bosatt antingen på anställningsorten eller på ett sådant avstånd från den att han inte hindras i tjänsteutövningen. ►M112  Tjänstemannen skall meddela tillsättningsmyndigheten sin adress och omedelbart meddela eventuell adressändring. ◄

Artikel 21

En tjänsteman skall oberoende av ställning bistå och råda sina överordnade och ansvara för att de uppgifter som tilldelats honom utförs.

En tjänsteman som leder en tjänstegren är inför sina överordnade ansvarig när det gäller de befogenheter som tilldelats honom och när det gäller att hans instruktioner följs. Hans underordnades ansvar befriar honom inte på något sätt från det egna ansvaret.

▼M112 —————

▼M112

Artikel 21a

1.  Om en tjänsteman får instruktioner som enligt hans uppfattning är regelstridiga eller kan orsaka allvarliga svårigheter skall han underrätta sin närmaste överordnade, och denna skall, om underrättelsen är skriftlig, lämna ett skriftligt svar. Om tjänstemannens närmaste överordnade bekräftar instruktionerna skall tjänstemannen, om inte annat följer av punkt 2, om han anser denna bekräftelse otillräcklig med tanke på de betänkligheter han har, skriftligen vända sig till sin överordnades närmaste överordnade. Om denna överordnade skriftligen bekräftar instruktionerna skall tjänstemannen utföra dem, såvida de inte är uppenbart olagliga eller strider mot gällande säkerhetsnormer.

2.  Om den närmast överordnade anser att instruktionerna måste utföras omedelbart skall tjänstemannen utföra dem, såvida de inte är uppenbart olagliga eller strider mot gällande säkerhetsnormer. På tjänstemannens begäran skall den överordnade ge instruktionerna skriftligen.

▼M131

3.  En tjänsteman som underrättar sina överordnade om instruktioner som enligt hans eller hennes uppfattning är regelstridiga eller kan orsaka allvarliga svårigheter får inte av denna anledning behandlas på ett sätt som är till hans eller hennes nackdel.

▼B

Artikel 22

En tjänsteman kan åläggas ersätta, helt eller delvis, skada som ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ lidit till följd av ett allvarligt fel i tjänsten från hans sida under eller i samband med tjänsteutövningen. Ett motiverat beslut skall fattas av tillsättningsmyndigheten med beaktande av det förfarande som är fastställt när det gäller disciplinfrågor. ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ domstol skall ha oinskränkt behörighet när det gäller tvister som uppkommer till följd av denna bestämmelse.

▼M112

Artikel 22a

1.  En tjänsteman som under eller i samband med tjänsteutövningen får kännedom om förhållanden som ger anledning att misstänka bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som kan skada ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ intressen, eller om ett beteende i samband med tjänsteutövningen som kan innebära ett allvarligt åsidosättande av de förpliktelser som åligger ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänstemän, skall omedelbart underrätta antingen sin närmaste överordnade eller generaldirektören, eller, om han anser det nödvändigt, generalsekreteraren eller personer i motsvarande ställning, eller vända sig direkt till OLAF.

Sådan information som avses i första stycket skall lämnas skriftligen.

Denna punkt skall också tillämpas om en medlem av en institution eller någon annan som arbetar för eller tillhandahåller tjänster åt en institution allvarligt åsidosätter en liknande förpliktelse.

2.  En tjänsteman som får sådan information som avses i punkt 1 skall utan dröjsmål meddela OLAF all bevisning som han känner till och som ger anledning att misstänka att det förekommer sådana oegentligheter som avses i punkt 1.

3.  En tjänsteman som har lämnat sådan information som avses i punkterna 1 och 2 får inte av denna anledning av institutionen behandlas på ett sätt som är till hans nackdel om han har agerat på ett rimligt och ärligt sätt.

4.  Punkterna 1-3 skall inte tillämpas på dokument, handlingar, rapporter, meddelanden eller uppgifter i någon form som innehas för ett pågående eller avslutat rättsligt förfarande eller upprättas eller meddelas tjänstemannen inom ramen för ett sådant förfarande.

Artikel 22b

1.  En tjänsteman som har lämnat sådan information som avses i artikel 22a till kommissionens ordförande, revisionsrättens ordförande, rådets ordförande, Europaparlamentets talman eller den europeiska ombudsmannen får inte av denna anledning av sin institution behandlas på ett sätt som är till hans nackdel om båda följande villkor är uppfyllda:

a) Tjänstemannen är uppriktigt och på rimliga grunder övertygad om att informationen och de anklagelser den kan innehålla i huvudsak överensstämmer med sanningen.

b) Tjänstemannen har tidigare lämnat samma information till OLAF eller till sin egen institution, och har avvaktat under den tid som OLAF eller institutionen, med beaktande av hur komplicerat ärendet är, har fastställt för att vidta lämpliga åtgärder. Tjänstemannen skall vederbörligen informeras om denna tidsfrist inom 60 dagar.

2.  Den tidsfrist som avses i punkt 1 skall inte tillämpas när tjänstemannen kan visa att det med hänsyn till omständigheterna vore orimligt.

3.  Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på dokument, handlingar, rapporter, meddelanden eller uppgifter i någon form som innehas för ett pågående eller avslutat rättsligt förfarande eller upprättas eller meddelas tjänstemannen inom ramen för ett sådant förfarande.

▼M131

Artikel 22c

Varje institution ska i enlighet med artiklarna 24 och 90 införa ett förfarande för hantering av klagomål som framförts av tjänstemän beträffande det sätt på vilket de behandlats efter det att eller till följd av att de fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 22a eller 22b. Den berörda institutionen ska se till att sådana klagomål hanteras konfidentiellt och, om det är motiverat med hänsyn till omständigheterna, innan de tidsfrister som anges i artikel 90 löper ut.

Varje institutions tillsättningsmyndighet ska fastställa interna bestämmelser om bland annat

 tillhandahållande av information till de tjänstemän som avses i artikel 22a.1 eller 22b om hanteringen av de ärenden som de har rapporterat om,

 skydd av dessa tjänstemäns legitima intressen och integritet, och

 det förfarande för hantering av klagomål som avses i första stycket i denna artikel.

▼B

Artikel 23

De privilegier och den immunitet som tjänstemännen åtnjuter har beviljats enbart i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ intresse. Om inte annat följer av ►M15  protokollen om ◄ immunitet och privilegier skall tjänstemännen inte vara undantagna från att uppfylla sina privaträttsliga skyldigheter eller från att följa gällande lagar och ordningsföreskrifter.

Om privilegierna och immuniteten ifrågasätts skall tjänstemannen omedelbart underrätta tillsättningsmyndigheten.

▼M128

De identitetshandlingar som föreskrivs i protokollet om immunitet och privilegier ska utfärdas till enhetschefer, till tjänstemän i lönegraderna AD12–AD16, till tjänstemän som tjänstgör utanför Europeiska unionens territorium och till andra tjänstemän för vilka detta krävs i tjänstens intresse.

▼B

Artikel 24

►M15   ►M128   ►C6  Unionen ◄  ◄ skall bistå sina tjänstemän ◄ , särskilt vid rättsliga förfaranden mot någon som uttalat hotelser, förolämpningar eller varit upphov till ärekränkande handlingar eller yttranden, eller angrepp på person eller egendom som tjänstemannen eller medlemmarna av hans familj utsätts för på grund av hans ställning eller uppgifter.

►M15  Den skall ersätta ◄ tjänstemannen för den skada han lidit i den mån han inte uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet själv orsakat skadan och i den mån han inte kunnat få ersättning från den som vållat skadan.

Artikel ►M112  24a ◄

▼M23

►M128   ►C6  Unionen ◄  ◄ skall underlätta sådan vidareutbildning för tjänstemän som är förenlig med tjänstens goda funktion och deras egna intressen.

Sådan vidareutbildning skall beaktas vid tjänstemännens befordran.

Artikel ►M112  24b ◄

Tjänstemännen skall ha föreningsrätt. De kan bl.a. vara medlemmar i fackföreningar eller yrkessammanslutningar för europeiska tjänstemän.

▼B

Artikel 25

▼M112

Tjänstemännen kan vända sig till sin institutions tillsättningsmyndighet med framställningar i frågor som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter.

▼B

Alla beslut som går en tjänsteman emot skall motiveras.

▼M112

Beslut i enskilda fall om en tjänstemans tillsättning, fasta anställning, befordran, förflyttning, administrativa ställning och avgång från tjänsten skall offentliggöras vid den institution som tjänstemannen tillhör. Offentliggörandet skall vara tillgängligt för hela personalen under en lämplig tid.

▼B

Artikel 26

En tjänstemans personalakt skall innehålla följande:

a) Alla handlingar om hans administrativa ställning och alla utlåtanden om hans kompetens, prestationsförmåga och uppförande.

b) Tjänstemannens eventuella synpunkter på dessa handlingar.

Handlingarna skall vara registrerade, numrerade och lagda i akter i löpande ordning; de handlingar som anges i punkt a får inte användas eller åberopas av institutionen mot en tjänsteman om de inte meddelats honom innan de lades i akten.

När en handling meddelas en tjänsteman skall detta styrkas genom hans underskrift eller, i brist på detta, genom ett rekommenderat brev ►M112  till den adress som tjänstemannen senast uppgett ◄ .

▼M112

En tjänstemans personalakt får inte innehålla någon uppgift om tjänstemannens politiska, fackliga, filosofiska eller religiösa verksamhet eller åsikter eller om tjänstemannens ras, etniska ursprung eller sexuella läggning.

Föregående styckeskall dock inte hindra att personalakten tillförs administrativa eller andra handlingar som tjänstemannen känner till och som är nödvändiga för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter.

▼B

Det får endast finnas en personalakt för varje tjänsteman.

Tjänstemannen skall ha rätt att ta del av ►M112  och kopiera ◄ handlingarna i sin akt, även efter det att han lämnat tjänsten.

Personalakten skall vara konfidentiell och får användas endast på administrationens kontor ►M112  eller ett säkert datamedium ◄ . Den skall dock överlämnas till ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ domstol om en talan som berör tjänstemannen väcks ►M112  ————— ◄ .

▼M112

Artikel 26a

Varje tjänsteman skall ha rätt att ta del av sin hälsojournal i enlighet med de bestämmelser som fastställts av ►M131  institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ .

▼BAVDELNING III

TJÄNSTEMÄNNENS KARRIÄRKAPITEL 1

Rekrytering

▼M131

Artikel 27

Rekryteringen ska vara inriktad på att de tjänstemän som tjänstgör vid institutionen har högsta kompetens, prestationsförmåga och integritet samt är rekryterade över största möjliga geografiska område bland medborgarna i unionens medlemsstater. Inga tjänster ska vara förbehållna medborgare från en viss bestämd medlemsstat.

Principen om jämlikhet mellan unionens medborgare ska göra det möjligt för alla institutioner att anta lämpliga åtgärder om det konstateras en betydande obalans mellan olika medborgarskap bland tjänstemännen som inte berättigas av objektiva kriterier. Dessa lämpliga åtgärder ska vara berättigade och får aldrig leda till andra rekryteringskriterier än efter merit. Innan sådana lämpliga åtgärder antas ska den berörda institutionens tillsättningsmyndighet anta allmänna bestämmelser för detta stycke i enlighet med artikel 110.

Efter en treårsperiod som inleds den 1 januari 2014 ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det andra stycket.

För att underlätta rekrytering över största möjliga geografiska område ska institutionerna sträva efter att stödja en flerspråkig och multikulturell utbildning för de anställdas barn.

▼B

Artikel 28

En tjänsteman får tillsättas endast om han

a) är medborgare i en av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ medlemsstater, om inte undantag beviljats av tillsättningsmyndigheten, och åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter,

b) har fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

c) uppfyller de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen,

d) om inte annat följer av artikel 29.2, har genomgått det uttagningsförfarande som bygger antingen på meriter eller prov eller bådadera i enlighet med bilaga III,

e) uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen,

f) kan styrka att han har fördjupade kunskaper i ett av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ språk och sådana tillfredsställande kunskaper i ett annat av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ språk som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

▼M112

Artikel 29

▼M131

1.  Tillsättningsmyndigheten ska innan den tillsätter en ledig tjänst vid en institution först ta ställning till

a) om tjänsten kan tillsättas genom

i) förflyttning,

ii) tillsättning enligt artikel 45a, eller

iii) befordran

inom institutionen,

b) om tjänstemän i samma lönegrad från andra institutioner har ansökt om förflyttning, och/eller,

c) om det inte har varit möjligt att tillsätta den lediga tjänsten genom de möjligheter som nämns i leden a och b, om ställning ska tas till förteckningar över godkända sökande i den mening som avses i artikel 30, i förekommande fall med beaktande av relevanta bestämmelser om godkända sökande i bilaga III, och/eller

d) om man ska anordna ett internt uttagningsprov inom institutionen som är öppet endast för tjänstemän och tillfälligt anställda enligt artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen,

eller följa förfarandet för uttagning på grundval av antingen meriter eller prov eller bådadera. I bilaga III fastställs bestämmelser om uttagningsförfarandet.

Uttagningsförfarandet kan också följas för att upprätta en reserv för framtida rekrytering.

Även om principen behålls att huvuddelen av tjänstemännen ska rekryteras genom öppna uttagningsprov, får tillsättningsmyndigheten, genom undantag från led d och endast i undantagsfall, besluta att anordna ett internt uttagningsprov för institutionen, som också ska vara öppet för kontraktsanställda i den mening som avses i artiklarna 3 a och 3 b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Denna personalkategori ska omfattas av begränsningar med avseende på denna möjlighet enligt vad som anges i artikel 82.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och med avseende på de specifika arbetsuppgifter som denna kategori haft rätt att utföra som kontraktsanställda.

▼M112

2.  Ett annat förfarande än uttagningsförfarandet kan tillämpas av tillsättningsmyndigheten för rekrytering av högre tjänstemän (generaldirektörer eller motsvarande i lönegraderna AD 16 eller AD 15, och direktörer eller motsvarande i lönegraderna AD 15 eller AD 14) och, i undantagsfall, även för tjänster som kräver särskilda kvalifikationer.

3.  Institutionerna får för varje tjänstegrupp anordna interna uttagningsprov på grundval av meriter och prov för den berörda institutionen för lönegrad AST 6 och uppåt respektive AD 9 och uppåt.

Uttagningsproven skall endast vara öppna för dem som institutionen har anställt tillfälligt i enlighet med artikel 2 c i anställningsvillkoren för övriga anställda i ►M128   ►C6  Europeiska unionen. ◄  ◄ Institutionerna skall för dessa uttagningsprov kräva att den som vill delta skall ha varit tillfälligt anställd i minst tio år och ha rekryterats till den tillfälliga anställningen genom ett uttagningsförfarande med tillämpning av samma krav som vid uttagningsförfaranden för tjänstemän i enlighet med artikel 12.4 i anställningsvillkoren för övriga anställda. Med avvikelse från punkt 1 a i den här artikeln skall tillsättningsmyndigheten vid den institution som har anställt den tillfälligt anställde, innan den tillsätter lediga tjänster, överväga förflyttningar av tjänstemän inom institutionen parallellt med dem som har klarat de interna uttagningsproven.

4.  Europaparlamentet skall en gång vart femte år för varje tjänstegrupp anordna ett internt uttagningsprov på grundval av meriter och prov, för lönegrad AST 6 och uppåt respektive AD 9 och uppåt, i enlighet med villkoren i punkt 3 andra stycket.

▼M131

Artikel 30

För varje uttagningsprov ska en uttagningskommitté utses av tillsättningsmyndigheten. Denna kommitté ska utarbeta en förteckning över godkända sökande.

Tillsättningsmyndigheten ska besluta om vilka av de sökande som ska tillsättas på de lediga tjänsterna.

Dessa sökande ska ha tillgång till adekvata uppgifter om lämpliga vakanser som offentliggörs av institutionerna och organen.

▼M112

Artikel 31

1.  De sökande som har valts ut skall tillsättas i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om uttagningsprovet.

2.   ►M131  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29.2 ska tjänstemän bara rekryteras till lönegraderna SC1–SC2, AST 1–AST 4 eller AD 5–AD 8. ◄ Lönegraden för uttagningsprovet skall fastställas av institutionen enligt följande kriterier:

a) Målet att rekrytera tjänstemän med högsta kompetens enligt artikel 27.

b) Den yrkeserfarenhet som behövs.

För att uppfylla institutionernas särskilda behov kan även arbetsmarknadsförhållandena i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ beaktas vid rekryteringen av tjänstemän.

3.  Utan hinder av punkt 2 kan en institution i lämpliga fall tillåta att det anordnas uttagningsprov för graderna AD 9, AD 10, AD 11, eller, i undantagsfall, AD 12. Det sammanlagda antalet sökande som tillsätts på lediga tjänster i dessa grader får inte överskrida 20 % av det sammanlagda antalet tillsättningar inom tjänstegruppen AD som görs varje år i enlighet med artikel 30 andra stycket.

▼B

Artikel 32

Tjänstemannen skall placeras i den första löneklassen i lönegraden.

▼M112

Tillsättningsmyndigheten kan med hänsyn till tjänstemannens yrkeserfarenhet tillgodoräkna denne en extra tjänstgöringstid på högst 24 månader. Allmänna genomförandebestämmelser för denna artikel skall antas.

▼M85

Tillfälligt anställda som placerats i lönegrad i enlighet med de placeringskriterier som antagits av ►M131  varje institutions tillsättningsmyndighet ◄ skall få tillgodoräkna sig den tjänstetid de uppnått som tillfälligt anställda om de utses till tjänstemän i samma lönegrad omedelbart efter den tillfälliga anställningen.

▼B

Artikel 33

Före tillsättningen skall en godkänd sökande läkarundersökas av en av institutionens förtroendeläkare för att institutionen skall kunna vara övertygad om att sökanden uppfyller kraven enligt artikel 28 e.

▼M39

Om den läkarundersökning som föreskrivs i första stycket resulterar i ett negativt utlåtande, kan den sökande inom 20 dagar efter det att institutionen meddelat honom utlåtandet, ansöka om att hans fall prövas av en läkarkommitté bestående av tre läkare som tillsättningsmyndigheten utser bland institutionernas rådgivande läkare. Den läkare som utfärdat det negativa utlåtandet skall höras av läkarkommittén. Den sökande får förelägga kommittén ett utlåtande från en läkare som han själv valt. Om läkarkommitténs utlåtande bekräftar resultatet av den läkarundersökning som föreskrivs i första stycket skall den sökande betala hälften av arvoden och extrakostnader.

▼M131

Artikel 34

1.  Tjänstemän ska fullgöra en provanställningsperiod på nio månader innan de kan få tillsvidareanställning. Beslutet att ge en tjänsteman tillsvidareanställning ska fattas på grundval av den rapport som avses i punkt 3 samt på tillsättningsmyndighetens kännedom om den provanställdes uppträdande med beaktande av avdelning II.

Om en tjänsteman under provanställningstiden på grund av sjukdom, mammaledighet enligt artikel 58 eller olycksfall är förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter under en sammanhängande period på minst en månad, får tillsättningsmyndigheten förlänga provanställningstiden med motsvarande tid. Provanställningstidens totala längd får under inga omständigheter överstiga 15 månader.

2.  Om tjänstemannen utför sitt arbete på ett uppenbart otillfredsställande sätt kan detta göras till föremål för en rapport när som helst före utgången av provanställningen.

Rapporten ska föreläggas den berörde, som ska ha rätt att skriftligen kommentera den inom åtta arbetsdagar. Den provanställdes närmaste överordnade ska genast vidarebefordra rapporten och kommentarerna till tillsättningsmyndigheten, som inom tre veckor ska inhämta yttrande från den partssammansatta bedömningskommittén om de åtgärder som ska vidtas. Tillsättningsmyndigheten får besluta att den provanställde ska sägas upp före provanställningstidens utgång, med en månads uppsägningstid, eller förflytta tjänstemannen till en annan enhet under den återstående provanställningstiden.

3.  Senast en månad före provanställningstidens utgång ska tjänstemannens förmåga att fullgöra sina uppgifter samt hans eller hennes effektivitet och uppförande i tjänsten göras till föremål för en rapport. Denna rapport ska föreläggas den berörde, som ska ha rätt att skriftligen kommentera den inom åtta arbetsdagar.

Om rapporten rekommenderar uppsägning eller, i undantagsfall, förlängning av provanställningstiden i enlighet med punkt 1, ska den provanställdes närmaste överordnade genast vidarebefordra rapporten och kommentarerna till tillsättningsmyndigheten, som inom tre veckor ska samråda med den partssammansatta bedömningskommittén om de åtgärder som ska vidtas.

En provanställd vars arbete eller uppträdande inte anses tillfredsställande för en tillsvidareanställning ska sägas upp.

4.  Med undantag för de fall då tjänstemannen har möjlighet att omgående få ett annat arbete, ska en uppsagd provanställd få kompensation motsvarande tre månaders grundlön om denne fullgjort minst ett års provtjänstgöring, två månaders grundlön om denne fullgjort minst sex månaders provtjänstgöring och en månads grundlön om denne fullgjort mindre än sex månaders provtjänstgöring.

5.  Punkterna 2, 3 och 4 ska inte tillämpas på tjänstemän som säger upp sig före provanställningstidens utgång.

▼BKAPITEL 2

Administrativ ställning

Artikel 35

Tjänstemännen skall hänföras till en av följande administrativa ställningar:

a) aktiv tjänst,

b) uppehållande av annan tjänst,

c) tjänstledighet av personliga skäl,

d) icke aktiv tjänst,

e) tjänstledighet för militärtjänstgöring,

▼M112

f) föräldraledighet eller ledighet av familjeskäl,

▼M131

g) Entledigande i tjänstens intresse.

▼BAvsnitt 1

AKTIV TJÄNST

Artikel 36

Med en tjänsteman i aktiv tjänst avses den som på de villkor som anges i avdelning IV utför de uppgifter som ingår i den tjänst på vilken han anställts eller tillfälligt tjänstgör.Avsnitt 2

UPPEHÅLLANDE AV ANNAN TJÄNST

Artikel 37

▼M23

Med tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst avses den tjänsteställning ►M56  är en fast anställd tjänsteman som ◄ placeras i av tillsättningsmyndigheten enligt följande:

a) Tjänstemannen har i tjänstens intresse beordrats

 att tillfälligt tjänstgöra utanför sin institution, eller

▼M112

 att tillfälligt tjänstgöra hos en person som fullgör ett uppdrag som föreskrivs i fördragen eller hos den valde ordföranden för någon av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ institutioner eller något av dess organ eller någon av de politiska grupperna i Europaparlamentet eller Regionkommittén eller en grupp i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

▼M85

 att tillfälligt tjänstgöra på en tjänst som finns upptagen i förteckningen över tjänster som finansieras med anslagen till forskning och investeringar och som de budgetansvariga myndigheterna har klassificerat som tillfällig.

▼M56

b) Tjänstemannen har på egen begäran

 ställts till förfogande för någon annan av ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ institutioner, eller

 ställts till förfogande för en organisation som företräder ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ intressen och som finns med på en förteckning som skall upprättas i samförstånd mellan ►M131  institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ efter samråd med Kommittén för tjänsteföreskrifter.

▼B

En tjänsteman som uppehåller annan tjänst skall på de villkor som anges i artiklarna 38 och 39 fortsätta att ha alla rättigheter och vara ålagd alla de skyldigheter som han har som tjänsteman vid sin ordinarie institution. ►M23  Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 77 tredje stycket angående pensioner skall emellertid de bestämmelser som gäller tjänstemannen under tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst enligt punkt l a andra strecksatsen, vara desamma som gäller en tjänsteman i samma lönegrad som tjänstemannen placeras i under tjänstledigheten för uppehållande av annan tjänst. ◄

▼M112

Varje tjänsteman som är i aktiv tjänst eller har tjänstledigt av personliga skäl kan ansöka om eller erbjudas uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse. När tjänstemannen inleder uppehållandet av annan tjänst skall tjänstledigheten av personliga skäl avslutas.

▼B

Artikel 38

För uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse skall följande regler gälla:

a) Beslutet om uppehållande av annan tjänst skall fattas av tillsättningsmyndigheten efter att ha hört tjänstemannen i fråga.

b) Varaktigheten skall bestämmas av tillsättningsmyndigheten.

c) Vid utgången av varje period på sex månader kan tjänstemannen i fråga begära att hans uppehållande av annan tjänst skall upphöra.

▼M23

d) En tjänsteman under tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst enligt artikel 37 a första strecksatsen skall ha rätt till en löneutjämning om den totala ersättning från den tjänst som han uppehåller under tjänstledigheten är mindre än den som följer av hans lönegrad och löneklass på hans ordinarie institution; han skall också ha rätt till ersättning för alla extra kostnader som uppstår i samband med tjänstledigheten.

e) En tjänsteman under tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst enligt artikel 37 a första strecksatsen skall fortsätta att betala pensionsavgift som grundas på den lön för aktiv tjänst som följer av hans lönegrad och löneklass på hans ordinarie institution.

▼B

f) Tjänsteman som uppehåller annan tjänst skall ha kvar sin tjänst och rättigheten att placeras i en högre löneklass och sin möjlighet till befordran.

g) När perioden för uppehållande av annan tjänst upphör skall tjänstemannen omedelbart återinträda på den tjänst som han tidigare innehaft.

Artikel 39

Om en tjänsteman själv ansöker om uppehållande av annan tjänst skall följande regler gälla:

a) Beslutet om uppehållande av annan tjänst och varaktigheten skall fattas av tillsättningsmyndigheten.

b) Inom sex månader från det att tjänstemannen påbörjat sina nya arbetsuppgifter kan han begära att hans uppehållande av annan tjänst skall upphöra; han skall då omedelbart återinträda i den tjänst som han tidigare innehaft.

c) Efter det att denna tidsfrist har löpt ut kan en annan person tillsättas på tjänsten.

▼M23

d) Under tjänstledigheten för uppehållande av annan tjänst skall pensionsavgifter och pensionsrättigheter beräknas med hänsyn till den lön för aktiv tjänst som följer av hans lönegrad och löneklass på hans ordinarie institution. ►M56  En tjänsteman under tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst i enlighet med artikel 37.1 b andra strecksatsen som förvärvar pensionsrättigheter vid det organ där han tjänstgör skall dock upphöra att vara anknuten till pensionssystemet vid sin ordinarie institution under den tid han är tjänstledig för uppehållande av annan tjänst. ◄

En tjänsteman som blir invalidiserad under sin tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst i enlighet med artikel 37.1 b andra strecksatsen, och underhållsberättigade efterlevande efter en tjänsteman som dör under den tiden skall ha rätt till ►M112  invaliditetsersättning eller efterlevandepension ◄ i enlighet med dessa tjänsteföreskrifter, minus eventuella belopp som de får av samma orsak och för samma tid av det organ där tjänstemannen tjänstgjorde.

Denna bestämmelse skall inte medföra att tjänstemannen eller de han har underhållsskyldighet mot får rätt till en total pension som är högre än det maximibelopp som skulle ha betalats ut i enlighet med dessa tjänsteföreskrifter.

▼M112

e) Under perioden för uppehållande av annan tjänst skall tjänstemannen bibehålla rätten att placeras i en högre löneklass.

▼M23

►M112  f) ◄  Då tjänstledigheten för uppehållande av annan tjänst upphör skall tjänstemannen återinträda i den första tjänst som motsvarar hans lönegrad som blir ledig i hans tjänstekategori under förutsättning att han är kvalificerad för den tjänsten. Om han avböjer den tjänst som erbjuds honom skall han behålla rätten till återinträde då nästa vakans som motsvarar hans lönegrad uppstår i hans tjänstekategori, med samma förbehåll; om han avböjer en andra gång kan han efter samråd med Gemensamma kommittén sägas upp. Fram till dess att han återinträtt i tjänst skall han fortsätta att betraktas som tjänstledig för uppehållande av annan tjänst, dock utan lön.

▼BAvsnitt 3

TJÄNSTLEDIGHET AV PERSONLIGA SKÄL

Artikel 40

1.  En ►M56  fast anställd ◄ tjänsteman kan i undantagsfall och på egen begäran beviljas tjänstledighet utan lön av personliga skäl.

▼M131

1a.  Artikel 12b ska fortsätta att tillämpas under den tid tjänstledigheten av personliga skäl varar. Tillstånd enligt artikel 12b får inte beviljas tjänstemän som har avsikt att utöva yrkesverksamhet, med eller utan förvärvssyfte, som omfattar lobbyverksamhet eller stödverksamhet gentemot deras institution och som skulle kunna leda till att en konflikt med institutionens legitima intressen uppstår eller kan komma att uppstå.

▼M112

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 15 skall sådan tjänstledighet begränsas till ett år. Tjänstledigheten kan förlängas med ytterligare perioder.

Förlängning får beviljas för högst ett år i taget. Den sammanlagda tjänstledigheten av personliga skäl får inte överskrida ►M131  12 år ◄ under tjänstemannens hela karriär.

Dock gäller, om en tjänsteman ansöker om sådan tjänstledighet

i) för att vårda ett barn som betraktas som underhållsberättigat i förhållande till tjänstemannen enligt artikel 2.2 i bilaga VII och som lider av ett av institutionens förtroendeläkare erkänt allvarligt psykiskt eller fysiskt funktionshinder och som kräver ständig vård eller tillsyn, eller

▼M131

ii) för att kunna följa sin make som också är tjänsteman eller annan anställd i unionen och som på grund av tjänsten måste bosätta sig så långt från den berörda tjänstemannens anställningsort att parets gemensamma bosättning på denna ort skulle innebära svårigheter för den berörda tjänstemannen att fullgöra sina uppgifter, eller

▼M131

iii) för att hjälpa sin make, en släkting i upp- eller nedstigande led eller ett syskon som lider av allvarlig sjukdom eller ett svårt funktionshinder som intygats av läkare,

▼M112

att tjänstledigheten kan förlängas obegränsat, under förutsättning att de omständigheter som föranledde tjänstledigheten fortfarande föreligger.

▼B

3.  Under tjänstledigheten har tjänstemannen inte rätt till placering i en högre löneklass eller lönegrad; hans anslutning till socialförsäkringssystemet enligt artiklarna 72 och 73 och risktäckningen enligt detta system skall tillfälligt upphöra.

▼M39

►M112  En tjänsteman som inte förvärvsarbetar kan emellertid senast en månad efter det att tjänstledigheten påbörjats ansöka om att få behålla försäkringen enligt dessa artiklar, förutsatt att han betalar hälften av de avgifter som avses i artiklarna 72.1 och 73.1 under tjänstledighetens första år och hela avgiften under återstoden av tjänstledigheten. Bara den som är försäkrad enligt artikel 72 kan vara försäkrad enligt artikel 73. Avgifterna skall beräknas på tjänstemannens senaste grundlön. ◄ Dessutom kan en tjänsteman som styrker att han inte kan få pensionsrättigheter under något annat pensionssystem ansöka om att få fortsätta att förvärva ytterligare pensionsrättigheter under högst ett år, förutsatt att han betalar avgifter motsvarande tre gånger den sats som fastställs ►M56  i artikel 83.2; avgiften skall beräknas på grundval av grundlönen för tjänstemannens lönegrad och löneklass ◄ .

▼B

4.  För tjänstledighet av personliga skäl skall följande regler gälla:

a) Den skall beviljas av tillsättningsmyndigheten på begäran av tjänstemannen i fråga.

b) Ansökan om förlängning skall lämnas in två månader före tjänstledighetens utgång.

c) En annan person kan tillsättas på tjänstemannens tjänst.

▼M23

d) Vid utgången av tjänstledigheten skall tjänstemannen återinträda i den första tjänst som motsvarar hans lönegrad som blir ledig i hans tjänstekategori under förutsättning att han är kvalificerad för den tjänsten. Om han avböjer den tjänst som erbjuds honom skall han behålla rätten till återinträde då nästa vakans som motsvarar hans lönegrad uppstår i hans tjänstekategori, med samma förbehåll; om han avböjer en andra gång kan han efter samråd med Gemensamma kommittén sägas upp. Fram till dess att han återinträtt i tjänst ►M112  eller inleder uppehållandet av annan tjänst ◄ skall han fortsätta att betraktas som tjänstledig av personliga skäl.

▼BAvsnitt 4

ICKE AKTIV TJÄNST

Artikel 41

1.  Med en tjänsteman i icke aktiv tjänst avses den som blivit övertalig på grund av en neddragning av antalet tjänster vid institutionen.

2.  En neddragning av antalet tjänster i en viss lönegrad skall beslutas av den budgetansvariga myndigheten under budgetförfarandet. Tillsättningsmyndigheten skall efter yttrande från den partssammansatta kommittén fastställa vilka typer av tjänster som skall beröras av denna åtgärd.

Tillsättningsmyndigheten skall efter yttrande från den partssammansatta kommittén upprätta en förteckning över de tjänstemän som berörs av denna åtgärd med beaktande av tjänstemännens kompetens, prestationsförmåga, uppförande i tjänsten, familjesituation och tjänstgöringstid. Varje tjänsteman som innehar någon av de tjänster som avses i föregående stycke och som uttrycker önskemål om att hänföras till icke aktiv tjänst skall automatiskt föras upp på förteckningen.

Tjänstemän som är upptagna på förteckningen skall hänföras till icke aktiv tjänst genom beslut av tillsättningsmyndigheten.

3.  En tjänsteman som har denna ställning upphör med sin tjänsteutövning och är inte berättigad till lön eller att flyttas upp till en högre löneklass, men han skall under en period som inte överstiger fem år fortsätta att förvärva pensionsrättigheter beräknade på tjänstens lönegrad och löneklass.

Under en period på två år från den tidpunkt då tjänstemannen placerades i icke aktiv tjänst skall han ha förtur till alla tjänster i hans ►M112  ————— ◄ tjänstegrupp som motsvarar hans lönegrad och som blir lediga eller nyinrättas, förutsatt att han har de nödvändiga kvalifikationerna.

En tjänsteman som placeras i icke aktiv tjänst är berättigad till ersättning, beräknad i enlighet med bilaga IV.

▼M23

De inkomster tjänstemannen får från någon ny anställning under denna tid skall dras av från denersättning som avses i föregående stycke i den mån denna inkomst och ersättningen tillsammans överstiger den totala lön som tjänstemannen senast erhöll, beräknad med hänsyn till den lönetabell som tillämpas den första dagen i den månad för vilken ersättningen skall betalas ut.

▼M62

Tjänstemannen skallframlägga sådan skriftlig dokumentation som kan krävas och informerainstitutionen om alla fakta som kan påverka hans rättigheter.

▼M112

Ingen korrigeringskoefficient skall tillämpas på ersättningen.

Den ersättning och den senaste totala lön som avses i fjärde stycket i den här artikeln skall emellertid korrigeras med ►C5  den koefficient som avses i artikel 3.5 a i bilaga XI, ◄ med den procentsats som är fastställd för den medlemsstat där ersättningsmottagaren kan styrka att han är bosatt, om den senaste anställningsorten ligger i den medlemsstaten. Om den medlemsstaten har en annan valuta än euro skall ersättningen beräknas på grundval av de växelkurser som föreskrivs i artikel 63 i tjänsteföreskrifterna.

▼B

4.  Vid slutet av den period som berättigar till ersättning skall tjänstemannen sägas upp. Han är i förekommande fall berättigad till avgångspension enligt villkoren i pensionssystemet.

5.  En tjänsteman som före utgången av den tvåårsperiod som anges i punkt 3 erbjudits en tjänst som motsvarar hans lönegrad men utan goda skäl avböjt den kan efter yttrande från den partssammansatta kommittén fråntas sina rättigheter i enlighet med de föregående bestämmelserna och sägas upp.Avsnitt 5

TJÄNSTLEDIGHET FÖR MILITÄRTJÄNSTGÖRING

Artikel 42

En tjänsteman som kallas in till militärtjänstgöring, militär instruktionskurs eller återinkallas skall hänföras till den särskilda kategorin ”tjänstledig för militärtjänstgöring”.

En tjänsteman som inkallats till militärtjänstgöring skall inte längre uppbära lön men bibehålla rätten att flyttas upp i en högre löneklass och få befordran i enlighet med dessa tjänsteföreskrifter. Han skall också vara berättigad till bestämmelserna om pension om han efter avslutad militärtjänstgöring betalar in sina pensionsavgifter retroaktivt.

En tjänsteman som inkallats till militär instruktionskurs eller återinkallats är under utbildningen eller återinkallelsen berättigad till lön, men med avdrag för det belopp som motsvarar hans lön från militärtjänsten.

▼M112Avsnitt 6

FÖRÄLDRALEDIGHET OCH LEDIGHET AV FAMILJESKÄL

▼M131

Artikel 42a

Tjänstemän ska för varje barn ha rätt till högst sex månaders föräldraledighet utan grundlön, som måste tas ut inom tolv år från barnets födelse eller adoption. Denna ledighet kan fördubblas för ensamstående föräldrar som uppfyller de krav som fastställs i de allmänna genomförandebestämmelser som varje institutions tillsättningsmyndighet antar och för föräldrar till underhållsberättigade barn som har ett funktionshinder eller en allvarlig sjukdom som har bekräftats av institutionens förtroendeläkare. Ledigheten får tas ut i omgångar med minst en månad åt gången.

