Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1107

Rådets beslut (EU) 2018/1107 av den 20 juli 2018 om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

ST/10209/2012/REV/1

OJ L 203, 10.8.2018, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1107/oj

10.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 203/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1107

av den 20 juli 2018

om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91, 100, 207 och 209 jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (nedan kallat avtalet), undertecknades den 11 maj 2012, med förbehåll för att det senare ingås.

(2)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, tillsammans med bilagorna och den förklaring som unionen gjort ensidigt, som åtföljer slutakten, godkänns härmed på unionens vägnar (2).

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 116 i avtalet i syfte att uttrycka unionens samtycke till att bli bundet av avtalet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Godkännande av den 4 juli 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Avtalet har offentliggjorts i EUT L 204 av den 31 juli 2012, s. 20, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top