Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0586

Kommissionens förordning (EG) nr 586/2009 av den 6 juli 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1043/2005 när det gäller giltighetstiden för vissa bidragslicenser

OJ L 176, 7.7.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/586/oj

7.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 586/2009

av den 6 juli 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1043/2005 när det gäller giltighetstiden för vissa bidragslicenser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 8.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) är de bidragslicenser som sökts senast den 7 november enligt artikel 33 a eller 38a giltiga till den sista dagen i den tionde månaden efter ansökningsmånaden.

(2)

Giltighetstiden på tio månader för licenser som sökts före den 7 november antogs för att underlätta tillämpningen av bidragsordningen i den särskilda situationen med tidigarelagt upphävande av exportbidragen för socker efter reformen av den gemensamma organisationen av sockermarknaden. Bestämmelsen om en giltighetstid på tio månader bör därför endast vara tillämplig på budgetperioden 2009 och omfatta de licenser som sökts senast den 7 november 2008. Den bestämmelsen är inte längre nödvändig och bör därför utgå.

(3)

Eftersom kommissionens förordning (EG) nr 585/2009 av den 6 juli 2009 om undantagsåtgärder när det gäller bidragslicenser för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (3) endast är tillämplig på bidragslicenser som sökts mellan den 8 juli och den 7 november 2008 enligt artikel 33 a eller 38a i förordning (EG) nr 1043/2005, bör det anges att ändringarna i den här förordningen inte påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 585/2009.

(4)

Förordning (EG) nr 1043/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 39.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Första stycket ska ersättas med följande:

”Om inget annat följer av andra stycket ska bidragslicenserna gälla till den sista dagen i den femte månaden efter ansökningsmånaden, eller till den sista dagen i budgetperioden, om denna dag infaller först.”;

2.

Andra stycket ska utgå.

Artikel 2

Giltighetstiden i förordning (EG) nr 585/2009 ska gälla för de bidragslicenser som sökts mellan den 8 juli och den 7 november 2008 enligt artikel 33 a eller 38a i förordning (EG) nr 1043/2005.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.


Top