Under föräldraledigheten ska tjänstemannen förbli ansluten till socialförsäkringssystemet, fortsätta att förvärva pensionsrättigheter och ha kvar barntillägg och utbildningstillägg. Tjänstemannen ska ha kvar sin tjänst och sin rätt att placeras i en högre löneklass eller lönegrad. Ledigheten kan tas ut som hel eller halv ledighet. Vid halv föräldraledighet ska den maxtid som avses i första stycket fördubblas. Under föräldraledighet ska en tjänsteman ha rätt till en ersättning på ►M136  919,02 EUR ◄ per månad, och vid halv ledighet halva det beloppet, men får inte bedriva någon annan förvärvsverksamhet. Hela socialförsäkringsavgiften enligt artiklarna 72 och 73 ska betalas av institutionen och beräknas på tjänstemannens grundlön. Vid halv ledighet ska denna bestämmelse dock bara tillämpas på skillnaden mellan hela grundlönen och den proportionellt minskade grundlönen. Den avgift som tjänstemannen ska betala på den del av grundlönen som betalas ut ska beräknas med samma procentsats som om denne arbetade heltid.

Ersättningen ska uppgå till ►M136  1 225,36 EUR ◄ per månad, eller halva det beloppet om tjänstemannen arbetar halvtid, för ensamstående föräldrar och föräldrar till underhållsberättigade barn som har ett funktionshinder eller allvarlig sjukdom som bekräftats av institutionens förtroendeläkare enligt första stycket och under föräldraledighetens tre första månader när denna tas ut av fadern under mammaledigheten eller av endera föräldern omedelbart efter mammaledigheten eller under eller omedelbart efter adoptionsledigheten.

Föräldraledigheten får förlängas med ytterligare sex månader, varvid ersättningen ska uppgå till endast halva det belopp som avses i andra stycket. För de ensamstående föräldrar som avses i första stycket får föräldraledigheten förlängas med ytterligare tolv månader, varvid ersättningen ska uppgå till endast halva det belopp som avses i tredje stycket.

De belopp som nämns i denna artikel ska anpassas på samma sätt som lönen.

▼M112

Artikel 42b

Om en tjänstemans make, släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller syskon lider av allvarlig sjukdom eller ett svårt funktionshinder som intygats av läkare, skall tjänstemannen ha rätt till ledighet av familjeskäl utan grundlön. Den sammanlagda längden av denna ledighet får inte överskrida nio månader under tjänstemannens hela karriär.

Bestämmelserna i artikel 42a andra stycket skall tillämpas.

▼M131Avsnitt 7

Entledigande i tjänstens intresse

Artikel 42c

Tidigast fem år före tjänstemannens pensionsålder får en tjänsteman med minst tio tjänsteår efter beslut av tillsättningsmyndigheten entledigas i tjänstens intresse på grund av organisatoriska behov knutna till tillägnandet av ny kompetens inom institutionerna.

Det totala antalet tjänstemän som entledigas i tjänstens intresse varje år får inte överstiga fem procent av de tjänstemän vid alla institutioner som gick i pension föregående år. Det sålunda beräknade totala antalet ska fördelas mellan institutionerna i enlighet med deras respektive antal tjänstemän den 31 december föregående år. Resultatet som erhålls vid fördelningen ska avrundas uppåt till närmaste heltal vid varje institution.

Sådant entledigande ska inte utgöra någon disciplinåtgärd.

Varaktigheten av entledigandet ska i princip motsvara tidsperioden fram till tjänstemannens pensionsålder. I exceptionella fall får tillsättningsmyndigheten besluta att avsluta entledigandet och återinsätta tjänstemannen.

När tjänstemän entledigade i tjänstens intresse uppnår sin pensionsålder ska de automatiskt pensioneras.

För entledigande i tjänstens intresse ska följande regler gälla:

a) En annan tjänsteman kan tillsättas på tjänstemannens tjänst.

b) En tjänsteman entledigad i tjänstens intresse ska inte ha rätt att placeras i en högre löneklass eller lönegrad.

En sålunda entledigad tjänsteman är berättigad till ersättning beräknad i enlighet med bilaga IV.

På tjänstemannens begäran ska avdrag göras från ersättningen för avgifter till pensionssystemet, beräknade på ersättningen. I ett sådant fall ska tjänstetiden som entledigad tjänsteman i tjänstens intresse beaktas vid beräkning av pensionsberättigande tjänsteår enligt artikel 2 i bilaga VIII.

Ingen korrigeringskoefficient ska tillämpas för ersättningen.

▼BKAPITEL 3

Bedömningsförfarande, löneklassuppflyttning och befordran

▼M131

Artikel 43

Varje tjänstemans kompetens, prestationsförmåga och uppträdande i tjänsten ska redovisas i en årlig rapport enligt tillsättningsmyndighetens bestämmelser vid varje institution i enlighet med artikel 110. Av rapporten ska framgå om tjänstemannens prestation varit tillfredsställande eller inte. Varje institutions tillsättningsmyndighet ska fastställa bestämmelser om rätten att överklaga inom ramen för bedömningsförfarande, och denna rätt ska utövas innan tjänstemannen framför klagomål i enlighet med artikel 90.2.

För tjänstemän i lönegrad AST 5 och högre kan rapporten också innehålla ett yttrande om huruvida tjänstemannens prestationer tyder på att denne har förutsättningar att utföra en handläggares arbetsuppgifter.

Tjänstemannen ska få ta del av innehållet i rapporten. Tjänstemannen ska ha rätt att lämna de synpunkter på rapporten som denne anser vara av betydelse.

Artikel 44

En tjänsteman som varit placerad i en löneklass i sin lönegrad i två år ska automatiskt flyttas upp till nästa klass i den lönegraden, om inte tjänstemannens prestationer har bedömts som otillfredsställande enligt den senaste årliga rapporten enligt artikel 43. En tjänsteman ska efter högst fyra år flyttas upp till nästa löneklass i sin lönegrad, om inte förfarandet i artikel 51.1 tillämpas.

Om en tjänsteman har tillsatts som enhetschef, direktör eller generaldirektör i samma lönegrad och hans eller hennes prestationer under de första nio månaderna efter tillsättningen har varit tillfredsställande enligt artikel 43, ska denne retroaktivt flyttas upp en löneklass i samma lönegrad från och med det att tillsättningen får verkan. Detta ska innebära en ökning av grundmånadslönen som motsvarar procentsatsen mellan första och andra löneklassen i varje lönegrad. Om ökningen blir mindre eller om tjänstemannen redan befinner sig i sista löneklassen i sin lönegrad, ska tjänstemannen få en ökning av grundlönen som motsvarar den avsedda ökningen mellan första och andra löneklassen fram till dess att hans eller hennes nästa befordran får verkan.

▼M112

Artikel 45

▼M131

1.  En tjänstemans befordran ska beslutas av tillsättningsmyndigheten med beaktande av artikel 6.2. Om förfarandet i artiklarna 4 och 29.1 inte tillämpas får en tjänsteman befordras endast om tjänstemannen innehar en tjänst som motsvarar en av grundtjänsterna enligt bilaga I avsnitt A för närmast högre lönegrad. Befordran ska ske genom att tjänstemannen placeras i den närmast högre lönegraden i den tjänstegrupp som denne tillhör. Befordran ska ske uteslutande genom ett urval bland de tjänstemän som fullgjort en minimiperiod på två år i sin lönegrad och efter en jämförelse av kvalifikationerna för de tjänstemän som kan komma i fråga för befordran. Vid jämförelsen av kvalifikationerna ska tillsättningsmyndigheten särskilt beakta tjänstemannens rapport, de språkkunskaper som används i arbetet, utöver de fördjupade kunskaper i ett språk som tjänstemannen redan har visat i enlighet med artikel 28 f, och det ansvar tjänstemannen har.

▼M112

2.  En tjänsteman skall före sin första befordran efter rekryteringen visa sin förmåga att arbeta på ett tredje språk bland dem som anges i ►M131  artikel 55.1 i fördraget om Europeiska unionen ◄ . ►M131  Institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ skall anta gemensamma regler genom ömsesidig överenskommelse för genomförandet av denna punkt. Dessa regler skall ge tjänstemännen möjlighet till utbildning i ett tredje språk och fastställa närmare villkor för bedömning av tjänstemännens förmåga att arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 7.2 d i bilaga III.

Artikel 45a

1.  Med avvikelse från artikel 5.3 b och c får en tjänsteman i tjänstegrupp AST från och med lönegrad 5 tillsättas på en tjänst i tjänstegrupp AD, om tjänstemannen

a) har utsetts, enligt det förfarande som föreskrivs i punkt 2 i den här artikeln, att delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram enligt led b i den här punkten,

b) har fullgjort ett utbildningsprogram med obligatoriska utbildningsmoduler som fastställts av tillsättningsmyndigheten, och

c) finns med i tillsättningsmyndighetens förteckning över sökande som har klarat ett muntligt och skriftligt prov som visar att tjänstemannen framgångsrikt har deltagit i det utbildningsprogram som anges i led b i den här punkten. Innehållet i provet skall fastställas i enlighet med artikel 7.2 c i bilaga III.

2.  Tillsättningsmyndigheten skall på grundval av ►M131  de årliga rapporter ◄ rapporter som avses i artikel 43, tjänstemännens utbildningsnivå och tjänstens behov upprätta ett utkast till förteckning över AST-tjänstemän som väljs ut för att delta i utbildningsprogrammet. Utkastet skall överlämnas till en partssammansatt kommitté för yttrande.

Den partssammansatta kommittén kan höra de tjänstemän som har ansökt om att få delta i utbildningsprogrammet samt företrädare för tillsättningsmyndigheten. Kommittén skall efter ett majoritetsbeslut avge ett motiverat yttrande om utkastet till förteckning. Tillsättningsmyndigheten skall därefter anta förteckningen.

3.  Tillsättningen på en tjänst i tjänstegrupp AD skall inte påverka den lönegrad eller löneklass som tjänstemannen har vid tidpunkten för tillsättningen.

4.  Antalet tillsättningar på tjänster i tjänstegrupp AD enligt punkterna 1-3 i den här artikeln får inte överskrida 20 % av det sammanlagda antalet tillsättningar per år enligt artikel 30 andra stycket.

5.   ►M131  Varje institutions tillsättningsmyndighet ◄ skall anta allmänna genomförandebestämmelser för denna artikel i enlighet med artikel 110.

Artikel 46

En tjänsteman som tillsätts på en tjänst i en högre lönegrad enligt artikel 45 skall placeras i begynnelselöneklassen för den lönegraden. Tjänstemän i lönegraderna AD 9-AD 13 med enhetschefs arbetsuppgifter som placeras i en högre lönegrad enligt artikel 45 skall dock placeras i den andra löneklassen i den nya lönegraden. Detsamma gäller för varje tjänsteman som

a) vid befordran tillsätts som direktör eller generaldirektör eller

b) är direktör eller generaldirektör och omfattas av artikel 44 andra stycket sista meningen.

▼BKAPITEL 4

Tjänstgöringens upphörande

Artikel 47

Tjänstgöringen skall upphöra vid

a) uppsägning från den anställdes sida,

b) uppsägning från arbetsgivarens sida,

c)  ►M112   ►C3  entledigande i tjänstens intresse ◄  ◄

d) uppsägning på grund av bristande arbetsinsats,

e) avsättning från tjänsten,

f) pensionering, eller

g) dödsfall.Avsnitt 1

UPPSÄGNING FRÅN DEN ANSTÄLLDES SIDA

Artikel 48

En tjänsteman som vill säga upp sig skall skriftligt och på ett entydigt sätt meddela sin avsikt att lämna sin tjänst vid institutionen.

Tillsättningsmyndigheten skall inom en månad efter det att den mottagit avskedsansökan fatta beslut om att godkänna denna. ►M23  Tillsättningsmyndigheten har emellertid rätt att avslå avskedsansökan om förhandlingar om disciplinåtgärder mot tjänstemannen pågår den dag avskedsansökan mottas eller om sådana förhandlingar inleds inom de närmaste trettio dagarna. ◄

▼M112

Uppsägningen skall få verkan den dag som tillsättningsmyndigheten bestämmer; denna dag får inte fastställas till senare än tre månader efter den dag som tjänstemannen föreslagit i sin avskedsansökan när det gäller tjänstemän i tjänstegrupp AD, och inte senare än en månad när det gäller tjänstemän i ►M131  tjänstegrupperna AST och AST/SC ◄ .

▼BAvsnitt 2

UPPSÄGNING FRÅN ARBETSGIVARENS SIDA

Artikel 49

En tjänsteman kan sägas upp endast om han inte längre uppfyller villkoren i artikel 28 a och ►M23  i de fall som avses i artiklarna ►M112  ————— ◄ 39, 40, 41.4 och 41.5 och i artikel 14 andra stycket i bilaga 8. ◄

Ett motiverat beslut skall fattas av tillsättningsmyndigheten efter yttrande från den partssammansatta kommittén och efter det att den berörda tjänstemannen har hörts.Avsnitt 3

▼C3

ENTLEDIGANDE I TJÄNSTENS INTRESSE

▼B

Artikel 50

►M112  En högre tjänsteman enligt artikel 29.2 ◄ kan ►M112   ►C3  entledigas ◄  ◄ i tjänstens intresse genom beslut av tillsättningsmyndigheten.

►M112   ►C3  Sådant entledigande ◄  ◄ skall inte utgöra någon disciplinåtgärd. En tjänsteman som på så sätt pensioneras och som inte anställs på någon annan tjänst ►M112  ————— ◄ som motsvarar hans lönegrad är berättigad till ersättning som beräknas i enlighet med villkoren i bilaga IV.

Den inkomst som tjänstemannen uppbär från en ny anställning under denna tid skall dras av från den ersättning som avses i föregående stycke i den mån denna inkomst och ersättningen tillsammans överstiger den totala lön som tjänstemannen får i samband med tjänsteutövningen.

▼M23

De inkomster tjänstemannen får från någon ny anställning under denna tid skall dras av från den ersättning som avses i föregående stycke i den mån denna inkomst och ersättningen tillsammans överstiger den totala lön som tjänstemannen senast erhöll, beräknad med hänsyn till den lönetabell som tillämpas den första dagen i den månad för vilken ersättningen skall betalas ut.

▼M112

Tjänstemannen skall tillhandahålla all den skriftliga bevisning som kan krävas och underrätta institutionen om alla omständigheter som kan påverka hans rätt till ersättningen.

Ingen korrigeringskoefficient skall tillämpas för ersättningen.

Artikel 45 tredje, fjärde och femte styckena i bilaga VIII skall tillämpas på motsvarande sätt.

▼B

Vid utgången av den period som berättigar till ersättning blir tjänstemannen, förutsatt att han uppnått ►M131  58 ◄ års ålder, berättigad till pension utan att något avdrag enligt artikel 9 i bilaga VIII görs.Avsnitt 4

▼M112

FÖRFARANDEN VID BRISTANDE ARBETSINSATS

▼M131

Artikel 51

1.  Varje institutions tillsättningsmyndighet ska fastställa förfaranden för hur fall av bristande arbetsinsats ska upptäckas, hanteras och åtgärdas i tid och på lämpligt sätt.

Varje institutions tillsättningsmyndighet ska respektera följande krav när den antar interna föreskrifter:

a) En tjänsteman som utgående från tre på varandra följande otillfredsställande årliga rapporter enligt artikel 43 fortfarande inte förbättrat sin yrkesmässiga kompetens ska flyttas ned en lönegrad. Om de följande två årliga rapporterna fortfarande är otillfredsställande ska tjänstemannen sägas upp.

b) Varje förslag om nedflyttning till lägre lönegrad eller uppsägning av en tjänsteman ska innehålla de skäl på vilka det grundar sig och meddelas den berörde tjänstemannen. Tillsättningsmyndighetens förslag ska överlämnas till den rådgivande partssammansatta kommitté som avses i artikel 9.6.

2.  Tjänstemannen ska ha rätt att ta del av hela sin personalakt och ta kopior av alla handlingar som berör förfarandet. Tjänstemannen ska ha minst femton, men högst trettio, dagar på sig att förbereda sitt försvar, räknat från den dag då denne mottog förslaget. Tjänstemannen får biträdas av en person som denne själv väljer. Tjänstemannen har rätt att skriftligt framföra sina synpunkter. Denne ska höras av den rådgivande partssammansatta kommittén. Tjänstemannen får också kalla in vittnen.

3.  Institutionen ska inför den rådgivande partssammansatta kommittén företrädas av en tjänsteman som för ändamålet utsetts av tillsättningsmyndigheten. Den sistnämnde tjänstemannen ska ha samma rättigheter som den tjänsteman som ärendet gäller.

4.  På grundval av förslaget enligt punkt 1 b och eventuella skriftliga eller muntliga uttalanden från den berörda tjänstemannen eller från vittnen ska den rådgivande partssammansatta kommittén efter ett majoritetsbeslut avge ett motiverat yttrande om vilken åtgärd som den anser lämplig. Kommittén ska lämna sitt yttrande till tillsättningsmyndigheten och den berörda tjänstemannen inom två månader från den dag då ärendet hänsköts till kommittén. Ordföranden i den rådgivande partssammansatta kommittén får inte rösta i andra frågor än ordningsfrågor eller vid lika röstetal.

5.  En tjänsteman som sägs upp på grund av bristande arbetsinsats ska ha rätt till en månatlig uppsägningsersättning som motsvarar den månatliga grundlönen för en tjänsteman i lönegrad AST 1 första löneklassen under en tid som fastställs enligt punkt 6. Tjänstemannen ska också ha rätt till familjetillägg enligt artikel 67 under samma tid. Hushållstillägget ska beräknas på grundval av den månatliga grundlönen för en tjänsteman i lönegrad AST 1 enligt bestämmelserna i artikel 1 i bilaga VII.

Denna ersättning ska inte betalas ut om tjänstemannen säger upp sig från anställningen efter det att det förfarande som avses i punkterna 1 och 2 har inletts eller om tjänstemannen har rätt till omedelbar utbetalning av full pension. Om tjänstemannen har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt nationella bestämmelser ska det förmånsbeloppet dras av från uppsägningsersättningen.

6.  En tjänsteman ska ha rätt till ersättning enligt punkt 5

a) i tre månader om tjänstemannen har mindre än fem års tjänstgöringstid den dag då beslutet om uppsägning fattas,

b) i sex månader om tjänstemannen har minst fem men mindre än tio års tjänstgöringstid,

c) i nio månader om tjänstemannen har minst tio men mindre än tjugo års tjänstgöringstid,

d) i tolv månader om tjänstemannen har minst tjugo års tjänstgöringstid.

7.  En tjänsteman som nedflyttats till en lägre lönegrad på grund av bristande arbetsinsats kan efter sex år begära att varje hänvisning till denna åtgärd tas bort ur hans eller hennes personalakt.

8.  En tjänsteman ska ha rätt till ersättning för rimliga utgifter som denne har haft i samband med det förfarande som föreskrivs i denna artikel, inbegripet arvode till en försvarare som inte tillhör institutionen, om förfarandet avslutas utan att det fattas något beslut om att tjänstemannen ska sägas upp eller nedflyttas till en lägre lönegrad.

▼BAvsnitt 5

PENSIONERING

▼M131

Artikel 52

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 50 ska en tjänsteman pensioneras

a) antingen automatiskt den sista dagen i den månad då han fyller 66 år, eller

b) på egen begäran, den sista dagen i den månad för vilken ansökan lämnades in, om tjänstemannen uppnått pensionsberättigande ålder, eller om tjänstemannen är mellan 58 år och pensionsberättigande ålder och uppfyller kraven för att beviljas pension omedelbart enligt artikel 9 i bilaga VIII. Artikel 48 andra stycket andra meningen ska tillämpas på motsvarande sätt.

En tjänsteman får dock, på egen begäran och om tillsättningsmyndigheten anser det berättigat i tjänstens intresse, fortsätta att arbeta fram till 67 års ålder, eller i undantagsfall fram till 70 års ålder, och ska i så fall pensioneras automatiskt den sista dagen i den månad då han når den åldern.

Om tillsättningsmyndigheten beslutar att en tjänsteman ska få fortsätta att arbeta efter fyllda 66 år ska detta beslut gälla högst ett år. Det får förnyas på begäran av tjänstemannen.

▼M62

Artikel 53

Om invaliditetskommittén finner att tjänstemannen uppfyller de villkorsom fastställs i artikel 78, skall han automatiskt pensioneras den sista dageni den månad under vilken tillsättningsmyndigheten fastslår att tjänstemannen ärpermanent oförmögen att utföra sina uppgifter.

▼BAvsnitt 6

HONORARY RANK

Artikel 54

När tjänstemannen lämnar sin tjänst kan han, genom beslut av tillsättningsmyndigheten, tilldelas en hederstitel ►M112  antingen i sin lönegrad eller i den närmast högre lönegraden ◄ . Några ekonomiska förmåner är inte förenade med en sådan titel.AVDELNING IV

TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKORKAPITEL 1

Arbetstid

Artikel 55

►M131  1. ◄   Tjänstemän i aktiv tjänst skall alltid stå till sin institutions förfogande.

►M131  2. ◄    ►M131  Den normala arbetstiden i veckan ska vara 40 till 42 timmar som fördelas enligt en arbetstidsplan som ska fastställas av tillsättningsmyndigheten. ◄ Inom samma begränsning kan tillsättningsmyndigheten efter samråd med personalkommittén fastställa den lämpliga arbetstidsplanen för vissa grupper av tjänstemän som har särskilda arbetsuppgifter.

 

Av tjänsteskäl eller på grund av kraven om säkerhet på arbetsplatsen kan ►M31  ————— ◄ dessutom vara skyldig att utanför den normala arbetstiden stå till institutionens förfogande på arbetsplatsen eller i bostaden. ►M131  Varje institutions tillsättningsmyndighet ska fastställa detaljerade bestämmelser för tillämpningen av denna punkt efter att ha samrått med personalkommittén. ◄

 ◄

▼M131

4.  Varje institutions tillsättningsmyndighet får införa flexibla arbetstidslösningar. Enligt dessa arbetstidslösningar får inte hela arbetsdagar beviljas som ledighet för tjänstemän i lönegraderna AD/AST 9 eller högre. Dessa arbetstidslösningar ska inte tillämpas på tjänstemän som omfattas av bestämmelserna i artikel 44 andra stycket. Dessa tjänstemän ska ordna uppläggningen av sin arbetstid i samförstånd med sina överordnade.

▼M112

Artikel 55a

1.  En tjänsteman kan ansöka om tillstånd att arbeta deltid.

Tillsättningsmyndigheten får ge ett sådant tillstånd om det är förenligt med tjänstens intresse.

▼M131

2.  En tjänsteman ska ha rätt att deltidsarbeta i följande fall:

a) För att ta hand om ett underhållsberättigat barn som är yngre än 9 år.

b) För att ta hand om ett underhållsberättigat barn som är mellan 9 och 12 år om förkortningen av den normala arbetstiden är högst 20 %.

c) För att ta hand om ett underhållsberättigat barn som är yngre än 14 år om tjänstemannen är ensamstående förälder.

d) För att, i händelse av allvarliga svårigheter, ta hand om ett underhållsberättigat barn fram till dess att barnet uppnår 14 års ålder om förkortningen av den normala arbetstiden är högst 5 %. I så fall ska artikel 3 första och andra styckena i bilaga IVa inte tillämpas. Om bägge föräldrarna är anställda av unionen ska endast endera av dem ha rätt till sådant deltidsarbete.

e) För att ta hand om make, släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon som lider av en allvarlig sjukdom eller funktionshinder.

f) För att delta i vidareutbildning.

g) Från och med 58 års ålder under de tre sista åren innan tjänstemannen når pensionsberättigande ålder.

Om deltid begärs för att tjänstemannen ska delta i vidareutbildning eller för deltidsarbete under de tre sista åren innan tjänstemannen uppnår pensionsberättigande ålder, dock inte före 58 års ålder, får tillsättningsmyndigheten bara i undantagsfall och av tvingande hänsyn till tjänstens intresse vägra tillstånd eller skjuta upp datumet för deltidsarbetets ikraftträdande.

Deltidsarbete för att ta hand om make, släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller syskon som lider av en allvarlig sjukdom eller funktionshinder, eller för att delta i vidareutbildning, får beviljas under sammanlagt högst fem år under tjänstemannens hela karriär.

▼M112

3.  Tillsättningsmyndigheten skall besvara tjänstemannens ansökan inom 60 dagar.

4.  Villkoren för deltidsarbete och ansökningsförfarandet fastställs i bilaga IVa.

▼M112

Artikel 55b

En tjänsteman kan ansöka om tillstånd att arbeta halvtid med arbetsdelning på en tjänst som tillsättningsmyndigheten har förklarat vara lämplig för ändamålet. Tillståndet att arbeta halvtid med arbetsdelning skall inte vara tidsbegränsat. Det kan dock återkallas av tillsättningsmyndigheten i tjänstens intresse, med sex månaders varsel till tjänstemannen. Tillsättningsmyndigheten kan även på tjänstemannens begäran besluta med sex månaders varsel att återkalla tillståndet. I så fall kan tjänstemannen föras över till en annan tjänst.

Artikel 59a och artikel 3 i bilaga IVa, med undantag för tredje meningen i andra stycket, skall tillämpas.

Tillsättningsmyndigheten får fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

▼B

Artikel 56

En tjänsteman kan endast i brådskande fall eller vid en osedvanligt stor arbetsbelastning förpliktas att arbeta övertid; nattarbete och arbete på sön- och helgdagar får endast tillåtas enligt det förfarande som fastställs av tillsättningsmyndigheten. ►M23  Den totala övertid en tjänsteman kan anmodas arbeta får inte överstiga 150 timmar på sex månader. ◄

Tjänstemän i ►M112  tjänstegrupp AD och tjänstegrupp AST 5-11 ◄ som arbetar övertid har inte rätt till kompensationsledighet eller ersättning.

▼M131

Tjänstemän i lönegraderna SC 1–SC 6 och AST 1–AST 4 som arbetar övertid ska i enlighet med bilaga VI ha rätt till kompensationsledighet eller, om de krav som tjänsten ställer inte medger kompensationsledighet inom två månader efter den månad då tjänstemannen arbetade övertid, till ersättning.

▼M22

Artikel 56a

En tjänsteman ►M30  ————— ◄ och som är skyldig att arbeta på nätter, lördagar, sön- eller helgdagar inom ramen för ett skiftarbete som beslutats av denna institution på grund av de krav som tjänsten eller som säkerhetsbestämmelser ställer och som den betraktar som ett sedvanligt och permanent inslag skall vara ha rätt till ersättning.

▼M131

Kommissionen ska, efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna, genom delegerade akter enligt artiklarna 111 och 112 bestämma vilka kategorier tjänstemän som ska vara berättigade till sådan ersättning, villkoren för att bevilja den samt ersättningssatserna för denna.

▼M22

En tjänstemans normala arbetstid vid skiftarbete får inte överstiga den sammanlagda normala arbetstiden för året.

Artikel 56b

►M31  ————— ◄ Som enligt tillsättningsmyndighetens beslut på grund av de krav som tjänsten eller som säkerhetsbestämmelser ställer regelbundet är förpliktad att stå till institutionens förfogande på sin arbetsplats eller i bostaden utanför den normala arbetstiden skall ha rätt till ersättning.

▼M131

Kommissionen ska, efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna, genom delegerade akter enligt artiklarna 111 och 112 bestämma vilka kategorier tjänstemän som ska vara berättigade till sådan ersättning, villkoren för att bevilja den samt ersättningssatserna för denna.

▼M112

Artikel 56c

Särskild ersättning kan beviljas vissa tjänstemän för att kompensera dem för särskilt svåra arbetsförhållanden.

▼M131

Kommissionen ska, efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna, genom delegerade akter enligt artiklarna 111 och 112 bestämma vilka kategorier tjänstemän som ska vara berättigade till sådan särskild ersättning, villkoren för att bevilja den samt ersättningssatserna för denna.

▼BKAPITEL 2

Ledighet

Artikel 57

En tjänsteman skall ha rätt till en årlig ledighet på minst 24 men högst 30 arbetsdagar per kalenderår i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas genom överenskommelse mellan ►M131  tillsättningsmyndigheterna vid unionens institutioner ◄ och efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna.

Förutom denna årliga ledighet kan en tjänsteman i undantagsfall efter ansökan beviljas särskild ledighet. Bestämmelserna om sådan ledighet föreskrivs i bilaga V.

▼M131

Artikel 58

Förutom ledighet enligt artikel 57 ska gravida kvinnor mot uppvisande av läkarintyg ha rätt till tjugo veckors ledighet. Ledigheten får påbörjas tidigast sex veckor före beräknad nedkomst enligt läkarintyget och ska upphöra tidigast fjorton veckor efter nedkomsten. Vid flerbarns- eller förtidsbörd, eller om det nyfödda barnet har ett funktionshinder eller en allvarlig sjukdom, ska ledigheten vara tjugofyra veckor. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med förtidsbörd en födelse före slutet av den 34:e graviditetsveckan.

▼B

Artikel 59

▼M112

1.  En tjänsteman som kan styrka att han är oförmögen att tjänstgöra på grund av sjukdom eller olycksfall skall ha rätt till sjukledighet.

Tjänstemannen skall så snart som möjligt anmäla till institutionen att han är oförmögen att arbeta och samtidigt ange sin aktuella adress. Han skall uppvisa ett läkarintyg om han är frånvarande i mer än tre dagar. Läkarintyget skall skickas senast den femte frånvarodagen, varvid poststämpeln gäller. Frånvaron skall annars betraktas som otillåten, om inte anledningen till att intyget inte skickats beror på omständigheter utanför tjänstemannens kontroll.

Tjänstemannen kan när som helst åläggas att genomgå en läkarundersökning som institutionen ordnar. Om läkarundersökningen inte kan genomföras och detta beror på tjänstemannen skall frånvaron betraktas som otillåten från den dag då läkarundersökningen skulle ha genomförts.

Om läkarundersökningen visar att tjänstemannen kan utföra sina arbetsuppgifter skall frånvaron, om inte annat följer av bestämmelserna i nästa stycke, betraktas som otillåten från dagen för undersökningen.

Om tjänstemannen anser att slutsatserna från den läkarundersökning som tillsättningsmyndigheten ordnat är medicinskt ogrundade kan han, eller en läkare på hans vägnar, inom två arbetsdagar begära att institutionen inhämtar ett utlåtande från en oberoende läkare.

Institutionen skall omedelbart överlämna begäran till en annan läkare, som skall utses gemensamt av tjänstemannens läkare och institutionens förtroendeläkare. Om någon läkare inte har utsetts efter fem dagar skall institutionen utse en läkare från den förteckning över oberoende läkare som varje år skall upprättas för detta ändamål gemensamt av tillsättningsmyndigheten och personalkommittén. Tjänstemannen kan invända mot institutionens val inom två arbetsdagar, varefter institutionen slutgiltigt skall utse en annan läkare från förteckningen.

Det utlåtande som den oberoende läkaren avger efter samråd med tjänstemannens läkare och institutionens förtroendeläkare skall vara bindande. Om den oberoende läkarens utlåtande bekräftar slutsatserna från den läkarundersökning som institutionen ordnat skall frånvaron betraktas som ogiltig från dagen för den undersökningen. Om den oberoende läkarens utlåtande inte bekräftar slutsatserna från den undersökningen skall frånvaron i alla avseenden betraktas som giltig.

2.  Om en tjänsteman under en tolvmånadersperiod är frånvarande högst tre dagar i sträck på grund av sjukdom under sammanlagt mer än tolv dagar skall han uppvisa läkarintyg vid varje ytterligare sjukfrånvaro. Frånvaron skall betraktas som ogiltig från och med den trettonde frånvarodagen utan läkarintyg.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om disciplinåtgärder skall frånvaro som betraktas som ogiltig enligt punkterna 1 och 2 dras av från den berörda tjänstemannens årliga ledighet. Om tjänstemannen inte har innestående årlig ledighet skall avdrag på lönen göras för motsvarande tid.

4.  Tillsättningsmyndigheten kan hänskjuta fall där en tjänstemans sjukledighet överstiger 12 månader under en treårsperiod till invaliditetskommittén.

5.  En tjänsteman kan efter att ha undersökts av institutionens förtroendeläkare åläggas att ta ledigt om hans hälsotillstånd kräver det eller om fall av smittsam sjukdom har uppstått i hans hushåll.

Vid en tvist skall det förfarande som föreskrivs i punkt 1 femte till sjunde styckena tillämpas.

6.  Tjänstemännen skall varje år genomgå en förebyggande läkarundersökning som utförs antingen av institutionens förtroendeläkare eller av en allmänpraktiserande läkare som de själva valt.

I det senare fallet skall läkararvodena betalas av institutionen upp till ett högsta belopp som tillsättningsmyndigheten fastställer för högst tre år i taget efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna.

Artikel 59a

Den årliga ledigheten för en tjänsteman som beviljats deltidstjänstgöring skall under denna tjänstgöring minskas proportionellt med arbetstiden.

▼B

Artikel 60

Utom vid sjukdom eller olycksfall får en tjänsteman inte vara frånvarande utan att tillstånd medgetts i förväg av hans närmaste överordnade. Utan att det påverkar en eventuell tillämpning av gällande disciplinåtgärder skall konstaterad otillåten frånvaro dras av från tjänstemannens årliga ledighet. Om han har utnyttjat sin årliga ledighet skall avdrag på lönen göras för motsvarande period.

Om en tjänsteman vill tillbringa sin sjukledighet på en annan ort än anställningsorten skall han ha tillstånd i förväg av tillsättningsmyndigheten.KAPITEL 3

Allmänna helgdagar

▼M131

Artikel 61

Förteckningar över allmänna helgdagar ska fastställas genom överenskommelse mellan tillsättningsmyndigheterna vid unionens institutioner och efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna.

▼BAVDELNING V

TJÄNSTEMÄNNENS LÖNEFÖRMÅNER OCH SOCIALA FÖRMÅNERKAPITEL 1

Löner och ersättning för utläggAvsnitt 1

LÖNER

Artikel 62

I enlighet med bilaga VII och om inget annat uttryckligen anges skall en tjänsteman på grundval av sin tillsättning ha rätt till lön efter sin lönegrad och löneklass.

En tjänsteman får inte avstå från sin rätt till lön.

Lönen skall bestå av en grundlön, familjetillägg och andra ersättningar.

▼M131

Artikel 63

Tjänstemännens lön uttrycks i euro. Den utbetalas i valutan i det land där tjänstemännen utför sina arbetsuppgifter eller i euro.

Lön som betalas ut i annan valuta än euro ska beräknas på grundval av de växelkurser som användes vid genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget den 1 juli det året.

Växelkurserna ska varje år uppdateras retroaktivt vid den årliga uppdateringen av lönerna enligt artikel 65.

Artikel 64

En tjänstemans lön i euro ska efter de obligatoriska avdrag som anges i dessa tjänsteföreskrifter eller i genomförandeförordningar till dessa, korrigeras med en koefficient som är över, under eller lika med 100 % beroende på levnadskostnaderna på de olika anställningsorterna.

Korrigeringskoefficienterna ska framräknas, återkallas och årligen uppdateras i enlighet med bilaga XI. I fråga om uppdateringen ska alla värden tolkas som referensvärden. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade värdena i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

På grund av att Belgien och Luxemburg intar en särställning i och med att flertalet av unionens institutioner har sitt huvudsakliga och ursprungliga säte där, och länderna därför tjänar som referensort för anställningen, ska ingen korrigeringskoefficient tillämpas i någotdera landet.

Artikel 65

1.  Lönerna till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen ska uppdateras varje år, varvid hänsyn ska tas till unionens ekonomiska politik och socialpolitik. Särskild hänsyn ska tas till eventuella löneökningar i medlemsstaternas offentliga förvaltning och till rekryteringsbehoven. Uppdateringen av lönerna ska genomföras i enlighet med bilaga XI. Denna uppdatering ska göras före årets slut på grundval av en rapport som läggs fram av kommissionen och som bygger på statistiska uppgifter som utarbetats av Europeiska unionens statistikkontor i överensstämmelse med medlemsstaternas nationella statistikkontor; de statistiska uppgifterna ska återge situationen den 1 juli i var och en av medlemsstaterna. Av rapporten ska det framgå hur lönerna och pensionerna för unionens tjänstemän påverkar budgeten. Rapporten ska översändas till Europaparlamentet och rådet.

De belopp som anges i artikel 42a andra och tredje styckena, artiklarna 66 och 69, artiklarna 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 7.2, 8.2 och 10.1 i bilaga VII och i artikel 8.2 i bilaga XIII, samt i f.d. artikel 4a i bilaga VII som ska uppdateras enligt artikel 18.1 i bilaga XIII, de belopp som anges i artikel 24.3, artikel 28a.3 andra stycket, artiklarna 28a.7, 93, 94, artikel 96.3 andra stycket och artiklarna 96.7, 133, 134 och 136 i anställningsvillkoren för övriga anställda, de belopp som avses i artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 ( 3 ) Svensk specialutgåva: Område 01 Volym 1 s. 116). samt koefficienten för de belopp som anges i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 ( 4 ) ska uppdateras årligen i enlighet med bilaga XI. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade beloppen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

2.  Om levnadskostnaderna förändras väsentligt ska de belopp som avses i punkt 1 och de koefficienter som avses i artikel 64 uppdateras i enlighet med bilaga XI. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade beloppen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

3.  De belopp som avses i punkt 1 och de koefficienter som anges i artikel 64 ska uppfattas som belopp och koefficienter vilkas faktiska värde när som helst kan uppdateras utan att någon annan rättsakt om detta föreligger.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.5 och 3.6 i bilaga XI ska ingen uppdatering av det slag som föreskrivs i punkterna 1 och 2 göras under åren 2013 och 2014.

▼M78

Artikel 65a

Tillämpningsföreskrifter till artiklarna 64 och 65 fastställs i bilaga 11.

