Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0331

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/331 av den 5 mars 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

OJ L 63, 6.3.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/331/oj

6.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/44


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/331

av den 5 mars 2018

om genomförande av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp (1), särskilt artikel 33.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 maj 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/849.

(2)

Den 15 februari 2018 ändrade FN:s säkerhetsråds kommitté inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006) uppgifterna rörande en person som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till beslut (Gusp) 2016/849 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut (Gusp) 2016/849 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2018.

På rådets vägnar

N. DIMOV

Ordförande


(1)  EUT L 141, 28.5.2016, s. 79.


BILAGA

I bilaga I till beslut (Gusp) 2016/849 ska post 52 under rubriken ”A. Personer” ersättas med följande:

”52.

Ri Su Yong

 

Födelsedatum: 25.6.1968

Medborgarskap: Nordkorea

Passnr: 654310175

Adress: ingen uppgift

Kön: man

Fungerade som företrädare för Korea Ryonbong General Corporation i Kuba

2.6.2017

Tjänsteman vid Korea Ryonbong General Corporation, specialiserad på inköp till Nordkoreas försvarsindustri och stöd till Pyongyangs försäljning på det militära området. Dess anskaffning stöder också troligtvis Nordkoreas program för kemiska vapen.”


Top