Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0619

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 619/2013 av den 26 juni 2013 om förbud mot fiskverksamhet för ringnotsfartyg som för flagg från Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien eller som är registrerade i Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien, och som fiskar efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om 45°V, och i Medelhavet

OJ L 175, 27.6.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 173 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/619/oj

27.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 619/2013

av den 26 juni 2013

om förbud mot fiskverksamhet för ringnotsfartyg som för flagg från Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien eller som är registrerade i Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien, och som fiskar efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om 45°V, och i Medelhavet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 40/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs den mängd blåfenad tonfisk som får fångas av EU-fartyg och fällor under 2013 i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/2007 (3) ska medlemsstaterna meddela kommissionen de individuella kvoter som tilldelats deras fartyg på över 24 meter. För fångstfartyg mindre än 24 meter och för fällor måste medlemsstaterna meddela kommissionen uppgifter om de kvoter som tilldelas producentorganisationer eller grupper av fartyg som bedriver fiske med liknande redskap.

(3)

Den gemensamma fiskeripolitiken syftar till att garantera en långsiktigt bärkraftig fiskerinäring genom ett hållbart utnyttjande av de levande marina resurserna grundat på försiktighetsprincipen.

(4)

Om kommissionen på grundval av medlemsstaternas uppgifter och kommissionens egna uppgifter finner att de fiskemöjligheter som tilldelats Europeiska unionen, en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater kan anses vara uttömda för ett eller flera redskap eller en eller flera flottor, ska den i enlighet med artikel 36.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 meddela de berörda medlemsstaterna detta och förbjuda fiskeverksamhet för det område, det redskap, det bestånd, den grupp av bestånd eller den flotta som berörs av denna fiskeverksamhet.

(5)

De uppgifter som kommissionen förfogar över visar att de fiskemöjligheter för blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° V och i Medelhavet, som tilldelats snörpvadsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien är uttömda.

(6)

Den 3, 5, 8 och 17 juni informerade Frankrike kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de 17 vad- eller notfartyg som är verksamma inom 2013 års fiske efter blåfenad tonfisk med verkan från och med den 3 juni för tio fartyg, med verkan från och med den 5 juni för fyra fartyg, med verkan från och med den 8 juni för två fartyg, och från och med den 17 juni för det återstående fartyget, vilket medför förbud mot all verksamhet från och med den 17 juni 2013, kl. 17.22.

(7)

Den 3 juni underrättade Grekland kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de grekiska snörpvadsfartyg som under 2013 bedrivit fiske efter blåfenad tonfisk med verkan från och med den 3 juni 2013 kl. 8.00.

(8)

Den 13 juni underrättade Italien kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de 12 vad- eller notfartyg som är verksamma inom 2013 års fiske efter blåfenad tonfisk med verkan från och med den 5 juni för fyra fartyg, med verkan från och med den 6 juni för fyra fartyg, från och med den 9 juni för tre fartyg, och från och med den 13 juni för det återstående fartyget, vilket medför förbud mot all verksamhet från och med den 13 juni 2013 kl. 15.27.

(9)

Den 8 juni underrättade Malta kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de maltesiska snörpvadsfartyg som under 2013 bedrivit fiske efter blåfenad tonfisk med verkan från och med den 8 juni 2013 kl. 21.56.

(10)

Den 3 och 17 juni underrättade Spanien kommissionen om sitt beslut att stoppa fisket för de sex vad- eller notfartyg som är verksamma inom 2013 års fiske efter blåfenad tonfisk med verkan från och med den 3 juni för fem fartyg och med verkan från och med den 17 juni för de återstående fartygen, vilket medför förbud mot all verksamhet från och med den 17 juni 2013 kl. 00.00.

(11)

Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien vidtagit och som nämns ovan måste kommissionen bekräfta förbjudet mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° W och i Medelhavet, med ringnotsfartyg som för flagg från eller är registrerade i de berörda EU-medlemsstaterna från och med den 17 juni 2013 kl. 17.22 när det gäller Frankrike, från och med den 3 juni 2013 kl. 8.00 för Grekland, med verkan från och med den 13 juni 2013 kl. 15.27 för Italien, med verkan från och med den 8 juni 2013 kl. 21.56 för Malta och från och med den 17 juni 2013 kl. 00.00 för Spanien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V och i Medelhavet, med snörpvadsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Frankrike ska vara förbjudet från och med den 17 juni 2013 kl. 17.22.

Blåfenad tonfisk som från och med den dagen fångas med sådana fartyg får inte behållas ombord, placeras i kassar för gödning eller odling, omlastas, överföras eller landas.

Artikel 2

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V och i Medelhavet, med snörpvadsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Grekland är förbjudet från och med den 3 juni 2013 kl. 8.00.

Blåfenad tonfisk som från och med den dagen fångas med sådana fartyg får inte behållas ombord, placeras i kassar för gödning eller odling, omlastas, överföras eller landas.

Artikel 3

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V och i Medelhavet, med snörpvadsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Italien ska vara förbjudet från och med den 13 juni 2013 kl.15.27.

Blåfenad tonfisk som från och med den dagen fångas med sådana fartyg får inte behållas ombord, placeras i kassar för gödning eller odling, omlastas, överföras eller landas.

Artikel 4

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V och i Medelhavet, med snörpvadsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Grekland är förbjudet från och med den 8 juni 2013 kl. 8.00.

Blåfenad tonfisk som från och med den dagen fångas med sådana fartyg får inte behållas ombord, placeras i kassar för gödning eller odling, omlastas, överföras eller landas.

Artikel 5

Fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten, öster om longitud 45° V och i Medelhavet, med snörpvadsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Spanien ska vara förbjudet från och med den 17 juni 2013 kl.00.00.

Blåfenad tonfisk som från och med den dagen fångas med sådana fartyg får inte behållas ombord, placeras i kassar för gödning eller odling, omlastas, överföras eller landas.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Maria DAMANAKI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23, 25.1.2013, s. 1.

(3)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.


Top