Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3290R(11)

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ( EGT L 349 av den 31.12.1994 ) (Svensk specialutgåva, område 3, volym 66, s. 52)

OJ L 176, 7.7.2009, p. 27–27 (BG, ET, EL, EN, LV, LT, HU, MT, RO, SK, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3290/corrigendum/2009-07-07/1/oj

7.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/27


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 349 av den 31 december 1994 )

(Svensk specialutgåva, område 3, volym 66, s. 52)

På sidan 117, bilaga 12, del B, punkt 3, artikel 3.1, ska det

i stället för:

”… till den tullsats som fastställs i artikel 10, …”

vara:

”… till den tullsats som fastställs i Gemensamma tulltaxan, …”

På sidan 118, bilaga 12, del B, punkt 4, artikel 4.3, ska det

i stället för:

”3.   Efterlevandet av de volymgränser som följer av avtal som slutits i enlighet med artikel 288 i fördraget skall säkerställas på grundval av de exportlicenser som utfärdas för de referensperioder som avses däri och som gäller för de aktuella produkterna. Med avseende på fullgörandet av de skyldigheter som följer av jordbruksavtalet skall utlöpandet av en referensperiod inte påverka exportlicensernas giltighet.”

vara:

”3.   Den förvaltningsmetod som väljs ska vid behov vara anpassad efter försörjningsbehoven på gemenskapsmarknaden och efter behovet av att bevara balansen på denna marknad; metoden kan också utgå från andra metoder som tidigare använts på kvoter motsvarande dem som avses i punkt 1, utan att detta påverkar de rättigheter som följer av avtal som ingåtts inom ramen för handelsförhandlingarna i Uruguayrundan.”


Top