Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0340

Rådets beslut (Gusp) 2018/340 av den 6 mars 2018 om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete

OJ L 65, 8.3.2018, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/340/oj

8.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/24


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/340

av den 6 mars 2018

om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 46.6,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater (1),

med beaktande av Förbundsrepubliken Tysklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes och Republiken Italiens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 11 december 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/2315.

(2)

Enligt artikel 4.2 e i det beslutet ska rådet anta ett beslut eller en rekommendation om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete, som ska avspegla både stöd till kapacitetsutveckling och tillhandahållande av väsentligt stöd efter resurser och förmåga till operationer och uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

(3)

Den 11 december 2017 antog de medlemsstater som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet ett uttalande i vilket fastställdes en preliminär förteckning med 17 projekt som ska genomföras inom ramen för permanent strukturerat samarbete, på grundval av projektförslag som lagts fram. Uttalandet antogs i avvaktan på att rådet fattar ett formellt beslut i början av 2018 i enlighet med artikel 46.6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 5 i beslut (Gusp) 2017/2315.

(4)

Enligt artikel 5.2 andra stycket i beslut (Gusp) 2017/2315 ska förteckningen över projektmedlemmarna i de olika enskilda projekten bifogas det rådsbeslut som avses i artikel 4.2 e.

(5)

För att säkerställa enhetlighet kommer genomförandet av samtliga projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete att grundas på en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt, inbegripet i förekommande fall regler för observatörsstatus, som ska antas i enlighet med artikel 4.2 f i beslut (Gusp) 2017/2315, och som de deltagande medlemsstater som deltar i ett enskilt projekt kan anpassa enligt det projektets behov.

(6)

Rådet bör därför anta ett beslut om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande projekt ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete:

1.

Europeiskt sjukvårdskommando.

2.

Europeisk standardiserad säker radioprogramvara (ESSOR).

3.

Nätverk av logistiknav i Europa och stöd till insatser.

4.

Militär rörlighet.

5.

Europeiska unionens kompetenscentrum för utbildningsuppdrag (EU TMCC).

6.

Europeiskt centrum för utbildningscertifiering för europeiska arméer.

7.

Operativ energienhet (EOF).

8.

Militärt kapacitetspaket för katastrofhjälpinsatser.

9.

Maritima (halv-)autonoma system för minröjning (MAS MCM).

10.

Hamn- och sjöövervakning och -skydd (HARMSPRO).

11.

Uppgradering av sjöövervakning.

12.

Plattform för utbyte av information om cyberhot och hantering av cyberincidenter.

13.

Snabbinsatsteam och ömsesidigt bistånd på området för cybersäkerhet.

14.

Strategiskt lednings- och kontrollsystem (C2) för GSFP-uppdrag och GSFP-insatser.

15.

Bepansrat infanteristridsfordon/amfibiefordon/lätt bepansrat fordon.

16.

Indirekt artilleristöd (EuroArtillery).

17.

Eufor-centrum för krishanteringsinsatser (Eufor Croc).

Artikel 2

Förteckningen över projektmedlemmarna i de olika enskilda projekten återges i bilagan.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2017, s. 57.


BILAGA

Förteckningen över projektmedlemmarna i de olika enskilda projekten

Projekt

Projektmedlemmar

1.

Europeiskt sjukvårdskommando

Tyskland, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Sverige

2.

Europeisk standardiserad säker radioprogramvara (ESSOR)

Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Finland

3.

Nätverk av logistiknav i Europa och stöd till insatser

Tyskland, Belgien, Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Ungern, Nederländerna, Slovenien, Slovakien

4.

Militär rörlighet

Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige

5.

Europeiska unionens kompetenscentrum för utbildningsuppdrag (EU TMCC)

Tyskland, Belgien, Tjeckien, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Rumänien, Sverige

6.

Europeiskt centrum för utbildningscertifiering för europeiska arméer

Italien, Grekland

7.

Operativ energienhet (EOF)

Frankrike, Belgien, Spanien, Italien

8.

Militärt kapacitetspaket för katastrofhjälpinsatser

Italien, Grekland, Spanien, Kroatien, Österrike

9.

Maritima (halv-)autonoma system för minröjning (MAS MCM)

Belgien, Grekland, Lettland, Nederländerna, Portugal, Rumänien

10.

Hamn- och sjöövervakning och -skydd (HARMSPRO)

Italien, Grekland, Spanien, Portugal

11.

Uppgradering av sjöövervakning

Grekland, Bulgarien, Irland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern

12.

Plattform för utbyte av information om cyberhot och hantering av cyberincidenter

Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Ungern, Österrike, Portugal

13.

Snabbinsatsteam och ömsesidigt bistånd på området för cybersäkerhet

Litauen, Spanien, Frankrike, Kroatien, Nederländerna, Rumänien, Finland

14.

Strategiskt lednings- och kontrollsystem (C2) för GSFP-uppdrag och GSFP-insatser

Spanien, Tyskland, Italien, Portugal

15.

Bepansrat infanteristridsfordon/amfibiefordon/lätt bepansrat fordon

Italien, Grekland, Slovakien

16.

Indirekt artilleristöd (EuroArtillery)

Slovakien, Italien

17.

Eufor-centrum för krishanteringsinsatser (Eufor Croc)

Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern


Top