Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0306

2012/306/EU: Rådets beslut av den 12 juni 2012 om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique

OJ L 153, 14.6.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 229 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/306/oj

14.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/3


RÅDETS BESLUT

av den 12 juni 2012

om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique

(2012/306/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 november 2007 antog rådet förordning (EG) nr 1446/2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique (1) (nedan kallat avtalet). Ett protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet (2) åtföljde avtalet. Det protokollet löpte ut den 31 december 2011.

(2)

Unionen har förhandlat med Moçambique om ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique (nedan kallat protokollet), som ska ge EU-fartyg fiskemöjligheter i de vatten som Moçambique har suveränitet eller jurisdiktion över när det gäller fiske.

(3)

Till följd av dessa förhandlingar paraferades protokollet den 2 juni 2011.

(4)

I enlighet med rådets beslut 2012/91/EU (3) har protokollet undertecknats och tillämpas provisoriskt.

(5)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique (4) godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna det meddelande som anges i artikel 16 i protokollet, för att uttrycka att unionen samtycker till att bindas av protokollet (5).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2012.

På rådets vägnar

M. GJERSKOV

Ordförande


(1)  EUT L 331, 17.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 331, 17.12.2007, s. 39.

(3)  EUT L 46, 17.2.2012, s. 3.

(4)  Protokollet har offentliggjorts i EUT L 46, 17.2.2012, s. 4, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top