EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0392

Rådets beslut (Gusp) 2018/392 av den 12 mars 2018 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 69, 13.3.2018, p. 48–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/392/oj

13.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/48


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2018/392

av den 12 mars 2018

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget on Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 3.1 och 3.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Den 14 september 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1561 (2) varigenom de åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp förlängdes med ytterligare sex månader.

(3)

Eftersom Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende fortsätter att undergrävas eller hotas bör beslut 2014/145/Gusp förlängas med ytterligare sex månader.

(4)

Rådet har sett över de enskilda uppförandena på förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp och beslutat att ändra uppgifterna om vissa personer och enheter.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6 andra stycket i beslut 2014/145/Gusp ska ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 15 september 2018.”

Artikel 2

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2018.

På rådets vägnar

E. KARANIKOLOV

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2017/1561 av den 14 september 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 237, 15.9.2017, s. 72).


BILAGA

Uppgifterna avseende de personer och enheter som förtecknas nedan, enligt bilagan till beslut 2014/145/Gusp, ska ersättas med följande uppgifter:

Personer:

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV) (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Rustam Ilmyrovytj TEMYRHALIJEV) (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR (Ryska SFSR)

Som f.d. biträdande premiärminister i Krim spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av ”högsta rådet” angående den ”folkomröstning” den 16 mars 2014 som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

Den 11 juni 2014 avgick han från sin post som ”förste vice premiärminister” i ”Republiken Krim”. Han är för närvarande generaldirektör för förvaltningsföretaget för den rysk-kinesiska investeringsfonden för regional utveckling.

Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Pjotr Anatoljevitj ZIMA)

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Födelsedatum: 18.1.1970 eller 29.3.1965

Födelseort: Artemivsk (Артемовск) (2016 ändrades namnet tillbaka till Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukraina

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (FSB). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV (Viktor Aleksejevitj OZEROV)

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Födelsedatum: 5.1.1958

Födelseort: Abakan, Chakassien

F.d. ordförande för säkerhets- och försvarsutskottet i Ryska federationens federala råd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov offentligt, på det federala rådets säkerhets- och försvarsutskotts vägnar, insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

I juli 2017 avgick han som ordförande för säkerhets- och försvarsutskottet. Han är fortfarande ledamot i rådet och ledamot i utskottet för intern reglering och parlamentsfrågor.

Den 10 oktober 2017 blev Ozerov genom dekret N 372-SF upptagen i federala rådets tillfälliga utskott för skydd av statens suveränitet och förebyggande av inblandning i Ryska federationens interna angelägenheter.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Aleksandr Borisovitj TOTOONOV)

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Födelsedatum: 3.4.1957

Födelseort: Ordzhonikidze (Ordzjonikidze), Nordossetien

F.d. ledamot i utskottet för internationella frågor i Ryska federationens federala råd. Hans uppdrag som ledamot i Ryska federationens råd upphörde i september 2017.

Han är för närvarande ledamot i Nordossetiens parlament.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt, i det federala rådet, insättandet av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV (Valerij Vladimirovitj KULIKOV)

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Födelsedatum: 1.9.1956

Födelseort: Zaporozhye (Zaporozje) (Ukrainska SSR)

F.d. vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

Den 26 september 2017 entledigades han genom ett dekret från Ryska federationens president från denna post och från militärtjänst.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV (Valerij Kirillovitj MEDVEDEV)

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Födelsedatum: 21.8.1946

Födelseort: Sjmakovka, regionen Primorskij

F.d. ordförande i Sevastopols valkommission (till och med den 26 maj 2017). Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIYEVA) (Elena Borisovna MIZULINA (född DMITRIJEVA))

(Елена Борисовна Мизулина (född ДМИТРИЕВА))

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Buj, länet Kostroma

F.d. ledamot av statsduman. Initiativtagare till och understödjare av lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, vilka skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheters förhandsgodkännande.

Sedan september 2015 ledamot av federationsrådet från länet Omsk. För närvarande vice ordförande för federationsrådets utskott för konstitutionell rätt och statsuppbyggnad.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Vladimir Nikolajevitj PLIGIN)

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Födelsedatum: 19.5.1960

Födelseort: Ignatovo, länet Vologodsk, Sovjetunionen

F.d. ledamot av statsduman och f.d. ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

Ledamot i partiet Enade Rysslands högsta råd.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Oleg Grigorjevitj KOZIURA) (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Oleh Hryhorovytj KOZIURA) (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Födelsedatum: 30.12.1965 eller 19.12.1962

Födelseort: Simferopol, Krim eller Zaporizjzja

F.d. chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Sevastopols invånare.