▼M3

Article 66

▼M131

Månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AD och AST fastställs enligt följande tabell:

▼M1361.7.2012

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

▼M131

Månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegruppen AST/SC fastställs enligt följande tabell: 

Löneklass

Lönegrad

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17

▼M131

Artikel 66a

1.  Med avvikelse från artikel 3.1 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 och för att ta hänsyn till tillämpningen av metoden för uppdatering av tjänstemännens löner och pensioner, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 65.3, ska en tillfällig åtgärd, nedan kallad solidaritetsavgift, tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2023 på de löner som unionen betalar till personal i aktiv tjänst.

2.  Denna solidaritetsavgift ska tas ut med 6 % av den beräkningsgrund som anges i punkt 3. Procentsatsen ska dock vara 7 % för tjänstemän från och med lönegrad AD 15, löneklass 2 och uppåt.

3.  

a) Beräkningsgrunden för solidaritetsavgiften ska vara den grundlön som används vid beräkning av lön, efter avdrag för

i) socialförsäkringsavgifter och pensionsavgifter samt den skatt som en tjänsteman i samma lönegrad och löneklass utan underhållsskyldighet enligt artikel 2 i bilaga VII ska betala före avdraget för solidaritetsavgiften, och

ii) ett belopp som är lika med grundlönen för en tjänsteman i lönegrad AST 1, löneklass 1.

b) De komponenter som ingår i beräkningsgrunden för solidaritetsavgiften ska uttryckas i euro och tilldelas korrigeringskoefficienten 100.

4.  Solidaritetsavgiften ska dras av varje månad vid källan och avkastningen av detta ska bokföras som intäkter i Europeiska unionens allmänna budget.

▼B

Artikel 67

▼M16

1.  Familjetillägg skall bestå av

▼M56

a) hushållstillägg,

b) barntillägg,

▼M16

c) utbildningstillägg.

▼M23

2.  Tjänstemän som erhåller de familjetillägg som anges i denna artikel skall uppge likartade tillägg som erhålls från annan källa. Sådana andra tillägg skall dras av från de som betalas ut enligt artiklarna l, 2 och 3 i bilaga 7.

▼M131

3.  Barntillägget får fördubblas genom ett särskilt, motiverat beslut av tillsättningsmyndigheten på grundval av läkarintyg som fastställer att barnet har ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom som medför betungande utgifter för tjänstemannen.

▼M56

4.   ►M95  Om ovannämnda familjetillägg enligt artiklarna 1, 2 och 3 i bilaga VII betalas ut till en annan person än tjänstemannen skall tilläggen betalas i valutan i det land där mottagaren är bosatt, i förekommande fall beräknat på grundval av de växelkurser som anges i artikel 63 andra stycket. De skall korrigeras med koefficienten för landet, när det är fråga om ett land inom ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ , eller med koefficienten 100 om landet ligger utanför ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ . ◄

Punkterna 2 och 3 skall tillämpas då familjetilläggen betalas till en sådan person.

▼B

Artikel 68

▼M23

De familjetillägg som anges i artikel 67.1 skall fortsätta att betalas ut då tjänstemannen är berättigad till ersättning enligt artikel 41 och 50 eller enligt artikel 34 eller 42 i de tidigare tjänsteföreskrifterna för personal vid Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Den berörda personen skall uppge likartade tillägg som erhålls från annan källa för samma barn; sådana tillägg skall dras av från de som betalas ut enligt artiklarna l, 2 och 3 i bilaga 7.

▼M112

Artikel 68a

En tjänsteman som beviljats deltidsarbete skall ha rätt till lön som beräknas i enlighet med bilaga IVa.

▼B

Artikel 69

▼M16

Utlandstillägget skall vara lika med 16 % av summan av den grundlön, det ►M25  hushållstillägg ◄ och det barntillägg tjänstemannen har rätt till. Utlandstillägget skall inte vara mindre än ►M136  509,43 EUR ◄ per månad.

▼M112

Artikel 70

Om en tjänsteman avlider skall hans efterlevande make eller underhållsberättigade barn erhålla den avlidnes hela lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade.

Om en person som har rätt till pension eller invaliditetsersättning avlider skall ovanstående bestämmelser tillämpas på den avlidnes pension eller ersättning.

▼M112 —————

▼BAvsnitt 2

ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG

Artikel 71

En tjänsteman har i enlighet med bilaga VII rätt att få de utlägg ersatta som han har haft då han tillträder tjänsten, förflyttas eller lämnar tjänsten samt till ersättning för de utlägg han har under eller i samband med tjänstgöringen.KAPITEL 2

Socialförsäkring

Artikel 72

▼M56

1.  En tjänsteman, hans make om maken inte är berättigad till förmåner av samma art och på samma nivå enligt någon annan bestämmelse i lag eller annan författning, hans barn och andra underhållsberättigade enligt artikel 2 i bilaga 7, är försäkrade mot sjukdom upp till 80 % av de faktiska kostnaderna om inte annat följer av de regler som upprättats i samförstånd mellan ►M131  tillsättningsmyndigheterna vid  ◄ institutioner efter samråd med Kommittén för tjänsteföreskrifter. Procentsatsen skall höjas till 85 % för följande: utgifter för läkarkonsultation, läkarbesök, operation, sjukhusvistelse, farmaceutiska produkter, röntgenundersökning, analys, laboratorieprover och av läkare föreskrivna proteser med undantag för tandproteser. Den skall höjas till 100 % vid tuberkulos, polio, cancer, mentalsjukdom eller andra sjukdomar som av tillsättningsmyndigheten anses vara av lika allvarlig art samt vid förebyggande undersökningar och vid förlossning. Ersättning till 100 % skall emellertid inte gälla vid sådana fall av yrkessjukdom eller yrkesskador då artikel 73 blir tillämplig.

▼M112

En ogift partner till en tjänsteman skall ha samma socialförsäkringsförmåner som en tjänstemans make om de tre första villkoren i artikel 1.2 c i bilaga VII är uppfyllda.

►M131  Institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ får med iakttagande av de regler som avses i första stycket tilldela en av institutionerna befogenhet att fastställa reglerna för ersättning för kostnader enligt förfarandet i artikel 110.

▼M56

En tredjedel av avgiften för denna försäkring skall betalas av tjänstemannen, dock utan att det belopp som han skall betala överskrider 2 % av hans grundlön.

▼M23

1a.  En tjänsteman som lämnar sin tjänst och som kan styrka att ►M112  han inte förvärvsarbetar ◄ kan, senast en månad efter utgången av den månad under vilken han lämnar sin tjänst, ansöka om att under högst sex månader efter sin avgång ur tjänsten fortsätta vara försäkrad mot sjukdom enligt vad som fastställs i punkt 1. Den avgift som avses i föregående stycke skall beräknas på grundval av tjänstemannens sista grundlön, och halva avgiften skall betalas avhonom.

Efter tillsättningsmyndighetens beslut, som skall fattas efter samråd med institutionens läkare, skall ansökningstiden på en månad och sexmånadersgränsen som föreskrivs i föregående stycke inte tillämpas då den berörda personen lider av allvarlig eller långvarig sjukdom som han ådragit sig innan han lämnade sin tjänst och om vilken han varskott institutionen före utgången av den sexmånadersperiod som anges i föregående stycke, förutsatt att den berörda personen genomgår en läkarundersökning som ordnas av institutionen.

▼M56

1b.  En tjänstemans frånskilda make, barn som upphör att vara underhållsberättigat eller en person som upphör att likställas med underhållsberättigat barn i enlighet med artikel 2 i bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna, som kan styrka att han eller hon ►M112  inte förvärvsarbetar ◄ , kan under högst ett år fortsätta att vara försäkrad mot sjukdom enligt punkt 1, i sin egenskap av tjänstemannens medförsäkrade; detta skydd skall inte ge upphov till någon höjning av avgiften. Ettårsperioden skall löpa från och med den dag skilsmässoavgörandet vinner laga kraft eller tjänstemannens underhållsskyldighet mot barnet eller personen upphör.

▼M112

2.  En tjänsteman som har stannat kvar i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänst till ►M131  till pensionsberättigande ◄ ålder eller som uppbär invaliditetsersättning skall vara berättigad till de förmåner som anges i punkt 1 efter att ha lämnat tjänsten. Avgiften skall beräknas på pensions- eller ersättningsbeloppet.

Dessa förmåner skall också gälla den som har rätt till efterlevandepension efter en tjänsteman som vid sin bortgång var i aktiv tjänst eller som stannat kvar i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänst ►M131  till pensionsberättigande ◄ ålder, eller efter en person som hade rätt till invaliditetsersättning. Avgiften skall beräknas på efterlevandepensionsbeloppet.

2a.  Följande skall också vara berättigade till förmånerna enligt punkt 1, förutsatt att de inte förvärvsarbetar:

i) Tidigare tjänstemän som har rätt till avgångspension och som lämnat ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänst före ►M131  uppnådd pensionsberättigande ◄ ålder.

ii) Personer som har rätt till efterlevandepension efter en avliden tidigare tjänsteman som lämnat ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänst före ►M131  uppnådd pensionsberättigande ◄ ålder.

Den avgift som avses i punkt 1 skall beräknas på den tidigare tjänstemannens pension, i förekommande fall före tillämpning av den minskningskoefficient som föreskrivs i artikel 9 i bilaga VIII.

Punkt 1 skall emellertid endast på vederbörandes begäran tillämpas på personer som har rätt till barnpension. Avgiften skall beräknas på barnpensionen.

▼M112

2b.  För personer som har rätt till avgångs- eller efterlevandepension får den avgift som avses i punkterna 2 och 2a inte vara lägre än avgiften beräknad på en grundlön motsvarande första löneklassen i lönegrad ►M131  AST 1. ◄

2c.  Tjänstemän som har sagts upp i enlighet med artikel 51 och inte har rätt till avgångspension skall också vara berättigade till förmånerna enligt punkt 1, under förutsättning att de inte förvärvsarbetar och att de betalar hälften av avgiften beräknad på tjänstemannens sista grundlön.

▼B

3.  Om de sammanlagda utgifter som inte ersätts under en tolvmånadersperiod överstiger tjänstemannens halva grundmånadslön eller pension skall tillsättningsmyndigheten medge särskild ersättning med hänsyn till personens familjeomständigheter på grundval av de regler som föreskrivs i punkt 1.

▼M23

4.   ►M56  Den som har rätt till ovanstående förmåner skall uppge summan av varje ersättning han eller hans medförsäkrade har fått eller kan göra anspråk på enligt något annat i lag eller annan författning föreskrivet sjukförsäkringssystem. ◄

Om det totala ersättningsbeloppet som de har rätt till överskrider det totala ersättningsbeloppet enligt punkt 1, skall skillnaden dras av från ersättningsbeloppet enligt punkt l, med undantag för ersättning som erhålls från en privat tilläggssjukförsäkring som täcker den del av kostnaderna som inte ersätts enligt ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ sjukförsäkringssystem.

▼B

Artikel 73

1.  En tjänsteman är från den dag han tillträder tjänsten försäkrad mot yrkessjukdomar och olycksfall enligt de regler som fastställts genom överenskommelse mellan ►M131  tillsättningsmyndigheterna vid unionens institutioner ◄ efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna. Han skall bidra till kostnadstäckningen för risker utanför tjänsten med upp till 0,1 % av sin grundlön.

I dessa regler skall de risker som inte täcks anges.

2.  De förmåner som utbetalas är följande:

a) Vid dödsfall:

Utbetalning till nedan angivna personer av ett engångsbelopp motsvarande fem gånger den avlidnes årliga grundlön, beräknad på månadslönerna under de 12 månader som föregått olycksfallet:

 Till den avlidne tjänstemannens make och barn i enlighet med den lag om arvsordning som är tillämplig på tjänstemannen; det belopp som skall utbetalas till maken skall dock inte vara mindre än 25 % av engångsbeloppet.

 Om det inte finns någon person i ovannämnda kategori, till andra efterlevande i enlighet med den lag om arvsordning som är tillämplig på tjänstemannen.

 Om det inte finns någon person i någon av dessa båda kategorier, till anförvanter i uppstigande led i enlighet med den lag om arvsordning som är tillämplig på tjänstemannen.

 Om det inte finns någon person i någon av dessa tre kategorier, till institutionen.

b) Vid total bestående invaliditet:

Utbetalning till tjänstemannen av ett engångsbelopp motsvarande åtta gånger hans årliga grundlön beräknad på månadslönerna under de 12 månader som föregått olycksfallet.

c) Vid partiell bestående invaliditet:

Utbetalning till tjänstemannen av en del av den ersättning som anges i b, beräknad på grundval av den skala som är fastställd i de regler som anges i punkt 1.

Enligt dessa regler kan en livränta ersätta de utbetalningar som anges ovan.

De förmåner som anges ovan kan kumuleras med de förmåner som anges i kapitel 3.

3.  Följande skall också täckas i enlighet med de regler som anges i punkt 1: Utgifter för läkarvård, läkemedel, sjukhusvistelse, operationer, proteser, röntgenundersökningar, massage, ortopedi, läkarundersökningar, transporter och andra liknande kostnader som är en följd av olycksfallet eller yrkessjukdomen.

Ersättningen skall dock endast utgå om det belopp som betalas ut till tjänstemannen enligt artikel 72 inte helt täcker kostnaderna.

▼M62 —————

▼B

Artikel 74

▼M39

1.  Då ett barn till en tjänsteman föds skall den som faktiskt vårdar barnet erhålla ett tillägg om ►M97  198,31 euro ◄ .

Samma tillägg skall betalas till en tjänsteman som adopterar ett barn som inte har fyllt fem år och som är underhållsberättigat enligt artikel 2.2 i bilaga 7.

▼B

2.  Detta bidrag skall också betalas ut om ett havandeskap avbryts efter mer än sju månader.

▼M39

3.  Den som erhåller tillägg vid barns födelse skall uppge likartade bidrag som erhålls från annan källa för samma barn; summan av sådana andra bidrag skall dras av från tillägget som föreskrivs ovan. Om båda föräldrarna är tjänstemän i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ skall tillägget endast betalas ut en gång.

▼M56

Artikel 75

Om en tjänsteman, hans make, underhållsberättigade barn eller någon annan underhållsberättigad i enlighet med artikel 2 i bilaga 7 som ingick i den anställdes hushåll dör skall institutionen ersätta alla kostnader i samband med transporten av kroppen från tjänstemannens anställningsort till hans ursprungsort.

Om en tjänsteman dör under tjänsteresa skall institutionen dock betala kostnaderna i samband med transporten från den ort där dödsfallet inträffade till hans ursprungsort.

▼B

Artikel 76

Gåvor, lån eller förskott får lämnas till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller till en avliden tjänstemans rättsinnehavare som befinner sig i en särskilt svår situation, t.ex. till följd av en allvarlig eller långvarig sjukdom eller på grund av ►M112  ett funktionshinder eller ◄ familjesituationen.

▼M112

Artikel 76a

Institutionen kan ge en efterlevande make som lider av en allvarlig eller långvarig sjukdom eller är funktionshindrad ett ekonomiskt tillskott till pensionen under sjukdomstiden eller den tid funktionshindret består på grundval av en utredning av personens sociala situation och hälsotillstånd. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas genom överenskommelse mellan ►M131  institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna.

▼BKAPITEL 3

▼M112

Pensioner och invaliditetsersättning

▼M131

Artikel 77

Tjänstemän som tjänstgjort i minst 10 år ska ha rätt till avgångspension. Tjänstemän har emellertid rätt till sådan pension oberoende av tjänstgöringstidens längd om de är över den pensionsberättigande åldern och om det inte har varit möjligt att återinsätta dem i tjänst under en period av icke aktiv tjänst eller om de entledigats i tjänstens intresse.

Den maximala avgångspensionen ska vara 70 % av den sista grundlönen i den sista lönegrad tjänstemannen varit placerad i under minst ett år. Pensionens storlek ska vara 1,80 % av denna senaste grundlön, multiplicerat med antalet tjänsteår enligt artikel 3 i bilaga VIII.

När det gäller tjänstemän som har assisterat en person som innehar en tjänst som föreskrivs i fördraget om Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, en vald ordförande för någon av unionens institutioner eller organ eller en vald ordförande för någon av Europaparlamentets politiska grupper, ska den rätt till pension som motsvarar de pensionsberättigande tjänsteår som de fått under den tjänstgöringen dock beräknas på grundval av den slutliga grundlön de fick under den tiden, om den erhållna grundlönen överstiger den som tas i beräkning vid tillämpningen av andra stycket i denna artikel.

Avgångspensionsbeloppet får inte understiga 4 % av existensminimum per tjänsteår.

Rätten till avgångspension erhålls vid 66 års ålder.

Den pensionsberättigande åldern ska bedömas vart femte år från och med den 1 januari 2014 på grundval av en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. I rapporten ska det framför allt ske en utvärdering av utvecklingen av pensionsåldern för personal inom den offentliga förvaltningen i medlemsstaterna och utvecklingen av den förväntade livslängden för tjänstemän i institutionerna.

När så är lämpligt ska kommissionen lägga fram förslag om att justera den pensionsberättigande åldern i enlighet med slutsatserna i denna rapport, och då särskilt fokusera på utvecklingen i medlemsstaterna.

Artikel 78

En tjänsteman ska på de villkor som föreskrivs i artiklarna 13–16 i bilaga VIII ha rätt till invaliditetsersättning vid total bestående invaliditet som hindrar honom att utföra de arbetsuppgifter som en tjänst i hans tjänstegrupp omfattar.

Artikel 52 ska tillämpas på motsvarande sätt på den som uppbär invaliditetsersättning. Om en person som uppbär invaliditetsersättning går i pension före 66 års ålder utan att ha uppnått maximal rätt till avgångspension ska de allmänna reglerna för avgångspension tillämpas. Avgångspensionens storlek ska fastställas på grundval av lönen för den lönegrad och löneklass som tjänstemannen hade när han blev invalidiserad.

Invaliditetsersättningen ska vara 70 % av tjänstemannens senaste grundlön. Den får dock inte understiga existensminimum.

Från invaliditetsersättningen ska göras avdrag för avgifter till pensionssystemet, beräknade på den ersättningen.

Om invaliditeten beror på ett olycksfall som inträffat under eller i samband med tjänsteutövningen, på yrkessjukdom, på en uppoffrande handling i allmänhetens intresse eller på att tjänstemannen utsatt sig för livsfara för att rädda människoliv, får invaliditetsersättningen inte understiga 120 % av existensminimum. I sådana fall ska avgiften till pensionssystemet betalas ur budgeten för den institution eller det organ som avses i artikel 1b.

▼B

Artikel 79

►M112  Den efterlevande maken ◄ efter en tjänsteman eller tidigare tjänsteman skall på de villkor som anges i kapitel 4 i bilaga VIII ha rätt till en efterlevandepension som motsvarar ►M5  60 % ◄ av den avgångspension eller ►M112  invaliditetsersättning ◄ som ►M112  den avlidne ◄ var berättigad till eller som han, oavsett tjänstgöringstid ►M62  eller ålder ◄ , skulle ha varit berättigad till den vid tidpunkten för dödsfallet.

Storleken på den efterlevandepension som ►M112  den efterlevande maken ◄ efter en tjänsteman, som avlidit medan han befann sig i någon av de administrativa ställningar som anges i artikel 35, ►M62  ————— ◄ är berättigad till får varken understiga existensminimum eller ►M23  35 % ◄ av den sista grundlön som betalades ut till tjänstemannen.

▼M62

Detta belopp skallinte vara mindre än 42 % av tjänstemannens sista grundlön om dödsfalletinträffat under någon av de omständigheter som anges i ►M112  artikel 78 femte stycket ◄ .

▼M112 —————

▼B

Artikel 80

▼M112

Om en tjänsteman eller en person som har rätt till avgångspension eller invaliditetsersättning avlider utan att efterlämna någon make som har rätt till efterlevandepension skall de barn som vid tidpunkten för dödsfallet var underhållsberättigade enligt artikel 2 i bilaga VII ha rätt till barnpension enligt artikel 21 i bilaga VIII.

▼M62

Barn som uppfyllerovanstående villkor skall ha samma rätt till pension, om den efterlevande makensom har efterlevandepension dör eller ingår nytt äktenskap.

▼M23

Om en tjänsteman eller en person som är berättigad till ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄ dör utan att villkoren i första stycket uppfyllts, skall underhållsberättigade barn enligt vad som avses i artikel 2 i bilaga 7 ha rätt till barnpension i enlighet med artikel 21 i bilaga 8; denna pension skall dock vara halva den pension som beräknas enligt den sistnämnda artikeln.

▼M112

Barnpensionen för personer som anses vara underhållsberättigade barn enligt artikel 2.4 i bilaga VII får inte överskrida två gånger barntillägget.

▼M112

För adopterade barn ger den av en adoptivförälder ersatta biologiska förälderns bortgång inte någon rätt till barnpension.

▼M131

Om en tidigare tjänsteman som hade rätt till bidrag i enlighet med artikel 50 i tjänsteföreskrifterna, artikel 5 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 ( 5 ) Svensk specialutgåva: Område 01 Volym 1 s. 39)., artikel 3 i rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 2530/72 ( 6 ) eller artikel 3 i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1543/73 ( 7 ) dör, ska de rättigheter som föreskrivs i första, andra och tredje styckena tillämpas, liksom om en tidigare tjänsteman dör som lämnat tjänsten före den pensionsberättigande åldern och begärt att få sin avgångspension uppskjuten till den första dagen i kalendermånaden efter den månad under vilken han uppnår den pensionsberättigande åldern.

▼M112

Den som uppbär barnpension får inte ta emot mer än en sådan pension från ►M128   ►C6  unionen. ◄  ◄ Ett efterlevande barn som är berättigat till mer än en pension från ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ skall uppbära den pension som ger det högsta beloppet.

▼B

Artikel 81

▼M112

En person som har rätt till avgångspension, invaliditetsersättning eller efterlevandepension skall på de villkor som fastställs i bilaga VII ha rätt till de familjetillägg som anges i artikel 67; hushållstillägget skall beräknas på mottagarens pension eller ersättning. Till den som uppbär efterlevandepension skall dessa tillägg betalas endast för de barn som var underhållsberättigade i förhållande till den avlidne tjänstemannen eller tidigare tjänstemannen vid tidpunkten för dödsfallet.

▼M23

Det belopp som skall betalas som barntillägg till den som har rätt till efterlevandepension skall dock vara dubbelt så stort som det tillägg som anges i artikel 67.1 b.

▼M62

Artikel 81a

1.  Utan hinder av andra bestämmelser, särskilt de som rör de minimibelopp som skall betalas till personer som har rätt till efterlevandepension, skall det totala belopp av efterlevandepension plus familjetillägg som skall betalas till änkan och andra berättigade, minus skatt och andra obligatoriska avdrag inte överstiga följande:

a) Om en tjänsteman dör i någon av de tjänsteställningar som anges i artikel 35: summan av den lön han skulle ha fått i sin lönegrad och löneklass om han fortfarande hade varit i tjänst, plus alla familjetillägg han i så fall skulle ha fått, minus skatt och andra obligatoriska avdrag.

b) För perioden efter den dag då den tjänsteman som avses i a ovan skulle ha fyllt ►M131  66 år ◄ : summan av den avgångspension han skulle ha haft rätt till från den dagen om han hade levt, beräknad på grundval av lönegraden och löneklassen vid tidpunkten för dödsfallet, plus de familjetillägg han skulle ha fått, minus skatt och andra obligatoriska avdrag.

c) Om en tidigare tjänsteman med rätt till avgångspension eller ►M112  invaliditetsersättning ◄ dör: summan av den pension han skulle ha haft rätt till om han hade levt, med förbehåll för de tillägg och avdrag som anges ib.

▼M131

d) Om en tidigare tjänsteman dör sedan han har lämnat tjänsten före den pensionsberättigande åldern och begärt att få sin avgångspension uppskjuten till den första dagen i kalendermånaden efter den under vilken han uppnår den pensionsberättigande åldern: summan av den pension han skulle ha haft rätt till vid den pensionsberättigande åldern om han hade levt, med förbehåll för de tillägg och avdrag som anges i b.

▼M62

e) Om en tjänsteman eller tidigare tjänsteman dör och han vid tidpunkten för dödsfallet var berättigad till ►M131  bidrag i enlighet med artikel 41, 42c eller 50 ◄ i dessa tjänsteföreskrifter, artikel 5 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, artikel 3 i förordning (Euratom, EKSG, EEG,) nr 2530/72, artikel 3 i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1543/73, artikel 2 i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2150/82 eller artikel 3 i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1679/85: summan av det bidrag han skulle ha haft rätt till om han hade levt, med förbehåll för de tillägg och avdrag som anges i b.

f) För perioden från och med den dag den tidigare tjänsteman som avses i e skulle ha upphört att vara berättigad till bidraget: summan av den avgångspension han skulle ha haft rätt till från och med den dagen om han hade levt och uppfyllt de relevanta ålderskraven för beviljande av pensionsrättigheter, med förbehåll för de tillägg och avdrag som anges i b.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 skall inga korrigeringskoefficienter, som kan påverka de olika beloppen, beaktas.

3.  Maximibeloppet enligt vad som anges i a–f skall fördelas mellan dem som är berättigade till efterlevandepension i proportion till deras rätt till pension, utan beaktande av punkt 1.

Artikel 82.1 ►M112  andra och tredje ◄ styckena skall tillämpas på debelopp som är resultatet av denna fördelning.

▼M112

Artikel 82

1.  De pensioner som anges ovan skall fastställas med hänsyn till de löneskalor som gäller den första dagen i den månad då rätten till pension inträder.

Ingen korrigeringskoefficient skall tillämpas på pensioner.

Pensioner uttryckta i euro skall betalas ut i någon av de valutor som anges i artikel 45 i bilaga VIII.

▼M131

2.  När lönerna uppdateras enligt artikel 65.1 ska pensionerna uppdateras på samma sätt.

▼M112

3.  Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall på motsvarande sätt tillämpas på personer som uppbär invaliditetsersättning.

▼B

Artikel 83

1.  De förmåner som betalas ut inom ramen för detta pensionssystem skall belasta ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ budget. Medlemsstaterna skall gemensamt garantera utbetalningen av dessa förmåner enligt den fördelningsnyckel som fastställs för finansieringen av sådana utgifter.

▼M131 —————

▼B

2.  Tjänstemännen skall bidra med en tredjedel till finansieringen av detta pensionssystem. Avgiften skall vara ►M137  10,1 % ◄ av tjänstemannens grundlön utan hänsyn till de korrigeringskoefficienter som anges i artikel 64. ►M112  Avgiften skall anpassas i enlighet med bestämmelserna i bilaga XII. ◄

Denna avgift skall varje månad dras av från tjänstemännens löner.

3.  Metoden för fastställelse av pensionerna till de tjänstemän som fullgjort en del av sin tjänstgöring inom Europeiska kol- och stålgemenskapen eller som tillhör de institutioner eller organ som är gemensamma för ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ och fördelningen av kostnaderna för dessa mellan Europeiska kol- och stålgemenskapens pensionsfond och Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens respektive budget skall fastställas genom en förordning som antagits genom överenskommelse mellan råden och Europeiska kol- och stålgemenskapens ordförandekommitté efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna.

▼M112 —————

▼M112

Artikel 83a

1.  Pensionssystemet skall hållas i balans på det sätt som föreskrivs i bilaga XII.

▼M131

2.  Byråer som inte subventioneras genom Europeiska unionens budget ska till denna budget oavkortat betala de avgifter som krävs för att finansiera systemet. Byråer som delvis finansieras genom den budgeten ska från och med den 1 januari 2016 betala den del av arbetsgivarnas avgifter som motsvarar förhållandet mellan byråns intäkter utan subventionerna från Europeiska unionens allmänna budget och byråns totala intäkter.

3.  Balansen i försäkringssystemet ska säkerställas genom den pensionsberättigande åldern och storleken på avgiften till systemet. Vid den försäkringstekniska bedömning som ska göras vart femte år i enlighet med bilaga XII ska avgiften till pensionssystemet uppdateras för att säkerställa balansen i systemet.

4.  Kommissionen ska varje år uppdatera den försäkringstekniska bedömning som avses i punkt 3, i enlighet med artikel 1.2 i bilaga XII. Om skillnaden mellan de gällande avgiftssatserna och de avgiftssatser som behövs för att hålla systemet i balans visar sig vara 0,25 procentenheter eller större ska avgiftssatserna uppdateras i enlighet med bestämmelserna i bilaga XII.

5.  Vid tillämpningen av punkt 3 och 4 i denna artikel ska den referensuppgift som anges i artikel 83.2 uppdateras. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade avgiftssatserna i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

▼B

Artikel 84

Närmare bestämmelser om pensionssystemet fastställs i bilaga VIII.KAPITEL 4

Krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp

Artikel 85

▼M23

Varje belopp som utbetalats felaktigt skall återkrävas om mottagaren varit medveten om att det inte funnits något skäl till utbetalningen eller felet varit så uppenbart att han måste ha känt till det.

▼M112

Begäran om återbetalning skall ske inom fem år från den dag då beloppet betalades ut. Denna tidsfrist skall dock inte gälla om tillsättningsmyndigheten kan visa att den person som mottagit beloppet uppsåtligen har vilselett administrationen för att erhålla beloppet.

▼M62KAPITEL 5

►M128   ►C6  Unionens ◄  ◄ övertagande av rättigheter

Artikel 85a

1.  Om en person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter dör eller drabbas av skada eller sjukdom och tredje man kan göras ansvarig för detta, skall ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ inom gränserna för de förpliktelser som de enligt tjänsteföreskrifterna har till följd av den händelse som orsakat döden, skadan eller sjukdomen, överta de rättigheter som den skadelidande eller hans rättsinnehavare har gen te mot den skadevållande, däribland rätten att föra talan.

2.  Det övertagande av rättigheter som föreskrivs i punkt 1 skall bland annat omfatta

 fortsatt löneutbetalning i enlighet med artikel 59 till tjänstemannen under den tid han är tillfälligt arbetsoförmögen,

 betalningar som görs i enlighet med artikel 70 efter en tjänstemans eller pensionsberättigad tidigare tjänstemans död,

 förmåner som betalas i enlighet med artiklarna 72 och 73 och genomförandebestämmelser till dessa,angående sjuk- och olycksfallsförsäkring,

 betalning av kostnader i samband med transport av kroppen, enligt vad som avses i artikel75,

 betalning av kompletterande familjetillägg i enlighet med artikel 67.3, och artikel 2.3 och 2.5 i bilaga 7 för underhållsberättigat barn som lider av allvarlig sjukdom, invaliditet eller handikapp,

 betalning av ►M112  invaliditetsersättning ◄ till följd av olycksfall eller sjukdom som leder tillpermanent arbetsoförmåga hos tjänstemannen,

 betalning av efterlevandepensioner till följd av en tjänstemans eller tidigare tjänstemans död eller till följd av en tjänstemans eller pensionsberättigad tidigare tjänstemans makes död, då maken inte är tjänsteman eller tillfälligt anställd,

 betalning av barnpension oavsett ålder till en tjänstemans eller tidigare tjänstemans barn som på grund av allvarlig sjukdom, invaliditet eller handikapp inte kan försörja sig själv sedan den som försörjde barnet har dött.

3.   ►M128   ►C6  Unionens ◄  ◄ övertagande av rättigheter skall dock inte omfatta rätten till ersättning för skador av personlig art, såsom ersättning vid ärekränkning, för sveda och värk eller för lyte och men som överstiger den ersättning som skall betalas enligt artikel 73 i samband med sådana skador.

4.  Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 skall inte hindra ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ att föra talan.

▼BAVDELNING VI

DISCIPLINÅTGÄRDER

Artikel 86

1.  Om en tjänsteman eller tidigare tjänsteman underlåter att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt dessa tjänsteföreskrifter, antingen det sker uppsåtligt eller på grund av vårdslöshet från hans sida, kan disciplinära åtgärder vidtas mot honom.

▼M112

2.  Om tillsättningsmyndigheten eller OLAF får känne dom om förhållanden som tyder på underlåtenhet att uppfylla en skyldighet på det sätt som avses i punkt 1 får de inleda administrativa utredningar för att ta reda på om någon sådan underlåtenhet har förekommit.

3.  Disciplinära regler, förfaranden och åtgärder samt regler och förfaranden för administrativa utredningar fastställs i bilaga IX.

▼M112 —————

▼BAVDELNING VII

ÖVERKLAGANDEN

Artikel 90

▼M23

1.  Varje person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter har rätt att ansöka om att tillsättningsmyndigheten fattar beslut i en fråga som angår honom. Myndigheten skall meddela honom sitt motiverade beslut inom fyra månader från den dag ansökan gjordes. Om det vid utgången av denna tidsfrist ännu inte givits något svar, skall detta anses vara ett tyst avslag, som tjänstemannen kan anföra klagomål mot enligt punkt 2.

2.  Varje person på vilken dessa tjänsteföreskrifter skall tillämpas kan vända sig till tillsättningsmyndigheten med klagomål över ►C4  en åtgärd som går honom emot; ◄ detta gäller oavsett om myndigheten har fattat ett beslut eller har underlåtit att utföra en handling som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Klagomål skall anföras inom tre månader. Tiden löper från och med

 den dag åtgärden offentliggörs, om det är fråga om en allmängiltig åtgärd,

 den dag beslutet del ges mottagaren dock senast den dag han får kännedom om beslutet, om det är fråga om en åtgärd av individuell karaktär ►C4  ; om en sådan åtgärd går emot någon annan person än mottagaren skall tiden i fråga om den andra personen löpa från och med den dag då denna får kännedom om åtgärden, dock senast från och med den dag då åtgärden offentliggörs, ◄

 den dag då fristen löper ut för svar när klagomålet gäller ett tyst avslag enligt punkt 1.

Myndigheten skall meddela vederbörande sitt motiverade beslut inom fyra månader från och med den dag klagomålet anförts. Om det vid utgången av denna tidsfrist ännu inte givits något svar, skall detta anses vara ett tyst avslag som kan överklagas enligt artikel 91.

▼M112 —————

▼M112

Artikel 90a

Varje person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter kan i enlighet med artikel 90.1 begära att direktören för OLAF fattar ett beslut i en fråga som rör honom i samband med en utredning som OLAF gör. Den berörda personen kan också vända sig till direktören för OLAF med klagomål enligt artikel 90.2 mot en åtgärd som går honom emot i samband med en utredning som OLAF gör.

Artikel 90b

Varje person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter kan vända sig till Europeiska datatillsynsmannen med en begäran enligt artikel 90.1 eller ett klagomål enligt artikel 90.2 i frågor som faller inom datatillsynsmannens behörighet.

Artikel 90c

En begäran eller ett klagomål som rör de områden som omfattas av artikel 2.2 skall lämnas till den tillsättningsmyndighet till vilken befogenheterna har överlåtits.

▼B

Artikel 91

▼M23

1.   ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ domstol skall ha behörighet i alla tvister mellan ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ och varje person som omfattas av dessa tjänsteföreskrifter vad gäller rättsenligheten av ►C4  en åtgärd som går emot en sådan person ◄ enligt vad som avses i artikel 90.2.1 tvister av ekonomisk art skall domstolen ha obegränsad behörighet.

2.  Överklagande till ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ domstol är endast tillåtet

 då ett klagomål anförts till tillsättningsmyndigheten enligt artikel 90.2 inom den tidsfrist som där föreskrivs, och

 klagomålet avslagits, antingen uttryckligen eller tyst.

3.  Överklagande enligt punkt 2 skall ske inom tre månader. Denna period löper från och med

 delgivningsdagen för det beslut som fattats med anledning av klagomålet,

 den dag då tidsfristen löper ut för svar om överklagandet gäller ett tyst avslag av ett klagomål som framlagts enligt artikel 90.2. Om ett klagomål uttryckligen avslås efter ett tyst avslag, och detta sker innan tidsfristen för överklagande löpt ut, skall tidsfristen för överklagandet dock börja löpa på nytt.

4.  Trots punkt 2 kan vederbörande efter att ha anfört klagomål till tillsättningsmyndigheten enligt artikel 90.2 omgående överklaga vid domstolen, förutsatt att detta överklagande åtföljs av en ansökan antingen om uppskov med verkställigheten av den ifrågasatta åtgärden eller ett vidtagande av interimistiska åtgärder. I sådana fall uppskjuts behandlingen av huvudfrågan vid domstolen tills dess att det föreligger ett uttryckligt eller tyst avslag på klagomålet.

5.  Överklagande enligt denna artikel skall prövas och avgöras enligt rättegångsreglerna för ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ domstol.

▼M112

Artikel 91a

Varje talan som rör de områden som omfattas av artikel 2.2 skall föras mot den institution till vilken den tillsättningsmyndighet hör som befogenheterna har överlåtits till.

▼M131 —————

▼M128AVDELNING VIIIa

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

Artikel 95

1.  De befogenheter som genom dessa tjänsteföreskrifter tillerkänns tillsättningsmyndigheten ska utövas av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) avseende personalen vid Europeiska utrikestjänsten. Den höga representanten får besluta vem inom utrikestjänsten som ska utöva dessa befogenheter. Artikel 2.2 ska tillämpas.

2.  Vad gäller delegationschefer ska befogenheterna för utnämningar utövas med tillämpning av ett grundligt urvalsförfarande baserat på meriter, och med hänsyn tagen till balansen i fråga om kön och geografisk härkomst, utifrån en förteckning över sökande som kommissionen har godkänt inom ramen för den befogenhet den har enligt fördragen. Detta ska även i tillämpliga delar gälla överflyttningar i tjänstens intresse – under exceptionella omständigheter och temporärt, under en fastställd period – till en tjänst som delegationschef.

3.  Vad gäller delegationschefer ska tillsättningsmyndigheten, i fall där de ska utföra uppgifter för kommissionen som en del av sina arbetsuppgifter, inleda sådana administrativa undersökningar och disciplinära förfaranden som avses i artiklarna 22 och 86 samt i bilaga IX om kommissionen begär det.

