Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0436

Rådets beslut (EU) 2017/436 av den 6 mars 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

OJ L 67, 14.3.2017, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/436/oj

14.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/33


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/436

av den 6 mars 2017

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämfört med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 juni 2014 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer i syfte att ingå avtal om handel med ekologiska produkter.

(2)

Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram ett avtal med Chile om handel med ekologiska produkter (nedan kallat avtalet).

(3)

I avtalet erkänner unionen och Chile likvärdigheten mellan sina respektive regler för ekologisk produktion och kontrollsystem för ekologiska produkter.

(4)

Avtalet syftar till att främja handeln med ekologiska produkter, bidra till att utveckla och utvidga den ekologiska sektorn i unionen och Republiken Chile samt uppnå en hög nivå när det gäller respekt för principerna för ekologisk produktion, garantier för kontrollsystemens tillförlitlighet och ekologiska produkters integritet. Det syftar också till att förbättra skyddet av unionens och Republiken Chiles respektive ekologiska logotyper och till att stärka regleringssamarbetet mellan parterna i frågor som rör ekologisk produktion.

(5)

Avtalet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2017.

På rådets vägnar

R. GALDES

Ordförande


Top