Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1898

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1898 av den 18 oktober 2017 om införande av vissa namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Półtorak staropolski tradycyjny [GTS], Dwójniak staropolski tradycyjny [GTS], Trójniak staropolski tradycyjny [GTS], Czwórniak staropolski tradycyjny [GTS], Kiełbasa jałowcowa staropolska [GTS], Kiełbasa myśliwska staropolska [GTS] och Olej rydzowy tradycyjny [GTS])

C/2017/6890

OJ L 269, 19.10.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1898/oj

19.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1898

av den 18 oktober 2017

om införande av vissa namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Półtorak staropolski tradycyjny [GTS], Dwójniak staropolski tradycyjny [GTS], Trójniak staropolski tradycyjny [GTS], Czwórniak staropolski tradycyjny [GTS], Kiełbasa jałowcowa staropolska [GTS], Kiełbasa myśliwska staropolska [GTS] och Olej rydzowy tradycyjny [GTS])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artiklarna 26 och 52.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 1151/2012 har Polen förelagt namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska”, ”Olej rydzowy tradycyjny” och ”Kabanosy staropolskie” i syfte att få dem införda i registret över garanterade traditionella specialiteter som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EU) nr 1151/2012.

(2)

Namnen ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak”, ”Czwórniak”, ”Kiełbasa jałowcowa”, ”Kiełbasa myśliwska”, ”Olej rydzowy” och ”Kabanosy” har tidigare registrerats (2) som garanterade traditionella specialiteter utan förbehåll för användning av namnet i enlighet med artikel 13.1 i rådets förordning (EG) nr 509/2006 (3).

(3)

Efter det nationella invändningsförfarande som avses i artikel 26.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 kompletterades namnen ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak” och ”Czwórniak” med termen ”staropolski tradycyjny”, namnen ”Kiełbasa jałowcowa” och ”Kiełbasa myśliwska” kompletterades med termen ”staropolska”, namnet ”Olej rydzowy” kompletterades med termen ”tradycyjny” och namnet ”Kabanosy” kompletterades med termen ”staropolskie”. Genom dessa kompletteringar fastställs namnens traditionella karaktär, i enlighet med artikel 26.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)

Kommissionen har granskat de förelagda namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska”, ”Olej rydzowy tradycyjny” och ”Kabanosy staropolskie” och de har sedan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (4).

(5)

Kommissionen har mottagit en invändning gällande registreringen av namnet ”Kabanosy staropolskie”. Om namnet ska registreras beror på resultatet i invändningsförfarandet som genomförs separat.

(6)

Eftersom kommissionen inte har mottagit några invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 för några andra namn än ”Kabanosy staropolskie”, bör namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska” och ”Olej rydzowy tradycyjny” föras in i registret och användningen av namnen bör vara förbehållen de aktuella produkterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny” (GTS), ”Dwójniak staropolski tradycyjny” (GTS), ”Trójniak staropolski tradycyjny” (GTS), ”Czwórniak staropolski tradycyjny” (GTS), ”Kiełbasa jałowcowa staropolska” (GTS), ”Kiełbasa myśliwska staropolska” (GTS) och ”Olej rydzowy tradycyjny” (GTS) ska föras in i registret och användningen av namnen ska vara förbehållen de aktuella produkterna.

Produktspecifikationen för de garanterade traditionella specialiteterna ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak”, ”Czwórniak”, ”Kiełbasa jałowcowa”, ”Kiełbasa myśliwska” och ”Olej rydzowy” ska anses vara den specifikation som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 1151/2012 för de garanterade traditionella specialiteterna ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska” och ”Olej rydzowy tradycyjny” och användningen av namnen ska vara förbehållen dessa produkter.

Namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”(GTS), ”Dwójniak staropolski tradycyjny”(GTS), ”Trójniak staropolski tradycyjny”(GTS) och ”Czwórniak staropolski tradycyjny”(GTS) avser produkter i klass 1.8 Övriga produkter (kryddor etc.), i bilaga I till fördraget enligt förteckningen i bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (5), Namnen ”Kiełbasa jałowcowa staropolska” (GTS) och ”Kiełbasa myśliwska staropolska” (GTS) avser produkter i klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.), enligt förteckningen i ovanstående bilaga. Namnet ”Olej rydzowy tradycyjny” (GTS) avser en produkt i klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.) enligt förteckningen i samma bilaga.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 729/2008 av den 28 juli 2008 om upptagning av vissa benämningar i registret över garanterade traditionella specialiteter (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS)) (EUT L 200, 29.7.2008, s. 6).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 379/2011 av den 18 april 2011 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kiełbasa jałowcowa [GTS]) (EUT L 103, 19.4.2011, s. 2).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 382/2011 av den 18 april 2011 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kiełbasa myśliwska [GTS]) (EUT L 103, 19.4.2011, s. 6).

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2009 av den 15 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Olej rydzowy (GTS)) (EUT L 151, 16.6.2009, s. 26).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1044/2011 av den 19 oktober 2011 om införande av en benämning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kabanosy [GTS]) (EUT L 275, 20.10.2011, s. 16).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 1). Förordningen har upphört att gälla och har ersatts av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  EUT C 188, 27.5.2016, s. 6.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).


Top