Vid tillämpningen av artikel 43 ska samråd ske med kommissionen.

Artikel 96

Trots vad som sägs i artikel 11 ska en kommissionstjänsteman som arbetar på en av unionens delegationer ta emot instruktioner från delegationschefen i enlighet med den senares roll enligt artikel 5 i rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta ( 8 ).

En tjänsteman vid Europeiska utrikestjänsten som ska utföra arbetsuppgifter för kommissionen som en del av sitt arbete ska ta emot instruktioner från kommissionen angående arbetsuppgifterna, i enlighet med artikel 221.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Närmare bestämmelser om hur denna artikel ska genomföras ska fastställas i samråd mellan kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Artikel 97

Vad avser de tjänstemän som överförts till Europeiska utrikestjänsten enligt beslut 2010/427/EU, med avvikelse från artiklarna 4 och 29 i dessa tjänsteföreskrifter och i enlighet med villkoren i artikel 7.1, får de berörda institutionernas tillsättningsmyndigheter till och med den 30 juni 2014, i undantagsfall och efter en gemensam överenskommelse och endast i tjänstens intresse, och efter att ha hört den berörda tjänstemannen, förflytta en sådan tjänsteman vid utrikestjänsten från utrikestjänsten till en ledig tjänst i samma lönegrad vid rådets generalsekretariat eller kommissionen utan att den lediga tjänsten utannonseras för personalen.

Artikel 98

1.  I enlighet med artikel 29.1 a ska tillsättningsmyndigheten när den tillsätter en tjänst vid Europeiska utrikestjänsten beakta ansökningar från tjänstemän på rådets generalsekretariat, kommissionen och utrikestjänsten, tillfälligt anställda som omfattas av artikel 2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda samt personal från medlemsstaternas nationella diplomattjänster utan att prioritera någon av dessa kategorier. Till och med den 30 juni 2013 och med avvikelse från artikel 29 ska utrikestjänsten vid rekrytering från källor utanför institutionen uteslutande rekrytera tjänstemän från rådets generalsekretariat och kommissionen samt personal från medlemsstaternas diplomattjänster.

I undantagsfall och efter att ha uttömt möjligheterna att rekrytera i enlighet med dessa bestämmelser får tillsättningsmyndigheten dock besluta att rekrytera den tekniska stödpersonal i tjänstegrupp AD som krävs för att utrikestjänsten ska kunna fungera väl från andra källor än de som anges i första meningen i första stycket, såsom specialister på områdena krishantering, säkerhet och IT-frågor.

Från och med den 1 juli 2013 ska tillsättningsmyndigheten också beakta ansökningar från tjänstemän vid andra institutioner än dem som anges i första stycket utan att prioritera någon av de kategorierna.

2.  Vid tillämpningen av artikel 29.1 a, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 97, ska tillsättningsmyndigheten vid andra institutioner än utrikestjänsten när den tillsätter en ledig tjänst beakta ansökningar från interna sökande och tjänstemän vid utrikestjänsten som var tjänstemän vid den berörda institutionen innan de blev tjänstemän vid utrikestjänsten utan att prioritera någon av dessa kategorier.

Artikel 99

1.  Tills den höga representanten beslutar att inrätta en disciplinnämnd för Europeiska utrikestjänsten, ska kommissionens disciplinnämnd också vara disciplinnämnd för utrikestjänsten. Den höga representantens beslut ska fattas senast den 31 december 2011.

I avvaktan på att disciplinnämnden för utrikestjänsten inrättas ska de två extra ledamöter som avses i artikel 5.2 i bilaga IX utses bland tjänstemännen vid utrikestjänsten. Den tillsättningsmyndighet och den personalkommitté som avses i artiklarna 5.5 och 6.4 i bilaga IX ska vara utrikestjänstens.

2.  Tills en personalkommitté inrättas inom utrikestjänsten i enlighet med artikel 9.1 a första strecksatsen, vilket ska ske senast den 31 december 2011, ska kommissionens personalkommitté, med avvikelse från vad som sägs i den strecksatsen, också representera tjänstemän och andra anställda vid utrikestjänsten.▼M128

AVDELNING VIIIb

▼M67

SÄRSKILDA UNDANTAGSBESTÄMMELSER SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ TJÄNSTEMÄN SOM TJÄNSTGÖR I ETT TREDJE LAND

Artikel 101a

Utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna fastställs i bilaga 10 särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän som tjänstgör i ett tredje land.

▼BAVDELNING IX

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSERKAPITEL 1

Övergångsbestämmelser

▼M112 —————

▼M23 —————

▼M62 —————

▼M112 —————

▼M112

Artikel 107a

Övergångsbestämmelser fastställs i bilaga XIII.

▼M23 —————

▼BKAPITEL 2

Slutbestämmelser

▼M131

Artikel 110

1.  Varje institutions tillsättningsmyndighet ska anta allmänna genomförandebestämmelser till dessa tjänsteföreskrifter efter samråd med personalkommittén och med kommittén för tjänsteföreskrifterna.

2.  De genomförandebestämmelser som kommissionen antar för dessa tjänsteföreskrifter, däribland de allmänna genomförandebestämmelser som avses i punkt 1, ska tillämpas på motsvarande sätt på byråerna. Kommissionen ska i detta syfte omedelbart informera byråerna när den har antagit genomförandebestämmelser.

Sådana genomförandebestämmelser ska träda i kraft vid byråerna nio månader efter det att de trätt i kraft vid kommissionen eller nio månader efter den dag då kommissionen underrättar byråerna om att bestämmelserna har antagits, beroende på vilket som infaller senast. Trots vad som sägs ovan får en byrå också besluta att sådana genomförandebestämmelser ska träda i kraft tidigare.

Med avvikelse från ovanstående får en byrå, innan den niomånadersperiod som avses i andra stycket i denna punkt har löpt ut och efter samråd med sin personalkommitté, lämna in genomföranderegler, som skiljer sig från dem som kommissionen antagit, till kommissionen för godkännande. En byrå kan på samma villkor begära att kommissionen godkänner att den inte tillämpar vissa genomföranderegler. I det senare fallet får kommissionen, i stället för att godta eller avslå begäran, uppmana byrån att lämna in genomförandebestämmelser som skiljer sig från dem som kommissionen antagit, för godkännande av kommissionen.

Den niomånadersperiod som avses i andra stycket i denna punkt ska upphöra att löpa från och med den dag då byrån begär kommissionens godkännande till och med den dag då kommissionen meddelar sin ståndpunkt.

En byrå får också, efter samråd med sin personalkommitté, lämna in genomförandebestämmelser till kommissionen för godkännande som rör andra frågor än de genomförandebestämmelser som kommissionen antagit.

När det gäller antagande av genomförandebestämmelser ska byråerna företrädas av styrelsen eller det motsvarande organ som avses i den unionsakt varigenom byrån inrättas.

3.  När det gäller antagande av regler genom överenskommelse mellan institutionerna ska byråerna inte betraktas som institutioner. Kommissionen ska emellertid samråda med byråerna innan dessa regler antas.

4.  Bestämmelser till dessa tjänsteföreskrifter, däribland de allmänna genomförandebestämmelser som avses i punkt 1 och bestämmelser som antas genom överenskommelse mellan institutionernas tillsättningsmyndigheter, ska meddelas personalen.

5.  De administrativa avdelningarna vid institutionerna och byråerna ska regelbundet samråda med varandra angående tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter. Vid samråden ska byråerna företrädas gemensamt enligt regler som ska antas genom överenskommelse dem emellan.

6.  Europeiska unionens domstol ska föra ett register över de regler till dessa tjänsteföreskrifter som antas av varje institutions tillsättningsmyndighet och de som antas av byråerna i den mån de avviker från de regler som kommissionen antagit, i enlighet med förfarandet i punkt 2, samt över alla ändringar av dessa. Institutioner och byråer ska ha direkt tillgång till detta register och full rätt att ändra sina egna regler. Medlemsstaterna ska ha direkt tillgång till det. Vart tredje år ska dessutom kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om de regler som antagits av varje enskild institutions tillsättningsmyndighet för dessa tjänsteföreskrifter.

▼M131

Artikel 111

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 112 med avseende på vissa aspekter av arbetsvillkor och vissa aspekter av genomförandet av reglerna när det gäller löner och socialförsäkringssystem.

Artikel 112

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 56a, 56b och 56c i tjänsteföreskrifterna, artikel 13.3 i bilaga VII och artikel 9 i bilaga XI till desamma samt artiklarna 28a.11 och 96.11 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 1 januari 2014.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 56a, 56b och 56c i tjänsteföreskrifterna, artikel 13.3 i bilaga VII och artikel 9 i bilaga XI till desamma samt artiklarna 28a.11 och 96.11 i anställningsvillkoren för övriga anställda får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebära att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 56a, 56b och 56c i tjänsteföreskrifterna, artikel 13.3 i bilaga VII eller artikel 9 i bilaga XI till desamma eller artiklarna 28a.11 och 96.11 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 113

Kommissionen ska, senast den 31 december 2020, lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter.

▼M112
BILAGA I

▼M131

A.    Grundtjänster i varje tjänstegrupp enligt artikel 5.41.  Tjänstegrupp AD

Generaldirektör

AD 15–AD 16

Direktör

AD 14–AD 15

Rådgivare eller motsvarande

AD 13–AD 14

Enhetschef eller motsvarande

AD 9–AD 14

Handläggare

AD 5–AD 122.  Tjänstegrupp AST

Ledande assistentUtför administrativa eller tekniska arbetsuppgifter eller fortbildningsuppgifter som kräver en hög grad av självständighet och betydande ansvar vad gäller personalförvaltning, förvaltning av budgetmedel eller politisk samordning

AST 10–AST 11

AssistentUtför administrativa eller tekniska arbetsuppgifter eller fortbildningsuppgifter som kräver en viss grad av självständighet, framförallt när det gäller genomförande av regler och bestämmelser eller allmänna instruktioner som personlig assistent till en medlem av institutionen, till chefen för en medlems kontor eller en (biträdande) generaldirektör eller motsvarande högre chef

AST 1–AST 93.  Tjänstegrupp AST/SC

Sekreterare/KontorspersonalUtför sekretariats- och kontorsuppgifter, sköter kontor och utför andra arbetsuppgifter som kräver en viss grad av självständighet (1)

SC 1–SC 6

(1)   Antalet tjänster som parlamentsvaktmästare i Europaparlamentet ska inte överstiga 85.

B.    Vägledande multiplikationsfaktorer för likvärdighet i den genomsnittliga karriärutvecklingen

1. Vägledande multiplikationsfaktorer för likvärdighet i den genomsnittliga karriärutvecklingen för tjänstegrupperna AST och ADLönegrad

Assistenter

Handläggare

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2. Vägledande multiplikationsfaktorer för likvärdighet i den genomsnittliga karriärutvecklingen för tjänstegrupperna AST/SCLönegrad

Sekreterare/Kontorspersonal

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %

▼B
BILAGA II

Sammansättning av och arbetsordning för de organ som anges i artikel 9 i tjänsteföreskrifterna

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avsnitt 1:

Personalkommittén

Artikel 1

Avsnitt 2:

Partssammansatta kommittén

Artiklarna 2-3a

Avsnitt 3:

Invaliditetskommittén

Artiklarna 7-9

Avsnitt 4:

Bedömningskommittén

Artiklarna 10-11

Avsnitt 5:

Den rådgivande partssammansatta kommittén för frågor om bristande arbetsinsats

Artikel 12

Avsnitt 1

PERSONALKOMMITTÉN

Artikel 1

▼M91

Personalkommittén skall bestå av ordinarie medlemmar samt, eventuellt, suppleanter, vilkas mandattid skall vara tre år. ►M131  Varje institutions tillsättningsmyndighet ◄ får emellertid besluta om kortare mandattid, dock inte kortare än ett år. Alla tjänstemän vid institutionen skall ha rösträtt och vara valbara.

▼M23

Villkoren för val till personalkommittén, om den inte är indelad i lokalavdelningar, eller till lokalavdelningarna, skall fastställas vid stämma med institutionens tjänstemän i tjänst på den relevanta arbetsplatsen. ►M131  Varje institutions tillsättningsmyndighet får emellertid besluta att villkoren för val skall fastställas på det sätt som institutionens personal väljer genom allmän omröstning. ◄ Valen skall vara hemliga.

Om personalkommittén är indelad i lokalavdelningar skall det sätt på vilka centralkommitténs ledamöter utses för varje arbetsplats fastställas vid stämma med institutionens tjänstemän i tjänst på den relevanta arbetsplatsen. Endast medlemmar av den berörda lokalavdelningen kan utses till medlemmar i centralkommittén.

Personalkommittén, om den inte är indelad i lokalavdelningar, eller lokalavdelningarna, skall sättas samman så att ►M112   ►M131  de tre tjänstegrupperna ◄ som avses i artikel 5 i tjänsteföreskrifterna samt de anställda ◄ som avses i artikel 7 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ är representerade. Centralkommittén för en personalkommitté som är indelad i lokalavdelningar skall vara lagligen konstituerad då majoriteten av dess medlemmar är utsedda.

Val till personalkommittén, om den inte är indelad i lokalavdelningar, eller till lokalavdelningarna, skall vara giltigt bara om två tredjedelar av de röstberättigade tjänstemännen har deltagit i valet. Om detta valdeltagande inte uppnåtts skall ett andra val vara giltigt om majoriteten av de röstberättigade deltagit.

Det arbete som utförs av medlemmar i personalkommittén och av tjänstemän som av kommittén utsetts att arbeta i organ som upprättats enligt tjänsteföreskrifterna eller av institutionen skall anses vara en del av deras normala arbetsuppgifter inom deras institution. Utförandet av detta arbete får inte vara till någon nackdel för vederbörande.

▼BAvsnitt 2

PARTSSAMMANSATTA KOMMITTÉN

▼M85

Artikel 2

Den eller de partssammansatta kommittéerna för en institution skall bestå av

 en ordförande som varje år utses av tillsättningsmyndigheten,

 medlemmar och suppleanter som utses vid samma tidpunkt, av vilka hälften utses av tillsättningsmyndigheten och hälften av personalkommittén.

Den gemensamma partssammansatta kommittén för två eller flera institutioner skall bestå av

 en ordförande som utses av den tillsättningsmyndighet som avses i artikel 2 ►M131  ————— ◄ tjänsteföreskrifterna,

 medlemmar och suppleanter, av vilka hälften utses av tillsättningsmyndigheterna för de institutioner som är representerade i den gemensamma partssammansatta kommittén, och hälften av personalkommittéerna.

Förfarandena för inrättande av den gemensamma partssammansatta kommittén skall antas genom avtal mellan de institutioner som är representerade i den gemensamma partssammansatta kommittén, efter samråd med deras personalkommitté.

En suppleant får rösta endast om en ordinarie medlem är frånvarande.

▼B

Artikel 3

Den partssammansatta kommittén skall sammanträda efter sammankallande av tillsättningsmyndigheten eller på begäran av personalkommittén.

Kommittén skall vara beslutför endast om samtliga ordinarie medlemmar eller, vid deras frånvaro, deras suppleanter är närvarande.

Kommitténs ordförande får endast rösta i ordningsfrågor.

▼M23 —————

▼B

Detta ►M23  Kommitténs yttrande ◄ skall inom fem dagar efter överläggningen skriftligen meddelas tillsättningsmyndigheten och personalkommittén.

Alla medlemmar i kommittén kan begära att hans synpunkter tas med i kommitténs yttrande.

▼M85

Artikel 3a

Den gemensamma partssammansatta kommittén skall sammanträda på begäran antingen av den tillsättningsmyndighet som avses i ►M112  artikel 2.2 ◄ i tjänsteföreskrifterna eller av en tillsättningsmyndighet eller en personalkommitté i en av de institutioner som är representerade i den gemensamma partssammansatta kommittén.

Den gemensamma partssammansatta kommittén skall vara besluts för endast om samtliga medlemmar eller deras suppleanter är närvarande.

Ordföranden för den partssammansatta gemensamma kommittén får inte rösta i andra ärenden än procedurfrågor.

Den gemensamma partssammansatta kommitténs yttrande skall inom fem dagar efter antagandet skriftligen meddelas den tillsättningsmyndighet som avses i ►M112  artikel 2.2 ◄ i tjänsteföreskrifterna, de övriga tillsättningsmyndigheterna och deras personalkommittéer.

Varje medlem av den gemensamma partssammansatta kommittén kan begära att hans synpunkter tas med i den gemensamma kommitténs yttrande.▼M112

Avsnitt 3

▼B

INVALIDITETSKOMMITTÉN

Artikel 7

▼M23

Invaliditetskommittén skall bestå av tre läkare:

 en utsedd av den institution vid vilken tjänstemannen är verksam,

 en utsedd av den berörda tjänstemannen, och

 en utsedd av de båda första läkarna i samråd.

Om tjänstemannen inte utser någon läkare skall ordföranden för Europeiska ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ domstol utse en.

▼M39

Om de två första läkarna inte kan enas om att utse den tredje inom två månader från det att den andra läkaren utsetts, skall den tredje läkaren utses av ordföranden för Europeiska ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ domstol, efter ansökan från någon av de berörda parterna.

▼B

Artikel 8

Kostnader i samband med invaliditetskommitténs arbete skall bäras av den institution som den berörda tjänstemannen tillhör.

Om den läkare som utsetts av den berörda tjänstemannen är bosatt på någon annan ort än den där tjänstemannen är anställd skall den berörda tjänstemannen bära kostnaderna för de ytterligare arvoden som utgår, med undantag av kostnaderna för resor i första klass, vilka skall ersättas av institutionen.

Artikel 9

Tjänstemannen får till invaliditetskommittén överlämna rapporter eller intyg från sin behandlande läkare eller andra läkare som han eventuellt konsulterat.

Invaliditetskommitténs slutsatser skall översändas till tillsättningsmyndigheten och den berörda tjänstemannen.

Kommitténs arbete skall vara hemligt.▼M112

Avsnitt 4

▼B

BEDÖMNINGSKOMMITTÉN

▼M112

Artikel 10

Bedömningskommitténs ledamöter skall varje år utses av tillsättningsmyndigheten och personalkommittén, som utser lika många ledamöter var, bland institutionens tjänstemän i tjänstegrupp AD. Kommittén skall själv utse ordförande. Den partssammansatta kommitténs ledamöter får inte vara ledamöter av bedömningskommittén.

Om bedömningskommittén skall utfärda en rekommendation om en tjänsteman vars närmast överordnade är ledamot av kommittén, skall den senare inte delta i överläggningen.

▼B

Artikel 11

Kommitténs arbete skall vara hemligt.

▼M112Avsnitt 5

DEN RÅDGIVANDE PARTSSAMMANSATTA KOMMITTÉN FÖR FRÅGOR OM BRISTANDE ARBETSINSATS

Artikel 12

Den rådgivande partssammansatta kommittén för frågor om bristande arbetsinsats skall bestå av en ordförande och minst två ledamöter som skall vara tjänstemän i lägst grad AD 14. Ordföranden och ledamöterna skall utses för en period på tre år. Hälften av ledamöterna skall utses av personalkommittén och hälften av tillsättningsmyndigheten. Ordföranden skall utses av tillsättningsmyndigheten från en förteckning över kandidater som har fastställts i samråd med personalkommittén.

När ärendet gäller en tjänsteman i en lönegrad upp till AD 14 skall kommittén utökas med två extra ledamöter som utses på samma sätt som de ordinarie ledamöterna, från samma tjänstegrupp och med samma lönegrad som den berörda tjänstemannen.

När ärendet gäller en högre tjänsteman enligt artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna skall en särskild rådgivande partssammansatt kommitté inrättas för ändamålet, bestående av två ledamöter som utses av personalkommittén och två som utses av tillsättningsmyndigheten och som har minst samma lönegrad som den berörda tjänstemannen.

Tillsättningsmyndigheten och personalkommittén skall enas om ett särskilt förfarande för att utse de extra ledamöter som avses i andra stycket och som skall delta i handläggning av ärenden som rör en tjänsteman som tjänstgör i ett land utanför Europeiska unionen eller en kontraktsanställd.

▼B
BILAGA III

Förfarande vid uttagningsprov

Artikel 1

1.   ►M23  Meddelande om uttagningsprov skall utarbetas av tillsättningsmyndigheten i samråd med Gemensamma kommittén. ◄

I meddelandet skall följande anges:

▼M23

a) Uttagningsprovens art (prov som är interna för institutionen, prov som är interna för institutionerna, öppna uttagningsprov ►M85  , i förekommande fall, prov som är gemensamma för två eller flera institutioner ◄ ).

▼B

b) Typ av uttagningsprov (på grundval av meriter eller prov eller bådadera).

c) Befattningsbeskrivning och arbetsuppgifter för den tjänst som skall tillsättas ►M112  samt den tjänstegrupp och lönegrad som gäller ◄ .

d)  ►M112  I enlighet med artikel 5.3 i tjänsteföreskrifterna, ◄ examensbevis eller andra intyg avseende de formella meriter eller den erfarenhet som krävs för den tjänst som skall tillsättas.

e) Provens art och viktning/poängantal, i de fall uttagningen bygger på prov.

f) I förekommande fall de språkkunskaper som krävs med tanke på tjänstens speciella art.

▼M23

g) I förekommande fall åldersgräns och utsträckning av åldersgränsen för anställda i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ som fullgjort minst ett tjänsteår.

▼B

h) Sista datum för ansökan.

i) Alla eventuella undantag enligt artikel 28 a i tjänsteföreskrifterna.

▼M85

Meddelande om öppna uttagningsprov som är gemensamma för två eller flera institutioner skall utarbetas av den tillsättningsmyndighetsom avses i ►M112  artikel 2.2 ◄ i tjänsteföreskrifterna, efter samråd med den gemensamma partssammansatta kommittén.

▼B

2.  Meddelande om allmänna uttagningsprov skall offentliggöras i ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ officiella tidning senast en månad före ansökningstidens utgång och i förekommande fall senast två månader före provtillfället.

3.  Alla uttagningsprov skall annonseras inom ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ institutioner, varvid samma tidsfrister skall iakttas.

Artikel 2

Sökande skall fylla i det formulär som föreskrivs av tillsättningsmyndigheten.

Det kan ställas krav på att de lämnar kompletterande handlingar eller upplysningar.

Artikel 3

▼M112

Uttagningskommittén skall bestå av en ordförande som utses av tillsättningsmyndigheten samt ledamöter som utses av tillsättningsmyndigheten och personalkommittén, som utser lika många ledamöter vardera.

▼M85

Vid öppna uttagningsprov som är gemensamma för två eller flera institutioner skall uttagningskommittén bestå av en ordförande som utses av den tillsättningsmyndighet som avses i ►M112  artikel 2.2 ◄ i tjänsteföreskrifterna och av medlemmar som på förslag från institutionerna utses av den tillsättningsmyndighet som avses i ►M112  artikel 2.2 ◄ i tjänsteföreskrifterna, samt av medlemmar som utses genom avtal mellan institutionernas personalkommittéer på så sätt att en likställd representation säkerställs.

▼B

Uttagningskommittén kan för vissa prov biträdas av en eller flera bedömare med rådgivande funktion.

Medlemmarna i uttagningskommittén skall utses bland tjänstemän i en ►M112  tjänstegrupp och ◄ lönegrad som minst motsvarar ►M112  tjänstegruppen och ◄ lönegraden för den tjänst som skall tillsättas.

▼M112

Om en uttagningskommitté består av fler än fyra ledamöter skall den innehålla minst två ledamöter av varje kön.

▼B

Artikel 4

Tillsättningsmyndigheten skall upprätta en förteckning över de sökande som uppfyller villkoren i artikel 28 a, b och c i tjänsteföreskrifterna och överlämna den tillsammans med de sökandes handlingar till uttagningskommitténs ordförande.

Artikel 5

Efter att ha gått igenom dessa handlingar skall uttagningskommittén upprätta en förteckning över de sökande som uppfyller kraven i meddelandet om uttagningsproven.

Om uttagningen bygger på prov skall samtliga sökande på förteckningen kallas till prov.

Om uttagningen bygger på meriter skall uttagningskommittén efter att ha fastställt bedömningsgrunderna för de sökandes meriter ta ställning till meriterna hos de sökande i den förteckning som upprättats enligt första stycket.

Om uttagningen bygger på både meriter och prov skall uttagningskommittén fastställa vilka sökande som skall kallas till prov.

Efter att ha avslutat detta förfarande skall uttagningskommittén upprätta den förteckning över godkända sökande som anges i artikel 30 i tjänsteföreskrifterna. Förteckningen skall om möjligt innehålla minst dubbelt så många namn som antalet tjänster som skall tillsättas.

Uttagningskommittén skall överlämna denna förteckning till tillsättningsmyndigheten tillsammans med en motiverad rapport, inbegripet eventuella synpunkter från medlemmarna.

Artikel 6

Uttagningskommitténs arbete skall vara hemligt.

▼M112

Artikel 7

1.  Efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna skall institutionerna bemyndiga ►M128  Europeiska rekryteringsbyrån ◄ (nedan kallad ”byrån”) att vidta de åtgärder som behövs för att se till att samma krav tillämpas för uttagningsförfarandena för ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänstemän och vid den bedömning och de prov som avses i artiklarna 45 och 45a i tjänsteföreskrifterna.

2.  Byrån skall

a) på en institutions begäran anordna allmänna uttagningsprov,

b) på en institutions begäran ge tekniskt stöd när institutionen anordnar ett internt uttagningsprov,

c) fastställa innehållet i alla prov som institutionerna anordnar, i syfte att se till att kraven i artikel 45a.1 c i tjänsteföreskrifterna tillämpas på ett harmoniserat och konsekvent sätt,

d) ha det allmänna ansvaret för att definiera och organisera bedömningen av språklig förmåga så att kraven i artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna uppfylls på ett harmoniserat och konsekvent sätt.

3.  På begäran av en institution får byrån utföra andra uppgifter i samband med uttagningsförfaranden för tjänstemän.

4.  Byrån skall på en institutions begäran bistå vid uttagningsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda, särskilt genom att utforma proven och anordna uttagningsförfarandena inom ramen för artiklarna 12 och 82 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

▼B
BILAGA IV

Ersättning enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna

Enda artikel

1.  En tjänsteman som omfattas av artikel 41 eller 50 i tjänsteföreskrifterna skall ha rätt till följande:

a) En månatlig ersättning i tre månader som motsvarar hans grundlön.

b) En månatlig ersättning under en bestämd period i förhållande till ålder och tjänstgöringstid i enlighet med tabellen i punkt 3 och som motsvarar

 85 % av grundlönen från den fjärde till den sjätte månaden,

 70 % av grundlönen under de närmast följande fem åren,

 60 % av grundlönen därefter.

Från och med den dag då tjänstemannen fyller ►M131  66 ◄ år skall ersättningen inte längre utgå.

▼M131 —————

▼M23

Vid tillämpningen av denna artikel skall grundlönen vara den som anges i tabellen i artikel 66 i de tjänsteföreskrifter som är i kraft den första dagen i den månad för vilken ersättningen skall betalas ut.

▼B

2.  Bestämmelserna i denna bilaga skall ses över tio år efter det att tjänsteföreskrifterna träder i kraft.

3.  För att fastställa i förhållande till tjänstemannens ålder den period under vilken han får ersättning enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna skall tjänstgöringstidens längd multipliceras med tillämplig procentsats enligt följande tabell; perioden skall i förekommande fall rundas av till närmast föregående månad.Ålder

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

►M131  59 till 65 ◄

►M23  76,5 ◄

▼M112

4.  Under den tid en tjänsteman som avses i artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna har rätt till ersättning, och under de sex månader som följer närmast därefter, skall han för egen del och för sina medförsäkrades del ha rätt till förmåner enligt det sjukförsäkringssystem som föreskrivs i artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, förutsatt att tjänstemannen betalar den avgift som alltefter omständigheterna beräknas med hänsyn till antingen hans grundlön eller den del av denna som avses i punkt 1 i den här artikeln och förutsatt att han inte förvärvsarbetar.

▼M39

Vid utgången av den period som anges i första stycket och på de villkor som föreskrivs där, kan tjänstemannen på egen begäran fortsätta att uppbära förmåner enligt ovannämnda sjukförsäkringssystem förutsatt att han bär hela kostnaden för den avgift som avses i artikel 72.1 i tjänsteföreskrifterna.

När tjänstemannens rätt till bidraget upphör, skall hans avgift beräknas på grundval av det senast erhållna månatliga bidraget.

När tjänstemannen börjat få pension enligt det pensionssystem som fastställs i tjänsteföreskrifterna skall han vid tillämpningen av artikel 72 i tjänsteföreskrifterna likställas med en tjänsteman som förblivit i tjänsten fram till ►M131  66 ◄ års ålder.

▼M112
BILAGA IVa

Deltidsarbete

Artikel 1

Ansökan om att få arbeta deltid skall lämnas av tjänstemannen till dennes närmaste överordnade minst två månader före den dag då han vill börja deltidsarbetet, utom i välgrundade brådskande fall.

Deltidsarbete får beviljas för minst en månad och högst tre år, om inte annat följer av artikel 15 och ►M131  artikel 55a.2 g ◄ .

Deltidsarbetet kan förlängas på samma villkor. Ansökan om förlängning skall lämnas av tjänstemannen minst två månader före utgången av den period för vilken deltidsarbete har beviljats. Vid deltidsarbete får arbetstiden inte underskrida halva den normala arbetstiden.

Perioden för deltidsarbetet skall påbörjas den första dagen i månaden, utom i välgrundade fall.

Artikel 2

Tillsättningsmyndigheten kan på tjänstemannens begäran besluta att deltidsarbetet skall upphöra före utgången av den period för vilken det har beviljats. Dagen för upphörandet får inte vara senare än två månader efter den dag som tjänstemannen har föreslagit, eller fyra månader efter den dagen om deltidsarbete beviljats för längre tid än ett år.

I undantagsfall och om det ligger i tjänstens intresse kan tillsättningsmyndigheten med två månaders varsel besluta att deltidsarbetet skall upphöra före utgången av den period för vilken det har beviljats.

Artikel 3

En tjänsteman skall under den period han har beviljats deltidsarbete ha rätt till en procentandel av lönen som motsvarar den förkortade arbetstidens andel av normal arbetstid. Procentsatsen skall dock inte tillämpas på barntillägget, grundbeloppet för hushållstillägget eller utbildningstillägget.

Avgiften till sjukförsäkringssystemet skall beräknas på grundlönen för en tjänsteman som arbetar heltid. Avgiften till pensionssystemet skall beräknas på grundlönen för en tjänsteman som arbetar deltid. Tjänstemannen kan också begära att avgiften till pensionssystemet beräknas på grundlönen för en tjänsteman som arbetar heltid i enlighet med bestämmelserna i artikel 83 i tjänsteföreskrifterna. Pensionsrättigheterna enligt artiklarna 2, 3 och 5 i bilaga VIII skall beräknas i förhållande till den procentandel av pensionsavgiften som har betalats in.

En tjänsteman som arbetar deltid får inte arbeta övertid eller förvärvsarbeta, utom vid sådan verksamhet som anges i artikel 15 i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 4

Utan hinder av artikel 3 första stycket första meningen ►M131  ska en tjänsteman som har beviljats halvtidsarbete i enlighet med artikel 55a.2 g i tjänsteföreskrifterna ◄ ha rätt till en reducerad grundlön motsvarande det högre av följande två belopp:

a) 60 % av grundlönen vid heltidsarbete, eller

b) grundlönen multiplicerad med den procentsats som motsvarar det antal pensionsgrundande tjänsteår enligt artiklarna 2, 3, 4, 5, 9 och 9a i bilaga VIII som tjänstemannen hade när deltidsarbetet började, plus ytterligare 10 %.

En tjänsteman som har begärt tillämpning av denna artikel skall när halvtidsarbetet upphör antingen gå i pension eller återbetala det belopp utöver 50 % av grundlönen som han har mottagit under halvtidsarbetet.

Artikel 5

Tillsättningsmyndigheten kan fastställa tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser.

▼B
BILAGA V

Ledighet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avsnitt 1:

Årlig ledighet

Artiklarna 1-5

Avsnitt 2:

Särskild ledighet

Artikel 6

Avsnitt 3:

Resdagar

Artikel 7

Avsnitt 1

ÅRLIG LEDIGHET

Artikel 1

Under det år då en tjänsteman tillträder eller lämnar tjänsten skall han ha rätt till ledighet två arbetsdagar för varje månads tjänstgöring, två arbetsdagar för varje inte helt inarbetad tjänstemånad på mer än 15 dagar och en arbetsdag för varje inte helt inarbetad tjänstemånad på 15 dagar eller mindre.

Artikel 2

Den årliga ledigheten kan tas ut i en sammanhängande period eller i flera perioder enligt tjänstemannens önskemål och med hänsyn till tjänstens krav. Den måste dock bestå av minst en period av två sammanhängande veckor. En tjänsteman som tillträtt en tjänst skall beviljas ledighet först efter tre månaders tjänstgöring; ledighet kan i undantagsfall beviljas tidigare av skäl som styrkts i vederbörlig ordning.

Artikel 3

Om en tjänsteman under den årliga ledigheten ådrar sig en sjukdom som skulle ha hindrat honom från att arbeta om han inte hade varit ledig skall den årliga ledigheten förlängas med motsvarande tid mot uppvisande av ett läkarintyg.

Artikel 4

Om en tjänsteman av andra skäl än tjänstens krav inte utnyttjat sin årliga ledighet innan kalenderåret löpt ut, får det antal dagar som förs över till det kommande året inte överstiga tolv dagar.

Om en tjänsteman inte har utnyttjat hela sin årliga ledighet då han lämnar sin tjänst skall han erhålla ersättning med motsvarande en trettiondedel av sin månadslön för varje ledig dag som han är berättigad till när han lämnar tjänsten.

Om en tjänsteman då han lämnar tjänsten tagit ut fler dagars ledighet än han årligen varit berättigad till fram till den dagen skall ett belopp beräknat på det sätt som anges i föregående stycke dras av.

Artikel 5

Om en tjänsteman under ledigheten kallas i tjänst av tjänsteskäl eller om han får beviljad ledighet indragen skall alla hans kostnader i samband därmed ersättas, förutsatt att han kan styrka dem i vederbörlig ordning, och resdagarna skall beviljas på nytt.Avsnitt 2

SÄRSKILD LEDIGHET

▼M131

Artikel 6

Utöver den årliga ledigheten får en tjänsteman efter ansökan beviljas särskild ledighet. I synnerhet ska sådan ledighet beviljas enligt följande:

 Tjänstemannens giftermål: fyra dagar.

 Tjänstemannens bostadsbyte: upp till två dagar.

 Makes allvarliga sjukdom: upp till tre dagar.

 Makes dödsfall: fyra dagar.

 Anförvants i uppstigande led allvarliga sjukdom: upp till två dagar.

 Anförvants i uppstigande led dödsfall: två dagar.

 Barns giftermål: två dagar.

 Barns födelse: tio dagar, som ska tas ut inom fjorton veckor från födelsen.

 Födelse av barn med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom: 20 dagar, som ska tas ut inom fjorton veckor från födelsen.

 Makas bortgång under mammaledigheten: det antal dagar som återstår av mammaledigheten; om den bortgångna makan inte var tjänsteman ska den återstående mammaledigheten beräknas med motsvarande tillämpning av artikel 58 i tjänsteföreskrifterna.

 Barns allvarliga sjukdom: upp till två dagar.

 Barns mycket allvarliga sjukdom, enligt läkarintyg, eller sjukhusvistelse för barn som är högst tolv år: upp till fem dagar.

 Barns dödsfall: fyra dagar.

 Adoption av ett barn: tjugo veckor, och vid adoption av ett barn med funktionsnedsättning tjugofyra veckor.

 

Ett adoptivbarn ska ge rätt till en enda period av särskild ledighet, som kan delas mellan adoptivföräldrarna om båda är tjänstemän. Ledigheten ska beviljas bara om tjänstemannens make förvärvsarbetar minst halvtid. Om maken arbetar utanför unionens institutioner och har rätt till en jämförbar ledighet ska ett motsvarande antal dagar dras från tjänstemannens ledighet.

Tillsättningsmyndigheten får vid behov bevilja ytterligare särskild ledighet om adoptionsförfarandet äger rum i ett land som inte är den adopterande tjänstemannens anställningsland och den nationella lagstiftningen i det landet kräver att en eller båda adoptivföräldrarna vistas där.

En särskild ledighet på tio dagar ska beviljas om tjänstemannen inte har rätt till hela den särskilda ledigheten på sammanlagt tjugo eller tjugofyra veckor enligt första meningen i denna strecksats; denna ytterligare särskilda ledighet ska beviljas bara en gång per adoptivbarn.

Institutionen får också bevilja särskild ledighet vid vidareutbildning, inom de gränser som fastställs i det program för vidareutbildning som institutionen upprättar i enlighet med artikel 24a i tjänsteföreskrifterna.

Särskild ledighet får dessutom i undantagsfall beviljas tjänstemän vid exceptionellt arbete som sträcker sig utöver tjänstemannens normala skyldigheter. Sådan särskild ledighet ska beviljas senast tre månader efter det att tillsättningsmyndigheten har fattat ett beslut om den exceptionella karaktären av tjänstemannens arbete.

Vid tillämpningen av denna artikel ska en ogift partner till en tjänsteman betraktas som tjänstemannens make om de tre första villkoren i artikel 1.2 c i bilaga VII är uppfyllda.

Om särskild ledighet beviljas i enlighet med detta avsnitt ska resedagarna fastställas genom ett särskilt beslut med hänsyn till de speciella förutsättningarna.

