Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0728

2013/728/EU: Rådets beslut av den 2 december 2013 om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Världshandelsorganisationens ministerkonferens vad gäller en förlängning av moratoriet på tullar på elektroniska överföringar och moratoriet på klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer

OJ L 332, 11.12.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/728/oj

11.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/17


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2013

om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Världshandelsorganisationens ministerkonferens vad gäller en förlängning av moratoriet på tullar på elektroniska överföringar och moratoriet på klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer

(2013/728/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ett moratorium på tull på elektroniska överföringar (nedan kallat e-handelsmoratoriet), med innebörden att WTO-medlemmarna ska fortsätta sin nuvarande praxis att inte införa tullar på elektroniska överföringar, antogs i form av en förklaring vid mötet 1998 i Världshandelsorganisationens (WTO) ministerkonferens.

(2)

För närvarande har moratoriet formen av ett beslut av WTO:s ministerkonferens, som har förnyats vartannat år sedan 1998. Moratoriet förlängdes senast vid WTO:s ministerkonferens i december 2011 till 2013.

(3)

Det har hittills inte varit möjligt att uppnå konsensus om att förbjuda eller tillåta klagomål om icke-överträdelse eller andra situationer enligt Trips-avtalet. I den förklaring som WTO:s ministerkonferens antog i Hongkong 2005 sägs att konferensen uppmärksammar det arbete som utförts av rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter i enlighet med punkt 11.1 i Doha-beslutet om genomförandefrågor och punkt 1 h i allmänna rådets beslut av den 1 augusti 2004, och ger det i uppdrag att fortsätta att granska omfattningen och formerna för klagomål av de slag som föreskrivs i artikel XXIII.1 b och c i Gatt 1994 och lägga fram rekommendationer till nästa möte. Det råder enighet om att medlemmarna innan dess inte kommer att inleda sådana klagomål enligt Trips-avtalet.

(4)

Hittills har moratoriet på klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer förlängts genom antagande av ett beslut av WTO:s ministerkonferens på rekommendation av rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.

(5)

Det ligger i unionens intresse att stödja förlängningen av e-handelsmoratoriet och moratoriet om klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer.

(6)

Den ståndpunkt som unionen ska inta inom WTO:s ministerkonferens vad gäller förlängningen av e-handelsmoratoriet och moratoriet om klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer, bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som unionen ska inta i Världshandelsorganisationens ministerkonferens ska vara att stödja en förlängning till och med WTO:s följande ministerkonferens och av moratoriet på tullar på elektroniska överföringar (nedan kallat e-handelsmoratoriet) moratoriet på klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer, enligt följande utkast till WTO-beslut.

Klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer enligt Trips-avtalet […]

e-handel […]

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2013.

På rådets vägnar

E. GUSTAS

Ordförande


Top