EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0386

Rådets beslut (Euratom) 2018/386 av den 16 oktober 2017 om godkännande av ingåendet, av Europeiska kommissionen, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 69, 13.3.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/386/oj

13.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/8


RÅDETS BESLUT (Euratom) 2018/386

av den 16 oktober 2017

om godkännande av ingåendet, av Europeiska kommissionen, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 i anslutningsakten för Kroatien ska Republiken Kroatiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet) godkännas genom ett protokoll till avtalet.

(2)

Den 14 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med de berörda tredjeländerna. Förhandlingarna med Republiken Kirgizistan slutfördes genom att verbalnoter utväxlades.

(3)

Vad gäller frågor som omfattas av Europeiska atomenergigemenskapens behörighet är undertecknandet och ingåendet av protokollet föremål för ett separat förfarande.

(4)

Vad gäller frågor som omfattas av unionens och medlemsstaternas behörighet är undertecknandet och ingåendet av protokollet föremål för ett separat förfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2), godkänns härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 16 oktober 2017.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EGT L 196, 28.7.1999, s. 48.

(2)  Texten till protokollet offentliggörs på sidan 3 i detta nummer av EUT tillsammans med beslutet om undertecknande på unionens och medlemsstaternas vägnar.


Top