Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0997

Rådets beslut (Gusp) 2018/997 av den 13 juli 2018 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

ST/9668/2018/INIT

OJ L 178, 16.7.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/997/oj

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/7


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/997

av den 13 juli 2018

om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juli 2012 antog rådet beslut 2012/392/Gusp (1) om inrättande av Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger till stöd för förstärkning av de nigeriska säkerhetsaktörernas förmåga att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet (Eucap Sahel Niger).

(2)

Den 18 juli 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/1172 (2) om förlängning av Eucap Sahel Niger till och med den 15 juli 2018. Den 11 juli 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1253 (3) genom vilket ett finansiellt referensbelopp fastställdes för Eucap Sahel Niger till och med den 15 juli 2018.

(3)

Eucap Sahel Niger och det fastställda referensbeloppet bör förlängas till den 30 september 2018.

(4)

Beslut 2012/392/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eucap Sahel Niger kommer att genomföras under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2012/392/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 13.1 ska sista stycket ersättas med följande:

”Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för Eucap Sahel Niger för perioden 16 juli 2017–30 september 2018 ska vara 31 000 000 EUR.”

2.

I artikel 16 ska andra meningen ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 30 september 2018.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 16 juli 2018.

Utfärdat i Bryssel 13 juli 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2012/392/Gusp av den 16 juli 2012 om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 187, 17.7.2012, s. 48).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/1172 av den 18 juli 2016 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 193, 19.7.2016, s. 106).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2017/1253 av den 11 juli 2017 om ändring av beslut 2012/392/Gusp om Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) (EUT L 179, 12.7.2017, s. 15).


Top