Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1029

Rådets beslut (EU) 2019/1029 av den 18 juni 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 och 145, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 15 and 19, vad gäller förslaget till ändring av den ömsesidiga resolutionen M.R.2, vad gäller förslaget till en ny FN-föreskrift samt vad gäller förslagen om ändring av godkännandena av utarbetande av globala tekniska föreskrifter

ST/9871/2019/INIT

OJ L 167, 24.6.2019, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1029/oj

24.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/27


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1029

av den 18 juni 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 och 145, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 15 and 19, vad gäller förslaget till ändring av den ömsesidiga resolutionen M.R.2, vad gäller förslaget till en ny FN-föreskrift samt vad gäller förslagen om ändring av godkännandena av utarbetande av globala tekniska föreskrifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 97/836/EG (1) anslöt sig unionen till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (Unece) överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännanden utfärdade i enlighet med dessa föreskrifter (nedan kallad den reviderade överenskommelsen av år 1958). Den reviderade överenskommelsen av år 1958 trädde i kraft den 24 mars 1998.

(2)

Genom rådets beslut 2000/125/EG (2) anslöt sig unionen till överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (nedan kallad parallellöverenskommelsen). Parallellöverenskommelsen trädde i kraft den 15 februari 2000.

(3)

Enligt artikel 1 i den reviderade överenskommelsen av år 1958 och artikel 6 i parallellöverenskommelsen får den administrativa kommittén för den reviderade överenskommelsen av år 1958 och den verkställande kommittén för parallellöverenskommelsen (nedan kallade de relevanta kommittéerna inom Unece), beroende på vad som är tillämpligt, anta förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 och 145, förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 15 and 19, förslaget till ändring av den ömsesidiga resolutionen M.R.2, förslaget till en ny FN-föreskrift samt förslagen om ändring av godkännandena av utarbetande av globala tekniska föreskrifter (nedan kallat megabeslut).

(4)

De relevanta kommittéerna inom Unece ska under den 178:e sessionen i världsforumet, som äger rum den 24–28 juni 2019, anta ett megabeslut om administrativa bestämmelser och enhetliga tekniska föreskrifter för godkännande av och globala tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsedda fordon.

(5)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Unece vad gäller antagandet av förslagen till FN-föreskrifter, eftersom FN-föreskrifterna kommer att vara bindande för unionen och betydligt kunna påverka innehållet i unionslagstiftningen på området för typgodkännande av fordon.

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (3) ersatte medlemsstaternas godkännandesystem med ett godkännandeförfarande på unionsnivå, och upprättade en harmoniserad ram med administrativa bestämmelser och allmänna tekniska krav för alla nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter. Genom det direktivet införlivades de föreskrifter som antagits enligt den reviderade överenskommelsen av år 1958 (nedan kallade FN-föreskrifter) i EU:s typgodkännandesystem, antingen som krav för typgodkännande eller som alternativ till unionslagstiftningen. Sedan direktiv 2007/46/EG antogs har FN-föreskrifter i allt större utsträckning införlivats i unionslagstiftning.

(7)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska utvecklingen behöver krav som rör vissa delar eller egenskaper som omfattas av FN-föreskrifterna nr 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 och 140 kompletteras, medan FN:s globala tekniska föreskrifter nr 15 och 19 behöver ändras. Vidare behöver vissa bestämmelser i FN-föreskrifterna nr 14, 51, 83, 129 och 145 samt i FN:s globala tekniska föreskrift nr 15 rättas. Slutligen behöver nya krav på avancerade nödbromssystem antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i förvaltningskommittén för den reviderade överenskommelsen av år 1958 och i den verkställande kommittén för parallellöverenskommelsen under den 178:e sessionen i världsforumet den 24–28 juni 2019 ska vara att rösta för de förslag som förtecknas i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2)  Rådets beslut 2000/125/EG av den 31 januari 2000 om att godkänna överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (parallellöverenskommelsen) (EGT L 35, 10.2.2000, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

Föreskrift nr

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning (1)

14

Förslag till rättelse 1 till supplement 6 till ändringsserie 07 till FN-föreskrift nr 14 (säkerhetsbältesförankringar)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 09 till FN-föreskrift nr 17 (hållfasthet hos säten)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Förslag till supplement 5 till ändringsserie 03 till FN-föreskrift nr 24 (synliga föroreningar, mätning av effekten hos en motor med kompressionständning (dieselrök))

