Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1216

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2008 av den 5 december 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

OJ L 328, 6.12.2008, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 116 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; tyst upphävande genom 32015R1776

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1216/oj

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1216/2008

av den 5 december 2008

om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (1), särskilt artikel 11 a, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till rådets förordning (EG) nr 872/2004 anges de fysiska och juridiska personer, organ och enheter som omfattas av frysningen av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 2 och 24 oktober och den 10 november 2008 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 872/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32.


BILAGA

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 872/2004 ska ändras på följande sätt:

(1)

Följande fysiska person ska strykas:

”Charles R. Bright. Född den 29 augusti 1948. Övriga upplysningar: F.d. finansminister.”

(2)

Uppgiften ”Ali Kleilat. Född den 10 juli 1970 i Beirut. Libanesisk medborgare” ska ersättas med följande:

”Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Född den 10 juli 1970 i Beirut. Libanesisk medborgare. Pass nr: 0508734. Nationellt registreringsnr: 2016, Mazraa. Övriga upplysningar: Affärsman, som deltog i vapenleveranserna till Charles Taylor 2003. Har fortfarande kontakter med Liberias f.d. president Charles Taylor.”

(3)

Uppgiften ”Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Född den 27 september 1965. Nationalitet: Liberisk. Övriga upplysningar: F.d. hustru till f.d. president Charles Taylor. F.d. ständig representant för Liberia i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). F.d. framträdande medlem av den liberianska regeringen” ska ersättas med följande:

”Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Född den 27 september 1965. Liberiansk medborgare. Övriga upplysningar: a) F.d. hustru till f.d. presidenten Charles Taylor med fortsatta band till honom. b) F.d. ständig representant för Liberia i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). F.d. framträdande medlem av den liberianska regeringen. c) För närvarande bosatt i Förenade kungariket.”

(4)

Uppgiften ”Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Född den a) 1 september 1947, b) 28 januari 1948. Övriga upplysningar: Liberias f.d. president” ska ersättas med följande:

”Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Född den a) 1 september 1947, b) 28 januari 1948. Övriga upplysningar: a) Liberias f.d. president, b) f.n. ställd inför rätta i Haag.”

(5)

Uppgiften ”Charles ’Chuckie’Taylor (Junior). Övriga upplysningar: Son till f.d. president Charles Taylor” ska ersättas med följande:

”Charles Taylor (Junior) (alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Övriga upplysningar: a) Associerad med, rådgivare och son till f.d. liberianske presidenten Charles Taylor med fortsatta band till honom, b) f.n. ställd inför rätta i Förenta staterna).”


Top