Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0648

Kommissionens förordning (EG) nr 648/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder under regleringsåret 2008/09

OJ L 192, 24.7.2009, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/648/oj

24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 648/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder under regleringsåret 2008/09

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 90 c jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 88.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs det stödbelopp som ska betalas ut för torkat foder till förädlingsföretagen inom ramen för den maximala garanterade kvantitet som anges i artikel 89 i den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 33.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (2) har medlemsstaterna underrättat kommissionen om de kvantiteter torkat foder för vilka rätt till stöd har erkänts avseende regleringsåret 2008/09. Av dessa meddelanden framgår att den maximala garanterade kvantiteten för torkat foder inte har överskridits.

(3)

Stödbeloppet för torkat foder uppgår således till 33 euro per ton enligt artikel 88.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det slutliga stödbeloppet för torkat foder ska under regleringsåret 2008/09 vara 33 euro per ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 4.


Top