Sedan oktober 2016 stabschef vid den lagstiftande församlingen i Sevastopol.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN (Aleksandr Sergejevitj MALYCHIN)

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Födelsedatum: 12.1.1981

F.d. ordförande för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

Stöder alltjämt aktivt separatistisk politik.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV (Marat Faatovitj BASJIROV)

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Födelsedatum: 20.1.1964

Födelseort: Izjevsk, Ryska federationen

Före detta ”premiärminister i Folkrepubliken Lugansks ministerråd”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Lugansks regering”.

Bedriver alltjämt verksamhet för att stödja separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII (Igor Venediktovitj PLOTNITSKIJ)

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Födelseort: Luhansk (eventuellt i Kelmentsi, länet Tjernivtsi)

F.d. ”försvarsminister” och f.d. ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den s.k. ”Folkrepubliken Lugansks regering”.

Utför alltjämt ”regeringsaktiviteter” för ”Folkrepubliken Lugansks regering” som särskilt sändebud för den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” vad gäller Minskgenomförandet.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Boris Vjatjeslavovitj GRYZLOV)

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Födelsedatum: 15.12.1950

Födelseort: Vladivostok

Före detta ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, deltog han i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Är fortfarande ordförande för partiet Enade Ryssland.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN (Fjodor Dmitrijevitj BEREZIN)

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Födelsedatum: 7.2.1960

Födelseort: Donetsk

Före detta s.k. ”vice försvarsminister” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik. För närvarande styrelseordförande för författarförbundet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV (Boris Aleksejevitj LITVINOV)

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Födelsedatum: 13.1.1954

Födelseort: Dzerzjynsk (länet Donetsk)

Före detta medlem i ”folkrådet” och före detta ordförande för ”högsta rådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik. För närvarande ledare för kommunistpartiet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (Vladimir Petrovitj KONONOV) (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Födelsedatum: 14.10.1974

Födelseort: Gorskij, länet Luhansk

Han har från och med den 14 augusti 2014 augusti ersatt Igor Strelkov/Girkin som s.k. ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april 2014 och har lovat att lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN (Aleksandr Akimovitj KARAMAN)

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956

Födelseort: Cioburciu, distriktet Slobozia, nu Republiken Moldavien

Före detta s.k. ”vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som var ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling. F.d. förvaltningschef i ministerrådet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Till och med mars 2017 s.k. befullmäktigad företrädare för presidenten för ”Pridnestroviska Moldaviska republiken” i Ryska federationen.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Vladimir Abdualijevitj VASILJEV)

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Födelsedatum: 11.8.1949

Födelseort: Klin

F.d. talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

I oktober 2017 utnämndes han genom ett presidentdekret till tillförordnad ledare för Republiken Dagestan.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN (Vladimir Stepanovitj NIKITIN)

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Födelsedatum: 5.4.1948

Födelseort: Opotjka

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

Ledamot i presidiet för centralkommittén för Ryska federationens kommunistparti.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Oleg Vladimirovitj LEBEDEV)

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Födelsedatum: 21.3.1964

Födelseort: Rudnyj, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR

Före detta medlem av statsduman och före detta förste vice ordförande i statsdumans utskott för OSS-frågor, eurasisk integration och förbindelser med landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

Stöder alltjämt aktivt separatistisk politik.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Michajlovitj BABAKOV)

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Födelsedatum: 8.2.1963

Födelseort: Chisinau

Före detta ledamot av statsduman. Före detta suppleant i statsduman, ordförande i statsdumans utskott för lagstiftning avseende utvecklingen av Ryska federationens militär-industriella komplex. Babakov är en framträdande medlem i ”Enade Ryssland” och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till federal konstitution ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

För närvarande ledamot i Ryska federationens federala råd. Vice ordförande i utrikesutskottet.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Jurij Viktorovitj SIVOKONENKO, Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO eller Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Födelsedatum: 7.8.1957

Födelseort: Stalino (nuvarande Donetsk)

Ledamot av ”parlamentet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”, ordförande för veteranföreningen i Donbass Berkut samt medlem av folkrörelsen ”Free Donbass”. Kandiderade vid de s.k. ”valen” den 2 november 2014 till befattningen som ledare för den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val stred mot ukrainsk lagstiftning och var därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Alltjämt ledamot av ”Folkrepubliken Donetsks folkråd”.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV (Ravil Zakarievitj CHALIKOV)

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Födelsedatum: 23.2.1969

Födelseort: Belozere village (byn Beloziore), distriktet Romodanovskij, Sovjetunionen

Före detta s.k. ”förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

För närvarande ”rådgivare” till ordföranden för Moskvaavdelningen för Ryska federationens undersökningskommitté (GSU SK).

