Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0659

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 7. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

OJ L 192, 24.7.2009, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/659/oj

24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/60


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 659/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 7. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 310/2009 (2) inleds uppköp av skummjölkspulver genom anbudsförfarande för perioden som löper ut den 31 augusti 2009, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (3).

(2)

Mot bakgrund av vilka anbud som har kommit in inom ramen för de enskilda anbudsinfordringarna bör det, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett högsta uppköpspris eller fattas beslut om att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den 7. enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett högsta uppköpspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 7. enskilda anbudsinfordran för uppköp av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 21 juli 2009, ska det högsta uppköpspriset vara 167,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100.


Top