Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0806

Rådets beslut (Gusp) 2019/806 av den 17 maj 2019 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

ST/8852/2019/INIT

OJ L 132, 20.5.2019, p. 36–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/806/oj

20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/36


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/806

av den 17 maj 2019

om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp (1).

(2)

Den 28 maj 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/778 (2), varigenom de restriktiva åtgärder som fastställs i beslut 2013/255/Gusp förlängdes till och med den 1 juni 2019.

(3)

På grundval av en översyn beslutade rådet att de restriktiva åtgärderna bör förlängas till och med den 1 juni 2020.

(4)

Posterna avseende 59 personer som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med bilaga I till beslut 2013/255/Gusp bör ändras.

(5)

Nio poster bör strykas från förteckningen över personer och enheter.

(6)

Till följd av tribunalens domar av den 31 januari 2019 i mål T-667/17 Alkarim for Trade and Industry mot rådet och i mål T-559/17 Abdulkarim mot rådet, är Alkarim for Trade and Industry och Mouhamad Wael Abdulkarim inte uppförda på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2013/255/Gusp.

(7)

Beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 34 ska ersättas med följande:

”Artikel 34

Detta beslut ska tillämpas till och med den 1 juni 2020. Det ska ses över kontinuerligt. Det får förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.”

2.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 2019.

På rådets vägnar

E.O. TEODOROVICI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/778 av den 28 maj 2018 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 131, 29.5.2018, s. 16).


BILAGA

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Del A (Personer) ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska ersätta motsvarande poster i förteckningen:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

”6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

Image 2

) Zaytun (

Image 3

) (alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Födelsedatum: 20.5.1951

Födelseort: Jubba, provinsen Damaskus, Syrien

Diplomatpass nr: D000001300

Kön: man

Chef för direktoratet för allmän säkerhet, delaktig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 4

) Abbas (

Image 5

) (alias Al-Abbas)

Kön: man

F.d. chef för avdelningen för statens säkerhet i Baniyas, delaktig i våldet mot demonstranter i Baida (Bayda). Befordrad till överstes grad 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (alias Jameel) Hassan (

Image 7

) (alias al-Hassan)

Födelsedatum: 7.7.1953

Födelseort: Qusayr, provinsen Homs, Syrien

Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst

Kön: man

Officer med generalmajors grad i syriska flygvapnet som varit i tjänst efter maj 2011. Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst som varit i tjänst efter maj 2011. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

14.

Brigadgeneral Mohammed Bilal (alias överstelöjtnant Muhammad Bilal)

Kön: man

I egenskap av högre officer vid det syriska flygvapnets underrättelsetjänst stöder han den syriska regimen och är ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen. Han har även samröre med Scientific Studies Research Centre (SSRC) som är uppfört på förteckningen.

Chef för polisen i Tartus sedan december 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) Al Hassan (

Image 9

) (alias Al Hasan)

Född: 1961

Kön: man

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

31.

Generalmajor Tawfiq (

Image 10

) (alias Tawfik) Younes (

Image 11

) (alias Yunes)

Kön: man

F.d. chef för säkerhetstjänstens avdelning för inre säkerhet, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (alias Nizar Asaad)

Kön: man

Ledande syrisk affärsman med nära band till regimen. Kusin till Bashar al-Asad. Har samröre med familjerna Asad och Makhlouf.

Har i denna egenskap medverkat i, gynnats av eller på annat sätt stött den syriska regimen.

Ledande oljeinvesterare och f.d. chef för företaget Nizar Oilfield Supplies.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

Född: 1933

Födelseort: Karfis, Syrien

Kön: man

Särskild rådgivare till president al-Asad.

Medverkar i, gynnas av och stöder al-Asads regim i egenskap av särskild rådgivare. Har varit delaktig i brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

Kön: man

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över Amir Group och Cham Holdings, två konglomerat med intressen i fastigheter, turism, transport och finansmarknaderna. Från mars 2014 till september 2018 var han ordförande för Ryssland i det bilaterala affärsrådet efter att ha utnämnts av ministern för ekonomi, Khodr Orfali.

Samir Hassan stöder regimens krigshandlingar med penninggåvor.

Samir Hassan har samröre med personer som gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han samröre med Rami Makhlouf och Issam Anbouba, som har förts upp på förteckningen av rådet och gagnas av den syriska regimen.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Son till Ahmad Chehabis

Födelsedatum: 7.5.1972

Kön: man

Ordförande i Aleppos industri- och handelskammare. Ordförande i sammanslutningen av industri- och handelskammare sedan 16.12.2018. Vice ordförande i Cham Holding. Stöder den syriska regimen ekonomiskt. Ledamot av det syriska parlamentet sedan 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

Verkställande direktör för Anbouba for Agricultural Industries Co.

