Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0283

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 283/2012 av den 29 mars 2012 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning från och med räkenskapsåret 2012 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

OJ L 92, 30.3.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 34 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32015R0220

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/283/oj

30.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 283/2012

av den 29 mars 2012

om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning från och med räkenskapsåret 2012 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1915/83 av den 13 juli 1983 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag (2), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 ska kommissionen betala ett standardarvode till medlemsstaterna för varje fullständig företagsredovisning som överlämnas inom den tidsperiod som anges i artikel 3 i den förordningen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 224/2011 av den 7 mars 2011 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning från och med räkenskapsåret 2011 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (3) fastställs standardarvodet för räkenskapsåret 2011 till 157 euro per företagsredovisning. Till följd av kostnadsutvecklingen och dess återverkningar på kostnaderna för att upprätta en företagsredovisning bör arvodet omprövas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det standardarvode som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1915/83 ska fastställas till 160 euro.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  EGT L 190, 14.7.1983, s. 25.

(3)  EUT L 61, 8.3.2011, s. 1.


Top