Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0049

2014/54/EU: Europeiska centralbankens riktlinje av den 18 december 2013 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar (ECB/2013/49)

OJ L 32, 1.2.2014, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32014O0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/49/oj

1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/36


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 18 december 2013

om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar

(ECB/2013/49)

(2014/54/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2.1 i riktlinje ECB/2004/18 av den 16 september 2004 om upphandling av eurosedlar (1) skulle Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande inledas senast den 1 januari 2012.

(2)

Artikel 2.1 i riktlinje ECB/2004/18 ändrades genom riktlinje ECB/2011/3 av den 18 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar (2), med innebörden att Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande skulle inledas senast den 1 januari 2014 om inte ECB-rådet beslutar om ett annat startdatum.

(3)

Enligt artikel 21 i riktlinje ECB/2004/18 ska ECB-rådet vid början av 2008 och därefter vartannat år se över riktlinje ECB/2004/18.

(4)

I samband med sin senaste översyn av riktlinje ECB/2004/18 beslutade ECB-rådet att senarelägga startdatumet för Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande eftersom de förutsättningar som låg till grund för startdatumet för Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande har ändrats.

(5)

Med anledning av detta bör riktlinje ECB/2004/18 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring

Artikel 2.1 i riktlinje ECB/2004/18 ska ersättas med följande:

”1.   ECB-rådet bestämmer startdatum för Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande.”

Artikel 2

Verkan

Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 18 december 2013.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 320, 21.10.2004, s. 21.

(2)  EUT L 86, 1.4.2011, s. 77.


Top