▼BAvsnitt 3

RESDAGAR

▼M131

Artikel 7

Tjänstemän som har rätt till utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg ska ha rätt till två och en halv dags extra ledighet varje år för att besöka sina hemländer.

Första stycket ska tillämpas på tjänstemän vilkas anställningsort ligger inom medlemsstaternas territorier. Om anställningsorten ligger utanför medlemsstaternas territorier ska längden på ledigheten i hemlandet fastställas genom ett särskilt beslut med hänsyn till de speciella förutsättningarna.

▼B
BILAGA VI

Kompensationsledighet och övertidsersättning

▼M131

Artikel 1

Inom de begränsningar som fastställs i artikel 56 i tjänsteföreskrifterna ska tjänstemän i lönegrad SC 1–SC 6 eller AST 1–AST 4 som arbetar övertid vara berättigad till kompensationsledighet eller ersättning enligt följande:

a) För varje övertidstimme ska de ha rätt till en och en halv timmes ledighet; om de arbetar övertid under en timme mellan kl. 22.00 och 7.00 eller på en söndag eller en allmän helgdag ska de ha rätt till två timmars ledighet; vid beviljandet av kompensationsledigheten ska hänsyn tas till tjänstens krav och den berörda tjänstemannens önskemål.

b) Om det på grund av tjänstens krav inte har varit möjligt att ta ut kompensationsledigheten inom två månader efter den månad då tjänstemännen arbetade övertid ska tillsättningsmyndigheten medge övertidsersättning för de övertidstimmar för vilka kompensationsledighet ej tagits ut till en sats på 0,56 % av grundmånadslönen för varje övertidstimme i enlighet med led a.

c) För att ge rätt till kompensationsledighet eller ersättning för en timmes övertid, måste övertidsarbetet omfatta mer än 30 minuter.

▼B

Artikel 2

Restid för att bege sig till tjänstereseorten skall inte anses som övertid enligt denna bilaga. Vad gäller de timmar som tjänstemannen arbetat på förrättningsorten utöver det normala antalet arbetstimmar kan kompensationsledighet eller ersättning, allt efter omständigheterna, utgå genom beslut av tillsättningsmyndigheten.

▼M131

Artikel 3

Trots bestämmelserna ovan i denna bilaga kan övertidsersättning för arbete som utförts av vissa grupper av tjänstemän i lönegrad SC 1–SC 6 och AST 1–AST 4 under särskilda förhållanden betalas ut i form av en fast ersättning vars belopp och villkor ska fastställas av tillsättningsmyndigheten efter yttrande från den partssammansatta kommittén.

▼B
BILAGA VII

Löner och ersättning för utlägg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avsnitt 1:

Familjetillägg

Artiklarna 1-3

Avsnitt 2:

Utlandstillägg

Artikel 4

Avsnitt 3:

Ersättning för utlägg

A.

Bosättningsbidrag

Artikel 5

B.

Flyttningsbidrag

Artikel 6

C.

Resekostnader

Artiklarna 7-8

D.

Flyttkostnader

Artikel 9

E.

Dagtraktamenten

Artikel 10

F.

Kostnader i samband med tjänsteresor

Artiklarna 11-13a

G.

Schablonersättning för utgifter

Artiklarna 14-15

Avsnitt 4:

Utbetalning av belopp

Artiklarna 16-17

Avsnitt 1

FAMILJETILLÄGG

Artikel 1

▼M112

1.  Hushållstillägget skall fastställas till ett grundbelopp på ►M136  171,88 EUR ◄ plus 2 % av tjänstemannens grundlön.

▼M25

2.  Följande skall beviljas hushållstillägg:

a) Tjänsteman som är gift.

b) Tjänsteman som är änkling, skild, lagligt separerad eller ogift och har ett eller flera underhållsberättigade barn enligt artikel 2.2 och 2.3.

▼M112

c) Tjänsteman som är registrerad i en stabil samlevnadsform, som inte är ett äktenskap, under förutsättning att

i) paret kan uppvisa en officiell handling erkänd av en medlemsstat eller av någon behörig myndighet i en medlemsstat, som bekräftar att de lever tillsammans i ett förhållande utan att vara gifta med varandra,

ii) ingen av dem är gift eller lever i ett förhållande med någon annan,

iii) de inte är släkt i rätt upp- eller nedstigande led, syskon, förälders syskon, syskonbarn, svärsöner eller svärdöttrar,

iv) paret inte har rättslig möjlighet att ingå äktenskap i en medlemsstat; ett par skall anses ha rättslig möjlighet att ingå äktenskap enligt detta led endast om parterna uppfyller samtliga villkor för att ingå äktenskap med varandra enligt lagstiftningen i en medlemsstat.

▼M25

►M112  d) ◄  Tjänsteman som genom ett särskilt och motiverat beslut av tillsättningsmyndigheten, fattat på grundval av styrkande handlingar, även om han inte uppfyller ►M112  villkoren i a, b och c ◄ , ändå har ett familjeansvar.

3.  Om en tjänstemans make förvärvsarbetar och har en årlig inkomst före skatt som är högre än ►M39  årsgrundlönen för en tjänsteman i ►M112  andra löneklassen i ►M131  lönegrad AST 3 ◄  ◄ , korrigerad med koefficienten för det land där maken är yrkesverksam ◄ , skall den tjänsteman som är berättigad till hushållstillägg få detta tillägg endast genom särskilt beslut av tillsättningsmyndigheten. Tjänstemannen har dock rätt till tillägget om det gifta paret har ett eller flera underhållsberättigade barn.

4.  I de fall där båda makar är anställda i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänst och i enlighet med föregående bestämmelser är berättigade till hushållstillägg skall detta betalas ut endast till den av dem som har den högsta grundlönen.

▼M56

5.  Om tjänstemannen är berättigad till hushållstillägget endast enligt punkt 2 b och en annan person än tjänstemannen enligt lag eller avgörande av domstol eller annan behörig myndighet har vårdnaden om alla hans barn som är underhållsberättigade enligt artikel 2.2 och 2.3, skall hushållstilllägget betalas till den personen i tjänstemannens namn och på hans vägnar. Detta villkor skall anses vara uppfyllt i fråga om ett myndigt, underhållsberättigat barn om detta barn normalt är bosatt hos den andra föräldern.

Om flera olika personer har tar hand om tjänstemannens barn skall dock hushållstillägget delas mellan dem i proportion till hur många av barnen de tar hand om.

Om en person, som i enlighet med ovanstående är berättigad till hushållstillägg som betalas ut i tjänstemannens namn, också är berättigad till detta tillägg i sin egenskap av tjänsteman eller annan anställd vid ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ , skall den personen bara få det av de två tilläggen som är högst.

▼B

Artikel 2

▼M16

1.  En tjänsteman som har ett eller flera underhållsberättigade barn skall i enlighet med punkterna 2 och 3 nedan få ett tillägg om ►M136  375,59 EUR ◄ per barn och månad.

2.  Med underhållsberättigat barn avses tjänstemannens eller hans makes biologiska eller adopterade barn, som tjänstemannen faktiskt försörjer.

Det samma skall gälla för barn för vilket adoptionsansökan lämnats in och adoptionsförfarandet inletts.

▼M112

Ett barn som tjänstemannen är skyldig att försörja enligt ett domstolsbeslut på grundval av en medlemsstats lagstiftning om skydd för minderåriga skall betraktas som ett underhållsberättigat barn.

▼M16

3.  Tillägget skall betalas ut

a) automatiskt för barn under 18 år,

b) efter tjänstemannens styrkta ansökan för barn mellan 18 och 26 år som är under skol- eller yrkesutbildning.

▼B

4.  Varje person för vilken tjänstemannen är rättsligt underhållsskyldig och vars försörjning medför betungande utgifter kan i undantagsfall efter ett särskilt motiverat beslut av tillsättningsmyndigheten, på grundval av styrkande handlingar, anses som ett underhållsberättigat barn.

5.  Utbetalning av tillägget för barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle skall fortsätta under hela sjukdoms- eller handikapperioden, oberoende av ålder.

6.  Endast ett barntillägg skall betalas ut för ett och samma underhållsberättigade barn enligt denna artikel, även om föräldrarna tjänstgör vid två olika institutioner inom ►M128   ►C6  Europeiska unionen. ◄  ◄

▼M56

7.  Om en annan person enligt lag eller avgörande av domstol eller annan behörig myndighet har vårdnaden om det barn som är underhållsberättigat enligt punkterna 2 och 3, skall barntillägget betalas till den personen i tjänstemannens namn och på hans vägnar.

▼B

Artikel 3

▼M112

1.  Om inte annat följer av villkor som fastställs genom allmänna genomförandebestämmelser skall tjänstemannen erhålla ett utbildningstillägg motsvarande den faktiska utbildningskostnaden, dock högst ►M136  254,83 EUR ◄ per månad, för varje underhållsberättigat barn enligt artikel 2.2 i denna bilaga som har fyllt fem år och som följer utbildning på heltid vid en avgiftsbelagd primär- eller sekundärskola eller en högskoleutbildningsanstalt. Kravet att barnet skall gå i en avgiftsbelagd skola skall inte tillämpas på ersättning för kostnader för skolskjuts.

▼M131

Rätten till detta tillägg ska börja den första dagen i den månad barnet börjar grundskolan och upphöra antingen vid utgången av den månad under vilken barnen avslutar sin utbildning eller vid utgången av den månad då barnet fyller 26 år, beroende på vad som infaller tidigast.

▼M112

Det högsta tillägg som anges i första stycket skall högst fördubblas i följande fall:

▼M39

 en tjänsteman vars anställningsort ligger minst 50 kilometer från antingen:

 

 en Europaskola, eller

 en skola med undervisning på hans modersmål och som barnet går i av tvingande och vederbörligen styrkta pedagogiska skäl.

▼M29

 an official whose place of employment is at least 50 km from an establishment of higher education in the country of which he is a national or working in his language, provided that the child actually attends an establishment of higher education at least 50 km from the place of employment and the official is entitled to the expatriation allowance; the latter condition shall not apply if there is no such establishment in the country of which the official is a national ►M112  eller om barnet studerar vid en högskoleutbildningsanstalt i ett annat land än det där tjänstemannens anställningsort ligger ◄ .

▼M112

 Om en person som inte är i aktiv tjänst är berättigad till tillägget och villkoren i någon av föregående två strecksatser är uppfyllda, varvid bostadsorten skall räknas i stället för anställningsorten.

Kravet att barnet skall gå i en avgiftsbelagd skola skall inte tillämpas på tillägg enligt tredje stycket.

▼M56

Om en annan person enligt lag eller avgörande av domstol eller annan behörig myndighet har vårdnaden om det barn för vilket utbildningstillägget betalas, skall tillägget betalas till den personen i tjänstemannens namn och på hans vägnar. I sådana fall skall det avstånd på minst 50 kilometer som anges i föregående stycke beräknas från den ort där barnets vårdnadshavare är bosatt.

▼M112

2.  För varje underhållsberättigat barn enligt artikel 2.2 i denna bilaga som inte har fyllt fem år eller ännu inte följer utbildning på heltid vid en primär- eller sekundärskola skall detta tillägg vara ►M136  91,75 EUR ◄ i månaden. Punkt 1 sista stycket första meningen skall tillämpas.

▼BAvsnitt 2

UTLANDSTILLÄGG

Artikel 4

▼M9

►M39  1. ◄   An expatriation allowance equal to 16 % of the total of the basic salary, ►M25  hushållstillägg ◄ and dependent child allowance ►M25  som betalas till tjänstemannen ◄ shall be paid:

▼B

a) Tjänstemän

 som inte är och aldrig har varit medborgare i den stat inom vars ►M39  ————— ◄ territorium anställningsorten ligger, och

 som inte under den femårsperiod som löpt ut sex månader innan de tillträdde tjänsten varaktigt var bosatta eller utövade sin huvudsakliga yrkesverksamhet inom den statens europeiska territorium. Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall de förhållanden som följer av arbete som utförts för en annan stat eller internationell organisation inte beaktas.

b) Tjänstemän som är eller har varit medborgare i den stat inom vars territorium anställningsorten ligger, men som under 10 år innan de tillträdde tjänsten varaktigt var bosatta utanför den statens europeiska territorium av andra skäl än för att tjänstgöra i statlig tjänst eller i en internationell organisation.

▼M16

Utlandstillägget skall inte vara mindre än ►M136  509,43 EUR ◄ per månad.

▼M25 —————

▼M39

2.  En tjänsteman som inte är och aldrig har varit medborgare i den stat inom vars territorium han tjänstgör och som inte uppfyller villkoren i punkt l skall ha rätt till ett särskilt utlandstillägg som skall uppgå till en fjärdedel av utlandstillägget.

3.  Vid tillämpningen av punkt l och 2 skall en tjänsteman, som genom äktenskap automatiskt fått och inte kan avsäga sig medborgarskap i den stat inom vars territorium han eller hon tjänstgör, likställas med en tjänsteman som omfattas av punkt l a första strecksatsen.

▼M112 —————

▼BAvsnitt 3

ERSÄTTNING FÖR UTLÄGGA.

Bosättningsbidrag

Artikel 5

▼M112

1.  Ett bosättningsbidrag som motsvarar två månaders grundlön för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg och som motsvarar en månads grundlön i andra fall skall utbetalas till en fast anställd tjänsteman som kan styrka att han varit tvungen att byta bostadsort för att uppfylla villkoren i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna.

▼M25

Om båda makar är tjänstemän ►M112  eller tillhör kategorin övriga anställda ◄ i ►M128   ►C6  Europeiska unionen ◄  ◄ och båda har rätt till bosättningsbidrag skall detta betalas ut endast till den av dem som har den högsta grundlönen.

▼M23

Bosättningsbidraget skall korrigeras med den koefficient som fastställts för tjänstemannens anställningsort.

▼B

2.  Ett bosättningsbidrag som uppgår till samma belopp skall betalas ut till en tjänsteman som förflyttas till en ny anställningsort och därvid är tvungen att byta bostad för att uppfylla villkoren i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna.

3.  Bosättningsbidraget skall beräknas med hänsyn till tjänstemannens civilstånd och lön antingen den dag då han faktiskt blir fast anställd eller den dag då han förflyttas till en ny anställningsort.

Bosättningsbidraget skall utbetalas mot uppvisande av handlingar som styrker att tjänstemannen, tillsammans med sin familj om han har ställning ►M25  som har rätt till hushållstillägg ◄ , har bosatt sig på anställningsorten.

4.  Om en tjänsteman ►M25  som inte har rätt till hushållstillägg ◄ inte bosätter sig tillsammans med sin familj på anställningsorten skall han endast erhålla halva det bidrag som han annars skulle ha rätt till; den andra halvan skall utbetalas när hans familj bosätter sig på anställningsorten, förutsatt att den gör detta inom den tidsfrist som anges i artikel 9.3. Om detta inte sker och om tjänstemannen förflyttas till den ort där hans familj är bosatt, har han därigenom inte rätt till ett bosättningsbidrag.

5.  En fast anställd tjänsteman som fått ett bosättningsbidrag och som av egen vilja lämnar sin tjänst vid ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ före utgången av en tidsfrist på två år från den dag då han tillträdde sin tjänst skall då han lämnar denna återbetala den del av tillägget som motsvarar den återstående delen av denna period.

▼M23

6.  En tjänsteman som får bosättningsbidrag skall uppge alla likartade bidrag han får från annan källa. Sådana andra bidrag skall dras av från det bidrag som föreskrivs i denna artikel.

▼BB.

Flyttningsbidrag

Artikel 6

1.  En fast anställd tjänsteman ►M112  som kan styrka att han har bytt bostadsort ◄ skall då han lämnar sin tjänst ha rätt till ett flyttningsbidrag som motsvarar två månaders grundlön om tjänstemannen har ställning ►M25  som har rätt till hushållstillägg ◄ och som motsvarar en månads grundlön om tjänstemannen ►M25  som inte har rätt till detta tillägg ◄ , förutsatt att han tjänstgjort i fyra år och att han inte får ett liknande bidrag i sin nya anställning. ►M25  Om båda makar är tjänstemän ►M112  eller tillhör kategorin övriga anställda ◄ i ►M128   ►C6  Europeiska unionen ◄  ◄ och båda har rätt till flyttningsbidrag, skall detta betalas ut endast till den av dem som har den högsta grundlönen. ◄

Vid beräkningen av tjänstgöringens längd skall alla år i varje annan administrativ ställning enligt artikel 35 i tjänsteföreskrifterna medräknas utom tjänstledighet av personliga skäl.

Denna minimiperiod skall inte tillämpas vid ►M112   ►C3  entledigande i tjänstens intresse ◄  ◄ .

▼M23

Flyttningsbidraget skall korrigeras med den koefficient som fastställts för tjänstemannens senaste anställningsort.

▼M25

2.  Vid en fast anställd tjänstemans död skall flyttningsbidraget betalas ut till den efterlevande maken eller, om någon sådan inte finns, till de underhållsberättigade enligt artikel 2, även om inte kravet på tjänstgöringstiden i punkt 1 inte är uppfyllt.

▼B

3.  Flyttningsbidraget skall beräknas med hänsyn till tjänstemannens civilstånd och lön den dag då han lämnade sin tjänst.

4.  Flyttningsbidraget skall betalas ut mot uppvisande av handlingar som styrker att tjänstemannen och hans familj eller, om tjänstemannen har avlidit, hans familj har flyttat till en ort som ligger minst 70 km från den ort där tjänstemannen var anställd.

En tjänsteman eller en avliden tjänstemans familj skall ha flyttat senast tre år från den dag då han lämnade sin tjänst.

Tidsfristen skall inte tillämpas på hans rättsinnehavare om de kan visa att de inte hade kännedom om ovannämnda bestämmelser.C.

Resekostnader

▼M131

Artikel 7

1.  Tjänsteman ska ha rätt till schablonersättning för resekostnader för sig själv, sin make och andra underhållsberättigade som faktiskt bor i hushållet enligt följande:

a) Då de tillträder sin tjänst, från den ort där de rekryterades till anställningsorten.

b) Då de lämnar sin tjänst enligt artikel 47 i tjänsteföreskrifterna, från anställningsorten till ursprungsorten enligt punkt 4 i den här artikeln.

c) Vid alla förflyttningar som innebär byte av anställningsort.

Vid en tjänstemans bortgång ska änkan och andra underhållsberättigade ha rätt till schablonersättning på samma villkor.

Resekostnader för barn som inte har fyllt två år vid kalenderårets utgång ska inte ersättas.

2.  Schablonersättningen ska grundas på en ersättning per kilometer för det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1.

Kilometerersättningen ska uppgå till0 EUR per km för

0 till 200 km

0,1895 EUR per km för

201 till 1 000 km

0,3158 EUR per km för

1 001 till 2 000 km

0,1895 EUR per km för

2 001 till 3 000 km

0,0631 EUR per km för

3 001 till 4 000 km

0,0305 EUR per km för

4 001 till 10 000 km

0 EUR per km över

10 000 km.

Till kilometerersättningen ska läggas ett schablontillägg på

 94,74 EUR om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är mellan 600 km och 1 200 km,

 189,46 EUR om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är längre än 1 200 km.

Kilometerersättningen och schablontillägget ska uppdateras varje år i samma grad som lönen.

3.  Med avvikelse från punkt 2 ska resekostnader som gäller en förflyttning mellan en anställningsort i Europeiska unionens medlemsstaters territorier till en anställningsort utanför medlemsstaterna eller en förflyttning mellan anställningsorter utanför medlemsstaterna ersättas i form av en schablonersättning som beräknas på kostnaden för en flygresa i klassen närmast över turistklass.

4.  Tjänstemän ursprungsort ska fastställas då de tillträder sin tjänst, varvid hänsyn i princip ska tas till rekryteringsorten eller, vid uttrycklig och motiverad begäran, till den ort där de har sina huvudsakliga intressen. Den ursprungsort som på detta sätt fastställs kan genom ett särskilt beslut av tillsättningsmyndigheten ändras under tjänstgöringen eller när tjänsten lämnas. Så länge tjänstemannen är i tjänst ska dock ett sådant beslut fattas endast i undantagsfall och om tjänstemännen företer styrkande handlingar.

En sådan ändring får dock inte resultera i att en ort utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier eller utanför de länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Eftamedlemsstaternas territorier godkänns som den ort där tjänstemannen har sina huvudsakliga intressen.

Artikel 8

”1.  Tjänstemän som har rätt till utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg ska, inom de begränsningar som anges i punkt 2 ha rätt till en årlig schablonmässig ersättning som motsvarar resekostnaderna från anställningsorten till ursprungsorten enligt artikel 7 för egen del och, om de har rätt till hushållstillägg, för sin maka och andra underhållsberättigade i den mening som avses i artikel 2.

Om båda makarna är tjänstemän i Europeiska unionen, ska var och en av dem för egen del och för andra underhållsberättigade ha rätt till en schablonersättning för resekostnaderna i enlighet med bestämmelserna ovan; varje underhållsberättigad person ska endast ha rätt till en ersättning. Vad gäller underhållsberättigade barn ska denna ersättning fastställas på begäran av makarna på grundval av en av makarnas ursprungsort.

Om en tjänsteman gifter sig under kalenderåret och av detta skäl får rätt till hushållstillägg, ska de resekostnader som ska ersättas för makens del beräknas i förhållande till tiden från giftermålet till årets slut.

Eventuella ändringar av beräkningsunderlaget som kan uppstå på grund av ändrade familjeförhållanden efter dagen för utbetalning av beloppen i fråga ska inte göra tjänstemannen återbetalningsskyldig.

Resekostnader för barn som inte har fyllt två år vid kalenderårets utgång ska inte ersättas.

2.  Schablonersättningen ska beräknas på en ersättning per kilometer för det geografiska avståndet mellan tjänstemannens anställningsort och ursprungsorten.

Om ursprungsorten i den mening som avses i artikel 7 är en ort utanför unionens medlemsstaters territorier eller utanför de länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Eftamedlemsstaternas territorier ska schablonersättningen beräknas på en kilometerersättning och det geografiska avståndet mellan tjänstemännens anställningsort och huvudstaden i den medlemsstat i vilken de är medborgare. Tjänstemän vars ursprungsort är en ort utanför unionens medlemsstaters territorier eller utanför de länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Eftamedlemsstaternas territorier och som inte är medborgare i någon av de medlemsstaterna har inte rätt till schablonersättning.

Kilometerersättningen ska uppgå till►M136  0 EUR per km för

0 till 200 km

0,3820 EUR per km för

201 till 1 000 km

0,6367 EUR per km för

1 001 till 2 000 km

0,3820 EUR per km för

2 001 till 3 000 km

0,1272 EUR per km för

3 001 till 4 000 km

0,0614 EUR per km för

4 001 till 10 000 km

0 EUR per km över

10 000 km. ◄

Till kilometerersättningen ska läggas ett schablontillägg på

  ►M136  191,00 ◄ EUR om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 600 km och 1 200 km,

  ►M136  381,96 ◄ EUR om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 200 km.

Kilometerersättningen och schablontillägget ska uppdateras varje år i samma grad som lönen.

3.  Tjänstemän som under ett kalenderår lämnar sin tjänst av andra skäl än genom dödsfall eller som får tjänstledighet av personliga skäl beviljad ska, om de varit i aktiv tjänst vid någon av unionens institutioner under mindre än nio månader av det året, endast ha rätt till en del av den schablonersättning som avses i punkterna 1 och 2 beräknad i förhållande till tiden i aktiv tjänst.

4.  Punkterna 1, 2 och 3 i den här artikeln ska tillämpas på tjänstemän vilkas anställningsort ligger inom medlemsstaternas territorier. Tjänstemän vars anställningsort ligger utanför medlemsstaternas territorium ska för egen del och, om de har rätt till hushållstillägg, för sin maka och andra underhållsberättigade enligt artikel 2, varje kalenderår ha rätt till en schablonersättning för resekostnaderna till ursprungsorten eller, upp till detta belopp, för resekostnaderna till någon annan ort. Om tjänstemannens maka och de personer som avses i artikel 2.2 inte sammanbor med tjänstemannen på anställningsorten ska de en gång per kalenderår ha rätt till ersättning för resekostnader från ursprungsorten till anställningsorten eller, upp till detta belopp, för resekostnader till någon annan ort.

Schablonersättningen ska beräknas på kostnaden för en flygresa i turistklass.

▼BD.

Flyttkostnader

▼M131

Artikel 9

1.  Inom ramen för kostnadstak ska tjänstemän som förflyttas till en ny bosättningsort för att uppfylla villkoren i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna vid tillträde av tjänsten eller en därpå följande ändring av anställningsort då de är i tjänst och som inte har ersatts för dessa kostnader från någon annan källa, ha rätt till ersättning för de kostnader som uppkommer för flytt av bohag och personliga tillhörigheter, inbegripet kostnaden för försäkring mot vanliga risker (skador, stöld, brand).

Kostnadstaken ska ta hänsyn till tjänstemännens familjeförhållanden vid flytten och de genomsnittliga kostnaderna för flyttning och därtill knutna försäkringar.

Allmänna genomförandebestämmelser för denna punkt ska antas av varje institutions tillsättningsmyndighet.

2.  När tjänstemannen lämnar tjänsten eller avlider ska flyttkostnaderna från anställningsorten till ursprungsorten ersättas inom de gränser som fastställs i punkt 1. Om den avlidne tjänstemannen var ogift ska ersättningen utgå till hans rättsinnehavare.

3.  När det gäller en tillsvidareanställd tjänsteman ska flytten ske inom ett år från provanställningsperiodens utgång. När tjänstemannen lämnar sin tjänst ska flytten ske inom tre år enligt artikel 6.4 andra stycket. Flytt som sker efter det att de tidsfrister som anges i den här punkten har löpt ut ska ersättas endast i undantagsfall genom ett särskilt beslut av tillsättningsmyndigheten.

▼BE.

Dagtraktamenten

Artikel 10

▼M112

1.  Om en tjänsteman kan styrka att han måste byta bosättningsort för att uppfylla kraven i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna, skall han under den period som anges i punkt 2 i den här artikeln ha rätt till dagtraktamente enligt följande:

▼M136

 39,48 EUR för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

 31,83 EUR för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

▼M112

Ovanstående belopp skall ses över vid varje översyn av lönerna enligt artikel 65 i tjänsteföreskrifterna.

▼M23

2.  Den period för vilken traktamente skall beviljas skall vara följande:

a) För tjänstemän ►M25  som inte har rätt till hushållstillägg ◄ : 120 dagar.

b) För tjänstemän ►M25  som har har rätt till hushållstillägg ◄ : 180 dagar eller, om tjänstemannen är provanställd, under provanställningstiden plus en månad.

▼M25

Om båda makar är tjänstemän ►M112  eller tillhör kategorin övriga anställda ◄ i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ och båda har rätt till dagtraktamente skall detta betalas ut endast till den av dem som har den högsta grundlönen. Beloppen i de båda andra kolumnerna skall tillämpas på den andra maken.

▼M23

I inget fall skall traktamente beviljas efter den dag den anställde flyttar för att uppfylla kraven i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna.

▼M112 —————

▼BF.

Kostnader i samband med tjänsteresor

Artikel 11

1.  En tjänsteman som företar en tjänsteresa och har ett reseförordnande skall ha rätt till ersättning för resekostnaderna och till dagtraktamente i enlighet med följande bestämmelser.

▼M112 —————

▼B

2.   ►M112  I reseförordnandet skall den tid som tjänsteresan beräknas omfatta anges, och på grundval därav skall det förskott på dagtraktamentet som tjänstemannen kan få utbetalt beräknas. ◄ Utom efter ett särskilt beslut får inga förskott betalas ut om tjänsteresan förväntas omfatta mindre än 24 timmars frånvaro och sker i ett land som har samma valuta som den som används på tjänstemannens anställningsort.

▼M112

3.  Utom i särskilda fall, till exempel om en tjänsteman kallas tillbaka från en ledighet, och efter ett särskilt beslut, skall vid tjänsteresa bara ersättas kostnaderna för det billigaste transportsätt mellan anställningsorten och destinationsorten som inte medför att tjänstemannens vistelse på destinationsorten förlängs avsevärt.

▼M112

Artikel 12

1.   Tåg

Resekostnaderna för tjänsteresor med tåg skall ersättas mot uppvisande av verifikationer på grundval av resans pris i första klass den kortaste färdvägen mellan anställningsorten och destinationsorten.

2.   Flyg

Tjänstemän skall ha rätt att resa med flyg om sträckan tur och retur med tåg skulle bli minst 800 km.

3.   Båt

Vid båtresor skall klass och eventuell ersättning för tillägg för hytt bestämmas av tillsättningsmyndigheten i varje enskilt fall beroende på resans längd och kostnad.

4.   Bil

Resekostnaderna med bil skall ersättas med ett schablonbelopp på grundval av priset för tåg i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 och utan några andra tillägg.

Om en tjänsteman företar tjänsteresor under särskilda förhållanden kan dock tillsättningsmyndigheten besluta att bevilja tjänstemannen kilometerersättning i stället för den ersättning som föreskrivs ovan om utnyttjandet av allmänna transportmedel innebär uppenbara olägenheter.

Artikel 13

1.  Dagtraktamentet vid tjänsteresa skall schablonmässigt täcka alla utgifter för en tjänsteman på tjänsteresa: frukost, två huvudmåltider och andra utgifter, inbegripet lokala resor. Logikostnaderna, inklusive lokala skatter, skall ersättas på grundval av verifikationer, upp till ett högsta belopp som skall fastställas för varje land.

2.  

a) Beloppen för medlemsstaterna är följande:

▼M119(EUR)

Destination

Högsta hotellkostnad

Dagtraktamentet

Belgien

140

92

Bulgarien

169

58

Tjeckien

155

75

Danmark

150

120

Tyskland

115

93

Estland

110

71

Grekland

140

82

Spanien

125

87

Frankrike

150

95

Irland

150

104

Italien

135

95

Cypern

145

93

Lettland

145

66

Litauen

115

68

Luxemburg

145

92

Ungern

150

72

Malta

115

90

Nederländerna

170

93

Österrike

130

95

Polen

145

72

Portugal

120

84

Rumänien

170

52

Slovenien

110

70

Slovakien

125

80

Finland

140

104

Sverige

160

97

Förenade kungariket

175

101

▼M112

Om en tjänsteman under tjänsteresan bjuds på en måltid eller får fritt logi eller ersätts för detta av någon av ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ institutioner eller någon extern förvaltning eller organisation, skall han uppge detta. Motsvarande avdrag skall då göras.

b) Belopp vid tjänsteresor utanför medlemsstaternas europeiska territorium skall fastställas och regelbundet anpassas av tillsättningsmyndigheten.

▼M131

3.  Kommissionen ska vartannat år se över de belopp som fastställs i punkt 2 a. Översynen ska göras på grundval av en rapport om priser på hotellogi, restaurangmåltider och måltider från måltidsleverantörer, och grundas på index för utvecklingen av dessa priser. I detta syfte ska kommissionen fatta beslut genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 111 och 112 i tjänsteföreskrifterna.

▼M131

4.  Med avvikelse från punkt 1 ska logikostnader för tjänstemän på tjänsteresa till de orter där institutionerna har sina huvudkontor i enlighet med protokoll nr 6 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ersättas genom en schablonsumma som inte får överstiga det tak som är fastställt för den berörda medlemsstaten.

▼M112

Artikel 13a

Närmare regler för tillämpningen av artiklarna 11, 12 och 13 i denna bilaga skall fastställas av de olika ►M131  institutionernas tillsättningsmyndigheter ◄ enligt de allmänna genomförandebestämmelserna.

▼BG.

Schablonersättning för utgifter

Artikel 14

1.  Tjänstemän som på grund av sina arbetsuppgifter regelbundet har kostnader för representation i tjänsten kan beviljas en schablonersättning vars belopp skall fastställas av tillsättningsmyndigheten.

Tillsättningsmyndigheten kan dessutom i särskilda fall besluta att en del av tjänstemännens boendekostnader skall betalas av institutionen.

2.  För de tjänstemän som enligt särskilda instruktioner vid enstaka tillfällen har representationskostnader i tjänsten skall representationsbeloppet bestämmas från fall till fall på grundval av styrkande dokument och på de villkor som fastställs av tillsättningsmyndigheten.

▼M112 —————

▼B

Artikel 15

Genom beslut av tillsättningsmyndigheten kan de ►M112  högre tjänstemän enligt artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna ◄ som inte har en tjänstebil till sitt förfogande få ett bidrag på högst ►M97  892,42 euro ◄ per år som schablonmässigt skall ersätta resor inom den stad där de är anställda.

Bidraget kan genom ett motiverat beslut av tillsättningsmyndigheten beviljas en tjänsteman som regelmässigt måste företa resor i tjänsten för vilka han fått tillstånd att utnyttja egen bil.Avsnitt 4

UTBETALNING AV BELOPP

Artikel 16

1.  Tjänstemännens löner skall betalas ut den femtonde i varje månad för den innevarande månaden. Lönebeloppet skall rundas av ►M94  till närmast högre cent ◄ .

2.  Om lönen inte skall utgå för hela månaden, skall beloppet delas upp i trettiondedelar enligt följande:

a) Om det faktiska antalet dagar för vilka lön skall utbetalas är 15 eller färre, skall antalet trettiondedelar som skall utbetalas motsvara det faktiska antalet dagar för vilka lön skall utgå.

b) Om det faktiska antalet dagar för vilka lön skall utgå är fler än 15, skall antalet trettiondedelar som skall utbetalas motsvara skillnaden mellan 30 och det faktiska antalet dagar för vilka lön inte skall utgå.

3.  Om en tjänstemans rätt till familjetillägg och utlandstillägg inträder efter den dag då tjänstemannen tillträder sin tjänst, är han berättigad till dessa från den första dagen i den månad då denna rätt inträder. När rätten till dessa tillägg och denna ersättning upphör är tjänstemannen berättigad till dem fram till den sista dagen i den månad då rätten upphör.

▼M43

Article 17

▼M131

1.  Betalning ska göras till en tjänsteman på den ort och i den valuta som används i det land där denne tjänstgör eller, på tjänstemannens begäran, i euro till en bank inom Europeiska unionen.

▼M112

 

Enligt villkoren i regler som ska fastställas genom överenskommelse mellan institutionernas tillsättningsmyndigheter efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna kan en tjänsteman ansöka om att få en särskild regelbunden överföring av en del av sin lön.

 ◄

Följande överföringar kan göras i enlighet med föregående stycke, enskilt eller i kombination:

a) För barn som går i en utbildningsanstalt i en annan medlemsstat, ett belopp per underhållsberättigat barn som högst motsvarar det utbildningstillägg som erhålls för barnet.

b) Mot uppvisande av verifikationer, regelbundna betalningar till andra personer bosatta i den berörda medlemsstaten, om tjänstemannen kan visa att han har förpliktelser mot vederbörande enligt ett domstols- eller förvaltningsbeslut.

De överföringar som avses i led b får inte överstiga 5 % av tjänstemannens grundlön.

3.  Överföringarna enligt punkt 2 skall göras ►M131  i den berörda medlemsstatens valuta ◄ till de växelkurser som avses i artikel 63 andra stycket i tjänsteföreskrifterna. De belopp som skall överföras skall multipliceras med en koefficient som motsvarar skillnaden mellan korrigeringskoefficienten för det land dit överföringen görs enligt artikel 3.5 b i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna och den korrigeringskoefficient som tillämpas på tjänstemannens lön (enligt artikel 3.5 a i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna).

▼M112

4.  Utöver de överföringar som avses i punkterna 1-3 kan tjänstemannen regelbundet få en del av lönen överförd till en annan medlemsstat ►M131  i den berörda medlemsstatens valuta ◄ till den växelkurs som fastställs varje månad, utan tillämpning av någon koefficient, Denna överföring får inte överstiga 25 % av tjänstemannens grundlön.

▼B
BILAGA VIII

Pensionssystemet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel 1:

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

KAPITEL 2:

Avgångspension och avgångsvederlag

Avsnitt 1:

Avgångspension

Artiklarna 2-11

Avsnitt 2:

Avgångsvederlag

Artikel 12

Kapitel 3:

Invaliditetsersättning

Artiklarna 13-15

Kapitel 4:

Efterlevandepension

Artiklarna 17-29

Kapitel 5:

Tillfälliga pensioner

Artiklarna 30-33

Kapitel 6:

Pensionstillägg för underhållsberättigade barn

Artiklarna 34-35

Kapitel 7:

Avsnitt 1:

Finansiering av pensionssystemet

Artiklarna 36-38

Avsnitt 2:

Fastställelse av pensionsrättigheter

Artiklarna 40-44

Avsnitt 3:

Utbetalning av förmåner

Artiklarna 45-46

Kapitel 8:

Övergångsbestämmelser

Artiklarna 48-51

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1.  Om det vid den läkarundersökning som tjänstemannen genomgår innan han sin tillträder sin tjänst visar sig att han lider av en sjukdom eller ett handikapp, kan tillsättningsmyndigheten, med hänsyn till de konsekvenser som följer av sådan sjukdom eller sådant handikapp, besluta att bevilja tjänstemannen garanterade förmåner vid invaliditet eller dödsfall först efter fem år från den dag då han tillträder sin tjänst inom ►M128   ►C6  unionen. ◄  ◄

Tjänstemannen kan överklaga ett sådant beslut hos invaliditetskommittén.

