EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0757

2010/757/EU: Rådets beslut av den 18 november 2010 om utnämnande av europeisk kulturhuvudstad för år 2015 i Belgien

OJ L 322, 8.12.2010, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 97 - 97

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/757/oj

8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/42


RÅDETS BESLUT

av den 18 november 2010

om utnämnande av europeisk kulturhuvudstad för år 2015 i Belgien

(2010/757/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019 (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation,

med beaktande av urvalsjuryns rapport från februari 2010 avseende urvalsförfarandet för europeisk kulturhuvudstad i Belgien, och

av följande skäl:

Kriterierna i artikel 4 i beslut nr 1622/2006/EG är helt uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mons utses till europeisk kulturhuvudstad 2015 i Belgien.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2010.

På rådets vägnar

F. LAANAN

Ordförande


(1)  EUT L 304, 3.11.2006, s. 1.


Top