EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0591

2010/591/EU: Kommissionens beslut av den 1 oktober 2010 om godkännande av ett laboratorium i Ryssland för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet [delgivet med nr K(2010) 6684] Text av betydelse för EES

OJ L 260, 2.10.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 154 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/591/oj

2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 oktober 2010

om godkännande av ett laboratorium i Ryssland för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet

[delgivet med nr K(2010) 6684]

(Text av betydelse för EES)

(2010/591/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2000/258/EG utses laboratoriet vid Agence française de sécurité sanitaire des aliments i Nancy (nedan kallat AFSSA Nancy) till särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet. Det beslutet fastställer också de uppgifter som åligger det laboratoriet.

(2)

AFSSA Nancy ska särskilt bedöma laboratorier i medlemsstaterna och i tredjeländer med avseende på deras godkännande för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet.

(3)

De behöriga myndigheterna i Ryssland har ansökt om att ett laboratorium i det tredjelandet ska godkännas för att utföra dessa serologiska tester.

(4)

AFSSA Nancy har utfört en bedömning av det laboratoriet och lämnat en positiv bedömningsrapport till kommissionen den 19 februari 2010.

(5)

Det laboratoriet bör därför bli godkänt för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet i hundar, katter och illrar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande laboratorium är godkänt för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet i hundar, katter och illrar i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2000/258/EG:

”Federal Centre for Animal Health (FGI ARRIAH), 600901 Vladimir, Urjvets, Ryssland”.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 15 oktober 2010.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.


Top