Född: 1952 Födelseort: Homs, Syrien

Kön: man

Ger finansiellt stöd åt den förtryckande maktapparaten och de paramilitära grupper som utövar våld mot civilbefolkningen i Syrien. Tillhandahåller egendom (fastigheter, lagerlokaler) för provisoriska fångläger. Har finansiella relationer med högt uppsatta syriska tjänstemän. En av grundarna av och styrelseledamot i Cham Holding.

2.9.2011

55.

Överste Lu'ai (

Image 22

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

Födelseort: Jablah, provinsen Latakia

Kön: man

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i Dara. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Dara.

14.11.2011

78.

Generalmajor Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

Kön: man

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär delaktig i våldet i Homs. Befordrad till generalmajor 2017.

1.12.2011

79.

Generalmajor Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (alias Makhlouf)

Kön: man

F.d. befälhavare för 105:e brigaden inom det republikanska gardet. F.d. befälhavare för det republikanska gardet. För närvarande befälhavare för 2:a armékåren. Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Militär delaktig i våldet i Damaskus.

1.12.2011

99.

Generalmajor Mohamed (

Image 28

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Befälhavare för 106:e brigaden, presidentens garde

Kön: man

Beordrade trupper att slå demonstranterna med påkar och därefter gripa dem. Ansvarig för tvångsåtgärder mot fredliga demonstranter i Duma.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

Kön: man

I egenskap av f.d. chef för operativa avdelningen vid direktoratet för politisk säkerhet var han ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade.

23.1.2012

128.

Brigadgeneral Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (alias Qaddour, Qaddur)

Kön: man

F.d. chef för avdelning 291 (Damaskus) vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

135.

Brigadgeneral Suhail (

Image 35

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 36

) (alias Al-Abdallah)

Kön: man

Chef för Latakia-kontoret inom flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

139.

Generalmajor Hussam (

Image 37

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Född: 1964

Födelseort: Damaskus

Kön: man

Chef för Homs-kontoret inom direktoratet för statens säkerhet från april 2012 till 2.12.2018 (efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali). Chef för direktoratet för politisk säkerhet sedan 3.12.2018. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Född: 1957

Kön: man

F.d. chef för den externa avdelningen inom underrättelsetjänsten (avdelning 279). I denna egenskap var han ansvarig för underrättelsetjänstens verksamhet vid de syriska ambassaderna.

24.7.2012

160.

Dr Hazwan (

Image 41

) Al Wez (

Image 42

) (alias Al Wazz)

Kön: man

F.d. utbildningsminister, utnämnd i juli 2016.

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Född: 1972

Kön: man

Rådgivare till Syriens president. F.d. minister med ansvar för turism. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

Född: 1966

Kön: man

Medlem av det regimtrogna milisförband som kallas Kataeb al-Baath (Bathpartiets milis). Vice ordförande i Bathpartiet. Stöder regimen genom sin roll i rekryteringen och organiseringen av Bathpartiets milis.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban, Bishr Mazin Al-Sabban)

Född: 1966

Födelseort: Damaskus, Arabrepubliken Syrien

Kön: man

F.d. guvernör i Damaskus som utnämndes av och har samröre med Bashar al-Asad. Stödjer regimen och är ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, bland annat genom deltagande i diskriminering av sunnimuslimska grupper i huvudstaden.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir, Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

Kön: man

F.d. guvernör i Quneitra, har samröre med och har utnämnts av Bashar al-Asad. F.d. guvernör i Latakia. Stöder och gagnas av regimen, bland annat genom offentligt stöd till den syriska militärmakten och regimvänliga milisförband.

28.10.2016

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

Kön: man

F.d. guvernör i Hama som utnämndes av och har samröre med Bashar al-Asad. Vidare stöder han och gagnas av regimen. Ghassan Omar Khalaf har nära anknytning till medlemmar av ett regimtroget milisförband i Hama som kallas Hama-brigaden.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed, Mohamed Khair al-Sayyed, Kheredden al-Sayyed, Khairuddin as-Sayyed, Khaireddin al-Sayyed, Kheir Eddin al-Sayyed, Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

Kön: man

F.d. guvernör i Idlib, har samröre med och har utnämnts av Bashar al-Asad. Gagnas av och stöder regimen, bland annat genom att tillhandahålla stöd till den syriska militärmakten och regimvänliga milisförband. Har anknytning till regimens minister för religiösa donationer (awqaf), Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, som är hans bror.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

Född: 1956

Födelseort: provinsen Damaskus

Kön: man

Minister för inrikeshandel och konsumentskydd.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 48

)

Född: 1964

Födelseort: Lattakia (Latakia)

Kön: man

Minister för lokal förvaltning.