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Förslag till supplement 21 till ändringsserie 02 till FN-föreskrift nr 30 (däck för personbilar och deras släp)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Förslag till supplement 16 till ändringsserie 04 till FN-föreskrift nr 44 (fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Förslag till rättelse av supplement 4 till ändringsserie 03 till FN-föreskrift nr 51 (buller från fordon av kategorierna M och N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 03 till FN-föreskrift nr 64 (reservenhet för tillfälligt bruk, säkerhetsdäck)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Förslag till supplement 18 till den ursprungliga ändringsserien till FN-föreskrift nr 75 (däck för motorcyklar/mopeder)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 04 till FN-föreskrift nr 78 (motorcykelbromsar)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 03 till FN-föreskrift nr 79 (styrutrustning)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Förslag till supplement 13 till ändringsserie 06 till FN-föreskrift nr 83 (utsläpp från fordon av kategorierna M1 och N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Förslag till supplement 9 till ändringsserie 07 till FN-föreskrifter nr 83 (utsläpp från fordon av kategorierna M1 och N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Förslag till rättelse 1 till supplement 8 till ändringsserie 07 till FN-föreskrift nr 83 (utsläpp från fordon av kategorierna M1 och N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Förslag till supplement 9 till FN-föreskrift nr 85 (mätning av nettoeffekt och 30 minuters effekt)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Förslag till supplement 5 till ändringsserie 02 till FN-föreskrift nr 90 (ersättningsbromsdelar)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Förslag till supplement 8 till FN-föreskrift nr 115 (LPG- och CNG-utrustning för eftermontering)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Förslag till supplement 10 till ändringsserie 02 till FN-föreskrift nr 117 (däckrullmotstånd, däckljud och väggrepp på vått underlag)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Förslag till supplement 9 till den ursprungliga ändringsserien till FN-föreskrift nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Förslag till supplement 6 till ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Förslag till supplement 5 till ändringsserie 02 till FN-föreskrift nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Förslag till supplement 2 till ändringsserie 03 till FN-föreskrift nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Förslag till rättelse 3 av den ursprungliga lydelsen av FN-föreskrift nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Förslag till rättelse 1 av ändringsserie 03 till FN-föreskrift nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Förslag till supplement 1 till ändringsserie 01 till FN-föreskrift nr 138 (tysta vägtransportfordon)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Förslag till supplement 2 till FN-föreskrift nr 139 (bromsassistans (BAS))

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Förslag till supplement 3 till FN-föreskrift nr 140 (elektronisk stabilitetskontroll (ESC))

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Förslag till rättelse 1 av den ursprungliga lydelsen av FN-föreskrift nr 145 (Isofix-förankringssystem, Isofix-förankringar med övre hållrem och i-Size-sittplatser)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Nya FN-föreskrift

Förslag till ny FN-föreskrift om enhetliga bestämmelser om godkännande av motorfordon med avseende på avancerade nödbromssystem (AEBS) för fordon av kategorierna M1 och N1

ECE/TRANS/WP.29/2019/61


Global teknisk föreskrift nr

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning

15

Förslag till ändring 5 av FN:s globala tekniska föreskrifter nr 15 (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP)

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Förslag till rättelse av FN:s globala tekniska föreskrift nr 15 (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP). Endast fransk text.

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

 

Förslag till rättelse av ändring 1 av FN:s globala tekniska föreskrift nr 15 (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP). Endast fransk text.

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

 

Förslag till rättelse av ändring 2 av FN:s globala tekniska föreskrift nr 15 (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP). Endast fransk text.

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

 

Förslag till rättelse av ändring 3 av FN:s globala tekniska föreskrift nr 15 (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP). Endast fransk text.

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

 

Förslag till rättelse av ändring 4 av FN:s globala tekniska föreskrift nr 15 (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP). Endast fransk text.

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Förslag till ändring 2 av FN:s globala tekniska föreskrift nr 19 (förfarandet för provning av avdunstningsutsläpp för det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP)

ECE/TRANS/WP.29/2019/64


Ömsesidig resolution nr

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning

M.R.2

Förslag till ändring 1 av den ömsesidiga resolutionen nr 2 om definitioner av framdrivningssystem för fordon

ECE/TRANS/WP.29/2019/71


Övrigt

Punkt på dagordningen

Dokumenthänvisning

 

Reviderat godkännande om utarbetande av ändring nr 2 av FN:s globala tekniska föreskrift nr 16 (däck)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

 

Förslag till ändringar av godkännandet om utarbetande av den globala tekniska föreskriften om utsläpp vid verklig körning

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

 

Godkännande om utarbetande av en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53


(1)  De dokument som det hänvisas till i texten återfinns på följande webbplats: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html


Top