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMJONOV)

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moskva

Före detta s.k. ”vice premiärminister för finanser” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

Är alltjämt aktiv när det gäller att stödja separatiststrukturer i ”Folkrepubliken Lugansk”.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Sergej Jurjevitj IGNATOV) (alias KUZOVLEV alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТAMБOB)

Födelsedatum: 7.1.1967

Födelseort: Michurinsk (Mitjurinsk), länet Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

Före detta s.k. överbefälhavare för folkmilisen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Befälhavare för den ryska försvarsmaktens 8:e armé.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA (Olha Ihorivna BESEDYNA)

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Födelsedatum: 10.12.1976

Födelseort: Luhansk

Före detta s.k. ”minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

För närvarande chef för avdelningen för utländsk ekonomi vid kontoret för chefen för ”Luhansks förvaltning”.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV (Zaur Raufovitj ISMAILOV)

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV (Zaur Raufovytj YSMAILOV)

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Födelseort: Krasny Luch (Krasnyj Lutj), Voroshilovgrad (Vorosjilovgrad), regionen Lugansk

Före detta s.k. ”riksåklagare” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” (till och med oktober 2017).

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Anatolij Ivanovitj ANTONOV) (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Födelsedatum: 15.5.1955

Födelseort: Omsk

F.d. vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltog, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Från och med den 28 december 2016, f.d. vice utrikesminister.

Har en ambassadörspost i Ryska federationens diplomatkår.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Konstantin Michajlovitj BACHAREV)

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Födelsedatum: 20.10.1972

Födelseort: Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade autonoma republiken Krim.

Ledamot i dumans utskott för kontroll och reglering.

Konstantin Bacharev utsågs i mars 2014 till vice ordförande i statsrådet i den s.k. ”Republiken Krim” och utsågs i augusti 2014 till förste vice ordförande i detta organ. Han har erkänt att han personligen var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han stödde offentligt, bland annat i en intervju som publicerades på webbplatsen gazetakrimea.ru den 22 mars 2016 och på webbplatsen c-pravda.ru den 23 augusti 2016. Han har förlänats orden ”För plikttrohet” av ”Republiken Krims””myndigheter”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK (Dmitrij Anatoljevitj BELIK)

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Födelsedatum: 17.10.1969

Födelseort: Distriktet Kular Ust-Janskij, Jakutiska autonoma SSR

Ledamot av statsduman, invald från den olagligt annekterade staden Sevastopol.

Ledamot i dumans utskott för kontroll och reglering.

Som ledamot i kommunförvaltningen i Sevastopol stödde han i februari–mars 2014 den verksamhet som bedrevs av den s.k. ”folkets borgmästare” Alexej Tjalyj. Han har offentligt erkänt att han var inblandad i händelserna 2014 som ledde fram till den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, som han offentligt har försvarat, bland annat på sin personliga webbplats och i en intervju som publicerades på webbplatsen nation-news.ru den 21 februari 2016.

För sin medverkan i annekteringsprocessen har han förlänats den ryska statsorden ”För plikt mot fosterlandet” – andra graden.

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Sergey Anatolevitj TOPOR-GILKA)

(Топор-Гилка, Сергей Анатольевич)

Generaldirektör för OAO ”VO TPE” fram till dess att företaget blev insolvent, generaldirektör för OOO ”VO TPE”

Födelsedatum: 17.2.1970

I egenskap av generaldirektör för OAO ”VO TPE” ledde han förhandlingarna med Siemens Gas Turbine Technologies OOO om inköp och leverans av gasturbinerna för ett kraftverk i Taman, i regionen Krasnodar i Ryska federationen. Han var senare, i egenskap av generaldirektör för OOO ”VO TPE”, ansvarig för överföringen av gasturbinerna till Krim. Detta bidrar till upprättandet av en oberoende kraftförsörjning för Krim och Sevastopol som ett medel för att understödja separationen från Ukraina och undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

4.8.2017

Enheter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

3.

S.k. ”Folkrepubliken Lugansk”

”Луганская народная республика”

”Luganskaya narodnaya respublika”

Officiell webbplats:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

”Folkrepubliken Lugansk” grundades den 27 april 2014.

Ansvarig för att ha organiserat den olagliga folkomröstningen den 11 maj 2014. Självständighetsförklaring den 12 maj 2014.

Den 22 maj 2014 skapade ”folkrepublikerna” Donetsk och Lugansk den s.k. ”Federala staten Novorossija”.

Detta strider mot Ukrainas konstitution och följaktligen mot internationell rätt, vilket således innebär undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den är även inblandad i rekrytering till separatisternas ”sydöstra armé” och andra olagliga beväpnade separatistgrupper, och undergräver således Ukrainas säkerhet eller stabilitet.

25.7.2014

4.

S.k. ”Folkrepubliken Donetsk”

”Донецкая народная республика”

”Donétskaya naródnaya respúblika”

Officiell information, inbegripet Folkrepubliken Donetsks konstitution och det högsta rådets sammansättning

https://dnr-online.ru/

Den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” utropades den 7 april 2014.

