Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0656

2008/656/EG: Kommissionens beslut av den 28 juli 2008 om godtagande av anmälningar om förlängt upptagande i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG av de verksamma ämnena azimsulfuron, azoxistrobin, fluroxipyr, imazalil, kresoximmetyl, prohexadionkalcium och spiroxamin och fastställande av en förteckning över anmälarna [delgivet med nr K(2008) 3855] (Text av betydelse för EES)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 11 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/656/oj

9.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/70


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 juli 2008

om godtagande av anmälningar om förlängt upptagande i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG av de verksamma ämnena azimsulfuron, azoxistrobin, fluroxipyr, imazalil, kresoximmetyl, prohexadionkalcium och spiroxamin och fastställande av en förteckning över anmälarna

[delgivet med nr K(2008) 3855]

(Text av betydelse för EES)

(2008/656/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 737/2007 av den 27 juni 2007 om fastställande av förfarandet för förlängt upptagande av en första grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och fastställande av en förteckning över dessa ämnen (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 91/414/EEG får beslut om att ta upp ett verksamt ämne i bilagan på begäran förlängas en eller flera gånger för en tid om högst tio år.

(2)

Producenterna av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 737/2007 har genom anmälningar till de rapporterande medlemsstaterna ansökt om förlängt upptagande av dessa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

De rapporterande medlemsstaterna har granskat anmälningarna och förelagt kommissionen sina bedömningar. Enligt dessa bedömningar bör anmälningarna godtas.

(4)

Kommissionen bör offentliggöra namn på och adress till de producenter vars anmälan konstaterats vara godtagbar så att kontakt kan tas för inlämning av gemensam dokumentation.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anmälningar som lämnats in av de producenter som förtecknas i bilagan ska anses godtagbara.

Namn och adresser till de dessa producenter anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/70/EG (EUT L 185, 12.7.2008, s. 40).

(2)  EUT L 169, 29.6.2007, s. 10.


BILAGA

Verksamt ämne

Producentens namn

Adress

Azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Tyskland

Tfn (49-6172) 870, fax (49-6172) 87 14 02

Azoxistrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Storbritannien

Tfn (44-1483) 26 00 00, fax (44-870) 240 30 19

Hermoo Belgien NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien

Tfn (32-11) 88 03 91, fax (32-11) 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgien

Tfn (32-2) 646 86 06, fax (32-2) 646 91 52

Fluroxipyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Tfn (45) 98 93 89 77, fax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgien NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien

Tfn (32-11) 88 03 91, fax (32-11) 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgien

Tfn (32-2) 646 86 06, fax (32-2) 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Storbritannien

Tfn (44-1235) 43 79 20, fax (44-1235)-73 79 98

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Nederländerna

Tfn (31-162) 43 19 31, fax (31-162) 45 67 97

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Storbritannien

Tfn (44-1925) 81 99 99, fax (44-1925) 81 74 25

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Denmark

Tfn (45) 98 93 89 77, fax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgien

Tfn (32-2) 646 86 06, fax (32-2) 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Nederländerna

Tfn (31-162) 43 19 31, fax (31-162) 45 67 97

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgien

Tfn (32-2) 331 38 94, fax (32) 23 31 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Storbritannien

Tfn (44-1925) 81 99 99, fax (44-1925) 81 74 25

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien

Tfn (32-14) 60 21 11, fax (32-14) 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Spanien

Tfn (34-93) 777 48 53, fax (34-93) 777 50 59

Kresoximmetyl

Hermoo Belgien NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien

Tfn (32-11) 88 03 91, fax (32-11) 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Frankrike

Tfn (33-4) 72 32 45 45, fax (33-4) 72 32 53 41

Prohexadionkalcium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Frankrike

Tfn (33-4) 72 32 45 45, fax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Storbritannien

Tfn (44-1905) 36 18 00, fax (44-1905) 36 18 18

Spiroxamin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Tyskland

Tfn (49-2173) 38 75 83, fax (49-2173) 38 37 35


Top