2.  En tjänsteman skall under sin tjänstledighet för militärtjänstgöring inte längre vara berättigad till garanterade förmåner vid invaliditet eller dödsfall för direkta följder av olycksfall eller sjukdom på grund av militärtjänstgöringen. De föregående bestämmelserna skall inte påverka de efterlevandes rätt till sådan pension som grundar sig på de rättigheter som tjänstemannen förvärvat fram till den dag då han beviljas tjänstledighet på grund av militärtjänstgöring.KAPITEL 2

Avgångspension och avgångsvederlagAvsnitt 1

AVGÅNGSPENSION

Artikel 2

Avgångspension skall betalas ut på grundval av det totala antalet pensionsgrundande tjänsteår som tjänstemannen förvärvat. Varje pensionsgrundande tjänsteår som skall beaktas enligt artikel 3 skall ge honom rätt till ett pensionsgrundande tjänsteår och varje full månad till en tolftedel av ett pensionsgrundande tjänsteår.

Det maximala antalet pensionsgrundande tjänsteår som kan ingå i beräkningen av rättigheterna till avgångspension skall vara ►M112  det antal som krävs för att uppnå maximal avgångspension enligt artikel 77 andra stycket i tjänsteföreskrifterna ◄ .

▼M112

Artikel 3

Förutsatt att den anställde har betalat sin andel av föreskrivna pensionsavgifter för de berörda tjänstgöringsperioderna skall följande beaktas vid beräkningen av de pensionsgrundande tjänsteåren enligt artikel 2:

a) Tjänstgöringsperioden som tjänsteman vid någon av institutionerna i någon av de administrativa ställningar som anges i artikel 35 a, b, c, e och f i tjänsteföreskrifterna. Om artikel 40 i tjänsteföreskrifterna har tillämpats gäller dock de villkor som anges i punkt 3 andra stycket sista meningen i den artikeln.

b) Perioder som berättigar till ersättning ►M131  enligt artiklarna 41, 42c och 50 ◄ i tjänsteföreskrifterna, upp till högst fem år.

c) Perioder som berättigar till invaliditetsersättning.

d) Tjänstgöringsperioder i annan ställning i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda. När någon som är kontraktsanställd i enlighet med anställningsvillkoren blir tjänsteman skall dock de pensionsgrundande tjänsteår som han förvärvat i egenskap av kontraktsanställd berättiga till ett antal pensionsgrundande år som tjänsteman som beräknas på grundval av förhållandet mellan den sista grundlönen som kontraktsanställd och den första grundlönen som tjänsteman, dock högst det faktiska antalet tjänsteår. Eventuella överskjutande avgifter motsvarande skillnaden mellan det beräknade antalet pensionsgrundande tjänsteår och det faktiska antalet tjänsteår skall återbetalas till personen på grundval av den sista grundlönen som kontraktsanställd. Denna bestämmelse skall tillämpas på motsvarande sätt om en tjänsteman blir kontraktsanställd.

Artikel 4

1.  En tjänsteman som tidigare har fullgjort en tjänstgöringsperiod vid någon av institutionerna, antingen som tjänsteman eller som tillfälligt anställd eller kontraktsanställd, och som återinträder i aktiv tjänst vid en ►M128   ►C6  unionensinstitution ◄  ◄ skall på nytt förvärva pensionsrättigheter. Han kan begära att hela hans tjänstgöringstid som tjänsteman, tillfälligt anställd eller kontraktsanställd, under vilken avgifter betalats in, skall tas med i beräkningen av hans pensionsrättigheter enligt artikel 3 i denna bilaga, på följande villkor:

a) Han återbetalar det avgångsvederlag som utbetalats enligt artikel 12 uppräknat med en årlig ränta på ►M123  3,1 % ◄ . Om artikel 42 eller 112 i anställningsvillkoren för övriga anställda har tillämpats skall han också återbetala det belopp som utbetalats enligt den artikeln, uppräknat med en årlig ränta på 3,5 %.

b) Ett belopp har avsatts för detta ändamål, före beräkningen av pensionsgrundande tjänsteår enligt artikel 11.2 och under förutsättning att tjänstemannen har ansökt om och fått beviljat att den artikeln skall tillämpas efter det att han återinträtt i tjänst, lika med den del av det till ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ pensionssystem överförda beloppet som motsvarar det beräknade försäkringstekniska värde som överförts till det ursprungliga systemet enligt artikel 11.1 eller artikel 12.1 b, uppräknat med en årlig ränta på ►M123  3,1 % ◄ .

Om artikel 42 eller 112 i anställningsvillkoren för övriga anställda har tillämpats skall man vid beräkningen av det belopp som avsätts också beakta det belopp som betalats ut enligt de artiklarna, uppräknat med en årlig ränta på ►M123  3,1 % ◄ .

Om det belopp som har överförts till ►M128   ►C6  unionssystemet ◄  ◄ inte räcker för att återställa pensionsrättigheterna för hela den föregående tjänstgöringsperioden får tjänstemannen på egen begäran komplettera det upp till belopp som fastställs enligt första stycket b.

2.  Den räntesats som föreskrivs i punkt 1 kan ses över enligt det förfarande som anges i artikel 10 i bilaga XII.

▼M131

Artikel 5

Oberoende av bestämmelserna i artikel 2 i denna bilaga ska en tjänsteman som fortsätter att arbeta efter pensionsberättigande ålder ha rätt till en höjning av sin pension motsvarande 1,5 % av den grundlön som ligger till grund för beräkningen av pensionen för varje år denne arbetar efter att ha uppnått pensionsberättigande ålder, men dennes totala pension får inte överstiga 70 % av dennes slutliga grundlön enligt artikel 77 andra eller tredje stycket i tjänsteföreskrifterna.

En sådan höjning av pensionen ska också beviljas vid dödsfall om tjänstemannen stannat kvar i tjänst efter pensionsberättigande ålder.

▼B

Artikel 6

▼M23

Existensminimum vid beräkningen av pensioner skall motsvara grundlönen för en tjänsteman i ►M131  första löneklassen i lönegrad AST 1 ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Artikel 8

Med försäkringsteknisk motsvarighet till avgångspensionen avses kapitalvärdet på de förmåner som tillkommer tjänstemannen, beräknat enligt den mortalitetstabell som avses i artikel 9 i bilaga XII och på grundval av en årlig räntesats på ►M123  3,1 % ◄ , som kan ses över enligt bestämmelserna i artikel 10 i bilaga XII.

▼M131

Artikel 9

En tjänsteman som lämnar tjänsten före pensionsberättigande ålder kan begära att hans eller hennes avgångspension

a) skjuts upp till den första dagen i den kalendermånad som följer på den månad då denne uppnår pensionsberättigande ålder, eller

b) betalas ut omedelbart, förutsatt att denne är minst 58 år. I det fallet ska avgångspensionen minskas med ett belopp som beräknas med hänsyn till tjänstemannens ålder när denne börjar uppbära sin pension.

Pensionen ska minskas med 3,5 % per år för det antal år som återstår innan tjänstemannen skulle bli berättigad till avgångspension enligt artikel 77 i tjänsteföreskrifterna. Om skillnaden mellan den ålder då rätt till avgångspension förvärvas enligt artikel 77 i tjänsteföreskrifterna och den berörda tjänstemannens ålder vid tidpunkten i fråga överstiger ett exakt antal år ska ytterligare ett år läggas till minskningen.

▼M112

Artikel 9a

Om en tjänsteman som har förvärvat pensionsrättigheter motsvarande mer än 70 % av den slutliga grundlönen begär att hans avgångspension skall betalas ut omedelbart enligt artikel 9, skall minskningen enligt artikel 9 dras från ett teoretiskt belopp som motsvarar samtliga pensionsgrundande tjänsteår, och inte maximibeloppet 70 % av den slutliga grundlönen. Dock får den minskade pension som beräknas på detta sätt aldrig överstiga 70 % av den slutliga grundlönen enligt artikel 77 i tjänsteföreskrifterna.

▼B

Artikel 10

Rätten till avgångspension träder i kraft från och med den första dagen i den kalendermånad som följer på den månad då tjänstemannen automatiskt eller på egen begäran pensioneras. Han skall fortsätta att erhålla lön tills pensionen betalas ut.

Artikel 11

▼M83

1.  Följande skall gälla för en tjänsteman som slutar sin tjänst i ►M128   ►C6  Europeiska unionen ◄  ◄ för att

 tillträda en tjänst i en statlig förvaltning eller en nationell eller internationell organisation som har slutit ett avtal med ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ , eller

 bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare, på grundval av vilken han blir berättigad till pension enligt ett system vars administrativa organ har slutit ett avtal med ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ :

Tjänstemannen skall ha rätt att få det försäkringstekniska värdet ►M112  , uppräknat per dagen för överföringen, ◄ för den avgångspension han är berättigad till inom ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ överförd till pensionskassan för förvaltningen eller organisationen eller till den pensionskassa från vilken han blir berättigad till pension på grundval av den verksamhet han bedriver som anställd eller egenföretagare.

2.  Följande skall gälla för en tjänsteman som tillträder en tjänst i ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ efter att ha

 lämnat sin tjänst i en statlig förvaltning eller en nationell eller internationell organisation, eller

 bedrivit verksamhet som anställd eller egenföretagare:

Tjänstemannen ►M112  skall när han blir fast anställd, men innan han blir berättigad till avgångspension enligt artikel 77 i tjänsteföreskrifterna, ha rätt att få kapitalvärdet, uppräknat per dagen för överföringen, för de pensionsrättigheter som han förvärvat på grundval av sådan tjänstgöring eller verksamhet, inbetalt till ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ . ◄

▼M112

I så fall skall den ►M131  tillsättningsmyndigheten vid den institutionen ◄ där tjänstemannen tjänstgör, med hänsyn till hans grundlön och ålder och växelkursen på dagen för begäran om överföringen, genom allmänna genomförandebestämmelser fastställa det antal pensionsgrundande tjänsteår som skall tillgodoräknas honom i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ pensionssystem för den tidigare tjänstgöringsperioden på grundval av det överförda kapitalbeloppet, efter avdrag för ett belopp som motsvarar värdeökningen mellan dagen för begäran om överföringen och den dag den faktiskt görs.

Tjänstemannen får bara utnyttja denna möjlighet en gång per medlemsstat och pensionsfond.

▼M56

3.  Punkt 2 skall också tillämpas på en tjänsteman som återinsätts efter tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst enligt artikel 37.1 b andra strecksatsen i tjänsteföreskrifterna och på en tjänsteman som återinsätts efter tjänstledighet av personliga skäl enligt artikel 40 i tjänsteföreskrifterna.

▼BAvsnitt 2

AVGÅNGSVEDERLAG

▼M112

Artikel 12

▼M131

1.  En tjänsteman som ännu inte har uppnått pensionsberättigande ålder och vars tjänstgöring upphör av andra skäl än dödsfall eller invaliditet och som inte är berättigad till omedelbar eller uppskjuten avgångspension ska då denne lämnar tjänsten ha rätt till följande:

a) Om tjänstemannen har fullgjort mindre än ett års tjänstgöring och inte har utnyttjat möjligheten i artikel 11.2, till utbetalning av ett avgångsvederlag som motsvarar tre gånger de belopp som hållits inne av grundlönen som avgift till avgångspensionen, efter avdrag för belopp som har utbetalats enligt artiklarna 42 och 112 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

b) I övriga fall, de förmåner som anges i artikel 11.1 eller inbetalning av förmånernas försäkringstekniska värde till valfri privat försäkring eller pensionsfond, under förutsättning att försäkringsbolaget eller fonden garanterar att

i) kapitalbeloppet inte kommer att återbetalas,

ii) ett månatligt belopp kommer att betalas ut tidigast från 60 års ålder och senast från 66 års ålder,

iii) det finns bestämmelser för efterlevandes rättigheter,

iv) överföring till ett annat försäkringsbolag eller en annan fond bara kommer att tillåtas om den fonden uppfyller villkoren i leden i, ii och iii.

2.  Med avvikelse från punkt 1 b ska en tjänsteman som inte har uppnått pensionsberättigande ålder, och som sedan denne trädde i tjänst har gjort inbetalningar, för att skapa eller bibehålla pensionsrättigheter, till ett nationellt pensionssystem eller till en valfri privat försäkring eller pensionsfond som uppfyller villkoren i punkt 1, och vars tjänstgöring upphör av andra skäl än dödsfall eller invaliditet och som inte är berättigad till omedelbar eller uppskjuten avgångspension, ha rätt att då denne lämnar tjänsten få ett avgångsvederlag som motsvarar det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter denne förvärvat under tjänstgöring vid institutionerna. Inbetalningar som gjorts med tillämpning av artikel 42 eller 112 i anställningsvillkoren för övriga anställda för att skapa eller bibehålla pensionsrättigheter inom ett nationellt pensionssystem ska i så fall dras av från avgångsvederlaget.

▼M112

3.  Om tjänstemannens tjänstgöring upphör genom avsättning från tjänsten skall avgångsvederlaget eller det försäkringstekniska värde som skall överföras beräknas på grundval av det beslut som fattats enligt artikel 9.1 h i bilaga IX.

▼M112 —————

▼BKAPITEL 3

▼M112

Invaliditetsersättning

▼B

Artikel 13

►M112  1. ◄   Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 1.1 skall en tjänsteman, som inte fyllt 65 år och som när som helst under den tid då han förvärvar pensionsrättigheter av invaliditetskommittén bedöms lida av total bestående invaliditet som hindrar honom från att utföra sådana arbetsuppgifter som motsvarar en tjänst i hans tjänsteklass och som av dessa skäl är tvingad att tillfälligt upphöra med sin tjänstgöring vid ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ , ha rätt ►M23  till en ►M112  invaliditetsersättning ◄ enligt vad som föreskrivs i artikel 78 i tjänsteföreskrifterna ◄ , så länge hans oförmåga består.

▼M112

2.  Den som uppbär invaliditetsersättning får inte förvärvsarbeta utan tillstånd på förhand från tillsättningsmyndigheten. Inkomst från sådant förvärvsarbete skall dras av från invaliditetsersättningen i den mån inkomsten och ersättningen tillsammans överstiger vederbörandes totala slutliga lön i aktiv tjänst, beräknad enligt den löneskala som gällde den första dagen i den månad för vilken ersättningen skall betalas ut.

Ersättningsmottagaren skall tillhandahålla all den skriftliga dokumentation som kan krävas och underrätta institutionen om alla omständigheter som kan påverka rätten till ersättningen.

▼B

Artikel 14

▼M62

Rätten tillutbetalning av ►M112  invaliditetsersättning ◄ skall börja gälla från och med den första dagen iden kalendermånad som följer efter tjänstemannens pensionering i enlighet medartikel 53 i tjänsteföreskrifterna.

▼M23

Om ►M62  den tidigaretjänstemannen ◄ inte längre uppfyller kraven för utbetalning av ►M112  ersättningen ◄ skall han återinträda i den första tjänst inom hans karriär som blir ledig i hans kategori eller tjänstegrupp, under förutsättning att han är kvalificerad för den tjänsten. Om han avböjer den tjänst som erbjuds honom skall han behålla rätten till återinträde då nästa vakans inom hans karriär uppstår i hans kategori eller tjänstegrupp, med samma förbehåll; om han avböjer en andra gång kan han sägas upp ►M112  ————— ◄ .

Om ►M62  en tidigaretjänsteman ◄ som har ►M112  invaliditetsersättning ◄ dör, skall rätten till ►M112  ersättning ◄ upphöra vid utgången av den kalendermånad under vilken dödsfallet inträffade.

▼B

Artikel 15

Så länge som ►M62  en tidigare tjänsteman ◄ som ännu inte fyllt ►M131  pensionsberättigande ålder ◄ mottar ►M112  invaliditetsersättning ◄ kan institutionen med jämna mellanrum låta läkarundersöka honom för att försäkra sig om att han fortfarande uppfyller villkoren för att vara berättigad till pensionen.

▼M112 —————

▼BKAPITEL 4

Efterlevandepension

Artikel 17

►M23   ►M112  Den efterlevande maken ◄ efter en tjänsteman vars död inträffat under den tid då han innehade någon av de administrativa tjänsteställningar som anges i artikel 35 i tjänsteföreskrifterna skall ha rätt till ◄ , förutsatt att de varit gifta i minst ett år och om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 1.1 och 22, vara berättigad till ►M112  efterlevandepension ◄ som motsvarar ►M5  60 % ◄ av den avgångspension som tjänstemannen skulle ha fått om han, oberoende av tjänstgöringstidens längd ►M62  eller ålder ◄ , varit berättigad till en sådan pension vid sin bortgång.

Villkoret om äktenskapets längd skall inte beaktas om det finns ett eller flera barn i äktenskapet eller i tjänstemannens eventuellt tidigare äktenskap, förutsatt att ►M112  den efterlevande maken ◄ försörjer eller har försörjt barnen eller om tjänstemannens bortgång är en följd av antingen ett handikapp eller en sjukdom som han ådragit sig i tjänsten eller genom ett olycksfall.

▼M56

Artikel 17a

Om inte annat följer av artikel 1.1 och artikel 22 skall ►M112  den efterlevande maken ◄ till en tidigare tjänsteman ►M112   ►C3  entledigande i tjänstens intresse ◄  ◄ eller som lämnat tjänsten i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, (Euratom, EKSG, EEG) nr 2530/72 eller (EKSG, EEG, Euratom) nr 1543/73 och som avlidit under den tid han fick månadsbidrag enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna eller enligt någon av de ovannämnda förordningarna, ►M112  förutsatt att äktenskapet ingicks innan tjänstemannen lämnade tjänstgöringen vid en institution och att det varade i minst ett år ◄ , ha rätt till en ►M112  efterlevandepension ◄ som uppgår till 60 % av den avgångspension ►M112  tjänstemannen ◄ skulle haft rätt till om han oavsett ålder och tjänsteår hade haft rätt till sådan pension vid tidpunkten för dödsfallet.

Den ►M112  efterlevandepension ◄ som föreskrivs i första stycket skall inte vara mindre än det belopp som föreskrivs i artikel 79 andra stycket i tjänsteföreskrifterna. ►M112  efterlevandepension ◄ sbeloppet skall dock i inget fall överstiga beloppet för den första pensionsutbetalningen den tidigare tjänstemannen skulle haft rätt till om han fortfarande hade varit i livet och efter att ha uttömt sina rättigheter till något av de ovannämnda bidragen hade haft rätt till avgångspension.

Villkoret om äktenskapets längd i första stycket skall inte gälla om det finns ett eller flera barn från ett äktenskap som tjänstemannen ingått innan han lämnade tjänsten, förutsatt att ►M112  den efterlevande maken ◄ försörjer eller har försörjt dessa barn som är underhållsberättigade i enlighet med artikel 2.2 i bilaga 7.

Inte heller skall äktenskapets längd beaktas om den tidigare tjänstemannens död inträffar under någon av de omständigheter som anges i artikel 17 andra stycket.

▼M112

Artikel 18

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 22 skall den efterlevande maken till en tidigare tjänsteman som uppbar avgångspension, förutsatt att äktenskapet ingicks innan tjänstemannen lämnade tjänstgöringen vid en institution och att det varade i minst ett år, ha rätt till en efterlevandepension som skall uppgå till 60 % av den avgångspension som tjänstemannen uppbar vid sin bortgång. Efterlevandepensionen skall vara minst 35 % av den sista grundlönen; den får dock aldrig överstiga den avgångspension som tjänstemannen uppbar vid sin bortgång.

Äktenskapets längd skall inte beaktas om det finns ett eller flera barn i ett äktenskap som tjänstemannen ingått innan han lämnade tjänsten, förutsatt att den efterlevande maken försörjer eller har försörjt dessa barn.

▼M23

Artikel 18a

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 22, skall ►M112  den efterlevande maken ◄ efter en tidigare tjänsteman som lämnat sin tjänst före ►M131  pensionsberättigande ålder ◄ ålder och som begärt att hans avgångspension skall skjutas upp till den första dagen i den kalendermånad som följer efter den månad han fyller ►M131  pensionsberättigande ålder ◄ , ►M112  förutsatt att äktenskapet ingicks innan tjänstemannen lämnade tjänstgöringen vid en institution och att det varade i minst ett år ◄ , ha rätt till en ►M112  efterlevandepension ◄ som motsvarar 60 % av den avgångspension ►M112  tjänstemannen ◄ skulle haft rätt till vid ►M131  pensionsberättigande ålder ◄ ålder. Minimibeloppet för ►M112  efterlevandepensionen ◄ skall dock inte i något fall överstiga det pensionsbelopp tjänstemannen skulle haft rätt till vid ►M131  pensionsberättigande ålder ◄ ålder.

Villkoret i första stycket om äktenskapets längd skall inte gälla om det finns ett eller flera barn i ett äktenskap som ►M62  tidigaretjänstemannen ◄ ingått innan han lämnade tjänsten, förutsatt att ►M112  den efterlevande maken ◄ försörjer eller har försörjt dessa barn.

▼M112

Artikel 19

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 22 i denna bilaga skall den efterlevande maken till en tidigare tjänsteman som uppbar invaliditetsersättning, förutsatt att de var gifta när tjänstemannen blev berättigad till denna ersättning, ha rätt till en efterlevandepension som skall uppgå till 60 % av den invaliditetsersättning som tjänstemannen uppbar vid sin bortgång.

Efterlevandepensionen skall vara minst 35 % av den sista grundlönen; den får dock aldrig överstiga den invaliditetsersättning som tjänstemannen uppbar vid sin bortgång.

▼B

Artikel 20

Det villkor om äktenskapets längd som föreskrivs i ►M62  artiklarna 17a, 18, 18a och 19 ◄ skall inte beaktas om äktenskapet, även om det ingåtts efter det att tjänstemannen lämnat sin tjänst, varat i minst fem år.

Artikel 21

1.  Den barnpension som föreskrivs i artikel 80 ►M62  första, andra och tredje styckena ◄ i tjänsteföreskrifterna skall för det första barnet motsvara åtta tiondelar av den efterlevandepension som ►M112  den efterlevande maken till ◄ en tjänsteman ►M62  eller tidigare tjänsteman som uppbar avgångspension eller ►M112  invaliditetsersättning ◄  ◄ skulle ha haft rätt till, bortsett från de avdrag som föreskrivs i artikel 25.

▼M23

Den skall inte vara lägre än existensminimum, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 22.

▼B

2.  Pensionen skall höjas för varje underhållsberättigat barn efter det första barnet med ett det dubbla tillägget för underhållsberättigat barn.

▼M23

Barn som mist en eller båda föräldrarna skall ha rätt till utbildningstillägg i enlighet med artikel 3 i bilaga 7.

▼B

3.  Summan av denna pension och dessa tillägg som beräknas på detta sätt skall delas lika mellan de barn som har rätt till det.

Artikel 22

Om en tjänsteman efterlämnar en ►M112  efterlevande make ◄ och samtidigt barn från ett tidigare äktenskap eller andra rättsinnehavare, skall den totala pensionen beräknas som om ►M112  den efterlevande maken ◄ hade underhållningsskyldighet gentemot alla dessa personer och fördelas på de olika berörda personerna i förhållande till den pension som skulle ha betalats ut till varje kategori av dem om de betraktats var för sig.

Om en tjänsteman efterlämnar barn från olika äktenskap skall den totala pensionen beräknas som om alla var barn från samma äktenskap och fördelas på de olika berörda personerna i förhållande till den pension som skulle ha betalats ut till varje kategori av dem om de betraktats var för sig.

Vid beräkningen av denna fördelning skall barn från endera makens tidigare äktenskap som anses som underhållsberättigade enligt artikel 2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ingå i kategorin barn i äktenskapet med tjänstemannen ►M62  eller den tidigaretjänstemannen som har ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄ . ◄

I det fall som avses i andra stycket skall anförvanter i uppstigande led som anses som underhållsberättigade enligt artikel 2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna likställas med underhållsberättigade barn och vid beräkningen av fördelningen ingå i kategorin för anförvanter i nedstigande led.

▼M62 —————

▼B

Artikel 24

Rätten till efterlevandepension inträder från och med den första dagen i den kalendermånad som följer efter tjänstemannens ►M62  eller den tidigaretjänstemannen som har ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄  ◄ bortgång. ►M23  Om den utbetalning som föreskrivs i artikel 70 i tjänsteföreskrifterna görs vid tjänstemannens eller pensionsmottagarens död, börjar denna rätt gälla först den första dagen i den fjärde månaden efter den månad under vilken dödsfallet inträffade. ◄

Rätten till utbetalning av efterlevandepension skall upphöra vid utgången av den kalendermånad under vilken pensionsmottagaren avlider eller inte längre uppfyller villkoren för att motta pensionen. ►M112  Rätten till barnpension skall upphöra om den som uppbär pensionen upphör att betraktas som underhållsberättigat barn enligt artikel 2 i bilaga VII. ◄

Artikel 25

Om åldersskillnaden mellan en avliden tjänsteman ►M62  eller en tidigaretjänsteman som har ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄  ◄ och ►M112  den efterlevande maken ◄ , med avdrag för den tid de varit gifta, är mer än 10 år, skall den efterlevandepension som beräknats i enlighet med ovannämnda bestämmelser minskas för varje helt års åldersskillnad enligt följande:

 1 % för åren mellan 10 och 20,

 2 % från åren 20 upp till men inte inräknat 25,

 3 % från åren 25 upp till men inte inräknat 30,

 4 % från åren 30 upp till men inte inräknat 35,

 5 % från 35 år och uppåt.

Artikel 26

►M112  En efterlevande makes ◄ rätt till efterlevandepension skall upphöra när hon ingår nytt äktenskap. ►M112  Han eller hon ◄ är berättigad till en omedelbar utbetalning av ett kapitalbelopp som motsvarar det dubbla årliga efterlevandepensionsbeloppet, förutsatt att bestämmelserna i artikel 80 andra stycket i tjänsteföreskrifterna inte är tillämpligt.

▼M112

Artikel 27

En tjänstemans eller tidigare tjänstemans frånskilda make skall vid dennes bortgång ha rätt till efterlevandepension enligt detta kapitel, förutsatt att han eller hon kan styrka att han eller hon vid sin före detta makes bortgång hade rätt till underhåll för egen del enligt vad som fastställts genom dom eller officiellt registrerat gällande avtal mellan honom eller henne och den före detta maken.

Efterlevandepensionen får dock inte överstiga det underhåll som han eller hon uppbar vid tidpunkten för den före detta makens bortgång, och beloppet skall ►M131  uppdateras ◄ enligt artikel 82 i tjänsteföreskrifterna.

Den frånskilda maken förlorar sin rätt till efterlevandepension om han eller hon ingår nytt äktenskap innan den före detta maken avlider. Bestämmelserna i artikel 26 skall tillämpas om han eller hon ingår nytt äktenskap efter den tidigare makens bortgång.

▼B

Artikel 28

▼M62

Om en avliden tjänsteman efterlämnar mer än en frånskild ►M112  efterlevande make ◄ som är berättigad till efterlevandepension eller en eller flera frånskilda änkor och en ►M112  efterlevande make ◄ som ärberättigade till efterlevandepension, skall pensionen fördelas i proportiontill de olika äktenskapens varaktighet. Bestämmelserna i artikel 27 andra och tredje styckena skall tillämpas.

▼B

Om någon av de personer som är berättigade till pension avlider eller avstår från sin andel, skall denna andel tillfalla de övriga personernas andelar, utom i de fall rättigheterna övergår till de efterlevande barnen i enlighet med villkoren i artikel 80 andra stycket i tjänsteföreskrifterna.

Den minskning vid åldersskillnad som föreskrivs i artikel 25 skall tillämpas separat på fastställda pensioner i enlighet med fördelningen i denna artikel.

Artikel 29

Om en frånskild ►M112  make ◄ enligt artikel 42 har förlorat sina pensionsrättigheter skall den sammanlagda pensionen utbetalas till ►M112  den efterlevande maken ◄ , förutsatt att bestämmelserna i artikel 80 andra stycket i tjänsteföreskrifterna inte är tillämpliga.KAPITEL 5

Tillfälliga pensioner

Artikel 30

Om en tjänsteman ►M62  i någon av de tjänsteställningar som anges i artikel 35 i tjänsteföreskrifterna ◄ har varit försvunnen i mer än ett år, kan hans make och de personer gentemot vilka han har underhållsskyldighet tillfälligt få den efterlevandepension de skulle ha rätt till enligt denna bilaga.

Artikel 31

Om ►M62  en tidigare tjänsteman ◄ som uppburit ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄ har varit försvunnen i mer än ett år, kan hans make och de personer gentemot vilka han har underhållsskyldighet tillfälligt få den efterlevandepension de skulle ha rätt till enligt denna bilaga.

▼M62

Artikel 31a

Om en tidigare tjänsteman enligt vad som avses i artikel 18a i bilaga 8, eller en tidigare tjänsteman som har rätt till bidrag antingen enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna eller ►M112  enligt förordning (EEG) nr 1857/89 ( 9 ), förordning (EG, Euratom) nr 1746/2002 ( 10 ), förordning (EG, Euratom) nr 1747/2002 ( 11 ) eller förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 ( 12 ) ◄ har varit borta i mer än ett år, kan hans make och de personer motvilka han har underhållsskyldighet tillfälligt få den efterlevandepension deskulle ha haft rätt till enligt denna bilaga.

▼B

Artikel 32

Bestämmelserna i artikel 31 skall tillämpas på de personer gentemot vilka en person som är berättigad eller har sådana rättigheter till efterlevandepension har underhållsskyldighet om vederbörande varit försvunnen i mer än ett år.

Artikel 33

Tillfälliga pensioner enligt artiklarna 30–32 skall omvandlas till definitiva pensioner när tjänstemannens eller den tidigare tjänstemannens bortgång officiellt fastställts eller om han dödförklarats genom ett lagakraftvunnet avgörande.KAPITEL 6

Pensionstillägg för underhållsberättigade barn

Artikel 34

Bestämmelserna i artikel 81 andra stycket i tjänsteföreskrifterna skall tillämpas på personer som uppbär tillfällig pension.

▼M112

Bestämmelserna i artiklarna 80 och 81 i tjänsteföreskrifterna skall också tillämpas på barn som fötts tidigare än 300 dagar efter det att tjänstemannen eller den tidigare tjänstemannen som uppbar avgångspension eller invaliditetsersättning avlidit.

▼M23 —————

▼B

Artikel 35

▼M23

Beviljande av ►M112  avgångs- eller efterlevandepension eller invaliditetsersättning ◄ eller av tillfällig pension skall inte ge rätt till utlandstillägg.

▼BKAPITEL 7Avsnitt 1

FINANSIERING AV PENSIONSSYSTEMET

Artikel 36

►M112  Vid varje utbetalning av lön eller invaliditetsersättning ◄ skall avgiften till pensionssystemet enligt artikel 77–84 i tjänsteföreskrifterna dras av.

Artikel 37

En tjänsteman som uppehåller annan tjänst skall fortsätta att betala den avgift som avses i föregående artikel på grundval av lönen i hans löneklass och lönegrad. Detsamma gäller en tjänsteman som är berättigad till föreskriven ersättning i icke aktiv tjänsteställning eller vid ►M112   ►C3  entledigande i tjänstens intresse ◄  ◄ , dock under högst fem år enligt artikel 3. Alla förmåner som den anställde eller hans rättsinnehavare har rätt till enligt detta pensionssystem skall beräknas på grundval av denna lön ►M39  och till tjänstemän under tjänstledighet av personliga skäl som fortsätter att förvärva pensionsrättigheter enligt de villkor som föreskrivs i artikel 40.3 i tjänsteföreskrifterna ◄ .

Artikel 38

De avgifter som dras av på ett regelrätt sätt kan inte krävas åter. De avgifter som dras av på ett felaktigt sätt skall inte ge rätt till pension. De skall återbetalas utan ränta på begäran av tjänstemannen eller hans rättsinnehavare.

▼M112 —————

▼BAvsnitt 2

FASTSTÄLLELSE AV PENSIONSRÄTTIGHETER

Artikel 40

▼M23

Den institution vid vilken tjänstemannen var verksam då hans aktiva tjänstgöring upphörde skall ansvara för beräkningen av ►M112  avgångs- eller efterlevandepensioner eller tillfälliga pensioner eller invaliditetsersättningar ◄ . En detaljerad redogörelse för beräkningen skall lämnas till tjänstemannen eller hans rättsinnehavare och till ►M128  Europeiska kommissionen ◄ , som skall ansvara för utbetalningarna, tillsammans med beslutet om beviljande av pension.

▼M112

Avgångspension eller invaliditetsersättning skall inte utbetalas samtidigt med lön från Europeiska unionens allmänna budget eller från någon av byråerna eller med den ersättning som föreskrivs i artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna. De skall också vara oförenliga med ersättning för ett uppdrag vid någon av institutionerna eller byråerna.

▼B

Artikel 41

Pensionsbeloppet kan när som helst ses över vid fel eller förbiseende av något slag.

Pensionerna skall kunna ändras eller dras in om de beviljats i strid med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna eller i denna bilaga.

Artikel 42

Rättsinnehavarna till en avliden tjänsteman ►M62  eller en tidigaretjänsteman som har ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄  ◄ som inte begär fastställelse av ►M112  sina rättigheter till pension eller ersättning ◄ inom ett år från tjänstemannens dödsdag förlorar sina rättigheter, utom i fall av force majeure.

Artikel 43

En ►M62  den tidigaretjänstemannen ◄ och hans rättsinnehavare som är berättigade till förmåner enligt detta pensionssystem skall lämna de skriftliga underlag som kan krävas och underrätta den institution som avses i artikel 45 andra stycket om alla omständigheter som kan påverka deras rättigheter.

Artikel 44

Om en tjänstemans pensionsrättigheter ►M112  tillfälligt ◄ indragits, helt eller delvis, ►M112  enligt artikel 9 i bilaga IX ◄ skall han ha rätt att kräva ersättning för de avgifter som han betalat in till pensionssystemet i förhållande till minskningen av hans pension.Avsnitt 3

UTBETALNING AV FÖRMÅNER

Artikel 45

Förmånerna enligt detta pensionssystem skall betalas ut varje månad i efterskott.

Förmånerna skall ►M15  på ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ vägnar ◄ betalas ut av den institution som utsetts av den budgetansvariga myndigheten; oavsett beteckning får ingen annan institution av egna medel betala ut förmåner enligt detta pensionsystem.

▼M112

Till pensionärer som är bosatta i Europeiska unionen skall förmånerna utbetalas i euro till en bank i den medlemsstat där pensionären är bosatt ►M131  Europeiska unionen ◄ .

Till pensionärer som är bosatta utanför Europeiska unionen ►M131  bank ◄ skall pensionen utbetalas i euro till en bank i det land där pensionären är bosatt. I undantagsfall kan pensionen betalas ut ►M131  ————— ◄ i utländsk valuta i det land där pensionären är bosatt, enligt de senaste växelkurserna som används vid genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

Denna artikel skall tillämpas på motsvarande sätt för personer som erhåller invaliditetsersättning.

▼M62 —————

▼B

Artikel 46

Alla de belopp som en tjänsteman ►M62  eller en tidigare tjänsteman som har ►M112  avgångspension eller invaliditetsersättning ◄  ◄ är skyldig ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ vid den tidpunkt då berörd person har rätt till en av förmånerna enligt detta pensionssystem skall dras av från hans förmåner eller från hans rättsinnehavares förmåner. Avdraget får fördelas över ett antal månader.

▼M62 —————

▼BKAPITEL 8

Övergångsbestämmelser

Artikel 48

En tjänsteman som enligt övergångsbestämmelserna omfattas av tjänsteföreskrifterna skall vara berättigad till pensionsrättigheter från den dag då han gick med i ►M128   ►C6  unionsinstitutionernas ◄  ◄ tillfälliga gemensamma försäkringssystem.

Oavsett bestämmelser om motsatsen i tjänsteföreskrifterna skall på egen begäran en tjänsteman vara berättigad till pensionsrättigheter från och med den dag då han tillträdde en tjänst i någon funktion vid någon av ►M128   ►C6  Europeiska unionens ◄  ◄ institutioner. Om han under hela eller en del av sin tidigare tjänstgöring inte betalat avgift till försäkringssystemet skall han ha rätt att genom delinbetalningar förvärva de pensionsrättigheter som han inte kunnat betala avgifter för. De belopp som tjänstemannen betalar in skall, tillsammans med motsvarande avgift från institutionen, anses finnas till godo för tjänstemannen inom ramen för det tillfälliga försäkringssystemet den dag då dessa tjänsteföreskrifter träder i kraft.

Artikel 49

Om en tjänsteman valt att ta ut de belopp som han har till godo inom ramen för ►M128   ►C6  unionsinstitutionernas ◄  ◄ tillfälliga gemensamma försäkringssystem och som han avkrävts i sitt ursprungsland för att där bibehålla sina pensionsrättigheter, skall hans pensionsrättigheter för den tid då han var med i det tillfälliga försäkringssystemet minskas i förhållande till de belopp som tagits ut från hans tillgodohavande.

Föregående stycke skall inte tillämpas om en tjänsteman inom tre månader från det att tjänsteföreskrifterna börjat gälla för honom har begärt att få återbetala dessa belopp uppräknat med en årlig ränta på 3,5 %,

Artikel 50

En tjänsteman som enligt övergångsbestämmelserna omfattas av tjänsteföreskrifterna skall, om han lämnar tjänsten vid 65 års ålder utan att ha tjänstgjort i de 10 år som krävs enligt artikel 77 första stycket i tjänsteföreskrifterna, ha rätt att välja om ett avgångsvederlag beräknat enligt artikel 12 i denna bilaga eller om en proportionell avgångspension beräknad enligt artikel 77 andra stycket i tjänsteföreskrifterna skall betalas ut.