Ansvarig för att ha organiserat den olagliga folkomröstningen den 11 maj 2014. Självständighetsförklaring den 12 maj 2014.

Den 24 maj 2014 undertecknade de s.k. ”folkrepublikerna” Donetsk och Lugansk ett avtal om inrättande av den s.k. ”Federala staten Novorossija”.

Detta strider mot Ukrainas konstitution och följaktligen mot internationell rätt, vilket således innebär undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den är även inblandad i rekrytering till olagliga beväpnade separatistgrupper, och hotar således Ukrainas säkerhet eller stabilitet.

25.7.2014

5.

S.k. ”Federala staten Novorossija”

”Федеративное государство Новороссия”

”Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya” (”Federativnoje Gosudarstvo Novorossija”)

Officiella pressmeddelanden:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Den 24 maj 2014 undertecknade ”folkrepublikerna” Donetsk och Lugansk ett avtal om inrättande av den icke erkända ”Federala staten Novorossija”.

Detta strider mot Ukrainas konstitution och följaktligen mot internationell rätt, vilket således innebär att det hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

20.

Aktiebolaget Sparkling wine plant ”Novy Svet”

Aкционерное общество ”Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Tidigare känt som ”Republiken Krims” statliga enhetsföretag ”Sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ”Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’” och som det statliga företaget ”Sparkling wine plant ‘Novy Svet’”

Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1. 298032, Крым, г.

Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Innehavet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april 2014 antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14 ”om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution” av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ”om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro-industriella komplexet med säte på ”Republiken Krims” territorium med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet”” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har således i praktiken konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Omregistrerat den 4 januari 2015 som den s.k. Republiken Krims statliga enhetsföretag ”Sparkling wine plant ‘Novy Svet’” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”). Grundare: Republiken Krims jordbruksministerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Omregistrerat efter omorganisationen den 29 augusti 2017 som aktiebolaget Sparkling wine plant ”Novy Svet” (Aкционерное общество ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””). Grundare: ”Republiken Krims” ministerium för mark- och ägandereglering) (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

AKTIEBOLAGET ALMAZ-ANTEY LUFT- OCH RYMDFÖRSVARSFÖRBUND

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ‘Алмаз — Антей’”

(även kallat KONCERNEN ALMAZ-ANTEY, ALMAZ-ANTEY CORP, även kallat ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION, även kallat ALMAZ-ANTEY JSC Концерн ВКО ”Алмаз — Антей”)

41 ul.Vereiskaya, Moskva 121471, Ryssland

Webbplats: almaz-antey.ru

E-post: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey är ett ryskt statsägt företag. Det tillverkar luftvärnsvapen inklusive luftvärnsrobotar som det levererar till den ryska armén. De ryska myndigheterna har försett separatister i östra Ukraina med tunga vapen och därmed bidragit till destabiliseringen av Ukraina. Dessa vapen används av separatisterna, bland annat för att skjuta ned flygplan. I egenskap av statsägt företag bidrar Almaz-Antey därmed till destabiliseringen av Ukraina.

30.7.2014

22.

DOBROLET, alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Icao-beteckning QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moskva

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Webbplats: www.dobrolet.com

Dobrolet var ett dotterbolag till ett ryskt statsägt flygbolag. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Dobrolet uteslutande genomfört flygningar mellan Moskva och Simferopol. Bolaget har därigenom underlättat integreringen av den olagligt annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen och undergrävt Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

30.7.2014

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

”Social organisation” som ställde upp med kandidater vid de s.k. ”valen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” den 2 november 2014. Nominerade en kandidat, Oleg AKIMOV, till ”ledare” för den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att formellt delta i de olagliga ”valen” har den således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

29.

Cossack National Guard (Nationella kosackgardet)

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Nikolaj KOZITSYN, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

Enligt uppgift del av den så kallade ”2:a armékåren” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

16.2.2015

41.

”State Unitary Enterprise of the Crimean Republic ‘Crimean Sea Ports’”

(”Государственное Унитарное Предприятие Республики Крым ‘Крымские Морские Порты’”), inbegripet filialerna

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

”Krims parlament” antog den 17 mars 2014 resolution nr 1757-6/14 ”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” och den 26 mars 2014 resolution nr 1865-6/14 ”om det statligt ägda företaget ‘Crimean Sea Ports’” (”О Государственном предприятии ‘Крымские морские порты’”) med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande flera statliga företag som fusionerades till ”State Unitary Enterprise of the Crimean Republic ‘Crimean Sea Ports’” på ”Republiken Krims” vägnar. Dessa företag konfiskerades således av Krims ”myndigheter”, och ”Crimean Sea Ports” har dragit fördel av detta olagliga ägarskifte.

16.9.2017”


Top