Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0118

Rådets beslut (EU) 2019/118 av den 21 januari 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i handels- och utvecklingskommittén som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller upprättandet av en förteckning över skiljemän

ST/15619/2018/INIT

OJ L 24, 28.1.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/118/oj

28.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/23


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/118

av den 21 januari 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i handels- och utvecklingskommittén som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller upprättandet av en förteckning över skiljemän

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), undertecknades av unionen och dess medlemsstater den 10 juni 2016. Det har tillämpats provisoriskt mellan unionen, å ena sidan, och Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini och Sydafrika, å andra sidan, sedan den 10 oktober 2016, och mellan unionen och Moçambique sedan den 4 februari 2018.

(2)

I enlighet med artikel 94.1 i avtalet ska handels- och utvecklingskommittén, senast tre månader efter avtalets ikraftträdande, upprätta en förteckning över 21 personer som är villiga och kapabla att åta sig uppdraget som skiljemän.

(3)

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i handels- och utvecklingskommittén beträffande upprättandet av en förteckning över skiljemän bör fastställas.

(4)

Unionens ståndpunkt i handels- och utvecklingskommittén bör därför baseras på det åtföljande utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas av handels- och utvecklingskommittén om upprättandet av en förteckning över skiljemän ska baseras på det utkast till beslut av handels- och utvecklingskommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 250, 16.9.2016, s. 3.


UTKAST TILL

BESLUT nr 1/2019 AV HANDELS- OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN

av den …

om upprättandet av en förteckning över skiljemän

HANDELS- OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artiklarna 94, 100, 103 och 104.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över skiljemän som avses i artikel 94 i avtalet, antas härmed i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i … den …

För handels- och utvecklingskommittén

Handelsminister i

Företrädare för EU


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SKILJEMÄN SOM AVSES I ARTIKEL 94 I AVTALET

Skiljemän som valts ut av de avtalsslutande SADC-staterna:

1.

Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO

2.

Leonard Moses PHUTI

3.

Tsotetsi MAKONG

4.

Sakeus AKWEENDA

5.

Faizel ISMAIL

6.

Kholofelo Ngokoane KUGLER

7.

Nkululeko J. HLOPHE

8.

Samuel Jay LEVY

Skiljemän som valts ut av EU:

9.

Jacques BOURGEOIS

10.

Claus-Dieter EHLERMANN

11.

Pieter Jan KUIJPER

12.

Giorgio SACERDOTI

13.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

14.

Ramon TORRENT

15.

Michael Johannes HAHN

16.

Hélène RUIZ FABRI

Skiljemän som valts ut av parterna gemensamt (utländska medborgare som kan fungera som ordförande):

17.

Merit JANOW

18.

Ichiro ARAKI

19.

Christian HÄBERLI

20.

Claus VON WOBESER

21.

Daniel MOULIS


Top