Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0998

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/998 av den 12 juli 2018 om ändring av bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller status för Kroatien i fråga om koiherpesvirus (KHV), för Finland i fråga om infektiös hematopoietisk nekros (IHN), förteckningen över områden i Irland fria från Bonamia ostreae, förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från Marteilia refringens och om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från herpesvirus OsHV-1 μVar [delgivet med nr C(2018) 4381] (Text av betydelse för EES.)

C/2018/4381

OJ L 178, 16.7.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/998/oj

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/998

av den 12 juli 2018

om ändring av bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller status för Kroatien i fråga om koiherpesvirus (KHV), för Finland i fråga om infektiös hematopoietisk nekros (IHN), förteckningen över områden i Irland fria från Bonamia ostreae, förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från Marteilia refringens och om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller förteckningen över områden i Förenade kungariket fria från herpesvirus OsHV-1 μVar

[delgivet med nr C(2018) 4381]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BELUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artiklarna 43.2, 49.1, 50.3, 51.2 och 53.3, och

av följande skäl:

(1)

I del C i bilaga I till kommissionens beslut 2009/177/EG (2) fastställs en förteckning över medlemsstater, zoner och delområden som förklarats fria från vissa sjukdomar som avses i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(2)

För närvarande har på den förteckningen hela Kroatiens territorium förklarats fritt från koiherpesvirus (KHV) och hela Finlands territorium förklarats fritt från infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Under de senaste åren har dessa medlemsstater emellertid anmält flera utbrott av respektive sjukdom.

(3)

De båda medlemsstaterna har lämnat uppgifter till kommissionen om att de har vidtagit åtgärder i enlighet med direktiv 2006/88/EG för att hantera dessa utbrott. Åtgärderna pågår fortfarande i vissa områden.

(4)

På förteckningen förklaras för närvarande hela kusten av Irland fritt från Bonamia ostreae med undantag av åtta vikar. På grund av ett nyligen inträffat utbrott av Bonamia ostreae i en annan vik på det område i Irland som förtecknas som fritt från denna sjukdom har restriktioner införts och de tillämpas fortfarande i enlighet med direktiv 2006/88/EG.

(5)

Dessutom har Nordirlands hela kust förklarats fritt från Marteilia refringens. Förenade kungariket har emellertid anmält två utbrott av denna sjukdom i två olika vikar i Nordirland. Restriktioner av förflyttningar har införts och de tillämpas fortfarande i enlighet med direktiv 2006/88/EG.

(6)

I enlighet med de uppgifter som har lämnats av Kroatien, Finland, Irland och Förenade kungariket bör de berörda områdena inte förtecknas som fria från respektive sjukdom och den geografiska avgränsningen av de sjukdomsfria områdena i Kroatien, Finland, Irland och Förenade kungariket bör därför uppdateras.

(7)

I bilaga I till kommissionens beslut 2010/221/EU (3) fastställs en förteckning över medlemsstater, zoner och delområden som anses vara fria från vissa sjukdomar som inte avses i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(8)

För närvarande anses på den förteckningen Nordirlands territorium i Förenade kungariket vara fritt från herpesvirus OsHV-1 μVar med undantag för vissa vikar. På grund av ett nyligen inträffat utbrott av OsHV-1 μVar i en annan vik bör den geografiska avgränsningen av det sjukdomsfria området i Förenade kungariket uppdateras.

(9)

Bilaga I till beslut 2009/177/EG och bilaga I till beslut 2010/221/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del C i bilaga I till beslut 2009/177/EG i tabellen ska fjärde kolumnen ”Geografisk avgränsning av det område som förklarats fritt från sjukdom (medlemsstat, zoner eller delområden)” ändras på följande sätt:

1.

På raden ”Koiherpesvirus (KHV)” ska posten för Kroatien ersättas med följande: ”Hela territoriet, med undantag för följande zoner: zonen som omfattar vattenbruksföretaget i Donji Miholjac (godkännandenummer 2HR0109) samt floden Drava från Dubravas damm till dess mynning i floden Donau och den zon som omfattar vattenbruksföretaget i Grudnjak (godkännandenummer 2HR0177) samt floden Vučicas hela vattendrag till dess mynning i floden Karašica och därifrån floden Karašica till dess mynning i floden Drava.”

2.

På raden ”Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)” ska posten för Finland ersättas med följande: ”Hela territoriet, med undantag för kustområdet i Ijo, Kuivaniemi och följande avrinningsområden: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Området Saarijärvi och 4.41 Området Pielinen”;

3.

På raden ”Infektion orsakad av Bonamia ostreae ska posten för Irland ersättas med följande:

”Irlands hela kust, utom

1.

Cork Harbour,

2.

Galway Bay,

3.

Ballinakill Harbour,

4.

Clew Bay,

5.

Achill Sound,

6.

Loughmore, Blacksod Bay,

7.

Lough Foyle,

8.

Lough Swilly,

9.

Kilkieran Bay.”

4.

På raden ”Infektion orsakad av Marteilia refringens” ska posten för Förenade kungariket ersättas med följande:

”Storbritanniens hela kust.

Nordirlands hela kust utom Belfast Lough och Dundrum Bay.

Guernseys och Herms hela kust.

Jerseys kustområde: Området utgörs av tidvattenzonen och området närmast kusten mellan Jerseys medelhögvattenstånd och en tänkt linje dragen tre nautiska mil från Jerseys medellågvattenstånd. Området är beläget i bukten mellan Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen.

Isle of Mans hela kust.”

Artikel 2

I bilaga I till beslut 2010/221/EU i tabellen, fjärde kolumnen ”Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder” i raden ”Herpesvirus OsHV-1 μVar” ska posten för Förenade kungariket ersättas med följande:

”Förenade kungarikets territorium utom River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary och River Colne i Essex, kusten i norra Kent, Poole Harbour i Dorset och River Teign i Devon.

Nordirland utom Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough och Strangford Lough.

Guernsey”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslut 2009/177/EG av den 31 oktober 2008 om genomförande av rådets direktiv 2006/88/EG avseende övervaknings- och utrotningsprogram och sjukdomsfri status i medlemsstater, zoner och delområden (EUT L 63, 7.3.2009, s. 15).

(3)  Kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98 20.4.2010, s. 7).


Top