Artikel 51

Detta pensionssystem skall gälla för änkan till en anställd och dennes rättsinnehavare om den anställde avlidit i aktiv tjänst innan tjänsteföreskrifterna trädde i kraft och för andra anställda som innan tjänsteföreskrifterna trädde i kraft led av sådan total bestående invaliditet som avses i artikel 78 i tjänsteföreskrifterna, med förbehåll för överföring till ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ av de belopp som han har till godo inom ramen för ►M128   ►C6  unionsinstitutionernas ◄  ◄ tillfälliga gemensamma försäkringssystem. ►M128   ►C6  Unionen ◄  ◄ skall ansvara för betalningen av de ersättningar som föreskrivs i detta pensionssystem.

▼M112
BILAGA IX

DISCIPLINÄRA FÖRFARANDEN

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1.  Om en utredning gjord av OLAF visar att en tjänsteman eller en före detta tjänsteman vid någon av institutionerna kan vara inblandad i det ärende utredningen rör, skall denne snarast informeras, om det kan ske utan skada för utredningen. Slutsatserna från en sådan utredning får inte innehålla tjänstemannens namn om tjänstemannen inte har beretts tillfälle att yttra sig om den del av utredningen som berör honom. I slutsatserna skall det hänvisas till dessa yttranden.

2.  Om absolut sekretess krävs av utredningsskäl under en utredning som förutsätter utredningsåtgärder som hör under en nationell domstols behörighet kan byrån, efter samråd med tillsättningsmyndigheten, låta tjänstemannen yttra sig vid ett senare tillfälle. Ett disciplinärt förfarande mot tjänstemannen får i så fall inte inledas förrän tjänstemannen har fått tillfälle att yttra sig.

3.  Om anklagelserna mot tjänstemannen, efter byråns utredning, inte kan styrkas skall OLAF:s direktör besluta att utredningen skall avslutas utan åtgärd, och skriftligen underrätta tjänstemannen och dennes institution om detta. Tjänstemannen får begära att beslutet läggs till personalakten.

Artikel 2

1.  Bestämmelserna i artikel 1 i denna bilaga skall på motsvarande sätt tillämpas på tillsättningsmyndighetens administrativa utredningar.

2.  Tillsättningsmyndigheten skall underrätta den berörda personen när utredningen avslutas, tillhandahålla honom slutsatserna från utredningsrapporten och på begäran, under förutsättning att det inte inverkar på skyddet för tredje parts legitima intressen, alla handlingar som är direkt förknippade med anklagelserna mot honom.

3.   ►M131  Varje institutions tillsättningsmyndighet ◄ skall anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 3

▼C3

1.  Tillsättningsmyndigheten kan, på grundval av utredningsrapporten, efter att ha underrättat den berörda tjänstemannen om all bevisning i akten och efter att ha hört tjänstemannen, fatta något av följande beslut:

▼M112

a) Att anklagelserna mot tjänstemannen inte kan styrkas. Tjänstemannen skall i så fall underrättas skriftligen.

b) Att tjänstemannen har eller tycks ha underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter, men att disciplinåtgärder trots detta inte skall vidtas, och i lämpliga fall utfärda en varning.

c) Att, om tjänstemannen har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter i enlighet med artikel 86 i tjänsteföreskrifterna,

i) inleda disciplinärt förfarande i enlighet med avsnitt 4 i denna bilaga, eller

ii) hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.

Artikel 4

En tjänsteman som av objektiva skäl inte kan höras i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga kan uppmanas att lämna synpunkter skriftligen eller kan låta sig företrädas av en person efter eget val.Avsnitt 2

Disciplinnämnden

Artikel 5

1.   ►M131  En disciplinnämnd, nedan kallad nämnden, ska inrättas vid varje institution, om inte två eller flera byråer beslutar att i enlighet med artikel 9.1a i tjänsteföreskrifterna inrätta en gemensam nämnd. ◄ Nämnden skall ha minst en ledamot som kommer utifrån institutionen; denna ledamot får vara ordförande.

2.  Nämnden skall bestå av en ordförande och fyra ordinarie ledamöter, som kan ersättas av suppleanter, och i ärenden som gäller tjänstemän i en lönegrad upp till AD 13 skall nämnden utökas med två extra ledamöter från samma tjänstegrupp och lönegrad som den tjänsteman som är föremål för det disciplinära förfarandet.

3.  Nämndens ledamöter och suppleanter skall utses bland tjänstemän i aktiv tjänst med minst lönegrad AD 14 när det gäller alla ärenden utom de som gäller tjänstemän med lönegrad AD 16 eller AD 15.

4.  Nämndens ledamöter och suppleanter skall utses bland tjänstemän i aktiv tjänst i lönegrad AD 16 när ärendet gäller tjänstemän i lönegraderna AD 16 eller AD 15.

5.  Tillsättningsmyndigheten och personalkommittén skall enas om ett särskilt förfarande för att utse de extra ledamöter som avses i punkt 2 och som skall delta i ärenden som rör en tjänsteman som tjänstgör i ett tredje land.

Artikel 6

1.  Tillsättningsmyndigheten och personalkommittén skall var och en vid samma tillfälle utse två ledamöter och två suppleanter.

2.  Ordföranden och dennes suppleant skall utses av tillsättningsmyndigheten.

3.  Ordföranden, ledamöterna och suppleanterna skall utses för en mandattid på tre år. Institutionerna får emellertid föreskriva en kortare mandattid för ledamöter och suppleanter, dock minst ett år.

4.  De två ledamöterna i den utökade nämnden enligt artikel 5.2 i denna bilaga skall utses på följande sätt:

a) Tillsättningsmyndigheten skall upprätta en förteckning som om möjligt innehåller namnen på två tjänstemän i varje lönegrad i varje tjänstegrupp. Personalkommittén skall samtidigt till tillsättningsmyndigheten överlämna en förteckning som upprättats på samma sätt.

b) Nämndens ordförande skall, inom tio dagar efter att ha mottagit en rapport som antingen ger anledning till disciplinförfaranden eller till det förfarande som avses i artikel 22 i tjänsteföreskrifterna, i den berörda personens närvaro dra lott bland namnen i båda förteckningarna för att bestämma vilka två ledamöter som skall ingå i nämnden, varvid en skall dras från varje förteckning. Ordföranden får besluta att sekreteraren skall ersätta honom i det förfarandet. Ordföranden skall underrätta den berörda tjänstemannen och samtliga medlemmar i nämnden om nämndens fullständiga sammansättning.

5.  Den berörda tjänstemannen får inom fem dagar från det att nämnden inrättats göra invändningar mot en av dess ledamöter; denna rätt får endast utövas en gång. Även institutionen skall ha rätt att invända mot en av nämndens ledamöter.

Inom samma tidsfrist får nämndens ledamöter begära att bli befriade från uppdraget om de har berättigade skäl; ledamöter för vilka uppdraget innebär en intressekonflikt skall avsäga sig uppdraget.

Nämndens ordförande skall genom ny lottdragning fylla eventuella vakanser som uppkommit efter ledamöter som utsetts i enlighet med punkt 4.

Artikel 7

Nämnden skall biträdas av en sekreterare som utses av tillsättningsmyndigheten.

Artikel 8

1.  Ordföranden och nämndens ledamöter skall vara helt oavhängiga när de utför sitt uppdrag.

2.  Nämndens överläggningar och arbete skall vara hemliga.Avsnitt 3

Disciplinåtgärder

Artikel 9

1.  Tillsättningsmyndigheten får tillämpa någon av följande disciplinåtgärder:

a) Skriftlig varning.

b) Reprimand.

c) Uppskjuten uppflyttning till en högre löneklass med mellan 1 och 23 månader.

d) Nedflyttning i löneklass.

e) Tillfällig nedflyttning till en lägre lönegrad med mellan 15 dagar och ett år.

f) Placering i en lägre lönegrad i samma tjänstegrupp.

g) Placering i en lägre tjänstegrupp, med bibehållen eller lägre lönegrad.

h) Avsättning från tjänsten, och, i förekommande fall, tillfällig minskning av pensionen eller innehållande av en del av invaliditetsersättningen under en viss tid, varvid konsekvenserna av denna åtgärd inte får drabba dem som är underhållsberättigade i förhållande till tjänstemannen. Den avsatte tjänstemannens inkomst får dock efter minskningen inte underskrida existensminimum enligt artikel 6 i bilaga VIII, plus eventuella familjetillägg.

2.  Om tjänstemannen uppbär avgångspension eller invaliditetsersättning får tillsättningsmyndigheten besluta om en tidsbegränsad sänkning av pensionen eller invaliditetsersättningen, varvid konsekvenserna av denna åtgärd inte får drabba dem som är underhållsberättigade i förhållande till tjänstemannen. Tjänstemannens inkomst får dock inte underskrida existensminimum enligt artikel 6 i bilaga VIII, plus eventuella familjetillägg.

3.  En och samma överträdelse skall inte leda till mer än en disciplinåtgärd.

Artikel 10

Disciplinåtgärden skall stå i proportion till det begångna felet. Vid bedömningen av felets allvarlighet och fastställandet av disciplinåtgärd skall särskilt följande beaktas:

a) Felets art och de omständigheter under vilka det begicks.

b) Vilken skada institutionernas oberoende, anseende eller intressen har lidit på grund av felet.

c) I vilken mån felet begicks uppsåtligen eller av vårdslöshet.

d) Skälen till att tjänstemannen begick felet.

e) Tjänstemannens lönegrad och antalet tjänsteår.

f) Det ansvar tjänstemannen utövar.

g) Tjänstemannens arbetsuppgifter och ansvarsområden.

h) Om felet består i upprepade handlingar eller beteenden.

i) Tjänstemannens uppträdande under hela karriären.Avsnitt 4

Disciplinära förfaranden utan hänvändelse till disciplinnämnden

Artikel 11

Tillsättningsmyndigheten får utfärda en skriftlig varning eller reprimand utan att samråda med nämnden. Tjänstemannen i fråga skall höras på förhand av tillsättningsmyndigheten.Avsnitt 5

Disciplinära förfaranden inför disciplinnämnden

Artikel 12

1.  Ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnden genom en rapport från tillsättningsmyndigheten som klart redovisar de förhållanden som anklagelserna avser och i förekommande fall omständigheterna kring dessa, inklusive försvårande eller förmildrande omständigheter.

2.  Rapporten skall överlämnas till den berörda tjänstemannen och till nämndens ordförande, som skall meddela den till nämndens ledamöter.

Artikel 13

1.  Så snart den berörda tjänstemannen har fått rapporten skall han ha rätt att ta del av hela sin personalakt och ta kopior av alla handlingar som berör förfarandet, inklusive sådana som kan bevisa hans oskuld.

2.  Den berörda tjänstemannen skall ha minst 15 dagar på sig att förbereda sitt försvar från den dag då han får den rapport som inleder det disciplinära förfarandet.

3.  Den berörda tjänstemannen får biträdas av en person efter eget val.

Artikel 14

Om den berörda tjänstemannen i närvaro av nämndens ordförande erkänner att han har begått ett fel och utan förbehåll accepterar den rapport som avses i artikel 12 i denna bilaga får tillsättningsmyndigheten i enlighet med principen om att disciplinåtgärden skall stå i proportion till det begångna felet dra tillbaka ärendet. När ett ärende dras tillbaka från nämnden skall ordföranden yttra sig om den planerade disciplinåtgärden.

Enligt detta förfarande får tillsättningsmyndigheten, med avvikelse från artikel 11 i denna bilaga, vidta någon av de disciplinåtgärder som föreskrivs i artikel 9.1 a-d i denna bilaga.

Den berörda tjänstemannen skall innan han erkänner sitt fel underrättas om de möjliga följderna av ett erkännande.

Artikel 15

Före nämndens första möte skall ordföranden ge en ledamot av nämnden i uppdrag att utarbeta en allmän rapport i ärendet; ordföranden skall underrätta nämndens övriga ledamöter om detta.

Artikel 16

1.  Den berörda tjänstemannen skall höras av nämnden. Vid förhöret får han framföra sina synpunkter skriftligt eller muntligt, personligen eller genom en företrädare. Han får kalla in vittnen.

2.  Institutionen skall i nämnden representeras av en tjänsteman som har utsetts av tillsättningsmyndigheten för detta ändamål och som har samma rättigheter som den berörda tjänstemannen.

3.  Nämnden får höra utredningstjänstemän från OLAF om byrån har inlett en utredning i fallet.

Artikel 17

1.  Om nämnden anser att de förhållanden som anklagelserna avser eller övriga omständigheter kring dessa inte i tillräcklig grad har klargjorts skall den inleda en utredning där vardera parten kan lägga fram sin ståndpunkt och svara på motpartens ståndpunkt.

2.  Ordföranden eller en ledamot av nämnden skall leda utredningen på nämndens vägnar. I samband med utredningen får nämnden begära in alla handlingar som rör ärendet. Institutionen skall efterkomma varje sådan begäran inom den tid som fastställs av nämnden. Om en sådan begäran riktar sig till tjänstemannen skall det noteras om tjänstemannen inte efterkommer den.

Artikel 18

På grundval av de inlämnade handlingarna samt med hänsyn till eventuella muntliga eller skriftliga uttalanden och till resultatet av den utredning som kan ha företagits skall nämnden efter ett majoritetsbeslut avge ett motiverat yttrande om huruvida anklagelserna är styrkta och vilken disciplinåtgärd som i så fall bör vidtas. Yttrandet skall undertecknas av nämndens samtliga ledamöter. Varje ledamot får foga en reservation till yttrandet. Yttrandet skall överlämnas till tillsättningsmyndigheten och den berörda tjänstemannen inom två månader från mottagandet av tillsättningsmyndighetens rapport, under förutsättning att denna tidsfrist är förenlig med ärendets komplexitet. Om en utredning har gjorts på nämndens initiativ skall tidsfristen vara fyra månader, under förutsättning att denna tidsfrist är förenlig med ärendets komplexitet.

Artikel 19

1.  Nämndens ordförande får inte rösta i andra frågor än ordningsfrågor eller vid lika röstetal.

2.  Ordföranden skall se till att nämndens beslut verkställs och skall förse ledamöterna med alla uppgifter och handlingar som är av betydelse i ärendet.

Artikel 20

Sekreteraren skall föra protokoll vid disciplinnämndens sammanträden. Vittnen skall underteckna de protokoll som innehåller deras vittnesmål.

Artikel 21

1.  Den berörda tjänstemannens utgifter för disciplinförfarandet, särskilt arvoden till en person som han har valt för att bistå honom eller för sitt försvar, skall bäras av den berörda tjänstemannen om disciplinförfarandet leder till någon av de disciplinära påföljder som föreskrivs i artikel 9 i denna bilaga.

2.  Tillsättningsmyndigheten kan emellertid i undantagsfall besluta annorlunda, om denna kostnad skulle bli orimligt hög för den berörda tjänstemannen.

Artikel 22

1.  Efter att ha hört tjänstemannen skall tillsättningsmyndigheten fatta sitt beslut i enlighet med artiklarna 9 och 10 i denna bilaga inom två månader från den dag då den fick nämndens yttrande. Beslutet skall vara motiverat.

2.  Om tillsättningsmyndigheten beslutar att lägga ner ärendet utan disciplinär åtgärd skall den utan dröjsmål underrätta den berörda tjänstemannen skriftligen. Den berörda tjänstemannen får begära att detta beslut läggs till hans personalakt.Avsnitt 6

Avstängning

Artikel 23

1.  Om tillsättningsmyndigheten anklagar en tjänsteman för ett allvarligt fel, vare sig det gäller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i tjänsten eller lagöverträdelse, får den omedelbart avstänga honom från tjänsten under en viss tid eller tills vidare.

2.  Tillsättningsmyndigheten skall, utom i undantagsfall, höra den berörda tjänstemannen innan beslutet fattas.

Artikel 24

1.  Av beslutet om avstängning skall det framgå om tjänstemannen bibehåller rätten till full lön under avstängningsperioden eller hur stor del av den som skall hållas inne. Det belopp som utbetalas till tjänstemannen får under inga omständigheter underskrida existensminimum enligt artikel 6 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, plus eventuella familjetillägg.

2.  Ett slutligt beslut skall fattas inom sex månader från den dag då beslutet om tjänstemannens avstängning fick verkan. Om inget sådant beslut har fattats inom sex månader skall tjänstemannen få ut sin fulla lön på nytt, om inte annat följer av punkt 3.

3.  Tjänstemannens lön får hållas inne under en längre tid än de sex månader som avses i punkt 2 om tjänstemannens handlingar leder till åtal och tjänstemannen med anledning därav är frihetsberövad. I så fall skall tjänstemannen inte få full lön förrän den behöriga domstolen beslutar att han skall friges.

4.  Belopp som hålls inne enligt punkt 1 skall utbetalas till tjänstemannen om det slutliga beslutet innebär en disciplinåtgärd som inte är strängare än skriftlig varning, reprimand eller uppskjuten placering i en högre löneklass, eller om ingen åtgärd vidtas. I det senare fallet skall utbetalningen räknas upp med en årlig ränta, enligt artikel 12 i bilaga XII.Avsnitt 7

Samtidigt straffrättsligt förfarande

Artikel 25

Om tjänstemannens handlingar leder till åtal, skall ett slutligt beslut fattas först sedan avgörandet i den domstol som prövar fallet har vunnit laga kraft.Avsnitt 8

Slutbestämmelser

Artikel 26

De beslut som avses i artiklarna 11, 14, 22 och 23 i denna bilaga skall skickas till OLAF för kännedom i de fall där byrån har inlett en utredning.

Artikel 27

En tjänsteman mot vilken någon annan disciplinåtgärd har vidtagits än avsättning från tjänsten får, efter tre år när det gäller en skriftlig varning eller en reprimand, och efter sex år när det gäller andra disciplinåtgärder, begära att alla hänvisningar till åtgärden avlägsnas från hans personalakt. Tillsättningsmyndigheten skall besluta om beviljande av tjänstemannens begäran.

Artikel 28

Det disciplinära förfarandet kan tas upp på nytt på tillsättningsmyndighetens initiativ eller efter ansökan från den berörda tjänstemannen om det framkommer nya omständigheter som stöds av relevant bevisning.

Artikel 29

Om anklagelserna mot tjänstemannen inte har styrkts i enlighet med artikel 1.3 eller artikel 22.2 i denna bilaga får tjänstemannen begära att tillsättningsmyndigheten offentliggör sitt beslut på lämpligt sätt för att gottgöra den skada tjänstemannen har lidit.

▼M131

Artikel 30

Utan att det påverkar artikel 2.3 ska varje institutions tillsättningsmyndighet, om den anser det lämpligt och efter samråd med sin personalkommitté, anta tillämpningsföreskrifter för denna bilaga.

▼M67
BILAGA X

Särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän som tjänstgör i ett tredje land

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I denna bilaga fastställs de särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän i ►M128   ►C6  Europeiska unionen ◄  ◄ som tjänstgör i ett tredje land.

Endast medborgare i ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ medlemsstater kan anställas för att tjänstgöra i ett tredje land, och tillsättningsmyndigheten får alltså inte åberopa det undantag som avses i artikel 28 a i tjänsteföreskrifterna.

Allmänna genomförandebestämmelser skall antas i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 2

Genom beslut av tillsättningsmyndigheten i tjänstens intresse skall tjänstemän regelbundet förflyttas, om nödvändigt utan hänsyn till om lediga tjänster finns.

▼M112

Förflyttningarna skall göras i enlighet med ett särskilt förfarande (nedan kallat ”mobilitetsförfarandet”); tillsättningsmyndigheten skall efter samråd med personalkommittén fastställa närmare bestämmelser för genomförandet av förfarandet.

▼M67

Artikel 3

►M112  Inom ramen för mobilitetsförfarandet får tillsättningsmyndigheten besluta att en tjänsteman som tjänstgör i ett tredjeland skall få sin tjänst tillfälligt flyttad till institutionens säte eller till någon annan anställningsort i ►M128   ►C6  unionen. ◄  ◄ En sådan tjänstgöring, som inte skall föregås av ett meddelande om ledig tjänst, får inte överstiga fyra år. ◄ Trots bestämmelserna i artikel 1 första stycket får tillsättningsmyndigheten på grundval av allmänna genomförandebestämmelser besluta att tjänstemannen, under den tid som detta tillfälliga uppdrag varar, skall fortsätta att lyda under vissa bestämmelser i denna bilaga, med undantag av artikel 5,10 och 12.KAPITEL 2

FÖRPLIKTELSER

Artikel 4

En tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter på den plats som angivits vid anställningen eller på den plats dit han i tjänstens intresse förflyttats som ett led i rörlighetsproceduren.

▼M112

Artikel 5

1.  Om institutionen tillhandahåller tjänstemannen en bostad som motsvarar den nivå hans tjänst kräver och som är lämplig för den familj han har underhållsskyldighet gentemot, skall tjänstemannen bosätta sig i denna.

2.  Tillsättningsmyndigheten skall efter samråd med personalkommittén fastställa närmare bestämmelser för tillämpningen av punkt 1 och skall även besluta om villkoren för tillhandahållande av bohag och annan utrustning i enlighet med vad som gäller för respektive anställningsort.

▼M67KAPITEL 3

ARBETSVILLKOR

▼M131

Artikel 6

En tjänsteman har varje kalenderår rätt till två arbetsdagars semester för varje månads tjänstgöring.

Oberoende av vad som sägs i första stycket i denna artikel har tjänstemän som den 1 januari 2014 redan tjänstgör i ett tredjeland rätt till

 tre arbetsdagar från den 1 januari 2014 till den 31 december 2014,

 två och en halv arbetsdagar från den 1 januari 2015 till den 31 december 2015.

Artikel 7

Under det år då en tjänsteman börjar eller slutar sin tjänstgöring i ett tredjeland, har denne rätt till två arbetsdagars semester för varje hel månadstjänstgöring, två arbetsdagar för en del av en månad på mer än 15 dagar och en arbetsdag för en del av en månad på 15 dagar eller mindre.

Om en tjänsteman, av andra orsaker än de krav som tjänsten ställer, inte har tagit ut hela sin årliga semester vid slutet av det innevarande kalenderåret, får den semester som kan överföras till det följande året inte överstiga 14 arbetsdagar.

▼M67

Artikel 8

Tillsättningsmyndigheten kan undantagsvis, genom ett särskilt och motiverat beslut, bevilja en tjänsteman vilosemester på grund av särskilt svåra levnadsvillkor på arbetsorten. Tillsättningsmyndigheten skall för varje sådan plats bestämma i vilken eller vilka städer en sådan semester får tillbringas.

▼M131

Tjänstemän som deltar i vidareutbildning enligt artikel 24a i tjänsteföreskrifterna och har beviljats vilosemester enligt första stycket i denna artikel ska åta sig att vid behov kombinera sin vidareutbildning med sin vilosemester.

▼M67

Artikel 9

▼M131

1.  En tjänsteman får ta ut hela den årliga semestern i en följd eller dela upp den på flera perioder, beroende på vad denne önskar och med hänsyn till de krav som tjänsten ställer. Den måste dock bestå av minst en period av två sammanhängande veckor.

▼M67

2.  Den vilosemester som avses i artikel 8 får inte överstiga en period om 15 ►M112  arbetsdagar ◄ för varje tjänstgöringsår. ►M112  ————— ◄

Vilosemestern skall förlängas med restiden, som beräknas i enlighet med artikel 7 i bilaga 5 till tjänsteföreskrifterna.

▼M128

Artikel 9a

Under föräldraledighet och familjeledighet enligt artikel 42a och artikel 42b i tjänsteföreskrifterna, ska artiklarna 5, 23 och 24 i denna bilaga fortsätta att gälla för en sammanlagd period på högst sex månader inom varje tvåårsperiod av tjänstgöring i ett tredjeland och artikel 15 i denna bilaga ska fortsätta att gälla för en sammanlagd period på nio månader inom varje tvåårsperiod av tjänstgöring i ett tredjeland.

▼M67KAPITEL 4

INKOMSTER OCH SOCIALA FÖRMÅNERAvdelning 1

INKOMSTER OCH FAMILJETILLÄGG

▼M131

Artikel 10

1.  Ett tillägg för levnadsvillkor ska fastställas på grundval av tjänstemannens arbetsort och utgöra en procentuell del av ett referensbelopp. Detta referensbelopp ska bestå av den totala grundlönen, utlandstillägget, hushållstillägget och barntillägget minus de obligatoriska avdrag som anges i tjänsteföreskrifterna eller i de förordningar som antagits för genomförandet av dessa.

När en tjänsteman är anställd i ett land där levnadsvillkoren kan anses motsvara de som normalt råder inom Europeiska unionen, utbetalas inget sådant tillägg.

Vad gäller övriga arbetsorter ska tillägget för levnadsvillkor fastställas med beaktande av bland annat följande parametrar:

 hälso- och sjukhusförhållanden,

 säkerhet,

 klimat,

 grad av isolering,

 andra lokala levnadsvillkor.

Tillägget för levnadsvillkor, som fastställs för varje arbetsort, ska ses över och, vid behov, justeras varje år av tillsättningsmyndigheten efter det att personalkommittén har avgett sitt yttrande.

Tillsättningsmyndigheten kan besluta att bevilja en bonus utöver tillägget för levnadsvillkor om en tjänsteman har haft mer än en tjänstgöringsperiod på en arbetsort där förhållandena är svåra eller mycket svåra. Denna bonus får inte överstiga 5 % av det referensbelopp som avses i första stycket, och tillsättningsmyndigheten ska vederbörligen motivera sina enskilda beslut, så att principen om likabehandling respekteras, och utgå ifrån svårighetsgraden på den tidigare tjänstgöringen.

2.  Om levnadsvillkoren på arbetsorten innebär en fara för tjänstemannens personliga säkerhet, ska ett tillfälligt extra tillägg betalas ut till honom eller henne genom ett särskilt, motiverat beslut fattat av tillsättningsmyndigheten. Detta tillägg ska fastställas som en procentuell del enligt nedan av det referensbelopp som avses i punkt 1 första stycket:

 I fall där myndigheten avråder sin personal från att låta sina familjer eller andra anhöriga bosätta sig på arbetsorten, under förutsättning att denna rekommendation följs.

 I fall där myndigheten beslutar att tillfälligt minska antalet anställda som tjänstgör på arbetsorten.

I vederbörligen motiverade fall kan tillsättningsmyndigheten även besluta att en tjänst är en icke-familjetjänst. Ovannämnda tillägg ska betalas ut till personal som respekterar ett sådant beslut.

3.  Detaljerade bestämmelser för tillämpning av denna artikel ska beslutas av tillsättningsmyndigheten.

▼M67

Artikel 11

Lönen och de tillägg som avses i artikel 10 skall utbetalas i ►M94  euro ◄ i ►M131  Europeiska unionen ◄ . Lönen och tilläggen skall korrigeras med den koefficient som tillämpas på lönen till tjänstemän som är anställda i Belgien.

Artikel 12

På tjänstemannens begäran kan tillsättningsmyndigheten besluta att betala ut hela eller en del av lönen i det lands valuta där tjänstemannen tjänstgör. I sådana fall skall den korrigeringskoefficient som gäller för arbetsorten tillämpas på lönen, och denna omräknas på grundval av den aktuella valutakursen.

I väl grundade undantagsfall kan tillsättningsmyndigheten betala ut hela eller en del av lönen i en annan valuta än den som används på arbetsorten, på så sätt att köpkraften bibehålls.

▼M131

Artikel 13

För att i möjligaste mån säkerställa att tjänstemän har samma köpkraft oavsett arbetsort ska de korrigeringskoefficienter som avses i artikel 12 uppdateras en gång om året i enlighet med bilaga XI. I fråga om uppdateringen ska alla värden tolkas som referensvärden. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade värdena i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

Om förändringen i levnadskostnaderna för ett visst land, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och den aktuella valutakursen, visar sig ha varit större än 5 % sedan den senaste uppdateringen, ska en interimistisk uppdatering för anpassning av denna koefficient i enlighet med förfarandet i första stycket ske.

▼M67

Artikel 14

Kommissionen skall till rådet överlämna en årlig rapport om tillämpningen av denna bilaga och särskilt om fastställandet av tillägget för levnadsvillkor enligt artikel 10.

Artikel 15

På de villkor som fastställs av tillsättningsmyndigheten skall tjänstemannen få ett utbildningstillägg som skall täcka faktiska kostnader för utbildning och som utbetalas mot uppvisande av dokumentation. Utom i fall som av tillsättningsmyndigheten anses som undantag skall detta tillägg inte överstiga ett belopp motsvarande tre gånger det dubbla maximala utbildningstillägget.

Artikel 16

Kostnadsersättning som en tjänsteman har till godo utbetalas efter en motiverad begäran från tjänstemannen ►M112  i euro, i valutan i det land där han är anställd eller i samma valuta som utläggen ◄ .

Tjänstemannen kan välja att få bosättnings- eller flyttningsbidrag utbetalat antingen i ►M94  euros ◄ eller i den valuta som används på den plats där han bosätter sig eller dit han flyttar. I det senare fallet skall den korrigeringskoefficient som fastställts för platsen i fråga tillämpas på bosättnings- och flyttningsbidragen och dessa omräknas till den aktuella valutakursen.Avdelning 2

REGLER OM ERSÄTTNING AV UTGIFTER

Artikel 17

En tjänsteman som ►M112  har bostad enligt artikel 5 eller artikel 23 i denna bilaga ◄ och som, av orsaker han inte råder över, tvingas byta bostad på arbetsorten skall, genom ett särskilt och motiverat beslut av tillsättningsmyndigheten, mot uppvisande av dokumentation och i enlighet med reglerna för flyttning få ersättning för sina utgifter i samband med flyttning av ►M112  bohag och personliga tillhörigheter ◄ .

I sådana fall får tjänstemannen, mot uppvisande av dokumentation, ersättning för sina ►M112  andra kostnader till följd av bostadsbytet ◄ upp till ett belopp motsvarande halva bosättningsbidraget.

Artikel 18

En tjänsteman som på sin arbetsort bor på hotell därför att sådan bostad som avses i artikel 5 ännu inte har kunnat tilldelas honom eller inte längre står till hans förfogande eller därför att han, av orsaker han inte råder över, inte har kunnat ta sin bostad i besittning, skall, mot uppvisande av hotellräkningar och efter förhandsgodkännande av tillsättningsmyndigheten, få ersättning för hotellutgifter för sig själv och sin familj.

▼M112

Tjänstemannen skall också erhålla dagtraktamente enligt artikel 10 i bilaga VII minskat med 50 %, utom om tillsättningsmyndigheten fattar beslut om att force majeure föreligger.

▼M67

Om tjänstemannen inte kan inkvarteras på hotell har han, efter förhandsgodkännande av tillsättningsmyndigheten, rätt till ersättning för den faktiska kostnaden för hyra av en tillfällig bostad.

▼M112

Artikel 19

En tjänsteman som inte har tillgång till tjänstebil för resor som görs i tjänsten i direkt samband med tjänsteutövningen skall erhålla kilometerersättning för användande av egen bil. Ersättningens storlek skall fastställas av tillsättningsmyndigheten.

▼M67

Artikel 20

En tjänsteman har, i samband med vilosemester, rätt till ersättning för kostnader för resan från arbetsorten till den godkända semesterorten för sig själv och, om tjänstemannen har rätt till hushållstillägg, för sin make och underhållsberättigade personer, om dessa bor tillsammans med tjänstemannen.

Om tågförbindelse inte finns eller inte kan användas, skall ersättning efter ett särskilt beslut ges mot uppvisande av flygbiljetter, oavsett avståndet.

Artikel 21

▼M112

Om en tjänsteman som tillträder en tjänst eller förflyttas måste byta bosättningsort för att uppfylla kraven i artikel 20 i tjänsteföreskrifterna skall institutionen, i enlighet med de villkor som fastställs av tillsättningsmyndigheten och beroende på vilken typ av bostad tjänstemannen kan få på anställningsorten, stå för kostnaderna för

a) flytt av tjänstemannens bohag, helt eller delvis, från den plats där det finns till anställningsorten, samt transport av hans personliga tillhörigheter, om tjänstemannen tillhandahålls en omöblerad bostad,

b) transport av hans personliga tillhörigheter och förvaring av hans bohag, om tjänstemannen tillhandahålls en möblerad bostad.

▼M67

Om tjänstemannen slutar sin tjänst eller om han avlider skall institutionen, på de villkor som fastställs av tillsättningsmyndigheten, stå för den faktiska kostnaden antingen för flyttning av tjänstemannens bohag från den plats där dessa finns till hans hemort eller för transport av hans personliga ägodelar från arbetsorten till hemorten. Ersättning kan fås för en eller flera av dessa kostnader.

Om en ogift tjänsteman avlider skall ersättningen betalas ut till hans rättsinnehavare.

Artikel 22

Till en provanställd tjänsteman skall institutionen utbetala ersättning för tillfällig bostad och för kostnader för transport av personliga ägodelar som tillhör tjänstemannens make och underhållsberättigade personer.

Om den provanställda tjänstemannen inte får fast anställning vid slutet av sin provanställningsperiod kan institutionen i undantagsfall vidta åtgärder för att återfå upp till hälften av dessa belopp på grundval av de bestämmelser som fastställs av tillsättningsmyndigheten.

▼M131

Artikel 23

På grundval av en lista med länder som ska fastställas av tillsättningsmyndigheten, och i fall där institutionen inte förser tjänstemannen med bostad, ska tillsättningsmyndigheten antingen betala tjänstemannen ett bostadsbidrag eller ersätta den hyra som betalts av tjänstemannen.

Bostadsbidraget ska betalas efter uppvisande av ett hyreskontrakt, såvida inte tillsättningsmyndigheten gör undantag från denna skyldighet av vederbörligen motiverade skäl som rör praxis och lokala förhållanden på arbetsorter i det berörda tredjelandet. Bostadsbidraget ska beräknas i första hand utifrån nivån på tjänstemannens tjänst och i andra hand utifrån sammansättningen av hans eller hennes underhållsberättigade familj.

Ersättning ska ges för hyra, under förutsättning att bostaden uttryckligen har godkänts av tillsättningsmyndigheten och motsvarar i första hand tjänstens behov och i andra hand sammansättningen av tjänstemannens underhållsberättigade familj.

Detaljerade bestämmelser för tillämpning av denna artikel ska fastställas av tillsättningsmyndigheten. Bostadsbidraget får under inga omständigheter överstiga tjänstemannens kostnader.

▼M67Avdelning 3

SOCIAL TRYGGHET

Artikel 24

Tjänstemannen, hans make, hans barn och andra underhållsberättigade personer omfattas av en tilläggssjukförsäkring som skall täcka skillnaden mellan de faktiska utgifterna och de belopp som betalas ut från det system som avses i artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, med undantag för punkt 3 i sistnämnda artikel.

Halva premien skall betalas av tjänstemannen och andra halvan av institutionen. Tjänstemannens del skall emellertid inte överstiga 0,6 % av hans grundlön, och eventuellt resterande belopp betalas av institutionen.

Tjänstemannen, hans make, hans barn och andra underhållsberättigade personer omfattas av en försäkring som täcker hemsändning av hälsoskäl i akuta eller särskilt akuta fall; hela premien betalas av institutionen.

Artikel 25

Tjänstemannens make och barn samt andra underhållsberättigade personer är försäkrade mot olycksfall som inträffar utanför ►M128   ►C6  unionen ◄  ◄ i de länder som anges i en förteckning som för detta ändamål antagits av tillsättningsmyndigheten.

Halva premien skall betalas av tjänstemannen och andra halvan av institutionen.

▼M112 —————

▼M131
BILAGA XI

REGLER FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKLARNA 64 OCH 65 I TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA

KAPITEL 1

ÅRLIG UPPDATERING AV LÖNENIVÅN ENLIGT ARTIKEL 65.1 I TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA

Avsnitt 1

Faktorer som påverkar de årliga uppdateringarna

Artikel 1

1.    Rapport från Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat)

Med avseende på den uppdatering som föreskrivs i artikel 65.1 i tjänsteföreskrifterna och i artikel 13 i bilaga X ska Eurostat varje år före utgången av oktober månad utarbeta en rapport om förändringarna av levnadskostnaderna i Belgien och Luxemburg, de ekonomiska pariteterna mellan Bryssel och vissa orter i medlemsstaterna och, vid behov, i tredjeländer och förändringar av köpkraften för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning.

2.    Förändringar av levnadskostnader i Belgien och Luxemburg

Eurostat ska utarbeta ett index för att mäta förändringar i levnadskostnaderna för unionens tjänstemän i Belgien och Luxemburg. Indexet (nedan kallat gemensamma indexet) ska beräknas genom att den nationella inflationen (mätt genom harmoniserat konsumentprisindex för Belgiens del och konsumentprisindex för Luxemburgs del) mellan juni månad föregående år och juni månad innevarande år viktas mot personalstyrkan i de medlemsstaterna.

3.    Förändringar av levnadskostnader utanför Bryssel

a) Eurostat ska, i överenskommelse med nationella statistikkontor eller andra lämpliga myndigheter i medlemsstaterna enligt vad som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 ( 13 ) (nedan kallat nationella statistikkontor eller andra lämpliga myndigheter i medlemsstaterna), beräkna de ekonomiska pariteter som fastställer likvärdigheten i köpkraft

i) för lönerna till unionens tjänstemän som tjänstgör i medlemsstaternas huvudstäder (utom Nederländerna, där index för Haag används i stället för Amsterdam) och på vissa andra anställningsorter, med Bryssel som referensort,

ii) för de pensioner till tjänstemän som betalas ut i medlemsstaterna, med Belgien som referensort.

b) De ekonomiska pariteterna ska hänföra sig till juni månad varje år.

c) De ekonomiska pariteterna ska beräknas på så sätt att varje post kan uppdateras två gånger per år och prövas genom en direktkontroll minst en gång vart femte år. Eurostat ska uppdatera de ekonomiska pariteterna med hjälp av förändringarna i medlemsstaternas harmoniserade konsumentprisindex och de lämpligaste index enligt definitionen från den arbetsgrupp för artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna, som avses i artikel 13.

d) Förändringarna av levnadskostnaderna utanför Belgien och Luxemburg under referensperioden skall mätas med implicita index. Dessa index beräknas genom att det gemensamma indexet multipliceras med förändringen av den ekonomiska pariteten.