Utnämnd i juli 2016.

F.d. guvernör i provinsen Damaskus.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

Kusin till Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali al-Zafir (

Image 49

)

Född: 1962

Födelseort: Tartus

Kön: man

F.d. kommunikations- och teknikminister. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 50

)

Född: 1963

Födelseort: Damaskus

Kön: man

Petroleum- och mineralresursminister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 51

)

Född: 1961

Födelseort: Lattakia (Latakia)

Kön: man

Kulturminister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 52

)

Född: 1964

Födelseort: Tartus

Kön: man

Transportminister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

Födelseort: Damaskus

Kön: man

Elektricitetsminister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

Född: 1958

Födelseort: Damaskus

Kön: man

Finansminister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 55

)

Född: 1963

Födelseort: Aleppo

Kön: man

F.d. minister för vattenresurser.

Utnämnd i juli 2016.

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 56

)

Född: 1962

Födelseort: Damaskus

Kön: man

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd.

Utnämnd i juli 2016.

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

Född: 1956

Kön: man

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

Född: 1953

Födelseort: Quneitra (al-Qunaytira)

Kön: kvinna

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 59

)

Född: 1954

Födelseort: Habran village (provinsen al-Suwayda)

Kön: man

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

Född: 1952

Födelseort: Damaskus

Kön: kvinna

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 61

)

Född: 1963

Födelseort: Damaskus

Kön: kvinna

Socialminister (sedan augusti 2015).

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Kön: man

F.d. chef för Syriens centralbank.

Ansvarig för att ha gett ekonomiskt och finansiellt stöd till den syriska regimen genom sin befattning som chef för Syriens centralbank, som också är uppförd på förteckningen.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 62)

Födelsedatum: 5.2.1964

Titel: generalmajor

Kön: man

Innehar generalmajors grad, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen och inblandad i förvaringen och användningen av kemiska vapen.

Han har även samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

Födelsedatum: 17.5.1969

Födelseort: provinsen Damaskus

Kön: man

F.d. industriminister. Utnämnd i januari 2018.

Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 64

, Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Kön: man

Befattning: en av grundarna till och majoritetsägare i Apex Development and Projects LLC och grundare till A'ayan Company for Projects and Equipment

Födelsedatum: 2.1.1962

Födelseort: Damaskus, Arabrepubliken Syrien

Nationalitet: syrisk

Passnummer: N 011612445, utfärdandenummer 002-17-L022286 (ort för utfärdande: Arabrepubliken Syrien)

Id-nummer: 010-30208342 (ort för utfärdande: Arabrepubliken Syrien)

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en kontrollerande andel på 90 % i Apex Development and Projects LLC, som har upprättat ett samriskföretag värt 34,8 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Genom sin medverkan i Marota City-projektet gynnas Jamal Eddin Mohammed Nazer av och/eller stöder den syriska regimen.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem, Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Kön: man

Befattning: primär aktieägare i Exceed Development and Investment

Födelsedatum: 14.7.1970 eller 24.7.1970

Födelseort: Damaskus, Arabrepubliken Syrien

Nationalitet: syrisk, schweizisk

Passnummer: No X4662433 (ort för utfärdande: Schweiz), N 004599905 (ort för utfärdande: Arabrepubliken Syrien)

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som innehar en andel på 67 % i Exceed Development and Investment, som har upprättat ett samriskföretag värt 17,7 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Genom sin medverkan i Marota City-projektet gynnas Hayan Mohammad Nazem Qaddour av och/eller stöder den syriska regimen.

21.1.2019

275.

Generalmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

Född: 1957

Födelseort: Idlib

Kön: man

Inrikesminister.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Född: 1970

Födelseort: Aleppo

Kön: man

Minister för turism.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Född: 1970

Födelseort: provinsen Damaskus

Kön: man

Utbildningsminister.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Född: 1960

Födelseort: Hama

Kön: man

Minister för högre utbildning.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Född: 1961

Födelseort: Latakia

Kön: man

Minister för offentliga arbeten och bostäder.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Född: 1974

Födelseort: Damaskus

Kön: man

Kommunikations- och teknikminister.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Född: 1962

Födelseort: Aleppo

Kön: man

Industriminister.

Utnämnd i november 2018.

Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

4.3.2019”

b)

Följande poster ska utgå:

75.

Generallöjtnant Fahid Al-Jassim

88.

Brigadgeneral Ahmed Yousef Jarad

97.

Brigadgeneral Mohsin Makhlouf

100.

Generalmajor Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

Posterna 264–269 ska omnumreras enligt följande:

Personens namn

Nuvarande nummer

Nytt nummer

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2.

I del B (Enheter) ska följande poster utgå:

51.

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group


Top