Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1354

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1354/2013 av den 17 december 2013 om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningarna för 2014, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

OJ L 341, 18.12.2013, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1354/oj

18.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1354/2013

av den 17 december 2013

om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningarna för 2014, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 (1), särskilt artikel 29.2, och

av följande skäl

(1)

I förordning (EG) nr 1098/2007 fastställs bestämmelser om begränsningar av fiskeansträngningen för torskbestånd i Östersjön.

(2)

På grundval av förordning (EG) nr 1098/2007 fastställs i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 1180/2013 (2) begränsningar av fiskeansträngningen för 2014 i Östersjön.

(3)

Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1098/2007 får kommissionen undanta Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningen förutsatt att fångsterna av torsk låg under en viss nivå under den senaste rapporteringsperioden.

(4)

Med hänsyn till medlemsstaternas rapporter och yttrandet från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen bör Ices-delområdena 27 och 28.2 undantas från de begränsningarna för 2014.

(5)

Förordning (EU) nr 1180/2013 ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. För att säkerställa överensstämmelse med den förordningen bör denna förordning också tillämpas från och med den 1 januari 2014.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 i förordning (EG) nr 1098/2007 ska inte tillämpas på Ices-delområdena 27 och 28.2 för 2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 248, 22.9.2007, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (EUT L 313, 22.11.2013, s. 4).


Top