4.    Förändringar i köpkraft för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning (särskilda indikatorer)

a) I syfte att kunna mäta såväl den positiva som den negativa procentuella köpkraftsutvecklingen för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning ska Eurostat, på grundval av uppgifter som före utgången av september månad tillhandahålls av de nationella statistikinstitutionerna eller andra lämpliga myndigheter i medlemsstaterna, beräkna särskilda indikatorer som avspeglar reallöneförändringar för tjänstemän i central statsförvaltning mellan juli månad föregående år och juli månad innevarande år. De ska omfatta en tolftedel av alla löneförmåner som utbetalas årligen.

De särskilda indikatorerna ska vara av två slag:

i) En indikator för var och en av tjänstegrupperna enligt tjänsteföreskrifternas definition.

ii) En genomsnittlig indikator som viktas efter det antal nationella tjänstemän i central statsförvaltning som motsvarar var och en av tjänstegrupperna.

Var och en av dessa indikatorer ska fastställas i reala termer, såväl brutto som netto. Vid omvandlingen från brutto till netto ska hänsyn tas till obligatoriska avdrag och allmänna skattemässiga faktorer.

För att fastställa brutto- och nettoindikatorerna för hela Europeiska unionen ska Eurostat använda ett urval som består av följande medlemsstater: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige och Storbritannien. Europaparlamentet och rådet får, efter förslag från kommissionen enligt artikel 336 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, anta ett nytt urval som representerar minst 75 % av unionens bruttonationalprodukt och som ska tillämpas från och med året efter det att det har antagits. Resultatet för varje land ska viktas i förhållande till lämplig aggregerad nationell bruttonationalprodukt, beräknad med hjälp av köpkraftspariteter enligt den senaste statistik som offentliggjorts i enlighet med nationalräkenskapsdefinitionerna i det gällande Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS).

b) På Eurostats begäran ska de behöriga nationella statistiska institutionerna eller andra lämpliga myndigheter i medlemsstaterna tillhandahålla den kompletterande information som Eurostat anser nödvändig för att utarbeta en särskild indikator som korrekt mäter förändringar i köpkraft för medlemsstaternas nationella tjänstemän i central statsförvaltning.

Om Eurostat efter ytterligare samråd med de nationella statistiska institutionerna eller andra lämpliga myndigheter i medlemsstaterna, finner statistiska avvikelser i den erhållna informationen eller finner det omöjligt att utarbeta indikatorer som med statistisk säkerhet mäter förändringar i realinkomsterna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning i en bestämd medlemsstat, ska Eurostat rapportera detta till kommissionen och tillhandahålla allt material som behövs för en bedömning.

c) Förutom de särskilda indikatorerna ska Eurostat fastställa och beräkna lämpliga kontrollindikatorer. En av dessa ska läggas fram i form av data om per capita-ersättningar i reala termer i central statsförvaltning, utarbetade i enlighet med nationalräkenskapsdefinitionerna i det gällande Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS).

Eurostats rapport om de särskilda indikatorerna ska åtföljas av kommentarer om skillnaderna mellan dessa indikatorer och de kontrollindikatorer som avses i denna punkt.

Artikel 2

Kommissionen ska, i enlighet med artikel 15 i denna bilaga, regelbundet övervaka institutionernas rekryteringsbehov.

Avsnitt 2

Närmare regler för den årliga uppdateringen av löner och pensioner

Artikel 3

1. Enligt artikel 65 i tjänsteföreskrifterna ska, på grundval av de kriterier som föreskrivs i avsnitt 1 i denna bilaga, löner och pensioner uppdateras före utgången av varje år, med verkan från den 1 juli.

2. Värdet av uppdateringen ska fås genom att det gemensamma indexet multipliceras med den särskilda indikatorn. Uppdateringen ska fastställas som nettovärde i form av en enhetlig procentsats.

3. Värdet av den uppdatering som fastställs på så sätt ska i enlighet med följande metod införas i grundlönetabellerna i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna och i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och i artiklarna 20, 93 och 133 i anställningsvillkoren för övriga anställda:

a) Nettolönen och nettopensionen utan korrigeringskoefficient ska ökas eller minskas med hjälp av den uppdatering som avses ovan.

b) Den nya grundlönetabellen ska upprättas genom att det beräknas ett bruttobelopp som efter skatteavdrag enligt punkt 4 och obligatoriska avdrag för avgifter för social trygghet och pensionsavgifter motsvarar nettobeloppet.

c) Omräkningen av nettobelopp till bruttobelopp ska grundas på situationen för en ogift tjänsteman som inte får de olika bidrag och tillägg som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna.

4. Vid tillämpningen av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 ska beloppen i artikel 4 i den förordningen multipliceras med en faktor bestående av

a) den faktor som är resultatet av den föregående uppdateringen, och/eller

b) procentsatsen för den uppdatering av lönerna som avses i punkt 2.

5. Ingen korrigeringskoefficient ska tillämpas i Belgien och Luxemburg. Korrigeringskoefficienterna som är tillämplig

a) på löner till tjänstemän i Europeiska unionen som tjänstgör i övriga medlemsstater och på vissa anställningsorter,

b) med avvikelse från artikel 82.1 i tjänsteföreskrifterna, på pensioner från Europeiska unionen som betalas ut i övriga medlemsstater, till den del som avser rättigheter som har förvärvats före den 1 maj 2004,

ska fastställas utgående från förhållandena mellan de motsvarande ekonomiska pariteterna som avses i artikel 1 i denna bilaga och de växelkurser för länderna i fråga, som anges i artikel 63 i tjänsteföreskrifterna.

De bestämmelser som fastställs i artikel 8 i denna bilaga avseende retroaktiv tillämpning av korrigeringskoefficienter på anställningsorter med hög inflation ska tillämpas.

6. Institutionerna ska göra motsvarande positiva eller negativa uppdatering av löner och pensioner till tjänstemän, före detta tjänstemän och andra berörda personer med retroaktiv verkan för tiden mellan den dag då beslutet om den nya uppdateringen får verkan och den dag då det träder i kraft.

Om den retroaktiva uppdateringen innebär att för högt utbetalda belopp ska återbetalas kan återbetalningen fördelas över högst 12 månader räknat från den dag då beslutet om nästa årliga uppdatering träder i kraft.

KAPITEL 2

MELLANLIGGANDE UPPDATERINGAR AV LÖNER OCH PENSIONER (ARTIKEL 65.2 I TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA)

Artikel 4

1. Mellanliggande uppdateringar av löner och pensioner, enligt artikel 65.2 i tjänsteföreskrifterna, med verkan från och med den 1 januari, ska göras om levnadskostnaderna mellan juni och december förändras väsentligt (i förhållande till det tröskelvärde som avses i artikel 6 i denna bilaga) och med vederbörlig hänsyn tagen till prognoserna för köpkraftsutvecklingen under den löpande årliga referensperioden.

2. Dessa mellanliggande uppdateringar ska beaktas vid den årliga uppdateringen av lönerna.

Artikel 5

1. Eurostat ska i mars varje år göra en prognos för köpkraftsutvecklingen för den aktuella perioden på grundval av den information som tillhandahålls vid det sammanträde som föreskrivs i artikel 13 i denna bilaga.

Om denna prognos förutser en negativ procentsats ska hälften av procentsatsen beaktas vid beräkningen av den mellanliggande uppdateringen.

2. Förändringar i levnadskostnader i Belgien och Luxemburg ska mätas med det gemensamma indexet för perioden från juni till december det föregående kalenderåret.

3. För var och en av de anställningsorter för vilka en korrigeringskoefficient har fastställts (utom Belgien och Luxemburg) ska en uppskattning av de ekonomiska pariteter som avses i artikel 1.3 göras för december. Förändringarna av levnadskostnaderna ska beräknas i enlighet med artikel 1.3.

Artikel 6

1. Tröskelvärdet för den sexmånadersperiod som avses i artikel 5.2 i denna bilaga ska vara den procentsats som motsvarar 6 % för en tolvmånadersperiod.

2. Om inte annat följer av tillämpningen av artikel 5.1 andra stycket i denna bilaga ska tröskelvärdet tillämpas i enlighet med följande förfarande:

a) Om tröskelvärdet nås eller överskrids i Belgien och Luxemburg (mätt med utvecklingen av det gemensamma indexet mellan juni och december) ska löner för alla anställningsorter uppdateras i enlighet med det årliga uppdateringsförfarandet.

b) Om tröskelvärdet inte nås i Belgien och Luxemburg ska korrigeringskoefficienter uppdateras endast på de orter där förändringen av levnadskostnaderna (mätt med som implicit index mellan juni och december) har överskridit tröskelvärdet.

Artikel 7

Vid tillämpningen av artikel 6 i denna bilaga gäller följande:

Värdet av uppdateringen ska motsvara det gemensamma indexet, i förekommande fall multiplicerat med hälften av den särskilda indikator som framgår av prognosen, om prognosen är negativ.

Korrigeringskoefficienterna ska vara lika med förhållandet mellan den relevanta ekonomiska pariteten och motsvarande växelkurs enligt artikel 63 i tjänsteföreskrifterna, samt, om uppdateringströskeln inte nås för Belgien och Luxemburg, multiplicerat med värdet av uppdateringen.

KAPITEL 3

DAG DÅ EN KORRIGERINGSKOEFFICIENT FÅR VERKAN (ANSTÄLLNINGSORTER MED SNABB ÖKNING AV LEVNADSKOSTNADERNA)

Artikel 8

1. För orter med snabb ökning av levnadskostnaderna (enligt vad som uppmätts genom ändringarna i de implicita indexen) ska korrigeringskoefficienten få verkan före den 1 januari för den mellanliggande uppdateringen eller före den 1 juli för den årliga uppdateringen. Syftet är att anpassa förlusten i köpkraft till situationen på en anställningsort där förändringen av levnadskostnaderna motsvarar tröskelvärdet.

2. Den årliga uppdateringen ska få verkan enligt följande:

a) Den 16 maj för anställningsorter där inflationen överstiger 6 % och

b) den 1 maj för anställningsorter där inflationen överstiger 10 %.

3. Den mellanliggande uppdateringen ska få verkan enligt följande:

a) Den 16 november för anställningsorter där inflationen överstiger 6 %, och

b) den 1 november för anställningsorter där inflationen överstiger 10 %.

KAPITEL 4

UTARBETANDE OCH UPPHÄVANDE AV KORRIGERINGSKOEFFICIENTER (ARTIKEL 64 I TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA)

Artikel 9

1. En behörig myndighet i den berörda medlemsstaten, förvaltningen vid en unionsinstitution eller representanter för unionstjänstemän på en viss anställningsort får begära att en särskild korrigeringskoefficient fastställs för den orten.

Denna begäran bör styrkas av objektiva faktorer som visar på en väsentlig skillnad under flera år i levnadskostnader mellan anställningsorten i fråga och huvudstaden i den berörda medlemsstaten (utom för Nederländerna, där Haag används i stället för Amsterdam). Om Eurostat bekräftar att skillnaden är väsentlig (över 5 %) och bestående ska kommissionen fatta beslut genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 111 och 112 i tjänsteföreskrifterna om fastställande av en korrigeringskoefficient för den orten.

2. Kommissionen ska, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 111 och 112 i tjänsteföreskrifterna, besluta att den särskilda korrigeringskoefficienten för en viss ort ska upphävas. Beslutet ska grunda sig på någon av följande omständigheter:

a) En begäran från en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten, från förvaltningen vid en unionsinstitution eller från representanter för unionstjänstemän på en viss anställningsort, av vilken det framgår att levnadskostnaderna på den orten inte längre skiljer sig väsentligt (mindre än 2 %) från levnadskostnaderna i huvudstaden i den berörda medlemsstaten. Eurostat ska bekräfta att utjämningen är bestående.

b) Unionen har inte längre några tjänstemän och tillfälligt anställda som tjänstgör på orten.

KAPITEL 5

ÄNDRINGS- OCH UNDANTAGSKLAUSULER

Artikel 10

För värdet på den särskilda indikator som används för den årliga uppdateringen ska ett övre gränsvärde på 2 % och ett nedre gränsvärde på – 2 % gälla. Om värdet på den särskilda indikatorn överstiger det övre gränsvärdet eller understiger det lägre gränsvärdet ska gränsvärdet användas för beräkning av uppdateringsvärdet.

Första stycket ska inte tillämpas när artikel 11 tillämpas.

Den återstod av den årliga uppdateringen, som kvarstår som ett resultat av skillnaden mellan det uppdateringsvärde som beräknats med hjälp av den särskilda indikatorn och det uppdateringsvärde som beräknats med hjälp av gränsvärdet ska tillämpas från och med den 1 april under det därpå följande året.

Artikel 11

1. Om unionens reala bruttonationalprodukt enligt kommissionen förutses minska under det innevarande året och den särskilda indikatorn är positiv ska endast en del av den särskilda indikatorn användas för att beräkna värdet av uppdateringen. Den återstod av uppdateringsvärdet som motsvarar återstoden av den särskilda indikatorn ska tillämpas från och med ett senare datum under det följande året. Återstoden av uppdateringsvärdet ska inte beaktas vid tillämpningen av artikel 10. Värdet av unionens bruttonationalprodukt, konsekvenserna av att den särskilda indikatorn uppdelas samt tillämpningsdatumet ska definieras enligt följande tabell:Unionens bruttonationalprodukt

Konsekvenser för den särskilda indikatorn

Datum för utbetalningen av den andra delen

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

Den 1 april år n + 1

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

Den 1 april år n + 1

under – 3 %

0 %

2. Om prognosen i punkt 1 inte stämmer överens med de av kommissionen tillgängliggjorda slutliga uppgifterna om unionens bruttonationalprodukt och dessa slutliga uppgifter skulle medföra ändringar av de konsekvenser som fastställts i tabellen i punkt 1, ska de nödvändiga korrigeringarna, inbegripet anpassningar i efterhand, antingen uppåt eller nedåt, företas i enlighet med samma tabell.

3. Eventuella uppdaterade referensbelopp som följer av en korrigering ska kommissionen, inom två veckor efter uppdateringen, i informationssyfte offentliggöra i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

4. När tillämpningen av punkt 1 eller 2 medfört att värdet på den särskilda indikatorn inte tjänat uppdateringen av löner och pensioner ska detta värde utgöra beräkningsgrund för en kommande uppdatering efter det att den sammanlagda ökningen av unionens bruttonationalprodukt, enligt mätningar från och med det år som punkt 1 eller 2 tillämpats, uppvisat ett positivt värde. Det värde som omnämns i första meningen ska i alla händelser på motsvarande sätt omfattas av de gränsvärden och principer som fastställs i artikel 10 i denna bilaga. Eurostat ska för detta ändamål regelbundet mäta utvecklingen av unionens bruttonationalprodukt.

5. Om så är relevant ska de juridiska konsekvenserna av tillämpningen av artikel 10 och denna artikel ha fortsatt full verkan till och med efter den dag då denna bilaga upphör att gälla, såsom avses i artikel 15.

KAPITEL 6

EUROSTATS ROLL OCH FÖRBINDELSER MED NATIONELLA STATISTISKA INSTITUT ELLER ANDRA LÄMPLIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA

Artikel 12

Eurostat ska ha till uppgift att övervaka kvaliteten på de grundläggande uppgifter och statistiska metoder som används för att utarbeta de faktorer som beaktas vid uppdateringen av lönerna. Eurostat ska i synnerhet göra alla bedömningar och studier som kan krävas för denna övervakning.

Artikel 13

Eurostat ska i mars varje år sammankalla en arbetsgrupp bestående av experter från nationella statistiska institut eller andra lämpliga myndigheter i medlemsstaterna. Gruppen ska kallas ”arbetsgruppen för artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna”.

Vid sammanträdet ska de statistiska metoderna och deras tillämpning i fråga om särskilda indikatorer och kontrollindikatorer, det gemensamma indexet och ekonomiska pariteter behandlas.

Vid sammanträdet ska också framläggas de uppgifter som behövs för att ställa den prognos för köpkraftsutvecklingen som ska användas för den mellanliggande uppdateringen av lönerna, liksom uppgifter om arbetstid i central statsförvaltning.

Artikel 14

Varje medlemsstat ska på begäran informera Eurostat om alla faktorer som direkt eller indirekt kan påverka sammansättningen och förändringar av lönerna till tjänstemän i central statsförvaltning.

KAPITEL 7

SLUTBESTÄMMELSE OCH ÖVERSYNSKLAUSUL

Artikel 15

1. Bestämmelserna i denna bilaga ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2023.

2. Kommissionen ska före den 31 mars 2022 lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet. I rapporten ska det tas hänsyn till den undersökning som gjorts enligt artikel 2 i denna bilaga och bedömas framför allt om köpkraftsutvecklingen för uniontjänstemäns löner och pensioner stämmer överens med förändringarna i köpkraften för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning. Utgående från denna rapport ska kommissionen vid behov lägga fram ett förslag om ändring av denna bilaga samt av artikel 66a i tjänsteföreskrifterna på grundval av artikel 336 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Så länge som Europaparlamentet och rådet inte antagit en förordning utgående från ett förslag från kommissionen ska denna bilaga och artikel 66a i tjänsteföreskrifterna fortsätta att tillämpas provisoriskt, även efter de utgångsdatum som fastställts i punkt 1 i den här artikeln och i artikel 66a i tjänsteföreskrifterna.

4. Kommissionen ska vid utgången av 2018 överlämna en interimsrapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna bilaga och av artikel 66a i tjänsteföreskrifterna.

▼M112
BILAGA XII

Tillämpningsföreskrifter för artikel 83a i tjänsteföreskrifterna

KAPITEL 1

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 1

1.  För fastställande av tjänstemännens avgifter till pensionssystemet enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna skall kommissionen vart femte år från och med 2004 göra den försäkringstekniska bedömning av pensionssystemets balans som föreskrivs i artikel 83a.3 i tjänsteföreskrifterna. Av denna bedömning skall framgå om tjänstemännens avgifter är tillräckliga för att finansiera en tredjedel av kostnaden för pensionssystemet.

2.  Som en förberedelse för den bedömning som avses i artikel 83a.4 i tjänsteföreskrifterna skall kommissionen varje år uppdatera den försäkringstekniska bedömningen med beaktande av förändringar i fråga om den population som avses i artikel 9 i denna bilaga, räntesatsen enligt artikel 10 i denna bilaga och den årliga ändringen av tjänstemännens löneskalor enligt artikel 11 i denna bilaga.

3.  Bedömningarna och uppdateringarna skall ske under varje år n, på grundval av antalet aktiva medlemmar i pensionssystemet den 31 december föregående år (n-1).

▼M131

Artikel 2

1.  En eventuell uppdatering av avgifterna ska få verkan den 1 juli, samtidigt med den årliga uppdateringen av löner enligt artikel 65 i tjänsteföreskrifterna. Uppdateringen får leda till en avgiftshöjning eller avgiftssänkning med högst en procentenhet jämfört med det föregående året.

2.  Skillnaden mellan den uppdatering av avgiften som en försäkringsteknisk beräkning skulle ha lett till och den uppdatering som följer av den variation som avses i punkt 1 sista meningen får inte vid någon tidpunkt återvinnas och får därför inte heller beaktas vid senare försäkringstekniska beräkningar. Den avgiftssats som skulle ha följt av den försäkringstekniska beräkningen ska nämnas i den rapport som föreskrivs i artikel 1 i denna bilaga.

▼M112KAPITEL 2

BEDÖMNING AV DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA BALANSEN

Artikel 3

Vid de försäkringstekniska bedömningar som skall göras vart femte år skall villkoren för systemets balans fastställas med hänsyn till de kostnader som belastar systemet, nämligen avgångspensioner enligt artikel 77 i tjänsteföreskrifterna, invaliditetsersättningar enligt artikel 78 i tjänsteföreskrifterna och efterlevandepensioner enligt artiklarna 79 och 80 i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 4

1.  Den försäkringstekniska balansen skall bedömas på grundval av den beräkningsmetod som fastställs i det här kapitlet.

2.  Enligt metoden utgör det försäkringstekniska värdet av pensionsrättigheter som intjänats före beräkningsdagen en förpliktelse för redan utfört arbete, medan det försäkringstekniska värdet av pensionsrättigheter som kommer att intjänas under det tjänsteår som inleds på beräkningsdagen utgör ”anställningsomkostnaderna”.

3.  Det antas att pensionering (utom vid invaliditet) alltid sker vid en fast genomsnittlig pensionsålder (r). Denna genomsnittliga pensionsålder skall endast uppdateras vart femte år vid den försäkringstekniska bedömning som avses i artikel 1 i denna bilaga, och den kan vara olika för olika personalgrupper.

4.  När det försäkringstekniska värdet skall fastställas

a) skall framtida förändringar av varje tjänstemans grundlön mellan beräkningsdagen och den antagna pensionsåldern beaktas,

b) skall pensionsrättigheter som intjänats före beräkningsdagen (förpliktelsen för redan utfört arbete) inte beaktas.

5.  Alla relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna (särskilt i bilagorna VIII och XIII) skall beaktas vid den försäkringstekniska bedömningen av anställningsomkostnaderna.

6.  En utjämning skall göras för att fastställa realräntan och den årliga ändringen av ►M128   ►C6  unionstjänstemännens ◄  ◄ löneskalor. Utjämningen skall ske med hjälp av ett ►M131  trettioårigt ◄ glidande medeltal för räntesatsen och ökningen i löneskalorna.

Artikel 5

1.  Avgiftsformeln bygger på följande ekvation:

image

2.  Tjänstemännens bidrag till finansieringen av pensionssystemet skall beräknas som en tredjedel av förhållandet mellan anställningsomkostnaderna för det aktuella året (n) för alla tjänstemän som är aktiva medlemmar i pensionssystemet och årets lönesumma av grundlöner för dessa den 31 december föregående år (n-1).

3.  Anställningsomkostnaderna skall vara summan av

a) anställningsomkostnaderna för avgångspensioner (enligt artikel 6 i denna bilaga), dvs. det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter som kommer att tjänas in under år n, inbegripet värdet av den andel av pensionen som skall betalas ut till efterlevande make och/eller underhållsberättigade barn när en pensionerad tjänsteman avlider (efterlevandes rättigheter).

b) anställningsomkostnaderna för invaliditetsersättningar (enligt artikel 7 i denna bilaga), dvs. det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter som skall betalas ut för aktiva tjänstemän som förväntas bli invalider under år n, och

c) anställningsomkostnaderna för efterlevandepensioner (enligt artikel 8 i denna bilaga), dvs. det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter som skall betalas ut till efterlevande efter aktiva tjänstemän som förväntas avlida under år n.

4.  Bedömningen av anställningsomkostnaderna skall grundas på pensionsrättigheterna och de tillämpliga livräntorna, i enlighet med artiklarna 6-8 i denna bilaga.

Dessa livräntor skall ge det försäkringstekniska nuvärdet 1 euro per år, med beaktande av räntesatsen, den årliga löneskaleändringen och sannolikheten för att ännu vara i livet vid pensionsåldern.

5.  Bestämmelserna om existensminimum i avdelning V kapitel 2 i tjänsteföreskrifterna och i bilaga VIII skall beaktas.

Artikel 6

1.  Vid beräkningen av värdet av avgångspensionen skall de pensionsrättigheter som förvärvas under år n beräknas för varje aktiv tjänsteman genom att hans beräknade grundlön vid pensioneringen multipliceras med den tillämpliga uppräkningsfaktorn.

Om tjänstemannens samlade pensionsrättigheter (från rekryteringen, inklusive överföringar) den 31 december år n-1 är minst 70 % skall han inte anses ha förvärvat några pensionsrättigheter under år n.

2.  Beräknad grundlön (PS, Projected basic Salary) vid pensionering skall beräknas på grundval av grundlönen den 31 december föregående år med beaktande av den årliga löneskaleökningen och den förväntade årliga ökningen till följd av tjänstgöringstid och befordringar, på följande sätt:

image

där

SAL = nuvarande lön

GSG = beräknad årlig allmän löneökning (General Salary Growth) (årlig löneskaleändring)

ISP = förväntad årlig ökning till följd av tjänstgöringstid och befordringar (Increase due to Seniority and Promotions)

m = skillnad mellan antagen pensionsålder (r) och tjänstemannens nuvarande ålder (x)

Eftersom beräkningarna skall göras i reella tal, inflationsrensat, skall den årliga löneskaleändringen och den årliga ökningen till följd av tjänstgöringstid och befordringar vara inflationsrensade ökningar.

3.  Det försäkringstekniska värdet av en tjänstemans förvärvade pensionsrättigheter, inbegripet därtill kopplade efterlevandepensionsrättigheter, skall beräknas genom att tjänstemannens enligt ovan beräknade årliga pensionsrättigheter multipliceras med summan av

a) en livränta vid åldern x år, uppskjuten i m år

image

där

x = tjänstemannens ålder den 31 december år n-1

τ = räntesats

kpx = sannolikheten för att en person som är x år fortfarande lever om k år

m = skillnad mellan antagen pensionsålder (r) och tjänstemannens nuvarande ålder (x)

GSG = beräknad årlig allmän löneökning (årlig löneskaleändring)

ω = mortalitetstabellens tak

och

b) en uppskjuten efterlevandelivränta vid åldrarna x och y, där y är makens antagna ålder. Denna livränta skall multipliceras med sannolikheten för att tjänstemannen är gift och med den tillämpliga procentsats för efterlevandes rättigheter som fastställts i enlighet med bilaga VIII.

image

där

x = tjänstemannens ålder den 31 december år n-1

y = tjänstemannens makes ålder den 31 december år n-1

τ = räntesats

kpx = sannolikheten för att en tjänsteman som är x år fortfarande lever om k år

kpy = sannolikheten för att en person som är y år (maken till en tjänsteman som är x år) fortfarande lever om k år

m = skillnad mellan antagen pensionsålder (r) och tjänstemannens nuvarande ålder (x)

GSG = beräknad årlig allmän löneökning (årlig löneskaleändring)

ω = mortalitetstabellens tak

4.  Beräkningen av anställningsomkostnaderna för avgångspensioner skall ta hänsyn till

a) höjningskoefficienten för tjänstemän som stannar i tjänsten efter den ålder då rätten till pension inträder, och

b) minskningskoefficienten för tjänstemän som lämnar tjänsten före den ålder då rätten till pension inträder.

Artikel 7

1.  Vid beräkning av värdet av invaliditetsersättningarna skall det antal invaliditetsersättningar som förväntas börja betalas ut under år n mätas genom att man för varje aktiv tjänsteman uppskattar sannolikheten för att han blir berättigad till invaliditetsersättning under året. Den sannolikheten skall sedan multipliceras med det årliga beloppet för den invaliditetsersättning som tjänstemannen skulle bli berättigad till.

2.  Vid beräkning av det försäkringstekniska värdet av de invaliditetsersättningar som skall betalas ut för första gången under år n, skall följande livräntor användas:

a) en omedelbart utgående temporär livränta vid åldern x

image

där

x = tjänstemannens ålder den 31 december år n-1

τ = räntesats

kpx = sannolikheten för att en person som är x år fortfarande lever om k år

m = skillnad mellan antagen pensionsålder (r) och tjänstemannens nuvarande ålder (x)

GSG = beräknad årlig allmän löneökning (årlig löneskaleändring)

och

b) en omedelbart utgående efterlevandelivränta. Denna livränta skall multipliceras med sannolikheten för att tjänstemannen är gift och med den tillämpliga procentsatsen för efterlevandes rättigheter.

image

där

x = tjänstemannens ålder den 31 december år n-1

y = tjänstemannens makes ålder den 31 december år n-1

τ = räntesats

kpx = sannolikheten för att en person som är x år fortfarande lever om k år

kpy = sannolikheten för att en person som är y år (maken till en person som är x år) fortfarande lever om k år

m = skillnad mellan antagen pensionsålder (r) och tjänstemannens nuvarande ålder (x)

GSG = beräknad årlig allmän löneökning (årlig löneskaleändring)

Artikel 8

1.  Värdet av de pensionsrättigheter som skall börja betalas ut till efterlevande under år n skall mätas genom att man för varje aktiv tjänsteman uppskattar sannolikheten för att han avlider under året. Den sannolikheten skall sedan multipliceras med det årliga beloppet för makens efterlevandepension som skall betalas ut under det aktuella året. Beräkningen skall ta hänsyn till eventuella barnpensioner som kan behöva betalas ut.

2.  Vid beräkning av det försäkringstekniska värdet av de pensionsrättigheter som skall börja betalas ut till efterlevande under år n, skall en omedelbart utgående livränta användas. Denna livränta skall multipliceras med sannolikheten för att tjänstemannen är gift.

image

där

y = tjänstemannens makes ålder den 31 december år n-1

τ = räntesats

kpy = sannolikheten för att en person som är y år (maken till en person som är x år) fortfarande lever om k år

GSG = beräknad årlig allmän löneökning (årlig löneskaleändring)

ω = mortalitetstabellens takKAPITEL 3

BERÄKNINGSSYSTEM

Artikel 9

1.  De demografiska parametrar som skall beaktas vid den försäkringstekniska bedömningen skall grundas på iakttagelser av den population som deltar i systemet, både anställda i aktiv tjänst och pensionärer. Kommissionen skall årligen sammanställa den informationen på grundval av uppgifter från de institutioner och byråer vars personal är medlemmar i systemet.

Av iakttagelserna skall slutsatser dras i synnerhet om populationens struktur, genomsnittlig pensionsålder och invaliditetstabellen.

2.  Mortalitetstabellen skall hänföra sig till en population som i så hög grad som möjligt liknar populationen av medlemmar i systemet. Den skall endast uppdateras vart femte år i samband med den försäkringstekniska bedömning som föreskrivs i artikel 1 i denna bilaga.

Artikel 10

1.  De räntesatser som skall beaktas för de försäkringstekniska beräkningarna skall grundas på de noterade årliga genomsnittliga räntesatser för medlemsstaternas långsiktiga statsskulder som offentliggörs av kommissionen. Ett lämpligt konsumentprisindex skall användas för att beräkna motsvarande inflationsrensade räntesats för de försäkringstekniska beräkningarna.

2.  Den årliga effektiva räntesats som skall beaktas för de försäkringstekniska beräkningarna skall vara genomsnittet av de genomsnittliga realräntesatserna under de ►M131  30 åren ◄ närmast före det aktuella året.

Artikel 11

1.  Den årliga ändring av tjänstemännens löneskalor som skall beaktas vid de försäkringstekniska beräkningarna skall grunda sig på de särskilda indikatorer som avses i artikel 1.4 i bilaga XI.

2.  Den årliga effektiva ränta som skall beaktas för de försäkringstekniska beräkningarna skall vara genomsnittet av de särskilda nettoindikatorerna för Europeiska unionen under de ►M131  30 åren ◄ närmast före det aktuella året.

▼M131

Artikel 11a

Fram till och med 2020 ska för tillämpningen av artiklarna 4.6, 10.2 och 11.2 i denna bilaga det glidande medeltalet beräknas enligt följande tidsskala:

2014 – 16 år

2015 – 18 år

2016 – 20 år

2017 – 22 år

2018 – 24 år

2019 – 26 år

2020 – 28 år

▼M131

Artikel 12

Den räntesats som ska användas för årlig uppräkning enligt artiklarna 4 och 8 i bilaga VIII ska motsvara den effektiva räntesatsen enligt artikel 10 i den här bilagan och ska vid behov uppdateras i samband med den försäkringstekniska utvärderingen vart femte år.

När det gäller uppdateringen ska räntesatsen som avses i artiklarna 4 och 8 i bilaga VIII förstås som ett referensvärde. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade värdena i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

▼M112KAPITEL 4

GENOMFÖRANDE

Artikel 13

1.  Eurostat skall ansvara för det tekniska genomförandet av denna bilaga.

2.  Eurostat skall biträdas av en eller flera kvalificerade oberoende experter vid genomförandet av de försäkringstekniska bedömningar som avses i artikel 1 i denna bilaga. Eurostat skall tillhandahålla experterna de parametrar som avses i artiklarna 9-11 i denna bilaga.

3.  Eurostat skall den 1 september varje år lägga fram en rapport om de bedömningar och uppdateringar som avses i artikel 1 i denna bilaga.

4.  Eventuella frågor om metoder som uppstår i samband med genomförandet av denna bilaga skall behandlas av Eurostat i samarbete med nationella experter vid de behöriga enheterna i medlemsstaterna och den eller de kvalificerade oberoende experterna. Eurostat skall i detta syfte sammankalla denna grupp minst en gång om året. Eurostat får vid behov sammankalla gruppen oftare.KAPITEL 5

ÖVERSYNSKLAUSUL

▼M131

Artikel 14

1.  Kommissionen ska under 2022 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. I rapporten ska den föreliggande bilagans konsekvenser för budgeten beaktas och den försäkringstekniska balansen i pensionssystemet bedömas. Mot bakgrund av denna rapport kommer kommissionen, vid behov, lägga fram ett förslag om ändring av denna bilaga.

2.  Kommissionen ska under 2018 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna bilaga.

▼M112
BILAGA XIII

Övergångsåtgärder för ►M128   ►C6  unionens ◄  ◄ tjänstemän (Artikel 107a i tjänsteföreskrifterna)

Avsnitt 1

Artikel 1

1.  Från och med den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2006 skall artikel 5.1 och 5.2 i tjänsteföreskrifterna ersättas med följande:

”1. De tjänster som omfattas av tjänsteföreskrifterna skall klassificeras efter arbetsuppgifternas art och nivå i fyra kategorier A*, B*, C* och D* i fallande rangordning.

2. Kategori A* skall omfatta tolv lönegrader, kategori B* nio lönegrader, kategori C* sju lönegrader och kategori D* fem lönegrader.”

2.  Hänvisningar till anställningsdatum skall anses hänvisa till datum för tillträde av tjänsten.

Artikel 2

1.  Den 1 maj 2004 skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i denna bilaga, lönegraderna för de tjänstemän som innehar någon av de administrativa ställningar som avses i artikel 35 i tjänsteföreskrifterna få ändrade beteckningar enligt tabellen nedan:Tidigare lönegrad

Ny lönegrad (tillfällig)

Tidigare lönegrad

Ny lönegrad (tillfällig)

Tidigare lönegrad

Ny lönegrad (tillfällig)

Tidigare lönegrad

Ny lönegrad (tillfällig)

A1

A*16

 

 

 

 

 

 

A2

A*15

 

 

 

 

 

 

A3/LA3

A*14

 

 

 

 

 

 

A4/LA4

A*12

 

 

 

 

 

 

A5/LA5

A*11

 

 

 

 

 

 

A6/LA6

A*10

B1

B*10

 

 

 

 

A7/LA7

A*8

B2

B*8

 

 

 

 

A8/LA8

A*7

B3

B*7

C1

C*6

 

 

 

 

B4

B*6

C2

C*5

 

 

 

 

B5

B*5

C3

C*4

D1

D*4

 

 

 

 

C4

C*3

D2

D*3

 

 

 

 

C5

C*2

D3

D*2

 

 

 

 

 

 

D4

D*1

2.  Om inte annat följer av artikel 7 i denna bilaga skall grundmånadslönen fastställas för varje lönegrad och löneklass i enlighet med följande tabeller (i euro):Kategori A (1) (2)

Tidigare lönegrad

Ny tillfällig lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A*16

14 822,86

15 445,74

16 094,79

16 094,79

16 094,79

16 094,79

 

 

 

 

12 717,09

13 392,63

14 068,17

14 743,71

15 419,25

16 094,79

 

 

 

 

0,8579377

0,8670760

0,8740822

0,9160548

0,9580274

1,0

 

 

A2

A*15

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 620,87

14 822,86

15 445,74

 

 

 

 

11 285,38

11 930,01

12 574,64

13 219,27

13 863,90

14 508,53

 

 

 

 

0,8614182

0,8739006

0,8839749

0,9041370

0,9353053

0,9393224

 

 

A3

A*14

11 579,04

12 065,60

12 572,62

12 922,41

13 100,93

13 651,45

14 225,11

14 822,86

 

 

9 346,34

9 910,20

10 474,06

11 037,92

11 601,78

12 165,64

12 729,50

13 293,36

 

 

0,8071775

0,8213599

0,8330849

0,8541688

0,8855692

0,8911610

0,8948613

0,8968148

 

A*13

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 421,25

11 579,04

 

 

 

A4

A*12

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 094,47

10 233,93

10 663,98

11 112,09

11 579,04

 

 

7 851,92

8 292,03

8 732,14

9 172,25

9 612,36

10 052,47

10 492,58

10 932,69

 

 

0,8680864

0,8797751

0,8891086

0,9086411

0,9392638

0,9426565

0,9442490

0,9441793

A5

A*11

7 994,35

8 330,28

8 680,33

8 921,83

9 045,09

9 425,17

9 821,23

10 233,93

 

 

6 473,51

6 857,02

7 240,53

7 624,04

8 007,55

8 391,06

8 774,57

9 158,08

 

 

0,8097606

0,8231440

0,8341307

0,8545377

0,8852925

0,8902821

0,8934288

0,8948742

A6

A*10

7 065,67

7 362,57

7 671,96

7 885,41

7 994,35

8 330,28

8 680,33

9 045,09

 

 

5 594,32

5 899,56

6 204,80

6 510,04

6 815,28

7 120,52

7 425,76

7 731,00

 

 

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

A*9

6 244,87

6 507,29

6 780,73

6 969,38

7 065,67